Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości. Szacowanie, monitorowanie, wyjaśnianie oraz eliminacja źródeł błędów mogą być osiągnięte dzięki wdrożeniu i zapewnieniu zarządzania jakością. W związku z tym laboratorium powinno przygotować się do szczegółowego udokumentowania w księdze jakości wszystkich działań z zakresu zapewnienia jakości, co pozwoli na spełnienie wszelkich wymogów w zakresie jakości wyników analiz chemicznych. Dla osiągnięcia wzajemnej (międzynarodowej) akceptacji wyników oznaczeń, opracowane zostały normy oraz wytyczne dotyczące działalności laboratoriów w zakresie zapewnienia jakości. Najszerzej uznane i stosowane przy oznaczeniach i badaniach chemicznych normy można podzielić na trzy grupy: 1) Normy ISO serii określają wymagania dla systemu zarządzania jakością, mającego zastosowanie dla każdego typu organizacji, która chce wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów (usług) zgodnych z wymaganiami klienta i przepisów prawnych oraz dąży do zwiększenia zadowolenia klienta. 2) Norma ISO/IEC 17025: stanowi zbiór wymagań dla systemów zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących, dotyczących kompetencji oraz jakości przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, nieznormalizowanych oraz metod własnych wypracowanych przez laboratorium. Wdrożenie i utrzymanie funkcjonującego systemu daje pełną gwarancję jakości wykonywanych badań i pomiarów. 3) Wytyczne OECD dotyczące Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz ich krajowe i branżowe odpowiedniki Procedury w nich zawarte mają zapewnić, że: Metody stosowane w laboratorium zostały poddane walidacji przed ich wdrożeniem. Metody te powinny być szczegółowo opisane, personel odpowiednio przeszkolony oraz powinna być zapewniona stała kontrola statystyczna wyników. Laboratorium stosuje odpowiednie wewnętrzne kryteria jakości uzyskiwanych wyników zapewniające ich wysoką jakość oraz umożliwiające określenie ich niepewności Laboratorium uczestniczy w programach badania biegłości stanowi zbiór wymagań dla systemów zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących, dotyczących kompetencji oraz jakości przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, nieznormalizowanych oraz metod własnych wypracowanych przez laboratorium. Wdrożenie i utrzymanie funkcjonującego systemu daje pełną gwarancję jakości wykonywanych badań i pomiarów. Zakres norm obejmuje:

2 personel warunki lokalowe wyposażenie procesy przedanalityczne wykonanie procesów badawczych jakość procedur badawczych procesy poanalityczne przedstawienie wyników nadzór nad systemem Przed przystąpieniem do opracowywania systemu jakości w danym laboratorium należy najpierw zgromadzić dane na temat: Procedury pomiarowej, jej wiarygodności i spójności pomiarowej uzyskanych wyników Możliwych źródeł popełnianych błędów i sposobu ich monitorowania Czy występujące błędy można brać pod uwagę w obliczeniach lub wyeliminować w celu poprawy jakości wyników Sprawności przyrządów pomiarowych Organizacji laboratorium o System przyjmowania i kodowania próbek o System przechowywania dokumentów o Niezależna kontrola wykonywanych obliczeń o Uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych Działania związane z zapewnieniem jakości są ze sobą powiązane, a sposób pracy laboratorium, komunikowania się ludzi i podejmowane decyzje stają się punktami kontrolnymi. Laboratorium powinno wprowadzić takie kryteria, żeby sposoby podejmowania decyzji były jednoznacznie opisane, a decyzje mogły być podejmowane w sposób powtarzalny. Narzędziami do określania kryteriów mogą być: Wykresy kontrolne Spójność pomiarowa Ujednolicanie i opracowywanie procedur operacyjnych Zatwierdzanie sprawozdań Szacowanie niepewności wyników Walidacja metody, dająca możliwość określenia: o Selektywności i specyficzności o Granicy wykrywalności, oznaczalności i zakresu liniowości o Poziomu tła i ślepej próby oraz możliwości zanieczyszczenia próby

3 o Efektów matrycowych Zadaniem kierownika jakości laboratorium powinno być uporządkowanie dokumentacji i przygotowanie ostatecznej wersji księgi jakości. Cechy dobrej dokumentacji: Celowa Kompletna Aktualna Odnajdywana Rodzaje dokumentów: Księga jakości (KJ) Plany jakości (PJ) Ogólne procedury (QAG) Instrukcje operacyjne (SOP) Księga jakości dostarcza spójnych informacji o systemie zarządzania jakością laboratorium. Plany jakości dostarczają informacji jak system jakości jest stosowany do określonego działania. Ogólne procedury zawierają informacje jak wykonywać działania dotyczą one całego laboratorium. Instrukcje operacyjne - zawierają informacje jak wykonywać konkretne jednostkowe działania. Dokumentacja ISO 9001 układ piramidy

4 Hierarchia dokumentacji w ISO 9001 Hierarchię dokumentów systemu zarządzania ISO 9001 można przedstawić w postaci piramidy, złożonej z 4 poziomów. POZIOM A: - należą do niego: Księga Jakości, polityka jakości oraz cele jakości - Księga Jakości to swoisty przewodnik po systemie oraz dokumentacji. Do tego poziomu należy również opis wzajemnych powiązań pomiędzy procesami i ewentualnie same opisy procesów. Poziom B: Procedury, czyli sposoby realizacji poszczególnych działań. Poziom C: Instrukcje, czyli szczegółowe opisy wykonywania i zapisywania zadań. Poziom D: Tutaj znajdują się wszelkiego rodzaju formularze i różnego rodzaju zapisy. Zapisy czyli potwierdzenia (dowody) na wykonanie jakiegoś działania. RÓŻNICE POMIĘDZY DOKUMENTAMI 4 POZIOMÓW KSIĘGA JAKOŚCI przeważnie jest tylko przewodnikiem po systemie oraz całej przyjętej w firmie, dokumentacji. Pozwala zorientować się w budowie systemu zarządzania, przytacza politykę jakości, pokazuje wzajemne powiązania procesów i odsyła do innych dokumentów szczegółowych: procedur i instrukcji. W mniejszych firmach gdzie dokumentów nie jest dużo Księga jakości zawiera w sobie całość dokumentów. Procedury po prostu są kolejnymi rozdziałami Księgi i wszystko znajduje się w jednym miejscu. Przy dużej liczbie dokumentów (najczęściej w dużych firmach lub w systemach zarządzania o dużym skomplikowaniu) takie rozwiązanie nie byłoby praktyczne. Trudno wyobrazić sobie takie wydanie Księgi jakości, które ma np. 450 stron. Praktyczniej jest poruszać się jednak po mniej obszernych dokumentach, a do pozostałych dotrzeć poprzez odnośniki.

5 Co do sposobu ukazania przebiegu procesów -najlepiej, gdy poszczególne procesy są udokumentowane przez tzw. OPISY PROCESÓW. Opisy procesów to ukazanie: - jakie dane wejściowe są konieczne do realizacji procesu, - jaka sekwencja zdarzeń ma w nim miejsce - co jest na wyjściu z tego procesu. Dobrze, gdy jednocześnie mamy w opisie informację, kto ma główną odpowiedzialność za proces i jak mierzymy jego skuteczność. PROCEDURY Procedury to określony sposób realizacji działań lub procesów. UWAGA: Ta sama procedura może być realizowana w kilku procesach: np. procedura zakupów może być realizowana np. w procesie zaopatrzenia i procesie magazynowania. Podstawową różnicą pomiędzy opisem procesu a procedurą jest taka, że: - procesem można zarządzać a - procedurę trzeba wykonać. Zarządzać procesem, to znaczy: - planować jego przebieg, - kontrolować jego wykonanie - i reagować na wyniki tej kontroli. W procedurze nie ma miejsca na tą swobodę, którą daje zarządzanie procesem: procedurę trzeba po prostu zrealizować. INSTRUKCJA Instrukcja od procedury różni się tym, że zawiera parametry przyjęcia np. mówi o żądanej temperaturze, wymiarach i tolerancji które należy uzyskać, koniecznych szczegółowych czynnościach itp. Jest więc bardziej uszczegółowiona, niż procedura. W praktyce nie ma jednak ostrej granicy pomiędzy procedurą i instrukcją. ZAPISY Zapisy są podstawą piramidy dokumentacji ISO 9001 bez zapisów (to jest dowodów) nie ma możliwości zweryfikowania, czy coś jest realizowane tak jak było zaplanowane.

6 Możliwe powiązania pomiędzy dokumentami można pokazać również w takiej formie: Jest pewna istotna różnica pomiędzy DOKUMENTEM a ZAPISEM. Na czym ona polega w rozumieniu ISO? DOKUMENT to informacja i jej nośnik. Na przykład dokumentem jest procedura: zawiera informację o sposobie wykonania jakiejś czynności. Jest utrwalona na papierze, nośniku elektronicznym lub w innej formie. Dokumentami są wszelkiego rodzaju instrukcje, regulaminy, przepisy, normy, opisy itp. ZAPIS to potwierdzenie wykonania jakiejś czynności. Jeśli wykonałeś pomiar grubości jakiegoś pręta i to utrwaliłeś to jest właśnie zapis. Wszelkiego rodzaju formularze, które są wypełniane to są właśnie zapisy.

7 PUS TY FORMULARZ = DOKUMENT WYPEŁNIONY FORMULARZ = ZAPIS = DOKUMENT NIE KAŻDY DOKUMENT ZAPIS BO ZAPIS PROCEDURA Wszystkie zapisy są dokumentami. Bo niosą jakąś informację na jakimś nośniku. Ale odwrotnie (tj. że dokument jest zapisem) to już NIE koniecznie. NIE każdy dokument jest potwierdzeniem wykonania czegoś, np. sama procedura nie jest dowodem na jej zrealizowanie. Dowodem jest dopiero ZAPIS z jej wykonania, np. zapis w formularzu, który ta procedura przewiduje. ISO 9001 wymaga stworzenia procedury nadzoru zarówno nad dokumentami (pkt ), jak i nad zapisami (pkt ). Piśmiennictwo: norma PN-EN ISP/IEC

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Czym jest jakość? Według najbardziej

Czym jest jakość? Według najbardziej Są to cechy istotne z punktu widzenia konsumenta. Producent musi oprócz tego brać pod uwagę zyskowność i działalność konkurencji, co często jest w konflikcie z jakością technologiczną produktu. Bardzo

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010 dokładność pomiarowa, zarządzanie jakością, systemy pomiarowe Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W artykule

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo