Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8"

Transkrypt

1 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika i hasło): <html> <head> </head> <body> <?php $user = "tu_wpisz_twój_login"; $haslo = "tu_wpisz_twoje_haslo"; mysql_connect("localhost",$user,$haslo) or die ("nie moge połaczyć się z serwerem"); $baza = "tu_wpisz_twoją_bazę"; mysql_select_db($baza) or die ("nie moge połaczyć się z bazą"); $blad=false; $pomoc; if (strlen($zapytanie)>0) $pomoc = stripslashes ($zapytanie); $wynik=mysql_query($pomoc) or $blad=true; if ($blad == false) if (is_bool($wynik)!=true) $ilosc_pol = mysql_num_fields($wynik); echo "<hr><center><table BORDER=1>\n<tr>"; for ($i=0; $i < $ilosc_pol; $i++) print "<th>".mysql_field_name($wynik, $i)."</th>"; echo "</tr>\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array($wynik)) //Table body echo "<tr>"; for ($f=0; $f < $ilosc_pol; $f++) echo "<td>$rekord[$f] &nbsp</td>"; echo "</tr>\n"; echo "</table></center><hr>"; else $ilosc_rek = mysql_affected_rows(); echo "<font color=green>"; echo "<hr><center> w wyniku zapytania:<br> $zapytanie <br>"; echo "zmianie uległo $ilosc_rek rekordów </center><hr>"; echo "<font color=black>"; else echo "<hr><center> <font color=red>"; echo "Podane Zapytanie SQL ($zapytanie) jest niepoprawne!"; echo "</center><hr><font color=black>"; $blad=false; print '<center><form METHOD="POST">Zapytanie:'; print '<INPUT TYPE="hidden" NAME="co" VALUE="wykonaj">'; print '<table><tr><td>'; print '<TEXTAREA NAME="zapytanie" cols=70 rows=10>'.$zapytanie.'</textarea>'; print '</td></tr></table>'; print '<INPUT TYPE="submit" VALUE="Wykonaj"></FORM></center>';?> </body> </html>

2 Przygotowanie Tabel do zajęć z SQL: Proszę wydać następujące polecenia tworzące struktury tabel wykorzystywanych do zajęć z SQL: a) utworzenie tabeli SPRZEDAWCY: CREATE TABLE IF NOT EXISTS SPRZEDAWCY (NrSprzedawcy BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, Imie TEXT, Nazwisko TEXT, NrSamochodu BIGINT, PRIMARY KEY (NrSprzedawcy)); b) utworzenie tabeli PRACOWNICY CREATE TABLE IF NOT EXISTS PRACOWNICY (NrPracownika BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, Imie TEXT, Nazwisko TEXT, DataUrodzenia DATE, DataZatrudnienia DATE, NrSamochodu BIGINT, PRIMARY KEY (NrPracownika) ); c) utworzenie tabeli SPRZEDAZ CREATE TABLE IF NOT EXISTS SPRZEDAZ (NrSprzedazy BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, NrPracownika BIGINT, Klient TEXT, Towar TEXT, Dostawca TEXT, Wartosc FLOAT, PRIMARY KEY (NrSprzedazy) ); d) utworzenie tabeli SAMOCHODY CREATE TABLE IF NOT EXISTS SAMOCHODY (NrSamochodu BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, Marka TEXT, Model TEXT, PRIMARY KEY (NrSamochodu) ); e) utworzenie tabeli LISTA CREATE TABLE IF NOT EXISTS LISTA (NrPozycji BIGINT UNSIGNED NOT NULL, Nazwa TEXT, PRIMARY KEY(NrPozycji)); Podstawowe polecenia języka SQL: 1. instrukcja INSERT instrukcja słuŝąca do dopisywania nowych rekordów do tabeli: INSERT INTO nazwa_tabeli (lista pól modyfikowanych) VALUES (lista wartości wprowadzanych); W przygotowania stworzonych tabel do dalszej części pracy przećwicz instrukcję INSERT wydając następujący ciąg poleceń.!uwaga! Po kaŝdym Poleceniu sprawdź efekt za pomocą instrukcji SELECT * FROM adekwatna nazwa tabeli. wprowadzenie danych do tabeli SPRZEDAWCY: (1,'Franciszek','Drewniany',1); (2,'Sara','Wiśniewska',4); (3,'Janusz','Kozłowski',6); (4,'Szymon','Pajęczak',''); (5,'Alina','Mróz',''); (6,'Marcin','Bokser',''); (7,'Tomasz','Prawy',7); wprowadzenie danych do tabeli PACOWNICY: INSERT INTO PRACOWNICY (Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, DataZatrudnienia, NrSamochodu) VALUES ('Zofia','Czarnecka',' ',' ',2);

3 INSERT INTO PRACOWNICY (Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, DataZatrudnienia) VALUES ('Stefan','Czarnecki',' ',' '); INSERT INTO PRACOWNICY (Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, DataZatrudnienia, NrSamochodu) VALUES ('Maria','Nowak',' ',' ',5); INSERT INTO PRACOWNICY (Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, DataZatrudnienia, NrSamochodu) VALUES ('Franciszek','Jankowski',' ',' ','3'); wprowadzenie danych do tabeli SRZEDAZ: VALUES(1,1,'Krawczyk','Kanapa','Fab. Mebli',235.67); VALUES(2,1,'Jasiński','Krzesło','Fab. Mebli',453.78); VALUES(3,2,'Kowalski','Taboret','Jan Strug',82.78); VALUES(4,2,'Jankowski','Komplet','Fab. Mebli', ); VALUES(5,3,'Kowalski','Kanapa','Fab. Mebli',235.67); VALUES(6,1,'Krawczyk','Kanapa','Fab. Mebli',235.67); VALUES(7,1,'Jankowski','ŁóŜko','Jan Strug',453.00); wprowadzenie danych do tabeli SAMOCHODY: INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES (1,'Fiat','Uno'); INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES(2,'Peugeot','206'); INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES(3,'Renault','Twingo'); INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES(4,'Ford','Mondeo'); INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES(5,'Daewoo','Lanos'); INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES(6,'Ford','Escort'); INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES(7,'Citroen','Xsara'); INSERT INTO SAMOCHODY (NrSamochodu, Marka, Model) VALUES(8,'Volkswagen','Polo'); wprowadzenie danych do tabeli LISTA: INSERT INTO LISTA (NrPozycji, Nazwa) VALUES(1,'Król'); INSERT INTO LISTA (NrPozycji, Nazwa) VALUES(2,'Maciuś'); INSERT INTO LISTA (NrPozycji, Nazwa) VALUES(3,'Koronny'); INSERT INTO LISTA (NrPozycji, Nazwa) VALUES(2,'Wyściełany'); INSERT INTO LISTA (NrPozycji, Nazwa) VALUES(5,'Paź'); INSERT INTO LISTA (NrPozycji, Nazwa) VALUES(2,'Berło'); 2. instrukcja SELECT instrukcja słuŝąca do pobrania serii pól z wybranej tabeli lub tabel: SELECT lista pol FROM nazwa tabel WHERE warunki selekcji ORDER BY lista pól do sortowania SELECT lista pol FROM nazwa tabel GROUP BY warunki grupowania HAVING warunki selekcji grup ORDER BY lista pól do sortowania Wykonaj i sprawdź efekt działań następującego szeregu zapytań testujących poszczególne słowa kluczowe dla instrukcji SELECT: słowo kluczowe FROM słuŝy do określenia nazwy tabeli lub tabel skąd mają być pobierane dane SELECT * SELECT NrSprzedazy, Towar, Wartosc słowo kluczowe AS słuŝy do nadania nowej nazwy prezentacji dla określonych kolumn pobranych danych z tabeli SELECT NrSprzedazy AS Numer_Sprzedazy, Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy

4 słowo kluczowe DISTINCT słuŝy do usunięcia z otrzymanego wyniku zapytania powtarzających się rekordów. SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy SELECT DISTINCT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy słowo kluczowe WHERE słuŝy do określenia warunku wyboru wierszy ujętych w wyniku realizacji zapytania. SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy FROM SPRZEDAZ WHERE Towar = 'Kanapa'; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy FROM SPRZEDAZ WHERE NrSprzedazy > 6; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy FROM SPRZEDAZ WHERE Towar = 'Kanapa' AND Klient = 'Kowalski'; SELECT NrPracownika, Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, DataZatrudnienia FROM PRACOWNICY WHERE NrPracownika = 2; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy FROM SPRZEDAZ WHERE Towar = 'Kanapa' AND NrSprzedazy > 6; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy FROM SPRZEDAZ WHERE Towar IN ('Kanapa', 'Komplet', 'ŁóŜko'); SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy FROM SPRZEDAZ WHERE Towar IN ('Kanapa', 'Komplet', 'ŁóŜko') AND NrSprzedazy > 6; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy FROM SPRZEDAZ WHERE Towar IN ('Kanapa', 'Komplet', 'ŁóŜko') OR NrSprzedazy > 6; słowo kluczowe ORDER BY słuŝy do określenia kolejności pojawiania się rekordów w wyniku realizacji zapytania (sortowanie danych) ASC -> sortowanie rosnąco, DESC -> sortowanie malejąco. SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy NrSprzedazy AS Numer_Tranzakcji FROM SPRZEDAZ WHERE Towar = 'Kanapa' ORDER BY NrSprzedazy; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy NrSprzedazy AS Numer_Tranzakcji FROM SPRZEDAZ WHERE NrSprzedazy > 2 ORDER BY Towar ASC; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Wartosc AS Cena_Sprzedazy NrSprzedazy AS Numer_Tranzakcji FROM SPRZEDAZ WHERE NrSprzedazy > 2 ORDER BY Towar DESC; SELECT Towar AS Nazwa_Towaru, Klient AS Nazwa_Klienta, Wartosc AS Cena_Sprzedazy NrSprzedazy AS Numer_Tranzakcji FROM SPRZEDAZ WHERE NrSprzedazy > 0 ORDER BY Klient ASC, Wartosc DESC; SELECT * FROM SPRZEDAZ WHERE NrSprzedazy > 1 ORDER BY Klient ASC, Wartosc DESC; PODZAPYTANIE słuŝy do wybrania zbioru wartości otrzymanego wyniku innego zapytania selekcyjnego. SELECT Klient AS Nazwa_Klienta FROM SPRZEDAZ WHERE NrPracownika IN (SELECT NrPracownika FROM PRACOWNICY WHERE DataZatrudnienia > ' '); FUNKCJE WBUDOWANE język SQL oferuje kilka podstawowych funkcji statystycznych do analizy danych w tabeli. SELECT SUM(Wartosc) AS Suma_Wartosci SELECT Sum(Wartosc) AS Suma_Wartosci, Count(Wartosc) AS Liczba_Wartosci, Avg(Wartosc) AS Srednia_Wartosc, Min(Wartosc) AS Minimalna_Wartosc, Max(Wartosc) AS Maksymalna_Wartosc

5 SELECT Count(Klient) AS Liczba_Klientow, Avg(Wartosc) AS Srednia_Wartosc FROM SPRZEDAZ; SELECT Avg(Wartosc) AS Srednia_Wartosci FROM SPRZEDAZ WHERE Klient='Krawczyk'; słowo kluczowe GROUP BY słuŝy do wstępnego zgrupowania zbioru rekordów zgodnie z nadanym kryterium (moŝna postrzegać działanie GROUP BY jako tworzenie podtabel) SELECT Klient, Avg(Wartosc) AS Srednia_Wartosci FROM SPRZEDAZ GROUP BY Klient ORDER BY Klient ASC; SELECT Klient FROM SPRZEDAZ GROUP BY Klient ORDER BY Klient ASC; Klient, Dostawca; SELECT Count(*) AS Liczba_Rekordow_w_Grupie, Klient, Dostawca, Avg(Wartosc) AS Srednia_Wartosci FROM SPRZEDAZ GROUP BY Klient, Dostawca; Klient, Dostawca ORDER BY Avg(Wartosc); słowo kluczowe HAVING jest uzupełnieniem do słowa GROUP BY pozwalającym na wybór rekordów spełniających określone kryterium. Klient, Dostawca HAVING Avg(Wartosc)>=250; Klient, Dostawca HAVING Avg(Wartosc)>=250 ORDER BY Avg(Wartosc); PRACA Z WIELOMA TABELAMI pozwala na wykonanie zapytania selekcyjnego obejmującego dane pochodzące z więcej niŝ jednej tabeli. W celu wyróŝnienia tabeli źródłowej stosuje się formatkę: NAZWATABELI.Nazwapola SELECT SPRZEDAZ.Klient, PRACOWNICY.Nazwisko, SPRZEDAZ.NrPracownika, PRACOWNICY.NrPracownika FROM SPRZEDAZ, PRACOWNICY; SELECT T1.Klient, T1.Wartosc, T3.Imie, T3.Nazwisko, T1.NrPracownika, T3.NrPracownika FROM SPRZEDAZ AS T1, PRACOWNICY AS T3; SELECT T1.Klient, T1.Wartosc, T3.Imie, T3.Nazwisko, T1.NrPracownika, T3.NrPracownika FROM SPRZEDAZ AS T1, PRACOWNICY AS T3 WHERE T1.NrPracownika = T3.NrPracownika; SELECT T1.Klient, T1.Wartosc, T3.Imie, T3.Nazwisko FROM SPRZEDAZ AS T1, PRACOWNICY AS T3 WHERE T1.NrPracownika = T3.NrPracownika; SELECT T1.Klient, T3.Imie, T3.Nazwisko, T4.Marka, T4.Model FROM SPRZEDAZ AS T1, PRACOWNICY AS T3, SAMOCHODY AS T4 WHERE T1.NrPracownika = T3.NrPracownika AND T3.NrSamochodu = T4.NrSamochodu; słowo kluczowe JOIN słuŝy do łączenia ze sobą dwóch tabel w celu generacji wyniku zapytania operującego na obu tabelach według określonej zaleŝności równości pomiędzy określonymi polami z obu tabel. SELECT SPRZEDAZ.Klient, PRACOWNICY.Imie, SPRZEDAZ.Wartosc FROM SPRZEDAZ JOIN PRACOWNICY ON SPRZEDAZ.NrPracownika = PRACOWNICY.NrPracwnika; SAMOCHODY JOIN PRACOWNICY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu; SAMOCHODY LEFT JOIN PRACOWNICY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu; SAMOCHODY RIGHT JOIN PRACOWNICY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu;

6 PRACOWNICY LEFT JOIN SAMOCHODY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu; PRACOWNICY RIGHT JOIN SAMOCHODY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu; słowo kluczowe UNION słuŝy do sumowania ze sobą tabel wynikowych dwóch zapytań selekcyjnych. SAMOCHODY LEFT JOIN PRACOWNICY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu UNION SAMOCHODY RIGHT JOIN PRACOWNICY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu; SELECT Imie, Nazwisko FROM PRACOWNICY UNION SELECT Imie, Nazwisko FROM SPRZEDAWCY WHERE SPRZEDAWCY.NrSamochodu IS NOT NULL; SELECT SPRZEDAWCY.Imie, SPRZEDAWCY.Nazwisko, SAMOCHODY.Marka, SAMOCHODY,Model FROM (SAMOCHODY JOIN SPRZEDAWCY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = SPRZEDAWCY.NrSamochodu) UNION SELECT PRACOWNICY.Imie, PRACOWNICY.Nazwisko, SAMOCHODY.Marka, SAMOCHODY,Model FROM (SAMOCHODY JOIN PRACOWNICY ON SAMOCHODY.NrSamochodu = PRACOWNICY.NrSamochodu) 3. instrukcja UPDATE instrukcja słuŝąca do modyfikacji istniejących rekordów do tabeli: UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_pola=wartość WHERE nazwa_pola=wartość;!uwaga! Po kaŝdym Poleceniu sprawdź efekt za pomocą instrukcji SELECT * FROM adekwatna nazwa tabeli. INSERT INTO SRZEDAZ (NrSprzedazy, NrPracownika, Klient) VALUES (8,1,'Jankowski'); UPDATE SPRZEDAZ SET Towar = 'Kanapa', Dostawca = 'Fab. Mebli', Wartosc = WHERE NrSprzedazy = 8; przykład 2: CREATE TABLE SPRZEDAZ2 (NrSprzedazy BIGINT UNSIGNED NOT NULL, NrPracownika BIGINT, Klient TEXT, Towar TEXT, Dostawca TEXT, Wartosc FLOAT, PRIMARY_KEY(NrSprzedazy)); INSERT INTO SPRZEDAZ2 VALUES (SELECT * FROM SPRZEDAZ); UPDATE SPRZEDAZ2 SET NrSprzedazy = NrSprzedarzy+199; UPDATE SPRZEDAZ2 SET Klient ='Kowalski' WHERE Klient = 'Krawczyk'; UPDATE SPRZEDAZ2 SET Klient ='Jankowski' WHERE NrSprzedazy < 200; UPDATE SPRZEDAZ2 SET Wartosc = Wartosc * 1.22; 4. instrukcja DELETE instrukcja słuŝąca do usuwania rekordów z tabeli: DELETE nazwy_pol FROM nazwa_tabeli WHERE nazwa_pola=wartość;!uwaga! Po kaŝdym Poleceniu sprawdź efekt za pomocą instrukcji SELECT * FROM adekwatna nazwa tabeli. przykład: DELETE * FROM SPRZEDAZ WHERE NrPracownika = 2; 5. CIEKAWE ZAPYTANIA przykładowe zapytania SQL które mogą się przydać. Przykład poszukiwania i zliczenia powtarzających się wartości pól w tabeli:

7 SELECT NrPozycji, Count(NrPozycji) AS Liczba_Powtorzen FROM LISTA GROUP BY NrPozycji HAVING Count(NrPozycji)>1; Przykład uzupełnienia tabeli o wybraną serię danych z drugiej tabeli: INSERT INTO SPRZEDAZ VALUES (SELECT * FROM SPRZEDAZ2 WHERE NrSprzedazy >200); Przykład usunięcia z tabeli pracownika, który zawarł mniej niŝ 2 tranzakcje sprzedaŝy: DELETE * FROM PRACOWNICY WHERE NrPracownika IN (SELECT NrPracownika FROM SPRZEDAZ GROUP BY NrPracownika HAVING Count(*) <2); DODATKOWE FUNKCJE oferowane przez MySQL: Operacje na łańcuchach tekstowych typ bazowy pól = TEXT, VARCHAR itp. SELECT NrPracownika, CONCAT(Imie,' ',Nazwisko) AS Imie_Nazwisko FROM PRACOWNICY; SELECT NrSprzedazy, UPPER(Klient), Wartosc FROM SPRZEDAZ ORDER BY NrPracowika; Operacje na liczbach typ bazowy pól = INT, FLOAT itp. SELECT NrSprzedazy, Klient, Towar, CONCAT( FORMAT(Wartosc,2),' zł') ) AS Cena_Zl SELECT NrSprzedazy, Klient, Towar, CONCAT( CEILING(Wartosc),' zł') ) AS Cena_w_Gore SELECT NrSprzedazy, Klient, Towar, CONCAT( FLOOR(Wartosc),' zł') ) AS Cena_w_Dol SELECT NrSprzedazy, Klient, Towar, CONCAT( ROUND(Wartosc,1),' zł') ) AS Cena_Zaokr Operacje na datach i czasie typ bazowy pól = DATE, TIME. Przykład: SELECT CONCAT('Urodzony:',DAYNAME(DataUrodzenia),',',DAYOFMONTH(DataUrodzenia),' ', MONTHNAME(DataUrodzenia),' ',YEAR(DataUrodzenia)) AS Urodzony FROM PRACOWNICY;

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Przykład 1 wyświetlanie danych [ Plik wyswietlanie.php ] $polaczenie = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("nie mozna polaczyc z baza!"); mysql_select_db("test",

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 Przykład kolejowy Tworzymy bazę danych zawierajac a (uproszczony) rozkład jazdy pociagów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables MYSQL 1 1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables 2 2. Wstępna konfiguracja Po zainstalowaniu aplikacji należy przed uruchomieniem wykonać

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Bazy danych SQL Języki baz danych Interfejs DBMS składa się

Bardziej szczegółowo

CREATE TABLE logika (p BOOLEAN); INSERT INTO logika VALUES(true); INSERT INTO logika VALUES(false); INSERT INTO logika VALUES(NULL);

CREATE TABLE logika (p BOOLEAN); INSERT INTO logika VALUES(true); INSERT INTO logika VALUES(false); INSERT INTO logika VALUES(NULL); 1. Zaªó» tabel logika o trzech atrybutach p,q,r typu BOOLEAN. Uzupeªnij j wszystkimi mo»liwymi waluacjami logiki SQL (oczywi±cie nie rób tego r cznie). Nast pnie przy u»yciu komend SQLa sprawd¹, dla jakich

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image)

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image) Elementy języka T-SQL 40. Polecenie PRINT jest wykorzystywane do przekazania wiadomości tekstowej (maksymalna długość 8000 znaków) Przykład PRINT 'Aktualna data: '+convert(char(8),getdate()) PRINT 'Aktualny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 05.12.2012 r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w PHP dla początkujących

Bazy danych w PHP dla początkujących Instrukcja numer 05 Bazy danych w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Tworzenie bazy danych Krok 1 Należy połączyć się z serwerem MySQL

Bardziej szczegółowo

Baza danych Uczniowie.mdb

Baza danych Uczniowie.mdb Baza danych Uczniowie.mdb Zadania: 1. Tabele: Założyć bazę danych uczniowie.mdb o strukturze danych: Uczniowie-dane - zip Uczniowie1_dane - zip uczzsbd1.mdb 1) UCZNIOWIE (NRU, nazwisko, imie) a) Wpisać

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 12. Prosta obsługa Bazy w PHP

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 12. Prosta obsługa Bazy w PHP Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 12. Prosta obsługa Bazy w PHP 12.1 Wprowadź i zanalizuj mechanizm działania prostej bazy danych na poniŝszym przykładzie ksiąŝki telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów.

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. Logujemy się do bazy danych (jak pamiętamy, słuŝy do tego oprogramowanie klienta, czyli programik mysql). ZałóŜmy sobie przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty)

a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty) Ćwiczenia MS Access/SQL I. Zadania podstawowe 1. Wyświetlanie zawartości tabeli a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty). ; b) Polecenie: Wyświetl dane (wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia Źródła: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=bazy_danych

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

BDZO. Podstawy Użytkowania Sieci Komputerowych. Bazy Danych Zorientowane Obiektowo. Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy. dr inŝ. Mirosław Maszewski

BDZO. Podstawy Użytkowania Sieci Komputerowych. Bazy Danych Zorientowane Obiektowo. Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy. dr inŝ. Mirosław Maszewski Kliknij, Wyższa aby edytować Szkoła Informatyki styl wzorca tytułu w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy dr inŝ. Mirosław Maszewski Podstawy Użytkowania Sieci Komputerowych BDZO Bazy Danych Zorientowane

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matematyki 15 marca 2015 SQL Język wysokiego poziomu do komunikacji z bazami danych (ściślej: z systemami zarzadzania bazami danych) Podajemy co ma być

Bardziej szczegółowo

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007 1. Wstęp PHP jest to skryptowy język programowania wykonywany po stronie serwera (server-side) służący do generowania stron internetowych. Skrypty napisane w PHP po uruchomieniu nie są kompilowane do postaci

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Część VII Baza danych MySQL i PHP

Część VII Baza danych MySQL i PHP Architektura internetowej bazy danych Internetowa aplikacja bazodanowa opiera się na klasycznej architekturze internetowej bazy danych, przedstawionej na rysunku. Przeglądarka 1 2 3 Serwer Interpreter

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7 Imię i Nazwisko Data Ocena Laboratorium 7 Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że w MoscowML można pisać aplikacje użytkowe, np. prosty interpreter języka SQL (MLSQL) Listy i krotki Różnica pomiędzy krotkami

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA SQL

WPROWADZENIE DO JĘZYKA SQL J.NAWROCKI, M. ANTCZAK, H. DWIEK, W. FROHMBERG, A. HOFFA, M. KIERZYNKA, S. WĄSIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SQL KORZYSTANIE Z SQLITE 1) Pobierz paczkę z bazą danych ze strony prowadzącego (np. http://www.cs.put.poznan.pl/wfrohmberg/download/sqlite.zip)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 7. SQL dalsze możliwości. Grupowanie.

Bazy danych 7. SQL dalsze możliwości. Grupowanie. Bazy danych 7. SQL dalsze możliwości. Grupowanie. P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 MySQL i programowanie wsadowe C:\wyklady\bazy> mysql < nazwa pliku C:\wyklady\bazy>

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

korzyści finansowe przewaga pomysłu nad kapitałem tworzenie nowych branż tworzenie mechanizmów pochodnych (np. serwis snip).

korzyści finansowe przewaga pomysłu nad kapitałem tworzenie nowych branż tworzenie mechanizmów pochodnych (np. serwis snip). E-BIZNES E-biznes :działalność gospodarcza oparta na rozwiązaniach teleinformatycznych pojęcie wprowadzone w 1995 przez IBM obejmuje m.in. wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Hurtownie danych w informatycznych systemach logistycznych (MS SQL Server 2012) PROWADZĄCY: Marcin Pieleszek Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne Podstawowe informacje o bazach danych Technologie Informacyjne dr inż. Michna Michał, Politechnika Gdańska 2010/2011 Przykłady systemów baz danych Książka telefoniczna, książka kucharska Zarządzanie magazynem/hurtownią

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (PHP/Java)

Podstawy programowania (PHP/Java) Studia Podyplomowe Aplikacje i usługi internetowe Podstawy programowania (PHP/Java) Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych cz. II styczeń 2014 Opracował dr inż. Andrzej Jędruch 4. MySQL z poziomu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9 Pierwszy przykład 9 Obiekt XMLHttpRequest 12 Transmisja danych 21 Model DOM 34 Obsługa wielu żądań 45 Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55 Odbieranie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL Obsługa błędów w SQL i transakcje Zacznijmy od najprostszego przykładu: CREATE PROCEDURE podziel1 Obsługa błędów w SQL Powyższa procedura w większości przypadków zadziała prawidłowo, lecz na przykład poniższe

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd zapytań

Krótki przegląd zapytań Krótki przegląd zapytań NajwaŜniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, Ŝe baza danych to generalnie zestaw tabel a więc stosunkowo prostych obiektów, składających się z wierszy i kolumn. Wszelkie operatory,

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo