Moja baza danych ma pomóc utrzymać studenta przy życiu przy minimum kosztów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moja baza danych ma pomóc utrzymać studenta przy życiu przy minimum kosztów."

Transkrypt

1

2 Moja baza danych ma pomóc utrzymać studenta przy życiu przy minimum kosztów. Tabela products zawiera podstawowe informacje o produktach, które student może wybrać do swojej stołówki. Pogrupowane są na typy, która pomoże utrzymać zdrową zbilansowaną dietę (więcej informacji w tabeli types i opisie poszczególnych typów. W domyśle tabela products miała zawierać więcej informacji o wartości odżywczej, ale dla prostoty projektu ograniczyłem się do trzech podstawowych wartości. Jako, że zbilansowana dieta powinna zawierać odpowiednie proporcje energii pochodzącej z węglowodanów, tłuszczy i białka zawarłem właśnie te informacje w tabeli. Tabela users zawiera informacje o użytkownikach (czyli studentach, którzy docelowo mają przeżyć; śmierć studenta uznawana jest za niepowodzenie). Zawiera typowe dane potrzebne do logowania. W tabeli defaults znajdują się informacje o cenie (price) za określoną ilość produktu (value). Niezależnie od tego kolumna item_size zawiera informację o masie jednej sztuki/opakowania itp. Np. W przypadku bananów może być tak, że price wynosi 5 zł, za value 1 kg, gdzie item_size to 0,1 kg (bo tyle może ważyć jeden banan). Tabela dates przechowuje informacje o tym jakie dany użytkownik wybrał produkty i jak często chce je spożywać. Załóżmy, że mamy studenta (nazwijmy go Charles (czytaj, z francuska szarl)). Pierwsze, co powinien zrobić to wybrać produkty spośród których ma być dobierany jadłospis. Powiedzmy, że lubi twaróg półtłusty. W takim razie dodaje go do swoich produktów i ustawia przedział interwałów na małą ilość dni np. od 4 (interwal_min) do 14 (interval_max). Z tego przedziału skrypt będzie wybierał interwał główny (interval) tak, by zbilansować dietę. Im większe przedziały tym łatwiej będzie dobrać dietę, bo skrypt ma większą możliwość manewru. Jeśli z kolei nie lubi kiszonej kapusty, ale ze sprawdzonego źródła wie, że jest zdrowa więc chce jej jeść odpowiednio niewiele. W takim razie ustawia interwał od np. 80 do 200 dni. Powiedzmy, że skrypt wylosował interwał 100 dni. W takim razie średnio przybywa 0,01 kg na dzień. Gdy Charles kupi pół kilograma kapusty to dodaje ją do kupionych dzięki czemu dostaje informację czy może jeszcze jej kupić (zakładka Lista zakupów na stronie, kolumna stan).

3 //////////////////////////////////////////////////////////////////PHP//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// conn.inc.php $dbconn3 = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=foodb user=postgres password=pass"); header1.inc.php session_start(); <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css" /> header2.inc.php </head> <body> <header> if(isset($_post['logout'])){ $_SESSION['logged']=0; unset($_session['user_name']); unset($_session['id']); if(isset($_session['logged']) && $_SESSION['logged']==1){ echo "Jesteś zalogowany jako ". $_SESSION['user_name']; echo "<form method='post' action='". $_SERVER['PHP_SELF']. "'>"; echo "<button type='submit' name='logout'>wyloguj</button>"; echo "</form>"; else { <form method="post" action="login.php"> <span>login: <input type="text" name="name" /></span> <span>hasło: <input type="password" name="pass" /></span> <span><button type="submit" name="login" />Zaloguj</button></span> </form> <span><a href="add_user1.php">zarejestruj się</a></span> </header> <nav> <span><a href="product_details.php">lista produktów</a></span> if($_session['logged']==1){ <span><a href='shopping_list.php'>lista zakupów</a></span> <span><a href="daily_stats.php">dzienne średnie</a></span> <span><a href="add_purchase.php">dodaj zakup</a></span> <span><a href='balance.php'>generuj zakupy</a></span>

4 </nav> footer.inc.php </body> </html> index.php header("location:product_details.php"); process.php require('conn.inc.php'); require('header1.inc.php'); require('functions.inc.php'); echo "<title></title>"; require('header2.inc.php'); if(isset($_post['butt'])){ if($_post['butt']=='edit'){ echo '<div class="info">nie mam już siły... ZIEEEW...</div>'; $query="select p.name, d.value, da.interval, da.interval_min, da.interval_max FROM products p, defaults d, dates da WHERE da.product_id=d.product_id AND d.product_id=p.product_id AND p.product_id=". $_POST['edit']. ";"; extract(pg_fetch_array($result)); <form method="post" action="process.php"><table> <tr><td colspan="2"> echo "Edytujesz produkt: ". $name;? ></td></tr> <input type="hidden" name="product_id" value=" echo $_POST['edit']; " /> <tr><td>interwał dla porcji echo $value; kg: </td><td><input type="number" name="interval" value=" echo $interval; " /></td></tr> <tr><td>interwał min.:</td><td> <input type="number" name="interval_min" value=" echo $interval_min; " /></td></tr> <tr><td>interwał maks.: </td><td><input type="number"

5 name="interval_max" value=" echo $interval_max; " /></td></tr> <tr><td><input type="submit" name="edit" value="zmień" /></td></tr> </table></form> elseif($_post['butt']=='del'){ $query = "DELETE FROM dates WHERE product_id=". $_POST['edit']. " AND user_id=". $_SESSION['id']. ";"; echo "<div class='info okinfo'>niegodny produkt został usunięty. Po co on komu w ogóle? Miałeś rację tak czyniąc Wasza Nikczemność!</div>"; else{ $query="select p.name, d.value FROM products p, defaults d WHERE d.product_id=p.product_id AND p.product_id=". $_POST['add']. ";"; extract(pg_fetch_array($result)); <form method="post" action="process.php"><table> <tr><td colspan="2"> echo "Dodajesz produkt:". $name;? ></td></tr> <input type="hidden" name="product_id" value=" echo $_POST['add']; " /> <tr><td>interwał dla porcji echo $value; kg: </td><td><input type="number" name="interval" /></td></tr> <tr><td>interwał min.:</td><td> <input type="number" name="interval_min" /></td></tr> <tr><td>interwał maks.: </td><td><input type="number" name="interval_max" /></td></tr> <tr><td><input type="submit" name="add" value="dodaj" /></td></tr> </table></form> if(isset($_post['add']) && $_POST['add']=='Dodaj'){ $query="insert INTO dates(product_id,user_id,interval,interval_min,interval_max) VALUES (". $_POST['product_id']. ",". $_SESSION['id']. ",". $_POST['interval']. ",". $_POST['interval_min']. ",". $_POST['interval_max']. ");"; if(isset($_post['edit']) && $_POST['edit']=='Zmień'){ $query="update dates SET interval=". $_POST['interval']. ", interval_min=". $_POST['interval_min']. ", interval_max=". $_POST['interval_max']. " WHERE product_id=". $_POST['product_id']. " AND user_id=". $_SESSION['id']. ";"; echo $query; require('footer.inc.php'); product_details.php require('conn.inc.php');

6 require('functions.inc.php'); require('header1.inc.php'); echo "<title>szczegóły produktów</title>"; require('header2.inc.php'); require('change_product.php'); if($_session['logged']==1){ <form action="process.php" method="post"><table class="center"> echo "<td><select name='edit'>"; $query = "SELECT product_id, name FROM products;"; while($row = pg_fetch_array($result)){ extract($row); if(is_listed($product_id)){ echo "<option value='". $product_id. "'>". $name. "</option>"; echo "</select></td>\n"; echo "<td><button type='submit' name='butt' value='edit'>edytuj</button></td>"; echo "<td><button type='submit' name='butt' value='del'>usuń</button></td>"; echo "<td><select name='add'>"; $query = "SELECT product_id, name FROM products;"; while($row = pg_fetch_array($result)){ extract($row); if(!is_listed($product_id)){ echo "<option value='". $product_id. "'>". $name. "</option>"; echo "</select></td>"; echo "<td><button type='submit' name='butt' value='add'>dodaj</button></td>"; echo "</table></form>"; list_view('product_data'); require('footer.inc'); shopping_list.php require('conn.inc.php'); require('functions.inc.php'); require('header1.inc.php'); echo "<title>lista zakupów</title>"; require('header2.inc.php'); personal_list_view('personal_to_buy_list', $_SESSION['id']); require('footer.inc');

7 login.php require('conn.inc.php'); require('header1.inc.php'); echo "<title>logowanie</title>"; require('header2.inc.php'); if($_session['logged']==1){ echo "<div class='badinfo info'>jesteś już zalogowany</div>"; else { $query = "SELECT user_name, user_id FROM users WHERE user_name='". $_POST['name']. "' AND user_pass='". $_POST['pass']. "';"; $row = pg_fetch_array($result); extract($row); if($row==""){ echo "<div class='badinfo info'>zły login lub hasło!</div>"; else { $_SESSION['logged'] = 1; $_SESSION['user_name']=$user_name; $_SESSION['id']=$user_id; echo "<div class='okinfo info'>zostałeś zalogowany jako ". $user_name. "</div>"; header( "refresh:3;url=product_details.php" ); require('footer.inc.php'); add_purchase.php require('conn.inc.php'); require('functions.inc.php'); require('header1.inc.php'); echo "<title>dodaj zakup</title>"; require('header2.inc.php'); <form id="add_purchase" action="add_purchase.php" method="post"> <table class="perslistview"> <tr> <th>fejk</th> <th class="coltext">nazwa</th> <th>data</th> <th>ilość (kg lub l)</th> <th>cena (zł)</th>

8 </tr> if(!isset($_post['step'])){ echo "<tr><td>fejk</td><td>"; echo "<select name='name'>"; $query = "SELECT p.product_id, p.name FROM products p, dates da WHERE da.product_id=p.product_id AND da.user_id=". $_SESSION['id']. " ORDER BY name;"; while($row = pg_fetch_array($result)){ extract($row); echo "<option value='". $product_id. "'>". $name. "</option>"; echo "</select>"; echo "</td><td colspan='3'>...wybierz produkt</td>"; echo "</td></tr>"; echo "<tr><td>fejk</td><td colspan='4'><button type='submit' name='step' value='1'>dalej</button></td></tr>"; elseif($_post['step']==1){ $query ="SELECT p.name, d.value, d.price, current_date FROM products p, defaults d WHERE p.product_id=". $_POST['name']. " AND d.product_id=p.product_id;"; extract(pg_fetch_array(pg_query($query))); <tr> <td>fejk</td> <td> echo $name; </td> <td><input type="date" name="purchase_date" value=" echo date('y-md'); " /></td> <td><input type="number" min="0" name="value" value=" echo $value; " /></td> <td><input type="number" min="0" name="price" value=" echo $price; " /></td> </tr> <tr> <td>fejk</td><td colspan="4"><button type="submit" form="add_purchase" name="step" value="2">dodaj zakup</button></td> </tr> <input type="hidden" name="product_id" value=" echo $_POST['name'];? >" /> elseif($_post['step']==2){ $query = "INSERT INTO shopping_list(purchase_date, product_id, value, price, user_id) VALUES ('". $_POST['purchase_date']. "', ". $_POST['product_id']. ", ". $_POST['value']. ", ". $_POST['price']. ", ". $_SESSION['id']. ");"; pg_query($query); header("location: add_purchase.php"); personal_view_without_heading('bought', $_SESSION['id']); </table> </form> add_user1.php

9 require('conn.inc.php'); require('header1.inc.php'); echo "<title>dodaj użytkownika</title>"; require('header2.inc.php'); <form action="add_user2.php" method="post"> <table> <tr><td>nazwa użytkownika</td><td><input type="text" name="name" /></td></tr> <tr><td>adres </td><td><input type=" " name=" " /></td></tr> <tr><td>hasło</td><td><input type="password" name="pass" /></td></tr> <tr><td colspan="2"><input class="submit" type="submit" name="add" value="dodaj"/></td></tr> </table> </form> require('footer.inc.php'); add_user2.php require('conn.inc.php'); require('header1.inc.php'); echo "<title>dodawanie użytkownika ". $_POST['name']. "</title>"; require('header2.inc.php'); if(!(isset($_post['name']) && isset($_post['pass']) && isset($_post[' ']))){ echo "<a href='add_user1.php'>popraw dane</a>"; else { $query = "INSERT INTO users(user_name, user_pass, user_mail) VALUES ('". $_POST['name']. "', '". $_POST['pass']. "', '". $_POST[' ']. "');"; <div class="okinfo info">użytkownik echo $_POST['name']; został dodany.</div> require('footer.inc.php'); balance.php require('conn.inc.php'); require('header1.inc.php'); require('functions.inc.php'); echo "<title></title>"; require('header2.inc.php'); <div class="info">teraz zmieniają się interwały. Jeśli proces będzie trwał zbyt długo (ponad minutę) zmień interwały, dodaj produkty lub poczytaj Szekspira</div>

10 function max_id(){ $query = "SELECT max(p.product_id) FROM products p, dates da WHERE p.product_id = da.product_id AND da.user_id=". $_SESSION['id'].";"; extract(pg_fetch_array(pg_query($query))); return $max; function get_rand_id(){ //zwraca id losowego produktu któregi is_listed jest true $max = max_id(); do{ $result=mt_rand(0,$max); while(!is_listed($result)); return $result; //chyba działa, ale jeszcze nie jestem pewien function change_interval($id){ $query = "UPDATE dates SET interval =". new_interval($id). " WHERE product_id= ". $id. " AND user_id=". $_SESSION['id']. ";"; function new_interval($id){ $query = "SELECT dsc.energia, da.interval, da.interval_max, da.interval_min FROM dates da, daily_stats_clean dsc WHERE da.user_id=dsc.user_id AND da.product_id=". $id. " AND da.user_id=". $_SESSION['id']. ";"; extract(pg_fetch_array(pg_query($query))); if(($energia-2200)<0){ return mt_rand($interval_min, $interval); else { return mt_rand($interval, $interval_max); function balance(){ $i=1; $query = "SELECT * FROM percentage_clean WHERE user_id=". $_SESSION['id']. ";"; extract(pg_fetch_array(pg_query($query))); while( ($prot_per<0.10) ($prot_per>0.15) ($carb_per<0.55) ($carb_per>0.65) ($fat_per<0.15) ($fat_per>0.30)){ change_interval(get_rand_id()); echo "a "; $query = "SELECT * FROM percentage_clean WHERE user_id=". $_SESSION['id']. ";"; extract(pg_fetch_array(pg_query($query))); $i++; flush(); ob_flush(); echo "<div class='info okinfo'>udało się! Jej!</div>"; balance(); require('footer.inc');

11 daily_stats.php require('conn.inc.php'); require('header1.inc.php'); echo "<title>dzienne średnie</title>"; require('header2.inc.php'); require('functions.inc.php'); personal_list_view('daily_stats', $_SESSION['id']); personal_list_view('percentage', $_SESSION['id']); <table> <tr> <th colspan="3">akceptowalne przedziały</th> </tr> <tr> <td>10% - 15%</td> <td>55% - 65%</td> <td>15% - 30%</td> </tr> </table> require('footer.inc'); functions.inc.php function is_listed($id){ $query = "SELECT product_id FROM dates WHERE product_id=". $id. " AND user_id=". $_SESSION['id'].";"; if(pg_num_rows(pg_query($query))!=0){ return true; else { return false; //echo tej funkcji nie wyświetla 0 dla false, ale dla true wyświetla 1!!?? function list_view($view_name){ // wyświetla tabelarycznie $query= "SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name = '". $view_name. "'"; echo "<table>"; echo "<tr>"; while($row = pg_fetch_array($result)){ extract($row); echo "<th>". $column_name. "</th>"; echo "</tr>"; $query = "SELECT * FROM ". $view_name.";"; $length = pg_num_fields($result); //zwraca ilość kolumn while($row = pg_fetch_row($result)){ echo "<tr>"; for($i=0; $i<$length; $i++){ echo "<td>". $row[$i]. "</td>";

12 echo "</tr>"; echo "</tr>"; echo "</table>"; function personal_list_view($view_name, $pers_id){ // wyświetla tabelarycznie $query= "SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name = '". $view_name. "'"; echo "<table class='perslistview'>"; echo "<tr>"; while($row = pg_fetch_array($result)){ extract($row); echo "<th>". $column_name. "</th>"; echo "</tr>"; $query = "SELECT * FROM ". $view_name." WHERE user_id=". $pers_id. ";"; $length = pg_num_fields($result); //zwraca ilość kolumn while($row = pg_fetch_row($result)){ echo "<tr>"; for($i=0; $i<$length; $i++){ echo "<td>". $row[$i]. "</td>"; echo "</tr>"; echo "</table>"; function view_without_heading($view_name){ // wyświetla tabelarycznie $query = "SELECT * FROM ". $view_name.";"; $length = pg_num_fields($result); //zwraca ilość kolumn while($row = pg_fetch_row($result)){ echo "<tr>"; for($i=0; $i<$length; $i++){ echo "<td>". $row[$i]. "</td>"; echo "</tr>"; echo "</tr>"; echo "</table>"; function personal_view_without_heading($view_name, $pers_id){ // wyświetla tabelarycznie $query = "SELECT * FROM ". $view_name. " WHERE user_id=". $pers_id. ";"; $length = pg_num_fields($result); //zwraca ilość kolumn while($row = pg_fetch_row($result)){ echo "<tr>"; for($i=0; $i<$length; $i++){ echo "<td>". $row[$i]. "</td>";

13 echo "</tr>"; echo "</tr>"; echo "</table>"; "utf-8";.val{ text-align:right;.col1{ width: 100px;.coltext{ width: 150px; table.center td{ text-align:center; td, th { border-width:0px; border-color: #000; border-style: solid; padding-left:5px; padding-right: 5px; height:28px; width: 120px; text-align:right; th{ background-color:#bbb; text-align:center; tr:nth-child(odd) { background-color:#eee; input { text-align:right; width:120px; input.submit { width:70px; text-align:center; td.unit{ width:120px; text-align:left;

14 input.text{ width: 140px; text-align:left;.center{ text-align: center;.add td { border-color:#999; color:#999; nav span{ padding:10px; nav{ padding:10px; button { background-color:#f5f5f5; -moz-border-radius:1px; -webkit-border-radius:1px; border-radius:1px; border:1px solid #000000; display:inline-block; cursor:pointer; color:#000; font-family:serif; font-size:15px; padding:2px 10px; text-decoration:none; button:hover { background-color:#fff; button:active { position:relative; top:1px;.date button{ display: none;.date:hover button{ display:inline;.date:hover span{ display:none; header{ text-align: right; table.perslistview tr td:first-child, table.perslistview tr th:first-child { display: none;

15 .info{ text-align:center; color:#fff; font-weight:bold; font-size:18px; padding:3px; background-color:#fc0;.okinfo{ background-color:#090;.badinfo{ background-color:#f00;

16 ///////////////////////////////////SQL////////////////////////////////////////// CREATE TABLE products ( product_id SERIAL, type_id INTEGER, name VARCHAR(50), protein NUMERIC(4,1), carb NUMERIC(4,1), fat NUMERIC(4,1) ); CREATE TABLE defaults ( product_id INTEGER, value NUMERIC(10,3), price NUMERIC(10,2), item_size NUMERIC(10,3) ); CREATE TABLE types ( type_id SERIAL, type_name VARCHAR(40), type_descr VARCHAR(500) ); CREATE TABLE dates ( product_id INTEGER, user_id INTEGER, zero_date DATE, interval INTEGER, interval_min INTEGER, interval_max INTEGER ); CREATE TABLE users ( user_id SERIAL, user_name VARCHAR(30), user_pass VARCHAR(50), user_mail VARCHAR(50) ); CREATE TABLE shopping_list ( purchase_id SERIAL, purchase_date DATE, user_id INTEGER, product_id INTEGER, value NUMERIC(10,3), price NUMERIC(10,2) ); ALTER TABLE dates ALTER COLUMN product_id SET NOT NULL; ALTER TABLE dates ALTER COLUMN zero_date SET NOT NULL; ALTER TABLE dates ALTER COLUMN interval SET NOT NULL; ALTER TABLE dates ALTER COLUMN interval_min SET NOT NULL; ALTER TABLE dates ALTER COLUMN interval_max SET NOT NULL; ALTER TABLE defaults ALTER COLUMN product_id SET NOT NULL; ALTER TABLE defaults ALTER COLUMN value SET NOT NULL; ALTER TABLE defaults ALTER COLUMN price SET NOT NULL;

17 ALTER TABLE shopping_list ALTER COLUMN purchase_id SET NOT NULL; ALTER TABLE shopping_list ALTER COLUMN product_id SET NOT NULL; ALTER TABLE shopping_list ALTER COLUMN user_id SET NOT NULL; ALTER TABLE shopping_list ALTER COLUMN purchase_date SET NOT NULL; ALTER TABLE shopping_list ALTER COLUMN value SET NOT NULL; ALTER TABLE shopping_list ALTER COLUMN price SET NOT NULL; ALTER TABLE types ALTER COLUMN type_id SET NOT NULL; ALTER TABLE types ALTER COLUMN type_name SET NOT NULL; ALTER TABLE users ALTER COLUMN user_id SET NOT NULL; ALTER TABLE users ALTER COLUMN user_name SET NOT NULL; ALTER TABLE users ALTER COLUMN user_pass SET NOT NULL; ALTER TABLE users ALTER COLUMN user_mail SET NOT NULL; ALTER TABLE products ALTER COLUMN product_id SET NOT NULL; ALTER TABLE products ALTER COLUMN type_id SET NOT NULL; ALTER TABLE products ALTER COLUMN name SET NOT NULL; ALTER TABLE products ALTER COLUMN protein SET NOT NULL; ALTER TABLE products ALTER COLUMN carb SET NOT NULL; ALTER TABLE products ALTER COLUMN fat SET NOT NULL; ALTER TABLE types ADD PRIMARY KEY (type_id); ALTER TABLE products ADD PRIMARY KEY (product_id); ALTER TABLE users ADD PRIMARY KEY (user_id); ALTER TABLE dates ADD PRIMARY KEY (product_id, user_id); ALTER TABLE shopping_list ADD PRIMARY KEY (purchase_id); ALTER TABLE products ADD FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES types(type_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT; ALTER TABLE defaults ADD FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)on UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE; ALTER TABLE dates ADD FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT; ALTER TABLE dates ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE; ALTER TABLE shopping_list ADD FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT; ALTER TABLE shopping_list ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT; ALTER TABLE types ADD UNIQUE (type_name); ALTER TABLE products ADD UNIQUE (name); ALTER TABLE defaults ADD UNIQUE (product_id); ALTER TABLE dates ADD UNIQUE (user_id, product_id); ALTER TABLE users ADD UNIQUE (user_name); ALTER TABLE users ADD UNIQUE (user_mail); ALTER TABLE dates ALTER COLUMN zero_date SET DEFAULT current_date; ALTER TABLE dates ADD CHECK (interval BETWEEN interval_min AND interval_max); ALTER TABLE dates ADD CHECK (interval_min>0 AND interval_min<=interval_max); ALTER TABLE dates ADD CHECK (zero_date<=current_date); ALTER TABLE products ADD CHECK (protein+fat+carb<=100); ALTER TABLE shopping_list ADD CHECK (purchase_date<=current_date); INSERT INTO types(type_id, type_name, type_descr) VALUES (1, 'warzywa', 'Należy sporzywać pięć porcji warzyw dziennie'), (2, 'owoce', 'Należy sporzywać 2-3 porcje owoców dziennie'),

18 (3, 'bobowate/mięso', 'Jedna porcja mięsa lub bobowatych (bób, cieciorka, groch, fasola, soczewica) dziennie wystarczy'), (4, 'oleje', 'Jedna porcja olejów dziennie. Np. półtora łyżki masła'), (5, 'orzechy', 'Garść orzechów jakichkolwiek dziennie'), (6, 'nabiał', 'Dwie porcje nabiału na dzień'), (7, 'produkty zbożowe', 'Do każdego posiłku, czyli 5 porcji dziennie. Zaliczają się tu wszelkie kasze, chleb, ziemniaki, ryż.'), (8, 'suszone owoce', 'Garść dziennie.'); INSERT INTO products(product_id,type_id,name,protein,carb,fat) VALUES (1,7,'amarantus',14.5,66.2,6.5), (2,2,'banan',1,23.5,0.3), (3,3,'biała fasola',21.4,61.6,1.6), (4,1,'burak',1.8,9.5,0.1), (5,3,'cieciorka',19.3,60.6,6), (6,3,'groch',23.8,60.2,1.4), (7,3,'groszek',4.9,15.8,0.2), (8,2,'jabłko',0.3,13.8,0.2), (9,3,'jajo',12.5,0.6,9.7), (10,6,'jogurt naturalny',4.3,6.2,2), (11,3,'kakao',27,16,10), (12,1,'kapusta biała',1.7,7.4,0.2), (13,1,'kapusta kiszona',1.1,3.4,0.2), (14,7,'kasza gryczana',12.6,69.3,3.1), (15,7,'kasza jaglana',10.5,71.6,2.9), (16,7,'kasza jęczmienna',6.9,68.8,2.2), (17,1,'marchew',1,8.7,0.2), (18,6,'maślanka',3.4,4.5,1.5), (19,7,'mąka żytnia 2000',8.5,74,2.2), (20,7,'mąka żytnia 720',6.5,77,1.7), (21,5,'migdały',20,20.5,42), (22,6,'mleko 3,2%',3.2,4.7,3.2), (23,5,'nasiona dyni',24.5,18,45.8), (24,5,'orzechy laskowe',15,17,61), (25,5,'orzechy włoskie',16,18,60.3), (26,5,'orzeszki ziemne',26,14,50), (27,3,'otręby pszenne',16.5,20.1,4.7), (28,1,'papryka',1.3,6.6,0.5), (29,3,'pieczarki',2.7,2.6,0.4), (30,7,'płatki owsiane',11.9,69.3,7.2), (31,8,'rodzynki',2.3,71.2,0.5), (32,7,'ryż brązowy',7.1,76.8,1.9), (33,1,'rzodkiewka',1,4.4,0.2), (34,1,'seler korzeniowy',1.6,7.7,0.3), (35,6,'ser żółty',24.9,27.4,2.2), (36,6,'serek wiejski',11,2,5), (37,5,'sezam',23.2,2.1,59.9), (38,5,'siemie lniane',19.8,1,41.9), (39,5,'słonecznik',24.4,24.6,43.7), (40,3,'soczewica czerwona',25.4,48.6,3), (41,3,'soczewica zielona',24.2,60.8,0.6), (42,3,'soja',34.3,17,19.6), (43,8,'suszone śliwki',3.5,68.9,1.2), (44,6,'twaróg półtłusty',18.7,3.7,4.7), (45,3,'wątróbka z indyka',17.8,2.3,16.4), (46,3,'wątróbka z kury',19.1,0.6,6.3), (47,3,'zarodki pszenne',27.5,31.5,9.4), (48,7,'ziemniak',1.9,18.3,0.1);

19 INSERT INTO defaults(product_id,value,price,item_size) VALUES (1,0.5,7,0.4), (2,1,5,0.12), (3,1,10,0.4), (4,1,1.5,0.1), (5,1,8,0.4), (6,1,4,0.4), (7,0.2,2,0.24), (8,1,2.5,0.18), (9,0.5,7,0.5), (10,0.2,1.5,0.2), (11,0.2,5,0.2), (12,1,3,4.5), (13,1,2.5,0.3), (14,0.4,4,0.4), (15,1,7,0.4), (16,0.4,2.5,0.4), (17,1,2,0.05), (18,1,3.5,1), (19,0.9,2.5,1), (20,0.9,2.5,1), (21,1,35,0.2), (22,1,3.01,1), (23,1,35,0.2), (24,1,35,0.2), (25,1,40,0.2), (26,1,10,0.2), (27,0.15,1.3,0.15), (28,1,5,0.15), (29,1,10,0.02), (30,0.5,2.2,0.5), (31,1,15,0.2), (32,0.4,3.5,0.4), (33,0.1,1.5,0.115), (34,1,3.5,0.3), (35,1,20,0.4), (36,0.2,2.5,0.2), (37,0.3,5.4,0.2), (38,0.4,3.35,0.35), (39,1,20,0.2), (40,1,10,0.4), (41,1,7,0.4), (42,0.35,2.8,0.4), (43,1,20,0.2), (44,0.2,3.5,0.2), (45,1,10,0.3), (46,1,7,0.3), (47,0.15,1.7,0.15), (48,1,1.5,1); INSERT INTO users(user_id, user_name, user_pass, user_mail) VALUES (1, 'testuser', 'pass', (2, 'another', 'pass', INSERT INTO dates(product_id,user_id,zero_date,interval,interval_min,interval_max) VALUES (1,1,' ',398,25,399), (2,1,' ',30,7,30), (3,1,' ',380,1,400),

20 (4,1,' ',400,1,400), (5,1,' ',400,1,400), (6,1,' ',200,1,200), (7,1,' ',384,1,400), (8,1,' ',30,1,30), (9,1,' ',19,10,20), (10,1,' ',14,7,14), (11,1,' ',20,7,20), (12,1,' ',33,15,200), (13,1,' ',35,1,40), (14,1,' ',99,30,100), (15,1,' ',8,1,400), (16,1,' ',355,1,400), (17,1,' ',14,5,15), (18,1,' ',368,1,400), (19,1,' ',15,7,20), (20,1,' ',9,7,20), (21,1,' ',492,50,500), (22,1,' ',3,2,3), (23,1,' ',386,1,400), (24,1,' ',398,1,400), (25,1,' ',400,1,400), (26,1,' ',86,1,400), (27,1,' ',20,5,20), (28,1,' ',242,1,400), (29,1,' ',100,10,100), (30,1,' ',7,4,7), (31,1,' ',394,1,400), (32,1,' ',131,1,200), (33,1,' ',392,1,400), (34,1,' ',400,1,400), (35,1,' ',399,1,400), (36,1,' ',106,1,400), (37,1,' ',400,1,400), (38,1,' ',50,10,50), (39,1,' ',396,1,400), (40,1,' ',400,1,400), (41,1,' ',169,1,400), (42,1,' ',396,1,400), (43,1,' ',58,1,400), (44,1,' ',40,1,40), (45,1,' ',39,10,40), (46,1,' ',40,10,40), (47,1,' ',46,10,50), (48,1,' ',395,1,400), (1,2,' ',398,25,399), (2,2,' ',30,7,30); CREATE OR REPLACE FUNCTION energy(id INTEGER) RETURNS NUMERIC(4,1) AS $$ DECLARE protein NUMERIC(4,1); carb NUMERIC(4,1); fat NUMERIC(4,1); BEGIN SELECT p.protein INTO protein FROM products p WHERE p.product_id=id; SELECT p.carb INTO carb FROM products p WHERE p.product_id=id; SELECT p.fat INTO fat FROM products p WHERE p.product_id=id; RETURN protein*4 + carb*4 + fat*9; END;

21 $$ LANGUAGE 'plpgsql'; CREATE OR REPLACE FUNCTION sum_cost(id INTEGER) RETURNS DECIMAL(10,2) AS $$ DECLARE res DECIMAL(10,2); BEGIN SELECT sum(sl.value) INTO res FROM shopping_list sl WHERE sl.product_id = id; IF res IS NOT NULL THEN RETURN res; ELSE RETURN 0; END IF; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; CREATE OR REPLACE FUNCTION days_passed(day DATE) RETURNS INTEGER AS $$ DECLARE gap INTEGER; BEGIN SELECT (current_date-day) INTO gap; RETURN gap; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; CREATE OR REPLACE FUNCTION buyable(id INTEGER) RETURNS DECIMAL(10,3) AS $$ DECLARE res DECIMAL(10,3); sum DECIMAL(10,2); gap INTEGER; inter INTEGER; zdate DATE; val DECIMAL(10,2); BEGIN SELECT sum_cost(id) INTO sum; SELECT zero_date INTO zdate FROM dates WHERE product_id = id; SELECT days_passed(zdate) INTO gap; SELECT interval INTO inter FROM dates WHERE product_id = id; SELECT value INTO val FROM defaults WHERE product_id = id; RETURN round((((gap*val)/inter) - sum), 3); END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; CREATE OR REPLACE VIEW product_data AS SELECT p.name AS "nazwa", t.type_name AS "rodzaj", energy(p.product_id) ' kcal' AS "energia", p.protein ' g' AS "białko", p.carb ' g' AS "węglowodany", p.fat ' g' AS "tłuszcze" FROM products p, types t WHERE t.type_id=p.type_id; CREATE OR REPLACE VIEW to_buy_list AS SELECT p.product_id,

22 FROM p.name AS "nazwa", buyable(p.product_id) ' kg' AS "stan", '+' round(d.value/da.interval, 2) ' kg' AS "przyrost", d.item_size ' kg' AS "w paczce", d.price ' zł' AS "domyślna cena", d.value ' kg' AS "domyślna ilość", da.interval ' dni' AS "interwał", da.interval_min ' dni' AS "interwał min.", da.interval_max ' dni' AS "interwał maks.", da.zero_date AS "data pocz." products p, defaults d, dates da WHERE p.product_id=d.product_id AND p.product_id=da.product_id ORDER BY buyable(p.product_id) DESC; CREATE OR REPLACE VIEW personal_to_buy_list AS SELECT u.user_id, p.name AS "nazwa", buyable(p.product_id) ' kg' AS "stan", '+' round(d.value/da.interval, 2) 'kg' AS "przyrost", d.item_size ' kg' AS "w paczce", d.price ' zł' AS "domyślna cena", d.value ' kg' AS "domyślna ilość", da.interval ' dni' AS "interwał", da.interval_min ' dni' AS "interwał min.", da.interval_max ' dni' AS "interwał maks.", da.zero_date AS "data pocz." FROM products p, defaults d, dates da, users u WHERE p.product_id=d.product_id AND p.product_id=da.product_id AND u.user_id=da.user_id ORDER BY buyable(p.product_id) DESC; CREATE OR REPLACE VIEW daily_stats AS SELECT da.user_id, round(sum(d.price/da.interval), 2) ' zł' AS "wydatki", round(sum((d.value/da.interval)*10*energy(p.product_id)), 0) ' kcal' AS "energia", round(sum((d.value/da.interval)*10*p.protein), 0) ' g' AS "białko", round(sum((d.value/da.interval)*10*p.carb), 0) ' g' AS "węglowodany", round(sum((d.value/da.interval)*10*p.fat), 0) ' g' AS "tłuszcze" FROM products p, defaults d, dates da

23 WHERE p.product_id = d.product_id AND p.product_id = da.product_id GROUP BY da.user_id; CREATE OR REPLACE VIEW daily_stats_clean AS SELECT da.user_id, round(sum(d.price/da.interval), 2) AS "wydatki", round(sum((d.value/da.interval)*10*energy(p.product_id)), 0) AS "energia", round(sum((d.value/da.interval)*10*p.protein), 0) AS "białko", round(sum((d.value/da.interval)*10*p.carb), 0) AS "węglowodany", round(sum((d.value/da.interval)*10*p.fat), 0) AS "tłuszcze" FROM products p, defaults d, dates da WHERE p.product_id = d.product_id AND p.product_id = da.product_id GROUP BY da.user_id; CREATE OR REPLACE VIEW percentage AS SELECT user_id, round((białko/energia)*4*100,0) '%' AS "energia z białka", round((węglowodany/energia)*4*100,0) '%' AS "energia z węglowodanów", round((tłuszcze/energia)*9*100,0) '%' AS "energia z tłuszczy" FROM daily_stats_clean; CREATE OR REPLACE VIEW percentage_clean AS SELECT user_id, round(białko*4/energia, 2) AS "prot_per", round(węglowodany*4/energia, 2) AS "carb_per", round(tłuszcze*9/energia, 2) AS "fat_per" FROM daily_stats_clean; CREATE OR REPLACE VIEW bought AS SELECT sl.user_id, p.name, sl.purchase_date, sl.value, sl.price FROM shopping_list sl INNER JOIN products p USING (product_id) ORDER BY purchase_date DESC;

24 Rys 1. Rejestracja użytkownika Rys 2. Logownie Rys 3. Dodawanie zakupu.

25 Rys 5. Generowanie listy jadłospisu. Rys 4. Edytownie produktu

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT PPRACOWANIE MERYTORYCZNE: DR INŻ. ANNA HARTON KATEDRA DIETETYKI SGGW W WARSZAWA 2011-01-31 Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Żywienie w ciąży. porady żywieniowe dla przyszłych mam

Żywienie w ciąży. porady żywieniowe dla przyszłych mam Żywienie w ciąży porady żywieniowe dla przyszłych mam 1 Zasady prawidłowego żywienia kobiety przed zajściem w ciążę Zalecenia żywieniowe dla kobiet planujących ciążę są bardzo podobne do żywienia wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Spis treści: Wstęp...5 Cukrzyca w ciąży dobowe zapotrzebowanie kilokaloryczne...6 Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Składniki

Bardziej szczegółowo

Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) Czy broszura jest dla Ciebie? Jeżeli chcesz: mieć wpływ na własne zdrowie kontrolować swoją chorobę (np.: nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set).

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set). SQL Data Manipulation Language (DML) SELECT pozwala wydobyć dane z bazy danych UPDATE uaktualnia/modyfikuje dane w bazie danych DELETE usuwa dane z bazy danych INSERT INTO wstawia nowe dane do tabeli bazy

Bardziej szczegółowo

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym 1 zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących 1 Dieta DASH w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

1200 kcal DIETA dla osób z cukrzycą typu 2 insulinoniezależną, bez mikroalbuminurii

1200 kcal DIETA dla osób z cukrzycą typu 2 insulinoniezależną, bez mikroalbuminurii www.cukrzyca.info.pl 1200 kcal DIETA dla osób z cukrzycą typu 2 insulinoniezależną, bez mikroalbuminurii Liga diabetologiczna PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW Autorzy: Mgr inż. Aleksandra Cichocka Instytut

Bardziej szczegółowo

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Warunki jakie musi spełniać dostawca usługi żywieniowej w szkołach podstawowych Wstęp Jednym z efektów działań Programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo!

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo! REKOMENDACJE I OPINIE Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji Projektu Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu

Bardziej szczegółowo

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM 1 Które ze sformułowań są prawdziwe w modelu relacyjnym: [ ] wartości w kolumnie są przechowywane w kolejności posortowanej [ ] wiersze nie powtarzają się [ ] kolejność kolumn jest nieistotna [ ] wiersze

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 ZAGADNIENIA Definicja zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach.

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach. Gimnazjalisto! Racjonalne odżywianie się jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Dzięki niemu czujesz się silniejszy, weselszy i dodatkowo zapobiegasz niektórym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych

Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych Formatowanie stringów Modularyzacja Funkcje w PHP Bazy danych Zaawansowane formatowanie stringów int printf (string $format [, mixed $args [, mixed $... ]]) wyświetla sformatowany ciąg na ekranie. string

Bardziej szczegółowo