Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU"

Transkrypt

1 Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

2 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod statystycznych do kontroli procesu wytwarzania przedmiotów. Praktyczne opanowanie metod stosowanych do statystycznej kontroli procesu oraz zapoznanie z zasadami doboru, przygotowania, prowadzenia i analizy kart kontrolnych. 2. Wstęp Nowoczesna kontrola jakości wykonania wyrobu stawia sobie zadanie aktywnego oddziaływania na procesy technologiczne (sterowania jakością tych procesów) w celu zapobiegania powstawaniu odstępstw od ustalonych wymagań. Najskuteczniejszym sposobem zagwarantowania jakości wyrobu jest czynne wykrywanie nieprawidłowości w trakcie procesu produkcyjnego za pomocą systemów pomiarowych,które pozwalają na interwencję w odpowiednim czasie i ograniczają produkcję niezgodną z rysunkiem. Aktualnie wdraża się w zakładach statystyczną kontrolę jakości procesu z wykorzystaniem systemów pomiarowych. -SPC- statystyczna kontrola wykonania -SQC- statystyczna kontrola jakości. Statystyczną kontrolę procesu produkcyjnego można zastosować zarówno przy rozpoczęciu nowej serii, jak też do serii już bieżąco produkowanej. Można wymienić następujące serie: Seria wzorcowa Niewielką liczbę części (25-50 sztuk) wykonuje się w procesie produkcyjnym za pomocą narzędzi przewidzianych do produkcji seryjnej. Na tym etapie przeprowadzamy badanie zdolności jakościowej maszyny (urządzenia) Seria zerowa Liczność serii zerowej wynosi sztuk, a badania zdolności jakościowej maszyny(urządzenia) rozszerza się o badanie zdolności jakościowej procesu produkcyjnego. Końcowym efektem tego etapu jest rejestrowanie danych na kartach kontrolnych (np. karta kontroli x-r) Po wyznaczeniu granic kontroli (np. xd,xg,rg- w przypadku karty kontroli x-r), gdy obliczony współczynnik zdolności jakościowej procesu Cpk>1,33, podejmuje się bieżąco produkcję z jednoczesnym statystycznym nadzorowaniem procesu. Pełny cykl badań statystycznych związany jest z prowadzeniem kart kontrolnych. 2

3 Badanie sprawności urządzenia (maszyny) daje ocenę w krótkim przedziale czasowym i należy je przeprowadzać wówczas, gdy np. zainstalowano nowe urządzenie, maszynę, narzędzie albo gdy proces okazał się niesprawny. Pobiera się do tego jedną tylko próbkę wyrywkową o liczebności zazwyczaj 50 sztuk, przy czym należy zwrócić uwagę na to, ażeby charakter cech kontrolowanych nie był zmieniany dodatkowo przez czynniki nie związane z maszyna lub urządzeniem. Histogram to narzędzie do pokazywania wykresów zmienności, wizualnego przedstawiania zbioru danych oraz podejmowania decyzji odnośnie tego, na czym należy się skupić w działaniach. Histogram można sporządza, gromadząc dane bezpośrednio, tj. w połączeniu z wykonaniem i zastosowaniem arkusza kontrolnego, lub zupełnie niezależnie od wykorzystania arkusza, tj. analizując dane zgromadzone innymi sposobami. Dane prezentowane w histogramach są zmiennymi opisanymi liczbowo, np. czas, długość, wysokość, ciężar. Słabością histogramu jest to, że nie widać obrazu zmienności w czasie. Zmienność pokazana na histogramie może by skutkiem kombinacji dwóch lub więcej różnych rozkładów Rys.1 Przykładowy histogram. Karty kontrolne Karta kontrolna stosowana jest, aby ocenić stabilność procesu, określić kiedy proces wymaga regulacji, a kiedy należy zostawić go bez zmian, potwierdzi udoskonalenie procesu. Jest narzędziem służącym do rozróżniania zmienności losowej i nielosowej ze względu na dane przyczyny. 3

4 Główne elementy karty: linia centralna - LC dolna granica kontrolna - DGK górna granica kontrolna - GGK dolna granica ostrzegawcza - DGO górna granica ostrzegawcza - GGO strefy kontrolne - A, B i C Rys.2 Ogólny schemat karty kontrolnej. Karty kontrolne dzieli się na: karty kontrolne oceniane liczbowo i karty oceniane alternatywnie. Wśród kart kontrolnych dla cech ocenianych liczbowo wyróżnia się: kartę wartości średniej (X-średnie ) i odchylenia standardowego (s) - karta ( X - s), kartę wartości średniej (X-średnie ) i rozstępu (R) - karta ( X - R), kartę pojedynczych obserwacji (xi) i ruchomego rozstępu (R) - karta (xi - R), kartę mediany (Me) i rozstępu (R) - karta (Me-R), kartę sum skumulowanych, kartę średniej ruchomej. Wybór typu karty zależy od wielkości próbek dla więcej niż 9. wynosi od 2 do 9, a np. dla karty x-s 4

5 3. Przeprowadzenie ćwiczenia Ćwiczenie 1: Przeprowadzić pomiar 50 wałków o średnicy Φ = 28 ± 0, 05 w celu ocenienia zdolności jakościowej urządzenia (maszyny). Rys.3. Elementy obsługi długościomierza LINEAR Wrzeciono pomiarowe 11. Pokrętło do regulacji wysokości stolika 2. Wymienne końcówki pomiarowe pomiarowego 7 3. Trzpień 12. Śruba blokująca wrzeciono pomiarowe 1 4. Pokrywa zabezpieczająca 13. Dźwignia do przesuwania wrzeciona 5. Dźwignia blokady trzpienia 3 pomiarowego 6. Płyta zaciskowa trzpienia Pokrętło do regulowania siły 7. Stolik pomiarowy dla pomiarów pomiarowej wymiarów zewnętrznych 15. Stolik pomiarowy dla pomiarów 8. Nastawne nóżki wymiarów wewnętrznych 9. Pozioma podtrzymka 16. Końcówki pomiarowe do pomiaru 10. Śruba zaciskowa wymiarów wewnętrznych 17. Pokrętło do regulacji wysokości stolika pomiarowego 15 5

6 Pomiar wymiarów zewnętrznych 0-50mm 1. Wcisnąć CHA i nastawić kanał CHA1 (na lewym wyświetlaczu z lewej strony pojawia się 1). 2. Odblokować przesuw wrzeciona pomiarowego śrubą 12, końcówki pomiarowe 2 powinny się zetknąć (rys.2). Rys.4. Wzorcowanie długościomierza przed pomiarami wymiarów zewnętrznych do 50mm 3. Wyzerować lewy wyświetlacz wciskając CRL. 4. Rozsunąć końcówki pomiarowe przy pomocy dźwigni 13 i zablokować przesuw wrzeciona pomiarowego 1 śrubą Ustawić mierzoną część na stoliku pomiarowym 9 i wyregulować jego wysokość przy pomocy pokrętła Zwolnić przesuw wrzeciona pomiarowego 1 śrubą 12, aby końcówki pomiarowe 2 stykały się z mierzonym przedmiotem (rys.4.). Rys.5. Przykładowy pomiar 6

7 7. Odczytać zmierzony wymiar na wyświetlaczu. Ćwiczenie 2 Przygotowanie karty kontrolnej. W celu wykonania tego zadania należy: -pobrać w ustalonych odstępach k=10-30 próbek o liczebności n=2-10 (najlepiej 5) -zmierzyć w sztuce każdej próbki podlegającej kontroli właściwości x 1,x 2,,x n -obliczyć dla każdej próbki: Średnią arytmetyczną: Rozstęp: a także linie kontrolne Obliczanie linii kontrolnych Linia centralna dla Dla R Górna linia graniczna Dolna linia graniczna 0 Otrzymane wyniki zamieść na kartach typu x i R. Dodatkowo uzupełnić rozwiązanie o wykresy histogramów średniego ( i rozstępów (R). Rys. 6 Karty typu x (po lewej) i R (po prawej). 7

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 1

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 1 jakością 1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Statystyczne sterowanie procesem Rozwój metod statystycznych 1980 Shewhart 191 Deming 195+ I Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Podział metod

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU

PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przykład przedstawia tworzenie karty kontrolnej p dla nowego procesu, określanie wartości granic kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością podstawy, systemy i narzędzia

Zarządzanie jakością podstawy, systemy i narzędzia IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Anna Sylwia Tarczyńska

Anna Sylwia Tarczyńska STUDIA NAD ZASTOSOWANIEM STATYSTYCZNEGO STEROWANIA PROCESEM TECHNOLOGICZNYM W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM ZGODNIE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Anna Sylwia Tarczyńska Instytut Rozwoju Mleczarstwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

STATISTICA ENTERPRISE JAKO PLATFORMA ANALITYCZNA DLA CAŁEJ ORGANIZACJI

STATISTICA ENTERPRISE JAKO PLATFORMA ANALITYCZNA DLA CAŁEJ ORGANIZACJI STATISTICA ENTERPRISE JAKO PLATFORMA ANALITYCZNA DLA CAŁEJ ORGANIZACJI Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Co to jest STATISTICA Enterprise? STATISTICA Enterprise to specjalna wersja STATISTICA przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE Rafał Wajda, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa stosują narzędzia analizy danych, aby optymalizować działania i spełnić wymagania norm.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami INŻYNIERIA PRODUKCJI Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Zielona Góra 2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej Przedmowa Zeszyt ten jest przeznaczony dla studentów specjalności mechanika i budowa maszyn. Ma ułatwić przebieg zajęć laboratoryjnych z metrologii warsztatowej. Wyczerpująco opisane i bogato ilustrowane

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA DIAGNOZOWANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM NA PRZYKŁADZIE NAPĘDU ZWROTNICOWEGO

ROZPRAWA DOKTORSKA DIAGNOZOWANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM NA PRZYKŁADZIE NAPĘDU ZWROTNICOWEGO AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Mechatroniki ROZPRAWA DOKTORSKA DIAGNOZOWANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR

CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR CO W SPC PISZCZY ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI W AMCOR Justyna Sikorska, AMCOR Flexibles Reflex B Amcor jest jedną z największych na świecie firm produkujących opakowania. Centrala firmy znajduje się w Melbourne

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Zasięg chronologiczny: 1990-2010

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010 dokładność pomiarowa, zarządzanie jakością, systemy pomiarowe Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W artykule

Bardziej szczegółowo