Projekt bazy danych. Schemat bazy danych. Opis bazy danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt bazy danych. Schemat bazy danych. Opis bazy danych"

Transkrypt

1 Autorzy: Piotr Słoma nr indeksu: Joanna Kurzyńska nr indeksu: Agnieszka Szumicka nr indeksu: Projekt bazy danych Schemat bazy danych Opis bazy danych Nasz projekt przedstawia bazę danych hotelu, która zawiera informacje dotyczące gości rezerwujących pobyt w hotelu, usług oferowanych przez hotel, dostępności pokoi, płatności oraz możliwości uzyskania rabatów. Baza składa się z 11 tabel. Baza umożliwia dostęp do informacji: rezerwacje zaczynające się i kończące w zadanym okresie czasu, dane osobowe gości hotelu (imię, nazwisko, pesel, kwota zapłacona za pokój ), dostępności konkretnych pokoi w podanym okresie czasu, kwota do zapłaty za daną rezerwację z uwzględnieniem wszystkich usług, rabatów oraz ewentualnych należności za wyrządzone szkody, Założenia naszej bazy: klienci mogą korzystać z dowolnej ilości usług, płatność dokonywana jest na koniec pobytu w hotelu. Omówienie tabel: goscie tabela zawiera dane osobowe gości rezerwujących swój pobyt w hotelu, numery rezerwacji oraz numery pokoi im przydzielanych.

2 rezerwacje tabela zawiera daty początku i końca rezerwacji(które mogą być dokonywane z wyprzedzeniem ), numery pokoi na które dokonywana jest rezerwacja oraz numer danej rezerwacji. platnosci tabela zawiera informacje o kwotach jakie dany gość( ) ma zapłacić za poszczególny numer rezerwacji. pokoje tabela zawiera informacje o rodzajach i numerach pokoi. rabaty - tabela zawiera informacje o rabatach przysługujących poszczególnym numerom rezerwacji oraz kody udzielanych klientom rabatów. rabaty_info - tabela zawiera opisy rabatów o podanym kodzie oraz wysokość przyznawanego rabatu. uslugi tabela zawiera informacje o usługach z jakich korzystają poszczególni goście(pesel) oraz kody danych usług, klient może wybrać kilka takich samych usług. uslugi_info tabela zawiera dane o usługach dodatkowych jakie oferuje hotel, o cenach za daną usługę. pokoje_info tabela zawiera informacje o rodzajach pokoi (np. standardowy, apartament) oraz o cenie za dany pokój. kary tabela zawiera dane o kodzie i numerze pokoju jakiego dotyczy kara. kary_info tabela zawiera dane o szkodach wyrządzonych w pokojach, za które goście płacą kary. Omówienie funkcji, wyzwalaczy: rezerwacje_w_dniach jest to funkcja, która wyświetla wszystkie numery rezerwacji zaczynające i kończące się w zadanym okresie czasu, wolne_pokoje jest to funkcja, która sprawdza czy w podanym okresie czasu są wolne pokoje danego rodzaju, oblicz_naleznosc jest to funkcja, która oblicza kwotę do zapłaty, na koniec pobytu dla danej rezerwacji, utworz_numer jest to funkcja, która generuje losowy numer rezerwacji, opis_rabatu jest to funkcja, która zwraca opis danego rabatu, utworz_rezerwacje jest to funkcja, która tworzy rezerwację dla danego adresu , mozliwosc_rezerwacji jest to wyzwalacz przypięty do tabeli rezerwacje, uruchamia się on po dodaniu nowej krotki do tabeli rezerwacje i sprawdza czy można zarezerwować określony pokój w podanym czasie, imie_nazwisko_wielka jest to wyzwalacz przypięty do tabeli goscie, uruchamia się on po dodaniu nowej krotki do tabeli goscie i poprawia imiona i nazwiska, zaczynające się od małych liter, na wielkie. Omówienie widoków: platnosc_pokoje jest to widok, który wyświetla informacje o nr rezerwacji, nr pokoju, początku i końcu danej rezerwacj, o cenie, wykorzystuje do tego złączenie tabel: rezerwacje, pokoje, pokoje_info,

3 platnosc_uslugi jest to widok, który wyświetla dane o nr rezerwacji dokonywanej na określony nr pokoju, przez daną osobę (imię, nazwisko), usłudze(kod) i jej cenie, z której korzysta podana osoba, wykorzystuje do tego złączenie tabel: rezerwacje, goscie, uslugi, uslugi_info, przydzial_rabaty jest to widok, który wyświetla informacje o nr rezerwacji, kodzie udzielanego rabatu oraz jego wysokość, wykorzystuje do tego złączenie tabel: platnosci, rabaty, rabaty_info, naleznosc_kary jest to widok, który wyświetla dane o nr rezerwacji, na który została nałożona kara(kod), nr pokoju oraz należność za tą karę, wykorzystuje do tego złączenie tabel: rezerwacje, pokoje, kary, kary_info. Kod SQL: -- 01tabele.sql -- DROP TABLE goscie CASCADE; CREATE TABLE goscie( nr_rezerwacji TEXT NOT NULL, nr_pokoju INTEGER NOT NULL, pesel TEXT NOT NULL, imie TEXT, nazwisko TEXT DROP TABLE rezerwacje CASCADE; CREATE TABLE rezerwacje( nr_rezerwacji TEXT NOT NULL, nr_pokoju INTEGER NOT NULL, poczatek DATE, koniec DATE DROP TABLE pokoje CASCADE; CREATE TABLE pokoje( nr_pokoju INTEGER NOT NULL, rodzaj TEXT NOT NULL, dla_ilu_osob INTEGER NOT NULL DROP TABLE pokoje_info CASCADE; CREATE TABLE pokoje_info( rodzaj TEXT NOT NULL, dla_ilu_osob INTEGER NOT NULL, cena NUMERIC(7,2), opis TEXT

4 DROP TABLE platnosci CASCADE; CREATE TABLE platnosci( nr_rezerwacji TEXT NOT NULL, do_zaplaty NUMERIC(8,2), TEXT NOT NULL DROP TABLE rabaty CASCADE; CREATE TABLE rabaty( nr_rezerwacji TEXT NOT NULL, kod TEXT NOT NULL DROP TABLE rabaty_info CASCADE; CREATE TABLE rabaty_info( kod TEXT NOT NULL, wysokosc_rabatu NUMERIC(3,2), opis TEXT DROP TABLE uslugi CASCADE; CREATE TABLE uslugi( l_porzadkowa SERIAL, pesel TEXT NOT NULL, kod TEXT NOT NULL, data DATE DROP TABLE uslugi_info CASCADE; CREATE TABLE uslugi_info( kod TEXT NOT NULL, cena NUMERIC(6,2) NOT NULL, opis TEXT DROP TABLE kary CASCADE; CREATE TABLE kary( l_porzadkowa SERIAL, nr_rezerwacji TEXT NOT NULL, nr_pokoju INTEGER, kod TEXT NOT NULL DROP TABLE kary_info CASCADE; CREATE TABLE kary_info( kod TEXT NOT NULL,

5 naleznosc NUMERIC(7,2) NOT NULL, opis TEXT -- 02kluczeglowne.sql -- ALTER TABLE goscie ADD PRIMARY KEY (pesel ALTER TABLE rezerwacje ADD PRIMARY KEY (nr_rezerwacji, nr_pokoju ALTER TABLE pokoje ADD PRIMARY KEY (nr_pokoju ALTER TABLE pokoje_info ADD PRIMARY KEY (rodzaj, dla_ilu_osob ALTER TABLE platnosci ADD PRIMARY KEY (nr_rezerwacji ALTER TABLE rabaty ADD PRIMARY KEY (nr_rezerwacji, kod ALTER TABLE rabaty_info ADD PRIMARY KEY (kod ALTER TABLE uslugi ADD PRIMARY KEY (l_porzadkowa ALTER TABLE uslugi_info ADD PRIMARY KEY (kod ALTER TABLE kary ADD PRIMARY KEY (l_porzadkowa ALTER TABLE kary_info ADD PRIMARY KEY (kod -- 03klucze_obce.sql -- ALTER TABLE goscie ADD FOREIGN KEY (nr_rezerwacji, nr_pokoju) REFERENCES rezerwacje(nr_rezerwacji, nr_pokoju) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE rezerwacje ADD FOREIGN KEY (nr_rezerwacji) REFERENCES platnosci(nr_rezerwacji) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE rezerwacje ADD FOREIGN KEY (nr_pokoju) REFERENCES pokoje(nr_pokoju) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE pokoje ADD FOREIGN KEY (rodzaj, dla_ilu_osob) REFERENCES pokoje_info(rodzaj, dla_ilu_osob) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE rabaty ADD FOREIGN KEY (nr_rezerwacji) REFERENCES platnosci(nr_rezerwacji)

6 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE rabaty ADD FOREIGN KEY (kod) REFERENCES rabaty_info(kod) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE uslugi ADD FOREIGN KEY (kod) REFERENCES uslugi_info(kod) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE uslugi ADD FOREIGN KEY (pesel) REFERENCES goscie(pesel) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE kary ADD FOREIGN KEY (kod) REFERENCES kary_info(kod) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE kary ADD FOREIGN KEY (nr_rezerwacji, nr_pokoju) REFERENCES rezerwacje(nr_rezerwacji, nr_pokoju) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; -- 04wiezy_check.sql -- ALTER TABLE goscie ADD CHECK (pesel ~ '^[0-9]*$' ALTER TABLE goscie ADD CHECK (length(pesel) IN (11) ALTER TABLE platnosci ADD CHECK (nr_rezerwacji ~ '^[0-9]{4}-[A-Z]{1}$' ALTER TABLE pokoje_info ADD CHECK (cena>0 ALTER TABLE rezerwacje ADD CHECK (poczatek < koniec ALTER TABLE rabaty_info ADD CHECK (wysokosc_rabatu >= 0 AND wysokosc_rabatu <= widoki.sql DROP VIEW platnosc_pokoje CASCADE; CREATE VIEW platnosc_pokoje AS( SELECT nr_rezerwacji, nr_pokoju, poczatek, koniec, cena FROM (rezerwacje INNER JOIN pokoje USING (nr_pokoju)) INNER JOIN pokoje_info USING (rodzaj, dla_ilu_osob) DROP VIEW platnosc_uslugi CASCADE; CREATE VIEW platnosc_uslugi AS( SELECT nr_rezerwacji, imie, nazwisko, kod, cena FROM ((rezerwacje INNER JOIN goscie USING (nr_rezerwacji, nr_pokoju)) INNER JOIN uslugi USING (pesel)) INNER JOIN uslugi_info USING (kod) DROP VIEW przydzial_rabaty CASCADE; CREATE VIEW przydzial_rabaty AS( SELECT nr_rezerwacji, kod, wysokosc_rabatu FROM (platnosci INNER JOIN rabaty USING (nr_rezerwacji)) INNER JOIN rabaty_info USING (kod)

7 DROP VIEW naleznosc_kary CASCADE; CREATE VIEW naleznosc_kary AS( SELECT nr_rezerwacji, nr_pokoju, kod, naleznosc FROM (rezerwacje INNER JOIN kary USING (nr_rezerwacji, nr_pokoju)) INNER JOIN kary_info USING (kod) -- 06funkcje.sql -- DROP FUNCTION rezerwacje_w_dniach(date, DATE CREATE OR REPLACE FUNCTION rezerwacje_w_dniach(pocz DATE, kon DATE) RETURNS TEXT AS $$ DECLARE txt TEXT; r RECORD; BEGIN txt = ''; FOR r IN SELECT * FROM rezerwacje WHERE (poczatek>=pocz AND koniec<=kon) ORDER BY poczatek LOOP txt = txt r.nr_rezerwacji ' '; END LOOP; IF (txt='') THEN RETURN 'Brak rezerwacji spelniajacych te kryteria!'; END IF; RETURN txt; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; DROP FUNCTION wolne_pokoje(text, INT, DATE, DATE CREATE OR REPLACE FUNCTION wolne_pokoje(rodz TEXT, osob INT, pocz DATE, kon DATE) RETURNS TEXT AS $$ DECLARE r RECORD; s RECORD; txt TEXT; BEGIN txt=''; FOR r IN SELECT * FROM pokoje WHERE (rodzaj=rodz AND dla_ilu_osob=osob) LOOP SELECT * INTO s FROM rezerwacje WHERE (nr_pokoju=r.nr_pokoju) AND ( (poczatek>=pocz AND koniec<=kon) OR (poczatek<=pocz AND koniec>pocz) OR (poczatek<kon AND koniec>=kon) IF (NOT FOUND) THEN txt = txt r.nr_pokoju ' '; END IF;

8 END LOOP; IF (txt='') THEN RETURN 'Brak wolnych pokoi typu ' rodz ' ' osob '-osobowych w tym zakresie czasu!'; END IF; RETURN txt; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; DROP FUNCTION oblicz_naleznosc(text CREATE OR REPLACE FUNCTION oblicz_naleznosc(rez TEXT) RETURNS NUMERIC(8,2) AS $$ DECLARE zaplata NUMERIC(8,2 r RECORD; BEGIN zaplata:=0.00; SELECT * INTO r FROM platnosci WHERE nr_rezerwacji=rez; IF (NOT FOUND) THEN RAISE EXCEPTION 'Nie ma takiego numeru rezerwacji!'; END IF; FOR r IN SELECT * FROM platnosc_pokoje WHERE nr_rezerwacji=rez LOOP zaplata=zaplata + (r.cena*(r.koniec-r.poczatek) END LOOP; FOR r IN SELECT * FROM przydzial_rabaty WHERE nr_rezerwacji=rez LOOP zaplata=zaplata*(1-r.wysokosc_rabatu END LOOP; FOR r IN SELECT * FROM platnosc_uslugi WHERE nr_rezerwacji=rez LOOP zaplata=zaplata+r.cena; END LOOP; FOR r IN SELECT * FROM naleznosc_kary WHERE nr_rezerwacji=rez LOOP zaplata=zaplata+r.naleznosc; END LOOP; UPDATE platnosci SET do_zaplaty=zaplata WHERE nr_rezerwacji=rez; RETURN zaplata; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; DROP FUNCTION utworz_numer( CREATE OR REPLACE FUNCTION utworz_numer() RETURNS TEXT AS $$ DECLARE txt TEXT;

9 x NUMERIC; y TEXT; t INTEGER; BEGIN txt = ''; t:=floor( RANDOM()*10000 IF(t<10) THEN txt=txt '000'; ELSE IF(t<100) THEN txt=txt '00'; ELSE IF(t<1000) THEN txt=txt '0'; END IF; END IF; END IF; txt=txt t '-'; x:=floor(random()*26 IF (x<=1) THEN y:='a'; ELSE IF (x<=2) THEN y:='b'; ELSE IF (x<=3) THEN y:='c'; ELSE IF (x<=4) THEN y:='d'; ELSE IF (x<=5) THEN y:='e'; ELSE IF (x<=6) THEN y:='f'; ELSE IF (x<=7) THEN y:='g'; ELSE IF (x<=8) THEN y:='h'; ELSE IF (x<=9) THEN y:='i'; ELSE IF (x<=10) THEN y:='j'; ELSE IF (x<=11) THEN y:='k'; ELSE IF (x<=12) THEN y:='l'; ELSE IF (x<=13) THEN y:='m'; ELSE IF (x<=14) THEN y:='n'; ELSE IF (x<=15) THEN y:='o'; ELSE IF (x<=16) THEN y:='p'; ELSE IF (x<=17) THEN y:='q'; ELSE IF (x<=18) THEN y:='r'; ELSE IF (x<=19) THEN y:='s'; ELSE IF (x<=20) THEN y:='t'; ELSE IF (x<=21) THEN y:='u'; ELSE IF (x<=22) THEN y:='v'; ELSE IF (x<=23) THEN y:='w'; ELSE IF (x<=24) THEN y:='x'; ELSE IF (x<=25) THEN y:='y'; ELSE y:='z'; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; END IF; txt=txt y; RETURN txt; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql';

10 DROP FUNCTION opis_rabatu(text CREATE OR REPLACE FUNCTION opis_rabatu(k TEXT) RETURNS TEXT AS $$ DECLARE w RECORD; BEGIN SELECT INTO w * FROM rabaty_info WHERE kod=k; RETURN w.opis; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; DROP FUNCTION utworz_rezerwacje(text CREATE OR REPLACE FUNCTION utworz_rezerwacje(mail TEXT) RETURNS VOID AS $$ BEGIN INSERT INTO platnosci VALUES (utworz_numer(), NULL, mail END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; -- 07wyzwalacze.sql DROP FUNCTION mozliwosc_rezerwacji( CREATE OR REPLACE FUNCTION mozliwosc_rezerwacji() RETURNS TRIGGER AS $$ DECLARE nr INTEGER; pocz DATE; kon DATE; nr1 INTEGER; pocz1 DATE; kon1 DATE; BEGIN SELECT INTO nr NEW.nr_pokoju; SELECT INTO pocz NEW.poczatek; SELECT INTO kon NEW.koniec; SELECT INTO nr1 nr_pokoju FROM rezerwacje WHERE nr_pokoju=nr; SELECT INTO pocz1 poczatek FROM rezerwacje WHERE nr_pokoju=nr; SELECT INTO kon1 koniec FROM rezerwacje WHERE nr_pokoju=nr; IF( (nr=nr1) AND( (pocz>=pocz1 AND pocz<kon1) OR (kon>pocz1 AND kon<=kon1) OR (pocz<=pocz1 AND kon>=kon1))) THEN

11 RAISE EXCEPTION ' Nie mozna zarezerwowac tego pokoju w tym czasie! '; END IF; RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; DROP TRIGGER mozliwosc_rezerwacji_trigger ON rezerwacje CASCADE; CREATE TRIGGER mozliwosc_rezerwacji_trigger BEFORE INSERT OR UPDATE ON rezerwacje FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE mozliwosc_rezerwacji( DROP FUNCTION imie_nazwisko_wielka( CREATE OR REPLACE FUNCTION imie_nazwisko_wielka() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN NEW.imie = initcap(new.imie NEW.nazwisko = initcap(new.nazwisko RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; DROP TRIGGER imie_nazwisko_wielka_trigger ON goscie CASCADE; CREATE TRIGGER imie_nazwisko_wielka_trigger BEFORE INSERT OR UPDATE ON goscie FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE imie_nazwisko_wielka( -- 08dane.sql INSERT INTO pokoje_info(rodzaj, dla_ilu_osob, cena, opis) VALUES ('Standard', 1, 110, '1-osobowy bez lazienki, TV, woda mineralna, wifi'), ('Standard', 2, 180, '2-osobowy bez lazienki, TV, woda mineralna, wifi'), ('Standard', 3, 230, '3-osobowy bez lazienki, TV, woda mineralna, wifi'), ('Lux', 2, 280, '2-osobowy z wlasna lazienka, TV, lodowka, balkon, wifi'), ('Lux', 3, 320, '3-osobowy z wlasna lazienka, TV, lodowka, balkon, wifi'), ('Apartament', 2, 360, '2-osobowy z wlasna lazienka, TV, kuchnia, sejf, balkon, wifi' INSERT INTO pokoje (nr_pokoju, rodzaj, dla_ilu_osob) VALUES (101, 'Standard', 1), (102, 'Standard', 2), (103, 'Standard', 2), (104, 'Lux', 2), (105, 'Standard', 3), (106, 'Standard', 3), (201, 'Lux', 2), (202, 'Standard', 2), (203, 'Standard', 2), (204, 'Lux', 2), (205, 'Standard', 2),

12 (206, 'Apartament', 2), (301, 'Standard', 2), (302, 'Lux', 3), (303, 'Standard', 2), (304, 'Lux', 2), (305, 'Standard', 1), (306, 'Apartament', 2 INSERT INTO platnosci (nr_rezerwacji, ) VALUES ('0001-A', ('0002-A', ('0021-I', ('0031-V', ('0005-G', ('0021-G', ('0007-Q', ('0018-X', ('0041-D', ('0015-A', ('0025-C', ('0018-K', ), ('0014-B', ('0016-F', ('0145-A', ('2367-D', INSERT INTO rezerwacje (nr_rezerwacji, nr_pokoju, poczatek, koniec) VALUES ('0001-A', 102, ' ', ' '), ('0002-A', 101, ' ', ' '), ('0021-I', 205, ' ', ' '), ('0021-G', 205, ' ', ' '), ('0031-V', 103, ' ', ' '), ('0005-G', 306, ' ', ' '), ('0007-Q', 106, ' ', ' '), ('0018-X', 203, ' ', ' '), ('0041-D', 104, ' ', ' '), ('0025-C', 206, ' ', ' '), ('0015-A', 303, ' ', ' '), ('0018-K', 305, ' ', ' '), ('0014-B', 105, ' ', ' '), ('0016-F', 201, ' ', ' '), ('0016-F', 204, ' ', ' '), ('0145-A', 202, ' ', ' '), ('2367-D', 101, ' ', ' ' INSERT INTO goscie (nr_rezerwacji, nr_pokoju, pesel, imie, nazwisko) VALUES ('0001-A', 102, , 'Jan', 'Drobnowski'), ('0001-A', 102, , 'Waleria', 'Tomaszewska'),

13 ('0002-A', 101, , 'Maryla', 'Kalinowska'), ('0021-I', 205, , 'Anna', 'Jablonska'), ('0021-G', 205, , 'Wiola', 'Jasinska'), ('0031-V', 103, , 'Witold', 'Rak'), ('0031-V', 103, , 'Sylwester', 'Czarnecki'), ('0005-G', 306, , 'Tatyana', 'Abramova'), ('0005-G', 306, , 'Malwina', 'Nowicka'), ('0007-Q', 106, , 'Monika', 'Drab'), ('0007-Q', 106, , 'Boleslawa', 'Walczak'), ('0007-Q', 106, , 'Wincenty', 'Kwiatkowski'), ('0018-X', 203, , 'Kornel', 'Szynski'), ('0018-X', 203, , 'Asia', 'Duda'), ('0041-D', 104, , 'Maurycy', 'Jablonski'), ('0025-C', 206, , 'Wojciech', 'Chmielewski'), ('0025-C', 206, , 'Jagoda', 'Nowak'), ('0015-A', 303, , 'Maksym', 'Dudek'), ('0015-A', 303, , 'Jadzia', 'Michalska'), ('0018-K', 305, , 'Lucja', 'Jaworska'), ('0014-B', 105, , 'Jaroslawa', 'Kowalska'), ('0014-B', 105, , 'Dominika', 'Dabrowski'), ('0014-B', 105, , 'Wlodzimierz', 'Dabrowski'), ('0016-F', 201, , 'Wlodzimierz', 'Wysocki'), ('0016-F', 201, , 'Lechoslawa', 'Michalska'), ('0016-F', 204, , 'Walenty', 'Jasinski'), ('0016-F', 204, , 'Klaudia', 'Zielinska'), ('0145-A', 202, , 'Sylwester', 'Zajac'), ('0145-A', 202, , 'Bolek', 'Kozlowski'), ('2367-D', 101, , 'Karol', 'Miszczak' INSERT INTO uslugi_info (kod, cena, opis) VALUES ('P', 25.00, 'Parking strzezony 24h.'), ('SND', 15.00, 'Sniadanie w formie bufetu.'), ('LOT', 20.00, 'Transport z i na lotnisko.'), ('DZ', 10.00, 'Dostawienie lozeczka dla malych dzieci'), ('PET', 23.00, 'Mozliwosc pobytu z wlasnym zwierzeciem' INSERT INTO uslugi (pesel, kod, data) VALUES ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'LOT', ' '), ( , 'LOT', ' '), ( , 'PET', ' '), ( , 'PET', ' '), ( , 'P', ' '), ( , 'P', ' '), ( , 'P', ' '), ( , 'P', ' '), ( , 'DZ', ' '),

14 ( , 'DZ', ' '), ( , 'DZ', ' '), ( , 'DZ', ' '), ( , 'DZ', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'SND', ' '), ( , 'P', ' '), ( , 'P', ' '), ( , 'P', ' '), ( , 'DZ', ' '), ( , 'DZ', ' '), ( , 'DZ', ' '), ( , 'LOT', ' '), ( , 'LOT', ' '), ( , 'SND', ' ' INSERT INTO rabaty_info (kod, wysokosc_rabatu, opis) VALUES ('WCZ', 0.05, 'Rezerwacja z conajmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.'), ('GRP', 0.10, 'Grupy conajmniej 8-osobowe.'), ('OFS', 0.15, 'Pobyt pozasezownowy: listopad-luty.'), ('NXT', 0.05, 'Kolejny pobyt.' INSERT INTO rabaty (nr_rezerwacji, kod) VALUES ('0005-G', 'WCZ'), ('0031-V', 'OFS'), ('0018-X', 'OFS'), ('0016-F', 'OFS'), ('0145-A', 'OFS'), ('0001-A', 'NXT' INSERT INTO kary_info (kod, naleznosc, opis) VALUES ('KEY', 30, 'Zagubienie klucza do pokoju'), ('LAT', 20, 'Nie opuszczenie pokoju na czas'), ('SIL', 50, 'Nie przestrzeganie ciszy nocnej' INSERT INTO kary (nr_rezerwacji, nr_pokoju, kod) VALUES ('0145-A', 202, 'SIL'), ('0007-Q', 106, 'KEY'

15 Interface graficzny bazy danych Kod php/html: funkcja1.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( }

16 $wynik = pg_query($uchwyt, " SELECT rezerwacje_w_dniach(' ', '".$_GET['s']."' " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik)) { echo " $wiersz[0] "; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt?> </body> </html> funkcja2.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " SELECT wolne_pokoje('apartament', 2, '".$_GET['r']."', ' ' " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik)) { echo " $wiersz[0] "; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt

17 ?> </body> </html> funkcja3.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " SELECT oblicz_naleznosc('".$_get['nr']."' " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } $arr = pg_fetch_all($wynik while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik)) { echo " Suma oplat dla tej rezerwacji wynosi: "; echo " $wiersz[0] "; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt?> </body> </html> funkcja5.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body>

18 <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " SELECT opis_rabatu('".$_get['r']."' " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik)) { echo "Opis rabatu: $wiersz[0] "; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt?> </body> </html> funkcja6.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " SELECT utworz_rezerwacje('".$_get['mail']."') " $wynik1 = pg_query($uchwyt, " SELECT * FROM platnosci " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik1)) {

19 echo "nr_rezerwacji: $wiersz[0] do_zaplaty: $wiersz[1] $wiersz[2]"; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt?> </body> </html> selectall.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " SELECT * FROM ".$_GET['r']." " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } $arr = pg_fetch_all($wynik while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik)) { echo " $wiersz[0] $wiersz[1] $wiersz[2] $wiersz[3] $wiersz[4]"; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt?> </body> </html> widoki.php <html>

20 <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " SELECT * FROM ".$_GET['r']." " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } $arr = pg_fetch_all($wynik while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik)) { echo "nr_rezerwacji: $wiersz[0] W: $wiersz[1] X: $wiersz[2] Y: $wiersz[3] Z: $wiersz[4]"; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt?> </body> </html> wyzwalacz1.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych"

21 if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " INSERT INTO rezerwacje (nr_rezerwacji, nr_pokoju, poczatek, koniec) VALUES ('6789-F', 102, '".$_GET['r']."', ' ' " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik)) { echo "$wiersz[0]"; echo "<br />\n"; } pg_close($uchwyt?> </body> </html> wyzwalacz2.php <html> <head> <title>laczenie z baza</title> </head> <body> <?php $uchwyt = pg_connect("host=' ' port=7654 user=s password=sloma dbname=bazy_danych" if (!$uchwyt) { echo "<p><b>wystapil blad podczas laczenia z baza!!!</b></p>"; exit( } $wynik = pg_query($uchwyt, " INSERT INTO goscie(nr_rezerwacji, nr_pokoju, pesel, imie, nazwisko) VALUES ('0001-A', 102, , 'Jan', '".$_GET['r']."' " $wynik1 = pg_query ($uchwyt, " SELECT * FROM goscie; " if (!$wynik) { echo "<p><b>". pg_last_error($uchwyt). "</b></p>"; } while ($wiersz = pg_fetch_row($wynik1)) { echo "nr_rezerwacji: $wiersz[0] nr_pokoju: $wiersz[1] pesel: $wiersz[2] imie: $wiersz[3] nazwisko: $wiersz[4]"; echo "<br />\n"; }

22 pg_close($uchwyt?> </body> </html> projektbazy.html <html> <center><h2>projekt - hotel</h2></center><br> <body bgcolor="#eaeaae"> <form action=selectall.php> Wyswietlenie dowolnej relacji: <input type="text" name="r"/> <br> <i>mozliwe do wyboru: { platnosci, rezerwacje, goscie, pokoje, pokoje_info, rabaty, rabaty_info, uslugi, uslugi_info, kary, kary_info }</i> <br> </form> <hr> <form action=widoki.php> Wyswietlenie informacji o <input type="text" name="r"/> przypisanych do poszczegolnych rezerwacji. <br> <i> Mozliwe do wyboru: { platnosc_pokoje, platnosc_uslugi, przydzial_rabaty, naleznosc_kary } </i> <br> </form> <hr> <form action=funkcja1.php> Wyswietlenie numerow rezerwacji zaczynajacych sie i konczacych pomiedzy a <input type="text" name="s"/>. <br> <i> Przyklady: { , } </i> <br> </form> <hr> <form action=funkcja2.php> Sprawdzenie ktore pokoje danego rodzaju sa wolne w danym okresie czasu. <br> Ktore pokoje typu Apartament 2-osobowe sa wolne miedzy <input type="text" name="r"/> a <br> <i> Przyklady: { , } </i> <br> </form> <hr> <form action=funkcja3.php> Obliczenie kwoty do zaplaty na koniec pobytu dla rezerwacji o numerze: <input type="text" name="nr"/>. <br> <i> Przyklady: {0001-A, 0031-V, 9999-Z} </i> <br>

23 </form> <hr> <form action=funkcja5.php> Wyswietlenie opisu rabatu o kodzie: <input type="text" name="r"/>. <br> <i> Mozliwe do wyboru: {WCZ, GRP, NXT, OFS} </i> <br> </form> <hr> <form action=funkcja6.php> Utworzenie rezerwacji dla adresu <input type="text" name="mail"/>. <br> <i> Wyswietlana jest relacja "platnosci" zaktualizowana o nowa rezerwacje </i> <br> </form> <hr> <form action=wyzwalacz1.php> Proba wstawienia rezerwacji o numerze 6789-F na pokoj nr 102 od <input type="text" name="r"/> do <br> <i> Przyklad: data ktora bedzie nachodzic na inna rezerwacje. Np.: </i> <br> </form> <hr> <form action=wyzwalacz2.php> Proba wprowadzenia do bazy goscia o imieniu Jan i nazwisku <input type="text" name="r"/>. <br> <i> Przyklad: nazwisko zaczynajace sie mala litera. </i> <br> </form> </body> </html>

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Baza danych hotel Maciej Gerus 258583

Baza danych hotel Maciej Gerus 258583 Baza danych hotel Maciej Gerus 258583 Baza ta składa się z 7 tabel (jak widać na rysunku) i pozwala wirtualnie zapisywać (oraz analizować) niektóre uproszczone elementy pracy przedsiębiorstwa oferującego

Bardziej szczegółowo

Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875. Projekt bazy danych

Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875. Projekt bazy danych Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875 Projekt bazy danych Naszym zadaniem było zaprojektowanie przykładowej bazy danych, w oparciu o zagadnienia jakie zostały wprowadzone w trakcie kursu z baz danych.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Jachnik - Kino

Bartosz Jachnik - Kino Bartosz Jachnik - Kino I. Opis bazy Prezentowana baza danych stworzona została na potrzeby prowadzenia kina. Zawiera ona 8 tabel, które opisują filmy grane w danym okresie w kinie, wraz ze szczegółowym

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH PROJEKT. Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski

BAZY DANYCH PROJEKT. Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski BAZY DANYCH PROJEKT Sprawdzający: dr hab. Robert Stańczy 1 Spis treści: 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT );

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT ); Projekt ilustruje przykładową bazę domowej biblioteczki. Baza ma za zadanie ułatwić skatalogowanie posiadanych książek wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Opis bazy: Książka może mieć wielu

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Projekt prostej biblioteki. 26 stycznia Hubert Anisimowicz,

Bazy danych. Projekt prostej biblioteki. 26 stycznia Hubert Anisimowicz, Bazy danych Projekt prostej biblioteki 26 stycznia 2015 Hubert Anisimowicz, 275859 Spis treści Rozdział 1 Schemat bazy danych... 2 Rozdział 2 Opis bazy danych... 2 Rozdział 3 Skrypt generujący bazę danych...

Bardziej szczegółowo

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz 1/9

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz  1/9 Declare y integer; z varchar2(50); d date; null; Declare x integer:=10; null; x integer; x:=10; dbms_output.put_line('hello world'); for x in 1..10 loop Deklaracja 4 zmiennych. Jednej typu rzeczywistego,

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Bazy danych

Wykład 05 Bazy danych Wykład 05 Bazy danych Tabela składa się z: Kolumn Wierszy Wartości Nazwa Wartości Opis INT [UNSIGNED] -2^31..2^31-1 lub 0..2^32-1 Zwykłe liczby całkowite VARCHAR(n) n = długość [1-255] Łańcuch znaków o

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa szósty Więzy i wyzwalacze 1 / 35 Wstęp Wiemy jak nakładać pewne ograniczenia (więzy) w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Bazy danych programowanie Wykład dla studentów matematyk

Bazy danych programowanie Wykład dla studentów matematyk Bazy danych programowanie Wykład dla studentów matematyki 23 kwietnia 2017 Funkcje Funkcje definiuje się w Postgresie używajac konstrukcji CREATE FUNCTION nazwa(parametr typ,...) RETURNS typ-wyniku AS

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 11. SQL Procedury składowane, kursory i wyzwalacze

Bazy danych 11. SQL Procedury składowane, kursory i wyzwalacze Bazy danych 11. SQL Procedury składowane, kursory i wyzwalacze P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 I. Procedury składowane (stored procedures) Procedury składowane stanowia

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

TABUN_CMS. System zarządzania treścią dla dedykowanej grupy użytkowników. Tabun_CMS 2008 Marcin Biegun, Szymon Bąk

TABUN_CMS. System zarządzania treścią dla dedykowanej grupy użytkowników. Tabun_CMS 2008 Marcin Biegun, Szymon Bąk TABUN_CMS System zarządzania treścią dla dedykowanej grupy użytkowników Spis treści TABUN_CMS...1 Informacje wstępne...3 Cele wdrożenia systemu...3 Wykorzystane technologie...3 Ocena działania systemu...3

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Muzyczna Baza Danych

Muzyczna Baza Danych Krzysztof Kozłowski,258472 Robert Kumanek, 258588 Muzyczna Baza Danych Nasza baza danych jest próbą usystematyzowanego zarchiwizowania branży muzycznej. Muzyczna Baza Danych( dalej jako MBD) ma wiele różnych

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 2

Język SQL, zajęcia nr 2 Język SQL, zajęcia nr 2 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Funkcja agregująca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2.

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2 Piotr Syga 16.10.2017 Dodawanie, usuwanie i zmienianie rekordów Wstawianie rekordu wstawianie do tabeli INSERT INTO A VALUES ( fioletowy, okrągły, słodko-kwaśny

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL Dane są relacje o schematach: Pracownik ( (nr integer, nazwisko text(12), etat text(10), szef integer, pracuje_od date, placa_pod Currency, placa_dod Currency,

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Baza danych Ogrodu Zoologicznego

Baza danych Ogrodu Zoologicznego Baza danych Ogrodu Zoologicznego Sprawozdanie z realizacji projektu Marcin Gwózdek Spis treści I.Założenia projektowe...3 II.Diagram ERD...4 III.Diagram RSMD...5 IV.Skrypty SQL...7 1.Zoo.tab...7 2.Zoo.ind...9

Bardziej szczegółowo

1. Dodatkowe informacje. 2. Czynnoci wstpne. 3. Zadania

1. Dodatkowe informacje. 2. Czynnoci wstpne. 3. Zadania 1. Dodatkowe informacje 1.1. Kade zdanie SQL musi by zakoczone rednikiem (;). 1.2. Odwołanie do argumentu funkcji w ciele funkcji jest postaci $n, gdzie n jest numerem argumentu. 2. Czynnoci wstpne 2.1.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Ćwiczenia laboratoryjne (?)

Obiektowe bazy danych Ćwiczenia laboratoryjne (?) Obiektowe bazy danych Ćwiczenia laboratoryjne (?) Tworzenie typów obiektowych 1. Zdefiniuj typ obiektowy reprezentujący SAMOCHODY. Każdy samochód powinien mieć markę, model, liczbę kilometrów oraz datę

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe -- Definicje relacji i utworzenie stanu początkowego dla ćwiczeń z synchronizacji transakcji DROP TABLE Konta cascade constraints; DROP TABLE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

W PostgreSQL mamy do dyspozycji nie tylko funkcje wbudowane, ale również możemy tworzyć własne. Są one zapisywane w tabeli systemowej pg_proc.

W PostgreSQL mamy do dyspozycji nie tylko funkcje wbudowane, ale również możemy tworzyć własne. Są one zapisywane w tabeli systemowej pg_proc. PROCEDURY W PostgreSQL mamy do dyspozycji nie tylko funkcje wbudowane, ale również możemy tworzyć własne. Są one zapisywane w tabeli systemowej pg_proc. \df Aby wyświetlić wszystkie funkcje z argumentami

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 8. Widoki i wyzwalacze. P. F. Góra

Bazy danych 8. Widoki i wyzwalacze. P. F. Góra Bazy danych 8. Widoki i wyzwalacze P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 I. Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Przykład 1 wyświetlanie danych [ Plik wyswietlanie.php ] $polaczenie = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("nie mozna polaczyc z baza!"); mysql_select_db("test",

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych

Struktura bazy danych Procedury składowane, funkcje i wyzwalacze Struktura bazy danych Tabela Oddziały ID Nazwa Adres 10 POZNAN Kwiatowa 3 20 WARSZAWA al. Jerozolimskie 22 30 KRAKOW Planty 14 40 WROCLAW Nad Odra 16 50 GDANSK

Bardziej szczegółowo

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi.

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Marek Robak Wprowadzenie do języka SQL na przykładzie baz SQLite Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Tworzenie tabeli Pierwsza tabela W relacyjnych bazach danych jedna

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Piotr Medoń Cele Omówienie transakcji bazodanowych Omówienie obsługi wyjątków Zarządzanie perspektywami Tworzenie i usuwanie sekwencji Budowa wyzwalaczy 2 Transakcje bazodanowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1 Tworzenie tabel Tabela podstawowa struktura, na której zbudowana jest relacyjna baza danych. Jest to zbiór kolumn (atrybutów) o ustalonych właściwościach, w których przechowuje się dane. Dane te są reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie obiektowy model danych Obiekty w bazie danych definiowanie i przechowywanie składowe i metody konstruktory referencje dziedziczenie i polimorfizm Kolekcje

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej fb.com/groups/bazydanychmt/

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej  fb.com/groups/bazydanychmt/ Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej www.imio.polsl.pl fb.com/imiopolsl @imiopolsl fb.com/groups/bazydanychmt/ Wydział Mechaniczny technologiczny Politechnika Śląska Laboratorium 4 (Asocjacje,

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora), dynamiczny SQL.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 I. Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią.

System zarządzania treścią. Żewłakw Tmasz Wś Krzysztf Bazy Danych 2 Semestr 2011L System zarządzania treścią. 0. Etap 0: Słwny pis prjektu. System zarządzania treścią. Aplikacja umżliwiająca łatwą aktualizację i edycję strn tekstwych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera Sekwencje Wyzwalacze Bloki anonimowe Funkcje Procedury Pakiety Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych Język SQL Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych SQL (Structured Query Language),czyli Strukturalny Język Zapytań. SQL jest standardowym językiem do kierowania poleceń do relacyjnej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matematyki 15 marca 2015 SQL Język wysokiego poziomu do komunikacji z bazami danych (ściślej: z systemami zarzadzania bazami danych) Podajemy co ma być

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1. 2 Parametry 2. 3 Procedury i funkcje 3. 4 Pakiety 6. 5 Podsumowanie Źródła 10

1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1. 2 Parametry 2. 3 Procedury i funkcje 3. 4 Pakiety 6. 5 Podsumowanie Źródła 10 Plan wykładu Spis treści 1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1 2 Parametry 2 3 Procedury i funkcje 3 4 Pakiety 6 5 Podsumowanie 10 6 Źródła 10 1 Wprowadzenie do bloków nazwanych Rodzaje bloków w PL/SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo