(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/ EP B1 (13) (1) T3 Int.Cl. D06F 39/00 (06.01) D06F 8/ (06.01) F22B 1/28 (06.01) D06F 73/00 (06.01) D06F 7/12 (06.01) (4) Tytuł wynalazku: Wytwornica pary do stosowania w urządzeniu pralniczym i urządzenie pralnicze () Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 12/26 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 13/08 (73) Uprawniony z patentu: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 TOMASZ KACZMAREK, Łódź, PL DARIUSZ ZECIN, Łódź, PL ARTUR SALON, Bełchatów, PL JOSEF MAINKA, Berlin, DE ŁUKASZ ŚLEDZIONA, Bełchatów, PL MICHAŁ TRYBUŁA, Łódź, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Emil Marton POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 P32604PL00 EP B1 Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest wytwornica pary do stosowania w suszarce odświeżającej, która to wytwornica pary co najmniej zawiera element grzewczy do wytwarzania pary z wody, zbiornik wody i pompę wody do pompowania wody ze zbiornika wody do elementu grzewczego. Dodatkowo, wynalazek dotyczy urządzenia pralniczego zawierającego taką wytwornicę pary. [0002] Wytwornica pary i urządzenie pralnicze takiego ogólnego typu są przedstawione w każdym z dotychczas publikowanych dokumentów WO 06/ A1, EP A1, EP A1, WO 09/ A1 i US 08/ Każdy z tych dokumentów przedstawia wytwornicę pary typu bojler zawierającą naczynie do napełnienia do pewnego poziomu dającą się zamienić w parę cieczą i element grzewczy do podgrzewania cieczy ustawiony na przeznaczonym niskim poziomie wewnątrz naczynia i przykryty cieczą. [0003] Patent Stanów Zjednoczonych Ameryki o numerze 3,180,037 dotyczy urządzenia pralniczego wykonanego jako suszarka do ubrań zawierającego środek do rozpraszania materiału do pielęgnacji tkaniny we wspomnianym gorącym powietrzu we wspomnianym przejściu strumienia zasadniczo przy wspomnianej powierzchni, aby wywołać jednoczesne suszenie i pielęgnację tkaniny we wspomnianej komorze. [0004] Patent Stanów Zjednoczonych Ameryki o numerze 3,242,84 dotyczy urządzenia pralniczego wykonanego jako domowe urządzenie do suszenia ubrań zapewniające połączenie bębna obrotowego do bębnowania wilgotnych tkanin, środki do wytwarzania pary przegrzanej, środki do przepuszczania określonej ilości wspomnianej pary przegrzanej wewnątrz wspomnianego bębna dla odparowania cieczy zawartej w tkaninie bębnowanej przez wspomniany bęben, środki przepływu powietrza

3 2 poprzez wspomniany bęben do wyciągnięcia z niego pary i odparowanej cieczy oraz środki do podgrzewania powietrza przepływającego przez wspomniany bęben dla zapewnienia końcowego cyklu suszenia uzupełniającego ten wytwarzany przez 1 2 wspomnianą parę przegrzaną. [000] Patent Stanów Zjednoczonych Ameryki o numerze 4,7,683 dotyczy suszarki pralniczej posiadającej spryskiwacz wykańczający do usuwania zagnieceń z odzieży i tkanin oraz zaprasowanej na trwałe odzieży, w szczególności bez usuwania możliwie obecnych fabrycznie ustalonych zagięć. Suszarka może obejmować zespół podgrzewania wody dla wody spryskującej o wybranej temperaturze lub dla pary. Para jest stosowana do usuwania niepożądanych zagnieceń lub zapachów z prania, które jest poddawane procesowi pielęgnacji a zatem zapewnia odświeżenie prania. W związku z tym suszarka ta może być określona jako suszarka odświeżająca. Należy zauważyć, że takie określenie nie jest zarezerwowane dla urządzenia, które jest zaprojektowane jedynie do suszenia prania bez funkcji odświeżania; natomiast, będzie ono stosowane również dla pralki/suszarki z funkcją odświeżania. [0006] DE A1 dotyczy suszarki bębnowej zawierającej rurę mieszającą typu Venturi, która jest zasilana parą przez przewód zasilania gazem oraz wodą przez wlot. W rurze mieszającej typu Venturi woda jest rozpylana na skutek działania pary wychodzącej z dyszy, przez co tworzona jest mgła składająca się z pary i wody o wyjątkowo drobnych kropelkach. Ta mieszanina jest wtryskiwana do wnętrza bębna jako chmura mgły. Zatem, materiał tekstylny może być nawilżony a następnie wysuszony. [0007] EP A1 dotyczy urządzenia pralniczego wykonanego jako suszarka do ubrań lub pralka/suszarka, która pielęgnuje pranie przez wprowadzenie pary do kadzi po odsączeniu wody w celu zmniejszenia zagnieceń. Woda do

4 3 pielęgnacji parą jest trzymana w kadzi w temperaturze co najmniej 40 o C i najwyżej 70 o C. W kadzi może znajdować się element grzewczy do podgrzewania wody i wytwarzania pary. [0008] EP A1 dotyczy urządzenia do wytwarzania pary 1 2 w urządzeniu pralniczym, którym jest pralka, które to wspomniane urządzenie zawiera główny korpus i środki do podgrzewania głównego korpusu, przy czym kanał przepływu jest określony w głównym korpusie tak, że woda przepływająca poprzez kanał przepływu jest podgrzewana i przekształcana w parę [0009] WO 06/ A1 dotyczy urządzenia parowego, szczególnie dla żelazek lub innych parowych urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, zawierającego: zbiornik posiadający otwór wlotowy wody i otwór wylotowy pary; ścianę spodnią umieszczoną wewnątrz zbiornika posiadającą pierwszą i drugą cześć; i środki podgrzewające powiązane ze ścianą spodnią. Pierwsza część i druga część są rozdzielone przez ścianę działową. Pierwsza część otrzymuje wyższą energię cieplną na jednostkę powierzchni niż energia cieplna w drugiej części tak, aby szybciej zamienić wodę w parę. [00] EP A1 dotyczy procesu regulacji jednostki parowej urządzenia gospodarstwa domowego, która to jednostka parowa wytwarza parę wodną, szczególnie gorącą lub przegrzaną parę wodną, która zasila obszar pielęgnacji, szczególnie bęben i która to jednostka parowa zawiera co najmniej jedną wytwornicę pary z elementem podgrzewającym i środki zasilające wodą do zasilenia wytwornicy pary wodą. Proces charakteryzuje się tym, że mierzona jest temperatura wytwornicy pary, szczególnie temperatura powierzchni wytwornicy pary i/lub temperatura elementu podgrzewającego wytwornicy pary i/lub temperatura pary wodnej a w normalnej pracy element podgrzewający wytwornicy pary i/lub środki zasilające wodą są regulowane w taki sposób, że mierzona

5 4 temperatura jest utrzymywana pomiędzy zadaną dolną granicą temperatury a zadaną górną granicą temperatury. Płyta bazowa może podtrzymywać różne części jednostki parowej, która jest stabilnie zamocowana w urządzeniu gospodarstwa domowego. 1 2 Ponadto, zasobnik wody może być ustawiony jako dodatkowa część modułowej jednostki parowej, na przykład przez rozmieszczenie go na górze wytwornicy pary i/lub pompy. [0011] US 07/01 A1 przedstawia modułowy system pralniczy, który zawiera pierwsze urządzenie pralnicze i drugie urządzenie pralnicze ustawione poziomo względem pierwszego urządzenia pralniczego. Modułowy system pralniczy zawiera ponadto poziomy moduł funkcji nadzorowania prania ustawiony pionowo z pierwszym i drugim urządzeniem pralniczym i posiadający powiązaną funkcję nadzorowania prania i szerokość, która co najmniej częściowo rozciąga się na co najmniej pierwsze i drugie urządzenie pralnicze. [0012] Celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie wytwornicy pary dla urządzenia pralniczego, w szczególności suszarki odświeżającej, która jest łatwa do złożenia, zainstalowania i konserwacji. [0013] Cel jest osiągnięty zgodnie z cechami zastrzeżeń niezależnych. Korzystne przykłady wykonania mogą pochodzić między innymi z zastrzeżeń zależnych jak też z następującego ujawnienia. [0014] Cel jest osiągnięty przez wytwornicę pary do stosowania w suszarce odświeżającej, która to wytwornica pary co najmniej zawiera element grzewczy do wytwarzania pary z wody, zbiornik wody i pompę wody do pompowania wody ze zbiornika wody do elementu grzewczego, przy czym element grzewczy i pompa wody są zamontowane na górze zbiornika wody, zaś element grzewczy jest elementem grzewczym o przepływie ciągłym, zawierającym rurę wodną do kierowania i podgrzewania wody.

6 [001] Wytwornica pary będąca jednostką modułową może być złożona jako jednostka złączona lub zespolona. Element grzewczy i pompa wody są zamontowane na zbiorniku wody. [0016] Element grzewczy, zbiornik wody i pompa wody mogą 1 2 zatem w szczególności być uważane jako moduły i mogą być produkowane oddzielnie a potem złączone lub zespolone w celu utworzenia wytwornicy pary jako pojedynczej jednostki. W szczególności, moduły mogą nie stanowić rozproszonego systemu, w którym części funkcjonalne są tylko połączone ze sobą przez kanały płynu takie jak przewody. Wytwornica pary może zatem być zainstalowana w urządzeniu pralniczym i usunięta z urządzenia pralniczego zasadniczo jako pojedyncza jednostka. Pozwala to na sprawne i ekonomiczne złożenie, instalację i konserwację. Element grzewczy i pompa wody mogą lub mogą nie być bezpośrednio przyłączone do siebie. Element grzewczy i pompa wody mogą w szczególności być zamontowane za pomocą jednego lub więcej elementów łączących takich jak wkręty lub uchwyty gumowe, w szczególności wkręcane uchwyty gumowe. Mocowanie może w szczególności nie obejmować (pośredniego) przyłączenia do wspólnej płyty bazowej lub podobnej. [0017] Według wynalazku element grzewczy jest montowany na górze zbiornika wody. Daje to korzyść w postaci szczególnie zwartego i niezawodnego połączenia. [0018] Według wynalazku pompa wody jest zamontowana na zbiorniku wody. Umożliwia to także zwarte i niezawodne połączenie. Szczególnie zwartą wytwornicę pary osiąga się przez zamontowanie elementu grzewczego i pompy wody na górze zbiornika wody. [0019] Według korzystnego przykładu wykonania wynalazku element grzewczy jest elementem grzewczym o przepływie ciągłym. Element grzewczy o przepływie ciągłym może w

7 6 szczególności zawierać co najmniej jedna rurę wodną do kierowania i podgrzewania przepływającej przez niego wody. [00] Według innego korzystnego przykładu wykonania czujnik NTC jest przyłączony do elementu grzewczego. Czujnik NTC, 1 2 który charakteryzuje się tym, że obejmuje opornik posiadający oporność zmniejszajacą się wraz ze wzrostem temperatury opornika (zatem wykorzystuje się jego nominalny ujemny współczynnik temperaturowy), zapewnia bardzo dokładne i niezawodne wykrywanie temperatury. Zastosowanie czujnika NTC zapewnia bardzo dokładny pomiar temperatury. Czujnik NTC jest także szczególnie odporny. Przez zamontowanie czujnika NTC na zewnętrznej powierzchni elementu grzewczego, złożenie jest bardzo łatwe. Można zauważyć, że w przeciwieństwie do wcześniej stosowanej praktyki, która ogólnie polega na mierzeniu temperatury wody do odparowania, wynalazek polega na bezpośrednim mierzeniu temperatury korpusu elementu grzewczego. Na tą temperaturę w dużo mniejszym stopniu ma wpływ odparowanie, które ogranicza mierzalną temperaturę do temperatury odparowania cieczy, która ma odparować. Z tego powodu wynalazek gwarantuje znacznie wyższą dokładność w określaniu prawdziwego przeciążenia cieplnego elementu grzewczego. [0021] Według jeszcze innego korzystnego przykładu wykonania do elementu grzewczego przyłączony jest wyłącznik bezpieczeństwa zawierający element bimetalowy i bezpiecznik. Ten wyłącznik bezpieczeństwa zapewnia szczególnie niezawodny środek zapobiegający przegrzaniu elementu grzewczego. Wyłącznik bezpieczeństwa może być przyłączony do spodu podgrzewacza. [0022] Według kolejnego korzystnego przykładu wykonania element grzewczy jest nachylony poziomo. W tym przykładzie wykonania osiągnięte jest lepsze odwapnianie elementu grzewczego.

8 7 [0023] Według szczególnie korzystnego przykładu wykonania pompa wody jest pompą solenoidalną. [0024] Według następnego korzystnego przykładu wykonania pompa wody jest zamontowana na zbiorniku wody przy 1 2 zastosowaniu uchwytów gumowych, w szczególności wkręcanych uchwytów gumowych. Pozwala to na tłumienie przenoszenia drgań generowanych przez pompę wody na inne części urządzenia. [002] W dalszym korzystnym przykładzie wykonania wylot pompy wody i wlot wody elementu grzewczego są ustawione w linii poziomo i są zwrócone do siebie. Zapewnia to bezpośrednie i liniowe połączenie pomiędzy wlotem wody i wylotem z pompy, co przeciwdziała możliwemu spadkowi ciśnienia w elemencie grzewczym i także zapobiega odpadnięciu łączącego węża. [0026] Również w korzystnym przykładzie wykonania wytwornica pary zawiera czujnik poziomu wody zawierający czujnik kontaktronowy i czujnik pływakowy. Zapewnia to szczególnie niezawodny pomiar poziomu wody w zbiorniku wody. [0027] Według jeszcze innego korzystnego przykładu wykonania czujnik poziomu wody jest umieszczony wewnątrz zbiornika wody. [0028] Cel jest także osiągnięty przez urządzenie pralnicze, które to urządzenie pralnicze zawiera przedmiotową wytwornicę pary. [0029] To urządzenie pralnicze może być złożone i obsługiwane w sprawny i ekonomiczny sposób. [00] W jednym korzystnym przykładzie wykonania zbiornik wody jest zamontowany na pokrywie wymiennika ciepła urządzenia pralniczego. To położenie pozwala na stabilne wypozycjonowanie urządzenia pralniczego przy równoczesnym uwzględnieniu wystarczającej dostępnej przestrzeni dla urządzenia pralniczego. Również w tym położeniu urządzenie pralnicze jest łatwo dostępne.

9 8 [0031] W kolejnym korzystnym przykładzie wykonania urządzenie pralnicze zawiera płaszcz pojemnika kondensatu, który to płaszcz pojemnika kondensatu jest osadzony nad wytwornicą pary, przy czym płaszcz pojemnika kondensatu jest połączony 1 2 ze zbiornikiem wody za pomocą węża odpowietrzającego i/lub węża napełniającego. Według dalszego korzystnego przykładu wykonania wąż odpowietrzający jest wężem elastycznym. [0032] W jeszcze innym korzystnym przykładzie wykonania wytwornica pary zawiera metalową wkładkę umieszczoną poniżej podgrzewacza elementu grzewczego, który to element grzewczy jest uziemiony do ramy suszarki urządzenia pralniczego przez metalową wkładkę. Metalowa wkładka może także działać jako bariera przeciwogniowa w przypadku stopienia się elementu grzewczego. Ta podwójna funkcja metalowej wkładki prowadzi do zmniejszenia ilości części składowych i zmniejsza kosztów. [0033] W dalszym korzystnym przykładzie wykonania urządzenie pralnicze zawiera separator pary, aby odseparować z wylotowej mieszaniny wody i pary wylotowej z wytwornicy pary parę i wodę. Ten przykład wykonania osiąga to, że funkcja urządzenia pralniczego polegajaca na odświeżaniu i/lub usuwaniu zagnieceń zasadniczo nie wpływa negatywnie na efekt suszenia. [0034] Separator pary może zatem zawierać zespolony wlot wody i pary oraz dwa oddzielne wyloty dla pary i wody. Woda może być zwrócona do zasobnika pompy suszarki urządzenia pralniczego. [003] Również w korzystnym przykładzie wykonania wylot pary z separatora pary jest połączony z dyszą przez elastyczny wąż, przy czym dysza jest dostosowana do wtryskiwania pary i/lub bardzo drobnej mgły z kropelek wody (dalej po prostu zwanej parą) do bębna urządzenia pralniczego. Dysza osiąga to, że strumień pary może być wybiórczo zorientowany i wtryskiwany głęboko do bębna. Prowadzi to do większej

10 9 sprawności odświeżania i/lub funkcji usuwania zagnieceń i/lub oszczędzania ilości użytej wody. [0036] Użycie węża, w szczególności węża elastycznego, pomiędzy separatorem pary a dyszą pozwala na powtórne 1 2 wypozycjonowanie dyszy bez większej zmiany projektowej. Ponadto, ciśnienie w dyszy może być łatwo dostosowane przez zmianę charakterystyki węża, np. średnicy. [0037] Według jeszcze innego korzystnego przykładu wykonania dysza jest ukształtowana kątowo. Ten przykład wykonania pozwala na nachylenie przepływu pary do bębna, w szczególności do dolnego rejonu bębna a w szczególności bezpośrednio na ubrania, podczas gdy w tym czasie osadzenie dyszy może pozostać pionowe. [0038] Według szczególnie korzystnego przykładu wykonania urządzenie pralnicze jest urządzeniem do suszenia prania; a korzystniej, urządzenie pralnicze jest suszarką odświeżającą. [0039] W poniższym opisie, który w szczególności odnosi się do figur załączonego rysunku, jest bardziej szczegółowo i schematycznie opisany korzystny przykład wykonania wynalazku. Fig.1 przedstawia widok ukośny urządzenia pralniczego zawierającego wytwornicę pary; Fig.2 przedstawia widok ukośny wytwornicy pary urządzenia pralniczego z Fig.1; a Fig.3 przedstawia widok w rozłożeniu wytwornicy pary. [0040] Fig. 1 przedstawia suszarkę odświeżającą 1, która jest suszarką 1 do ubrań, która zawiera funkcję odświeżania i usuwania zagnieceń z ubrań lub prania aplikując parę na ubrania. Suszarka odświeżająca 1 jest pokazana bez obudowy. W szczególności suszarka odświeżająca 1 jest przykładowo wykonana jako suszarka bębnowa 1 zawierająca bęben obrotowy 2, który mieści ubrania do wysuszenia, i który może pracować przez obracanie w odwrotnym kierunku obrotów. Bęben 2 może być załadowany lub rozładowany poprzez otwór 3. Otwór 3 jest

11 zazwyczaj zamknięty drzwiczkami (nie pokazanymi). Praca suszarki bębnowej 1 jak taka jest dobrze znana. [0041] Aby wprowadzić funkcję odświeżającą, suszarka odświeżająca 1 zawiera wytwornicę 4 pary, która znajduje się 1 2 na spodzie suszarki odświeżającej 1 i jest zamontowana na górze pokrywy 39 wymiennika ciepła 40. Widoczna jest przednia strona F wytwornicy 4 pary (patrz Fig. 2). Wytwornica 4 pary jest używana do wytwarzania pary z wody. Woda jest dostarczana do wytwornicy 4 pary przez płaszcz pojemnika kondensatu poprzez elastyczny wąż napełniający 6. Woda dostarczona do wytwornicy 4 pary jest zatem kondensatem, który jest uzyskiwany z wilgotnych ubrań podczas procesu suszenia. Płaszcz pojemnika kondensatu może dodatkowo być napełniany świeżą wodą, na przykład na początku cyklu suszenia jeżeli nie będzie jeszcze dość kondensatu do zasilenia wytwornicy 4 pary. [0042] Produkt wyjściowy wytwarzany przez wytwornicę 4 pary jest zazwyczaj mieszaniną pary i gorącej wody i jest doprowadzony do separatora 7 pary. Separator 7 pary odseparowuje parę od gorącej wody. Para jest podawana do bębna 2 przez wąż 8, który prowadzi do dyszy 9. Dysza 9 otwiera się do bębna 2 i może wtryskiwać parę bezpośrednio na pranie, które ma być w nim pielęgnowane. Wtrysk pary może zawierać wtrysk pary i/lub bardzo drobnej mgły kropelek wody. W tym celu dysza 9 może mieć kształt (na przykład kształt kątowy), który pozwala na orientację przepływu pary. Gorąca woda jest zawracana do złącza typu T 42 znajdującego się w zbiorniku pompy suszarki przez elastyczny wąż powrotny gorącej wody. Zatem separator 7 pary zapewnia, że tylko para z niską lub bardzo niską zawartością płynu jest podawana do bębna 2. [0043] Generator 4 pary zawiera ponadto lub jest połączony z elastycznym wężem odpowietrzającym 43, który łączy się ze

12 11 zbiornikiem wody (więcej szczegółów patrz Fig. 3) wytwornicy 4 pary. Wytwornica 4 pary zawiera ponadto zamocowanie 47 syfonu dla umieszczenia lub zamocowania syfonu 48. [0044] Fig. 2 przedstawia wytwornicę 4 pary bardziej 1 2 szczegółowo. Fig. 2 przedstawia widok z góry tylnej strony B wytwornicy pary. Tylna strona B wytwornicy 4 pary graniczy z bębnem 2 i jest zwrócona do wnętrza suszarki odświeżającej 1 z Fig.1. Przednia strona F wytwornicy pary 4 jest pokazana na Fig.1 [004] Wytwornica 4 pary zawiera zbiornik wody jako podstawę, która jest przykryta przez górną część 11 korpusu zbiornika wody. Poziom wody w zbiorniku wody jest mierzony przez czujnik 12 poziomu wody, który jest wprowadzony jako zespolony czujnik kontaktronowy 12a poziomu wody z czujnikiem pływakowym 12b poziomu wody. Czujnik 12 poziomu wody jest umieszczony wewnątrz zbiornika wody. Zbiornik wody jest napełniany wodą przez wlot 19 wody, który jest połączony z wężem napełniającym 6 jak pokazano na Fig.1. Czujnik 12 poziomu wody może być stosowany do sterowania funkcją wytwornicy 4 pary jak też funkcją suszenia części składowych suszarki odświeżającej 1; w tym przypadku zbiornik wody działa także jak zbiornik wody dla suszących części składowych. [0046] Na górze górnej części 11 zbiornika wody jest (bezpośrednio) zamontowany lub przyłączony na stałe element grzejny 13 do podgrzewania wody a następnie wytworzenia pary, zazwyczaj zmieszanej z gorącą wodą. Element grzejny 13 zawiera aluminiową obudowę i jest podparty na kolumnach podpierających 21. Dalej, każda z kolumn podpierających 21 przytrzymuje odpowiedni uchwyt silikonowy 23 zamontowany poprzecznie do elementu grzejnego 13. Ten układ przytrzymmania lub podparcia elementu grzejnego 13 daje takie korzyści, że drgania wychodzące lub dochodzące do elementu

13 12 grzejnego 13 są tłumione i że strumień cieplny z elementu grzejnego 13 jest co najmniej częściowo blokowany przez uchwyty silikonowe 23. Element grzejny 13 nie jest ustawiony poziomo, ale jest pod kątem względem poziomu, aby osiągnąć 1 2 lepsze odwapnienie. [0047] Mieszanina pary i gorącej wody wytwarzana w elemencie grzewczym 13 wychodzi z elementu grzejnego 13 i jest doprowadzana do wytwornicy pary 7 za pomocą przewodu wylotowego 1 pary lub węża. Temperatura elementu grzejnego 13 jest monitorowana przez czujnik NTC (ujemny współczynnik temperaturowy, ang. negative temperature coefficient) 16, który jest zamontowany na górze/ na górnej części elementu grzewczego 13. Czujnik NTC 16 może być uważany jako część elementu grzewczego 13. [0048] Element grzewczy 13 zawiera również lub jest połączony z wyłącznikiem bezpieczeństwa 17, przez który element grzewczy 13 może być wyłączony, aby zapobiec przegrzaniu. [0049] Woda jest dostarczana ze zbiornika wody do elementu grzewczego 13 przez pompę 14 wody, która jest zrealizowana jako pompa wibracyjna napędzana solenoidowo. Solenoidalna pompa 14 wody jest podparta przez parę wkręcanych uchwytów gumowych 18, które bezpośrednio montują pompę 14 wody do górnej części 11 zbiornika wody. Zmniejsza to przenoszenie drgań, a zatem zmniejsza całkowity hałas wytwornicy pary. Stłumienie przenoszenia drgań zwiększa również żywotność wytwornicy 4 pary. [000] Figura 3 pokazuje widok w rozłożeniu wytwornicy 4 pary, patrząc na jej przednią stronę F. Zbiornik wody zawiera korpus zbiornika, który jest przykryty przez górną część 11. Górna część 11 zawiera wlot 19 wody i wylot odpowietrzenia 44 do połączenia z wężem odpowietrzającym 43. Korpus zbiornika zawiera wylot 4 wody, który może być połączony z wlotem wody pompy 14 wody przez przewód 46 wody.

14 13 Na spodzie korpusu zbiornika umieszczona jest metalowa wkładka 2, która działa jak bariera przeciwpożarowa w mało prawdopodobnym przypadku stopienia się elementu grzewczego 13. Spód korpusu zbiornika posiada również mocowanie syfonu. [001] Górna powierzchnia zbiornika wody zawiera ponadto kolumny podpierające 21 do podparcia elementu grzewczego 13. W tym celu, każda z kolumn podpierających 21 zawiera górną wnękę 22 do podparcia odpowiedniego uchwytu silikonowego 23. Każdy silikonowy uchwyt 23 jest z kolei zamontowany poprzecznie do elementu grzewczego 13, w szczególności dopasowywany do odpowiedniej kolumny montażowej 24. Ten układ przytrzymania elementu grzewczego 13 daje taką korzyść, że drgania dochodzące lub wychodzące z elementu grzewczego 13 są tłumione a strumień ciepła z elementu grzewczego 13 jest co najmniej częściowo blokowany przez uchwyty silikonowe 23. [002] Woda jest dostarczana do elementu grzewczego 13 przez złącze 27 wlotu wody, jest kierowana w elemencie grzewczym 13 przez rurę wodną 38 a potem może opuścić element grzewczy 13 jako para lub mieszanina gorącej wody i pary przez złącze 28 wylotu pary (to przyrównuje element grzewczy 13 do elementu grzewczego o przepływie ciągłym). Rura wodna 38 może być podgrzewana przez element podgrzewający lub elementy podgrzewające (nie widoczne) elementu grzewczego 13. Rura wodna 38 znajduje się na górnej powierzchni elementu grzewczego 13. Złącze 27 wlotu wody jest połączone z wylotem ciśnieniowym 29 pompy 14 wody za pomocą węża łączącego. Złącze 27 wlotu wody i wylot ciśnieniowy 29 są ustawione w linii poziomo i zwrócone są do siebie; zapewnia to bezpośrednie/liniowe połączenie, które przeciwdziała możliwemu spadkowi ciśnienia w elemencie grzewczym 13 a także zapobiega odpadnięciu węża. Złącze 28 wylotu pary jest połączone z rurą wylotową pary 1. Element grzewczy 13 jest

15 14 pod kątem względem poziomego z końcem zawierającym złącza 27, 28 umieszczonym niżej niż przeciwny koniec w celu osiągnięcia lepszego odwapnienia [003] Pomiędzy częścią górną 11 zbiornika wody a elementem 1 2 grzewczym 13 znajduje się metalowa wkładka 2 z łagodnymi krawędziami, np. zaokrąglonymi krawędziami. Łagodne krawędzie zapobiegają uszkodzeniu złącz elektrycznych, np. uszkodzeniu izolacji kabli elektrycznych. Element grzewczy 13 jest uziemiony elektrycznie przez metalową wkładkę 2 i od metalowej wkładki 2 dalej do ramy 33 suszarki pokazanej na Fig.1. Metalowa wkładka 2 może działać także jako bariera przeciwpożarowa w mało prawdopodobnym przypadku stopienia elementu grzewczego 13. Na górze elementu grzewczego 13 jest zamontowany czujnik NTC 16. Elektryczne końcówki 26 elementu podgrzewającego elementu grzewczego 13 znajdują się po tej samej stronie co wlot i wylot wody. [004] Na spodzie elementu grzewczego 13 znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa 17. Wyłącznik bezpieczeństwa 17 stosuje podwójny zestaw zawierający element bimetalowy i bezpiecznik, aby zapobiec przegrzaniu elementu grzewczego 13. W przypadku, gdy wyłącznik bezpieczeństwa 17 wykryje stan przegrzania, wyłącza on element grzewczy 13. Temperatury progowe, przy których wystąpi działanie wyłączające, są obecnie ustawione na 190 o C dla elementu bimetalowego, co jest odwracalne i 260 o C dla bezpiecznika, co jest nieodwracalne. W ten sposób wyłącznik bezpieczeństwa 17 wyłączy element grzewczy 13 odwracalnie w przypadku mniejszego zakłócenia, które wytwarza wzrost temperatury mniejszej krytyczności oraz wyłączy element grzewczy 13 nieodwracalnie (to jest nieodwracalnie bez interwencji wykwalifikowanego technika serwisu) w przypadku wzrostu temperatury większej krytyczności. Jest zrozumiałe, że problemy mniejszej krytyczności obejmują problemy spowodowane tymczasowymi

16 1 przytkaniami i pęcherzykami wody w wężach wodnych prowadzących do elementu grzewczego 13, które mogą zniknąć same i nie będą wymagały działania wykwalifikowanego technika serwisu. W związku z tym zrozumiałe jest to, że przerwanie 1 2 działania elementu grzewczego 13 tylko odwracalnie jest wystarczającym krokiem w przypadku napotkaniu takich problemów. Wyłącznik bezpieczeństwa 17 może znajdować się blisko elementu podgrzewającego (elementów podgrzewających) lub element podgrzewający (elementy podgrzewające) może(mogą) być co najmniej częściowo wsunięty(wsunięte) do wyłącznika bezpieczeństwa 17. [00] Przewód wylotowy 1 pary i wąż łączący są umieszczone powyżej i mogą być wspierane na mikanitowej wkładce bezpieczeństwa 31. Wkładka bezpieczeństwa 31 zapewnia zabezpieczenie przed przeciekaniem. Ponadto, wkładka bezpieczeństwa 31 zapobiega kontaktowi złącz elektrycznych z wodą, która może przeciekać lub skraplać się przy lub pomiędzy pompą 14 wody a elementem grzewczym 13. Użycie mikanitu lub miki zapewnia wysoką wytrzymałość dielektryczną, doskonałą stabilność chemiczną i wysoką odporność na nadmierne podgrzanie. Dodatkowo, podobna do płytki mikanitowa wkładka bezpieczeństwa 31 jest przepuszczalna dla światła tak, że nie utrudnia podglądu elementów znajdujących się poniżej. [006] Wytwornica 4 pary zawiera ponadto pojedynczą obudowę 32 złącz dla wszystkich złącz elektrycznych/wewnętrzego okablowania 41. Obudowa 32 złącz może być wytworzona na przykład przez AMP Inc. Wszystkie złącza elektryczne prowadzą do obudowy 32 złącz wszystkich złącz elektrycznych. Elektryczne złącza/wewnętrzne okablowanie 41 obejmują linię 34 uziemienia i złącze elektryczne 3 połączone z ochraniaczem temperaturowym 36 pompy 14 wody. Ochraniacz temperaturowy 36 jest zamontowany na pompie 14 wody. Obudowa

17 16 32 złącz może być połączona z pokrywą 37 wytwornicy 4 pary przez zaciskanie. Wytwornica 4 pary w dużej części jest pokryta pokrywą 37 z tworzywa sztucznego. Pokrywa 37 z tworzywa sztucznego może być zaciśnięta na zbiorniku bez 1 2 potrzeby stosowania śrub lub innych dodatkowych elementów mocujących w celu zapewnienia łatwego złożenia. Pokrywa 37 z tworzywa sztucznego może być wykonana z materiału zmniejszającego palność takiego jak materiał V0 w celu spełnienia norm przepisów bezpieczeństwa. [007] Oczywiście wynalazek nie jest ograniczony do niniejszego przykładu wykonania. Lista odnośników liczbowych [008] 1 suszarka odświeżająca 2 bęben 3 otwór 4 wytwornica pary płaszcz pojemnika kondensatu 6 wąż napełniający 7 separator pary 8 wąż 9 dysza zbiornik wody 11 górna część zbiornika wody 12 czujnik poziomu wody 12a czujnik kontaktronowy 12b czujnik pływakowy 13 element grzewczy 14 pompa wody 1 przewód wylotowy pary 16 czujnik NTC 17 wyłącznik bezpieczeństwa 18 uchwyt gumowy

18 17 19 wlot wody korpus zbiornika 21 kolumna podpierająca 22 górna wnęka uchwyt silikonowy 24 kolumna montażowa 2 wkładka metalowa 26 końcówka elektryczna 27 złącze wlotu wody 28 złącze wylotu pary 29 wylot ciśnieniowy wąż łączący 31 wkładka bezpieczeństwa 32 obudowa 33 rama suszarki 34 linia uziemienia 3 złącze elektryczne 36 ochraniacz temperaturowy 37 pokrywa z tworzywa sztucznego 38 rura wodna 39 pokrywa wymiennika ciepła 40 wymiennik ciepła 41 okablowanie wewnętrzne 42 złącze typu T 43 wąż odpowietrzający 44 wylot odpowietrzający 4 wylot wody 46 przewód wody 47 zamocowanie syfonu 48 syfon BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Pełnomocnik:

19 18 72P32604PL00 EP B1 Zastrzeżenia Wytwornica (4) pary do zastosowania w suszarce odświeżającej (1), która to wytwornica (4) pary co najmniej zawiera element grzewczy (13) do wytwarzania pary z wody, zbiornik () wody i pompę (14) wody do pompowania wody ze zbiornika () wody do elementu grzewczego (13), znamienna tym, że element grzewczy (13) i pompa (14) wody są zamontowane na górze zbiornika () wody i tym, że element grzewczy (13) jest elementem grzewczym o przepływie ciągłym zawierającym rurę wodną (38) do kierowania i podgrzewania wody. 2. Wytwornica (4) pary według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że do elementu grzewczego (13) jest przyłączony czujnik NTC (16). 3. Wytwornica (4) pary według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że zawiera wyłącznik bezpieczeństwa (17), który zawiera element bimetalowy i bezpiecznik i jest przyłączony do elementu grzewczego (13). 4. Wytwornica (4) pary według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że element grzewczy (13) jest pochylony poziomo.. Wytwornica (4) pary według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że wylot ciśnieniowy (29) pompy (14) wody i wlot (19) wody elementu grzewczego (13) są ustawione w linii poziomo i są zwrócone do siebie. 6. Wytwornica (4) pary według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że wytwornica (4) pary

20 19 zawiera czujnik (12) poziomu wody zawierający czujnik kontaktronowy (12a) i czujnik pływakowy (12b). 7. Urządzenie pralnicze (1), znamienne tym, że urządzenie pralnicze (1) zawiera wytwornicę (4) pary według 1 2 dowolnego z poprzednich zastrzeżeń. 8. Urządzenie pralnicze (1) według zastrzeżenia 7, znamienne tym, że zbiornik () wody jest zamontowany na pokrywie (39) wymiennika ciepła urządzenia pralniczego (1). 9. Urządzenie pralnicze (1) według dowolnego z zastrzeżeń 7 i 8, znamienne tym, że urządzenie pralnicze (1) zawiera płaszcz () pojemnika kondensatu, który to płaszcz () pojemnika kondensatu jest osadzony nad wytwornicą (4) pary, przy czym płaszcz () pojemnika kondensatu jest połączony ze zbiornikiem () wody za pomocą węża odpowietrzającego (43) i/lub węża napełniającego (6).. Urządzenie pralnicze (1) według dowolnego z zastrzeżeń od 7 do 9, znamienne tym, że wytwornica (4) pary zawiera wkładkę metalową (2) umieszczoną poniżej elementu grzewczego (13), przy czym element grzewczy (13) jest uziemiony do ramy (33) urządzenia pralniczego (1) przez metalową wkładkę (2). 11. Urządzenie pralnicze (1) według dowolnego z zastrzeżeń od 7 do, znamienne tym, że urządzenie pralnicze (1) zawiera separator (7) pary połączony z wytwornicą (4) pary w celu rozdzielenia wylotowej mieszaniny wody i pary z wytwornicy (4) pary na parę i wodę. 12. Urządzenie pralnicze (1) według zastrzeżenia 11, znamienne tym, że wylot pary separatora (7) pary jest połączony z dyszą (9) przez elastyczny wąż (8), przy czym dysza (9) jest dostosowana do wtryskiwania pary do bębna urządzenia pralniczego (1).

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467529. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2010 10739936.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467529. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2010 10739936. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246729 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08. 739936.2 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1651092. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740713.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1651092. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740713. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.04 04740713. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2496799 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.11. 77796. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 249789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.07. 739879.4 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2439326 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.09.2009 11191928.8 (13) (1) T3 Int.Cl. D06F 39/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H05K 7/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2149176 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08758021.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632650 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2004 04020807.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 7/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2005 05007978.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62J9/00 B62J1/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2548493 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2011 11425196.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1761717 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.05.2005 05749737.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Układ przewodów do prowadzenia wody i powietrza w pralce

( 5 4 ) Układ przewodów do prowadzenia wody i powietrza w pralce RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184016 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322060 (51 ) IntCl7 D06F 39/08 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia 11.09.1997 Rzeczypospolitej Polskiej ( 5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290187 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2010 10172119.9 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1459699 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2004 04006675.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A61C7/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207178 (21) Numer zgłoszenia: 370883 (22) Data zgłoszenia: 28.01.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632272 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2005 05105692.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A62C3/02 A62C5/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1750564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2005 05735180.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 5/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 192796 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.11.06 0642789.2 (13) T3 (1) Int. Cl. F02D9/ F16K1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13 PL 219618 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219618 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398455 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2064507 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2007 07820275.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F28D 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 73333 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27..08 0816799.3 (13) (1) T3 Int.Cl. H02G 1/12 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2649937 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.13 101313.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A61B /1 (06.01) A61B /14

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.07 07728173.1 (13) (1) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (06.01) D06F

Bardziej szczegółowo

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat.

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat. PL 217936 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217936 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391145 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61253 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 \2\J Numer zgłoszenia: 111077 5i; Intel': Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 08.06.2000

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

, PCT/ES92/00037

, PCT/ES92/00037 RZECZPOSPOLITA POLSKA (1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL ( 1 1 ) 169044 (21) Numer zgłoszenia: 297593 (1 3 ) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 2.0 5.1 9 9 2 (86) Data i

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206388 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360335 (51) Int.Cl. F24D 12/02 (2006.01) E04F 17/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1751371 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2005 05701054.8 (51) Int. Cl. E04D13/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA

WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA Przedmiotowy wynalazek dotyczy zgrzewarki mufowej, zapewniającej rozgrzanie części łączeniowych rur z tworzyw sztucznych i kształtek za pomocą elementu grzewczego tak, aby osiągnęły

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2340325 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.09.2009 09782686.1 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1593766 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.03.2005 05006567.1 (51) Int. Cl. D06F39/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)196330 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343384 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Numer zgłoszenia: 336151 (22) Data zgłoszenia. 01.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 01.04.1998,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1778553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.2 (51) Int. Cl. B65D33/34 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1852534 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2006 06425299.2 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F25/00 D06F58/24

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1836943 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1836943 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.07 073737.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2376698 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2009 09752823.6

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1517051 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.09.2004 04425680.8 (13) T3 (51) Int. Cl. F16B13/14 F16B12/04

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128.1 (13) (51) T3 Int.Cl. C12M 1/107 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209108 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359766 (51) Int.Cl. F24C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.04.2003

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18624 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.04.200 00906. (1) Int. Cl. A24B3/04 (2006.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639918 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05019523.9 (51) Int. Cl. A47B95/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206330 (21) Numer zgłoszenia: 368343 (22) Data zgłoszenia: 31.08.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 214830 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.07.08 08012899.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B6D 30/ (06.01) B6D 33/38

Bardziej szczegółowo