!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""

Transkrypt

1

2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ %&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' % & (%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

3 *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "$ "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "$ "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "' $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "' '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "' '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ )%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $" "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$ $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$ )% & (%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$ '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$ )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $' & %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '"

4 ,-. ) # # # # /0. ) ( # 1 #(!"#$%!&%!$&'()*&",'-&)%#.!)/0'1)&%223&45%"#$%)&% $&'()*&$-#%&%!)/1!$)&1#$6$%7"#$%! ' 4839:2;9<$#%5%#)%56$&% %5)! 3&4 0 )# 3 =>2 ",'- ) # )-1.&%'! #.# $#)&$&'()*&",'-&5%)&%$)$) 2 &.& -#%"#,)$B$)&;B.#1)&C#-1 )% -$)%"#$)&1 #/)%6$'4"(-&4&$'$-#6.()%"%') 4&D2 ) ) :4;<=5>9;62> #%$% 5&%4 $#%- )#$%5E' &%"#%$%#$61FB2;2F $')%-#$61 '!&#&1- #%-%'-& )#$%53(-& #$%)&$6 0#$%)&$6%. $')%- 3#$$?5%-& $')%-F>2>2F (%!#%G)%( $')%-F>2>2F. # # & # %. &. ()%,#- % # (& %. ) &% 6"&'#,/)&%"!&D$)!&15)&)!&"#$)&1?&))!&"#,) () 4) 4?&)) & # ) ) B # ( %)

5 ( )) # -' )&% 4$6 %)D#$)% 5%)-& #.)&$5)% "#$6$56%!$&%()&% "#$)&%?&))%2 " % %% " ",'- $' )&)&%5$! "#$)&1?&))! $ #41)-*& -#%*()% &D$)# 4 )#4 41)-*& & &D$)# 4 )#4 "#$$*& H#$%%() &5) 15D!56-6&?&))6$#-C&#$ )&-&?&))% $ C& #-2 "#$)&% &6.)&DI #$ 15D%!&%)H!"&) 4# $-&$.#/%72 ",'- $6-6 #*I#$%$%.!56-1 #'%. $ )-, 1( &DH 5- %)D &H "#$"-1 #$%)& *#- #'%. % ')! $-#%&% -*& %4)&$)%. -$1 #$%)&2 #1) )-& -$15% &D ) "#$%"#$) 4 -#%H (%$ )&% #$$&%5)&/#$) #$(H %)4 -) ) 4"#$%$)&%$(%/) 4#$%$$),!56-4H "!)&%5$) )-,2 &D-$%)&% $ 1'1-1(&$5& %).#1), )-, "&D-$ -"&' #%$%# $-1(&$5& %) #!4-"&'1')%.2!)&%5$%)&%-!"%)156%$%*)&%5$% $&D-$%)& $6% %.!%. *#- #'%. "!)&%5$56 -"&' "' $ %) #*&.$&%52$%(-&%"$'%$!)&%5$%)&15!15%&D#41)-1$-,&#2 %/%(&#*I-7-')&-#$%$ 4-,#'4$#- $"#$%5% &D!#$)& %. -')&- $1H. 5%. #*I #*I#$%$%.!56-1 #'%."(%.!#$5& 1$.(D)&56 $) -#%%-"(5&& #*I $-1 "#$"-1 (&-&5&2 #-& #*& "$6-%5 ")&/%5 ;2:H $' ( 4&"- 4!#$)%65%)#$!!%)&%"#$5D&1/-)&2 ( %(, "- 4 "#$5!)% 6 -&!#$5)% )&-56% $ 1 $ )& B:(1%. B==#-1 4 -#%*(56%5 -*I!#$5& )&6%5 -$1$-)&"#$4,2 #-& #'% 1!#$)% 6 %'1.!% (&)&%5"$6$!&%&6)D")%."!&%&61 -,#! 6.% 1/-)& -#%&% "&56! $)%!1 -#%&&4%-)!&$)%5 B0:( 1#$6$%)&%4)&$)% &!$) H:0( *#-&#)"#1 ;0B( &))%*#-&#'% H:0B9(

6 ! ",'- -)' )-, %'1. #*&.$&%5& 1$)' D #*I $ $-') -$) $&%7B$)&9#-1H-,# 5%)&%!"#$%5*&))&%2 #1) 1/-)&1 &%$! )&-56% $ %$5&"$$%.,() 4 J#$D,!& -$)% 6 ;652C 9 6 %)&)% -*&.,'1 -$, $&6$-1 $ &4 &%! #$%)&%!H "!)&%5$) 4 "& -$)%6#,)&%/!%#&' &)%5)%2 #-& )&% 6!#$)%!!%)1 $-7$%)& &)&1/-)&2 " #,- -')&-#*&)&%!%#&() 4 #$%)&"!)&%5$)! 1!#$%)&%&'6$)6-D "&, -1(&$1564 $ 1'1 1# #*&2 "& )&% #*&"&)) $I #,)!&%#)&% #$'/)% ) "#$%#$%)& 5- "#&' $)%. -#%1 5%. 1/-)&2!#$5D#$"$)!!!%)&%H. -')&-#*&)&%!%#&() 45%. 1/&2 #*&)&%!%#&()%!#$)%6!%6(&)&6%'1.)D"1564$A (&%)5%&"%) ( "#.#!)&%-!"1%#% ( #*& )&%!%#&()% 5%)-%5 %)&% & #,)%5 )&/$%5 $. <3 6 "& )% 5%)#$ -$2 $'% #*& )&%!%#&()%!#$)% 6!%6 (&)&6 ) "#$%#$%)& "#&' $)%. -#%1 5%. 1/-)&2 -#%!#$5&#*&)&%!%#&() 4&)%5#*&"$6-%56%#?&-)%H)5!)&%5 ""%,"- &%#14!*I&)%5) )&%#14!*I )-1<H-,#% ",'- #-15%H 5- K#,' "#$4, $ $)$, 1#$!15% "&)&1 $% $.(D1 ) "#$# &4 #*&2 #1) )-& %)&)% 6 %'1. #*&.$&%52 $ #*I.$&6 "#$5D&4 #*I-&D.6)% 2 &%#14!*&&)%5)%)&%"(%.56!#$5&2 -&& # )&-56% $% $!&) #*&.$&%5 6 15!)% #41)-1 $-,& #! -#%&%H -,#! "'2 "$#,- L%&). #$%$ 4 -, #'4H "#$ -,#! ",'- "#$%5!15% "#-$)&% $-&% -#$*& & #$5% # $- )&-56% $ 1'1 ')*&H -(?&-) 5%H 5- (%&).?&)) 2-1/-)%)"&%1! (%&).1?&))%.6#-)%5--",'-&&6 %)&)% &4 #*&.$&%5!!%)&% &4 & )&% /$%5 5%)- )&/ #*I!&)&!() 4 "' (%&). ')*& (%&).% $&%()% 6 ) $D*I %-6 #$ -"&'6H " %%- '&%(-*&6'62

7 " %#!41!,(%&).1?&))%.!#$15% L%&).H -,#! (%&). $415% $)&$ $-&% #$5% # $- &-#$*&$1'1')*&H-(?&-15%&DH5-(%&)."%#5) 2"'(%&).%1&$$)%#!4 (%&).1 #41)%- $-, & # (&)& "#$%$ 1! (%&).%52 "',- " $(%/)*& %.H-,# $)&4 5%)&/$2 -)15% &D "&, -1(&$1564 #*I $",H 5%/%(& 6"&6"#$$) 1$)&56%&4 -))&%2 "& $(&$ &D -$, "%#5) 42 $" &"!)&%5$)%51#$)%"& -1(&$156%2",'--)15%#$41$",%'1.)D"1564!%A!%#&'0%'1.%) $-1"1(!%#&',$-1"&) 4(-)-#%)%.$(%%)&H # 0 %'1.!% 8#$4, %)& &D-(%5)" %)4 4 -')&-,H-,#% '<2 #1- -1 %)& &D %'1. -$1 #$ 1$)&)6$D*I-$,"*#%)&4$ '6$%)&%!-$,?&)))&$%)D#$)%.2 "# & (%/)*& 4)(% 6 -$)% -&%!.)%5 $"' "!)&%5$)%5 "& -1(&$156%2 #*I)(%/)*& -1(&$15% &D 1$.(D)&56 $"'""#$%$-))&%"&1-1(&$156%.2 "& -1(&$156% #*I )(%/)*& $(&$ &D "&%)& -$, "%#5) 4 -$,?&)) 40$(%/)&%#$51)(%/)*&H-,#%5$"&-1(&$5) 2 -1(&$156% &4#*I2 "#$"-1H. "'#*&"&%)&6$$&%5%&) H#*I)(%/)*&5%1()""#$%$ $ -))&% "#.)$) 4 "#$$'4 "#$%"', "&%)&D/) 4 "#$ $)&1 " $&%#&%(56%5-1()% %) # )-%5 #*&"&%)&6$ $&%2%/%(&$)$'!%"(%.56) -))&1H$&D-$%)&%)(%/)*&$&6$-1$ 1"'%!$15%15!)%H5-"#$4?&))%2 " #,- (16?1)-5)()6 ",'-& 5%"(-& $'2 #)-5% #/)% (14&)) 4)&/"(-& $' 6 "&%)&D/)% #/)% (14&)) 4)&/"(-& $' 6"#$%(&$)%) $'%"(-&%"#$ $)&1-1#1*#%)&%. M2 '% $ "#$%(&$%)& #,/)&% -1#% 15!)% 6 "&%)& "$5& "#$4, -$,?&)) 42 $)%. -$)%"-1#&%4&# #*&.$&%5 %) %) "#$5D-1#J);B2B2C#20;H:H)!&);B2B2#2N 9HBC92

8 "* (% #,*- #-& "&%)&D/)% -&% & ) 4 #$ (- -#,-%#!&)% "#$%4 )% %#!&)1$"()*& %)&)%6%'1.#*&)!&)()%52 (*#-,"&%)&D/) 4&&4%-&(%), -$)%#41)-1"#$%"',"&%)&D/) 4-'&D$ -#%*() 4" /%5*#-,"&%)&D/) 4&&4%-&(%),H"!)&%5$) 4)&%"')%-#% *#-,"&%)&D/) 4.#)&$)%5!/(&*& "))&",'-$(&$*#-&$.#!$)%) #41)-1 #$ *#-& ) (-4 "&%)&D/) 4 )%H -))&-)#-,",'-&2 " # E %, $- - #'%H -,# 4 "#$%/ 5% % ( -,# 4 &)&%5% -) "#.#! #$ $%-15% &D $-7$%)&"()1 "#$%/ $&% 5%)%.#-1-(?&-15% &DH &&$"#$%5%&D&4!#$5&2 "#( $(&$%)&!&D$-#%%$))%-) )%6H5%/%(&-$")&%&)%$6"#$$'4-#%, "#$$42 $(&$%)&1$&%"(%.56"#$-'A "'#$)%$.#1)"#$5D%&%$%1/-)&%H "&#$) )$-'?1)1$*&$%75() 4H "')"#%)1!%#$"&!)#-)D") H &))%-$ )$6% &D $%#%.1 -#%, "#$$4H 5%/%(& 1' &4 -)& )&-$#%*&1)&6%.&41-1!%))&%H ) /- 1() 4 $ %) )#56 "#$4, ) $#4)!& $(&$-!& )% $#4 ) 5% "$5&-#,-%#!&) 4#$(&$%7!&D$-#% 4&"#%$%)) -42 1'$)) 4#$(&$%7!&D$-#% 4H-,#%)&%$6)#!()%.-(1$&'()*&"%#5)%5 -$)% 6#$(&$%)&4!&D$-#% 4'1.%#!&) 42 -) )% 6 -*& 4 @&%#) 4#$(&$%7!&D$-#% 4-$,$(&$&DA #%$%#D$1'1)"#.#)5) -$)&% -#$) 41#(",#$$%-'-!&JH #%$%# ))&% "')%"#%!&%("#)&-,H"#-1#%),&$')-,$#$61H #*I -)) 4)#$%$",'-&*&$%7H-,#%)&%$'$?-1#)%H)!1! 5%5$?-1#)&H #%$%# )"#$$'%-$?&))%H

9 # ) /-D $#4) 4 $(&$%-)% ) 1()!& $ %) )#56"#$4!&H-,# $#4 )5%"$5&&)) 4-#,-%#!&) 4#$(&$%7!&D$-#% 4& "#%$%))" " 3"&'$-' $) -5)! -$) 5%#*&)!&)()%5-5& %!&) 4$.)&%$% 1%!&)%!$#%5%#)!3#5!%5%#$%6!83<2.)&% $!.!& = ",'- -)'"#$%(&$%)&-"&'1"%. $&6$-1 $!H/% -"&'%)"'#1)-44&"%#&)?(5&2 -$15%&D-"&(%')!H 5-"!)&%5$%)&% "', $%!&5&2 "#$"-1-1"1-5&- $"' $ ') & 5% "$5& -5& ') 42 3"&'#%$%# #$ &D $.)&% $% 1%!",'-&$$-1$#$!)%.#$ )&-1"#$%)&%&%)&&)) 4-"&',#%$%# 423"&' #%$%# $-1(&$5& %) $&%#$-&&#$%$!&)#*&.$&%5&)#1!%),?&)) 4 &*#-,#'4 ",- %$%# #$)% 6,$H. ) ",'% &6/ 8"#) $ $5 < )&-56 $% $#$%7 "#$%$'4 &. 5% "%)% % /% "%')&%)&% "15%-)&%$)*I "'1*#-, #$.!/) "" #, *-.)&%$$-'! %!%! 4" (#$"#%!%# () 4F#%) 4!!%)&%"#$%4$%)&) %!%# -*I).# ).#$%)&2 #)& #$!156#,)&%/ 5%)#$% "' $ 1'1"#$%5*&)%!%# &%(-*I "'$(%/ ).#$%)&"#)&-2 %)*&$%7 '1.&-#,-%#!&) 4 -) ) "&% %) -1#&()%5 "$,.*- )#1!%)?&))%$&%()%6))D"156%-%.#&%A -?&))%1#$! )%%#!&)1!.()*&H &)#1!%)?&))% %)&)%#*&.$&%5"#$%$ )&-?&)) H "/$-&&)(%/)*&#$ -?&))%D")%"#$%/2 -?&))%1#$! )%%#!&)1!.()*&6&)%5%-#%*() 4 -#%*(%)& "')*&4 #$ 1()! %#!&)&%!.()*&H -,#% ",'- $!&%#$ &!!/(&*I 1#$!I"&)&1%.$12-?&))%1#$! )%%#!&)1!.()*& %)&)% 6%'1.$!#$)%.-$1"#$1/&1!% %?%-)%5" "#%)%52 )#1!%)?&))% % %(1.%)%#)& $-1 $&D-& -#,-%#!&)! 4)&! %) 6 -(?&-)%H5-&)#1!%)?&))% %)&)%#*&.$&%5"#$%$ )&-?&)) 2

10 )#1!%)?&))% %)&)%#*&.$&%5"#$%$ )&-?&)) 6 %)&)%#*&.$&%5H)&%"#656-$,#)-5&H1$.(D)&56&4#*I# 2!&) 4&)#1!%),?&)) 42 /$-&&)(%/)*&15!)%6%'1.$!#$)%.-$12 $-&% "$'% -?&))% 6 -!&?&))!& D")!& "#$%/2 -?&))% D")% "#$%/ 6 15!)% %'1. #*&.$&%5H )&% "#656 -$, #)-5&H1$.(D)&56&4#*I# 4 ) -)! # )-1 &#.)%. -#%*(%)& &4 #*&.$&%5!%!& (%#))!&H-?&))%D")%"#$%/ &-#.)%5 "&$1'11##*&2 )&6 & 15%!)6 #,/)&D "!&D$ #*&6.$&6 %)6 &H " "!)&%5$%)&1 "%- #$) H -, D") 4 "#$%/H 85%*(&&)&%5% %)# )- 1()) -)!# )-1 I1()&)) &#.) -"&'#%$%# $-1(&$5& %) 2"%-#*&-,D") 4"#$%/") 1#6#*&)&&D#41)-1$-,&#H5--$?&)) 2 -?&))%1#$! )%%#!&)1!.()*&-(&?&-)%6H5--'1.%#!&)%H -?&))% %)&)% #*&.$&%5 "#$%$ )&-?&)) $(&$)% &%& "#$%/ -,?&)) 4#$"$))% 6) $&%7 -))& #)-5&2!!%)&% "$6-%. 15D& 6 )% %)&)%" &H $(& &)#1!%)!&?&))!& %)&)!& #*&.$&%5 "#$%$ )&-?&)) H 6 %)&)% %'1. $!#$)%. -$1 "#$ 1/&1!% %?%-)%5 " "#%)%52 )#1!%)?&)) $5% 11)&D ",'- #& -)#(D ) "#!& 1!)!& -'56!& &D ) ) &)#1!%)?&)) A $$ $5!!&%5% "#$"-1 "#$%/ &)#1!%)1 $-&% "#$%"' *#-, "&%)&D/) 4 "#$"&)% )%!1 &)#1!%)& "#$%4$6))&%$(%/)6#)D#$%&62 "' &4 $D*IH 1)-1H -,#%5 "$5& %5 -$15% &D #,)&%/ '1.%#!&)6 $D*I 4 & "/$%-H -/% $ 1'1 & 1'1. " /%5 B!&%&DH -#$56% "$ )#!() -( "%#5) -#$56%"$)#!() -("#1-5) 6 %)&)%) %'1.$!#$)%.-$1H"#$$)&1%?%-)%5" 6 15!)% %'1. %) & "&56%5 #*&.$&%5 #$!) 4 *#-, "&%)&D/) 4"!)&%5$) 4-$$&6$)%$1$-)&%!-#% 12 %)&)%6 %'1.$!#$)%.-$1"#$$)&1!% %?%-)%5" "#%)%52

11 @&6$)& -#,-%#!&)%.,' $ 1'1 & 1'1. )#!()! -(1 "#1-5)!H -/% $D*I"$'4 56 &D!.()% &6.1 %)&&D-&%!.56%5$"'2 " &,'- -/ -,2 %*(& "#$%')-& -&% &)&%56H ",'- 1( $)6!/(&6 $-)&#*I-')&--,2"#$"-1H. *#- "#156%.*#-&"&%)&D/)%"#$% /$ 5%. #*I $-&()6H 1$)5% &D 1#D 5%. #*& & -)15% "&1-1(&$156%. 5%. #*I "$&!1 #*& $-&()%52 #*I $-&()5%5%)6$,4#*&$(%/)*&%.H-,#$)&45% /$A#*&6.$&6 "!)&%5$)6 -$ & #*&6 1/-6 )%. -')&- -, *#- "#156%.*#-&"&%)&D/)%2"&)$) "#$"-1H. 1"#$%)& -))"#$%$)& -, #"!)&%5$ -*I-"&', $ "%,- $&6$-1 $"#$%5*&!&#,/)&!&!&D$ -$)6 -&D.4#41)- 4 #*&6 -,& ",H &4 #*&6"-6 #$ #6"-6!/(&6 (&$%)& "#$$'*&H"!& #$#%$%#D&1(-$1'1#$)%."-14%.H-,#%.5%")&-&%!2 J() "#&1 %&%)5D -&D.6 "(%. "#$%-$'%)&1 4, "- ""#$%$A (&$%)&% -,)&% )&64-$1 1$-)&"#$4,H $.)&% $ 4H "#$4,)&%1$)) 4$"#$4,"- H$.)&%$16H "#$4,$2$) 42 H-,# 4! /%5!564#-%#A #' N 6 -&% (&$%)& & (&$%)&H -,# 4.,(% )&% 1$.(D)& &D "#$ "!&#$% 41H)"2 4& /%5-1$)) 4$.#)&$)%H "#$%5*& N -&%H I 1$))% $ -$ 1$-)& "#$4, #$1!&%)&11 "-14!H(%$&))!-#%&%)&/"#$%&15% 1#41)-*&2 %$%#D$1'1#$)%."-14%.#$&D -*&-"-14%.H!.56%5 "#$$'*& $"'H $&6$-1 $ D")&%! )&4#,/)&"#$%5*& 4H 5% %$%# $ 1'1 #$)%. "-1 4%. 5% %)&) $.)&% $ $)&%! %- "- 4H-,#%%'1."#$%& #%$%#$)&%#$&6$)H"#$5!156$ "D -& "-% 8& "#$%"& "-%<H ) 2 M&%/6 & #$) "%- 5% 15!) 5- "#$4, -$ )%.-#%1H$ 56-&%!"-, )&-564$A #)-5& $ $#$%7H-,#% 6 "'6$%)&5%)%-."#$42

12 %$%# )"%- #$) 5-#,)&%/ -) "%- I )(&$)%& #$(&$)% -#%4!&%&D$) 4 "#&1 1')"&%H-,# 4 $' 1#$)%2 %- #$) I -$) #41)-1$-,&#"$5&O%-4 P2 %$%#D)"%-4 &-) "%-4 #$&D(-1)-1-#%- 4#-%#$%"#$%5*&!2%$%#&-$1'1#$)%."-14%.$6%"%#5& #$(&$) 4$-"&'!&')!&)&&D#,)&%/)-"&'') 2 "* %& "*% & &,- #$4 6 15!)%H 5%/%(& $)$6%# $-&-#$*& )&-56% $"# ')*& #, & #$. -D"#$4,!/) %)&I&#.) "*%& #,- J! %)& &D "#&1!%D ")& $))& 1'1.2 "&%7 $))& 1( &D)"&%#%(5&-$, 51/")&%&) 4 "()) 4H -1(&$) -))&1! H52")& "*%,- #$4 $1'1%%-6#$"$))%!!%)&%&4)(&$%)&H"#$1$.(D)&%)&1%?%-)%5 " $#1 $ -,2 $-&% "#$4 $ 1'1 6 "&%! -1(&$156! $ 56-&%! %)&) 4%%-"/$%-22 "*"%,- #$4 $ 1'1 &%) 6 #$"$))%!!%)&% 1$-)& "#$%$ ",'-D "# 4 &%)2 "*$%,- #$4 $ 1'1 )5!1 )&%#14!*& &)%5) 4 15!)% 6!%6 (&)&6 "#$%$ -#% )5!11)-1#41!,2 "(,- - )% ) -5D ( -/%. -#%1 ""#$%$ "$&%(%)&% $-1 )% "#$"&)%. -5)#&1$!",'-&"#$%$*#%)&6/)6&(*&-5&)!-#%&%2 " )#,- #$%$ #1)-% #$1!&% -))& *&$%7H -,# 4 ")&% 5% 1$(%/)&)%$&)&%)&-#%*() #1)-%)&% 6 5%)-/% 15)& &D&)?#!5D #1)-! 4 "'1*#-, 5% $)&-!%2 (%/)*& #1)-% )&% 6 5%)-/% 15)& &D &)?#!5D )(%/)*& 2 "%,*-

13 ",'-15%"4)%&)#1!%)?&))%.',)&%%(1.#)&$%)&# $-15%!) 447," "#%) 4H -1#,!&) (1H %) #, & &)) 4 #$5, # $- # )-%.2 4)% &)#1!%)?&))% -$15%&D#*&.$&%52 "(% & ),*- %/%(&"4) &)#1!%)?&)) #41)-1$-,&#2 $5D #,)&%/ -$15% &D #*&.$&%5 )&%&%)&1 # " E)& #,- $&'()*I.#1") 5% "#$%% $-&! %'1. -# %.!%) $&'()*& 5%.#1"6 $&'7 )./) 4 %(1 1'1."(%.564 -#%*()!#$5!# $-&-#$*&!#,/)&6! &D #$5,# $-&-#$*&&)) 4 %.!%), $&'()*&26 "#1-,-(&%)!#$-$#)-5&#%(&$) 4$&))!&%.!%)!&H-,#% )&-56$$&'()*& 1'1. -#%*()! *#&-1."#$! & "(%. -#%*()! #$5! # $- & -#$*&! #,/)&6!&D#$5,# $-&-#$*&%.!%),$&'()*&&)) 4*#&-4."#$42 $ # ",'-$')&/%5!&%)&)%*#%)&%-1#!&) ()!&)!&H1)-1JH1()%"#$%$ M2 B B 9HBC9 ;H: 31#*#%)& ;H:;B ;HCC> ' D:7<3 D:7 D:7<3 D:7 %& BB >9= ;B::C >B;B B;== :B=: B;9 :>>;B B B:9 BC>C; 9>C= C: >: B99: ;C BBC ;;> =9 : B>:9 ;:; =B9 99 B>BC 9C>B BB>=> ;=C B :C9 BBBB =99 9;9 ; =C> ::

14 D:7<3 D:7 D:7<3 D:7 B; ;>9C 9> BC: P:728;>DD6 B:C>= 99>: B>; 99:9 ;;= => 9B;= B=> B;CC ;:: B>9 ;;: # B>:9 ::;9 :99 B;=CB BBBB9 9;9 B9;>;: 9== C>:9 >=9 B=;>C= :9C L4GCD439347K: B=;9 > =B>= ::=C ;>9 C> B>C: 9>> B9B= ;9B9 :9 ;CC L>J4G47:9I9 C>:9 >=9 B=;>C= :9C % & (% B: :>= 0>:: 0>=: 0C> 0;C ;=C; B: ;: C;> 9CB B9= 0C== 0C== 9=B= >:= 4) 4$#41)-1$-,&##$#41)-1"#$%"'1*#-,"&%)&D/) 4 ) ;B2B2 #2 $) -1# *#%)& $ $%#%4 -#',H )!& 4 ) % & % # % "#$6$%)&"#$)&?&))%.&1$-)&%?%-1"#,) ()*&$-#% '-)&%$)*&-) )&"#$%-$'%7$-#% "#,) ()%2 # 6D4 2D:94 '$" $"" B2$%$%-#'% ;:9B ;9:= 2#*&)&%!%#&()% = CC BB9 ;2#*I?&#! BB9 92 &%#14!*&&)%5)% B B:; B=;> :2-?&))% BB 9= 9: :2)%5%5%)-4$(%/) 4 ;;> :== 4 :2)%5%D")%"#$%/ BC= B:: :2))%-?&))% B= => :%2J$&%()%"/$-& B: >2 (%/)*&'1.%#!&)% >; >; C2-$1'1#$)%."-14%. B ;99 ; 2$(&$%)&!&D$-#%% B; >C B>; " "'$

15 6D4 B2" B9 B> 9C 2 (%/)*&-#,-%#!&)% B: B9;;> >B;C> 2 (%/)*&$1'1&1'1. :;=C> CC:9 : 2 (%/)*&$1'1"-14%. 2$(&$%)&!&D$-#%% B>>:> ;>: B> > :CB ;2J$&%()%"/$-& > 9=C ;(1%-)#-%#!&)%"1?## B9B 92#-&"&%)&D/)%&&4%-&(%) BC >C> ;9CB '$" *'* 47:94 4GCD439347K: *" *'* B23"&'"!A B >=C: >:;;: 0-5) 9;= 99 0"#$%$)&%-"&'1$1'14&"%#&)?(5& B;;: B;;: 2-5%')% 0:9 ;23"&'$" B= :BB BB: 923"&'#%$%# $-1(&$5& %) -, BC= BB9: :2$'%-"&'#%$%#% B C>= 0==> 0==> B;CC B>9 '" '$ B2%$%# B;C =9:C B2%$%# )*&$%)&"#)&$% ::;; :;B 4%. 9:9 9C> ; >;CB C; ;9C: 9>C: => >:; "* $" B2%$%# 9 >9= B>;> B2%$%# )*&$%)&"#)&$% >9= >99 == : 9>=;; BCBC ;C=; B:B: C= 2(1%-)#-"1?## C;>B > =9;9 >>::B 9;B ;C:> ;;9 =CB 9=;; C ;2$(&$%)&!&D$-#%% ;>; ;C=> '$" *'* #*I-&D. B=;9 =B>= -'482$2< 9:; ;;9 #*I-&D.)5%)6-5D8$'< H9 ;H #

16 ! B2 (%/)*&#1)-% 9;:: B= B2B25%)%-"&6$) 48$1'1< ;9> 9C 0%-(& ;9> 9C B22"$'45%)%-8$1'1< B;9= ::B 0%-(& >:CB C> 01$&%() 4.#)5& >: >;9 9=>;= 9C> 2B2 #$%$5%)%-"&6$) 48$1'1< 01$&%() 4.#)5&&"#D$%7 22 #$%$"$'45%)%-8$1'1< 9=>;= 9C> 01$&%() 4.#)5&&"#D$%7 99B >:= CB C>BC ;2))%8$1'1< 0 ;= 0 ;= *"*" '*$' %& 6D4 $$ 23$"#$%) 4"#1-,H#,&!%#&', B;== B;9 ' Q2))%"#$4 = C: B99: Q23$"#$%/ BBC =9 Q23$.,()%.$#$61 B>:9 =B9 Q2))%-$ ; B>BC BB>=> R2#$4?&))% ;B 9;9 =C> R23$?&))% ; B; 9> $'* ' R 2%-4 ;; ;;= 9B;= '" '" -8#<)% 8$)1(&$) < B;CC B>9 -'482$2< 9:; ;;9-8#<)5%)6-5D$ -'68$'< HC H9 # *'* "$' <$!&) "#$5D4$8"(&-&<#41)-*& 4

17 " *'* "$' '$$ $ B2B2!&) -"&'1$-'%. 9;= <$&D-$%)&8$1'1< 9;= ;; 0%!&5-5& 9;= '*$ '$$ JC4K:42?AC,>5<C43I9-9347K:?F $" <$&D-$%)&8$1'1< :9 0-1"-5&') 4 B$" $ $$ ** ' <$&D-$%)&8$1'1< == ;C>C 0"#$%)&%&%)&%$1)1$1"&%#)&-1"1-5& B 0$"$&'1$-18")!.)61!&)&!()6 #*I< BB: 0%!&5&-5& C=C9 0"-# $ $ "$ * B"$ ' <$&D-$%)&8$1'1< =;= 0-1(&$5-,?&)) (&$5#$%$ 4-,#'4 B9C 0"%-#$) -1(&$5&#$%$ 4-, #'4 9:; B; 0"&-1(&$156#$%$%-#'% 0#)-1(&$5-,?&)) 4 9:; 0"#$%/-,#'4 B:;; 0"%-#$) $-1(&$5&*#-,#'4 C * "$ '* <$&D-$%)&8$1'1< C>= 01#$%)&%-"&'1)$-1"-5&') 4%(1 1!#$%)& B &%-5& ') 4 B

18 '* $ B*' '" <$!&) "#$5D4$8"(&-&<#41)-*& 4 '" <$&D-$%)&8$1'1< :;: 0"#$%)&%&%)&%$-"&'1#%$%#%. )&-1"#$%/ #$%$ 4-,#'4 B>9 B>9 0"%-#$) &*#-,#'4 $$ **' <$!&) "#$5D4$8"(&-&<#41)-*& 4 **' *' 0"-# **' *' B**' B**' '" <$-)% B;CC <"& $$-1 *" *'* G65<C43><:72>,G62;:?C47D;4D:- *" *'* % & (% '" B** B2J$&'$-48#4<)% 5%)%-""#$6-) 4 %)&) 4!%6"#')*& 2!#$5 9B= 9>: ;28 -&<#$1'1#,/)&-1# 4 0;;9 :;9 92%-&&1$&'$-48 &%) < 0= 0BB> :28 -<#$$&'()*&&)%5)%5 0BC 0B=C; >2!&))1#%$%# 09C B>:= C2!&))1$", B9B 0;CB:C 2!&))1)(%/)*& 0BC=C 0B=B;= 4H$ 56-&%! "/$%-&-#%, ;;C> BB B2!&))1#$(&$%7!&D$-#% 4 0B>C:: B::

19 # BB2))%-#%- 0:B9 0B=9 $ B'$$ G3:9: ' " &%#*&)&%!%#&() 4&"#) 4#$#$%$ 4 -,#'4 :> &%&)%5&)&%#14!*&#$#*&)&%!%#&()%& "#)% B;9 ;2-,?&)) 4H!A >9 BBB <5%)-4"&6$) 4 > B;B &%-,?&)) 4 0 &%) &1$&'$-4 0"'1$&%() 4"/$%- > B;> 0%-& 0&))%"' $-,?&)) 4 B>>9 =C &%-,?&)) 4 B=: 0 &%) &1$&'$-4 9 0"'1$&%() 4"/$%- 0%-& :9: =9 0&))%"' $-,?&)) 4 92))%"' &)%5)% :54D2C "" "" &%#*&)&%!%#&() 4&"#) 4#$#$%$ 4 -,#'4 ;:; >BC 2)%5%)&%#14!*&#$#*&)&%!%#&()%& "#)% 99B9 ;2 -?&))%H!A ;9; 9;=C <5%)-4"&6$) 4 ;9; 9;=C &%-,?&)) 4 >:= : 01$&%()%"/$-& B9B>9 &%-,?&)) 4 92))% -&&)%5)% B' * G3:9: $' *" B2"' )% $%!&5&-5&8 )&1$&',<&&)) 4 &)#1!%),-"&' 4#$"'-"&'1 ;:C>C 23#% &"/$-& C:> ::=C: ;2!&5'1/) 4""&%#,#*& 4 92))%"'?&))% :54D2C ""*' ""$" &%-5&81$&',<') 4 :9 2 &%) &&))% "')#$%$'*&&%(& 9;9= ;2))%H)&/ "')#$%$'*&&%(&H -&$1'1"$&'1 $-1 92"'-#%,&"/$%- ;9C9 99C= :2-1"'1/) 4""&%#,#*& 4 >21'1&)) 4

20 9> 2%-& BB;B 9> =2))% -&?&))% $ " 2#$%"' "&%)&D/)%)% H#$%!82 SF0M2 SF02 < 0C== 9=B= 2M&()$!&))1*#-,"&%)&D/) 4H!A 0C:>: 9;: 0$!&))1*#-,"&%)&D/) 4$1'1#,/)&-1# 4 ;;9 0:;9 2#-&"&%)&D/)%)"$6%--#%1 ;9CB => ' "$ )# <*#-&#'%H!A 0.#1)8!"#1/-)&&%$%..#1)1< 01#$6$%)&%4)&$)%&!$) 0*#-&#)"#1 0&))%*#-&#'% ;:B;: ;9:C 9B9B: ;C>;>C: >B>:CC ;:BB ;BB: B; B>>> ;9>BB 00 $" "$*

21 & %, %-K4 BM;>KD:,9 D:JG;496 >H:D2694KC4 M;>KD>- B8>5:K2C. B CJ47<:K: BO;652C D;4K7G6;D> O;652C ;652C 9B CC;;B=:>BBC;=B; >=CB B * $ " $ $ 0$-1"1 0;C > 9= =CCBC9: 0(%&).1 B;>BB=:9 0!%#)&$5 =; BC B $' *" $ *$* 0(&-&5& :> BB9C >9B= 0-#$&%/ 0 B9: B9: 0"#$%/ 0 >9 :C= C>9B=: " ' * ** **** "$ ** '" $* $ B '" B $ 01!#$%)& C> BC: 9 C; 0"#$%/ 0 09B= 0:C> 0=C 0B= 0(&-&5& 0> 0BB 0 0>; 0BC:B 0-#$&%/ 0 0;9 0;9 * "* $ '* $** $&D-$%)&% 0 0 0$!)&%5$%)&% 0 0

22 & %, %-K4 B B " ' '' $ $$ B' * "' " '$ $ $" & %, %-K4 BM;>KD:,9 D:JG;496 >H:D2694KC4 M;>KD>- B8>5:K2C. B CJ47<:K: BO;652C D;4K7G6;D> O;652C ;652C 9C;;:B:CBBB;:= CB=B B $" *' '$ 0$-1"1 00 >B 9;BB:BB> 0(%&).1 ;;: 9 >;;C>= 0!%#)&$5 999B CC> 0"#$%5D&%$%",'-&$(%/)%5 9= C: B=BC 0 %) 9=: 9=: BB $ ' " '*' " " 0(&-&5& 0 ;9C B; =;>:; 0"#$%-$)&%"#%! :C;=9> => BB: 0 -&D.)&%#*&)-"&'$-1(&$5& %) BCC= BCC= 0"#$%/ B;:B C >; 0C9 " *$' * '* " $' "' ' *"*

23 & %, %-K4 B""* B* B" " B"' 01!#$%)& B9C BB >;B=;=:> 0"#$%/ 0C=> 0CC 0>;B 0 0B;9 0(&-&5& 0 0= 0; 0=B 0:; 0"&-1(&$156 0B=;: 0B=;: 0 -&D.)&%1!#$%)&)-"&'$-1(&$5& %) 0>C>B B= 0>:> 0"#$%5D&%$%",'-&$(%/)%5 0 BC9= 0"#$%-$)&%"#%! 0B=: 0C=> 0B 0CB 0"$'% 09 0: 0 0 ' "" ** '" ' $* B B 0$&D-$%)&% 0 0 0$!)&%5$%)&% 0 0 B B "$ '' $ $ ''' "$* -#%*(%)&#*&# )-%5)&%#14!*&15%&DH$.)&%$$"#$6$%)&%! &)&#,$)&C2C2B==#2"#&% %) )&%#14!*&& "#$"-1"#$%!&%."#)&H %) )&%#14!*&-))"%5*&4%.H!%6&)%5)6H%4)&-6-"&(&$5&"#%52 $"'&$)&6%)DH-,#%5 -*I1$(%/)& "#$%& I&))6)&%#14!*I%5!%5 #%))*&&")&1# $-2

24 %D&)%5)615%&D"#$-#%*()&1#*&# )-%5)&%#14!*&"#$)$6%54,$$)$,H-,#%. -*I!/)-#%*(&I)"&% )(&$-$')&&D# )- 4%-$)$ #$%$-#%*(%)&%#*&# )-%5)&%#14!*&"#$$)&1"%5*&4%.H#$1!&%&D %)D"#&6.)&41"#$%$'*&&%($ %5)&%#14!*&2"5D&%!41$)&%#14!*&#$1!&%&D4,5-&!/)1$-I$.#1)1#$$5%.$D*&!&-'!&2"#$"-1 )-,)1/-)!.#1)&%2 #$$)&1"%5*&4%.-#%*(&D#*I# I)% %) )&%#14!*&H( -,# 4"#$%"& "#)%H)# )-%5 )&%#14!*&2 )-,"#$%"#$%$)&%! )&A >:B2$' )-,""#$%$)&1 )&A ;==2$' ",'-"&*#-&#'%$1'1(%&).1?&))%.H-,# 4#*I )&BC:2$'2 #-1",'-")&')-' )#$%$%-#'%-&%CBC2$'2 ) % % %% % >C=:> ==>>B J! -1")(%/)*&(%&). 4 ; ' **"

25 # J/)%)"&%1! )5!1H$&%#/ 1! H!1! (%&).1H!A '"* '"* <#*I*#-,#'41/) 4)"&%1!, 4&%$*&% >9B= >9B= 0J#$6&3&% 9=> 9=> 0J#$6&#?&% BB>; BB>; 0J#$6&MD$&) C> C> 0J#$6&#$) 0J#$6& 4 '"* '"* #*I"'$&%$%1/-)&%%#%)1 )&#$)&%B>2$'2 * # <-$$-7$) 4"##$5 0BB9 %-)%5%H"%)H(&%)5%H!A CCBB9 0"#.#!)&%-!"1%#% CCBB9 <&))%#*&)&%!%#&()% %<$(&$-&)#*&)&%!%#&()%

26 ! * #% %, %-K4 4 8? Q 94;D6OU QC;J: 4-94;D6OU8;>DD694;D6O?C 267<D: <426W?<6K:?F G;4? 9D:JV ;6<96A69:?F <4NC?<2CK4 94;D6O?C 4;D6O?C ' $$ ' $ $ $ 0$-1"1 B: B: B: ;D6OU8;>DD694;D6O?C * "' * 01!#$%)& B;C B;C B;C "* ' "* *' *' 0$&D-$%)&% BB9 BB9 0$!)&%5$%)&% " " "

27 " #% %, %-K4 &% D"156#*&)&%!%#&()% #$) 4%')!$-#%&%#$)&%-#%*()!%#!&)&%1/-)&2 * #% %, %-K4 4 8? Q 94;D6OU QC;J: 4-94;D6OU8;>DD694;D6O?C 267<D: <426W?<6K:?F G;4? ;6<96A69:?F 9D:JV <4NC?<2CK4 94;D6O?C 4;D6O?C ""' * * "* 0$-1"1 B;= B;= B;= 0"#$%5D&%",'-&$(%/)%5 B ;D6OU8;>DD694;D6O?C ' $$ ' ** ' ** 01!#$%)& B= B= B= 0"#$%5D&%$&)G% 9 9 9

28 #% %, %-K4 * "' * 0$&D-$%)&% => => 0$!)&%5$%)&% *' *' " " * &% D"156#*&)&%!%#&()% #$) 4%')!$-#%&%#$)&%-#%*()!%#!&)&%1/-)&2

29 # % B=;> BB &D-$%)& ::9= >:: &% 9= B 0"#$%)&%&%)&%$!56-1#'%. 0 %) BB;9; 9C: 0"#$%-(&?&-)&%$$", 9;>:C!)&%5$%)& :BB &% :BB %),K)&%5$%-)%)-' #$%!&%$$%)&%)D#$)%8SF0<T B:; B=;> $&D-$%)& $!)&%5$%)& 5GC742D>4NC<>A=?:<D:D>3>>D;4D:94;D6O?CK4 J5D&%-#%&%"&1-1(&$156%.$21# #*& #,%)&%-#%&%"&1-1(&$156%.$21# #*& 5GC742D>4NC<>A=?:<D:D>3>>D;4D:94;D6O?CK4 -&&#)% $1'1-#%- %) #*&.$&%5 3#%-$2#,/)&-1# 4)% $1'1"#$%(&$%)& $ *' %) % % #$4 $"'$)$ 4 B;CC B;= $'%"#$4 B9 ;B= $ M%$"*#%)&%-$"%#5)%$6%)&%#14!*& &)%5) 4) 4)5%!H!A BB9B B;> 0-$)"#&-)%#5& B9 : M%$"*#%)&%-$"%#5)%$6%)&%#14!*& &)%5) 4)&%) 4)5%!H!A 0-$)"#&-)%#5& " '

30 )&%#14!*&4&)%5) )-& -$)%6#*&"#$%$)%52 %)$'"#$6$)"#$%$)&%$(%/)%.#$%$$)D!56-%.2 -#%*(%)&#*&# )-%5)&%#14!*&15%&DH$.)&%$$"#$6$%)&%! &)&#,$ )&C2C2B==#2"#&% %) )&%#14!*&&$"#$6$)&"%#1$1)-%."%5*&% "#$"-1"#$%!&%. "#)&H %) )&%#14!*& -))"%5*&%! 4!H!%6&)%5)6H%4)&-6-"&(&$5&"#%52 $"'&$ )&6 %)DH-,#%5 -*I 1$(%/)& "#$%& )%. 41H 5-& 1$- $)&%#14!*& #$H/% I&))6)&%#14!*I%5!%5#%))*&& ")&1# $-2 %5*&% 4% 15% &D "#$ -#%*()&1 #*& )&%#14!*& "#$)$64 4, "%)5()&%!.64 "#$)&I 4, " #1)-&%!H /% -*I %. 41 5% $)) %D&)%5)6 15% &D"#$ -#%*()&1 #*&# )-%5)&%#14!*&"#$)$6%5 4, $ $)$,H-,#%. -*I!/) -#%*(&I)"&% )(&$-$')& &D# )- 4 %- $)$ #$%$ -#%*(%)&% #*&# )-%5)&%#14!*&"#$ $)&1"%5*& 4%.H#$1!&%&D %)D "# &6.)& 41 "#$%$ '*&&%( $ %5 )&%#14!*&2 "5D&%! 41 $ )&%#14!*&#$1!&% &D 4, 5-&!/) 1$-I $.#1)1 #$ $ 5%. $D*&!& -'!&2 "#$"-1"#$%!&%5)&%#14!*&5%#*I"#1/-)&&%$%..#1)1&$&6$)%5 )-,)1/-)!.#1)&%2 #$ $)&1"%5*& 4%. -#%*( &D #*I# )-6)&%#14!*&2 $)$ I)% %) )&%#14!*&H(-,# 4"#$%"& "#)%H)# 4#-%# "#$%)&%&%)& "#!. ) -)&%$)*I %(*I -#%*(%)& #*& # )-%5 )&%#14!*&2 )-,"#$%"#$%$)&%! )&A ;C2$' )-,""#$%$)&1 )&A B:;2$' %, %- <))"$6%--#%1 ::9=>:: 0 %) BB;9;9C: 0"#$%-(&?&-)&%$$", 9;>:C 0$-1" 9=B <$!)&%5$%)& :BB 0"#$%/ :BB $ *' <5%)-4$(%/) 4 ;;> :== 01$&' ;;> ;= B>9> ;= B>9> <1$&%()%"/$-&'1.%#!&)% B: 0

31 '1.%#!&)%-?&))%H#$%! "* "$ J$&' 6 %)&)% %'1. %) &H "!)&%5$)% "& -1(&$156% )!& -5% 6 %)&)% %'1. %)# )- 4 $ 56-&%! -5& E1 #&% 8$-1(&$)% BU< #$ -5& 1# (6-H-,#% 6 %)&)% %'1. &H)!& -5& 3 $) %)D $ )&%5#)-5&"#$%/#$-5&!-228$-1(&$)%BU<2 1)-DB92$'2 % & %, %- <))"$6%--#%1 9: 99 01$&'&-5% 9: 9C> BCB= 0$-1"1$&', ;;; : 0"# 0 B:: 0-1(&$5-5& 0 BB>; 0-)%#5)(%/)*&)-5%H1$&' B9 CC 0-1(&$51$&', 0 : 0#$&6$)&%-1(&$5&-5& >B; 0 0"#$%-(&?&-)&%"/$-&$-#,-%#!&)%5) B: '1.%#!&)6 <$!)&%5$%)&8$1'1< B=: BC;: 0-1(&$51$&', B:9 0"#$%/-5& B:;B 0 0"'6$%)&%$5%)-6$(%/)6 0 B 0-1(&$5-5& 9: CC 0"'"/$-& 0 > 01$&%()&%"/$-& 0$!&)1$&',)-#,-%#!&)%- 0 0?&))% "* "$

32 # %) %K4 #G 4 8? Q M F C A 2 N $8?&#!< #*I 3#%- #*I #%) J$&' 5%)-&$% -)#(&F 1$&', "&)%..,()%5 -$)&%! ",'-)#(& F-5& #*I 1$&', -"&'1 "#)%5 F1$-)& %'1. 8#$%!< F-5& $-'%. )()! $)$6%. %) $.#!$%)&1 "'1 & B ; 9 : > 301"2 $22 %)#1! %-#%5& "2$22 )%#.!)/0 4, "2$22 TT"%) #' "2$22 1 "2$ 22!)%V "2$22 3&% 3&% #$ #' 3&% &%#$%()2H #$H 1'2#%-#%5)%H 4%(#-&% &)/)&%# 5)0 &)(5)% &)/)&%# 4#-%# "&6$)& 85%)- $(%/)H ",'$(%/)H #$$)H$ $$%.,()&%)&%! "*#%)&4< )!% -)(&5& F %)!%6 "# -$)&%H /%5%)- )&%"(%. -)(&5& F %)&%!%6 "# ')*& -$)&% &))%5)&/ -#%*() -<H" -)#(&F ",'-)#(& F$)$6%. "'1 $(%/) "%') B:= B:9 9C BH BH $(%/) "%') CB CB BH BH $(%/) 9C 9C =H; =H; $(%/) B: B: CH CH $(%/) "%') : 0 : BH BH $(%/) "%') ;;; 0 ;;; BH BH

33 # %) %B?5 #G 4 J K 6 G ; 7 D $ 3"&'') ) (%/)*&5%)-&H!A 5%)-& -"&' $-' "$'-"&'') H!A )(%/)% "' ) -"&' $-' 8#*I 15%!)< -"&'$" $- 8#<$ ( $- 8#< )% '1.0%#!&)% 0 -#,-0%#!&)% 0)(%/)*&'1.0 %#!&)% 0)(%/)*& -#,-0%#!&)% -5%)-&#$%! #$4 $%"#$%/ &%"')"#$%$%!&%)#*I 1$&',F-5&5%)% &%) B ; 9 : > 301 "2$22 %)#1! %-#%5& "2$22 )%#.!) /04, "2$22T "%) #' "2$22TT 1 "2 $22!)%V "2$22 B:::> B:= 0;:C B; ;9>; B:9B B9= : : ;:=C C= ;== C > 9 ;B ;B => => 9; B; 1"'* 0; : 0;= 0=9 ;;>= ;;>= 9= 9= ;> BB:: B9 :;== 9;B 0B:= :>> B9: >CC9 B=>> B;:C B;:C BC:: :;=> T)&%)&%!$)&B=(&"#6%5) (!&'%$)%.#$ $&'RJ"'*& 1-7$'"D")&%1"'*&% )&)?#!5D -#%*(%)&%",'-&$301

34 ! " #$$$%&!$' $ %$%$ $!! " 1%9"4-:)'*&#",1 %&1'"-*4-(4%') "1" 41-"*# 41&";"*4&#% 4#*56 "3'&*% 01"$2%7 "#$%$&'()'*&#",%#(-. /*&"' * "#$0 1$*% * )" ( )$$ * $.*$$/&*.$ " )&!& * 9: 0 #4=$>.$ < 4 %.#!$%%*.$ 3.&*!?#!$%% 6% - CD 2 #E$ ( >%F%>*F*.* 6% C 9.& $&' % $&' $ &$ $$ & & $$&$% &, %$'! ;& %$$' %:! &&$% %$! &' & ' &'&, % &: $%%%; D! %$$ <"#$ 1$*%( 1"$% * 23')3"1" $*&2%' %3'(- 1 4*-1'"0 "*$*' 411 -"#'# %4#*56 01"$2%7 )" #41(-' 30 '38' (%"'( 1*&##'" 4* *4*#*%(, '- '- (01" (2-3 '0( ('(3 "' ('3 (( "<" '(( '(( < (0'- (3'-( 1( "20-0- (002" '0 '0 " (0' (0' (2'20 (2'20 (1 (2-"" '2" '2" '( '(

35 $., # - ' 9= 9: "* "$., # - ()*&6H)&%))%)# )-1 9= 9: BC= B:: 0-#%--1(&$156%#*I8$-#%< B>B BB>; 0#*I)"$6%--#%1 B:: ;C & ;;9B >=: ;;9B >=: 0-#%--1(&$156%#*I8$-#%< 0 0BC 0#*I)"$6%--#%1 >=: B=>C & ;;9; B: 0-#%--1(&$156%#*I8$-#%< 0#*I)"$6%--#%1 & B: &H#$%! 9=BC #*I)"$6%--#%1H#$%! 9: ;:9 3#%--1(&$156%#*I8$-#%<H#$%! B:= 0B= "* "$ #, # - <(1&%"(-&%5 B: 2$' 0 $'%(12$' $ B

36 ! & % " <)&%&) 4) )&-?&)) = 4)-"&'') :9 :9 * <)&%&)%) )&-?&)) -#%1$&6$-1$ 15%!)!&#,/)&!&"#$%5*&!&8$1'1< = 0#%$%# )"#$$'%-$ == 0 %)?##, B;== ;2!)&%5$%)& " " <)&%&)%) )&-?&)) -#%1$&6$-1$ 15%!)!&#,/)&!&"#$%5*&!&8$1'1< " " B 0#$&6$)&%#%$%# )#%-(!5% = 0#$&6$)&%-1(&$5&)(%/)*& : 0"#$%/$(&$-$4,"#$$'4-#%, 0-$6% B 0#$(&$%)&%"#$%/)-)#-4'1.%#!&) 4 0-$"#%1 B 0#$&6$)&%#%$%# )).# 0#$&6$)&%#%$%# )"# #%)% 0#$&6$)&%#%$%# )"# %!%# ()% 4"$5&$#%$%#6) "%-#$) 0 %)-,?&)) 4 0 0"#$%/'1.%#!&) 4-,?&)) 4 <)&%&)%)-"&'') $&6$-1$15%!)!& #,/)&!&"#$%5*&!&8$1'1< "" <)&%&) 4) )&-?&)) : 4)-"&'') :9 :9 # ( # <#$(&$%)&!&D$-#%%-$,H!A >C B>; 0(%&). >C >; >; 0-15% >; >; '

37 " " <!%#&' 99> B= ;B9C= <"#1-.% C=C> <# B9> ;CB ;> 99C "&-1(&$156#*I!%#&', ' " 1)-DB;92$'2 #2)&%-))&)&%#$&6$)-1(&$5&#*&$",2 $ & # #( <5%)%-$(%/) 4 B9=9 :>;> 0$1'1&1'1.H-#%&%"'A B9=9 ;B: 0B!&%&D B9=9 ;B: 0&))% 0 BBB> : 0$1'1&1'1.H-#%&%"'A ;=: 9=;:= 0B!&%&D ;>B== 9C;B 0" /%5B!&%&D :; B=C 0&))% CC:9 C= 0)(%/)*&$1'1"-14%. 0 0 <#$(&$%)&!&D$-#%% B>>:> ;>: "' '' <"& -1(&$156%#*I)(%/)*& >:;B BC9B "** * 0 )(%/)*& -)#-1 )%#.%- # )&6 &%#$%()*&M)-1 -*&;CB>2$' $ # & )% <$1'1&1'1.H!A 05%)%-$(%/) 05%)%-$(%/) 4 B9=9 ;B: B9=9 ;B: 0 :;B 0 0 "*" $''

38 <"& -1(&$156%#*I)(%/)*&5%)%- "&6$) 4 ;B =C $$ '$" $ & #)% E# & % " ** <$&D-$%)&8$1'1< B>;C ;C: BB :B 0%%- = C 06% : 0"$'% 9: B>B9> >9= B:C=: 9;; 0%%- ;; >C 0)(%/)*&6 4 :C BB; 0"$'% >B B;B < -#$)&% CB =; '$ " $ # & #(, # - <(1&%"(-&%5 B=;B:>== 9=;=C9 2$' 0 0 2$' 0 0 2$' 09 "** * $" & # ( <$))%#$(&$%)&!&D$-#%%-$,H!A B>>:>;>: B:B;9 0"#%)1!%# :; 0%)%#.& :0 01'1.&%(%-!1)&-5)% ;: 0-$)D")%.-#%1 9B>B== 0)(&$)%"#$4 $%"#$%/$&6$)%$ %)6 -)#-,'1.%#!&) 4 :C:=;> 0(%&). ;;;:

39 # & # ( 0%-&1$&%() 4"/$%- C:=C 0-$$6%"#$%/!&%$-7 :;== 0"$'% => ''$' '$ ' <5%)-4$(%/) 4 ' "* 01$&%()%"/$-& B " 0&))%-#,-%#!&)%-?&))%8.#$51< 00 0(1%-)#-%#!&)%"1?## 0B9B 01$&'?1)1$4&)%5) 4 00 ' $ '., # - <(1&%"(-&% B B '., # - <&))%0..#1"#$5 B1$&'?1)1$4"&%#)&$4 0#*I# )- & &H#$%! #*I)"$6%--#%1H#$%! 3#%--1(&$156%#*I8$-#%<H#$%! ' #&, # - <(1&%"(-&%5 >9=C ' "*

40 (% # ;;= =>B9 L--#,-%#!&)% ;; 9>:C '' " 4 D"15%$!&%))""#%)2 (% # % & (% ;;= =>B9 L--#,-%#!&)% ;; 9>:C 3#% '' " ( (, # - <(1&%"(-&%5 B;: ;>:: 9CB BB>CBB 2$' 9CB 0 0 2$' $' 0 0 '' " %#&F %!&5 $5-5& $5 1"#$&(%5)& -5&,- $5.#)&$%)& "#-5& -5& #*I %#&&F%!&5&.#*& )!&)()%5 "-# & -"&'1 C9; C9; B292B== $ -'% ;:C ;:C B2=2B==C ) ;; ;; 9;= 9;= C2B2 9;= 9;= 3"&'$-' 9;= 3"&'$-' $#%5%#) 9;= #$%$)&%-"&'1$1'14&"%#&)?(5& B;;: 3"&'$-' #$%! >=C:.)&% $!.!& = ",'- -)'"#$%(&$%)&-"&'1"%. $&6$-1 $!H/%

41 724YKC2 )$&%7;B2B2#2 -&%&%70.#1$&%7 B== ;;HU C9; ==C B==; ;CH>U ==C B;>B B==9 =H:U B;>B BC>;: B==: BH>U BC>;: B999 B==> BH:U B999 :9BB B==C B;HU :9BB C>: R R $ $5)! ()!.#!$%)&1 )&1 =2>2>#2"5D $' 14' $!&)&% #*& )!&)()%5-5&8"(&<H"-))&1$!&)#*I)!&)()-5& )&B$'2 -#%&%"#$$! 6"&'%!&5-5&%#&&H$&6$-1$!$&D-$'&D-"&'$-' 9;=2$'2)&/%5"5%! -5)#&1$"&564H)5!)&%5:U-"&'1$-'%.",'-& 2?A6K4;C>7< #C?<8442?AC #C?<84 X 24GCD43> XM367I9 M367I9K4 K4 %)&)&$ CB BCH= CB BCH= )#$%5&-1-&#$$&#%! &-1-&! 9;= =HC 9;= =HC $(& ;:== CH=: ;:== CH=: "*. "*. $ $5)% ()%.#!$%)&% )%#.!)/0'1)&% 22 )&1 B9!# #-1 "$&D' &-5&') 4",'-&%(11!#$%)&2#.#! -1"1-5& $' $-7$) )& B9!# =#-12 )%#.!)/0'1)&% ' #!4 "#.#!1-1"1-5&9:2>:9-5%')%"*#%)&%5%)&%H>C$'$-5D2",'- ')"#.#! %-5%)&6BHC:U.,'1 %!&) 4-5&2)?#!5$-7$%)&1"#.#!1-1"1-5&') )&1B>!#=#-12 * <$%"#$%/-5&" /%5&4#*&)!&)()%5 B=9=> 1 BB: <1#$) $.)&%$%1%!F1!6H")!.)6 18!&)&!()6<#*I $ $ # & <$1'1-1(&$5&*#-,#'4 B>C 8.#$51< B: :: 0 %)-,?&)) 4 B: ::

42 # & * "$, #- &-5&') 4 C>= 0 '*B % "' * '** ' <)&%&)%) )&-?&)) -#%1$1'1)&4 #,/)&"#$%5*& 48$1'1< >== ;> 0 %)#$#41)-, B 0 %)%%-"/$%- B9 0 0 )-, %))&%#14!*& =9 = 0 %)-)#-,?## 0 $&6$-1$)&!&#,/)&!& "#$%5*&!&8$1'1< 0 C 0 %)*#-,#'4 0 C <)&%&)%) )&-?&)) -#%1$&6$-1$)&!& #,/)&!&"#$%5*&!&8$1'1< CB : 0!#$51(.&&)%5)%5 B : 0 %)?##, C 4"$5&$-!&$1'1 "-1#$)% %)-,?&)) 4 0 0"#$%/'1.%#!&) 4-,?&)) 4 <)&%&) 4)-"&'') 0 C 0 %)*#-,#'4 0 C "$" "' #, & - $ " $ 0"# %!%# ()% BB BC

43 #, & - 0).# 9B =:9 0"# #%)% B B B 0).# 0 0 0"# #%)% 0 0 0"# %!%# ()% 0 0 0"#$%-(&?&-)&%"##%) 4)-#,-%#!&)% 0 0 $$ $ &$%)& '1.%#!&)6 $D*I #%$%# ) ).# & "# %!%# ()0#%)%2 %$%# ) ).# & "# %!%# ()0#%)% $' $)% "#$%$ -1#&1$)"&%$#%51! "#)&-, $ 4 1',2 $)$%)& -#$)!%D $2 "#.)$) 4 *&$%75%)- 4$)6-/%!%6*&$%7)#'41)-1/1"#2#$5D '1.-#%6#$)6"D$#1 ).#$%7)"$&!&%U2-"D -)6"#$5D:H:U 52 ) "#$%& )! "$&!&% #%))*& '1.%#!&) 4 ""&%#, #*& 4 )) 4 ) "(-&! # )-1 -"&'! 8$&%&D&0 & 4<2 ) >;CB C; 0-#% &"/$-& ;9C: 9>C: => >:; 01! (%&).1?&))%. => >:; ' ), # - <(1&%"(-&%5 >;CB C; '

44 ) & 7D4KK4 $8?&#!< 3-#% 1F"/$-& 3-#% 1F"/$-& ))% 5%)-&.1! "$'"' 2 (1 2 (1 5%,$-& 1)1$4#) #&-& "#-&)%5 MM)-22 F30 30% >B> L C: L 2B2B 0 B: L L ;B2C2BB M)-22 0 C> L C> L ;2:2BB 3#% M)-22 0 B: L B: L ;2>2B; #D$%)&% &()0"#)% 22H *&$%)&%?#!&% -1 )#&()%. #D$&%( ")&1 &D %.$%-15&H *&$%)&%?#!&% -1 )#&()%. ")&1 &D %.$%-15&H %5"#$"(& E&"%- -15) ) )&%#14!*& 3&41(2&-&%&$NB2$'2 #$$%56"#$"(& $.)&% $ J!2 -#% 1 )# BBFBCF>FFLR #$$",K)&%5$!&$!&)!& E&"%- '6$) $ -' -&% C > 2 $' 1)&) ) #$%4 )&%#14!*&4 "'/) 4 "(1X 4&"%- '6$) -15) - ; 2 $' 1)&) ) #$%4 )&%#14!*&4"'/) 4"(1 #%5%# ) 1$&'4!)%V "2$22H4&"%-$ -' -*& C2$'))&%#14!*&MD$&)&%0 W.&$ 1(2 )%#.%$) BH $ #%5%# ) $"4 -*& 2$'H%5"#$"(& J! ",'"# )# BBFBCBF>FFR$)&;B2C2 $&%#56 %- 5%)(& J! )# BBFBCBF>FFR $ )2 229 #$ $ ",K)&%5$!& $!&)!&2 #!4 1! 1D")&) "#1-A (&!&.#)5) -*&B: 2L $/)*&6 3#% *#%)&%#!&) &)%5) J! )# F3F: $ )& ;2:2 ) #%?&)))&% $-1"1 )&%#14!*& "'/) 4 "(1 3#% &)%5) J! )# ;:993B> $ )2 B2>2 )?&)))&% F #%?&)))&%$-1"11$&',!)%V"2$22

45 ) & # <-#%&%B#-1 => >:; <-#%&%" /%5:( 0 0 $$ "'$$ )&-564$1!,(%&).1)-)&%#-1 )&:=2 $'X)-)&%C#-1 )&992$'2 4 "');B2B2#2 )& 9:> 2 $')!& );B2B2C#2 -$)-D;;>2$' )&-566$ %%-$64"'(%&). 42 "&)%1! (%&).%$&%#56!2&)2")&/$%#1)-&A #$%!&%! 1! 5% "#$%-$)&% "#$%$ &))156%. ) 3#$56%. "# "'(%&).%1(%.56"&%)&%5$!&)&%"#$"-4A B2!&) %) "#$%!&1 (%&).1 -#%&%!&D$ ""&)&%! 1! )&%! "#$%!&1 (%&).13#$56%!12 2"#$%)&%) &)&%564"#$%"&,"#) 4 4"$564$&6$-1$1!62 ;2 "#$"-1 $!&) " "#%)%5 M)-1?&))156! &))156!/% "&%)& $!&%)&I -*I"'(%&). 42 $-7$%)&11! $"%)&I &% "#$%!&1 (%&).1 " %)&% -#%*()%5 4#!).#!&%?&))!2 #$%$ &% )(%/ #$1!&%I $#&% "#$%$ &))156%. 1! "#$%/ "#$%!&1 (%&).1 $ 6 -$)! "#$%$ 3#$56%. #$ "'1 %) ) #41)%- &))156%.2 $$%.,()*& &"#$%!&1(%&).12 " & #, & - '""$" '$* 0#%$%#)).# :=>C> 0#%$%#)"# %!%# ()% B:9= 0#%$%#)"# #%)% '"'"* 0#%$%#)).# :>9:C 0#%$%#)"# %!%# ()% 9;9C 0#%$%#)"# #%)% 9B; '"*'""

46 !""#$%&'!()$)*(,, -&./0) &("/&!1!2 3 4,5 -&6"/(7 &("/&!1!2,, 5 (!"")$"/(%$)*( 3,, 4 89:!! "#$ " %! $-$./'&"/;/"" $.(*&(6 5,<< 5 4 ##$&#$"'(!!!#) 544 ##$&#$"'(!!!#) ** **!#) # 3&>/%&)/$!*&16"("=$!.1 < < <4 4, 3&!1!2.1"E*$=&(C 4 3/""(.E!1!2A ! "#)!!! ',- -! #!! # =;"= &( #(%7>"(.E!1!2A. 3 3 %##" (*$&>/%&("/6/0=&1$)*( $.( <5< <,5 $-$./'&"/)*A!)$!(*6/"$.(B*&(6,< # /

47 ! 5 89 F 0" "#,55 545< -0"-1$" "0 *! -!/#2"!2345 * #/! -/#2"!26.7 #/ -/#2"!2489 #/ -/:#2"!26; #/ -/:#2"!27 #/ -/:#2"!26<= #/ $-$./'&"/)*A!)$!(*6/"$.(B*&(6,< 5544

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! # $ $ $ %&'(!! # $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&">'-&#$#." 4"&'%,,%)&%$)+$) 3 &.&

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&>'-&#$#. 4&'%,,%)&%$)+$) 3 &.& ! "#! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! % &"""""""""""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""'!

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

01234!"# $%#!&# ' (! )! & #)"&*" +&, -. +&( ;/',<'..-'

01234!# $%#!&# ' (! )! & #)&* +&, -. +&( ;/',<'..-' !"##$#%&'()*## +,-!./ 6'7',+! /.76'8.0/'.-',+' 9.-' 01234 5-!"# $%#!&# ' (! )! & #)"&*" +&, -. +&(,1: ;/',

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Wykaz stanowisk dla oficerów: oficer (54B01/99Z99)) kpt. szef sekcji (54B01/99Z99) por. oficer (30A01/30A03) kpt. młodszy oficer (30A01) por.

Wykaz stanowisk dla oficerów: oficer (54B01/99Z99)) kpt. szef sekcji (54B01/99Z99) por. oficer (30A01/30A03) kpt. młodszy oficer (30A01) por. Wykaz stanowisk dla oficerów: oficer (54B01/99Z99)) kpt. szef sekcji (54B01/99Z99) por. oficer (30A01/30A03) kpt. młodszy oficer (30A01) por. oficer (30A02/30A01) kpt. dowódca plutonu dowódcazałogi (30A01)

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

! #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ " $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$ !! $ $ $!& &'($*+( &-$!.! 2001-2010 /$$ -01!0!-!2*!4 567! 8+.! &&0!7& & $' ($' * + -. /0 $ 1 2 $ 09$!$!2*!*+! & :.$0;/&-+! < =!2!$'$+($!$ $*!!$ 2 >.0?!6* ( + ( / 4 1$ * *. 5 5 $ 6$ $ 2 $(&.$06!$!0! 567!

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

!" " # $ %!&'(! % # # ) * ) & & #&!! + (! $,!" " # &, *

! # $ %!&'(! % # # ) * ) & & #&!! + (! $,! # &, * !" "# $ %!&'(! % ## ) * ) & & #&!!+ (! $,!" "# &, * # ' ************************************************************************************************************ D *.! $!" ************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Czworościany ortocentryczne zadania

Czworościany ortocentryczne zadania Czworościany ortocentryczne zadania 1. Wykazać, że nastepujące warunki są równoważne: a) istnieje przecięcie wysokości czworościanu, b) przeciwległe krawędzie są prostopadłe, c) sumy kwadratów długości

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

! # $%!& '! () #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!!

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! OBJAŒNIENIA: Quasi/Split Sounds - w jednej obudowie dwa filtry: wizji i dÿwiêku Picture - tylko

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! ! ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzi Urzd Pracy w Gdasu!"#$%&'()*'") 1!"#$%!&'!& ()& *# $'!+)(,-'. /!+0$11111111111111111111111111111111111111112 *3'&4(&)545-'6(789&65:6;9)8$&65:6 0",.../

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Opis pojazdu Dane podstawowe pojazdu Opis wariantu Nr pojazdu podstawowego Norma emisji spalin Rozstaw osi Zwis TGX 18.440 4X2 BLS L06XSG31 EURO6 3600 mm 800 mm Lewostronny Dopuszczalna masa NATZU TECHN

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Świeca NGK V-LINE >19< BPR7E Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-01-2017 W elektrodzie środkowe znajduje

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo

ż Ź Ą Ż Ż Ż ć Ó Ą Ó ź ć Ż Ż ź ż ż Ź ż ć ż Ż ć Ż Ż ż Ę Ą Ę Ą Ż Ść ć ż ż Ą ć Ź Ś ć Ż ż ż ż ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ź ż Ą ĘĄ Ż ć ć ż ż ż Ż ż Ż ć ż Ż ż ć ż Ż Ś Ż ż ć ż Ź Ż Ź ż ć Ź Ś ż Ź ż ż ź ż Ż ż Ż ż ż ż ż ż Ę Ś

Bardziej szczegółowo

ź Ę Ą ć ź Ą ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ł Ę ź ć ź ć Ś Ę ź Ę Ą Ą Ś Ę ć ź ć ć ć ć ź Ę Ę ć ć ź ź ć ź ć ź ź ź ć ź ć ć ź ź ź ć Ę ć ć Ę ć Ń ć Ł Ą Ę ź Ę ć ź ć ź Ł Ę ź ź Ą Ę ć Ś Ś Ś ź Ś ź ź ź Ś Ś ć Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ź Ó Ź Ź Ą ź ź Ń Ó ć Ź ć ć Ź Ó Ń ź Ó Ś Ó Ó Ó Ą ź ź Ó Ą Ą Ź ć Ź Ó Ó Ó Ą ć ć ć Ą ć Ó Ść ć Ś Ść Ś Ó ć ć Ś Ó Ó ć Ś ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ś Ą Ó ć Ź ĘĄ Ó Ó Ą Ś Ó Ź Ą Ł Ś ć Ź Ł Ł Ą Ó Ś Ł ć ć Ź Ó Ź Ł Ć ć Ó ć Ś Ź Ó ć

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PASÓW KLINOWYCH 2014

OFERTA PASÓW KLINOWYCH 2014 DYSTRYBUTOR: Fabryka Obrabiarek Acorn s.c. 76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4 Tel./fax. +48 598426667; 8481087 www.acorn.slupsk.pl e-mail:biuro.acorn@neostrada.pl PRODUKT POLSKI OFERTA PASÓW KLINOWYCH 2014

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWE UGRUPOWANIE MIESZKAŃCÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I.A. Stowarzyszenie nosi nazwę: Samorządowe Ugrupowanie Mieszkańców w dalszych postanowieniach statutu określane

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC

Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC Napięcie zasilające / wejścia 24 V DC 115 / 230 V AC/DC 24 V AC/DC 12/24 V DC Ilość wejść dyskretnych 8 8 8 8 Ilość wejść analogowych

Bardziej szczegółowo

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Siatkówka halowa Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5 Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Mecz 3: 4-3 Mecz 3: 5-3 Mecz 4: 1-2 Mecz 4: 1-2 Mecz 5: 2-4 Mecz 5: 3-1 Mecz

Bardziej szczegółowo

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z DRUGIEGO FILARA SYSTEMU EMERYTALNEGO Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2005 Synteza Raportu...

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2% 6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

2 n, dlannieparzystego. 2, dla n parzystego

2 n, dlannieparzystego. 2, dla n parzystego 1. a) Podaj pięć wyrazów ciągu: a n = n 2 +n, b n = { 1 2 n, dlannieparzystego 2, dla n parzystego b)którezwyrazówciągu b n =(n 2 1)(n 2 5n+6) sąrównezero? c)danyjestciąg a n =n 2 6n. Którewyrazyciągusąmniejszeod10?

Bardziej szczegółowo

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F)

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) 1 OPIS WAGI... 3 2... 4 2.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGI... 4 2.2 INSTALACJA WAGI.... 4 2.3 Z ONSERWACJI... 4 2.4 WE WAGI.... 4 3... 5 3.1 W.... 5 3.2 S.... 5 3.3 TARA....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1.

Bardziej szczegółowo