Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: cc.c powrotu o jedn stron Wywietla poprzedni stron. Przycisk przejcia o jedn stron do przodu Wywietla nastpn stron. Tre Wywietla tre poszczególnych rozdzialów. Jeli na przyklad bieca strona jest stron z rozdzialu o drukarce, przycisk bdzie pokazywal zawarto rozdzialu o drukarce. (2) (3) (4) Jeli który przycisk nie jest widoczny, informacje, jak wywietli przycisk, mona znale w Pomocy programu Adobe Reader. Uwaga podczas drukowania Jeli drukowane s wszystkie strony, strony menu "Chc..." równie zostan wydrukowane. Aby wydrukowa tylko strony zawierajce objanienie funkcji, naley poda zakres stron. ii INSTRUKCJE DOSTARCZANE Z URZDZENIEM Instrukcje obslugi w formacie PDF (niniejsza instrukcja) Instrukcje w formacie PDF dostarczaj objanie procedur korzystania z urzdzenia w poszczególnych trybach. Aby przeglda instrukcje w formacie PDF naley je pobra z twardego dysku urzdzenia. Procedura pobierania zostala objaniona w rozdziale "W jaki sposób korzysta z instrukcji obslugi" w Instrukcji instalacji. 1. ZANIM ZACZNIESZ UYWA Ten rozdzial dostarcza informacji na temat podstawowych operacji, jak uzupelnia papier i o konserwacji urzdzenia. 2. KOPIARKA Rozdzial ten dostarcza szczególowych objanie procedur korzystania z funkcji kopiowania. 3. DRUKARKA Rozdzial ten dostarcza szczególowych objanie procedur korzystania z funkcji drukowania. 4. SKANER / FAKS INTERNETOWY Rozdzial ten dostarcza szczególowych objanie procedur korzystania z funkcji skanera i faksu internetowego. 5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW Rozdzial ten dostarcza szczególowych objanie procedur korzystania z funkcji przechowywania dokumentów. Funkcja przechowywania dokumentów pozwala zachowa dane dokumentu zadania kopiowania, faksowania lub drukowania, w formie pliku na dysku twardym urzdzenia. Plik moe by wywolany zgodnie z potrzeb. 6. USTAWIENIA SYSTEMU Ten rozdzial opisuje "Ustawienia Systemowe", które s uywane do konfiguracji rónorodnych parametrów, aby dopasowa funkcjonalno urzdzenia do potrzeb uytkownika. Aktualne ustawienia mona wywietli lub wydrukowa w "Ustawieniach Systemowych". 7. ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Ten rozdzial wyjania jak usun zacicie papieru i daje odpowiedzi na czsto zadawane pytania dotyczce obslugi urzdzenia w kadym z trybów. Korzystaj z tej instrukcji, gdy masz trudnoci z uywaniem urzdzenia. Instrukcje drukowane Nazwa instrukcji Instrukcja instalacji Tre Niniejsza instrukcja zawiera objanienia bezpiecznej obslugi urzdzenia i opisuje czynnoci, które naley wykona przed uyciem urzdzenia. Mona w niej równie znale wykazy danych technicznych urzdzenia i wyposaenia dodatkowego. iii INFORMACJE O INSTRUKCJACH OBSLUGI Niniejsza instrukcja objania, jak uywa cyfrowego systemu wielofunkcyjnego MX-2310U. Zapamitaj Informacje o instalacji sterowników i oprogramowania wymienionych w tej instrukcji znajduj si w Instrukcji instalacji oprogramowania. Informacje o systemie operacyjnym mona znale w instrukcji systemu operacyjnego lub w funkcji Pomocy online. Objanienia ekranów i procedur w rodowisku Windows dotycz Windows Vista. Ekrany mog si róni w zalenoci od wersji systemu operacyjnego lub uywanej aplikacji. Objanienia ekranów i procedur w rodowisku Macintosh dotycz Mac OS X v10.4 w przypadku Mac OS X. Ekrany mog si róni w zalenoci od wersji systemu operacyjnego lub uywanej aplikacji. Za kadym razem, gdy w instrukcji pojawi si "MX-xxxx", naley zamieni nazw swojego modelu w czci "xxxx". Ta instrukcja zawiera odniesienia do funkcji faksu. Naley jednak pamita, e funkcja faksu jest niedostpna w niektórych krajach. Niniejsza instrukcja zostala przygotowana z du starannoci. W przypadku jakichkolwiek uwag lub problemów zwizanych z instrukcj, prosimy o kontakt z najbliszym autoryzowanym przedstawicielem. Niniejszy produkt zostal poddany dokladnym procedurom sprawdzajcym i kontroli jakoci. Jeli jednak zostalyby wykryte jakie defekty lub inne problemy, prosimy o kontakt z dealerem lub najbliszym autoryzowanym serwisem. Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo, SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstale w czasie uytkowania urzdzenia lub jego opcji, lub usterki spowodowane nieprawidlow obslug urzdzenia i jego opcji, lub za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie uytkowania urzdzenia. Ostrzeenie Przetwarzanie, adaptacja lub tlumaczenie zawartoci instrukcji bez uzyskania pisemnej zgody jest zabronione, poza przypadkami zezwolenia na podstawie przepisów dotyczcych praw autorskich. Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji mog zosta zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje, panel operacyjny i panel dotykowy przedstawiane w tej instrukcji Urzdzenia peryferyjne s najczciej wyposaeniem opcjonalnym, chocia niektóre modele posiadaj pewne urzdzenia peryferyjne w wyposaeniu standardowym. Objanienia w niniejszej instrukcji podano przy zaloeniu, e w urzdzeniu zainstalowano podajnik prawy i podstaw / podajniki papieru. W przypadku niektórych funkcji i procedur w objanieniach zaloono, e zainstalowane s urzdzenia inne, ni podane powyej. Ekrany wywietlacza, komunikaty i nazwy przycisków przedstawione w tej instrukcji mog si r&oacaniu PODAJNIKA BOCZNEGO ZANIM ZACZNIESZ UYWA KONSERWACJA REGULARNA KONSERWACJA.... CZYSZCZENIE SZYBY ORYGINALU I AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA DOKUMENTÓW.... CZYSZCZENIE GLÓWNEGO ZESPOLU LADUJCEGO BBNA WIATLOCZULEGO..... CZYSZCZENIE ELEKTRODY LADUJCEJ W ZESPOLE WSTPNEJ TAMY TRANSFEROWEJ CZYSZCZENIE ROLKI POBIERAJCEJ PODAJNIKA BOCZNEGO CZYSZCZENIE ROLKI POBIERAJCEJ ORYGINALY.. CZYSZCZENIE ZESPOLU LASERA WYMIANA POJEMNIKÓW Z TONEREM WYMIANA POJEMNIKA NA ZUYTY TONER WYMIANA POJEMNIKU NA PIECZ.

3 WPROWADZANIE TEKSTU FUNKCJE GLÓWNYCH PRZYCISKÓW ZANIM ZACZNIESZ UYWA ZANIM ZACZNIESZ UYWA W tej czci zawarte s podstawowe informacje o urzdzeniu. Prosimy o przeczytanie tego rozdzialu przed korzystaniem z urzdzenia. NAZWY CZCI I ICH FUNKCJE Z ZEWNTRZ (1)-a (1)-b (2) (3) (4) (5) (6) Kiedy finiszer jest zainstalowany (1)-a Pokrywa oryginalu* Uló oryginal na szybie i zamknij pokryw oryginalu przed rozpoczciem kopiowania. (1)-b Automatyczny podajnik dokumentów* Automatycznie podaje i skanuje wielostronicowe oryginaly. Moe automatycznie skanowa dwie strony 2-stronnych oryginalów. UKLADANIE ORYGINALU (strona 1-35) (2) Pokrywa przednia Otwórz t pokryw, aby przelczy wlcznik glówny do poloenia wlczenia lub wylaczenia lub by wymieni pojemnik z tonerem.

4 WLCZANIE I WYLCZANIE ZASILANIA (strona 1-15) WYMIANA POJEMNIKÓW Z TONEREM (strona 1-61) (3) Taca wyjcia (taca rodkowa) Papier jest dostarczany do tej tacy. * Urzdzenie peryferyjne. (4) Panel operacyjny Jest uywany do wyboru funkcji i wprowadzania iloci kopii. PANEL OPERACYJNY (strona 1-8) (5) Modul tacy odbiorczej (prawa taca)* Gdy jest zainstalowany, prace mog wychodzi na t tac. (6) Finiszer* Moe by uyty do zszywania wychodzcych prac. Mona równie zainstalowa modul dziurkacza, aby dziurkowa wychodzce prace. FINISZER (strona 1-41) 1-3 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA (7) (8) (7) Zlcze USB (typ A) Obsluguje USB 2.0 (o wysokiej prdkoci). Sluy do podlczania urzdzenia USB, takiego jak pami USB. Jako przewodu USB naley uywa ekranowanego typu kabla. (8) Podajnik 1 Miejsce przechowywania papieru. USTAWIENIA PODAJNIKA W PODAJNIKACH OD 1 DO 4 (strona 1-30) (9) Podajnik 2 (gdy jest zainstalowany podajnik dodatkowy)* Miejsce przechowywania papieru. USTAWIENIA PODAJNIKA W PODAJNIKACH OD 1 DO 4 (strona 1-30) (9) (10) (11) (10) Podajnik 3 (gdy jest zainstalowany podajnik dodatkowy)* Miejsce przechowywania papieru. USTAWIENIA PODAJNIKA W PODAJNIKACH OD 1 DO 4 (strona 1-30) (11) Podajnik 4 (gdy jest zainstalowany podajnik dodatkowy)* Miejsce przechowywania papieru. USTAWIENIA PODAJNIKA W PODAJNIKACH OD 1 DO 4 (strona 1-30) * Urzdzenie peryferyjne. 1-4 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA WEWNTRZ (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (18) Glówny wlcznik zasilania Sluy do wlczania zasilania urzdzenia. Korzystajc z funkcji faksu lub faksu internetowego, wlcznik powinien by w poloeniu wlczonym. WLCZANIE I WYLCZANIE ZASILANIA (strona 1-15) (19) Pojemnik na zuyty toner Zbieraj si w nim resztki toneru pozostalego po drukowaniu. WYMIANA POJEMNIKA NA ZUYTY TONER (strona 1-64) Pojemnik na zuyty toner odbierze pracownik serwisowy. (20) Przycisk zwalniania pojemnika na zuyty toner Przesu ten przycisk, eby zwolni blokad pojemnika na zuyty toner w celu jego wymiany lub wyczyszczenia zespolu lasera. CZYSZCZENIE ZESPOLU LASERA (strona 1-57) WYMIANA POJEMNIKA NA ZUYTY TONER (strona 1-64) (21) Uchwyt Wycignij, aby zlapa w czasie przenoszenia urzdzenia. (22) Prawa pokrywa podstawy/podajnika (jeli zainstalowany jest podajnik dodatkowy) Otwórz aby usun zacicie papieru w podajniku 2, 3 lub podajniku 4. (23) Prawa pokrywa podajnika papieru Otwórz aby usun zacicie papieru w podajniku 1. (24) Dwignia odblokowujca praw pokryw Aby usun zacicie papieru, pocignij do góry uchwyt, aby otworzy praw pokryw. (12) Kasety z tonerem Zawieraj toner do drukowania. Gdy w kasecie skoczy si toner, naley wymieni odpowiedni dla danego koloru kaset. WYMIANA POJEMNIKÓW Z TONEREM (strona 1-61) (13) Zespól utrwalania Tutaj przetransferowany obraz jest termicznie utrwalany na papierze. Uwaga Zespól utrwalania jest gorcy. Prosimy o zachowanie ostronoci, aby si nie oparzy przy usuwaniu zacitego papieru. (14) Tama transferowa Podczas drukowania w pelnym kolorze obrazy z tonerów kadego z czterech kolorów na poszczególnych bbnach wiatloczulych s lczone na tamie transferowej. Podczas drukowania czarno-bialego na tam transferow przenoszony jest tylko obraz z czarnego toneru. Nie wolno dotyka ani uszkodzi tamy transferowej, poniewa mogloby to doprowadzi do powstania niepoprawnego obrazu. (15) Prawa pokrywa Otwórz t pokryw, aby usun zacicie. (16) Pokrywa modulu odwracajcego papier Uywany przy dwustronnym drukowaniu. Otwórz t pokryw, aby usun zacity papier. (17) Podajnik boczny Uywaj tego podajnika do rcznego podawania papieru. Przy wkladaniu duego arkusza papieru naley wysun dodatkow podpórk podajnika bocznego. LADOWANIE PAPIERU W PODAJNIKU BOCZNYM (strona 1-32) 1-5 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW I SZYBA DOKUMENTU (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) Rolka pobierajca papier Ta rolka obraca si automatycznie pobierajc oryginal. Pokrywa obszaru pobierania dokumentów Otwórz t pokryw aby usun zacicie oryginalu lub wyczyci rolk pobierajc papier. (3) Prowadnice oryginalu Zapewniaj prawidlowe skanowanie oryginalu. Dopasuj prowadnice do szerokoci oryginalu. UKLADANIE ORYGINALU (strona 1-35) (4) Taca podajnika dokumentów Ukladaj oryginaly w tej tacy. Jednostronne oryginaly musz by uloone nadrukiem do góry. UKLADANIE ORYGINALU (strona 1-35) (5) Taca wyjcia oryginalu Oryginaly s dostarczone na t tac po skanowaniu. (8) (7) (6) Miejsce skanowania Oryginaly uloone w tacy podajnika dokumentów s tutaj skanowane. REGULARNA KONSERWACJA (strona 1-49) Detektor formatu oryginalu Rozpoznaje format oryginalu uloonego na szybie. UKLADANIE ORYGINALU NA SZYBIE (strona 1-37) Szyba oryginalu Uywaj jej do skanowania ksiek lub innych grubych oryginalów, które nie mog by podawane przez automatyczny podajnik dokumentów. UKLADANIE ORYGINALU NA SZYBIE (strona 1-37) 1-6 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA BOK I TYL (1) (2) (3) (4) (5) (1) Zlcze USB (typ A) Obsluguje USB 2. 0 (o wysokiej prdkoci). Sluy do podlczania urzdzenia USB, takiego jak pami USB. Zlcze to nie jest na pocztku dostpne. Jeli chcesz korzysta z tego zlcza, skontaktuj si z pracownikiem serwisu. (2) Zlcze USB (typ B) Obsluguje USB 2. 0 (o wysokiej prdkoci). Do tego portu mona podlczy komputer, aby urzdzenie bylo wykorzystywane jako drukarka. Jako przewodu USB naley uywa ekranowanego typu kabla. (3) Zlcze LAN Do tego portu podlcz kabel LAN, gdy urzdzenie ma by uywane w sieci. Uywaj ekranowanego typu kabla. (4) Port tylko do uytku serwisu Uwaga Zlcze moe by uywane wylcznie przez pracowników serwisu. Podlczanie kabla do tego portu moe powodowa nieprawidlowe dzialanie urzdzenia. Informacja wana dla techników serwisu: Kabel podlczony do serwisowego portu nie moe by dluszy ni 3 m (118"). (5) Wtyczka 1-7 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA PANEL OPERACYJNY (1) (2) (3) (4) (5) (6) STATUS ZADANIA DRUKOWANIE GOTOWA DANE USTAWIENIA SYSTEMU WYSYLANIE OBRAZU LINIA DANE EKRAN PODSTAWOWY LOGOUT (7) (8) (9) (1) Panel dotykowy Na panelu dotykowym wywietlaj si komunikaty i przyciski. Wywietlane przyciski slu do wykonywania rónych operacji. Gdy przycisk zostanie dotknity, zostanie wyemitowany dwik, a wybrana pozycja zostanie podwietlona. Dostarcza to potwierdzenia wyboru ustawie w czasie obslugi urzdzenia. PANEL DOTYKOWY (strona 1-10) (5) Przyciski numeryczne Slu do wprowadzania iloci kopii, numerów faksu i innych wartoci liczbowych. Przyciski te slu take do wprowadzania ustawie wartoci numerycznych (poza ustawieniami systemu). (6) (7) Przycisk [KASUJ] ( ) Przycinij, aby przywróci ustawienie iloci kopii na "0". Przycisk [EKRAN PODSTAWOWY] Nacinij ten przycisk, aby wywietli ekran podstawowy. Na ekranie mojego menu mona zarejestrowa czsto uywane ustawienia, aby umoliwi szybki dostp do nich i ulatwi obslug urzdzenia.

