Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr Prosta obsługa Bazy w PHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 12. Prosta obsługa Bazy w PHP"

Transkrypt

1 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr Prosta obsługa Bazy w PHP 12.1 Wprowadź i zanalizuj mechanizm działania prostej bazy danych na poniŝszym przykładzie ksiąŝki telefonicznej baza.php <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE>Działająca ksiąŝka telefoniczna</title> </HEAD> <BODY> <? // Aplikacja daje nam moŝliwość odczytu, kasowania, dodawania // i poprway danych w bazie. mysql_connect("localhost","root","") mysql_query("create DATABASE IF NOT EXISTS `student`") or die("nie mogę utworzyć bazy danych"); mysql_select_db("student") or die("nie mogę połączyć się z tabelą"); $wynik=mysql_query("create TABLE IF NOT EXISTS `ksiazkatelefoniczna` (`nr` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `imie` TEXT NOT NULL, `nazwisko` TEXT NOT NULL, `telefon` INT( 5 ) UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY ( `nr` ));") or die ("błąd w tworzeniu tabeli"); if ($co == 'dodaj') { // dodawanie rekordu if ($imie && $nazwisko && $telefon) { $query = "INSERT INTO ksiazkatelefoniczna (nr, imie, nazwisko, "; $query.= "telefon) VALUES ('', '$imie', '$nazwisko', '$telefon');"; $wynik = mysql_query ($query); elseif ($co == 'popraw') { // poprawianie rekordu if ($imie && $nazwisko && $telefon) { $query = "UPDATE ksiazkatelefoniczna SET imie='$imie', nazwisko="; $query.= "'$nazwisko', telefon='$telefon' WHERE nr='$id';"; $wynik = mysql_query ($query); elseif ($co == 'edytuj') { // przygotowanie do poprawek $query = "SELECT * FROM ksiazkatelefoniczna where nr='$id';"; $wynik = mysql_query ($query); $rekord = mysql_fetch_array ($wynik); $id = $rekord[0]; $imie = $rekord[1]; $nazwisko = $rekord[2]; $telefon = $rekord[3]; print '<FORM METHOD="POST">Poprawa rekordu:'; print '<INPUT TYPE="hidden" NAME="co" VALUE="popraw">'; print '<INPUT TYPE="hidden" NAME="id" VALUE="'.$id.'"><TABLE>'; print '<TR><TD>Imię:</TD><TD><INPUT TYPE="text" '; print 'NAME="imie" VALUE="'.$imie.'"></TD></TR><TR><TD>Nazwisko:'; print '</TD><TD><INPUT TYPE="text" NAME="nazwisko"'; print 'VALUE="'.$nazwisko; print '"></TD></TR><TR><TD>Telefon:</TD><TD><INPUT TYPE="text"'; print 'NAME="telefon" VALUE="'.$telefon.'"></TD></TR>'; print '</TABLE><INPUT TYPE="submit" VALUE="Popraw"></FORM>'; elseif ($co == 'skasuj') { // kasowanie $wynik = mysql_query

2 ("DELETE FROM ksiazkatelefoniczna WHERE nr = '$id';"); $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ksiazkatelefoniczna;"); print "<TABLE CELLPADDING=5 BORDER=1>"; print "<TR><TD><B>Imię</B></TD><TD><B>Nazwisko</B></TD>"; print "<TD><B>Telefon</B></TD><TD></TD><TD></TD></TR>\n"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $id = $rekord[0]; $imie = $rekord[1]; $nazwisko = $rekord[2]; $telefon = $rekord[3]; print "<TR><TD>$imie</TD><TD>$nazwisko</TD><TD>$telefon</TD><TD>"; print "<A HREF=\"baza.php?co=skasuj&id=$id\">skasuj</A></TD><TD>"; print "<A HREF=\"baza.php?co=edytuj&id=$id\">edytuj</A></TD></TR>\n"; print "</TABLE>"; print '<FORM METHOD="POST">Nowy rekord:'; print '<INPUT TYPE="hidden" NAME="co" VALUE="dodaj"><TABLE>'; print '<TR><TD>Imię:</TD><TD><INPUT TYPE="text" '; print 'NAME="imie"></TD></TR><TR><TD>Nazwisko:</TD><TD><INPUT '; print 'TYPE="text" NAME="nazwisko"></TD></TR><TR><TD>Telefon:</TD>'; print '<TD><INPUT TYPE="text" NAME="telefon"></TD></TR>'; print '</TABLE><INPUT TYPE="submit" VALUE="Dodaj"></FORM>'; </BODY> </HTML> 12.2 Bazując na powyŝszym przykładzie stwórz prostą aplikację (przegląd, dodawanie, usuwanie i szukanie rekordów) obsługującą bazę danych z danymi studentów typu: Imię, Nazwisko, Nr_indeksu, Rok_Urodzenia, , średnia ocen. 13. Dokumenty wieloplikowe obsługa formularzy 13.1 Stwórz formularz w kodzie HTML wyglądający zgodnie z obrazkiem przedstawionym poniŝej w pliku o nazwie zad131.htm

3 z akcją naciśnięcia klawisza wywołującą plik o nazwie: zad131_a.php (przedstawiony poniŝej) realizujący funkcję prostej obsługi tego formularza z kontrolą poprawności wprowadzania danych. zad131_a.php <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" > <title>informacje zwrotne</title> </head> <body> <?php // zadanie obslugi formaularza do zadania 13.1 // Sprawdź zmienną $name i usuń z niej wszelkie ukośniki: if (strlen($name) > 0) { $name = stripslashes($name); else { // JeŜeli nie wprowadzono nazwiska... $name = NULL; echo '<p><b>zapomniałeś(aś) podać swoje nazwisko!</b></p>'; // SprawdŜ zmienną $comments i usuń z niej wszelkie ukośniki: if (strlen($comments) > 0) { $comments = stripslashes($comments); else { // JeŜeli nie wprowadzono Ŝadnych uwag... $comments = NULL; echo '<p><b>zapomniałeś(aś) wprowadzić swoje uwagi!</b></p>'; // SprawdŜ zmienną $ if (!(strlen($ ) > 0) ) { $ = NULL; echo '<p><b>zapomniałeś(aś) podać swój !</b></p>'; // Płeć... if (isset($gender)) { if ($gender == 'M') { $message = '<b><p>witam Pana!</p></b>'; elseif ($gender == 'F') { $message = '<b><p>witam Panią!</p></b>'; else { // JeŜeli nie została określona płeć... $gender = NULL; echo '<p><b>zapomniałeś(aś) podać swoją płeć!</b></p>'; // JeŜeli wszystkie pola zostały wypełnione, wyświetl komunikat. if ($name && $comments && $ && $gender) { echo "Dziękuję Ci, <b>$name, </b> za Twoje uwagi: <br /><tt>$comments</tt><p>. Odpowiedź prześlę na adres <i>$ </i>.</p>"; echo $message; </body> </html>

4 13.2 Stwórz formularz w kodzie HTML wyglądający zgodnie z obrazkiem przedstawionym poniŝej w pliku o nazwie zad132.htm z akcją naciśnięcia klawisza wywołującą plik o nazwie: zad132_a.php (przedstawiony poniŝej) realizujący funkcję prostej obsługi tego formularza. Zad132_a.php <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" /> <title>informacje zwrotne</title> </head> <body> <?php // obsluga formularza do zadania > zbieranie danych o zainteresowaniach uŝytkownika // Zbadaj zmienną $_POST['name'] i usuń z niej wszelkie ukośniki: if (strlen($_post['name']) > 0) { $name = stripslashes($_post['name']); else { // JeŜeli nie wprowadzono nazwiska... $name = NULL; echo '<p><b>zapomniałeś podać nazwisko!</b></p>'; // Zbadaj zmienną $interests[] if (isset($_post['interests'])) { $ints = implode (', ', $_POST['interests']); $interests = TRUE; else { $interests = NULL; echo '<p><b>zapomniałeś podać swoje zainteresowania!</b></p>'; // JeŜeli wszystkie pola zostały wypełnione, wyświetl komunikat. if ($name && $interests) { echo "Dziękuję, <b>{$_post['name']</b>. Podałeś następujące zainterestowania:<br /><tt>$ints</tt></p>"; </body> </html> 14. Zagadnienia zaawansowane Prosta Ankieta z obsługą pliku. Wprowadź i dokonaj analizy działania niniejszego programu obsługującego prostą Ankietę. Informacje przetwarzane dla obsługi statystyki Ankiety są gromadzone w pliku tekstowym. <HTML> <HEAD>

5 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <TITLE>Strona z ankietą</title> <STYLE> h2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt p, td, input {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt </STYLE> </HEAD> <BODY> <? // Ankieta do zastosowania w serwisie WWW. $glosowanie = array ('6' => 'rewelacyjna', '5' => 'bardzo dobra', '4' => 'dobra', '3' => 'przeciętna', '2' => 'zła', '1' => 'beznadziejna'); function glosowanie ($glosowanie, $quiz) { // funkcja zapamiętuje wynik głosowania danej osoby setcookie ('glosowano', "1"); // pamiętamy, Ŝe juŝ głosowano if (file_exists("glosowanie.txt")) { // jest plik z głosowaniem $plik = fopen ("glosowanie.txt", "r+"); flock ($plik, 2); $wiersz = fgets ($plik, 255); $wyniki = split ("\ ", $wiersz); fseek ($plik, 0); else { // nie ma pliku, więc go tworzymy $plik = fopen ("glosowanie.txt", "w+"); flock ($plik, 2); for ($i=0; $i<count($glosowanie);$i++) { // aktualizacja wyników if ($quiz == $i+1) { $wyniki[$i]++; fputs ($plik, $wyniki[$i]); if ($i<count($glosowanie)-1) {fputs ($plik, ' '); flock ($plik, 3); fclose ($plik); function wyswietlanie ($glosowanie, $glosowano) { // wyświetla: jeŝeli osoba głosowała - wyniki, jeŝeli nie - formularz if ($glosowano) { // wyświetlamy wyniki if (file_exists("glosowanie.txt")) { $plik = fopen ("glosowanie.txt", "r"); $wiersz = fgets ($plik, 255); fclose ($plik); $wyniki = split ("\ ", $wiersz); for ($i=0; $i<count($wyniki); $i++) { $liczbaglosow += $wyniki[$i]; print "<P ALIGN=CENTER><B>Ankieta</B></P>\n"; print "<P>Oceń moją stronę:</p><table>\n"; for (reset ($glosowanie); $klucz=key($glosowanie); next ($glosowanie)) { print "<TR><TD>".pos($glosowanie).": </TD><TD>"; if ($liczbaglosow == 0) { $procent = 0; // aby uniknąć dzielenia przez zero! else { $procent = ($wyniki[$klucz-1]/$liczbaglosow)*100; print "<IMG SRC=\"img/1.gif\" WIDTH=$procent HEIGHT=\"10\"></TD>"; print "<TD ALIGN=RIGHT> "; printf ("%0.0f", $procent); print ("%</TD></TR>"); print "</TABLE>";

6 else { // wyświetlamy formularz print '<FORM METHOD=GET ACTION="6-12.php">'; print "<P ALIGN=CENTER><B>Ankieta</B></P>\n"; print "<P>Oceń moją stronę:</p><table>\n"; for (reset ($glosowanie); $klucz=key($glosowanie); next ($glosowanie)) { print ('<TR><TD><INPUT TYPE=radio NAME=quiz VALUE="'.$klucz. '"> '. pos($glosowanie)."</td></tr>\n"); print '</TABLE><CENTER><INPUT TYPE=submit VALUE="Głosuj"></CENTER></P>'; print '</FORM>'; if ($quiz) { // oddano głos - aktualizacja danych i przekierowanie glosowanie ($glosowanie, $quiz); // "odkomentuj" jeden z poniŝszych nagłówków // jeŝeli uŝywasz w HTML przez SSI lub w innym PHP przez require: header ("Location: ".$GLOBALS["HTTP_REFERER"]); // jeŝeli chcesz uŝywać samodzielnie: // header ("Location: // $GLOBALS["REDIRECT_URL"]); else { // formularz lub wyniki wyswietlanie ($glosowanie, $glosowano); </BODY> </ Prosta Tablica ogłoszeń. Wprowadź i dokonaj analizy działania niniejszego programu obsługującego prostą tablicę ogłoszeń. Informacje prezentowane w niniejszej tablicy gromadzone są w bazie w MySQL. Dodaj.php <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <TITLE>Tablica dyskusyjna -- dopisanie postu</title> </HEAD> <BODY> <H2>Tablica dyskusyjna</h2> <A HREF="pokaz.php">Wszystkie posty</a>, <A HREF="dodaj.php">Wyślij nowy post</a><hr> <? // Skrypt wyświetla formularz i przyjmuje dane, wpisując nowy post do // bazy. mysql_connect("localhost","root","") mysql_query("create DATABASE IF NOT EXISTS `tablica`") or die("nie mogę utworzyć bazy danych"); mysql_select_db("tablica")

7 mysql_query("create TABLE IF NOT EXISTS `tablicadyskusyjna` (`nr` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `ref` INT NOT NULL, `data` DATETIME NOT NULL, `osoba` TEXT NOT NULL, `tytul` TEXT NOT NULL, `tresc` TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY ( `nr` ));") or die ("błąd w tworzeniu tabeli"); if ($co == 'wyslij') { // Ŝądanie dopisania $ty = addslashes(htmlentities ($tytul)); $os = addslashes(htmlentities ($osoba)); $tr = addslashes(nl2br(htmlentities ($tresc))); if ($ty && $os && $tr) { // dopisujemy! $query = ("INSERT INTO tablicadyskusyjna (osoba, tytul, tresc, ". "data, ref) VALUES ('$os', '$ty', '$tr', now(), '$ref');"); mysql_query ($query); print 'Wpis został dokonany. <A HREF="pokaz.php">Tablica dyskusyjna</a>'; exit; elseif ($ref>0) { // próba odpowiedzi na inny post $wynik = mysql_query ("SELECT osoba, tytul, tresc, data ". "FROM tablicadyskusyjna WHERE nr=$ref;"); if ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { // i ten post jest $tresc = $rekord[2]; $tytul = $rekord[1]; $tresc = str_replace ("<br>", "", $tresc); $tresc = str_replace ("\n", "\n: ", $tresc); $tresc = ": ".$tresc; if (!(ereg ("^Re: ", $tytul))) { // dopisujemy RE, o ile nie ma $tytul = "Re: ".$tytul; print "<H3>Odpowiedz na post: $rekord[1]</h3><p>wysłany przez "; print "<B>$rekord[0]</B>, <B>$rekord[3]</B></P>$rekord[2]<BR><HR>"; // Wyświetlenie formularza print "<H3>Poślij post:</h3>"; print "<FORM METHOD=POST><INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"co\" VALUE=\""; print "wyslij\"><input TYPE=\"hidden\" NAME=\"ref\" VALUE=\"$ref\">"; print "<B>Osoba:</B><BR><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"osoba\" "; print "VALUE=\"$osoba\" SIZE=60><BR>\n<B>Tytuł postu:</b><br>"; print "<INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"tytul\" VALUE=\"$tytul\" "; print "SIZE=60><BR><B>treść:</B><BR><TEXTAREA NAME=\"tresc\" "; print "ROWS=10 COLS=60>$tresc</TEXTAREA><BR>\n"; print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Wyślij\">"; print "</FORM>"; </BODY> </HTML> Pokaz.php <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <TITLE>Tablica dyskusyjna</title> </HEAD> <BODY> <H2>Tablica dyskusyjna</h2> <A HREF="pokaz.php">Wszystkie posty</a>, <A HREF="dodaj.php">Wyślij nowy post</a><hr> <? // Wyświetlanie tablicy dyskusyjnej. JeŜeli jest podany numer postu, // wyświetla się on i jego odpowiedzi. JeŜeli nie - cała tablica. function wypisztablice ($nr) { // Funkcja rekurencyjnie wyświetla wszystkie rekordy, będące poniŝej // w hierarchii postów (czyli odpowiedzi, odpowiedzi na odpowiedzi,

8 // itd... global $fref; global $fdata; global $fosoba; global $ftytul; print "<UL>"; for ($i=count($fref); $i>=1; $i--) { if ($fref[$i] == $nr) { print "<LI><A HREF=\"pokaz.php?nr=$i\">$ftytul[$i]</A>, ". "<I>$fosoba[$i], $fdata[$i]</i>"; wypisztablice ($i); print "</UL>"; mysql_connect("localhost","root","") mysql_query("create DATABASE IF NOT EXISTS `tablica`") or die("nie mogę utworzyć bazy danych"); mysql_select_db("tablica") mysql_query("create TABLE IF NOT EXISTS `tablicadyskusyjna` (`nr` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `ref` INT NOT NULL, `data` DATETIME NOT NULL, `osoba` TEXT NOT NULL, `tytul` TEXT NOT NULL, `tresc` TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY ( `nr` ));") or die ("błąd w tworzeniu tabeli"); if ($nr>0) { // chcemy wyświetlić post $wynik = mysql_query ("SELECT osoba, tytul, tresc, data ". "FROM tablicadyskusyjna WHERE nr=$nr;"); if ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { // i ten post jest $tresc = $rekord[2]; $tytul = $rekord[1]; print "<H3>$rekord[1]</H3>"; print "<P>wysłany przez <B>$rekord[0]</B>, <B>$rekord[3]</B>:"; print "</P><P>$rekord[2]</P><HR>"; print "<A HREF=\"dodaj.php?ref=$nr\"> Wyślij odpowiedź</a><hr>"; else { $nr = 0; else { $nr = 0; // odczyt danych, które będą wykorzystane w funkcji rekurencyjnej $wynik = mysql_query ("SELECT nr, osoba, tytul, data, ref ". "FROM tablicadyskusyjna;"); while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $fref[$rekord[0]] = $rekord[4]; $fdata[$rekord[0]] = $rekord[3]; $ftytul[$rekord[0]] = $rekord[2]; $fosoba[$rekord[0]] = $rekord[1]; // wypisanie postów potomnych - rekurencja wypisztablice ($nr); </BODY> </HTML> Rejestracja UŜytkowników witryny WWW. Wprowadź i dokonaj analizy działania niniejszego programu obsługującego prostą regułę rejestracji uŝytkowników w serwisie. Informacje gromadzone są w bazie w MySQL.

9 index.php <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" /> <title>strona Powitalna</title> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4"> <td width="100%" bgcolor="#666666"><font color="#cccccc"><big><b>witam na mojej witrynie!</b></big></font></td> <td bgcolor="#cccccc"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2"> <td align="center"><a href="index.php">strona domowa</a></td> <td align="center"><a href="rejestr.php">zarejestruj się</a></td> </table></td> </table> <br /> <table width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="4" align="center"> <tr bgcolor="#333333"> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4"> <td bgcolor="#ffffff">! </td> <td width="100%"> <font color="#cccccc"> <b>tytuł</b></font></td> </table></td> </table> <table width="90%" border="0" cellspacing="4" cellpadding="4" align="center"> <td width="70%" valign="top"> <p><b>dokument podstawowy</b></p> <hr /> </td> </table> <br /> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#cccccc"> <td> <div align="center"> Podyplomowe Studium Informatyki 2004 r. </div></td> </table> </body> </html> rejestr.php <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <title>zarejestruj sie</title> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4"> <td width="100%" bgcolor="#666666"><font color="#cccccc"><big><b>witam na mojej witrynie!</b></big></font></td>

10 <td bgcolor="#cccccc"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2"> <td align="center"><a href="index.php">strona domowa</a></td> <td align="center"><a href="rejestr.php">zarejestruj się</a></td> </table></td> </table> <br /> <?php # Skrypt rejestracja.php if (isset($_post['submit'])) { // ObsłuŜ formularz. $message = NULL; // Utworz nową, pustą zmienną. // SprawdŹ nazwisko. if (strlen($_post['name']) > 0) { $name = TRUE; else { $name = FALSE; $message.= '<p>zapomniałeś podać swoje nazwisko!</p>'; // Sprawdź adres . if (strlen($_post[' ']) > 0) { $ = TRUE; else { $ = FALSE; $message.= '<p>zapomniałeś podać swój adres !</p>'; // Sprawdź nazwę uŝytkownika. if (strlen($_post['username']) > 0) { $username = TRUE; else { $username = FALSE; $message.= '<p>zapomniałeś wprowadzić nazwę uŝytkownika!</p>'; // SprawdŹ czy uŝytkownik wprowadził hasło i czy w obu polach jest ono takie samo. if (strlen($_post['password1']) > 0) { if ($_POST['password1'] == $_POST['password2']) { $password = TRUE; else { $password = FALSE; $message.= '<p>za drugim razem wpisałeś inne hasło!</p>'; else { $password = FALSE; $message.= '<p>zapomniałeś wprowadzić hasło!</p>'; if ($name && $ && $username && $password) { // Jezeli wszystko jest OK. // Zarejestruj uzytkownika. mysql_connect("localhost","root","") mysql_query("create DATABASE IF NOT EXISTS `uzytkownik`") or die("nie mogę utworzyć bazy danych");

11 mysql_select_db("uzytkownik") mysql_query("create TABLE IF NOT EXISTS `osoby` (`nr` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` TEXT NOT NULL, ` ` TEXT NOT NULL, `username` TEXT NOT NULL, `password` TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY ( `nr` ));") or die ("błąd w tworzeniu tabeli"); $query = ("INSERT INTO osoby (name, , username, password) $query.= VALUES ('$_POST['name']', '$_POST[' ']', '$_POST['username']', $query.= '$_POST['password2']');"); mysql_query ($query); // Wyslij maila. $body = "Dziękujemy za zarejestrowanie się na naszej stronie!\ntwoja nazwa uŝytkownika to '{$_POST['username']' a Twoje hasło to '{$_POST['password1']'.\n\nZ powaŝaniem,\nmy"; mail ($_POST[' '], 'Dziekujemy za zarejestrowanie sie!', $body, 'From: header ('Location: dziekujemy.php'); exit(); else { $message.= '<p>wróć do formularza i spróbuj jeszcze raz.</p>'; // Jezeli jest jakis komunikat o bledzie, wyswietl go na stronie if (isset($message)) { echo '<font color="red">', $message, '</font>'; <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; " method="post"> <fieldset><legend>wprowadź do poniŝszego formularza informacje na swój temat:</legend> <p><b>nazwisko:</b> <input type="text" name="name" size="20" maxlength="40" value="<?php if (isset($_post['name'])) echo $_POST['name']; " /></p> <p><b>adres </b> <input type="text" name=" " size="40" maxlength="60" value="<?php if (isset($_post[' '])) echo $_POST[' ']; " /> </p> <p><b>nazwa uŝytkownika:</b> <input type="text" name="username" size="20" maxlength="40" value="<?php if (isset($_post['username'])) echo $_POST['username']; " /></p> <p><b>hasło:</b> <input type="password" name="password1" size="20" maxlength="40" /></p> <p><b>potwierdź hasło:</b> <input type="password" name="password2" size="20" maxlength="40" /></p> </fieldset> <div align="center"><input type="submit" name="submit" value="wy lij dane" /></div> </form><!-- Koniec formularza --> <br /> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#cccccc"> <td> <div align="center"> Podyplomowe Studium Informatyki 2004 r. </div></td> </table> </body> </html>

12 15. Zadania do samodzielnej realizacji Utwórz program typu kalkulator który udostępni uŝytkownikowi formularz w następującej postaci: i będzie wykonywać podstawowe działania matematyczne. Kalkulator naleŝy wzbogacić o informacje ilości wykonanych działań (wykorzystaj mechanizm Cookie lub Sesji) Utwórz stronę z automatycznie wyświetlanym w dolnej części licznikiem odwiedzin. Dokonaj rejestracji w bazie adresu IP, nazwy hosta oraz rodzaju uŝytej przeglądarki uŝytkownika odwiedzającego stronę.

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Przykład 1 wyświetlanie danych [ Plik wyswietlanie.php ] $polaczenie = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("nie mozna polaczyc z baza!"); mysql_select_db("test",

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Współpraca PHP z MySql

Współpraca PHP z MySql Współpraca PHP z MySql 1. Wyświetlanie danych z bazy: show.php mysql_select_db("login") or die('nie można wybrać bazy danych: '. if($link) echo "Połączono z bazą"; $zapytanie="select * FROM studenci";

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Wykład 7 Paweł Gmys Interfejs uŝytkownika C++ JAVA PERL PHP 2006-05-14 Paweł Gmys wykład 8 2 Czym są skrypty PHP? Programy umieszczane w treści stron WWW. Wykonywane przez serwer

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

Baza danych do przechowywania użytkowników

Baza danych do przechowywania użytkowników System logowania i rejestracji jest bardzo przydatną funkcjonalnością na każdej stronie. Umożliwia sprawną identyfikację i zarządzanie użytkownikami. Strona ze skryptem logowania nabiera dużej wartości.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 5 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl mysql_list_tables pobranie listy tabel z bazy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 1. Podstawy tworzenia stron w PHP Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydzia ł Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH ĆWICZENIE NR 9 Temat: CEL ĆWICZENIA: Nabycie umiejętności tworzenia

Bardziej szczegółowo

Formularze w PHP dla początkujących

Formularze w PHP dla początkujących Instrukcja numer 07 Formularze w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Formularze stworzone w HTML mogą służyć jako metoda pobierania informacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w PHP dla początkujących

Bazy danych w PHP dla początkujących Instrukcja numer 05 Bazy danych w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Tworzenie bazy danych Krok 1 Należy połączyć się z serwerem MySQL

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5 Zajęcia 5 Formularze w PHP Przekazywanie danych ze strony do skryptu PHP Dane ze strony WWW do skryptu PHP można przekazać za pomocą formularzy. W tym celu należy stworzyć formularz (znacznik ),

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

JAK W NAGŁÓWKU STRONY LUB BLOGA

JAK W NAGŁÓWKU STRONY LUB BLOGA JAK W NAGŁÓWKU STRONY LUB BLOGA WSTAWIĆ FORMULARZ AUTORESPONDERA? - DLA STRON ZAINSTALOWANYCH NA SYSTEMIE WORDPRESS - http://www.michalandrzejczak.pl Copyright 2014 http://www.michalandrzejczak.pl Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (PHP/Java)

Podstawy programowania (PHP/Java) Studia Podyplomowe Aplikacje i usługi internetowe Podstawy programowania (PHP/Java) Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych cz. II styczeń 2014 Opracował dr inż. Andrzej Jędruch 4. MySQL z poziomu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Definicja funkcji function nazwa (lista parametrów) { blok instrukcji Użycie instrukcji return wartość kończy działanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 11 wykorzystanie MySQL w PHP

Zajęcia 11 wykorzystanie MySQL w PHP Zajęcia 11 wykorzystanie MySQL w PHP MySQL MySQL jest jednym z najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Głównym jego załoŝeniem była szybkość działania, toteŝ

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Bazy danych

Wykład 05 Bazy danych Wykład 05 Bazy danych Tabela składa się z: Kolumn Wierszy Wartości Nazwa Wartości Opis INT [UNSIGNED] -2^31..2^31-1 lub 0..2^32-1 Zwykłe liczby całkowite VARCHAR(n) n = długość [1-255] Łańcuch znaków o

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Laboratorium 6 ZAKŁAD SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH LABORATORIUM Aplikacje internetowe PHP + MySQL + biblioteka GD 1. Sprawdź czy istnieją pliki z poprzedniego laboratorium: cw_2.php, cw_3.php i cw_4.php. Przypomnij

Bardziej szczegółowo

PHP + MySQL w laboratorium (1)

PHP + MySQL w laboratorium (1) PHP + MySQL w laboratorium (1) W czasie użytkowania systemu musi działać serwer MySQL, Apache i być dostępna przeglądarka internetowa. Zadanie 1 - Umieścić wydrukowany poniżej skrypt info.php w kartotece

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2.

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2 Piotr Syga 16.10.2017 Dodawanie, usuwanie i zmienianie rekordów Wstawianie rekordu wstawianie do tabeli INSERT INTO A VALUES ( fioletowy, okrągły, słodko-kwaśny

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Język PHP. Studium Podyplomowe Sieci Komputerowe i Aplikacje Internetowe. v1.7, 2007/11/23

Język PHP. Studium Podyplomowe Sieci Komputerowe i Aplikacje Internetowe. v1.7, 2007/11/23 Język PHP Studium Podyplomowe Sieci Komputerowe i Aplikacje Internetowe v1.7, 2007/11/23 1 Wprowadzenie Język PHP [1] jest obiektowym językiem skryptowym przeznaczonym do implementacji wstawek programowych

Bardziej szczegółowo

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia Politechnika Śląska Gliwice Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 5 Semestr zimowy Projekt strony internetowej firmy organizującej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II

Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Projektowanie systemów użytkowych II Zdalny wybór Prac Dyplomowych Diana Kisiała Tomasz Jewiarz Jacek Kucharzewski Informatyka,

Bardziej szczegółowo

E.14 Bazy Danych cz. 19 SQL i PHP współpraca przez stronę internetową

E.14 Bazy Danych cz. 19 SQL i PHP współpraca przez stronę internetową Rejestracja i logowanie do serwisu Skrypt uzytkownicy.sql Skrypt connect.php Skrypt rejestracja.php Skrypt index.php Skrypt zaloguj.php Skrypt gra.php Skrypt witamy.php Skrypt logout.php Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przeliczanie dnia roku na dzień i miesiąc: function jaka data($dni) {... Przykład programu w

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 2

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 2 MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 2 W drugiej części artykułu o wzorcu MVC stworzymy część skryptu, odpowiedzialną za obsługę kategorii. Tworzymy kontroler kategorii Na początek stwórzmy plik

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 8 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Dynamicznie tworzony formularz // nazwa tabeli,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach

Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach Zasady tworzenia stron w PHP z jednym plikiem głównym Aplikacje oraz strony WWW bardzo często tworzy się tak, że do jednego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu tpay.com KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

Przykładowa integracja systemu tpay.com KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Przesyłanie parametrów transakcji Poniżej przedstawiono kod przykładowej strony HTML, której zadaniem jest przekierowanie klienta

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Część VII Baza danych MySQL i PHP

Część VII Baza danych MySQL i PHP Architektura internetowej bazy danych Internetowa aplikacja bazodanowa opiera się na klasycznej architekturze internetowej bazy danych, przedstawionej na rysunku. Przeglądarka 1 2 3 Serwer Interpreter

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia Języki programowania wysokiego poziomu Ćwiczenia Języki programowania Ćwiczenia Strukturalny HTML Arkusze CSS Formularze HTML i PHP Baza danych MySQL Forum internetowe Strukturalny HTML Zadania Dokument

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 7 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Sesje i stan aplikacji w kategorii czasu okres

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Zadanie do wykonania na następny tydzień: Przedstawić aplikację napisaną w JSP realizującą analogiczne zadania jak pierwsza aplikacja

Bardziej szczegółowo

Liczniki odwiedzin. Licznik odwiedzin na plikach

Liczniki odwiedzin. Licznik odwiedzin na plikach Licznik odwiedzin prezentuje się fajnie na wszystkich stronach, niezależnie od jej popularności i wielkości. Duże serwisy potrzebują statystyk aby analizować ruch w danych miesiącach i popularność odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc

Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autorzy: Maria Sokó³, Rados³aw Sokó³ ISBN: 978-83-246-1073-0 Format: A5, stron: 112 Osobisty serwer HTTP instalacja, konfiguracja, zabezpieczanie Podstawy jêzyka PHP tworzenie dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter HTML Część I - Podstawy Beata Pańczyk Architektura WWW strona - jednostka informacji w WWW łączniki (ang. link) prowadzące do innych dokumentów przeglądarki (ang. browser) - programy klienta uŝywane do

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 2

Język SQL, zajęcia nr 2 Język SQL, zajęcia nr 2 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Funkcja agregująca

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadzący: dr inż. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ĆWICZENIE nr 8 Temat: Podstawy technologii

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

0.1 Logowanie do serwisu

0.1 Logowanie do serwisu 0.1. LOGOWANIE DO SERWISU 1 0.1 Logowanie do serwisu Tematem przewodnim będzie stworzenie systemu logowania do strony. I to takiego systemu, który będzie łączył się z bazą danych MySQL. Jeśli zaś chodzi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Pierwsze spojrzenie 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Pierwsze spojrzenie 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Pierwsze spojrzenie 7 Client-side vs. server-side 7 Witryna PHP 13 Apache, PHP, MySQL konta w internecie 17 Gotowe skrypty 18 Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja 21 Rozdział 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I WYKŁAD 3: PHP, Złącze PHP-MySQL Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska MySQL

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli 1. Tworzenie tabeli Aby stworzyć tabele w SQL-u należy użyć polecenia CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 właściwości_pola1, nazwa_pola2 właściwości_pola2, itd.) Nazwa_tabeli to wybrana przez nas nazwa

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Formularze. 1. Formularz HTML

Formularze. 1. Formularz HTML Formularze. 1. Formularz HTML Formularz HTML definiujemy stosując element FORM. Wewnątrz, po między znacznikami oraz umieszczamy zawartość formularza, na którą składają się kontrolki (np. INPUT)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wykorzystanie Hibernate

Podstawowe wykorzystanie Hibernate Podstawowe wykorzystanie Hibernate Cel Wykonanie prostej aplikacji webowej przedstawiającą wykorzystanie biblioteki. Aplikacja sprawdza w zależności od wybranej metody dodaje, nową pozycje do bazy, zmienia

Bardziej szczegółowo

Budowa dokumentu HTML 5

Budowa dokumentu HTML 5 Podstawy HTML 5 i CSS Budowa dokumentu HTML 5 Na dokument HTML składają się deklaracje: typu dokumentu DTD, nagłówka oraz treści strony. Deklaracja dokumentu DTD określa w jaki sposób przeglądarka reaguje

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 2

Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 Komunikacja z bazami danych 2 PHP i bazy danych PHP zapewnia dostęp do wielu popularnych baz danych. Kilka poziomów abstrakcji: Funkcje obsługujące

Bardziej szczegółowo