SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu, ul. Wschodnia 1/5 obejmująca dostarczenie urządzeń, oprogramowania, wszelkich wymaganych licencji oraz wdrożenie do pracy. Wdrażany system musi spełniać następujące wymagania: 1. Wydawanie klucza: a) Identyfikacja pracownika w depozytorze kluczy następuje za pomocą karty zbliżeniowej Indala 125 khz FlexISO Proximity Card embeddable, FPSMT-NSSCNA-0000, ISO 7810, model FPISO z późniejszymi zmianami (system musi współpracować z wszystkimi kartami funkcjonującymi u Zamawiającego) lub za pomocą 4 cyfrowego kodu wpisywanego z klawiatury zainstalowanej w obudowie. b) Po prawidłowej identyfikacji pracownika następuje otwarcie drzwi do obudowy i możliwe jest pobrania przez niego jedynie ściśle określonego klucza/kluczy z podświetlonego gniazda do którego/których zostały mu przypisane uprawnienia. c) Depozytor kluczy posiada mechaniczną blokadę zdeponowanych kluczy. e) Każdy klucz jest identyfikowany w sposób bezstykowy w gnieździe breloka dokującego. c) Informacje systemowe dotyczące zdarzenia pobrania klucza: - który użytkownik, - o której godzinie, - jaki klucz został pobrany. 2. Deponowanie klucza: a) Identyfikacja pracownika w depozytorze kluczy następuje za pomocą karty zbliżeniowej lub Indala 125 khz FlexISO Proximity Card embeddable, FPSMT-NSSCNA-0000, ISO 7810, model FPISO lub za pomocą 4 cyfrowego kodu wpisywanego z klawiatury zainstalowanej w obudowie. b) Po prawidłowej identyfikacji użytkownika następuje otwarcie drzwi do obudowy i pracownik ma możliwość zdania klucza w dowolne gniazdo dokujące. Strona 1 z 5

2 c) Informacje systemowe dotyczące zdarzenia zdania klucza: - który użytkownik, - o której godzinie, - jaki klucz został zdany. 3. Przechowywanie kluczy: a) Klucze są przechowywanie w stalowej szafie wyposażonej w szybę pozwalająca na obserwację wszystkich kluczy. b) Szafa wyposażona jest w klawiaturę i wyświetlacz pozwalający na komunikację z użytkownikiem b) Szafa wyposażona jest w system sygnalizacji włamania podłączony do systemu alarmowego budynku. c) Depozytory kluczy wyposażone są w gniazda na klucze z systemem blokowania, który uniemożliwia pobranie klucza przez osobę nieuprawnioną. d) Każdy klucz bądź pęk kluczy jest trwale połączony z brelokiem dokującym jednorazową plombą z indywidualnym i niepowtarzalnym numerem seryjnym. Konstrukcja plomb musi uniemożliwiać ich rozerwanie bez użycia specjalnych narzędzi. e) System musi być wyposażony w system zasilania awaryjnego pozwalającego na co najmniej 24 godzinną pracę. f) System musi posiadać możliwość zwolnienia awaryjnego wszystkich kluczy przez jednego użytkownika w przypadku całkowitego braku zasilania. 4. Raportowanie i oprogramowanie: a) System musi być obsługiwany przez dedykowaną aplikację. b) System wydawania kluczy musi współpracować z istniejącą u zamawiającego bazą danych pracowników i pozwalać co najmniej 10 osobom/administratorom poprzez sieć Intranet na: - nadawanie wielopoziomowych uprawnień do pobierania i zdawania kluczy (anulowanie uprawnień do pobierania kluczy po zwolnieniu pracownika, nadawanie czasowych uprawnień na określone dni i godziny, czasowe anulowanie uprawnień, możliwość nadania użytkownikowi kodu jednorazowego, możliwość dostępu do szczególnie ważnych kluczy przy jednoczesnej autoryzacji przez dwóch użytkowników). - alarmowanie w przypadku: 3-krotnego niewłaściwego wpisania kodu, próby otwarcia Strona 2 z 5

3 nieuprawnioną kartą, otwarcia drzwi do szafy powyżej 10 sekund, siłowego otwarcia szafy, siłowego wyjęcia klucza, wpisania kodu pobrania pod przymusem, braku klucza w określonym czasie w depozytorze. c) Każdy klucz posiada swoją historię pobrań (data i godzina pobrania, data i godzina zdania). Historia powinna obejmować co najmniej 1000 zdarzeń dla każdego klucza. d) System musi umożliwiać raportowanie w zakresie historii pobrań danego użytkownika, historii pobrań danego klucza, alarmów, itp. 5. Pozostałe wymagania: a) Urządzenie musi legitymować się badaniami na znak zgodności z CE b) Zasilanie 230 V-50Hz. c) Breloki do kluczy muszą pozwalać na dołączenie co najmniej 5 kluczy, w tym nietypowych. d) System musi składać się z szafy zainstalowanej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu pozwalającej na zdeponowanie co najmniej 75 kluczy. e) System musi pozwalać na rozbudowę i dokładanie kluczy, w tym w innych lokalizacjach do f) system musi być wyposażony w serwisowy zestaw naprawczy pozwalający na doraźne naprawy uszkodzeń nie objętych gwarancją, 10 zapasowych breloków dokujących i 50 plomb do breloków 6. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Przygotowanie Projektu Technicznego Zamawiający oczekuje wykonania szczegółowego Projektu Technicznego wraz z harmonogramem prac. Projekt powinien uwzględniać i opisywać sposób przeprowadzania testów końcowych każdego z elementów wdrożenia (funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania, funkcjonowanie całości wdrażanego systemu). Uzgodnienie Projektu Technicznego jest warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych. Strona 3 z 5

4 Instalacja sprzętu Dostarczone urządzenia muszą zostać fizycznie zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę. Urządzenia mają być zainstalowane i skonfigurowane w sposób przedstawiony i zaakceptowany w Projekcie Technicznym. Przy instalacji i konfiguracji należy uwzględnić zalecenia przekazane przez Zamawiającego na etapie uzgadniania Projektu Technicznego. Uruchomienie systemu Wykonawca musi dokonać konfiguracji dostarczonego systemu u Zamawiającego w zakresie wymaganym przez zakres wdrożenia oraz zestawienia i konfiguracji wymaganych interfejsów. Uruchomiony system musi spełniać wszystkie wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Testy systemu i wykonanie dokumentacji powykonawczej Po wykonaniu prac wdrożeniowych mają zostać przeprowadzone testy końcowe, które muszą potwierdzić, że wdrożony system ma wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego. Pozytywne wyniki przeprowadzonych testów będą podstawą do podpisania Protokołu Odbioru. Wdrożenie musi zakończyć się przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Podpisany protokół odbioru wraz zatwierdzoną dokumentacją powykonawczą będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. 7. Gwarancja i serwis Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy od dnia odbioru końcowego. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń serwisowych drogą telefoniczną, mailową oraz faksową. Wykonawca ma zapewnić serwis gwarancyjny o następujących parametrach: czas trwania: 36 miesięcy czas reakcji serwisowej: 4 godziny Strona 4 z 5

5 naprawa w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia uszkodzenia naprawa w miejscu instalacji lub przez połączenie zdalne zdalnie W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych co najmniej 1 raz na 6 miesięcy zakończonych protokołem oraz aktualizacji oprogramowania bez dodatkowych opłat Strona 5 z 5

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), Załącznik Nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, zainstalowanie, uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) Załącznik nr 3 do SIWZ Numer sprawy: 46/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) I. Cel

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne

System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne System Wspomagania Organizacji Rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wymagania techniczne 1. Wymagania ogólne 1.1. Oprogramowanie klienckie będzie pracować w środowisku posiadanym przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo