Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,"

Transkrypt

1 Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających zasadę działania bazy). Przy pomocy mojej bazy można znaleźć podstawowe informacje: nazwę, adres, informacje o właścicielu i o dostępie do rezerwacji, baza powyższa nie zakłada możliwości rezerwacji tylko informuje o tym czy dany pokój jest wolny czy też nie, w przypadku kiedy nie jest wolny można poznać dokładną datę zwolnienia. W dodatkowych tabelach można dowiedzieć się jaka jest odległość od środków komunikacji takich jak: lotnisko, pkp, pks dla uproszczenia podajemy wartość w metrach jeśli istnieje podany punkt w danym miejscu jeśli nie to żadna wartość się nie pojawia. W poniżej zamieszczonych kodach sql znajduje się cała baza oraz przykładowe dane oraz zastosowanie znajdujących się w bazie funkcji, wyzwalaczy i widoków. Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, kod_wlasciciela INTEGER NOT NULL, nazwa TEXT NOT NULL, rodzaj TEXT NOT NULL

2 DROP TABLE info CASCADE; CREATE TABLE info( id_noclegu INTEGER NOT NULL, ile_gwiazdek INTEGER, preferencje TEXT DROP TABLE rezerwacje CASCADE; CREATE TABLE rezerwacje( id_noclegu INTEGER NOT NULL, kod_pokoju INTEGER NOT NULL, nr_pokoju INTEGER NOT NULL, ile_osobowy INTEGER NOT NULL, lazienka VARCHAR(3) NOT NULL DROP TABLE szcz_rezerwacje CASCADE; CREATE TABLE szcz_rezerwacje( kod_pokoju INTEGER NOT NULL, zajety VARCHAR(3), do_kiedy DATE DROP TABLE cennik_rezerwacji CASCADE; CREATE TABLE cennik_rezerwacji ( kod_pokoju INTEGER NOT NULL, cena REAL NOT NULL

3 DROP TABLE wlasciciel CASCADE; CREATE TABLE wlasciciel( kod_wlasciciela INTEGER NOT NULL, id_noclegu INTEGER NOT NULL, imie TEXT NOT NULL, nazwisko TEXT NOT NULL, PESEL VARCHAR(11) NOT NULL DROP TABLE posilki CASCADE; --TAK/NIE-- CREATE TABLE posilki( id_noclegu INTEGER NOT NULL, id_posilku INTEGER NOT NULL, rodzaj TEXT NOT NULL, dostepnosc VARCHAR(3) NOT NULL DROP TABLE lokalizacja CASCADE; --odległość-- CREATE TABLE lokalizacja( id_noclegu INTEGER NOT NULL, pkp VARCHAR(12), pks VARCHAR(12), lotnisko VARCHAR(12) DROP TABLE adresy CASCADE; CREATE TABLE adresy( id_noclegu INTEGER NOT NULL,

4 wojewodztwo TEXT NOT NULL, miejscowosc TEXT NOT NULL, ulica nr TEXT NOT NULL, VARCHAR(5) NOT NULL, kod_pocztowy VARCHAR(6) NOT NULL DROP TABLE telefony CASCADE; CREATE TABLE telefony( kod_wlasciciela INTEGER NOT NULL, numer INTEGER NOT NULL ALTER TABLE noclegi ADD PRIMARY KEY (id_noclegu ALTER TABLE info ADD PRIMARY KEY (id_noclegu ALTER TABLE rezerwacje ADD PRIMARY KEY (id_noclegu, kod_pokoju ALTER TABLE cennik_rezerwacji ADD PRIMARY KEY (kod_pokoju ALTER TABLE wlasciciel ADD PRIMARY KEY (kod_wlasciciela ALTER TABLE posilki ADD PRIMARY KEY (id_posilku ALTER TABLE lokalizacja ADD PRIMARY KEY(id_noclegu ALTER TABLE adresy ADD PRIMARY KEY (id_noclegu ALTER TABLE telefony ADD PRIMARY KEY (kod_wlasciciela

5 ALTER TABLE szcz_rezerwacje ADD PRIMARY KEY (kod_pokoju ALTER TABLE wlasciciel ADD FOREIGN KEY (id_noclegu) REFERENCES noclegi(id_noclegu) ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE info ADD FOREIGN KEY (id_noclegu) REFERENCES noclegi(id_noclegu) ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE rezerwacje ADD FOREIGN KEY (kod_pokoju) REFERENCES cennik_rezerwacji(kod_pokoju) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE rezerwacje ADD FOREIGN KEY (id_noclegu) REFERENCES noclegi(id_noclegu) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE telefony ADD FOREIGN KEY (kod_wlasciciela) REFERENCES wlasciciel(kod_wlasciciela) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE lokalizacja ADD FOREIGN KEY (id_noclegu) REFERENCES noclegi(id_noclegu) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE adresy ADD FOREIGN KEY (id_noclegu) REFERENCES noclegi(id_noclegu) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE posilki ADD FOREIGN KEY (id_noclegu) REFERENCES noclegi(id_noclegu)

6 ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE rezerwacje ADD FOREIGN KEY (kod_pokoju) REFERENCES szcz_rezerwacje(kod_pokoju) ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE posilki ADD CHECK (dostepnosc IN ('TAK','NIE') ALTER TABLE rezerwacje ADD CHECK (lazienka IN ('TAK','NIE') ALTER TABLE cennik_rezerwacji ADD CHECK (cena>0 DROP FUNCTION czy_posilek(integer,varchar(10) CREATE OR REPLACE FUNCTION czy_posilek(a INTEGER,s VARCHAR(10)) RETURNS TEXT AS ' DECLARE w RECORD; BEGIN SELECT INTO w dostepnosc FROM posilki WHERE rodzaj=s AND id_noclegu=a; RETURN w; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; DROP FUNCTION sprawdz_dostepnosc( CREATE OR REPLACE FUNCTION sprawdz_dostepnosc() RETURNS TRIGGER AS ' BEGIN IF (NEW.dostepnosc IS NOT NULL) AND (NEW.dostepnosc NOT IN (''TAK'', ''NIE'')) THEN RAISE EXCEPTION ''Musi być TAK/NIE!''; END IF; RETURN NEW;

7 END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; DROP TRIGGER sprawdz_dostepnosc_trigger ON posilki CASCADE; CREATE TRIGGER sprawdz_dostepnosc_trigger BEFORE INSERT OR UPDATE ON posilki FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE sprawdz_dostepnosc( DROP FUNCTION wielka( CREATE OR REPLACE FUNCTION wielka() RETURNS TRIGGER AS ' BEGIN NEW.imie = initcap(new.imie NEW.nazwisko= initcap(new.nazwisko RETURN NEW; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; DROP TRIGGER wielka_trigger ON wlasciciel CASCADE; CREATE TRIGGER wielka_trigger BEFORE INSERT OR UPDATE ON wlasciciel FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE wielka( DROP VIEW wlasciciele_hoteli CASCADE; CREATE VIEW wlasciciele_hoteli AS( SELECT noclegi.id_noclegu,wlasciciel.imie,wlasciciel.nazwisko,wlasciciel.pesel FROM noclegi,wlasciciel WHERE noclegi.id_noclegu=wlasciciel.id_noclegu AND rodzaj='hotel' DROP VIEW rezerwacje_info CASCADE; CREATE VIEW rezerwacje_info AS( SELECT noclegi.id_noclegu, noclegi.nazwa,noclegi.rodzaj,rezerwacje.nr_pokoju,rezerwacje.ile_osobowy,rezerwacje.lazienka,

8 cennik_rezerwacji.cena FROM noclegi,rezerwacje,cennik_rezerwacji WHERE noclegi.id_noclegu=rezerwacje.id_noclegu AND rezerwacje.kod_pokoju=cennik_rezerwacji.kod_pokoju ORDER BY noclegi.id_noclegu DROP FUNCTION dodaj_nocleg(kod_w INTEGER, nazw TEXT, rodz TEXT CREATE OR REPLACE FUNCTION dodaj_nocleg(kod_w INTEGER, nazw TEXT, rodz TEXT) RETURNS INTEGER AS ' BEGIN INSERT INTO noclegi(kod_wlasciciela, nazwa, rodzaj) VALUES(kod_w, nazw, rodz RETURN 0; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; INSERT INTO noclegi (kod_wlasciciela,nazwa,rodzaj) VALUES (1,'MAria', 'Hotel' INSERT INTO noclegi (kod_wlasciciela,nazwa,rodzaj) VALUES (2,'Jozef', 'Hotel' INSERT INTO noclegi (kod_wlasciciela,nazwa,rodzaj) VALUES (3,'Podroza', 'Pensjonat' INSERT INTO noclegi (kod_wlasciciela,nazwa,rodzaj) VALUES (4,'Mis', 'Schronisko' INSERT INTO wlasciciel (kod_wlasciciela,id_noclegu,imie,nazwisko,pesel) VALUES (1,1,'Michal','Lalik',' ' INSERT INTO wlasciciel (kod_wlasciciela,id_noclegu,imie,nazwisko,pesel) VALUES (2,2,'Roman','Kowalski',' ' INSERT INTO wlasciciel (kod_wlasciciela,id_noclegu,imie,nazwisko,pesel) VALUES (3,3,'Maria','Bonk',' ' INSERT INTO wlasciciel (kod_wlasciciela,id_noclegu,imie,nazwisko,pesel) VALUES (4,4,'Zygmunt','Korol',' '

9 INSERT INTO info (id_noclegu,ile_gwiazdek,preferencje) VALUES (1, 3, 'Wygoda' INSERT INTO info (id_noclegu,ile_gwiazdek,preferencje) VALUES (2, 3, 'Cena' INSERT INTO info (id_noclegu,ile_gwiazdek,preferencje) VALUES (3, 3, 'WypoczynekGorski' INSERT INTO info (id_noclegu,ile_gwiazdek,preferencje) VALUES (4, 3, 'Wygoda' INSERT INTO szcz_rezerwacje (kod_pokoju,zajety,do_kiedy) VALUES (1,'TAK',' ' INSERT INTO szcz_rezerwacje (kod_pokoju,zajety,do_kiedy) VALUES (2,'TAK',' ' INSERT INTO szcz_rezerwacje (kod_pokoju,zajety,do_kiedy) VALUES (3,'TAK',' ' INSERT INTO szcz_rezerwacje (kod_pokoju,zajety,do_kiedy) VALUES (4,'NIE',NULL INSERT INTO cennik_rezerwacji (kod_pokoju,cena) VALUES (1,100 INSERT INTO cennik_rezerwacji (kod_pokoju,cena) VALUES (2,200 INSERT INTO cennik_rezerwacji (kod_pokoju,cena) VALUES (3,150 INSERT INTO cennik_rezerwacji (kod_pokoju,cena) VALUES (4,75.60 INSERT INTO rezerwacje (id_noclegu,nr_pokoju,kod_pokoju,ile_osobowy,lazienka) VALUES (1,12,1,4,'TAK' INSERT INTO rezerwacje (id_noclegu,nr_pokoju,kod_pokoju,ile_osobowy,lazienka) VALUES (2,10,2,3,'TAK' INSERT INTO rezerwacje (id_noclegu,nr_pokoju,kod_pokoju,ile_osobowy,lazienka) VALUES (3,11,3,2,'NIE' INSERT INTO rezerwacje (id_noclegu,nr_pokoju,kod_pokoju,ile_osobowy,lazienka) VALUES (4,13,4,5,'NIE' INSERT INTO posilki (id_noclegu,id_posilku,rodzaj,dostepnosc) VALUES (1,1,'sniadanie','TAK' INSERT INTO posilki (id_noclegu,id_posilku,rodzaj,dostepnosc) VALUES (1,2,'obiad','NIE' INSERT INTO posilki (id_noclegu,id_posilku,rodzaj,dostepnosc) VALUES (2,3,'kolacja','TAK' INSERT INTO posilki (id_noclegu,id_posilku,rodzaj,dostepnosc) VALUES (3,4,'sniadanie','NIE' INSERT INTO lokalizacja (id_noclegu,pkp,pks,lotnisko) VALUES (1,1000,3000,5000 INSERT INTO lokalizacja (id_noclegu,pkp,pks,lotnisko) VALUES (2,2000,NULL,3000 INSERT INTO lokalizacja (id_noclegu,pkp,pks,lotnisko) VALUES (3,NULL,NULL,NULL INSERT INTO lokalizacja (id_noclegu,pkp,pks,lotnisko) VALUES (4,1000,2000,NULL

10 INSERT INTO adresy (id_noclegu,wojewodztwo,miejscowosc,ulica,nr,kod_pocztowy) VALUES (1,'dolnoslaskie','Trata','gladka',32,'59-700' INSERT INTO adresy (id_noclegu,wojewodztwo,miejscowosc,ulica,nr,kod_pocztowy) VALUES (2,'slaskie','Boleslawiec','krzywa',43,'58-500' INSERT INTO adresy (id_noclegu,wojewodztwo,miejscowosc,ulica,nr,kod_pocztowy) VALUES (3,'pomorskie','Warszawa', 'prosta',45,'53-000' INSERT INTO adresy (id_noclegu,wojewodztwo,miejscowosc,ulica,nr,kod_pocztowy) VALUES (4,'lodzkie','Wroclaw','ladna',12,'12-500' INSERT INTO telefony (kod_wlasciciela,numer) VALUES (1, INSERT INTO telefony (kod_wlasciciela,numer) VALUES (2, INSERT INTO telefony (kod_wlasciciela,numer) VALUES (3, INSERT INTO telefony (kod_wlasciciela,numer) VALUES (4, Koniec kodu. Jak to działa: Narusza ograniczenie check, które wymusza cena>0 INSERT INTO cennik_rezerwacji (kod_pokoju,cena) VALUES (6,-10 Narusza check, który wymusza dostępność (TAK/NIE). INSERT INTO cennik_rezerwacji (kod_pokoju,cena) VALUES (6,10 INSERT INTO szcz_rezerwacje (kod_pokoju,zajety,do_kiedy) VALUES (6,'NIE',NULL INSERT INTO rezerwacje (id_noclegu,nr_pokoju,kod_pokoju,ile_osobowy,lazienka) VALUES (2,13,6,5,'Nas' Narusza check, który wymusza dostępność (TAK/NIE) oraz wyświetla komunikat ostrzegawczy(wyzwalacz). INSERT INTO posilki (id_noclegu,id_posilku,rodzaj,dostepnosc) VALUES (3,5,'sniadanie','NIW' Widok pokazujący właścicieli hoteli: SELECT * FROM wlasciciele_hoteli; Widok pokazujący zestawienie informacji o rezerwacjach: SELECT * FROM rezerwacje_info;

11 Funkcja zwracająca dostępność konkretnego posiłku w odpowiednim noclegu: SELECT czy_posilek(1,'sniadanie' SELECT czy_posilek(1,'obiad' Wyzwalacz zmieniający pierwsze litery imienia i nazwiska na wielkie. INSERT INTO wlasciciel(kod_wlasciciela,id_noclegu,imie,nazwisko,pesel) VALUES (12,4,'zygmunt','borek',' ' SELECT * FROM wlasciciel; Funkcja dodająca krotkę do tabeli noclegi: SELECT dodaj_nocleg(1,'dobry','hotel' SELECT * FROM noclegi; Poniżej przedstawiona kwerenda pokazuje dostępność posiłków w różnych noclegach.

12 Przykładowy widok napisany w psql, dostępny w Libreoffice. Zestawia dane dotyczące rezerwacji.

13 Poniżej mamy przykładowy formularz.

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW OPEN SOURCE ŁUKASZ CPAK PIOTR LEŚNIAK NOWY SĄCZ, 2007 Temat: Baza danych sklepu. Sklep sprzedaje towary

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 I. Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za

Bardziej szczegółowo

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze Procedury składowane i wyzwalacze będą omówione na przykładzie rozwiązao przyjętych w języku Transact SQL w systemie Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 10: Bazy danych

Wykład 10: Bazy danych Kurs języka Object/Delphi Pascal na bazie implementacji Free Pascal. autor Łukasz Stafiniak Email: lukstafi@gmail.com, lukstafi@ii.uni.wroc.pl Web: www.ii.uni.wroc.pl/~lukstafi Jeśli zauważysz błędy na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania

Bardziej szczegółowo

Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel 347 16 84 email: bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl

Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel 347 16 84 email: bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl Bazy Danych Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel 347 16 84 email: bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl Plan Modele baz danych Sieciowy, hierarchiczny i Relacyjny Historia SQL Normy (ISO/IEC9075) Porównanie wersji

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo