Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium"

Transkrypt

1 Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

2 CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników systemu CS-17 LIMS lub w powiązaniu z nim. CS- 17 SJ ułatwia profesjonalną weryfikację metod badawczych i sterowanie jakością przy zastosowaniu zaawansowanej analizy statystycznej. Przejmuje od użytkownika wykonywanie żmudnych i złożonych obliczeń umożliwiając skoncentrowanie się na interpretacji wyników. CS-17 SJ umożliwia pracę wielostanowiskową, wyróżnia się łatwą obsługą, czytelnymi i estetycznymi zestawieniami tabelarycznymi i wykresami. Umożliwia dokumentację jakości wyników badań i pomiarów zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością. OBSZARY ZASTOSOWAŃ CS-17 LIMS jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno przez duże laboratoria jak i małe pracownie, w tym: laboratoria badania wody i ścieków laboratoria ochrony środowiska laboratoria higieny środowiska pracy laboratoria przemysłowe laboratoria badania żywności laboratoria badań antydopingowych laboratoria biochemiczne i biologiczne

3 FUNKCJONALNOŚĆ CS-17 SJ KARTY KONTROLNE Karty kontrolne są najważniejszym sposobem prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości badań w laboratorium. Pozwalają ocenić, czy stosowana metoda badawcza zapewnia uzyskanie wyników w zakresie przyjętych granic. Granice kontrolne i ostrzegawcze mogą być wyznaczane przez program zarówno na podstawie wartości normatywnych, jak i pomiarowych. Wyniki nanoszone na karty kontrolne są weryfikowane pod kątem odchylenia od wartości oczekiwanej oraz przyjętych granic. W razie wystąpienia nieprawidłowości program sygnalizuje konieczność podjęcia działań korygujących. Cennym źródłem informacji o nieprawidłowościach w wykonywanych badaniach są również wykresy na kartach kontrolnych. Każda seria analitycznej jest oceniana pod kątem występowania błędów grubych za pomocą testu Q-Dixona. CS-17 SJ pozwala również porównywać wyniki uzyskiwane na kolejnych kartach kontrolnych z wykorzystaniem testu F-Snedecora, t-studenta oraz Aspina-Welcha. Tym samym zapewnia możliwość prowadzenia zar ó w n o c o d z i e n n e j j a k i długoterminowej oceny danych kontroli jakości. Wykres na karcie kontrolnej CS-17 SJ umożliwia prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości z wykorzystaniem następujących typów kart: Karta Shewharta średniej - Xśr Karta Shewharta odchylenia standardowego - SD Karta Shewharta rozstępu - R Karta Shewharta pojedynczych pomiarów - X Karta sum skumulowanych CuSum

4 FUNKCJONALNOŚĆ CS-17 SJ WALIDACJA CS-17 SJ, oprócz bieżącej kontroli jakości wyników, pomaga przeprowadzić walidację metod badawczych. Daje możliwość wyznaczania i śledzenia w czasie cech charakterystycznych metody: granicy wykrywalności i oznaczalności, powtarzalności, odtwarzalności, selektywności, zakresu roboczego, czułości, liniowości, odzysku, dokładności. Oszacowane parametry walidacyjne są porównywane z wymaganiami wskazanymi w normach lub z innymi kryteriami stosowanymi w praktyce laboratoryjnej. Podsumowaniem przeprowadzanej procedury walidacji jest raport, którego wyniki są podstawą do oceny przydatności metody do stosowania.

5 FUNKCJONALNOŚĆ CS-17 SJ KALIBRACJA Moduł Kalibracja został opracowany w oparciu o normę PN-ISO 8466 Kalibracja i ocena metod analitycznych oraz szacowanie ich charakterystyk. Cz. 1: Statystyczna ocena liniowej funkcji kalibracji Cz. 2: Metoda kalibracji dla nieliniowych funkcji kalibracji Program CS-17 SJ umożliwia wyznaczenie oraz ocenę charakterystyk statystycznych zarówno liniowej jak i nieliniowej funkcji kalibracji. Procedurę kalibracji rozpoczyna oszacowanie zakresu roboczego metody za pomocą statystycznego testu jednorodności wariancji. Ocena liniowości może być dokonywana na podstawie współczynnika korelacji R (obrazującego zależność sygnału analitycznego od stężenia analitu) bądź na podstawie testu F-Snedecora. W zależności od jego wyniku wyznaczane są parametry liniowej bądź nieliniowej funkcji kalibracji oraz związany z nią przedział ufności. Graficznym przedstawieniem danych z kalibracji jest wykres wraz z obliczoną funkcją regresji. Kalibracja metod badawczych z programem CS-17 SJ to: pełna analiza regresji oszacowanie zakresu roboczego testem jednorodności wariancji ocena liniowości współczynnikiem korelacji oraz statystycznym testem F-Snedecora wyznaczanie liniowej i nieliniowej funkcji kalibracji wyznaczanie przedziału ufności graficzne przedstawienie wyników

6 FUNKCJONALNOŚĆ CS-17 LIMS BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNE i BADANIA BIEGŁOŚCI Bardzo ważnym elementem sterowania jakością badań jest uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. CS-17 SJ pozwala na porównanie swoich wyników z wynikami innych laboratoriów oraz sprawdzenie, czy ewentualne odchylenia mieszczą się w granicach możliwych do zaakceptowania. Ocena wyników badań międzylaboratoryjnych oparta jest np. na zmiennej standaryzowanej z-score. CS-17 SJ jest również cennym narzędziem dla organizatorów badań międzylaboratoryjnych. Umożliwia przygotowanie standardowej serii raportów w każdej z edycji porównań w oparciu o statystyki zaproponowane w normach: ISO :2005(E) i PN-ISO Dla poszczególnych parametrów, będących przedmiotem badań tworzone są: wykresy Mandela dla wartości odstających (statystyki k i h) tabela z wynikami testu Grubbsa dla wartości odstających tabela z wynikami testu Cochrana dla wartości odstających histogram wykres normalności i tabela z wynikiem testu Shapiro-Wilka wykres z-score

7 WYRÓŻNIAJĄCE CECHY łatwość prowadzenia bezbłędnej walidacji i sterowania jakością badań z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy statystycznej codzienna oraz długoterminowa ocena danych kontroli jakości otwarta budowa systemu pozwalająca na wybór i wdrożenie niezbędnych funkcji z możliwością późniejszego rozszerzenia funkcjonalności architektura klient-serwer umożliwiająca jednoczesne korzystanie ze wspólnej bazy wielu użytkownikom generowanie sprawozdań wraz z graficzną prezentacją wyników możliwość zapisywania sprawozdań i wykresów w formie plików pdf eksport danych w formatach xls, xml, txt, html i innych personalizacja uprawnień użytkowników automatyczne rejestrowanie historii zmian danych przejrzysty interfejs użytkownika zapewniający sprawną obsługę Zapewniamy dostawę pod klucz obejmującą analizę potrzeb laboratorium, dostawę lub modernizację sprzętu komputerowego, instalację systemu, konfigurację uwzględniającą stosowane w laboratorium procedury. Staranne szkolenie prowadzone jest oddzielnie dla kierownictwa, dla pracowników laboratorium i dla administratorów systemu. Naszą ofertę uzupełnia bieżąca pomoc i konsultacje w czasie eksploatacji, konserwacja i modernizacje systemu a także dostosowywanie do zmieniających się potrzeb laboratorium. CSMS Consulting & Software Pszczyna, ul. Zdrojowa 2 tel./fax

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD AUTOMATYZACJI STATYSTYCZNEJ OBRÓBKI WYNIKÓW

PRZYKŁAD AUTOMATYZACJI STATYSTYCZNEJ OBRÓBKI WYNIKÓW PRZYKŁAD AUTOMATYZACJI STATYSTYCZNEJ OBRÓBKI WYNIKÓW Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Teresa Topolnicka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Wstęp Zasady przeprowadzania eksperymentów zmierzających

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE I POPRAWNIE WYKONAĆ ANALIZĘ I RAPORT Z BADAŃ BIEGŁOŚCI I WALIDACJI PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

JAK EFEKTYWNIE I POPRAWNIE WYKONAĆ ANALIZĘ I RAPORT Z BADAŃ BIEGŁOŚCI I WALIDACJI PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK EFEKTYWNIE I POPRAWNIE WYKONAĆ ANALIZĘ I RAPORT Z BADAŃ BIEGŁOŚCI I WALIDACJI PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W wielu zagadnieniach laboratoryjnych statystyczna

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE Rafał Wajda, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa stosują narzędzia analizy danych, aby optymalizować działania i spełnić wymagania norm.

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Anna Sylwia Tarczyńska

Anna Sylwia Tarczyńska STUDIA NAD ZASTOSOWANIEM STATYSTYCZNEGO STEROWANIA PROCESEM TECHNOLOGICZNYM W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM ZGODNIE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Anna Sylwia Tarczyńska Instytut Rozwoju Mleczarstwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości badań w laboratorium: moda czy konieczność?

Zapewnienie jakości badań w laboratorium: moda czy konieczność? Zapewnienie jakości badań w laboratorium: moda czy konieczność? M. Trzcinka-Ochocka G. Raźniewska Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera, Łódź Pracownia Monitoringu Biologicznego Polityka jakości formalne

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Warszawa, maj 2011 r. Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Kierownik Laboratorium BadańŚrodowiskowych ZEC DIAGPOM Sp.

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) w wytwarzaniu produktów kosmetycznych określa

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI

RELACJA Z KONFERENCJI Nr 1 (21) Marzec 2011 ISSN 1895-5924 RELACJA Z KONFERENCJI (Warszawa, 2 grudnia 2010 roku) NOwE KIERuNKI ROZwOJu kontroli jakości w laboratorium medycznym Dr Wojciech Gernand Dr Sten Westgard, Dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, 29 marca 2012 r. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ Akredytacja laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy zarządzania, a bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. CZY MÓJ PROCES JEST TRENDY, CZYLI ANALIZA TRENDÓW Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Analiza danych w kontroli środowiska produkcji i magazynowania opiera się między innymi na szeregu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA NARZĘDZIEM W ZAPEWNIENIU JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ

ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA NARZĘDZIEM W ZAPEWNIENIU JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ XVIII Sympozjum Klubu POLLAB Wymagania Techniczne Normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej 4 M I A R O D A J N O Ś Ć W Y N I K Ó W B A D A Ń ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA NARZĘDZIEM W ZAPEWNIENIU

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Skuteczne narzędzie do oceny jakości pracy laboratorium Gama materiałów do kontroli jakości Randox Acusera jest najbardziej dokładna, stabilna

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami INFORMATOR marzec 2015r. P raktyka udostępniania informacji gospodarczych w Polsce pojawiła się stosunkowo niedawno najwcześniej uruchomiony

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo