ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI"

Transkrypt

1 Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor BGWM

2 PLAN PREZENTACJI 1. Założenia ogólne. 2. Główne zadania projektowe. 3. Harmonogram realizacji projektu.

3 ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Architektura e-urzędu będzie uwzględniała: założenia projektów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), epuap2 oraz pl.id, postanowienia dokumentu Linia Współpracy podmiotów publicznych administracji rządowej i samorządowej na rzecz modernizacji funkcjonowania państwa w zakresie współdziałania centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych, przyjęte przez polski rząd dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz e-administracji. 2. Infrastrukturę e-urzędu będzie tworzyła sieć składająca się z: samodzielnych węzłów wdrażanych u poszczególnych Partnerów, portalu na szczeblu wojewódzkim (zwanego Portalem WM), świadczącego usługi wspólne dla wszystkich węzłów.

4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 3) System e-urząd ma zapewniać: bezpieczne świadczenie interesantom usług publicznych drogą elektroniczną, możliwość zainicjowania sprawy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, pozwalającego na przesłanie do właściwego urzędu dokumentu elektronicznego, wystawianie interesantom urzędowych poświadczeń, zgodnych z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, możliwość uzyskania przez interesanta informacji na temat etapu realizacji spraw, które zostały przez niego założone w urzędzie zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną, możliwość związania dokumentu/sprawy w systemie EOD urzędu z obiektem geograficznym, którego dotyczy, możliwość wnoszenia przez interesantów wymaganych opłat za czynności urzędowe przez Internet.

5 ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 4) System e-urząd ma umożliwić: weryfikację poprawności i ważności podpisu pod podpisanym dokumentem oraz uzyskanie informacji o tożsamości osoby podpisującej ten dokument, weryfikację, w oparciu o rejestry referencyjne, poprawności i ważności danych wprowadzanych w formularzu elektronicznym, zawartych w przesłanym dokumencie elektronicznym lub znajdujących się w systemie teleinformatycznym urzędu, doręczanie dokumentów w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (KPA). prezentację informacji z różnych dziedzin życia województwa mazowieckiego; zebranie w jednym miejscu i prezentację informacji dotyczących gmin i powiatów całego regionu.

6 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTOWE Do głównych zadań w projekcie EA, będących przedmiotem odrębnych zamówień publicznych, należą: 1) opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-urząd (tzw. rdzenia systemu), które będą umożliwiały m.in.: elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 2) opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów; 3) dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów projektu.

7 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTOWE ZADANIE: Opracowanie systemu informatycznego e-urząd wraz z wdrożeniem jego podstawowych komponentów (rdzenia systemu).

8 OPRACOWANIE I WDROŻENIE RDZENIA SYSTEMU E-URZĄD 1. Zadanie będzie realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego, do którego zostanie zaproszonych 5 wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaną najwyżej ocenione. 2. Postępowanie jest obecnie na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Kryteria udzielenia zamówienia: cena, prototyp, warunki serwisu, warunki gwarancji. 4. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. 5. Wartość zamówienia: ok. 17,5 mln zł brutto.

9 OPRACOWANIE I WDROŻENIE RDZENIA SYSTEMU E-URZĄD Zadanie będzie obejmować w szczególności: 1. Opracowanie systemu informatycznego e-urząd; 2. Wdrożenie tzw. rdzenia systemu e-urząd, obejmującego w szczególności: 1) Portal funkcjonujący na szczeblu wojewódzkim, zapewniający w szczególności elektroniczną obsługę klientów (interesantów) administracji samorządowej województwa (front-office); 2) Komponenty składające się na lokalną część (back-office) systemu e-urząd, które planuje się dostarczyć do Partnerów szczebla powiatowego i gminnego: system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD); warstwa integracyjna w postaci korporacyjnej magistrali usług (szyna usług, szyna ESB); moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw (PLP); podsystem płatności elektronicznych (PE).

10 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTOWE ZADANIE: Pozyskanie i wdrożenie na szczeblu gminnym i powiatowym podstawowych systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów.

11 POZYSKANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH W ramach realizacji tego zadania w drodze zamówień publicznych zostaną pozyskane i wdrożone u Partnerów szczebla gminnego i powiatowego systemy dziedzinowe (SD), czyli aplikacje wspomagające prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach, takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, gospodarka nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, ewidencja dóbr kultury, ewidencja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oraz inne, dodatkowe SD, spośród tych, których wdrożeniem zainteresowani będą Partnerzy (w ramach możliwości finansowych budżetu projektu).

12 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTOWE ZADANIE: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do beneficjentów projektu.

13 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO 1. W ramach tego zadania, realizowanego jako zamówienie połączone dla projektów EA oraz BW, do Partnerów szczebla gminnego i powiatowego oraz na szczebel wojewódzki zostanie dostarczona infrastruktura techniczna, która stanowić będzie bazę sprzętową oraz systemową dla wdrażanego systemu teleinformatycznego e-urząd. 2. Zakończył się niedawno etap oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy w trzech transzach: w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy dostawa i wdrożenie infrastruktury technicznej na szczeblu wojewódzkim oraz infrastruktury technicznej dla 20 % Partnerów; w terminie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy - dostawa i wdrożenie infrastruktury technicznej dla kolejnych 40 % Partnerów; w terminie pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy - dostawa i wdrożenie infrastruktury technicznej dla pozostałych 40 % Partnerów.

14 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO 4. W ramach realizacji zamówienia zostaną dostarczone w szczególności: serwery, macierze dyskowe, szafy serwerowe wraz z wyposażeniem, stacje robocze, skanery, aktywne urządzenia sieciowe: firewall/router klasy UTM oraz przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i związane z nimi licencje dostępowe, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, do zarządzania środowiskiem wirtualnym, do monitorowania, antywirusowe.

15 OGÓLNY HARMONOGRAM PROJEKTU 1. Zakończenie formalności z ostatecznym zatwierdzeniem projektów: III kwartał 2010 r. 2. Opracowanie specyfikacji technicznych i warunków zamówień na rzecz partnerów: IV kwartał 2009 IV kwartał 2010 r. 3. Przeprowadzenie przetargów: I kwartał 2010 r. I kwartał 2011 r. 4. Realizacja usług i dostaw: II kwartał 2010 III kwartał 2012 r. 5. Zamknięcie projektu: IV kwartał 2012 r.

16 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTOWYCH

17 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTOWYCH

18 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTOWYCH

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zapraszam do odwiedzenia serwisu:

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Projektów BW i EA Marcin Ciesielski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Warszawa, 7 lipiec 00 r. WPROWADZENIE Przedmiotem realizowanych dostaw

Bardziej szczegółowo

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd Projekt LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl 091 4892050 GSM 601 713 867 Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID:2011-142987 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo