MARKETING INNOWACJI. dr Grzegorz Szymański

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING INNOWACJI. dr Grzegorz Szymański"

Transkrypt

1 MARKETING INNOWACJI dr Grzegorz Szymański

2 MARKETING Marketing wg Kotlera: obejmuje indywidualne oraz zbiorowe działania ułatwiające i przyspieszające indywidualną wymianę w zmiennym otoczeniu poprzez produkcję, wycenę, promocję i dystrybucję dóbr, usług i idei. B. Żurawik, W. Żurawik, Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995, s. 23.

3 MARKETING MIX (4P)

4 PRODUKT Produktem jest wszystko co może być zaoferowane na rynku w celu zaspokojenia jakiejś potrzeby: dobra fizyczne, usługi, przeżycia, wyobrażenia, miejsca organizacji, informacje oraz idee. Potrzeba ludzka to stan odczuwania braku zaspokojenia. Potrzeby nie są tworzone przez marketing, ale leżą w naturze człowieka. P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 409.

5 PODZIAŁPRODUKTU dobra fizyczne np. książki, usługi np. krawieckie, osoby np. Robert Kubica, miejsca np. Wenecja, organizacje np. harcerstwo, idee np. bezpieczna jazda rowerem.

6 TYPY POTRZEB potrzeby artykułowane (np. chęć kupna telewizora); potrzeby realne (np. chęć kupna telewizora, którego koszt użytkowania jest niski); potrzeby nieartykułowane (np. klient oczekuje dobrego serwisu); potrzeba drobnej przyjemności (np. klient oczekuje, że dostanie jakiś prezent); potrzeby ukryte (np. klient chce, aby inni ocenili go jako rozumnego konsumenta kierującego się wartością w procesie zakupu).

7 PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA

8 SCHEMAT STRUKTURY POZIOMÓW PRODUKTU Produkt poszerzony (korzyści dodatkowe) Konserwacje Naprawy Znak handlowy Produktrzeczywisty (postrzeganie produktu) Cena Dostawa do domu Gwarancja Instalowanie Instrukcja obsługi Kredyty Reklamacja Model Cecha Kontakt z konsumentem Materiał, surowiec Istota (rdzeń) produktu Produkt rzeczywisty Funkcjonalności Rozwiązania techniczne Marka Jakość Załoga wygląd i zachowania Opakowanie Styl Rękojmia Części zapasowe Usługi gotowość świadczeń Empatia załogi Usługi dodatkowe Dostępność punktów usługowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Tarczydło, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

9 WARTOŚĆ DODANA PRODUKTU odkręcane kapsle Gingers superszczelne paczki chipsów Crunchips Zakrętki na soki, mleko

10 CENA Cena to kwota, którą klienci muszą zapłacić za towar. charakteryzuje obraz produktu. nadaje produktom cechy wyrobów masowych lub elitarnych.

11 CENA Do podstawowych metod kształtowania towania cen zaliczamy: strategię konkurencyjną jest wyższa lub niższa od ceny konkurencji; strategię kosztową koszt wytwarzania produktu wraz z kosztami stałymi i kosztami marketingowymi z dołączoną marżą; strategię popytową stworzona z punktu widzenia klienta maksymalizacja popytu przy odpowiedniej cenie.

12 CENA Może być wykorzystywana do określenia wartości produktu, łącząc ją z postrzeganymi jego zaletami (korzyściami) warto artość produktu = postrzegane korzyści cena

13 DYSTRYBUCJA Dystrybucja to zróżnicowane rodzaje czynności, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby uczynić produkt łatwo dostępnym dla klientów. Kanały marketingowe mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu do użytkownika lub konsumenta.

14 KANAŁY MARKETINGOWE NA RYNKU KONSUMENTÓW Producent Detalista Odbiorca Hurtownik Detalista Hurtownik Drobny pośrednik Detalista

15 STRATEGIE DYSTRYBUCJI Dystrybucja intensywna Dystrybucja selektywna Dystrybucja ekskluzywna (wyłączna)

16 DYSTRYBUCJA INTENSYWNA polega na oferowaniu produktów we wszystkich moŝliwych (dostępnych) punktach sprzedaŝy na odpowiednim szczeblu(-ach) kanału. wymaga zastosowania długich i bardzo szerokich kanałów ułatwiających głęboką penetrację obsługiwanego rynku.

17 DYSTRYBUCJA SELEKTYWNA polega na oferowaniu produktów przez ograniczoną liczbę celowo wybranych pośredników spośród skłonnych do ich rozprowadzania na poszczególnych szczeblach kanału, odpowiadające jej kanały dystrybucji są węŝsze niŝ w systemie dystrybucji intensywnej.

18 DYSTRYBUCJA EKSKLUZYWNA Polega na oferowaniu produktów przez jednego (najwyŝej kilku) pośredników działających na odpowiednim szczeblu (-ach) kanału. ekstremalną jej formą, a zarazem najwęŝszym kanałem dystrybucji, jest przyznanie wybranemu przez producenta pośrednikowi handlowemu prawa wyłączności sprzedaŝy jego produktów z równoczesnym zakazem sprzedawania przez niego wyrobów konkurencyjnych firm.

19 PORÓWNANIE

20 PROMOCJA Promocja to różne rodzaje czynności jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby poinformować o cechach produktu i przekonać docelowych klientów do jego Nabycia.

21 PROMOCJA MIX -NARZĘDZIA Promocja sprzedaży krótkookresowe działania stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu lub usługi. Public relations wszelkie działania mające na celu promowanie i ochronę image (marki, znaku towarowego) przedsiębiorstwa (firmy) lub produktu. Sprzedaż osobista osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy.

22 PROMOCJA MIX -NARZĘDZIA Reklama każda płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi przez określonego sponsora. Marketing bezpośredni wykorzystywanie listów, telefonów i innych nieosobistych narzędzi kontaktu w celu komunikowania się z określonymi grupami obecnych i potencjalnych klientów.

23 STRATEGIE PROMOCJI

24 METODY USTALANIA BUDśETU PROMOCJI Procentowy udział w obrotach. Maksymalny limit danej firmy. Analogiczny do konkurencji. Adekwatny do osiągnięcia celu. Analogiczny do zeszłych lat.

25 WSKAŹNIK IRYTACJI REKLAMĄ Wg badania WIR, prowadzonego przez OMG Metrics w marcu br. Wskaźnik Irytacji Reklamą osiągnął najwyższą średnią wartość od początku prowadzenia badania: 5,94.

26 WYDATKI NA REKLAMĘ Wydatki reklamowe według mediów w milionach dolarów amerykańskich według obecnych cen (według przelicznika z 2008 r.) Źródło: ZenithOptimedia

27 O SKUTECZNOŚCI REKLAMY DECYDUJE: przyciągnięcie uwagi odbiorcy; utrzymanie jej koncentracji; zapamiętanie przekazu; odwołanie się w większym stopniu do emocji niż do elementów racjonalnych.

28 MARKETING SZEPTANY Jest to dawanie ludziom powodów do rozmawiania o marce, produktach i usługach, oraz ułatwianie im nawiązania tej konwersacji. Film sekrety WOMM Źródło:

29 Marketing szeptany - Paranormal Activity Film kosztował 11 tys. dolarów, w pierwszy weekend zarobił ponad 77 tysięcy. 27 września 2009 r. widzowie wydali na film dolarów. Po powrocie do domu musieli jednak mówić o nim znajomym, bo 25 października obraz miał na swoim koncie już ponad 61 milionów dolarów! Systematycznie zwiększała się też liczba ekranów, na których pokazywano horror: od zaledwie 12 na starcie do 1945 w październiku. Źródło:

30 ZADANIA REKLAMY Wykreowanie świadomości marki/produktu. Wykreowanie lojalności wobec marki/produktu. Edukacji klienta. Walka z konkurencją. Tworzenie wizerunku rynkowego firmy.

31 MODEL AIDA A attention I interest D desire A action Attention - zwróć uwagę; Interest - zainteresuj odbiorcę; Desire - wywołaj chęć posiadania; Action - nakłoń do działania (kupna).

32 AIDA Zaznacz w poniższych reklamach, Twoim zdaniem jakie cechy z modelu AIDA wywołały u Ciebie. Attention - zwróć uwagę; Interest - zainteresuj odbiorcę; Desire - wywołaj chęć posiadania; Action - nakłoń do działania (kupna).

33 A -Attention Co według Ciebie sprawia, że reklama jest atrakcyjna dla odbiorcy:

34 Jak byśocenił/a swój stosunek do reklamy w poszczególnych mediach

35 POJĘCIA MARKETINGOWE Popyt to pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia. Rodzaje: popyt efektywny popyt poparty siłą nabywczą pieniądza; popyt potencjalny nie poparty możliwościami dochodowymi, zapotrzebowanie; popyt komplementarny popyt na dobro A jest ograniczony popytem na dobro B (komputer PC, monitor); popyt substytucyjny potrzebę zaspokaja dobro A lub dobro B (masło, margaryna).

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

MARKETING-MIX. Paulina Drozda

MARKETING-MIX. Paulina Drozda MARKETING-MIX Paulina Drozda Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego Marketing Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu Era produkcji i produktu Era sprzedaży Era marketingu Era marketingu społecznego 1920 1940 1960 1980 2000 Im więcej wyprodukujemy, tym mniejsze

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zalicza się wszelkiego rodzaju usługi, a także osoby,

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa! MARKETING - jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące i pobudzone potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Marketing Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Istota promocji Promocja - instrument marketingu-mix, za pomocą którego dąży się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami sprzedaży

Zarządzanie procesami sprzedaży Zarządzanie procesami sprzedaży - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Zarządzanie procesami sprzedaży Treści kształcenia 1. Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo