CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

2 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy McAfee. Opis część A. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług: 1. Usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony opartych o rozwiązania McAfee w okresie od dnia do dnia Modernizacji systemów ochrony opartych o rozwiązania McAfee wykonana w okresie od r do Wyróżnione zostały dwa etapy I etap ( do czterech tygodni od zawarcia umowy z wykonawcą z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej) W ramach realizacji Etapu I wymagane jest wykonanie następujących zadań: 1. Wykonanie Projektu modernizacji systemu ochrony na podstawie Koncepcji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy. 2. Zakup usługi wsparcia technicznego dla planowanego do wycofywania z eksploatacji sprzętu i oprogramowania McAfee, po zakończeniu Etapu II na okres od dnia do dnia r. Listę ww. sprzętu i oprogramowania zawiera Załącznik nr 1 3. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do modernizacji i rozbudowy systemów ochrony wraz z wymaganą usługą wsparcia technicznego w okresie od do dnia Listę ww. sprzętu i oprogramowania zawiera Załącznik nr Zakup nowych wersji oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego w okresie od do dnia Listę ww. oprogramowania zawiera Załącznik nr Zakup usługi wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania obecnie eksploatowanego przez Zamawiającego i nie wymagającego modernizacji w okresie od do dnia Listę ww. sprzętu i oprogramowania zawiera Załącznik nr 4. Wszystkie zadania określone w etapie I zostaną odebrane po zakończeniu realizacji tego etapu, zgodnie z zapisami w projekcie Umowy ( SIWZ cześć IV). II etap ( od zakończenia etapu I do dnia ) W ramach realizacji Etapu II wymagane jest wykonanie następujących zadań: 1. Wdrożenie projektu technicznego, opracowanego przez Wykonawcę w etapie I 2. Przeprowadzenie wymaganych testów akceptacyjnych zmodernizowanych systemów ochrony 3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zmodernizowanych systemów ochrony 4. Przeprowadzenie instruktażu w zakresie przeprowadzonej implementacji Szczegółowa specyfikacja dostawy sprzętu i oprogramowania oraz wymaganej usługi wsparcia technicznego McAfee opisane zostały w poniższych Załącznikach: 2

3 Załącznik nr 1 Wykaz sprzętu i oprogramowania McAfee planowanego do wycofywania z eksploatacji, po zakończeniu realizacji Etapu II. L.p. Nazwa produktu Opis produktu Kod produktu Ilość Data rozpoczęcia usługi wsparcia 1. Network IPS & NAC Wsparcie producenta na poziomie Gold dla McAfee Network Security Manager Software Standard Edition 2. Network IPS & NAC Wsparcie na poziomie Gold dla urządzenia McAfee IPS I Network IPS & NAC Wsparcie na poziomie Gold dla urządzenia McAfee IPS 4010 Failover 4. Network IPS & NAC Wsparcie na poziomie Gold dla urządzenia McAfee IPS I Network IPS & NAC Wsparcie na poziomie Gold dla urządzenia McAfee IPS I 2700 Failover 6. Network IPS & NAC RMA producenta dla Single-Mode Optical Gigabit Fail-Open Kit 7. Network IPS & NAC RMA producenta dla redundantnego zasilacza dla urządzenia IPS serii I Network IPS & NAC RMA producenta dla redundantnego zasilacza dla urządzenia IPS serii I & Web Gateway Wsparcie producenta na poziomie Gold dla urządzenia EWSA IMSYCM-AD IYVS41KADM IYVF41KADM IYVS27CADM IYVF27CADM RESMF13PTA RBRP27PSIA RBAP01PS MYV330SADM Powyższe usługi wsparcia technicznego świadczone będą do terminu odbioru bez zastrzeżeń zmodernizowanych systemów ochrony. 3

4 Załącznik nr 2 Wykaz sprzętu i oprogramowania McAfee przeznaczonego do modernizacji i rozbudowy systemów ochrony wraz z wymaganą usługą wsparcia technicznego. L.p. Nazwa produktu Kod produktu Ilość Data rozpoczęcia usługi wsparcia 1. MFE Net Sec M-2850 Standard HW IAP-M28K-ISA MFE Net Sec M-2850 Standard 1Yr GL+RMA IYVM28KADMA BTX minigb Intrfc Conv(SFP) Copper ITV-2KTG-NA MFE Net Sec Redundant PwrSupply 6050 IAC-RPMS-PS MFE NetSec Redundt PwrSupply YrRMA RBRPMSPS MFE Net Sec M-3050 Standard HW IAP-M35K-ISA MFE Network Sec 3050 Sensor 1Yr GL+RMA IYVM35KADM MFE Net Sec XFP Gbic nm 8000/6050 IAC-X850-CG MFE NetSec XFPGbic 850nm 8K/6050 1Yr RMA RBX850CG BSX minigb Intrfc Conv(SFP) FBR ITV-2KSG-NA MM Optical Gigabit FailOpen Kit ITV-MMF1-NA MM Opt Gigabit FO Kit 1Yr RMA REMMF13PTA MFE Net Sec Redundant PwrSupply 6050 IAC-RPMS-PS MFE NetSec Redundt PwrSupply YrRMA RBRPMSPS MFE Network Sec Manager P:1 GL IMSCKE-AD MFE Network Sec Manager 1Yr GL IMSYCM-AD MFE Web Gateway 5500 Appl-B WBG-5500-B MFE Web Gateway 5500 Appl-B 1Yr GL+NBD WBG5500BNBD MFE Gateway 4000 Appl-B EMG-4000-B MFE Gateway 4000 Appl-B 1Yr EMG4000BARMA GL+ARMA MFE DLP 4400 Copper Appliance DLP COPPER MFE DLP 4400 Copper Appl 1Yr GL+ NBD DLP4400CNBD

5 Załącznik nr 3 Wykaz nowych wersji oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego. L.p. Nazwa produktu Kod produktu Ilość Data rozpoczęcia usługi wsparcia 1. MFE Content Security Suite1:1 GL CSSECE-AA MFE Web Reporter Premium P:1 GL WRPCKE-AA MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1GL[P+] MOVCDE-AA MFE MOVE AV for Virtual Servers P:1 GL MOVCKE-AB McAfee Total Protection for Data (odnowienie posiadanych przez PSE S.A. licencji) TDAYFM-AA McAfee Total Protection for Data (zakup nowych licencji dla Spółek) TDACDE-AA McAfee Complete EP Protect Enterprise Suite Upgrade (upgrade dla posiadanych przez PSE CEECDE-DA S.A. licencji) 8. McAfee Complete EP Protect Enterprise Suite - Competitive Upgrade Offering (zakup nowych licencji dla Spółek w ramach oferty specjalnej migracji do produktów McAfee) CEECDE-BA

6 Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu i oprogramowania obecnie eksploatowanego przez Zamawiającego i nie wymagającego modernizacji wraz z usługą wsparcia technicznego L.p. Nazwa produktu Opis produktu Kod produktu Ilość Data rozpoczęcia usługi wsparcia 1 Data Protection (urządzenie) Wsparcie producenta na poziomie Gold dla McAfee Network DLP Manager Appliance 2 Data Protection (urządzenie) Wsparcie producenta na poziomie Gold dla McAfee Network DLP Prevent Appliance 3 Data Protection (urządzenie) Wsparcie producenta na poziomie Gold dla urządzenia McAfee Network DLP Discover Appliance 4 Data Protection (licencje) Wsparcie producenta na poziomie Gold dla oprogramowania McAfee Network DLP Discover Appliance Software (odnowienie licencji) 5 Data Protection (licencje) Wsparcie producenta na poziomie Gold dla oprogramowania McAfee Network DLP Discover Appliance Software (zakup nowych licencji) RYV1650KDM RB165CDMO r. RB165CDDS r. DDSYCM-AA DDSYCM-AA

7 Opis część B. Przedmiot Zamówienia - opis I. Przedmiotem zamówienia jest : 1. modernizacja, rozbudowa systemów ochrony opartych o rozwiązania firmy McAfee, obejmująca swoim zakresem dostawę urządzeń, licencji oraz implementację systemów ochrony. 2. Zakup wymaganej usługi wsparcia technicznego dla zmodernizowanych i obecnie eksploatowanych systemów ochrony opartych o rozwiązania McAfee. II. Docelowo system ochrony ma działać w dwóch obszarach: 1. Obszar analizy bezpieczeństwa w sieci teleinformatycznej 2. Obszar ochrony systemów klienckich (stacje robocze ). III. Docelowo systemy ochrony mają działać w dwóch lokalizacjach: 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych, ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna. 2. Rezerwowe Centrum Przetwarzania Danych, ul. Mysia 2, Warszawa Systemu ochrony w zakresie bezpieczeństwa systemów klienckich obejmują wszystkie Spółki GK PSE. IV. W zakres modernizacji i rozbudowy systemów ochrony firmy McAfee wchodzą następujące zadania realizowane przez Wykonawcę: 1. Opracowanie projektu technicznego w oparciu o koncepcje modernizacji systemów ochrony opracowana przez Zamawiającego i dostarczoną Wykonawcy. 2. Opracowanie harmonogramów wdrożenia, scenariuszy testowych, instrukcji instalacji, konfiguracji zmodernizowanych i rozbudowanych systemów ochrony. Zakres dokumentacji oraz instrukcji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów, Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. 3. Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie oraz testy systemów ochrony firmy McAfee w dwóch centrach przetwarzania danych. 4. Budowa zapasowego systemu bezpieczeństwa w lokalizacji zapasowej, poprzez rozbudowę i wdrożenie brakujących systemów ochrony, 5. Reinstalacja i konfiguracja pełnej funkcjonalności systemu NDLP wraz z uruchomieniem ochrony danych wychodzących do sieci Internet oraz integracją z serwerem zarządzającym epo. 6. Weryfikacja i ewentualna rekonfiguracja serwera zarządzającego do pracy w scentralizowanym środowisku GK PSE. Objęcie ochroną, przez serwer zarządzający i klienckie rozwiązania bezpieczeństwa informatycznego McAfee, stacji roboczych MS Windows i Apple w środowisku domeny AD. 7. Rozbudowa systemu zarządzania o możliwość zarządzania komputerami klienckimi niepodłączonymi do sieci PSE. 8. Wdrożenie systemu centralnej ochrony antywirusowej dla platform wirtualnych. 7

8 (Nie dotyczy licencji systemu operacyjnego Windows dla maszyn wirtualnych.) Wykonawca dostarcza wszystkie licencje niezbędne do realizacji zadania w cenie kontraktu. V. Zasady świadczenia usługi wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie systemów ochrony McAfee: 1. Sprzęt i oprogramowanie musi być objęte usługą wsparcia technicznego na poziomie McAfee Gold Support, świadczoną w trybie 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Przyjmowanie/obsługa zgłoszeń oraz naprawa w dni robocze. Naprawa w dni robocze w godzinach 7:00-18:00 - przystąpienie do naprawy sprzętu w miejscu instalacji u Zamawiającego, najpóźniej w następny dzień roboczy od momentu otrzymania zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi. 2. Wykonawca będzie pełnił Pierwszą Linię Wsparcia dla produktów McAfee objętych usługą wsparcia technicznego. 3. W okresie opieki wymagany jest dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, 4. Wykonawca na dostarczony sprzęt ( lub jego elementy), na usługę wdrożenia i wykonane usługi w trakcie świadczenia usługi wsparcia technicznego udziela 12 miesięcznej gwarancji. VI. Instruktaż dla administratorów 1. Instruktaż z wykorzystania oprogramowania wykorzystanego do implementacji systemów ochrony McAfee dla administratorów (5 osób). Instruktaż swoim zakresem obejmuje tematy zawarte w certyfikowanych szkoleniach: EPO: McAfee VirusScan and epolicy Orchestrator Administration HDLP: McAfee Host Data Loss Prevention Administration MEEPC: McAfee Endpoint Encryption for PC Administration MEG: McAfee Gateway System Administration MWG: McAfee Web Gateway System Administration NSP: McAfee Network Security Platform Administration rozwiązywanie podstawowych problemów, Wymagane jest aby instruktaż był prowadzony na terenie Warszawy, w języku polskim. 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA Na drożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony stęp SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony

Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Postępowanie nr BP/65/2013/AH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/17 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM HP ArcSight Express 7511 funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania i sprzętu, oraz usługa aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu Cisco

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A.

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 1 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 2 Załącznik nr 3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

I. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. CPV 72532000-3

I. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. CPV 72532000-3 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. CPV 72532000-3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja platformy sprzętowej, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie systemu ochrony antywirusowej w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowy poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Opis szczegółowy poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis szczegółowy poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Moduł Cisco NME-WAE-502-K9 do routera Cisco 2811 lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) Załącznik nr 3 do SIWZ Numer sprawy: 46/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) I. Cel

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo