S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w tym sprzęt do ucyfrowienia pracowni RTG) i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Lp. Wykaz sprzętu i oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia Ilość 1 Czytnik płyt obrazowych do badań ogólno diagnostycznych 2 2 Konsola wielofunkcyjna 2 3 Kamera laserowa 1 4 Kaseta z płytą obrazową 35x43 cm 6 5 Kaseta z płytą obrazową 35x35 cm 6 6 Kaseta z płytą obrazową 24x30 cm 6 7 Kaseta z płytą obrazową 18x24 cm 4 8 Bramka teleradiologiczna wraz z oprogramowaniem 9 Duplikator automatyczny do płyt DVD 1 10 Serwer dla PACS i RIS 11 Stacja diagnostyczna 12 Czytnik kodów kreskowych 3 13 Drukarka kodów kreskowych 3 14 Skaner płaski 3 15 Niszczarka dokumentów 1 16 Drukarka laserowa kolorowa, sieciowa, duplex 1 17 Licencje systemu PACS min Licencje systemu RIS min Licencja oprogramowania WEB min. 15 użytkowników 20 Wdrożenie systemów PACS, RIS, WEB oraz TEL wg SIWZ 21 Sprzęt oraz oprogramowanie towarzyszące dostawie umożliwiające pełną integrację z infrastrukturą Zamawiającego. 2. W ramach zmówienia Wykonawca zinformatyzuje pracownie diagnostyczne w ramach Działu Radiodiagnostyki i Ultrasonografii oraz utworzy przynajmniej dwa punkty rejestrujące pacjentów do pracowni diagnostycznych po jednym w lokalizacji oraz Przychodnia. Utworzy w lokalizacji punkt zajmujący się dystrybucją dokumentacji medycznej. 3. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy oraz wdroży system informatyczny składający się z RIS, PACS, WEB oraz TEL (RIS/PACS/WEB/TEL). 4. W ramach zamówienia Wykonawca udzieli bezterminowych licencji na w/w systemy przynajmniej w ilościach określonych w SIWZ. Wykonawca dostarczy licencje umożliwiające podłączenie infrastruktury medycznej Zamawiającego określonej poniżej w niniejszym załączniku. Strona 1 z 6

2 5. Warunki licencji określa Wykonawca poprzez wypełnienie Załącznika nr 7 do Umowy. 6. Wymagany przez Zamawiającego zakres funkcjonalny sprzętu oraz oprogramowania określa Załącznik nr W ramach zamówienia Wykonawca wykona integrację PACS, RIS z systemem klasy HIS z wykorzystaniem modułu HL7, wymagania wobec integracji są następujące: 7.1. Obsługa nowego zlecenia Aktualizacja zlecenia Anulowania zlecenia przychodzącego z systemu szpitalnego HIS dla wewnętrznych jednostek Odsyłanie wyniku opisu badania oraz jego aktualizacji Odsyłanie linku do przeglądarki DICOM Obsługa w systemie RIS list roboczych (worklist) generowanych w systemie HIS w zakresie: przyjęcia nowego zlecenia, aktualizacji zlecenia oraz anulowania zlecenia z wykorzystaniem protokołu HL Transfer wyniku badania z systemu RIS do systemu HIS z użyciem protokołu HL Dystrybucja obrazu z systemu PACS/RIS do systemu HIS Prace konfiguracyjne Testy i poprawki po testach Nadzór autorski i serwis funkcjonalności integracji świadczony na warunkach analogicznych jak dla systemów RIS/PACS/TEL/WEB. 8. W ramach zamówienia Wykonawca wykona poniższe usługi mające na celu pełne uruchomienie systemów informatycznych dotyczy sprzętu oraz oprogramowania. Lp. Przedmiot usługi Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia 1 Czytnik płyt obrazowych do badań ogólno diagnostycznych 2 Konsola wielofunkcyjna 3 Kamera laserowa 4 Kasety z płytą obrazową 5 Bramka teleradiologiczna wraz z oprogramowaniem instalacja i konfiguracja systemu, instalacja i konfiguracja dedykowanego oprogramowania, integracja z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego, integracja oprogramowania z systemem teleradiologicznym zewnętrznej pracowni opisowej, Strona 2 z 6

3 6 Duplikator automatyczny do płyt DVD instalacja i konfiguracja systemu/ów operacyjnego/ych, instalacja i konfiguracja systemu m.in. RIS, PACS, konfiguracja serwera z macierzą dyskową, 7 Serwer dla PACS i RIS integracja z systemem klasy HIS, integracja (instalacja, konfiguracja) z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego, instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego, integracja systemu operacyjnego z usługą katalogową Active Directory, 8 Stacja diagnostyczna instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego, instalacja i konfiguracja oprogramowania stacji diagnostycznej, 9 Czytnik kodów kreskowych systemami. 10 Drukarka kodów kreskowych systemami. instalacja i konfiguracja oprogramowania obsługującego 11 Skaner płaski skaner, systemami. 12 Niszczarka dokumentów instalacja sprzętu. 13 Drukarka laserowa kolorowa, sieciowa, duplex 14 Licencje systemu PACS Instalacja i konfiguracja licencji/oprogramowania. 15 Licencje systemu RIS Instalacja i konfiguracja licencji/oprogramowania. 16 Oprogramowania WEB Instalacja i konfiguracja oprogramowania. 17 Licencja oprogramowania WEB Instalacja i konfiguracja licencji/oprogramowania. 18 Oprogramowania TEL Instalacja i konfiguracja oprogramowania. 19 Licencja oprogramowania TEL Instalacja i konfiguracja licencji/oprogramowania. Integracja (instalacja, konfiguracja) z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego m.in. rozbudowa serwera Sprzęt oraz oprogramowanie towarzyszące Dell PowerEdge R210 II, rozbudowa macierzy dyskowej o 20 dostawie umożliwiające pełną integrację z półkę dyskową, rozbudowa Dell UPS Rack 3750W; infrastrukturą Zamawiającego integracja sprzętu i oprogramowania z napędem taśmowym; integracja stacji roboczych Zamawiającego z dostarczanymi systemami. 9. Infrastruktura (aparatura diagnostyczna) będąca w posiadaniu Zamawiającego, którą Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas procesu informatyzacji i ucyfrowienia pracowni diagnostycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany elementu/ów infrastruktury n/w na inny/e jeśli w czasie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokona zakupu lub sprzedaży elementu/ów infrastruktury. Typ Lp. Element infrastruktury Zamawiającego Inne parametry Lokalizacja aparatury Strona 3 z 6

4 1 Siemens MULTIX TOP RTG Rok produkcji GE Silhouette 20.HF RTG Rok produkcji 1997 Przychodnia 3 Siemens Polymobil Plus RTG Rok produkcji Eurocolumbus Euroampli ALIEN966 RTG 5 Siemens Somatom Emotion Duo CT Rok produkcji 2010, CD/DVD-RW, USB, HL7, DICOM Rok produkcji 2005, HL7, DICOM, AGFA DRYSTAR 5300, dedykowany serwer wraz oprogramowaniem sterującym CT oraz diagnostycznym 6 Siemens COMPACT 770 RTG Rok produkcji Aloka ProSound Alpha 6 USG Rok produkcji 2010, CD-RW, USB, HL7, DICOM 10. Grupy pracowników Zamawiającego, które będą objęte wdrożeniem. Lp. Grupa pracowników Personel 1 Administrator 3 2 Lekarz radiolog 7 3 Technik radiologii 15 4 Rejestrator 3 5 Lekarze Min W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w minimalnych ilościach określonych w tabeli poniżej. Min. czas Lp. trwania w Wykaz szkoleń stanowiących przedmiot Personel godzinach zamówienia dydaktycznych na osobę PACS 3 7 RIS 35 7 WEB, TEL min Zainstalowany sprzęt 18 2 Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu w zakresie niezbędnym do poprawnego użytkowania systemu. Szkolenia muszą być zorganizowane i przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Strona 4 z 6

5 Szkolenia będą przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie wg wymagań zamieszczonych w powyższej tabeli. 12. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli personel (administratorzy) Zamawiającego w minimalnych ilościach określonych w tabeli poniżej dotyczy sprzętu oraz oprogramowania (jeśli szkolenie jest poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegów oraz wyżywienia). Lp. 1 2 Wykaz szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia Administrator - Serwerowy system operacyjny (Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne) System tworzenia/odtwarzania kopii systemów: RIS/PACS/WEB/TEL Szkolenie certyfikowane przez producenta Personel Min. czas trwania w godzinach dydaktycznych na osobę TAK 2 40 NIE PACS (administracja) TAK RIS (administracja) TAK WEB (administracja) TAK TEL (administracja) TAK HL7 NIE 2 4 Szczegółowość i poziom szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby przeszkolony zespół osób był w stanie samodzielnie administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem. Szkolenia według powyższej tabeli mogą odbyć się poza siedzibą Zamawiającego. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie wg wymagań zamieszczonych w powyższej tabeli. 13. W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca utworzy środowisko testowe dla wdrażanych systemów: PACS, RIS, WEB umożliwiające weryfikację oprogramowania przed jego uruchomieniem, weryfikację kopii bezpieczeństwa środowiska produkcyjnego oraz szkolenia użytkowników. 14. Elementy infrastruktury będącej w posiadaniu Zamawiającego, które będą wykorzystane w ramach Projektu określa poniższa tabela. Lp Element infrastruktury Zamawiającego Sieć komputerowa + sieciowe urządzenia aktywne (stan: w trakcie budowy) obejmująca wszystkie obiekty oraz pomieszczenia, które zostaną wykorzystane w projekcie. System informatyczny klasy SIM: ESKULAP autor: Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu ul. Piotrowo 2 (stan: w trakcie wdrożenia przez Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. ul. Hodowlana 5, 61- Strona 5 z 6

6 Poznań). System informatyczny klasy ERP: IMPULS 5 autor: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Gałeczki 6 (stan: w trakcie wdrożenia przez Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. ul. Hodowlana 5, Poznań). Stacja robocza: Windows XP/7 Pro. PL; min. 2GB RAM, min. 40GB HDD, min. monitor LCD 19, akcesoria przynajmniej 10 szt. Strona 6 z 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Lp. Nazwa komponentu / funkcji Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo