Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki"

Transkrypt

1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje internetowe z zastosowaniem języka PHP Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawami tworzenia skryptów PHP umożliwiających połączenia z bazą danych, tworzenie bazy danych oraz jej komponentów oraz przetwarzania danych tj. realizacja zapytań i aktualizacja bazy danych Wymagane teoretyczne przygotowanie Podstawy języka C lub PHP oraz html Sposób zaliczenia Prowadzący a) Wstęp 1.1. Oprogramowanie Baza MySQL jest jedną z najpopularniejszych baz danych, z jakimi współpracują skrypty PHP. Jest to oprogramowanie dystrybuowane na zasadach open source. PHP (Hypertext Preprocessor) jest językiem skryptowym przeznaczonym przede wszystkim do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych Cel ćwiczeń Celem ćwiczeń zawartych w instrukcji jest przedstawienie możliwości komunikacji pomiędzy wykonywanymi skryptami oraz bazą danych (MySQL), która zawiera informacje wykorzystywane przez aplikację WWW Metoda osadzania skryptów PHP w stronie internetowej. Do osadzenia skryptu PHP w stronie służą znaczniki <?php oraz. Treść skryptu należy umieścić pomiędzy tymi znacznikami. Podczas przesłania żądania od klienta do serwera z prośbą o udostępnienie zasobu zawierającego skrypt PHP, skrypt ten jest wykonywany przez serwer, a wyniki zwrócone przez skrypt zastępują treść strony ograniczoną znacznikami skryptu. Aplikacja kliencka otrzymuje zatem stronę zawierającą jedynie wyniki, a nie źródła skryptu. Prosty przykład Aby uruchomić poniższy przykład należy zalogować się do serwera i utworzyć plik php. W tym celu:\ a) uruchomić program putty.exe.\ b) W polu Host name podać adres IP serwera (dendrit.issi.uz.zgora.pl) i kliknąć przycisk Open.

2 c) Przy zapytaniu o nazwę użytkownika (login as) podać podyplom i wcisnąć enter. d) Przy zapytaniu o hasło (password) podać podyplom i wcisnąć enter (podczas wprowadzania hasła nie pokazują się żadne znaki). e) Po zalogowaniu się uruchomić program mc (komenda mc i enter) f) Przejść do katalogu public_html. g) Utworzyć nowy plik (Shift+F4) h) Wprowadzić treść poniższego skryptu <html> <head> <title>przykład</title> </head> <body> </body> </html> <?php echo "Cześć! Jestem skryptem PHP!"; i) Zapisać plik (klawisz F2) pod nazwą nazwisko.php i) Uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer) i wprowadzić adres: 2. Tworzenie połączenia z bazą danych z poziomu PHP Gdy interpreter PHP poprawnie ładuje rozszerzenia skryptom komunikowanie się z wybranymi bazami danych, możemy rozpocząć tworzenie skryptów, które operują na bazach danych. 2.1 Połączenie z serwerem MySQL Nawiązanie połączenia z serwerem bazy danych MySQL umożliwia funkcja: mysql_connect: $id = mysql_connect ( , user, haslo ); echo ($id); Serwerem bazy danych jest host o numerze (localhost). Użytkownik bazy danych to user, a jego hasło to haslo. W przeglądarce WWW powinien pojawić się napis: resource id # 1. Jeżeli użyjemy ponownie instrukcji mysql_connect ( , user, haslo ); to interpreter nie utworzy nowego połączenia, lecz zwróci identyfikator połączenia, które już istnieje, dzięki czemu oszczędzane są zasoby komputera.

3 Po nawiązaniu połączenia z serwerem bazy danych, będzie ono trwało dopóki nie zostanie zakończony skrypt, który zainicjował połączenie, lub jeśli nie zostanie zamknięty funkcją mysql_close(). bool mysql_close ([resource identyfikator]); Jeżeli argument funkcji mysql_close() nie zostanie podany, funkcja zamyka ostatnie utworzone połączenie. Jeżeli interpreter PHP nie będzie mógł nawiązać połączenia z serwerem bazy danych to pojawi się komunikat o błędzie: Warning: mysql_connect () [function mysql_connect ()] : Can t connect to MySQL serwer on in skrypt. php on line 1 Dodatkowo funkcja zwróci wartość false zamiast identyfikatora połączeń Przesyłanie zapytań do bazy danych Jeśli skrypt PHP uzyska połączenie z serwerem bazy danych, można rozpocząć komunikacje z serwerem za pomocą języka SQL. W PHP do wykonania zapytań języka SQL służy funkcja mysql_query() resource mysql_query(string query [. resource identyfikator] ); Metoda mysql_query() wysyła zapytanie SQL podane jako argument query do serwera MySQL, w którym połączenie jest identyfikowane przez argument identyfikator. Jeśli brakuje identyfikatora, wykonanie funkcji mysql_query() dotyczy ostatnio otwartego połączenia Tworzenie nowej bazy danych i tabel if (!mysql_query ( create database moja_baza )) { exit ( Wystapil blad numer (.mysql_errno(). ): <b>.mysql_error(). </b> ); Usunięcie bazy danych if (!mysql_query ( drop database moja_baza )) { exit ( Wystapil blad numer (.mysql_errno(). ): <b>.mysql_error(). </b> );

4 Tworzenie bazy danych z tworzeniem tabel Zdefiniujmy funkcje wykonującą zapytania SQL do bazy MySQL: <? Php // Funkcja wykonującą zapytania SQL do bazy MySQL: function zapytanie ($string_zapytania) { if (!mysql_query ($string_zapytania)) { exit ( Wystapil blad numer (.mysql_errno(). ): <b>.mysql_error(). </b> ); Nawiązanie połączenia z serwerem bazy danych MySQL umożliwia funkcja: mysql_connect: $id = mysql_connect ( , user, ); echo ($id); Utworzenie bazy zapytanie ( create database moja_baza ); Wybranie bazy moja baza jako bieżącej bazy danych zapytanie ( use moja_baza ); Utworzenie tabel: marka_sam (id int PRIMARY KEY, nazwa varchar(20) NOT NULL, kraj varchar(35) NOT NULL, data_zal char(4)) model ( id int PRIMARY KEY, nazwa varchar(20) NOT NULL, moc int NOT NULL, moment int NOT NULL, t yp varchar(20) NOT NULL, id_marki int ) zapytanie ( Create table marka_sam (id int PRIMARY KEY, nazwa varchar(20) NOT NULL, kraj varchar(35) NOT NULL, data_zal char (4)) ); zapytanie ( Create table model ( id int PRIMARY KEY, nazwa varchar(20) NOT NULL, moc int NOT NULL, moment int NOT NULL, t yp varchar(20) NOT NULL, id_marki int references marka_sam (id)) );

5 ); 2.4. Wprowadzenie danych do tabeli marka_sam zapytanie ( Insert into marka_sam (id, nazwa, kraj, data_zal ) values (1, AUDI, Niemcy, 1960 ) ); zapytanie ( Insert into marka_sam (id, nazwa, kraj, data_zal ) values (2, BMW, Niemcy, 1930 ) ); zapytanie ( Insert into marka_sam (id, nazwa, kraj, data_zal ) values (3, Fiat, Włochy, 1920 ) ); 2.5. Pobieranie informacji z bazy danych MySQL Funkcja mysql_query() może zwrócić obiekt typu resorce, gdy wynikiem zapytania SQL (np. zapytanie typu select będzie zbiór rekordów, które zwróci serwer MySQL. Aby uzyskać dostęp do informacji należy skorzystać z funkcji z grupy mysql_fetach Zdefiniujmy skrypt wyświetlające informacje pobrane z bazy MySQL <html> <head> <title > Skrypt </title> <head> <body> // Funkcja wykonującą zapytania SQL do bazy MySQL i zwracająca wynik: function zapytanie_wynik($string_zapytania) { if (!$rezultat = mysql_query ($string_zapytania)) { exit ( Wystapil blad numer (.mysql_errno(). ): <b>.mysql_error(). </b> ); return $rezultat; zapytanie_wynik( use moja_baza); //wybor bazy danych dla dalszych operacji $wynik_sql = zapytanie_wynik( Select * From marka_sam ); // *** Tutaj należy wstawiać kolejno różne postacie funkcji mysql_fetch_...( ) określone w następnych punktach </body> </html>

6 Wyświetlanie wyników zapytania z zastosowaniem funkcji mysql_fetch_row( ) echo ( table border = 0 > ); echo ( <tr> <td colspan = 2 > <b> Wyniki </b> </td> < /tr> ); while ($row = mysql_fetch_row( $wynik_sql)) { echo ( <tr> <td> align = right > Id : </td> <td>.$row[0]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Nazwa : </td> <td>.$row[1]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Kraj : </td> <td>.$row[2]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Data_zalozenia : </td> <td>.$row[3]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td colspan = 2 > </td> < /tr> ); echo ( </table> ); W miejsce *** wstaw powyższy kod aby zobaczyć działanie funkcji mysql_fetch_row( ) Wyświetlanie wyników zapytania z zastosowaniem funkcji mysql_fetch_assoc( ) echo ( table border = 0 > ); echo ( <tr> <td colspan = 2 > <b> Wyniki </b> </td> < /tr> ); while ($row = mysql_fetch_assoc( $wynik_sql)) { echo ( <tr> <td> align = right > Id : </td> <td>.$row[ id ]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Nazwa : </td> <td>.$row[ Nazwa ]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Kraj : </td> <td>.$row[ kraj ]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Data_zalozenia : </td> <td>.$row[ data_zal ]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td colspan = 2 > </td> < /tr> ); echo ( </table> ); W miejsce *** wstaw powyższy kod aby zobaczyć działanie funkcji mysql_fetch_assoc( ) Wyświetlanie wyników zapytania z zastosowaniem funkcji mysql_fetch_array( ) echo ( table border = 0 > ); echo ( <tr> <td colspan = 2 > <b> Wyniki </b> </td> < /tr> ); while ($row = mysql_fetch_array( $wynik_sql, MySQL_ASSOC)) { echo ( <tr> <td> align = right > Id : </td> <td>.$row[ id ]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Nazwa : </td> <td>.$row[ Nazwa ]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Kraj : </td> <td>.$row[ kraj ]. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Data_zalozenia : </td> <td>.$row[ data_zal ]. </td> </tr> );

7 echo ( <tr> <td colspan = 2 > </td> < /tr> ); echo ( </table> ); W miejsce *** wstaw powyższy kod aby zobaczyć działanie funkcji mysql_fetch_array( ) Wyświetlanie wyników zapytania z zastosowaniem funkcji mysql_fetch_object( ) echo ( table border = 0 > ); echo ( <tr> <td colspan = 2 > <b> Wyniki </b> </td> < /tr> ); while ($row = mysql_fetch_object( $wynik_sql)) { echo ( <tr> <td> align = right > Id : </td> <td>.$row->id. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Nazwa : </td> <td>.$row->nazwa. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Kraj : </td> <td>.$row->kraj. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td> align = right > Data_zalozenia : </td> <td>.$row->data_zal. </td> </tr> ); echo ( <tr> <td colspan = 2 > </td> < /tr> ); echo ( </table> ); W miejsce *** wstaw powyższy kod aby zobaczyć działanie funkcji mysql_fetch_object( ) Dodatkowe informacje o uzyskiwanych danych Funkcja: mysql_num_row() określa liczbę zawartą w wyniku zapytania mysql_connect ( , user, haslo ); mysql_query ( use moja_baza ); $wynik_sql = mysql_query( Select * From marka_sam ); ech( Zwrócono. mysql_num_rows ($wynik_sql). rekordy/krotki ); Wynikiem wykonania skryptu jest tekst Zwrócono 3 rekordy/krotki Funkcja: mysql_num_fields() określa liczbę pól zawartą w rekordach będących wynikiem zapytania mysql_connect ( , user, haslo ); mysql_query ( use moja_baza ); $wynik_sql = mysql_query( Select * From marka_sam ); ech( Rekord danych zawiera. mysql_num_fields ($wynik_sql). pola );

8 Wynikiem wykonania skryptu jest tekst Rekord danych zawiera 4 pola Funkcja: mysql_num_name() określa nazwę pola rekordu danych będących wynikiem zapytania mysql_connect ( , user, haslo ); mysql_query ( use moja_baza ); $wynik_sql = mysql_query( Select * From marka_sam ); ech( Nazwa pola o indeksie 1 to. mysql_num_name ($wynik_sql, 1). ); Wynikiem wykonania skryptu jest tekst Nazwa pola o indeksie 1 to nazwa Funkcja: mysql_num_type() określa typ pola rekordu danych będących wynikiem zapytania mysql_connect ( , user, haslo ); mysql_query ( use moja_baza ); $wynik_sql = mysql_query( Select * From marka_sam ); ech( Typ pola o indeksie 1 to. mysql_num_type ($wynik_sql, 1). ); Wynikiem wykonania skryptu jest tekst Typ pola o indeksie 1 to string 3. Tworzenie formularza umożliwjającego dodawanie danych do relacji marka_sam <?php if (isset($http_post_vars['tekst1'])) { $con = mysql_connect("localhost","podyplom","podyplom"); mysql_select_db("db_podyplom"); $result = mysql_query("insert into marka_sam (id, nazwa, kraj, data_zal) values ('".$HTTP_POST_VARS['tekst1']."', '".$HTTP_POST_VARS['tekst2']."', '".$HTTP_POST_VARS['tekst3']."','".$HTTP_POST_VARS['tekst4']."')"); mysql_close($con); <html> <body> <?php $con = mysql_connect("localhost","podyplom","podyplom"); mysql_select_db("db_podyplom"); $result = mysql_query("select * from testowa"); while (($linia = mysql_fetch_array($result))) { echo "id: ".$linia['id'].". ".$linia['tekst']."</br>\n"; <form method=post> Id: <input type=text name=tekst1>

9 Nazwa: <input type=text name=tekst2> Kraj : <input type=text name=tekst3> Rok założenia : <input type=text name=tekst4> <input type=submit value="dodaj"> </form> </body> </html> Literatura: [1] Lis M., PHP i MySQL. Dla każdego, Wydawnictwo Helion 2005 [2] Hugh E. Williams, David Lane, PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe, Wydawnictwo Helion 2005 [3] Bowman J.S., Emerson S.L., Darnovsky M., Podręcznik języka SQL, WNT Warszawa, 2001 [4] Converse T., Park J., PHP5 i MySQL. Biblia, Wydawnictwo Helion 2005

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I WYKŁAD 3: PHP, Złącze PHP-MySQL Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska MySQL

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tomasz Rozmus Portal internetowy obsługi konferencji Praca inżynierska napisana

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Zakład Metod Komputerowych Fizyki Wykład: Współczesne zastosowania informatyki II Autor: dr Aleksander Dawid email: dawid@us.edu.pl PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

MySQL. mgr Piotr Kania

MySQL. mgr Piotr Kania MySQL mgr Piotr Kania Spis treści. Spis treści.... 2 Wprowadzenie.... 4 Zadania administratora bazy danych (database administrator DBA).... 5 Instalacja MySQL w systemie OpenSuse Linux.... 5 Zatrzymywanie,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne Ćwiczenie 1 Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1 Zaprojektować bazę danych realizującą, w sposób wyczerpujący, określony system rzeczywisty. Projekt wykonać w oparciu o model konceptualny

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy języka SQL

2. Podstawy języka SQL 1. Uczeń: Uczeń: 2. Podstawy języka SQL a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe komendy języka SQL, wie jak utworzyć prostą bazę danych korzystając z darmowego serwera baz danych MySQL, wie,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 13 Praca z bazą danych MySQL wersja 1.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. 2 / 2 0 0 5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, 0 0-1 9

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. mgr Piotr Kania

PostgreSQL. mgr Piotr Kania PostgreSQL mgr Piotr Kania Spis treści. Spis treści.... 2 Wprowadzenie.... 4 Zadania administratora bazy danych (databaseadministrator DBA).... 5 Instalacja PostgreSQL w systemie OpenSuse Linux.... 5 Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Formy ataku SQL Injection

Formy ataku SQL Injection Formy ataku SQL Injection Niedostateczne filtrowanie danych Ten typ ataków opiera się na nieodpowiednim filtrowaniu znaków ucieczki z danych wejściowych, co pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 Sieci Komputerowe Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 1. SSH SSH (Secure Shell) jest protokołem umożliwiającym zdalną pracę terminalową oraz transfer plików. Zapewnia

Bardziej szczegółowo