5 EKRAN PODSTAWOWY (strona 1-22) (8) Wskaniki trybu WYSYLANIE OBRAZU Wskanik LINIA wieci w czasie wysylania lub odbierania faksu lub faksu internetowego. Zapala si take podczas wysylanie obrazu w trybie skanowania. Wskanik DANE Miga, gdy odebrany faks lub faks internetowy nie moe zosta wydrukowany, np. z powodu braku papieru. wieci si w przypadku obecnoci zadania transmisji, które nie zostalo wyslane. (9) Rysik Mona go uywa do wskazywania przycisków wywietlanych na panelu dotykowym. (2) Przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU] Przycinij ten przycisk, aby wywietli ekran menu ustawie systemu. Ustawienia systemu slu do konfiguracji ustawie podajnika papieru, zapisywania adresów transmisji i regulacji parametrów w celu uproszczenia uytkowania maszyny. (3) Przycisk [STATUS ZADANIA] Przycinij aby wywietli ekran statusu zadania. Ekran statusu zadania umoliwia sprawdzenie informacji o zadaniu oraz usunicie zadania. Szczególowe informacje o poszczególnych funkcjach mona znale w niniejszej instrukcji. (4) Wskaniki trybu DRUKOWANIE Wskanik GOTOWA Gdy ten wskanik wieci, mog by przyjmowane zadania drukowania. Wskanik DANE Miga gdy dane drukowania s odbierane i wieci wiatlem ciglym gdy jest wykonywane drukowanie. 1-8 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA (10) (11) (12) (13) STATUS ZADANIA DRUKOWANIE GOTOWA DANE USTAWIENIA SYSTEMU WYSYLANIE OBRAZU LINIA DANE EKRAN PODSTAWOWY LOGOUT (14) (10) Przycisk [KOPIOWANIE KOLOROWE] Nacinij ten przycisk, eby wykona kopi lub skanowanie oryginalów w kolorze. Tego przycisku nie mona uy przy faksowaniu i faksowaniu przez Internet. (11) Przycisk [KOPIOWANIE CZARNO-BIALE] Uyj tego przycisku, eby skopiowa lub zeskanowa oryginal w trybie czarno-bialym. Ten przycisk sluy równie do wysylania faksów, gdy urzdzenie znajduje si w trybie faksu. (12) Wskanik glównego wlcznika zasilania wieci, gdy glówny wlcznik zasilania urzdzenia jest w poloeniu wlczonym. WLCZANIE I WYLCZANIE ZASILANIA (strona 1-15) (13) Przycisk [ZASILANIE] ( ) Uyj tego przycisku aby wlczy lub wylczy zasilanie urzdzenia. WLCZANIE I WYLCZANIE ZASILANIA (strona 1-15) (14) Przycisk [LOGOUT] ( ) Przycinij aby wylogowa si po zalogowaniu i korzystaniu z urzdzenia. Korzystajc z funkcji faksu mona nacisn ten przycisk w celu wyslania sygnalów tonowych przez lini impulsow. AUTORYZACJA UYTKOWNIKA (strona 1-17) (15) (16) (17) (18) ) (15) Przycisk [#/P] ( Nacinicie tego przycisku w trakcie korzystania z funkcji kopiowania powoduje uycie programu zadania. Przycisku mona uywa przy dzwonieniu podczas korzystania z funkcji faksu. (16) Przycisk [KASUJ WSZYSTKO] ( ) Przycinij ten przycisk aby powróci do stanu pocztkowego operacji. Uyj tego przycisku gdy chcesz skasowa wszystkie wybrane ustawienia i rozpocz operacj od stanu pocztkowego. (17) Przycisk [STOP] ( ) Przycinij ten przycisk aby zatrzyma zadanie kopiowania lub skanowanie oryginalu. (18) Przycisk ( ) / wskanik [OSZCZDZANIE ENERGII] Uyj tego przycisku aby przelczy urzdzenie w tryb automatycznego wylczenia zasilania w celu oszczdnoci energii. Przycisk [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ) miga, gdy urzdzenie jest w trybie automatycznego wylczenia zasilania. PRZYCISK [OSZCZDZANIE ENERGII] (strona 1-16) Wskaniki na panelu operacyjnym mog si róni w zalenoci od kraju lub regionu. 1-9 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA PANEL DOTYKOWY W tej czci objaniono jak korzysta z panelu dotykowego. Informacje jak wprowadza tekst w rozdziale "WPROWADZANIE TEKSTU" (strona 1-67). Informacje o ekranach i procedurach uywania ustawie systemowych - patrz "Wspólne sposoby obslugi" (strona 6-4) w rozdziale "6. USTAWIENIA SYSTEMU". Uywanie panelu dotykowego Przyklad 1 (1) KOPIUJ WYLIJ OBRAZ PRZECH.DOKUM. Praca Druk. Kolejka Prac 1 KOPIUJ KOPIUJ Computer Skanuj na Zad. Faks. Internet-Faks Bufor Kolej. Prac 1 1 Zakoczono Zestawy/Postp 020 / / 000 Status Kopiow. Oczekiwanie Oczekiwanie Oczekiwanie (2) Sygnal 002 / 000 dwikowy 001 / 000 Szczególy Priorytet Stop/Usu (3) (1) Przyciski wyboru trybu Przyciski te slu do przelczania midzy trybami kopiowania, wysylania obrazów i przechowywania dokumentów. (2) Ustawienia kadej funkcji mona latwo wybra lub anulowa, przez dotykanie palcami przycisków na ekranie. Gdy dana pozycja zostanie wybrana, zostanie wyemitowany sygnal dwikowy, a przycisk zostanie podwietlony potwierdzajc dokonanie wyboru. (3) Przyciski wyszarzone nie mog zosta wybrane. Jeli przycisk nie moe zosta wybrany po dotkniciu, zostanie wyemitowany podwójny sygnal dwikowy. Przyklad 2 (1) Opcje Zmiana Margin. Anuluj Przyklad 3 (2) (3) OK OK (4) Opcje (1) (2) OK Zmiana Margin. Usu Tryb Ksikowy 1 Kopiowanie W Tandemie 2 Prawy Lewy W Dól Strona 1 Strona 2 (0~20) mm Kopia Broszury Budowanie Pracy Przekl. Midzy Foliami Kopiowanie Indeksów (0~20) mm Okladki/ Przekladki Kopiowanie Ksikowe Multi Shot Card Shot (1) Jeli przycisk jest na ekranie podwietlony, to znaczy e jest wybrany. Aby zmieni wybór dotknij inny przycisk, który zostanie podwietlony. (2) Przyciski mog by uywane do zwikszania lub zmniejszania wartoci. Aby warto szybko si zmieniala naley przytrzyma palec na przycisku. (3) Dotknij ten przycisk, aby skasowa ustawienie. (4) Dotknij przycisk [OK], aby wprowadzi i zapisa ustawienie. (1) Niektóre pozycje na ekranie ustawie opcjonalnych wybiera si po prostu za pomoc dotknicia przycisku danego elementu. Aby anulowa wybran pozycj, nacinij ponownie podwietlony przycisk, aby usun podwietlenie. (2) Jeli ustawienia mieszcz si na wielu ekranach, nacinij przycisk lub, aby zmienia midzy ekranami Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Przyklad 4 Tryb Kolorowy Pelny Kolor Zwykly A4 Opcje 2-Stronna Kop. Wyjcie Przegld Funkcji Zmiana Ma Przesu:w prawo Przód:10mm/Tyl:10mm Krawd:10mm rodek:10mm Przód:2-Stronny/Tyl:Wkladka Wkladanie A:10 Stron/B:10 Stron OK Usu Okladki/ladki 1 1 Ekspozycja Auto 1. A4 1. A4 2. A4R 2. A4R 3. B4 3. B4 4. A3 4. A3 Plik Przech. Tymcz. Skala Kopii Oryginal Auto A4 Wybór Papieru Auto A4 Zwykly 100% Podgld Gdy zostanie wybrany przynajmniej jeden tryb specjalny, w ekranie podstawowym pojawi si przycisk. Przyklad 5 Gdy zostanie dotknity przycisk, wywietli si lista wybranych trybów specjalnych. Oryginal Pole Rozmiaru Anuluj OK OK Wprowad warto na klawiaturze num. X Y (25 mm 432) 297 Anuluj (25-297) (25 mm 297) OK Nacinij przycisk z wartoci liczbow, aby bezporednio wprowadzi warto za pomoc przycisków numerycznych. Nacinij przyciski numeryczne, aby wprowadzi warto liczbow, po czym nacinij przycisk [OK]. Panel dotykowy (ekran) pokazany w tej instrukcji jest ilustracj opisow.

6 Rzeczywisty ekran nieznacznie si od niego róni. Ustawienia Systemowe (Administrator): Dwik Przy Nac. Klawiszy Jest uywany do regulacji glonoci dwiku gdy jest dotknity przycisk. Emisja dwiku po dotkniciu moe równie by wylczona Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA WSKANIKI STATUSU Kiedy zostanie wywietlone okno podstawowe trybu, prawa cz panelu dotykowego pokazuje status urzdzenia. Przedstawiona informacja zostala objaniona poniej. Przyklad: Okno podstawowe trybu kopiowania Kopii w podajniku 1. Gotowa do nastpnej pracy kopiow. Tryb Kolorowy Pelny Kolor Zwykly A4 Przerwa Status Zadania Status MFP Opcje 020/015 2-Stronna Kop. Wyjcie Kopiow. 020/015 Oczekiwanie 020/015 Oczekiwanie (1) Status Zadania Status MFP Informacje o konserwacji DC DC DC Ekspozycja Auto 1. A4 1. A4 2. A4R 2. A4R 3. B4 3. B4 4. A3 4. A3 Plik Przech. Tymcz. Skala Kopii Oryginal Auto A4 Wybór Papieru Auto A4 Zwykly 020/015 Podgld Oczekiwanie 100% (2) (1) Przycisk wyboru wskanika Wskanik statusu mona zmienia pomidzy opcjami "Status Zadania" i "Status MFP". Jeli wywietlony jest ekran statusu zadania, wskanik statusu automatycznie zmieni si na "Status MFP". (2) "Wskanik Status Zadania" Wskazuje pierwsze 4 zadania drukowania w kolejce do wydruku (zadanie w toku i zadania oczekujce na wydruk). Wywietlone s typ zadania, ustawiona ilo kopii, ilo wykonanych kopii oraz status zadania. Na tym ekranie nie mona dokonywa zmian w ustawieniach zada. Zmian mona dokonywa tylko na ekranie statusu zadania. Szczególowe informacje o poszczególnych funkcjach mona znale w niniejszej instrukcji. (3) "Wskanik Status MFP" (3) Przedstawia informacje o systemie urzdzenia. "Informacje o konserwacji" Wskazuje informacje serwisowe urzdzenia za pomoc kodów Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA PASEK SYSTEMU Pasek systemu jest wywietlony na dole panelu dotykowego. Poniej znajduje si objanienie elementów przedstawionych na pasku systemu. Status MFP Tryb Kolorowy Pelny Kolor Zwykly A4 Opcje 020/015 2-Stronna Kop. Wyjcie Kopiow. 020/015 Oczekiwanie 020/015 Oczekiwanie Ekspozycja Auto 1. A4 1. A4 2. A4R 2. A4R 3. B4 B4 4. A3 A3 Plik Przech. Tymcz. Skala Kopii Oryginal Auto A4 Wybór Papieru Auto A4 Zwykly 020/015 Podgld Oczekiwanie 100% Podajnik1 (1) (1) Wskanik statusu zadania Zadania w toku lub zarezerwowane s oznaczone ikonami. Ikony mog by nastpujce: Zadanie drukowania Zadanie skanowania do Zadanie skanowania do Folderu Sieciowego Zadanie odbioru faksu internetowego (z serwerem SMTP) Zadanie przesylania* Zadanie trasowania wewntrznego Zadanie kopiowania/dru kowania w tandemie Zadanie kopiowania Zadanie skanowania do FTP Zadanie skanowania do komputera Zadanie transmisji faksu internetowego (z serwerem SMTP) Zadanie transmisji faksu PC-I (2) Zadanie drukowania pliku i skanowania na twardy dysk Zadanie wysyania metadanych * Pojawia si w zadaniu transmisji wielomodowej. (2) (3) Kiedy pojawi si okno podstawowe inne ni okno trybu wysylania obrazu, podczas podawania papieru zostanie wywietlona liczba podajników uywanych do podawania papieru. Kolor widoczny na wskaniku statusu zadania zaley od statusu zadania, zgodnie z ponisz tabel. Mona dotkn wskanika statusu zadania, aby wywietli ekran statusu zadania. Wskanik statusu zadania Zielony Konfiguracja urzdzenia Wykonywane jest zadanie drukowania, skanowania lub inne. Urzdzenie rozgrzewa si lub jest w trybie oczekiwania, lub zadanie zostalo anulowane. Wystpilo zacicie papieru lub inny bld. Brak zada. ólty Czerwony Szary Ikona Ikona ta jest widoczna, gdy dane s wysylane lub odbierane. Ta ikona jest widoczna, gdy dane faksu, skanu lub faksu internetowego s zapisane w pamici urzdzenia. Kiedy zapisane s dane wysylane, pojawia si. Kiedy zapisane s dane odbierane, pojawia si. Kiedy zapisane s zarówno dane do wyslania, jak i te odbierane, pojawia si. Wskanik ten bdzie widoczny, gdy pracownik serwisowy wlczy tryb symulacji. Jest on widoczny, gdy do urzdzenia jest podlczona pami USB lub inne urzdzenie USB Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Ikona ta pojawia si, gdy uywany jest modul ochrony danych. Ikona ta pojawia si, gdy urzdzenie lczy si z aplikacjami zewntrznymi. (3) Przycisk regulacji jaskrawoci Wska ten przycisk, aby wyregulowa jaskrawo panelu dotykowego. Po dotkniciu obok przycisku pojawi si ponisze okno. Wska przycisk [+] lub [-], aby wyregulowa jaskrawo. Po zakoczeniu regulacji, nacinij ponownie przycisk regulacji jaskrawoci, by zamkn okno Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA WLCZANIE I WYLCZANIE ZASILANIA Urzdzenie posiada dwa wlczniki zasilania. Glówny wlcznik zasilania znajduje si na dole po lewej stronie po otworzeniu pokrywy glównej. Nastpnym wlcznikiem zasilania jest przycisk [ZASILANIE] ( ) na panelu operacyjnym u góry po prawej stronie. Glówny wlcznik zasilania Gdy glówny wlcznik zasilania jest wlczony, wskanik glównego wlcznika zasilania na panelu operacyjnym wieci si. Przycisk [ZASILANIE] Wskanik glównego wlcznika zasilania Przycisk [ZASILANIE] Pozycja "Wl." (wlczony) Pozycja "Wyl." (wylczony) Wlczanie zasilania (1) Przelcz glówny wlcznik do poloenia wlczenia. (2) Przycinij przycisk [ZASILANIE] ( wlczy zasilanie. ), aby Wylczanie zasilania (1) Przycinij przycisk [ZASILANIE] ( wylczy zasilanie. ), aby (2) Przelcz wlcznik glówny do poloenia wylczenia. Wylczajc zasilanie glównym wylcznikiem zasilania upewnij si, e wszystkie wskaniki na panelu sterowania zostaly wylczone. W przypadku naglej przerwy w zasilaniu spowodowanej awari zasilania lub inn przyczyn, wlcz urzdzenie ponownie i poprawnie wykonaj procedur wylczenia. Pozostawienie urzdzenia wylczonego bez uprzedniego uycia przycisku [ZASILANIE] ( ), moe spowodowa powstanie nietypowych zaklóce, degradacj jakoci obrazu i inne problemy. Wylczenie glównego wlcznika zasilania lub wyjcie wtyczki z gniazdka sieciowego, gdy wiec lub pulsuj wskaniki, moe spowodowa uszkodzenie twardego dysku i utrat danych. Jeli podejrzewasz awari urzdzenia, w pobliu jest silna burza lub urzdzenie musi zosta przeniesione, wylcz zarówno wlcznik [ZASILANIE] ( ) jak i glówny wlcznik zasilania oraz wyjmij wtyczk kabla zasilajcego z gniazdka. Podczas korzystania z funkcji faksu lub faksu internetowego glówny wlcznik zawsze powinien by w poloeniu wlczonym. Restartowanie urzdzenia Aby niektóre ustawienia zaczly obowizywa, naley ponownie uruchomi urzdzenie. Jeli komunikat na panelu dotykowym nakazuje ponownie uruchomi urzdzenie, nacinij przycisk [ZASILANIE] ( by wylczy zasilanie, po czym nacinij go ponownie, by z powrotem wlczy zasilanie. W niektórych sytuacjach nacinicie przycisku [ZASILANIE] ( ) w celu restartu nie sprawi, e dane ustawienia zaczn obowizywa. W takim wypadku naley uy glównego wlcznika zasilania, by wylczy i wlczy zasilanie.

7 ), 1-15 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA FUNKCJE OSZCZDZANIA ENERGII Ten produkt posiada dwa tryby oszczdzania energii, które s zgodne z zaloeniami programu Energy Star i pozwalaj zachowa zasoby naturalne i zredukowa zanieczyszczenie rodowiska. Tryb wstpnego nagrzewania (Tryb niskiego zuycia energii) Tryb wstpnego nagrzewania automatycznie obnia temperatur zespolu utrwalania i, co za tym idzie, redukuje zuycie energii, jeli urzdzenie przelczy si w ten tryb po czasie ustawionym w "Ustawieniach Trybu Nagrzewania" w ustawieniach systemu (administrator). Dziki temu utrzymywana jest nisza temperatura zespolu utrwalania i zmniejszone zostaje zuycie energii, gdy urzdzenie jest w trybie oczekiwania. Normalna obsluga jest moliwa po dotkniciu dowolnego przycisku na panelu, gdy zostanie uloony oryginal oraz gdy przychodzi zadanie drukowania. Tryb automatycznego wylczenia (Tryb upienia) Tryb automatycznego wylczenia wylcza zasilanie wywietlacza i zespolu utrwalania jeli urzdzenie pozostaje w stanie czuwania (nie jest uywane) przez okres czasu ustawionego w "Timer Autom. Wyl. Zasilania" w ustawieniach systemowych (administrator). W tym trybie jest najniszy pobór energii. Oszczdza si wicej energii ni w trybie wstpnego nagrzewania, ale czas "budzenia" jest dluszy. Ten tryb moe by wylczony w ustawieniach systemowych (administratora). Urzdzenie automatycznie powraca do normalnego dzialania, gdy jest otrzymywane zadanie drukowania lub zostanie przycinity migajcy przycisk [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ). PRZYCISK [OSZCZDZANIE ENERGII] Przycinij przycisk [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ), aby wprowadzi urzdzenie w tryb automatycznego wylczenia zasilania lub by wybudzi urzdzenie z tego trybu. Przycisk [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ) posiada wskanik informujcy, czy urzdzenie jest w trybie automatycznego wylczenia zasilania. Kiedy wskanik przycisku [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ) jest wylczony w trybie gotowoci Kiedy wskanik przycisku [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ) miga Urzdzenie jest gotowe do uycia. Jeli przycisk [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ) zostanie przycinity, gdy wskanik jest wylczony, wskanik zacznie miga, a urzdzenie wejdzie po krótkim czasie w tryb automatycznego wylczenia zasilania. Urzdzenie jest w trybie automatycznego wylczenia zasilania. Jeli przycisk [OSZCZDZANIE ENERGII] ( ) zostanie przycinity, gdy wskanik miga, wskanik wylczy si, a urzdzenie po krótkim czasie bdzie w stanie gotowoci. Przycisk / wskanik [OSZCZDZANIE ENERGII] 1-16 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA AUTORYZACJA UYTKOWNIKA Autoryzacja uytkownika ogranicza uycie urzdzenia do zarejestrowanych uytkowników. Mona okreli funkcje dostpne dla poszczególnych uytkowników, dostosowujc urzdzenie do specyficznych potrzeb danego miejsca pracy. Jeli administrator urzdzenia wlczyl autoryzacj uytkownika, kady uytkownik musi zalogowa si w urzdzeniu. Istniej róne rodzaje autoryzacji uytkownika, a kady z nich wymaga innego sposobu logowania. Wicej informacji znajduje si w objanieniach sposobów logowania. AUTORYZACJA PRZY POMOCY NUMERU UYTKOWNIKA (patrz poniej) AUTORYZACJA PRZY POMOCY NAZWY LOGINU / HASLA (strona 1-19) AUTORYZACJA PRZY POMOCY NUMERU UYTKOWNIKA Niniejsza procedura jest uywana do logowania przy uyciu numeru uytkownika otrzymanego od administratora urzdzenia. Autoryzacja Uytkownika OK Login Admina Autoryzacja przy pomocy numeru uytkownika Wprowad Twój numer uytkownika (5 do 8 cyfr) przy pomocy przycisków numerycznych. 1 Kada wprowadzona cyfra zostanie wywietlona jako " " Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Autoryzacja Uytkownika OK Wska przycisk [OK]. Po autoryzacji wprowadzonego numeru uytkownika, na chwil pojawi si ekran licznika uytkownika. Status uytkow.: zuyte/pozostale str. Czarno-Biale : 87,654,321/12,345,678 Login Admina 2 Jeli w ustawieniach systemu (administratora) w opcji "Lista Grupy Limitu Stron" zostal ustawiony limit stron, wywietli si ilo pozostalych stron. (Wywietla si ilo stron jak uytkownik moe uy w kadym trybie (kopiowanie, skanowanie, itp. ) Czas w jakim wywietla si ten ekran moe by zmieniony przy uyciu funkcji "Ustawienie Czasu Komunikatu" w ustawieniach systemu (administrator). Gdy numer uytkownika jest 8 cyfrowy, ten krok nie jest potrzebny. (Logowanie nastpuje automatycznie po wprowadzeniu numeru uytkownika.) Gdy zakoczyle korzystanie z urzdzenia i chcesz si wylogowa, przycinij przycisk [LOGOUT] ( ). 3 LOGOUT Jeli minie uprzednio ustawiony czas po ostatnim korzystaniu z urzdzenia, zostanie aktywowana funkcja automatycznego kasowania. Gdy zostanie aktywowane automatyczne kasowanie, wylogowanie nastpi automatycznie. Jednak gdy jest uywany tryb skanowania do PC, wylogowanie nie nastpi, gdy zostanie przycinity przycisk [LOGOUT] ( ) oraz nie dziala automatyczne kasowanie. Przejd w inny tryb urzdzenia, a nastpnie wyloguj si. Jeli nieprawidlowy numer uytkownika zostanie wprowadzony 3 razy z rzdu... Jeli "Ostrzeenie, gdy Login Nie Jest Przyjty" jest wlczone w ustawieniach systemu (administrator), i nieprawidlowy numer uytkownika zostanie wprowadzony 3 razy z rzdu, urzdzenie zablokuje si na 5 minut. Sprawd u administratora Twój numer uytkownika. Administrator moe usun blokad. W tym celu naley wybra opcje [Kontrola Uytkownika] i [Ustawienia Domylne] na stronie WWW Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA AUTORYZACJA PRZY POMOCY NAZWY LOGINU / HASLA Niniejsza procedura jest uywana do logowania przy pomocy nazwy loginu i hasla otrzymanego od administratora urzdzenia lub administratora serwera LDAP. Certyfikat LDAP wymaga uycia napdu dysku twardego. Autoryzacja Uytkownika OK Nazwa W Login Nazwa Uytk. Haslo Autoryzuj do: Zaloguj si Lokalnie Autoryzacja przy pomocy nazwy loginu i hasla (Gdy jest uywana autoryzacja LDAP na ekranie pojawi si inne pozycje.) Autoryzacja Uytkownika OK Dotknij przycisk [Nazwa W Login] lub przycisk. Jeli zostanie dotknity przycisk [Nazwa W Login], pojawia si ekran wyboru nazwy uytkownika. Przejd do nastpnego kroku. Po naciniciu przycisku pojawi si obszar dla wprowadzenia "Numery Rejestracji" [---]. Uyj przycisków numerycznych, aby wprowadzi swój numer rejestracji, który zostal zapisany na "Licie Uytkowników" w ustawieniach systemu (administrator). Po wprowadzeniu numeru rejestracji, przejd do kroku 3. Nazwa W Login Nazwa Uytk. 1 Haslo Autoryzuj do: Zaloguj si Lokalnie (A) (B) (C) Cofnij Wybierz nazw uytkownika. (A) Przycisk [Wpis Bezporedni] Uyj tego przycisku, jeli twoje dane nie zostaly zapisane na "Licie Uytkowników" w ustawieniach systemowych (administratora) i korzystasz tylko z autoryzacji LDAP. Pojawi si ekran wprowadzania tekstu. Wprowad swoj nazw loginu. (B) Przyciski wyboru uytkownika Dotknij swoj nazw uytkownika, która zostala zachowana na "Licie Uytkowników" w ustawieniach systemu (administratora).

8 (C) Przycisk [Cofnij] Przycinij ten przycisk, aby powróci do ekranu logowania. (D) Zakladki indeksu Wszyscy uytkownicy pojawiaj si w zakladce [Cale]. Uytkownicy s pogrupowani na innych zakladkach, odpowiednio do wprowadzonych wyszukiwanych znaków, gdy kady z uytkowników byl zapisywany. Wybór Uytkownika Trybu Kontroli Kont Urzdzenia User 0001 User 0003 Login Admina Wpis Bezporedni User 0005 User 0007 User 0009 User 0011 ABC Cale ABCD EFGH User User 0004 User 0006 User 0008 User 0010 User 0012 IJKL MNOP QRSTU VWXYZ etc. 2 2 Uytk. (D) Autoryzacja LDAP moe by uywana gdy administrator serwera dostarcza uslug LDAP w LAN (sie lokalna) Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Autoryzacja Uytkownika OK Dotknij przycisk [Haslo]. Pojawi si ekran wprowadzania tekstu, aby wprowadzi haslo. Wprowad swoje haslo, które zostalo zachowane na "Licie Uytkowników" w ustawieniach systemowych (administrator). Jeli logujesz si do serwera LDAP, wprowad haslo, które jest zachowane z Twoj nazw logowania do serwera LDAP. Kady wprowadzony znak zostanie wywietlony jako " ". Po zakoczeniu wpisywania hasla, nacinij przycisk [OK]. Jeli uwierzytelnianie odbywa si za pomoc serwera LDAP i masz inne hasla zapisane na "Licie Uytkowników" w ustawieniach systemu (administratora) i na serwerze LDAP, uyj hasla zapisanego na serwerze LDAP. Nazwa W Login Nazwa Uytk. Haslo Autoryzuj do: Zaloguj si Lokalnie User 0001 Gdy nie zostal zachowany serwer LDAP, [Autoryzuj do:] moe zosta zmienione. Jeli logujesz si przy uyciu przycisku wyboru uytkownika... Serwer LDAP zostal zachowany, gdy byla zachowana Twoja informacja o uytkowniku i dlatego serwer LDAP pojawi si jako serwer uwierzytelniony, gdy wybierzesz swoj nazw. Przejd do kroku 4. 3 Gdy logujesz si przy uyciu przycisku [Bezp. Wprow.]... Nacinij przycisk [Autoryzuj do:]. Autoryzacja Uytkownika OK Nazwa W Login Nazwa Uytk. Haslo Autoryzuj do: Zaloguj si Lokalnie Bezp. Wprow. Wybierz serwer LDAP i dotknij przycisk [OK]. Autoryzuj do: Zaloguj si Lokalnie Serwer 1 Serwer 2 Serwer 3 Serwer 4 Serwer 5 Serwer 6 Serwer 7 OK 1-20 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Autoryzacja Uytkownika OK Wska przycisk [OK]. Po autoryzacji wprowadzonej nazwy loginu i hasla, na krótko pojawia si licznik uytkownika. Nazwa W Login Nazwa Uytk. Haslo Autoryzuj do: Zaloguj si Lokalnie User 0001 Status uytkow. : zuyte/pozostale str. Czarno-Biale : 87,654,321/12,345,678 4 (Gdy jest uywana autoryzacja LDAP na ekranie pojawi si inne pozycje.) Jeli w ustawieniach systemowych (administratora) w opcji "Lista Grupy Limitu Stron" zostal ustawiony limit stron, wywietli si ilo pozostalych stron. (Wywietla si ilo stron jak uytkownik moe uy w kadym trybie (kopiowanie, skanowanie, itp.) Czas w jakim wywietla si ten ekran moe by zmieniony przy uyciu funkcji "Ustawienie Czasu Komunikatu" w ustawieniach systemu (administrator). Gdy zakoczyle korzystanie z urzdzenia i chcesz si wylogowa, przycinij przycisk [LOGOUT] ( ). 5 LOGOUT Jeli minie uprzednio ustawiony czas po ostatnim korzystaniu z urzdzenia, zostanie aktywowana funkcja automatycznego kasowania. Gdy zostanie aktywowane automatyczne kasowanie, wylogowanie nastpi automatycznie. Jednak gdy jest uywany tryb skanowania do PC, wylogowanie nie nastpi gdy zostanie przycinity przycisk [LOGOUT] ( ) oraz nie dziala automatyczne kasowanie. Przejd w inny tryb urzdzenia, a nastpnie wyloguj si. Jeli nieprawidlowy numer uytkownika zostanie wprowadzony 3 razy z rzdu... Jeli "Ostrzeenie, gdy Login Nie Jest Przyjty" jest wlczone w ustawieniach systemu (administrator), i nieprawidlowy numer uytkownika zostanie wprowadzony 3 razy z rzdu, urzdzenie zablokuje si na 5 minut. Sprawd u administratora Twój numer uytkownika. Administrator moe usun blokad. W tym celu naley wybra opcje [Kontrola Uytkownika] i [Ustawienia Domylne] na stronie WWW. W przypadku autoryzacji za pomoc LDAP, moe pojawi si przycisk [Adres ], w zalenoci od uywanego sposobu uwierzytelniania. Jeli w kroku 3. pojawi si przycisk [Adres ], nacinij go. Pojawi si okno wprowadzania tekstu. Wprowad swój adres . Autoryzacja Uytkownika OK Nazwa W Login Nazwa Uytk.User 0002 Adres E- mail Haslo Autoryzuj do: Serwer 2 Ustawienia Systemowe (Administrator): Lista Uýytkowników Sluy do zapisywania nazw uytkowników urzdzenia. Szczególowe informacje takie jak nazwa loginu, numer uytkownika i haslo równie s zachowane. Popro administratora urzdzenia o informacje jakie potrzebujesz, aby korzysta z urzdzenia Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA EKRAN PODSTAWOWY Po naciniciu przycisku [EKRAN PODSTAWOWY] na panelu operacyjnym, na panelu dotykowym zostanie wywietlony ekran glówny. Na ekranie podstawowym widoczne s przyciski wyboru trybu. Przyciski te slu do otwierania okna podstawowego poszczególnych trybów. Przycisk [Moje menu] sluy do wywietlania skrótów do funkcji zapisanych w "Moim menu". Ekran 1. (2) (1) Ekran 2. (2) KOPIUJ WYLIJ OBRAZ PRZECH. DOKUM. KOPIUJ WYLIJ OBRAZ PRZECH. DOKUM. Ekran podstawowy Licznik Glówny Sterowanie Przechowyw. Dok. Kontrola Adresów UsUstaw. Podajn. Papierutaw. Podajn. App 01 App 02 App 03 App 04 Moje menu 04/04/ :40 (3) (4) (5) (1) Przycisk [Moje menu] Nacinij, aby przej do ekranu mojego menu. Nazwy przycisków i symbole mog zosta zmienione. (3) (4) Tytul Tutaj widoczny jest tytul ekranu mojego menu. Przycisk skrótu Na przycisku skrótu widoczna jest zaprogramowana funkcja. Mona nacisn dany przycisk, aby wybra zaprogramowan funkcj. (2) Przyciski wyboru trybu Przyciski te slu do przelczania midzy trybami kopiowania, wysylania obrazów, przechowywania dokumentów i Sharp OSA. Nazwy przycisków i symbole mog zosta zmienione. (tylko 1. ekran) (5) Nazwa uytkownika Tutaj widoczna jest nazwa zalogowanego uytkownika. Nazwa uytkownika pojawia si, gdy w urzdzeniu jest aktywna funkcja autoryzacji uytkownika. Pod przyciskami na ekranie mojego menu mona zaprogramowa skróty do okrelonych funkcji. Po naciniciu przycisku skrótowego zostanie wywietlone okno dla danej funkcji. Zaprogramuj czsto uywane funkcje na ekranie mojego menu, aby mie do nich szybki i wygodny dostp. W przypadku korzystania z autoryzacji uytkownika, moe zosta wywietlony ekran mojego menu "Grupa Ulubionych Operacji". Ponisze ustawienia mona skonfigurowa na stronie WWW: Zmiana nazwy przycisku ekranu glównego, zmiana symbolu, zapisanie przycisku aplikacji Zapisanie przycisków wywietlanych na ekranie mojego menu. Ustawienia Systemowe (Administrator): Ustawienia ekranu Moje Menu Rejestracji dokonuje si w opcjach [Ustawienia Systemowe] - [Ustawienia Operacji] - [Ustawienia ekranu Moje Menu] w menu strony WWW.

9 Ustawienia Systemowe (Administrator): Lista Moje Menu W przypadku aktywnej funkcji autoryzacji uytkownika, mona ustawi ekran mojego menu dla kadej "Lista Grup Ulubionych Operacji". Rejestracji dokonuje si w funkcji "Lista Moje Menu" w [Kontrola Uytkownika] w menu strony WWW Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA ZDALNA OBSLUGA URZDZENIA Funkcja zdalnej obslugi umoliwia obslug urzdzenia z komputera. Po dodaniu tej funkcji na komputerze pojawi si taki sam ekran, jak ekran panelu operacyjnego. Umoliwi to obslug urzdzenia z komputera w taki sam sposób, jakby uytkownik stal obok urzdzenia. Urzdzenie Twój komputer Panel operacyjny Obsluguj urzdzenie za pomoc ekranu komputera. Sie Funkcja zdalnej obslugi moe by uywana w tym samym czasie tylko przez jeden komputer. Jak uywa funkcji zdalnej obslugi Przed zastosowaniem tej funkcji ustaw "Uprawnienia Obslugi" na "Dozwolone" w "Zdalna Obsluga Oprogramowania" "Ustawienia Zdalnej Obslugi" w ustawieniach systemu (administratora). 6. USTAWIENIA SYSTEMU "Ustawienia Zdalnej Obslugi" (strona 6-66) Aby skorzysta z funkcji zdalnej obslugi urzdzenie musi by podlczone do sieci i musi by zainstalowana aplikacja VNC (zalecane oprogramowanie VNC: RealVNC). Procedura korzystania z tej funkcji jest nastpujca: Przyklad: RealVNC Z poziomu komputera polcz si z urzdzeniem. 1 (3) (2) (1) Uruchom przegldark VNC (2) Wprowad adres IP urzdzenia w polu "Server". (3) Kliknij przycisk [OK]. 2 Postpuj zgodnie z komunikatami wywietlanymi na panelu obslugi urzdzenia w celu umoliwienia polczenia. Kiedy urzdzenie jest polczone ze zdalnym oprogramowaniem, na pasku systemu panelu dotykowego urzdzenia pojawi si ( ). Jeli chcesz odlczy urzdzenie, wyjd ze zdalnej obslugi oprogramowania lub dotknij ( ). Uywaj panelu operacyjnego tak samo, jak bezporednio na urzdzeniu. Zwró uwag, e przycisk nie moe by wcinity w celu ciglej zmiany wprowadzanej wartoci. Szczególowe informacje o poszczególnych funkcjach mona znale w niniejszej instrukcji. Ustawienia Systemowe (Administrator): Ustawienia Zdalnej Obslugi Ustaw upowanienie do korzystania z funkcji zdalnej obslugi Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA ELEMENTY ZAPISYWANE W REJESTRZE ZADA Ta funkcja jest dostpna, jeli zainstalowany jest napd dysku twardego. Urzdzenie rejestruje wykonywane zadania w rejestrze zada. Glówne informacje zapisywane w rejestrze zada opisano poniej. Aby ulatwi calkowite podliczenie wszystkich zastosowa rónie skonfigurowanych urzdze, elementy zapisywane w rejestrze zada s stale, bez wzgldu na zainstalowane urzdzenia peryferyjne lub cel rejestru. W niektórych wypadkach informacje o zadaniu mog nie zosta zapisane prawidlowo, na przyklad w razie utraty zasilania podczas zadania. Nr 1 Glówne elementy Nazwa elementu ID zadania Opis Rejestrowane jest ID zadania. ID zadania jest zapisywane w rejestrze jako kolejne numery maksymalnie do , a potem licznik powraca do 1. Tryb zadania, na przyklad kopiowanie lub drukowanie. Nazwa komputera, który wyslal zadanie drukowania.* Nazwa uytkownika, kiedy uywana jest funkcja autoryzacji uytkownika. Login, kiedy uywana jest funkcja autoryzacji uytkownika Tryb Zadania Nazwa Komputera Nazwa Uytkownika Nazwa Uytk. Podawana Podczas Rejestracji - Login Data & Czas Rozpoczcia Data & Czas Zakoczenia Licznik Calkowity Czarno-Bialy Data i czas rozpoczcia zadania. Data i czas zakoczenia zadania. W przypadku drukowania rejestrowany jest calkowity licznik. W przypadku wysylania rejestrowana jest ilo wyslanych czarno-bialych stron. Przy podsumowaniu przesylania rejestrowana jest calkowita liczba stron. W przypadku skanowania na twardy dysk rejestrowana jest ilo zapisanych czarno-bialych stron. 9 Licznik Calkowity Koloru W przypadku wysylania rejestrowana jest calkowita liczba wyslanych kolorowych stron. Przy podsumowaniu przesylania rejestrowana jest calkowita liczba stron. W przypadku skanowania na twardy dysk rejestrowana jest ilo zapisanych kolorowych stron. Licznik Calkowity Dwukolorowe Licznik Calkowity Jednokolorowe Licz zgodnie z rozmiarem Liczba arkuszy wedlug rozmiaru Licznik Nieprawidlowego Papieru (Czarno-Bialy) Licznik Nieprawidlowego Papieru (Kolorowy) Wskazuje Licznik Calkowity Dwukolorowe Wskazuje Licznik Calkowity Jednokolorowe Liczenie wg oryginalów/formatu papieru w trybie kolorowym i czarnobialym. Wskazuje liczb arkuszy dla typu papieru. Wskazuje liczb nieprawidlowych czarno-bialych arkuszy Wskazuje liczb nieprawidlowych kolorowych arkuszy Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Nr Element Powizany z Przesylaniem Obrazu Element Powizany z Zadaniem Drukowania Glówne elementy Nazwa elementu Liczba Zarezerwowanych Zestawów Liczba Ukoczonych Zestawów Liczba Zarezerwowanych Stron Liczba Ukoczonych Stron Rezultat Powód Bldu Wydruk Zszywaj Licznik zszywek Licznik Dziurkowania Dwik Drukarki Adres Bezporedni Nazwa Nadawcy Adres Nadawcy Typ transmisji Administracyjny Numer Seryjny Numer rozsylania Kolejno wpisów Opis Liczba okrelonych zestawów lub zarezerwowanych miejsc docelowych. Liczba zakoczonych zestawów lub miejsc docelowych, do których wysylanie zostalo pomylnie zakoczone. Liczba zarejestrowanych stron oryginalu kopii, druku, zadania skanowania lub innego zadania. Liczba ukoczonych stron jako zestawu. Rezultat zadania. Powód bldu, w przypadku wystpienia bldu podczas zadania. Tryb wydruku w zadaniu drukowania. Status zszywania. Licznik zszywek. Licznik dziurkowania. Dwik uywany do zadania drukowania. Adres zadania wysylania obrazów. Nazwa nadawcy zadania wysylania obrazów. Adres nadawcy zadania wysylania obrazów. Typ transmisji zadania wysylania obrazów. Administracyjny numer seryjny zadania wysylania obrazów. Numer rozsylania zadania wysylania obrazów. Kolejno rezerwacji dla rozsylania zadania wysylania obrazów. W przypadku zadania seryjnego pollingu, sluy do powizania komunikacji z drukowaniem. Format Pliku zadania wysylania obrazów. Tryb kompresji i wspólczynnik kompresji pliku zadania wysylania obrazów. Wskazuje czas polczenia zadania wysylania obrazów. Wskazuje zapisany numer nadawcy. Status przechowywania dokumentu. Tryb zapisywania przechowywania dokumentu. Nazwa pliku zapisanego przy przechowywaniu dokumentu lub wstrzymanego wydruku.* Rozmiar pliku. Tryb koloru wybrany przez uytkownika. Opcje wybrane przy wykonywaniu zadania. Rejestruje nazwy plików zada drukowania.* Typ Pliku Tryb Kompresji/Wspólczynn ik Kompresji Czas Polczenia Numer Faksu Element Powizany z Archiwum Dokumentu Przechowywanie Dokumentu Tryb Zapisywania Nazwa Pliku 2 Rozmiar Danych [KB] Funkcjonalno Podstawowa Ustawienie Koloru Opcje Nazwa Pliku Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Nr 45 Nazwa elementu Elementy szczególowe Format Oryg.

10 Opis Format skanowanego oryginalu. W przypadku zadania drukowania przechowywania dokumentu, format papieru pliku. Typ oryginalu (tekst, drukowan fotografi itp.) ustawiony w oknie ustawie ekspozycji. W przypadku zadania drukowania, rozmiar papieru. W przypadku zadania wysylania, rozmiar wysylanego papieru. W przypadku zadania skanowania na twardy dysk, rozmiar papieru zapisanego pliku. Typ papieru uywanego do drukowania. Wskazuje, e w opcji "Typ papieru" zostal wylczony dupleks. Wskazuje, e w opcji "Typ papieru" zostala ustalona strona Typ Oryginalu Rozmiar papieru Typ papieru Wlaciwoci Papieru: Wylcz Dupleks Wlaciwoci Papieru: Ustalona Strona Papieru Wlaciwoci Papieru: Wylcz Zszywacz Wlaciwoci Papieru: Wylcz Dziurkacz Konfiguracja Duplexu Rozdzielczo Element Urzdzenia Nazwa modelu Numer seryjny urzdzenia Nazwa Lokalizacja urzdzenia Wskazuje, e w opcji "Typ papieru" zostalo wylczone zszywanie. Wskazuje, e w opcji "Typ papieru" zostalo wylczone dziurkowanie. Wskazuje ustawienia dupleksu. Wskazuje rozdzielczo skanowania. Wskazuje nazw modelu urzdzenia. Wskazuje numer serii urzdzenia. Wskazuje nazw urzdzenia wprowadzon na stronach WWW. Wskazuje miejsce instalacji urzdzenia wprowadzone na stronach WWW. * W niektórych rodowiskach ten element nie jest rejestrowany Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA LADOWANIE PAPIERU WANE INFORMACJE O PAPIERZE Ta cz dostarcza informacji, jakie powinien zna uytkownik przed zaladowaniem papieru do podajników. Koniecznie przeczytaj t cz przed zaladowaniem papieru. NAZWY I MIEJSCA PODAJNIKÓW Nazwy podajników s nastpujce. Podajnik boczny Podajnik 1 Podajnik 2* Podajnik 3* Podajnik 4* * Gdy jest zainstalowana podstawa/podajnik ZNACZENIE "R" W FORMATACH PAPIERU Niektóre oryginaly i formaty papieru mog by uloone zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej. Aby rozróni midzy orientacj pionow i poziom, za oznaczeniem formatu w orientacji poziomej bdzie si znajdowa "R" (np. A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R). Formaty, które mog by uloone tylko w orientacji poziomej (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13") nie zawieraj "R" w swoim oznaczeniu. A4R (8-½" x 11"R) A4 (8-½" x 11") A3 (11" x 17") Orientacja pozioma Z oznaczeniem "R". Orientacja pionowa Bez oznaczenia "R". Jest moliwa tylko orientacja pozioma Bez oznaczenia "R" Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA UYWANY PAPIER S sprzedawane róne rodzaje papieru. Ta cz opisuje zwykly papier i noniki specjalne, które mona uywa w urzdzeniu. Szczególowe informacje na temat formatów i typów papieru, jakie mona zaladowa w kadym z podajników urzdzenia, znajdziesz w specyfikacjach w Instrukcji instalacji i w czci "Ustaw. Podajn. Papieru" (strona 6-13) w rozdziale "6. USTAWIENIA SYSTEMU". Zwykly papier, noniki specjalne Zwykly papier, jakiego nie mona uywa Zwykly standardowy papier SHARP (80 g/m2 (21 lbs.)). Specyfikacje dla papieru mona znale w specyfikacjach w Instrukcji instalacji. Zwykly papier inny ni standardowy papier SHARP (60 g/m2 do 105 g/m2 (16 lbs. do 28 lbs.)) Papier ekologiczny, papier kolorowy i papier dziurkowany musz mie tak sam specyfikacj jak papier zwykly. Skontaktuj si z Twoim dealerem lub najbliszym autoryzowanym serwisem aby otrzyma informacj o moliwoci uywania tych rodzajów papieru. Rodzaje papieru, jakich mona uywa w poszczególnych podajnikach W poszczególnych podajnikach mona zaladowa wymienione typy papieru. Podajnik 1 do podajnik 4 Zwykly papier Pre-print Papier ekologiczny Papier firmowy Dziurkowany Kolorowy Gruby papier 1*1 Gruby papier 2*1 Etykiety Papier blyszczcy Folia przeroczysta Papier z zakladkami Koperty Cienki papier*2 Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Podajnik boczny Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony Dozwolony *1 Gruby papier 1 jest papier o gruboci do 209 g/m2 (110 lbs. indeks) i Gruby papier 2 jest papier o gruboci do 256 g/m2 (140 lbs. indeks) *2 Mona uywa papieru cienkiego od 55 g/m2 do 59 g/m2 (13 lbs. do 16 lbs.) Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Strona do nadruku uloona do góry lub do dolu Papier jest ladowany stron do nadruku do góry lub do dolu, w zalenoci od typu i podajnika papieru. Podajniki 1 do 4 Wló papier stron do nadruku do góry. Jeli jednak uywany jest typ papieru "Papier Firmowy" lub "Pre-Print", wló papier stron nadruku do dolu*. Podajnik boczny Wló papier stron do nadruku uloon do dolu. Jeli jednak uywany jest typ papieru "Papier Firmowy" lub "Pre-Print", wló papier stron nadruku do góry*. * Jeli aktywna jest funkcja "Wylczenie Dupleksu" w ustawieniach systemowych (administratora), wló papier w normalny sposób (stron do nadruku do góry w podajnikach 1 do 4; stron do nadruku do dolu w podajniku bocznym). Papier, jakiego nie mona uywa Noniki specjalne do drukarek atramentowych (papier drobny, papier blyszczcy, folia itd.) Papier samokopiujcy i termiczny Papier z klejem Papier ze spinaczami Papier z zagiciami Podarty papier Folie do olejowego utrwalania Papier cieszy ni 55 g/m2 (15 lbs.) Papier o gruboci 257 g/m2 (69 lbs.) lub grubszy Papier o nieregularnym ksztalcie Papier zszyty Wilgotny papier Zwinity papier Dokument, którego jedna ze stron zostala wydrukowana za pomoc innej drukarki lub urzdzenia wielofunkcyjnego. Papier pofalowany od wilgoci Niezalecany papier Papier transferowy do przyprasowywnia Papier japoski Papier podziurawiony Na rynku mona naby róne rodzaje zwyklego papieru i noników specjalnych. Niektórych rodzajów nie mona uywa w urzdzeniu. Skontaktuj si z Twoim dealerem lub najbliszym autoryzowanym serwisem aby otrzyma informacj o moliwoci uywania tych rodzajów papieru. Jako obrazu i utrwalanie toneru na papierze moe si zmienia w zalenoci od warunków otoczenia, warunków dzialania i charakterystyki papieru co ma wplyw na gorsz jako obrazu od tego powstalego na standardowym papierze SHARP. Skontaktuj si z Twoim dealerem lub najbliszym autoryzowanym serwisem aby otrzyma informacj o moliwoci uywania tych rodzajów papieru. Uywanie niezalecanego papieru moe powodowa krzywienie przy podawaniu, zacicia, slabe utrwalenie toneru (toner nie przyczepia si odpowiednio do papieru i mona go zdrapa) lub uszkodzenie urzdzenia.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Uycie nierekomendowanego papieru moe spowodowa zacicia lub slab jako wydruków. Przed uyciem nierekomendowanego papieru, sprawd czy drukowanie bdzie przebiega prawidlowo Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA USTAWIENIA PODAJNIKA W PODAJNIKACH OD 1 DO 4 LADOWANIE PAPIERU I ZMIANA FORMATU PAPIERU Do podajników papieru 1-4 mona zaladowa maksymalnie 500 kartek w formatach od A5R do A3 (od 14 cm x 21,6 cm do 28 cm x 43,2 cm). Wycignij podajnik papieru. 1 Delikatnie wycignij podajnik a si zatrzyma. Aby zaladowa papier, przejd do kroku 3. Aby zaladowa inny format papieru, przejd do nastpnego kroku. A 2 B Ustaw ograniczniki A i B przez cinicie ich dwigni blokujcych i przesunicie aby dopasowa do poziomego i pionowego rozmiaru ladowanego papieru. Ograniczniki A i B przesuwaj si. Przesuwaj ogranicznik ciskajc jego dwigni blokujc. Przekartkuj papier. 3 Przekartkuj papier przed wloeniem. Jeli tego nie zrobisz, moe nastpi podawanie wielu arkuszy naraz oraz zacicie. Wló papier do podajnika. 4 Wló papier stron do nadruku do góry. Stos papieru nie moe by wyszy ni linia wskanika (maks. 500 arkuszy). Linia wskanika 1-30 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Delikatnie wepchnij podajnik. Pchaj podajnik równomiernie. 5 Jeli zaladowale inny typ lub format papieru ni byl zaladowany poprzednio, pamitaj, by zmieni "Ustaw. Podajn. Papieru" w ustawieniach systemowych. Jeli te ustawienia nie bd poprawnie skonfigurowane, automatyczny wybór papieru nie bdzie dziala prawidlowo i drukowanie moe by wykonywane po zlej stronie lub na zlym typie papieru; moe równie doj do zacicia. Nie umieszczaj na podajniku cikich przedmiotów i nie przyciskaj go do dolu. Ustawienia Systemowe: Ustaw. Podajn. Papieru (strona 6-13) Zmie te ustawienia gdy zmienisz format lub typ papieru zaladowanego w podajniku Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA LADOWANIE PAPIERU W PODAJNIKU BOCZNYM Podajnika bocznego mona uywa do drukowania na zwyklym papierze, kopertach, naklejkach, papierze indeksowym i innych specjalnych nonikach. Podobnie jak w przypadku innych podajników, na potrzeby drukowania ciglego mona zaladowa maksymalnie 100 arkuszy papieru (maksymalnie 40 arkuszy papieru grubego). Otwórz podajnik boczny. 1 Przy wkladaniu duego arkusza papieru naley wysun dodatkow podpórk podajnika bocznego. Wycignij przedluenie do koca. Nie umieszczaj na podajniku cikich przedmiotów i nie przyciskaj go do dolu. Dopasuj prowadnice podajnika do szerokoci papieru. 2 Wkladaj papier wzdlu podajnika w stron urzdzenia a si zatrzyma. Wló papier stron do nadruku uloon do dolu. 3 Nie wpychaj papieru na sil. Jeli prowadnice podajnika s ustawione szerzej ni papier, przesu je a bd pasowa do szerokoci papieru. Jeli prowadnice s ustawione za szeroko, papier moe si przekrzywia lub marszczy Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA WANE INFORMACJE O UYWANIU PODAJNIKA BOCZNEGO Gdy uywasz zwyklego papieru innego ni papier standardowy SHARP lub specjalnych typów papieru innych ni zalecane przez SHARP folie lub drukujesz na drugiej stronie uywanego wczeniej papieru, papier musi by podawany po jednym arkuszu. Zaladowanie wicej ni jednego arkusza na raz spowoduje zacicie. Przed zaladowaniem wyprostuj jakiekolwiek zawinicia papieru. Gdy dodajesz papier, wyjmij papier pozostajcy w podajniku, polcz z papierem, który ma by dodany i zaladuj jako jednolity stos. Jeli tego nie zrobisz, mog powsta zacicia. Wkladanie papieru Umie papieru o wielkoci A5 (7-1/4" x 10-1/2") lub mniejszy w orientacji poziomej. Wkladanie papieru z zakladkami Aby drukowa na papierze indeksowym, zaladuj papier indeksowy w podajniku bocznym stron do nadruku do dolu. Stron do nadruku do dolu Uywaj tylko papierowych arkuszy z zakladkami. Nie mona uy papieru indeksowego wykonanego z materialu innego ni papier (folii itd.). Drukowanie na zakladkach papieru indeksowego... W trybie kopiowania uyj opcji "Kopia Indeksów" w ustawieniach opcjonalnych. W trybie drukowania, uyj funkcji drukowania indeksów. Wkladanie przeroczystych folii Uyj przeroczystej folii zalecanej przez SHARP. Gdy wkladasz foli do podajnika bocznego, zaokrglony róg w lewym dolnym rogu przy orientacji poziomej lub w lewym górnym rogu przy orientacji pionowej. Gdy wkladasz wicej arkuszy przeroczystej folii do podajnika bocznego, przetasuj je kilka razy przed zaladowaniem. Gdy drukujesz na folii, pamitaj, by wyjmowa kady arkusz, gdy tylko wyjdzie z urzdzenia. Jeli pozwolisz im pozosta moe to spowodowa zwijanie si arkuszy. Poziomo Pionowo 1-33 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA Ladowanie kopert Wkladajc koperty do podajnika bocznego umie je wyrównujc do lewej strony, w pozycji przedstawionej poniej. Mona drukowa tylko na przedniej stronie kopert. Uló kopert przedni stron do dolu. Wane informacje o uywaniu kopert Nie naley drukowa po obu stronach koperty. Moe to spowodowa zablokowanie papieru lub pogorszenie jakoci druku. Niektórych rodzajów kopert nie mona stosowa. Wicej informacji mona uzyska u wykwalifikowanej obslugi technicznej. Korzystanie z urzdzenia w pewnych rodowiskach moe doprowadzi do powstawania zagniece, rozmazywania toneru, blokowania papieru, slabego utrwalania toneru lub awarii urzdzenia. Nie uywa nastpujcych kopert: Kopert z metalowymi zaciskami, plastikowymi haczykami, wstkami, zamykanymi paskami, z okienkami, z nierówn powierzchni spowodowan powietrzem w rodku, kopert dwuwarstwowych, kopert z klejem, kopert robionych rcznie, kopert ze zmarszczkami lub zagiciami, podartych lub zniszczonych Nie uywaj kopert z nieprawidlowo zloonym rogiem do sklejenia na tylnej stronie poniewa mog powstawa zagicia. Jako druku nie jest gwarantowana w odlegloci 10 mm (13/32") od krawdzi koperty. Jako druku nie jest gwarantowana na czciach kopert gdzie wystpuje dua rónica gruboci, np. czci z czterema warstwami papieru i mniej ni trzema warstwami. Jako druku nie jest gwarantowana na kopertach posiadajcych odstajce skrzydelka do zaklejania. Moe by uyta Nie moe by uyta 1-34 Treci ZANIM ZACZNIESZ UYWA ORYGINALY W tej czci objaniono jak uklada oryginaly w automatycznym podajniku dokumentów i na szybie oryginalu. UKLADANIE ORYGINALU UKLADANIE ORYGINALÓW W AUTOMATYCZNYM PODAJNIKU DOKUMENTÓW Ta cz objania jak uklada oryginaly w automatycznym podajniku dokumentów. Dozwolone formaty oryginalu Minimalny format oryginalu Formaty standardowe (minimalny format, który moe by automatycznie rozpoznany) A5: 148 mm (wys.) x 210 mm (szer.) 5-1/2" (wys. ) x 8-1/2" (szer.) Formaty niestandardowe (minimalny format, który moe by wybrany rcznie) 131 mm (wys.) x 140 mm (szer.

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2300N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873621

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2300N http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873621 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika MODEL: MX-2300N MX-2700N Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI........ 2 INSTRUKCJE DOSTARCZANE Z URZĄDZENIEM... 2 1 ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE................

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5625

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzająca

Instrukcja wprowadzająca MODEL: MX-M283N MX-M363N MX-M453N MX-M503N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja wprowadzająca Przed przystąpieniem do pracy Opis funkcji urządzenia oraz sposobu układania oryginałów i wkładania papieru.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M310N

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M310N Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzająca

Instrukcja wprowadzająca MODEL: MX-2600N MX-3100N CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Instrukcja wprowadzająca Przed przystąpieniem do pracy Opis funkcji urządzenia oraz sposobu układania oryginałów i wkładania papieru.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzająca

Instrukcja wprowadzająca MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja wprowadzająca Informacje ogólne Funkcje urządzenia i procedury układania oryginałów i ładowania

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień systemu

Podręcznik ustawień systemu MODEL: MX-2300N MX-2700N Podręcznik ustawień systemu Spis treści Informacje o niniejszej instrukcji................ 2 Ustawienia systemu.......................... 4 USTAWIENIA SYSTEMU (OGÓLNE) Dostęp do

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP CM8000 COLOR MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/908011

Twoja instrukcja użytkownika HP CM8000 COLOR MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/908011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP CM8000 COLOR MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP CM8000 COLOR MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Centralnego Wydruku. Dla studentów. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Instrukcja obsługi. Systemu Centralnego Wydruku. Dla studentów. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Instrukcja obsługi Systemu Centralnego Wydruku Dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Strona 1 z 25 Spis treści 1. Wymagania ogólne... 3 1.1. Legitymacja... 3 1.2. Konto pocztowe...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX WORKCENTRE 7120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3684835

Twoja instrukcja użytkownika XEROX WORKCENTRE 7120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3684835 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX WORKCENTRE 7120. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX WORKCENTRE 7120

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.16 styczeń 2014 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo