Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu"

Transkrypt

1 Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 1 Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Prowadzący Prof. dr hab. Alicja Maleszka CELE KSZTAŁCENIA C1 Przekazanie wiedzy na temat zasad nadzoru nad rynkiem wprowadzanych w UE C Zapoznanie z dyrektywami nowego podejścia i związanymi z nimi normami EN warunkującymi funkcjonowanie w nadzorze rynku w systemie obowiązkowym (system znakowania CE) C3 Zapoznanie z praktycznym rozumieniem systemu akredytacji warunkującego formalny nadzór nad rynkiem C4 Zapewnienie zrozumienia kluczowych zasad budowania sytemu akredytacji warunkującego działanie jednostek notyfikowanych C5 Przekazanie aktualnych tendencji we wprowadzanych zmianach w polskim systemie nadzoru nad rynkiem C6 Poznaje na czym polega walidacja metod analitycznych, co to jest niepewność pomiaru i jej interpretacja w decyzjach menedżerskich C7 Przekazanie wiedzy na temat testów międzylaboratoryjnych - międzylaboratoryjnego wyznaczania dokładności czyli praktycznego uzyskiwania wartości prawdziwej i ustalania odchylenia standardowego

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza 1 3 Zna i rozumie stosowanie systemów akredytacyjnych na bazie norm ISO serii (dawne EN ) Zna podstawowe wymagania akredytacji zwłaszcza wymagania techniczne weryfikowane przy akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących Wie na czym polega zapewnienie spójności pomiarowej i system potwierdzania zgodności metrologicznej (niezbędny w realiach firm produkcyjnych) Efekty dla SD na WT Umiejętności E_U Potrafi ocenić jakie wymagania formalne w jego obszarze 1 zainteresowań badawczych regulowane są przez ogólne formalne wymagania w systemie obowiązkowego nadzoru nad rynkiem E_U Interpretuje prawidłowo podane wartości niepewności dla własnych i zlecanych w praktyce biznesowej badań w laboratoriach akredytowanych E_U04 E_U04 E_U 3 Potrafi rozróżnić legalizację i wzorcowanie i ich potrzebę w konkretnych warunkach E_U04, E_U06 Kompetencje społeczne E_K Potrafi identyfikować i dostrzegać dylematy dostępne w mediach i 1 przekazywane przykłady nadzoru nad rynkiem E_K01 E_K E_K3 Potrafi samodzielnie dokonać wyboru dokumentacji niezbędnej w nadzorze w systemie obowiązkowym spełniające wymagania znakowania CE Rozumie społeczny aspekt wdrażania systemowych rozwiązań i potrzebę rozwoju systemu nadzoru nad rynkiem E_K0 E_K03

3 TREŚCI PROGRAMOWE Lp Treści programowe Zasady dotyczące kontroli obowiązujące na rynku europejskim akredytacja jednostek kontrolnych, laboratoriów badawczych i pomiarowych dyrektywy nowego podejścia i związane z nimi normy EN system znakowania CE jednostki notyfikowane aktualne tendencje we wprowadzanych zmianach w polskim systemie nadzoru Zasady akredytacji według norm EN serii (ISO 17000). Akredytacja laboratoriów, wymagania organizacji systemu normy PN EN-ISO 1705:004 Sterowanie jakością w laboratorium, walidacja metod analitycznych, niepewność pomiaru Zapewnienie spójności pomiarowej, system potwierdzania zgodności metrologicznej. Materiały odniesienia, ich certyfikacja (wzorce RM i CRM). Międzylaboratoryjny eksperyment wyznaczania dokładności praktyczne sposoby uzyskiwania wartości prawdziwej i ustalania odchylenia standardowego testy międzylaboratoryjne jako jedyny sposób udowodnienia poprawności wyników i badań Cele C1 C C3 C4 C5 C3, C4, C5 Efekty 1,, E_U1, E_K1, E_K E_K3 1, C3, C6 E_U C6 C7, 3 E_U EW_ Literatura Obowiązkowa 1. Maleszka A.: Akredytacja. Nadzór nad rynkiem wydawnictwo UEP, 010. Jan Bagiński (redakcja naukowa): Menedżer jakości. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 000r. 3. Norma PN-EN ISI/IEC 1705:004: "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". 4. Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii Główny Urząd Miar, Przewodnik PKN 010r. Zalecana 1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, Wydawnictwo naukowe

4 PWN, Warszawa Turzeniecka D. Ocena niepewności wyniku pomiarów Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik Główny Urząd Miar, Norma PN-ISO 1001:1998 Wymagania zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego Cz.1: System metrologicznego zatwierdzenia wyposażenia pomiarowego. 5. Przewodnik ISO/IEC nr 5, Wymagania ogólne dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych, wydanie trzecie, Przewodnik ISO/IEC nr 30 Terminy i definicje stosowane do określania materiałów odniesienia PKN Warszawa Przewodnik ISO/IEC nr 35 Certyfikacja materiałów odniesienia. Zasady ogólne i analiza statystyczna PKN Warszawa Przewodnik ISO/IEC nr 39 wydanie drugie, 1988 Wymagania ogólne dotyczące uznawania jednostek kontrolujących Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa 1995 r. 9. Przewodnik ISO/IEC nr 7 wydanie drugie, 1994 Wytyczne opracowania norm stosowanych przy ocenie zgodności Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa 1995 r. WYMAGANIA WSTĘPNE Podstawowa wiedza na temat systemów zarządzania i potwierdzania zgodności z wymaganiami (np. certyfikacji) METODY NAUCZANIA PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA SPOSÓB ZALICZENIA Wykład połączony z dyskusją dostrzeganych problemów Studia literaturowe oraz danych i dokumentów ze stron WWW. Obecność i aktywność na wykładach (mini prezentacje dla chętnych), opracowania pisemne z uzgodnionego tematu z prowadzącym - dla nieobecnych na zajęciach. Data opracowania: podpis Alicja Maleszka

5

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII i ZARZADZANIA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Przedmiot: Prawo pracy (problematyka BHP) (W- program)

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo