documaster documaster Campus Instrukcja obsługi Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania"

Transkrypt

1 documaster Campus Instrukcja obsługi 1

2 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus Zakładanie konta Zmiana hasła użytkownika Ustawienie kodu PIN użytkownika Określenie konta pocztowego Sprawdzanie stanu konta za pomocą strony Sprawdzanie stanu konta za pomocą Wpłatomatu Zasilanie konta za pomocą Wpłatomatu Wysyłanie dokumentu do wydruku Wybieranie dokumentu do wydruku z repozytorium danych Dodawania folderu do ulubionych Przeglądanie dokumentów czekających na wydruk Logowanie się do centrum wydruków Drukowanie dokumentu w centrum wydruków Kopiowanie dokumentu w centrum wydruków Skanowanie dokumentu w centrum wydruków Sprawdzanie historii salda konta Spis rysunków

3 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus a) Centrum wydruków. b) Wpłatomat. c) Serwis internetowy Documaster Campus. Rysunek 1. Serwis internetowy Documaster Campus 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus Documaster Campus, to system umożliwiający samodzielne wykonywanie wydruków, skanów i kopii dokumentów w automatycznym centrum zlokalizowanym na terenie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Z Systemu Documaster Campus mogą korzystać wszyscy użytkownicy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu posiadający kartę biblioteczną z Chipem. Użytkownicy Documaster Campus otrzymują dostęp do najwyższej klasy kolorowych i monochromatycznych urządzeń, na których mogą kopiować, skanować i drukować dokumenty w formacie PDF. Dzięki Documaster Campus użytkownik, bez względu na to gdzie się znajduje, ma możliwość wysyłania swoich dokumentów do druku, ustalania parametrów wydruku, sprawdzania ceny druku 3

4 dokumentów przed jego zleceniem, a w wolnym czasie odebrania wydruku w siedzibie DBP. Koszt wydruku obliczany jest z uwzględnieniem stopnia pokrycia strony (zużycia tonera) dla każdej ze stron dokumentu. 3. Zakładanie konta Użytkownicy Biblioteki mogą zmienić kartę biblioteczną z kodem kreskowym na kartę biblioteczną z Chipem uprawniającą do korzystania z centrum wydruku. Kartę do centrum wydruków wydaje pracownik wypożyczalni, po uiszczeniu opłaty w wysokości 15 zł a) Aby założyć konto w systemie Documaster Campus należy włożyć kartę biblioteczną z CHIPem do czytnika kart znajdującego się we wpłatomacie lub przy centrum wydruków. b) Automatycznie zostanie utworzone konto użytkownika. Twoją nazwą użytkownika jest seria i numer karty bibliotecznej (zapisywany ze spacją np. WR ), natomiast hasłem numer PESEL. UWAGA! Przy pierwszym logowaniu się na stronie WWW systemu Documaster Campus, można zmienić hasło. 4. Zmiana hasła użytkownika a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, odpowiedni login i hasło. b) Przejdź do zakładki Konto. Rysunek 2. Zakładka Konto. c) W pole Dotychczasowe hasło wprowadź obowiązujące hasło. d) W pola Nowe hasło i Powtórz nowe hasło wprowadź nowo wybrane hasło. e) Zatwierdź wybór nowego hasła klikając przycisk Zmień hasło. Rysunek 3. Zmiana hasła użytkownika. 4

5 f) Wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus. 5. Ustawienie kodu PIN użytkownika a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i hasło. b) Przejdź do zakładki Konto. Rysunek 4. Zakładka Konto. c) W pole Dotychczasowy kod PIN wprowadź obowiązujący kod PIN. d) UWAGA! Jeżeli wprowadzasz kod PIN po raz pierwszy, wówczas pozostaw to pole puste. e) W pola Nowy kod PIN i Powtórz nowy kod PIN wprowadź nowo wybrany kod PIN. Rysunek 5. Ustawienie kodu PIN użytkownika. f) Zatwierdź wybór nowego kodu PIN klikając na przycisk Zmień kod PIN. g) Wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus. 6. Określenie konta pocztowego a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i hasło. b) Przejdź do zakładki Konto. Rysunek 6. Zakładka Konto. c) W pole wprowadź adres poczty elektronicznej, którego będziesz używał w systemie. 5

6 Rysunek 7. Zmiana adresu . d) Zatwierdź wybór adresu klikając przycisk Zmień . e) Wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus 7. Sprawdzanie stanu konta za pomocą strony WWW a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i hasło. b) W lewym górnym rogu ekranu pojawi się informacja na temat stanu Twojego konta. Rysunek 8. Informacja o stanie konta. c) Wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus. 8. Sprawdzanie stanu konta za pomocą Wpłatomatu a) Włóż kartę biblioteczną do czytnika kart. b) Na ekranie wyświetli się stan Twojego konta. c) W przypadku braku wystarczających środków na koncie doładuj konto. 9. Zasilanie konta za pomocą Wpłatomatu a) Włóż kartę biblioteczną do czytnika kart. Na ekranie wyświetlą się Twoje dane i stan Twojego konta. 6

7 b) Doładuj konto za pomocą monet lub banknotów (akceptowane monety: 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł i banknoty: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł). Na ekranie wyświetli się zaktualizowany stan Twojego konta. c) Wyciągnij kartę biblioteczną z czytnika kart. 10. Wysyłanie dokumentu do wydruku a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i hasło. b) Pojawi się zakładka Dodaj Dokument. Naciśnij przycisk Przeglądaj... i wybierz dokument, który chcesz wydrukować. Następnie zatwierdź wybór klikając na przycisk Wyślij. UWAGA! Tylko dokumenty PDF Rysunek 9. Dodawanie dokumentu do kolejki wydruków. UWAGA! Podczas dodawania dokumentów PDF do serwera wydruków, może pojawić się komunikat o braku czcionek. Oznacza to, że w dokumencie są wykorzystane nietypowe czcionki. Aby móc wydrukować dokument w niezmienionej postaci należy ponownie utworzyć dokument PDF, mając włączoną opcję wbudowywania czcionek W PDFCreatorze włącza się ją w: Opcje Formaty PDF zakładka Czcionki opcja Wbuduj wszystkie czcionki. Rysunek 10. Komunikat o braku dostępnych czcionek. 7

8 c) Pojawi się okno wyboru parametrów druku, w którym możesz zadecydować jakich parametrów użyć do wydruku dokumentu. Zatwierdź wybór naciskając przycisk Zapisz. Wydruk zostanie wysłany do kolejki wydruku. UWAGA! Koszt wydruku z wybranymi parametrami możesz sprawdzić naciskając przycisk Odśwież cennik. UWAGA! Lista dokumentów wysłanych do wydruków dostępna jest w zakładce Dokumenty. Rysunek 11. Widok parametrów wydruku. d) Wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus 11. Wybieranie dokumentu do wydruku z repozytorium danych a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i hasło. b) Przejdź do zakładki Wybierz dokument. Rysunek 12. Widok zakładki Wybierz dokument. c) Spośród udostępnionych folderów i plików wybierz plik, który chcesz wydrukować. Zatwierdź wybór naciskając przycisk Wybierz plik. 8

9 d) Pojawi się okno wyboru parametrów druku, w którym możesz zadecydować jakich parametrów użyć do wydruku dokumentu. Zatwierdź wybór naciskając przycisk Zapisz. Wydruk zostanie wysłany do kolejki wydruku. UWAGA! Koszt wydruku z wybranymi parametrami możesz sprawdzić naciskając przycisk Odśwież cennik. UWAGA! Lista dokumentów wysłanych do wydruków dostępna jest w zakładce Moje dokumenty. e) Wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus. 12. Dodawania folderu do ulubionych a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i hasło. b) Przejdź do zakładki Wybierz dokument. Rysunek 13. Widok zakładki Wybierz dokument. c) Spośród udostępnionych folderów wybierz folder, który chcesz dodać do ulubionych. Zatwierdź wybór naciskając czerwone serduszko, znajdujące się nad listą dostępnych folderów. d) Folder będzie widoczny w liście ulubionych folderów na dole zakładki. 13. Przeglądanie dokumentów czekających na wydruk a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i hasło. b) Przejdź do zakładki Dokumenty. Ukaże się lista Twoich dokumentów, które czekają na wydruk. 9

10 documaster. Rysunek 14. Widok zakładki Moje Dokumenty UWAGA! Możesz edytować parametry druku dowolnego dokumentu, naciskając ikonę drukarki, znajdującą się przy tym dokumencie. c) Po zapoznaniu się z listą dokumentów czekających na wydruk i ewentualnym wprowadzeniu zmian w ich parametrach, wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus. 14. Logowanie się do centrum wydruków a) Włóż kartę biblioteczną do czytnika kart znajdującego się w prawej części urządzenia przy centrum wydruków. b) Jeżeli ustawiłeś wcześniej PIN użytkownika, wówczas na ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego wyświetli się klawiatura numeryczna (Ustawianie PINu użytkownika omówiono w punkcie 5). Wprowadź swój PIN użytkownika i akceptuj go przyciskiem Zatwierdź. Rysunek 15. Widok ekranu podawania PIN-u użytkownika. UWAGA! Jeżeli nie ustawiłeś wcześniej PIN-u użytkownika, wówczas nie będziesz musiał go wprowadzać. c) Zostaniesz zalogowany do centrum wydruków i panel użytkownika zostanie uruchomiony. 10

11 documaster 15. Drukowanie dokumentu w centrum wydruków a) Zaloguj się do centrum wydruków (patrz punkt 15). b) Na ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego pojawi się zakładka Kopiowanie. c) Wybierz zakładkę Drukowanie. Widoczne na niej będą wszystkie, dodane wcześniej do kolejki wydruków dokumenty. Opis każdego dokumentu składa się z nazwy dokumentu, np.dokument.pdf oraz ceny jego wydruku z ustalonymi wcześniej parametrami wydruku. Rysunek 16. Widok zakładki Drukowanie na ekranie dotykowym urządzenia. d) Naciśnij przycisk Drukuj, znajdujący się przy tym dokumencie, który chcesz wydrukować. UWAGA! Jeżeli przycisk Drukuj, znajdujący się przy konkretnym dokumencie jest nieaktywny (szary), oznacza to, że nie posiadasz wystarczających środków na koncie do wydrukowania tego dokumentu (opis zasilania konta patrz punkty 9 i 10). e) Pojawi się okno z zapytaniem Czy chcesz wydrukować dokument?". Potwierdź wybór naciskając przycisk Drukuj. Rysunek 17. Widok ekranu zatwierdzającego wybór drukowanego dokumentu. 11

12 documaster Rysunek 18. Widok ekranu informującego o drukowaniu dokumentu f) Gdy drukowanie zostanie rozpoczęte, pojawi się ekran informujący o tym. g) Naciśnij przycisk zamknij i odbierz wydruk h) Wyjmij kartę biblioteczną z czytnika kart 16. Kopiowanie dokumentu w centrum wydruków a) Zaloguj się do centrum wydruków (patrz punkt 15). b) Na ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego pojawi się zakładka Kopiowanie. c) Dokument, którego kopię chcesz stworzyć, włóż do automatycznego lub ręcznego podajnika dokumentów, znajdującego się na górze maszyny. d) Na ekranie maszyny wybierz parametry, które chcesz zastosować do tworzonej kopii. Dostępnymi opcjami są (patrz Rysunek 21): Kolor skanu - kopia monochromatyczna lub w kolorze (domyślnie mono), Skanowanie -oryginał dokumentu kopiowany jest jednostronnie lub dwustronnie (domyślnie dwustronnie), Drukowanie- kopia dokumentu tworzona jest jednostronnie lub dwustronnie (domyślnie dwustronnie), Składkowanie - kopiowanie od 1 do 16 stron na 1 arkusz (domyślnie 1 strona), Wyjściowy format papieru- format kopii A4 lub A3 (domyślnie A4), Liczba kopii - możliwość ustalenia od 1 do 99 kopii. W celu jej ustalenia wybierz przycisk Zmień. Pojawi się klawiatura numeryczna. Wpisz po żądaną liczbę kopii i zatwierdź wybór przyciskiem Ustaw. e) Po określeniu wszystkich parametrów tworzonej kopii zatwierdź wybór, naciskając na ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego przycisk Kopiuj. Kopiowanie zostanie rozpoczęte. 12

13 documaster Rysunek 19. Widok zakładki Kopiowanie na ekranie dotykowym urządzenia. f) Pojawi się ekran informujący o skopiowaniu strony dokumentu. Jeżeli chcesz skopiować następną stronę (w przypadku podajnika ręcznego) wybierz przycisk Następna lub Koniec w celu zakończenia kopiowania. Gdy cały dokument zostanie skopiowany pojawi się ekran informujący o zakończeniu kopiowania. Rysunek 20. Widok ekranu informującego o skopiowaniu strony dokumentu. g) Naciśnij przycisk Zamknij i odbierz kopię z tacy odbiorczej urządzenia. h) Wyciągnij kartę biblioteczną z czytnika kart Rysunek 21. Widok ekranu informującego o trwaniu kopiowania dokumentu. 13

14 documaster 17. Skanowanie dokumentu w centrum wydruków a) Zaloguj się do centrum wydruków (patrz punkt 15). b) Na ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego pojawi się zakładka Kopiowanie. c) Wybierz zakładkę Skanowanie. d) Dokument, którego kopię chcesz stworzyć, włóż do automatycznego lub ręcznego podajnika dokumentów, znajdującego się na górze maszyny. Rysunek 22. Widok zakładki Kopiowanie na ekranie dotykowym urządzenia. e) Na ekranie maszyny wybierz parametry, które chcesz zastosować do tworzonego skanu. Dostępnymi opcjami są: Kolor skanu - kopia monochromatyczna lub w kolorze (domyślnie mono), Skanowanie -oryginał dokumentu kopiowany jest jednostronnie lub dwustronnie (domyślnie dwustronnie), f) Po określeniu wszystkich parametrów tworzonego skanu zatwierdź wybór, naciskając na ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego przycisk Skanuj. Skanowanie zostanie rozpoczęte.pojawi się ekran informujący o zeskanowaniu strony dokumentu. g) Jeżeli chcesz zeskanować następną stronę (w przypadku podajnika ręcznego) wybierz przycisk Następna lub Koniec w celu zakończenia skanowania. Rysunek 23. Widok ekranu informującego o zeskanowaniu strony dokumentu. 14

15 documaster h) Gdy cały dokument zostanie zeskanowany pojawi się ekran informujący o zakończeniu skanowania. Rysunek 24. Widok ekranu informującego o zakończeniu skanowania dokumentu. i) Naciśnij przycisk Zamknij i wyciągnij kartę biblioteczną z czytnika kart. j) Zeskanowany dokument dostępny będzie w postaci pliku PDF lub ZIP (spakowane pliki JPG, gdzie jedna strona dokumentu równa się jednemu plikowi JPG) w zakładce Skany na stronie WWW systemu Documaster Campus. Rysunek 25. Widok zakładki Skany 18. Sprawdzanie historii salda konta a) Zaloguj się na stronie WWW systemu Documaster Campus, podając odpowiedni login i has ło. b) Przejdź do zakładki Historia salda. c) Wybierz miesiąc i rok, dla którego chcesz sprawdzić historię operacji finansowych wykonywanych w systemie. 15

16 documaster d) Zatwierdź wybór wciskając przycisk Pokaż. Historia salda na wybrany okres zostanie wyświetlona. Rysunek 26. Widok zakładki Historia salda e) Po zapoznaniu się z interesującymi Cię informacjami, wyloguj się ze strony WWW systemu Documaster Campus. 16

17 documaster Spis rysunków Rysunek 1. Serwis internetowy Documaster Campus... 3 Rysunek 2. Zakładka Konto... 4 Rysunek 3. Zmiana hasła użytkownika... 4 Rysunek 4. Zakładka Konto... 5 Rysunek 5. Ustawienie kodu PIN użytkownika... 5 Rysunek 6. Zakładka Konto... 5 Rysunek 7. Zmiana adresu Rysunek 8. Informacja o stanie konta... 6 Rysunek 9. Dodawanie dokumentu do kolejki wydruków... 7 Rysunek 10. Komunikat o braku dostępnych czcionek... 7 Rysunek 11. Widok parametrów wydruku... 7 Rysunek 12. Widok zakładki Wybierz dokument... 8 Rysunek 13. Widok zakładki Wybierz dokument Rysunek 14. Widok zakładki Moje Dokumenty Rysunek 15. Widok ekranu podawania PIN-u użytkownika Rysunek 16. Widok zakładki Drukowanie na ekranie dotykowym urządzenia Rysunek 17. Widok ekranu zatwierdzającego wybór drukowanego dokumentu Rysunek 18. Widok ekranu informującego o drukowaniu dokumentu Rysunek 19. Widok zakładki Kopiowanie na ekranie dotykowym urządzenia Rysunek 20. Widok ekranu informującego o skopiowaniu strony dokumentu Rysunek 21. Widok ekranu informującego o trwaniu kopiowania dokumentu Rysunek 22. Widok zakładki Kopiowanie na ekranie dotykowym urządzenia Rysunek 23. Widok ekranu informującego o zeskanowaniu strony dokumentu Rysunek 24. Widok ekranu informującego o zakończeniu skanowania dokumentu Rysunek 25. Widok zakładki Skany Rysunek 27. Widok zakładki Historia salda

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

SmartSolutions Podręcznik użytkownika

SmartSolutions Podręcznik użytkownika SmartSolutions Podręcznik użytkownika 2009 www.lexmark.com Spis treści SmartSolutions informacje...4 Co to jest SmartSolutions?...4 Zalecane wymagania systemowe...6 Opis Centrum obsługi urządzenia...8

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzająca

Instrukcja wprowadzająca MODEL: MX-2600N MX-3100N CYFROWE KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Instrukcja wprowadzająca Przed przystąpieniem do pracy Opis funkcji urządzenia oraz sposobu układania oryginałów i wkładania papieru.

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs.wegierskagorka.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Czym jest sieć komputerowa... 9 Przygotowanie komputera do pracy w sieci... 10 Karta sieciowa... 10 Projekt 1. Instalacja karty sieciowej...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Internetowe Biuro Obsługi Klienta >>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA >>> Spis treści ROZDZIAŁ I REJESTRACJA I LOGOWANIE 3 1. Rejestracja konta 5 2. Logowanie do serwisu 6 3. Nie pamiętam hasła 6 4. Wylogowanie

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo