Tak Tak - Tak Średnie(do transakcji/mc,do indexów,do 60 użytk.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tak Tak - Tak Średnie(do 10 000 transakcji/mc,do 10 000 indexów,do 60 użytk.)"

Transkrypt

1 Raport ERP MRP II cz. 2 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Expertis HORNET IFS Applications Impuls Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich trzech latach Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski 2000 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej wersji oprogramowania,której dotyczą dane Xpertis Data wprowadzenia aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek Do kiedy obsługiwana będzie aktualna wersja zlokalizowanego oprogramowania Nowa wersja IFS Applications wg potrzeb rynku wg potrzeb rynku Oznaczenie poprzedniej wersji oprogramowania Xpertis 2006 Data wprowadzenia na rynek polski poprzedniej wersji oprogramowania ciągłe uaktualnianie funkcjonalności 5.4 wg potrzeb rynku Zasada wprowadzania nowych wersji( np. raz na rok...) raz na rok Kraj pochodzenia - siedziby firmy dostarczającej na rynek polski opprogramowanie Polska Polska Szwecja Polska Dystrybutor oprogramowania w Polsce BHMsoft IFS Poland BPSC Struktura funkcjonalna oprogramowania Przeznaczenie oprogramowania Wielkość przedsiębiorstwa Małe (do transakcji/mc,do 3000 indexów,do 30 użytkowników) Tak Tak - Tak Średnie(do transakcji/mc,do indexów,do 60 użytk.) Duże(> transakcji/mc,>10 tys.indexów,>60 użytk) Tak - Tak Tak

2 Przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią dystrybucyjną - Tak Tak Tak Eksploatacja skomplikowanych urządzeń np. elektrownia, głównie gospodarka remontowa - Tak Tak Tak System obsługuje specyficzne wymogi rodzaju/gałęzi przemysłu: a. Ciężki Tak - Tak Tak b. Motoryzacja. Produkcja finalna - Tak Tak c. Motoryzacja. Produkcja i dostawa komponentów - Tak Tak d. Elektromaszynowy e. Produkcja materiałów budowlanych / ceramicznych - Tak Tak f. Precyzyjny - Tak Tak g. Elektroniczny h. Spożywczy (produkcja procesowa i dyskretna) - obsługa hodowli i kontraktacji Tak - Tak Tak i. Chemiczny procesowy Tak - Tak Tak j. Farmaceutyczny aparaturowy Tak - Tak Tak k. Lekki - Tak Tak Tak l. Meblarski m. najczęściej występujące gałęzie zastosowań w Polsce. Nie więcej niż trzy główne. Budowlany, Deweloperski - Produkcja, Konstrukcyjno- Budowlany, Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Główne aplikacyjne cechy oprogramowania Typ produkcji obsługiwany a. DTO (Design To Order) lub ETO (Engineering To Order) realizacja na indywidualne zamówienie - projektowanie i realizacja b. MTO - produkcja zleceniowa c. Produkcja powtarzalna (masowa) d. Obsługa produkcji wyszczuplonej (lean production) - - Tak Tak e. JIT w sferze produkcji - - Tak Tak f. KANBAN w sferze produkcji i zaopatrzenia - - Tak Tak g. Produkcja ciągła aparaturowa - obsługa Tak - Tak Tak h. Wiele wariantów jednostkowych zamówień konfigurowanych z dostępnych wariantów i opcji i. Produkcja specjalizowana np. wrażliwa na modę - - Tak Tak -

3 Obsługa sieci dystrybucyjnych: Tak a. Zarządzanie kontaktami z dostawcami SRM Tak - TAK Tak b. Współpraca z klientami CRM c. Zarządzanie transportem Obsługa majątku trwałego - gospodarka remontowa Sterowanie jakością Tak Tak Tak wspomaganie HACCP,ISO,Labol atorium APS - zaawansowane techniki planowania i harmonogramowania - - Tak - S&OP - planowanie sprzedaży i operacji - - Tak Tak Typy przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jednofirmowe Przedsiębiorstwo wielofirmowe Przedsiębiorstwo międzynarodowe Tak - Tak Tak Analizy ekonomiczno - finansowe - narzędzia Tak Tak Tak Rachunkowość zarządcza i sterowanie finansowe System informacji zarządczej - Business Inteligence BI moduł IFS Analiza Tak - Zarządcza Tak Rachunkowość zaangażowania projektu Tak - Tak Tak Finansowa obsługa wytwarzania/montażu na zamówienie Charakterystyka oprogramowania Dane ogólne o oprogramowaniu Systemy operacyjne Windows, Linux, Novell MS Windows UNIX, Windows NT Unix, Windows NT, Linux, OS/390/AIX Baza(y) danych, pełna wersja, runtime Platformy sprzętowe Własna baza danych, pełna wersja -tak, runtime - tak xharbour 0.93, MySQL 4.0, MS SQL 2005, Oracle IBM PC, Palmtopy (PDA), Terminale ORACLE IBM, HP, Sun, Fujitsu Siemens Oracle IBM, Sun, HP Architektura klient / serwer Graficzny interfejs użytkownika

4 Zdalna praca użytkowników (WEB)-jeśli nie wszystkie moduły to wpisać częściowo częściowo Z wykorzystaniem technlogoii ASP DOT NET - lub pulpit zdalny Tak Obieg dokumentów,b2b Możliwość zestawiania oprogramowania dla przedsiębiorstwa z elementów pochodzących od różnych dostawców SOA (Service oriented architecture) - - Tak Tak Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania udostępnianego w obcym ośrodku w trybie ASP Tak - Tak Tak (Application System Provider) SaaS Powierzanie pełnej obsługi informatycznej jednostce zewnętrznej - - Tak Przetwarzanie w chmurze - Cloud Computing - - Dziedzinowa specyfikacja - cech oprogramowania Struktura produktu - obsługa a. Struktury produkcyjnej opisującej technologię wytwarzania Tak - Tak Tak b. Struktury konstrukcyjnej oddzielonej od produkcyjnej - Tak Tak Możliwe c. Zmiany konstrukcyjne synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, zleceniach - Tak Tak Tak produkcyjnych i zamówieniach Obsługa receptur dla produkcji procesowej Dystrybucja (DRP) - obsługa a. Powiązania między zakładami, hurtowniami, odbiorcami Tak - Tak Tak b. Planowanie uzupełniania zapasów w powiązanych podmiotach i w całej sieci - Tak Tak Obsługa obsługa łańcucha dostaw SCM Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi TAK Tak Tak Rachunkowość Konsolidacja w rachunkowości przedsiębiorstwa wielofirmowego Obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego Tak Tak Tak a. Wielojęzyczność - Tak Tak Tak b. Wielowalutowość Tak Tak Tak

5 c. Jednolity systemem oznakowania towarów e. Zestaw procedur do zbudowania własnego systemu rachunkowości, o ile nie jest dostarczany własny system Własny system - - Tak firmy System płacowy a. Wbudowany do systemu i modyfikowalny do potrzeb przedsiębiorstwa b. Zalecany system płacowy zewnętrzny z gwarantowaną możliwością połączenia z oferowanym oprogramowaniem Własny system Tak - - (nazwa, producent) Obsługa sprzedaży Tak a. Obsługa punktów sprzedaży (POS) b. Obsługa zwrotów c. Obsługa opakowań zwrotnych Tak Tak Tak d. Obsługa procedur sprzedaży i rozliczeń zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi d. Serwis techniczny produktów przedsiębiorstwa - obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna Tak - Tak Tak e. Wykorzystanie kodów kreskowych lub RFID (znaczników radiowych) Tak Tak Tak Gospodarka remontowa a. Wbudowana w system Tak - Tak - b. Oddzielne oprogramowanie - Tak - Plan 9000 Elektroniczna wymiana informacji: a. Wersja polska Tak Tak Tak b. Wersja obcojęzyczna Tak - Tak Tak d. Wbudowany dostęp i wykorzystanie technik internetu e. Wykorzystanie formatu XML Tak Tak Tak Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie (TQC, GMP zwłaszcza w farmacji, HACCP w przemyśle spożywczym), procedury ISO a. Wbudowana w system Tak Tak Tak c. Oprogramowanie zewnętrzne jeżeli nie jest oferowane oprogramowanie własne. Jeżeli rekomendowane, to jakie? Własny system Tak - - Możliwości adaptacji systemu Własne prace programowe, adaptacyjne i wprowadzanie modyfikacji przez nabywcę oprogramowania Tak Tak licencja developerska a. CASE - Tak - -

6 b. Modyfikacja programów Tak Tak Tak - c. Mechanizmy sterowania przepływem prac (work flow) wbudowane w system Tak Tak Tak d. Dostosowanie do wymogów GS1 TAK Tak Tak Tak d. Inne narzędzia. - - Tak Tak Wykorzystanie danych istniejących w systemach informatycznych. a. Automatyzacja przenoszenia danych do bazy danych systemu Tak off-line i on-line Tak Interfejsy do systemów CAD/CAM a. Dostęp do rysunków b. Tworzenie w CAD specyfikacji materiałowych i zautomatyzowane przenoszenie ich do bazy danych - Tak Tak Tak c. Przygotowanie danych do sterowanie obrabiarkami Polonizacja - lokalizacja oprogramowania: a. Dokumentacja pisana systemu Metodyka własna - Tak HTproces Tak Tak b. Teksty pomocy pełne, takie jak w oryginale Tak - Tak Tak c. Ekrany i wydruki Tak konsultant Tak Tak d. Instrukcje operowania oprogramowaniem dla konkretnych użytkowników tworzone w procesie wdrażania oprogramowania Tak Tak Tak Wsparcie wdrażania a. Metoda wdrażania b. Oprogramowanie wspierające modelowanie procesów gospodarczych, modelowanie przedsiębiorstwa typu Entreprise Modeler) Własna IFS Implementation Method Własna Tak - Tak - c. Czy zmiana modelu procesów automatycznie zmienia ustawienia systemu,czy niezbędna jest praca konsultanta konsultant - Praca konsultanta - Dane szczegółowe oprogramowania Rachunkowość, finanse i księgowość Kontroling finansowy: - Rozszerzone analizy na podstawie danych innych niż księgowe Tak Tak Tak - Zalecana częstotliwość analiz Zgodnie z potrzebami HORNET wg potrzeb wg potrzeb

7 BI -zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych a. Możliwość pracy niezależnie od rodzimego oprogramowania MRP Tak - Tak Tak b. Baza danych dla hurtowni danych - - Tak - ta sama co dla MRP - - Tak Tak - inna, jaka? Microsoft SQL server 2005 Tak SQL server MS c. Zaawansowany system analiz on line typu OLAP Tak - Nie Tak d. Planowanie strategiczne - optymalizacja - Tak Tak e. APS - symulacja w powiązaniu z planowaniem operacyjnym (APS - Advanced Planning and Scheduling) Tak - Tak Tak f. Planowanie scenariuszowe Tak - Tak Tak g. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa Tak - Tak Tak i. Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału w powiązaniu z zarządzaniem strategicznym Tak - Tak Tak j.. Modele procesów gospodarczych i ich interpretacja: Strategiczna tablica wyników Tak - Tak Tak - Kokpit zarządzania - Repozytorium wiedzy Tak - Nie Tak - Repozytorium wskaźników. Techniki pomiaru i sposób ich interpretacji. Liczba gotowych do użycia wskaźników Analiza wskaźnikowa (ROCE) działalności przedsiębiorstwa Tak Tak Tak Zgodnożć z dyrektywami podatkowymi UE i kodeksem celnym UE - Tak Tak - w tym rozróżnienie transakcji pozaunijnych i odwzorowanie ich skutków. Podać ilość klientów i gdzie o Tak Tak Tak ile wdrożono Obowiązki statystyczne w tym INTRASTAT Tak Tak Tak Obsługa typowego planu kont Maksymalna ilość segmentów konta Maksymalna długość segmentu do zdefiniowania Tak 10 do zdefiniowania Tak 10 dowolna liczba segmentów zaleznie od liczby segmentów

8 Maksymalna długość konta 20 znaków + 6 segmentów po 8 znaków - 10x znaków dla segmentu Wielowalutowość: - Tak a. Transakcje i rozliczenia międzynarodowe Tak - Tak Tak b. Zagadnienia związane z euro Tak - Tak Tak Wielojęzyczność (teksty) Tak Tak Tak a. Możliwość pracy równoczesnej wielu użytkowników w wielu językach Tak Tak Tak - b. Obsługa języka rosyjskiego, ukraińskiego (wydruki, ekrany) Tak Tak Tak Budżetowanie i prognozowanie Tak - Tak Tak Operacje finansowe i handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami w holdingu. Konsolidacja danych finansowych przedsiębiorstw w ramach grupy / holdingu Rozliczanie projektów - kontraktów (engineering to order) Tak Tak Tak a. Z udziałem podwykonawców (subkontrakty) Tak - Tak Tak b. Możliwość automatycznego/wspomagania dokonania rozliczeń z podwykonawcą po otrzymaniu zapłaty od głównego klienta Obsługa rozdzielników kosztów Rozliczanie klientów będących także dostawcami (kompensata należności i zobowiązań) Wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych Tak - Tak Tak Prognozowanie przepływów finansowych Tak Tak Tak Tworzenie zestawień bilansowych (propozycje F-01, F-02...) Tak Tak Tak Obsługa kasy Tak Tak Tak Interfejsy do oprogramowania do analiz Tak Tak Możliwość szybkiego dokonania transferu danych ( tam i powrót) do Excela Powiązanie z systemami bankowymi Tak a. Płatności b. Nalezności Środki trwałe Tworzenie struktury środka trwałego Naliczanie amortyzacji Tak Tak Tak a. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Tak Tak Tak

9 c. Amortyzacja podatkowa d. Modernizacje i ulepszenia środków trwałych e. Koszty konsrwacji i obsługi Rozliczanie ubezpieczeń Należności Grupy odbiorców / klasyfikacja (utworzonych ze względu na dyskonta, wiarogodność płatniczą itp.) Naliczanie podatków (akcyza, itp.) Zarządzanie płatnościami dla poszczególnych dostawców Tak Tak Tak Kontrola kredytu przy sprzedaży Zobowiązania Grupy dostawców / klasyfikacja (ze względu na wielkość obrotów, poziom cen, dyskonta itp.) Blokowanie własnych płatności Zarządzanie przepływem gotówki Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców Prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów Tak - Tak Tak Kontrolowanie płatności dla grup dostawców Tak Tak Tak Sprawdzanie warunków płatności i upustów wg kontraktów Płace Własny system modyfikowalny do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa Oferowany system zewnętrzny Tak Tak Tak - Własny system Tak - Tak Sprzedaż Wielowalutowość, w tym: Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Rozliczanie rabatów i skont zgodnie z polskimi przepisami Tak Tak Tak Ubezpieczenia Tak Tak Tak - Iinni płatnicy niż nabywca, wiele źródeł pokrycia należności, różne punkty dostawy Operacje celne, zwłaszcza odliczenia przy reeksporcie - Tak Tak Tak Kontrola realizacji zamówień Tak Tak Tak Polityka cenowa przedsiębiorstwa Tak Tak

10 a. Obsługa katalogów cenowych b. Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców Tak Tak Tak - Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom Analiza statusu klienta Tak a. Ryzyka finansowego b. Kontrola kredytu c. Wiarogodności płatniczej Wystawianie dokumentacji handlowej Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej Reklamacji ilościowo - wartościowe, obsługa Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Prowizja agentów handlowych Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży Tak Tak Tak Zbieranie danych marketingowych Tak Tak Tak Gromadzenie danych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach, rynkach itp. Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp. ATP - Określanie ilości dostępnej do rozdysponowania na podstawie znajomości stanu magazynów i planu produkcji Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Obrót materiałowy Ewidencja obrotu materiałowego Tak Tak a. Typowe transakcje obrotu materiałowego proponowana wyłącznie przez system b. Własne transakcje obrotu materiałowego bez prac programowych, możliwość definiowania Tak Tak VAP POLSKI Tak c. Transakcje dla produkcji (zlecenia produkcyjne, przemieszczenie między lokalizacjami, rejestracja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynów) oraz just in time - produkcja powtarzalna Autoryzacja poszczególnych użytkowników do dokonywania poszczególnych typów transakcji obrotu materiałowego

11 Wiele lokalizacji w jednym magazynie dla konkretnej pozycji materiałowej Wiele magazynów fizycznych lub logicznych na jednym wydziale lub w jednym zakładzie Identyfikacja i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynach i lokalizacjach oraz w procesie produkcji i dystrybucji Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet w magazynie Tak Tak Tak Dla konkretnego materiału i/lub partii materiału: Alternatywna pozycja - przy użyciu wskazanej lokalizacji dla pozycji materiałowej wskazanie alternatywnej lokalizacji np.. W pomieszczeniach klimatyzowanych Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów Tak Tak Tak tak Nadzorowanie zużycia partii materiału Wiele jednostek miary dla jednej pozycji kupowanej Odrębne jednostki miary z przeliczaniem automatycznym dla: a. Zakupów Tak - Tak Tak b. Składowania c. Wiele jednostek miary (przynajmniej dwie) możliwych do stosowania równocześnie w magazynie wyrobów gotowych Tak - Tak Tak lub magazynie spedycyjnym d. Sprzedaży e.produkcji Tak Tak Tak Obsługa magazynu przyjęć. Magazyn tranzytowy. Przyjmowanie materiałów do inspekcji ilościowo - jakościowej VMI (Vendor Managed Inventory) Zarządzanie materiałami u klienta przez dostawcę Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza wykorzystania powierzchni magazynowych - narzędzia Organizowanie przyjęć i wydań z magazynu do i z określonych lokalizacji wg określonych przez użytkownika zasad (kompletacja, pobieranie z określonej lokalizacji itp.). Obsługiwane scenariusze: LIFO, FIFO, wg nr serii Tak Tak możliwe Tak Tak Tak Tak

12 Określanie dla materiału poziomu : Tak Tak a. Minimalnego b. Prognozowania poziomu zapasów c. Punktu zlecania Tak - Tak Tak d. Ekonomicznej wielkości partii. Obsługiwane algorytmy Wartościowanie zapasów. Dostępne metody: Tak a. Cena bieżąca b. Średnia ważona c. Cena ewidencyjna d. Inne Rezerwacja przez MRP materiałów / magazynów. Mogą być określane jako rezerwowane przez MRP lub nie Tak Tak Tak podlegające rezerwacji Rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw Statystyczna kontrola jakości - narzędzia do obsługi - Tak Tak Tak Magazyn części zamiennych - składowanie elementów słabo rotujących - Tak Tak Tak Obsługa kodów kreskowych Obsługa znaczników radiowych RFID - Tak Tak Tak Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Zakupy Wielowalutowość Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Obsługa ubezpieczeń Wiele źródeł pokrycia zobowiązań (inni płatnicy niż nabywca) - Tak Tak Tak Kontrola realizacji zakupów Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowych - Tak Tak Tak Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Tak - Tak Tak Analiza solidności dostawców Tak - Tak Tak Analiza wartościowa zakupów (wg rynków, dostawców...) Obsługa rozliczeń finansowych z dostawcami (nadzorowanie płatności, odsetki) - Tak Tak Tak

13 Nadzorowanie realizacji budżetu Tak Tak Tak Rozdział zamówień na wielu dostawców Komasacja zamówień Portal zakupowy Tak Tak Możliwe Obsługa aukcji (podać typ) - - Tak Zdecentralizowane zamówienia Tak 24 znaki Tak Tak Powiązanie z MRP - tworzonymi potrzebami - Tak Tak Problemy celne - Tak Tak a. Jednolite oznaczenie wyrobów b. Taryfy celne Tak Tak - Tak Dane techniczne Pozycja asortymentowa i struktura / receptura Indeks / identyfikator pozycji asortymentowej ilość znaków 50 Tak 25 znaków 32 znaki+50 wersja handlowa+50 numer serii Klasyfikacja pozycji asortymentowych: a. Typ pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na potrzeby rynku - - Tak Tak b. Typy pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na sposób lub organizację wytwarzania c. Pozycja podstawowa w produkcji procesowej Tak Tak Tak d. Koprodukt pozycja wytwarzania równocześnie z pozycją podstawową podczas produkcji o charakterze procesowym e. Produkt uboczny zwykle odpad powstający podczas produkcji o charakterze procesowym f. Pozycja kosztowa np. energia elektryczna, która nie musi przechodzić przez magazyn g. Inne możliwości klasyfikacji pozycji asortymentowej - Tak Tak Zestawy (kit) planistyczne - Tak Tak - Uzysk i współczynnik braków - - Tak Tak Dołączanie do pozycji asortymentowej Tak a. Dowolnego tekstu b. Rysunków, szkiców i innych danych multimedialnych Tak - Tak Tak Struktura planistyczna (dla MPS).Obsługa wariantów i opcji, harmonogram montażu Struktura / receptura wyrobu - Tak Tak Tak

14 Indywidualna struktura dla projektu (engineering to order) Tak - Tak Tak Tworzenie struktury na podstawie szablonu. Konfiguracja z użyciem wariantów i opcji na różnych poziomach struktury / Tak Tak Tak złożenia Pozycje zamienne w strukturze / recepturze: Tak a. Pełna zamienność b. W przedziale dat - - Tak - Pozycje typu "fantom" do celów planistycznych - Tak Tak Tak Pozycje typu "fantom" komplety przechowywane w magazynie - - Tak Tak Stężenie czystego składnika w pozycji - Tak Tak Tak Dane kosztowe umożliwiające sposób naliczania kosztów a. Koszt normatywny Tak - Tak Tak b. Koszt rzeczywisty - - Tak Tak c. Inne metody - - Tak Tak Kooperacja zewnętrzna - dane do obsługi - Tak Tak Dane dla obsługi JIT produkcja na liniach - - Tak Tak Kontrolowanie partii i dat przydatności (gdzie zostały użyte, numery seryjne...) Rozliczanie wsteczne Tak a. Materiałów - Tak Tak Tak b. Robocizny - Tak Tak Tak c. Innych czynników np. czas - Tak maszynowy Tak Procesy technologiczne Wybór technologii zależnie od wielkości partii - Tak Tak (CTO) Tak Procesy alternatywne Technologia grupowa Tak a. Tworzenie procesów technologicznych na podstawie szablonów - Tak Tak Tak b. Tylko klasyfikacja do grupowania zleceń produkcyjnych - Tak Tak Tak Tabele norm (do naliczania czasów w zależności od parametrów technologicznych pozycji) - Tak Tak Tak Kopiowanie opisu procesów Tak Tak Tak Nakładanie się operacji Operacje zlecane do kooperacji - Tak Tak Tak Dołączanie tekstu do opisu operacji

15 Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznych Tak - Tak Tak Specyfikacja oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji - - Tak Tak Przydział operatorów. Zarządzanie personelem wykonawczym Tak - Tak Tak Centra robocze Centrum robocze zawierające maszyny, instalacje - Tak Tak Tak Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne Tak - Tak Tak Oddzielne centra dla kooperantów - Tak Tak Tak Zdolność produkcyjna jako suma godzin - Tak Tak Przepustowość centrum roboczego - Tak Tak Tak Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego Maszyny i pracownicy przypisani do centrum - Tak Tak Tak Magazyn prac w toku przypisany do centrum - Tak Tak Tak Zdolność produkcyjna określana dla każdej maszyny / centrum (indywidualne kalendarze) Tak - Tak Tak Przypisanie obsługi do centrum / maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów - Tak Tak Obciążania centrum roboczego Tak a. Operacje maszynowe - Tpz i Tj Tak - Tak Tak b. Operacje inne niż maszynowe - Tak Tak Tak c. Inne - Tak Tak Tak Obciążania oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji Constraint Based Tak Tak Scheduling Tak Stawki kosztów stałych i zmiennych dla centrum roboczego Gospodarka remontowa Planowanie i zarządzanie przeglądami i remontami Tak Tak Tak Powiązanie planowania przestojów z planowaniem produkcji Tak - Tak Tak Rozliczanie remontów Odzielny magazyn części zamiennych - Tak Tak Tak Weryfikacja i atesty urządzeń pomiarowych Tak - Tak Zbieranie i przechowywanie danych z urządzeń pomiarowych przy urządzeniach Dystrybucja

16 Obsługa sieci dystrybucyjnych: a.zintegrowany łańcuch dostaw SCM - Tak Tak Tak b. Hurtownie z siecią detalistów, zarządzanie dystrybucją i transportem DRP - Tak Tak Tak c. handel detaliczny i obwoźny - Tak Tak Tak Przedstawianie łącznie oraz niezależnie dla każdego z zakładów i magazynów tworzenie: - Tak Tak a. Prognoza potrzeb na podstawie danych marketingowych i danych z przeszłości - - Tak Tak b. Stanów do rozdysponowania - Tak Tak Tak c. Zasad uzupełniania zapasów - Tak Tak Tak d. Ustalania wielkości partii - - Tak Tak e. Ustalanie cyklu dostaw - Tak Tak Sieć powiązań logistycznych między magazynami i zakładami - Tak Tak Zapotrzebowanie na transport na podstawie zleceń międzymagazynowych z podaniem wagi, wymiarów itp Tak Tak Potrzeby transportowe dla każdego okresu planistycznego - Tak Tak Tak Zlecenia na uzupełnienie zapasów - Tak Tak Wielopoziomowy harmonogram główny plan długookresowy dostaw i wynikających z niego planów - - Tak Tak produkcji Koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw dla wielu powiązanych ze sobą zakładów. Określanie struktury - - Tak Tak harmonogramów Harmonogram główny - MPS Sposób planowania: a. Na konkretne daty b. W okresach planistycznych Tak - Tak Tak Wykorzystanie prognozy w trakcie procesu planowania, wykorzystanie: - Tak a.tylko prognozy - - Tak - b. Prognozy i zamówień - Tak Tak c. Tylko zamówień Tak Tak Tak - d. Wartości większej z zamówień i prognozy. - Tak Tak Tak Prognozy na podstawie danych z przeszłości z wykorzystaniem metod statystycznych - Tak Tak Tak Wprowadzanie do harmonogramu części zamiennych - - Tak Tak

17 Wiele wariantów i opcji wyrobów w harmonogramie - Tak Tak Tak Harmonogramy dla rodzin wyrobów - Tak Tak Tak Naliczanie zapotrzebowania zgrubnego na zasoby krytyczne do realizacji MPS: - a. Zapotrzebowania na zasoby krytyczne naliczane z danych technologicznych - - Tak Tak b. Zasoby krytyczne inne niż "wąskie gardła" na produkcji - Tak Tak c.materiały o długim cyklu dostaw oznaczane jako zasoby krytyczne. Sprawdzanie ich dostępności - - Tak Tak Planowane zlecenia dla powiązanych między sobą zakładów - Tak Tak Tak Uruchamianie zleceń produkcyjnych na poziomie MPS - Tak Tak Tak Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS MRP Metoda regeneratywna tworzenia planu Modyfikacja planu metodą zmian netto - Tak a. Wsadowo - Tak Tak Tak b. On line - - Tak - Modyfikacja planu metodą ciągłą - Tak Tak Tak Pozycja typu fantom - obsługa - Tak Tak Tak Zlecenia z poza MPS., np. na części zamienne Tak - Tak Tak Najpóźniejsza data rozpoczęcia realizacji zlecenia na podstawie cykli produkcyjnych i przesunięć dla składników - Tak Tak Tak Naliczanie cyklu produkcyjnego na podstawie technologii dla konkretnej ilości do wyprodukowania i dostępnych - - Tak Tak zdolności produkcyjnych Komasowanie zleceń produkcyjnych - Tak Tak Tak Dzielenie zlecenia na podzlecenia w trakcie realizacji - Tak Tak Określony procent zapasu bezpieczeństwa - dysponowanie - Tak Tak Prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa. Dynamiczny zapas bezpieczeństwa. - Tak Tak Tak Zwalnianie masowe zleceń produkcyjnych Tak - Tak Tak Komasacja zleceń na zaopatrzenie - Tak Tak Tak Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) - - Tak Tak

18 Analiza przepływów finansowych związanych z MRP - Tak Tak Tak Zarządzanie operatywne, bilansowanie obciążeń Zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne - naliczanie. Tak Tak a. Symulacja obciążeń stanowisk. Równocześnie kilka wariantów. b. Rozwijanie "do tyłu" (od żądanej daty dysponowalności) - Tak Tak Tak - Tak Tak Tak c. Rozwijanie "do przodu" Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) - Tak Tak Kalendarz produkcyjny z dokładnością do stanowiska. Automatyczna aktualizacja kalendarza przez moduł remontów Tak - Tak Tak Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego przed uruchomieniem zleceń produkcyjnych (stany magazynowe, rezerwacje, produkcja w toku, ilości dostępne) Wprowadzanie zmian do planowanych zleceń produkcyjnych przed uruchomieniem zlecenia Tak - Tak Tak Tworzenie manualne zleceń produkcyjnych - Tak Tak Tak Teksty opisowe wprowadzane do zleceń produkcyjnych Tak Tak Tak Powiązania pomiędzy zleceniami produkcyjnymi (pegging) Tak Tak a. Jednopoziomowy Tak - Tak Tak b. Wielopoziomowy - - Tak Tak Sterowanie priorytetami zleceń produkcyjnych -jeśli jest Tak, odrębny - Tak podać jak:daty,odrębny wskażnik. wskaźnik Tak Lista prac na poszczególnych centrach roboczych - Tak Tak Tak Uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych Tak Tak Tak Mozliwość zablokowania zwalniania zleceń na zbyt odległe okresy -jeśli jest podać czy indywidualnie dla indeksu czy - Tak indywidualne Tak generalnie Dokumentacja warsztatowa (karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet...) Wykorzystanie centrów roboczych w poszczególnych okresach planistycznych przez zlecenia produkcyjne - nadzorowanie - Tak Tak Tak

19 Analiza WE/WY (kolejka prac, przepustowość, wykonana w kilku ostatnich tygodniach produkcja) dla poszczególnych - możliwa Tak centrów roboczych Raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane operacje, spływ godzin, braki, wykonana ilość) Ewidencja spływu kosztów Sterowanie produkcją procesową (ciągłą lub partiową) Definiowanie wielkości wsadu Określanie receptur procentowo (dla składników) Tak Tak Tak Określanie czasu operacji dla wsadu - Tak Tak Tak Blending - Tak Tak Tak Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub - Tak Tak zmianowych Wystawianie dokumentacji warsztatowej - Tak Tak Rozliczanie realizacji harmonogramów - - Tak Tak Raportowanie spływu rzeczywiście zrealizowanej produkcji (pozycje podstawowe, koprodukty, produkty uboczne) - - Pozycje podstawowe i produkty uboczne Sterowanie produkcją na liniach (JIT produkcja powtarzalna) a. Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub zmianowych - - Tak Tak b. Wystawianie dokumentacji warsztatowej Tak - Tak Tak c. Obsługa kwitów Kanban - - Tak Tak d. Rozliczenie wsteczne materiałów (back flushing) Automatyczne rejestracja zużycia normatywnego materiałów Tak Tak Tak automatyczna rejestracja zużycia robocizny - Tak Tak Podać czy jakie jeszcze czynniki kosztowe mogą być np. czas - - rejestrowane dodatkowo maszynowy Tak na końcu procesu czy po określonych operacjach - Tak Tak, w procesie e. Rozliczanie automatyczne wykonania poprzednich operacji (czasy maszynowe i robocizna) po zaraportowaniu ostatniej operacji w centrum roboczym lub linii produkcyjnej Tak - Tak Tak Tak

20 f. Rozliczanie wsteczne zarówno maeriałów jak i robocizny - pełny back flushing z możliwością wyłączenia go np. w przypadku dużych odchyleń od normatywów - Tak Tak Tak g. Rozliczanie realizacji produkcji - Tak Tak Tak Rachunek_kosztów Kalkulacja kosztów produktów Na poziomie grupy kapitałowej - Tak Tak Tak Na poziomie podmiotu gospodarczego Na poziomie zakładu Na poziomie magazynu Na poziomie zlecenia - Tak Tak Tak Metody naliczania kosztów a. Rachunek kosztów standardowych b. Wg. miejsc powstawania kosztów c. Wg nośników kosztów (zlecenia) - Tak Tak Tak d. Rachunek normatywny kosztów z zastosowaniem narzutów e. Rachunek kosztów - koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów f. Rachunek kosztów zmiennych o wielu poziomach zmienności g. Rachunek procesowy kosztów (Activity Based Costing) h. Rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów) i. Rozliczanie kosztów koproduktów i produktów ubocznych Tak - Tak Tak - Tak Tak k. Zastosowanie kosztów planowanych, postulowanych i rzeczywistych Tak Tak Tak l. Rachunek kosztów dla produkcji projektowej (dla indywidualnych projektów) Symulacje kosztowe wg wybranego algorytmu proponowanego przez system Tak - Tak Tak Symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji Tak - Tak Tak Koszty naliczane po każdej operacji Wiele modeli kosztowych stosowanych równocześnie - - Tak Tak Pozostałe agendy Sterowanie jakością

21 a. Obsługa procedur ISO 9000 i ISO Tak - Tak Tak b. Obsługa procedur GMP - farmacja c. Obsługa procedur HCAAP - przemysł spożywczy Tak Tak Tak d. Definiowanie testów jakości - Tak Tak Tak e. Grupowanie testów jakości w profile jakości Tak - Tak Tak f. Powiązanie bezpośrednie z systemem sterowania produkcją - Tak Tak g. Możliwość automatycznego zbierania i przechowywania danych pochodzących z pomiarów bezpośrednio na Tak - Tak Tak obiektach h. Niezależny podsystem obok MRP Tak Tak Tak i. Możliwość utworzenia własnego podsystemu z wykorzystaniem możliwości oprogramowania o ile system Tak Tak - Tak standardowy nie zaspokaja potrzeb Gospodarka narzędziowa a. Wkomponowany w system ERP - Tak Tak b. Oddzielny podsystem zewnętrzny proponowany przez dostawcę i możliwy do zintegrowania z MRP (nazwa i Własny system producent) Zarządzanie transportem a. Planowanie pracy transportowej (trasy przewozowe, wolumen przewozów, zapotrzebowanie na środki transportu) przewoźników własnych i obcych b. Nadzorowanie przesyłek (ilości, terminy) Tak Tak możliwa Tak c. Rozliczanie kosztów zleceń transportowych własnych i obcych - Tak Tak Tak d. Powiązanie z ERP i zarządzaniem łańcuchem dostaw Gospodarka remontowa a. Integracja z systemem planowania Tak - Tak Tak b. Rozliczanie budowy i rozbudowy środka trwałego - Tak Tak Tak c. Planowanie przeglądów i remontów d. Rozliczanie kosztów prowadzenia gospodarki remontowej Tak Tak Tak e. Oddzielny magazyn części zamiennych. Obsługa pozycji słabo rotujących Tak Tak Tak f. Atestacja urządzeń pomiarowych - Tak Tak Tak g. Obsługa łącznie z MRP Tak ASP DotNet Tak Tak h. Oddzielny podsystem lub system Tak - Tak

Vantage Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski

Vantage Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski Raport ERP MRP II 2010 - cz. 1 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania CDN Egeria CDN XL Uwagi Digitland Enterprise Epicor 9 Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich

Bardziej szczegółowo

JD Edwards EnterpriseOne. Do czasu pojawienia się kolejnej wersji. bez ograniczenia

JD Edwards EnterpriseOne. Do czasu pojawienia się kolejnej wersji. bez ograniczenia Raport ERP MRP II 2010 - cz. 4 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich trzech latach Data wprowadzenia pierwszej

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemów zintegrowanych

Funkcjonalność systemów zintegrowanych Funkcjonalność systemów zintegrowanych 1/1 Charakterystyka systemów zintegrowanych Możliwości funkcjonalne Aspekty poza funkcjonalne Koszty finansowe 1/2 Moduły funkcjonalne systemów zintegrowanych MM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo