W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne"

Transkrypt

1 Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne dr Zbigniew Olejniczak Dyrektor CPI MSWiA Warszawa, wrzesień 2011r.

2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiAna rzecz administracji Cele projektów Charakterystyka produktów Uwarunkowania formalno prawne dla projektów Interesariusze projektów Agenda Analiza wybranych projektów kluczowych ze względu na strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013 Projekty informatyczne w wieloletniej perspektywie rozwoju i eksploatacji 2

3 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA Interesariusze projektów CPI MSWiA Produkty zapewniane w ramach działań CPI MSWiA Najbliższe plany realizacyjne dotyczące Policji Podsumowanie 3

4 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA 4

5 Cele projektów a obszary strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 5

6 Cele wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych 6

7 Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju polskiego 7 społeczeństwa informacyjnego Obszary strategii <>cele projektu pl.id Cele Obszar CZŁOWIEK pl.id Znaczenie Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Upowszechnienie podpisu elektronicznego zwiększy świadomość obywateli w zakresie możliwości załatwiania spraw bez wychodzenia z domu Nowe, bezpieczne dowody osobiste zwiększą wiarygodność dokumentów w obrocie prawnym Zwiększenie frekwencji wyborczej, dzięki możliwości wykorzystania bezpłatnego podpisu elektronicznego

8 Obszary strategii <>cele projektu pl.id Cele Obszar GOSPODARKA pl.id Znaczenie Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowobadawcze innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eusług w Polsce Nowe dowody osobiste zmożliwością rozszerzenia funkcjonalności Integracja z epuap Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Elektroniczny dostęp do rejestrów państwowych 8

9 Obszary strategii <>cele projektu pl.id Cele Obszar PAŃSTWO Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną + Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług + + Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych + Elektroniczny dostęp do rejestrów państwowych Uruchomienie Centralnej Szyny Informacyjnej oraz wdrożenie Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika Elektroniczny dostęp do rejestrów państwowych Współpraca z Niemcami w zakresie zapewnienia interoperacyjności dowodu osobistego 9

10 Cele udostępnienie jednego, wygodnego dla obywatela miejsca, w którym może załatwić sprawy urzędowe usprawnienie funkcjonowania administracji poprawa jakości świadczenia usług publicznych udostępnienie narzędzia do komunikacji i wymiany informacji dla jednostek administracji publicznej integracja systemów administracji publicznej 10

11 11 Obszary strategii <> cele projektu epuap Cele Obszar CZŁOWIEK epuap Znaczenie Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu możliwości wykorzystywania epuap poprzez dostarczanie materiałów szkoleniowych, informacji kierowanych do obywateli epuapbezpieczny i niezawodny mechanizm komunikacji z administracją Dostarczanie usług publicznych epuapdostarcza infrastrukturę niezbędną do udostępniania usług przez administrację i komunikacji z obywatelem

12 Obszary strategii <> cele projektu epuap Cele Obszar GOSPODARKA epuap Znaczenie Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowobadawcze innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze + Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eusług w Polsce + epuap nie tylko dostarcza infrastrukturę własną, ale staje się też częścią infrastruktury zewnętrznej. Wykorzystywany w nowatorskich rozwiązaniach RozwójePUAP stwarza warunki do rozwoju otoczenia Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych + epuap dostarcza usługi dla przedsiębiorców 12

13 Obszary strategii <> cele projektu epuap Cele Obszar PAŃSTWO epuap Znaczenie Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych epuapjest rozwiązaniem dedykowanym do udostępniania usług. Dostarcza Profil Zaufany epuapwykorzystuje i określa standardy wymiany danych Jakojedne z wielu usług na epuap. Np. weryfikacja danych w PESEL, CEPIK Uwzględnianesą europejskie wymagania, standardy i usługi. Np. epuapoferuje usługę weryfikacji podpisów elektronicznych w oparciu o listy TSL 13

14 Cele udostępnienie służbom ratownictwa i porządku publicznego zintegrowanej sieci teletransmisyjnej poprawa bezpieczeństwa obywateli oraz maksymalne skrócenie czasu, w jakim obywatelowi zostanie udostępniona pomoc zapewnienie optymalnych warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych związanych z eksploatacją sieci ICT (ograniczenie kosztów, centralne zarządzanie siecią) zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych poprzez zapewnienie wydzielonych sieci zmniejszenie kosztów ponoszonych przez służby na utrzymanie sieci teleinformatycznych 14

15 Cele Obszar CZŁOWIEK OST112 Znaczenie Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego 15 Obszary strategii <> cele projektu OST 112 Podniesienie bezpieczeństwa obywateli przez wdrożenie platformy komunikacyjnej dla Systemu Powiadamiania Ratunkowego

16 Obszary strategii <> cele projektu OST 112 Cele Obszar GOSPODARKA OST112 Znaczenie Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowobadawcze innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eusług w Polsce + Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Budowa nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb integracji rejestrów państwowych 16

17 Obszary strategii <> cele projektu OST 112 Cele Obszar PAŃSTWO OST112 Znaczenie Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych Budowa nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej Zapewnienie sieci szkieletowej dla potrzeb nowoczesnej platformy komunikacyjnej dla jednostek administracji publicznej 17

18 Cele Głównym celem realizacji tego modułu jest zapewnienie podstawowych usług łączności radiowej podmiotom systemu powiadamiania ratunkowego na terenie całego kraju. Rozwiązanie będzie polegać na integracji środków łączności radiowej użytkowanych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ratownictwo. Dzięki zastosowaniu serwerów komunikacyjnych możliwa będzie integracja systemów łączności, wykorzystujących różne technologie. 18

19 Cele Obszar CZŁOWIEK SIPR Znaczenie Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych + Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych + Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego 19 Obszary strategii <> cele projektu SIPR Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu możliwości wykorzystywania narzędzi TI wspomagających przyjęcie i obsługę zgłoszeń alarmowych poprzez dostarczanie materiałów szkoleniowych, informacji kierowanych do użytkowników systemu Wdrożenie systemu mana celu usprawnienie procesu przyjęcia i obsługi zgłoszenia potrzeby pomocy ze strony obywatela

20 Obszary strategii <> cele projektu SIPR Cele Obszar GOSPODARKA SIPR Znaczenie Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowobadawcze innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eusług w Polsce Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 20

21 Obszary strategii <> cele projektu SIPR Cele Obszar PAŃSTWO SIPR Znaczenie Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych Wdrożenie narzędzi TI usprawniających świadczenie usług z obszaru porządku publicznego i bezpieczeństwa Osiągnięcie wzrostuefektywności przyjęcia i obsługi zgłoszenia alarmowego Zastosowanie jednego numeru w skali UE do przyjmowania zgłoszeń alarmowych 21

22 Cel Rozwój idei społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych online oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu w codziennym życiu społecznogospodarczym obywateli 22

23 Cele Obszar CZŁOWIEK eusługi Znaczenie Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych + Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych + Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych + Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 23 niezbędnej do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego Obszary strategii <> cele projektu eusługi + Rozwój idei społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych online w Policji zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetuwcodziennym życiu społecznogospodarczym obywateli Wdrożenie systemu ma na celu usprawnienie procesu usług elektronicznych dla obywateli iprzedsiębiorców, również zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Policji Dostarczanie usług publicznych eusługidostarczają infrastrukturę niezbędną do udostępniania usług przez administrację i komunikację z obywatelem

24 Obszary strategii <> cele projektu eusługi Cele Obszar GOSPODARKA eusługi Znaczenie Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowobadawcze innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eusług w Polsce Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Rozwój eusług stwarza warunki do rozwoju otoczenia Rozwój eusług stwarza warunki do rozwoju otoczenia eusługi dostarczają usługi dla przedsiębiorców 24

25 Obszary strategii <> cele projektu eusługi Cele Obszar PAŃSTWO eusługi Znaczenie Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych Zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Policji 25

26 SIS i VIS Cele zapewnienie udziału Polski w Systemie Informacyjnym Schengen II i Wizowym Systemie Informacyjnym (umożliwienie użytkownikom instytucjonalnym pełnego korzystania z zasobów SIS II oraz VIS) dostosowania polskiego prawa do wymagań prawa europejskiego odnoszącego się do VIS dostosowania systemów centralnych Użytkowników Instytucjonalnych do współpracy z KSI w zakresie VIS oraz szkolenie w zakresie dostępu do VIS integracja Polskiego Komponentu SIS i VIS w zakresie VIS z CSVIS 26

27 Uwarunkowania formalno prawne dla projektów realizowanych przez CPI MSWiA CPI MSWiA realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki powierzone, w drodze decyzji, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pozostające w jego właściwości, lub przekazane do realizacji w ramach resortu spraw wewnętrznych i administracji, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania realizowane są we własnym imieniu z wyjątkiem sytuacji, kiedy odrębne przepisy, umowy bądź inne obowiązujące dokumenty przewidują działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, albo podmiotu w ramach resortu spraw wewnętrznych i administracji, uniemożliwiające Centrum realizację zadań we własnym imieniu. Wówczas Dyrektor Centrum oraz jego Zastępcy działają na podstawie odpowiedniego upoważnienia Ministra albo tego podmiotu. 27

28 Uwarunkowania formalno prawne dla projektów realizowanych przez CPI MSWiA Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym zakresie należy wyróżnić decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powierzenia projektów do realizacji (m.in. pl.id polska ID karta, epuap 2 ) oraz decyzje Ministra dotyczące powierzenia realizacji innych zadań, np. zapewnienia infrastruktury informatycznotelekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. czy opracowania projektu założeń do projektu ustawy powołującej międzyresortowego operatora sieci teleinformatycznej [3] Statut Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2010 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010r. Nr 10, poz. 46), 1. 28

29 Interesariusze projektów obywatele i przedsiębiorcy Policja Państwowa Straż Pożarna Państwowe Ratownictwo Medyczne Straż Graniczna podmioty zarządzania kryzysowego administracja centralna i samorządowa Sądy Prokuratury podmioty właściwe w zakresie organizacji EURO

30 30 Korzyści wynikające z realizacji poszczególnych projektów

31 Projekty informatyczne a strategia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej państwa. Wskazanie powiązania projektów z rekomendacjami wynikającymi z dokumentów strategicznych PROJEKT STRATEGIA infrastruktura umiejętności zawartość 31

32 Projekty informatyczne w wieloletniej perspektywie rozwoju i eksploatacji. Gotowość administracji publicznej utrzymania i rozwoju systemów IT PROBLEMY 32

33 Dziękujemy za uwagę

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa Równych Szans

Polska Cyfrowa Równych Szans Polska Cyfrowa Równych Szans Memoriał w sprawie koniecznych zmian w zarządzaniu rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce T ylko przez ostatnie kilka lat polskie państwo zainwestowało blisko 2 miliardy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Wrota Polski - realizacja Koncepcja e-puap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo