Tak Tak - Tak Średnie(do transakcji/mc,do indexów,do 60 użytk.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tak Tak - Tak Średnie(do 10 000 transakcji/mc,do 10 000 indexów,do 60 użytk.)"

Transkrypt

1 Raport ERP MRP II cz. 2 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Expertis HORNET IFS Applications Impuls Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich trzech latach Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski 2000 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej wersji oprogramowania,której dotyczą dane Xpertis Data wprowadzenia aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek Do kiedy obsługiwana będzie aktualna wersja zlokalizowanego oprogramowania Nowa wersja IFS Applications wg potrzeb rynku wg potrzeb rynku Oznaczenie poprzedniej wersji oprogramowania Xpertis 2006 Data wprowadzenia na rynek polski poprzedniej wersji oprogramowania ciągłe uaktualnianie funkcjonalności 5.4 wg potrzeb rynku Zasada wprowadzania nowych wersji( np. raz na rok...) raz na rok Kraj pochodzenia - siedziby firmy dostarczającej na rynek polski opprogramowanie Polska Polska Szwecja Polska Dystrybutor oprogramowania w Polsce BHMsoft IFS Poland BPSC Struktura funkcjonalna oprogramowania Przeznaczenie oprogramowania Wielkość przedsiębiorstwa Małe (do transakcji/mc,do 3000 indexów,do 30 użytkowników) Tak Tak - Tak Średnie(do transakcji/mc,do indexów,do 60 użytk.) Duże(> transakcji/mc,>10 tys.indexów,>60 użytk) Tak - Tak Tak

2 Przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią dystrybucyjną - Tak Tak Tak Eksploatacja skomplikowanych urządzeń np. elektrownia, głównie gospodarka remontowa - Tak Tak Tak System obsługuje specyficzne wymogi rodzaju/gałęzi przemysłu: a. Ciężki Tak - Tak Tak b. Motoryzacja. Produkcja finalna - Tak Tak c. Motoryzacja. Produkcja i dostawa komponentów - Tak Tak d. Elektromaszynowy e. Produkcja materiałów budowlanych / ceramicznych - Tak Tak f. Precyzyjny - Tak Tak g. Elektroniczny h. Spożywczy (produkcja procesowa i dyskretna) - obsługa hodowli i kontraktacji Tak - Tak Tak i. Chemiczny procesowy Tak - Tak Tak j. Farmaceutyczny aparaturowy Tak - Tak Tak k. Lekki - Tak Tak Tak l. Meblarski m. najczęściej występujące gałęzie zastosowań w Polsce. Nie więcej niż trzy główne. Budowlany, Deweloperski - Produkcja, Konstrukcyjno- Budowlany, Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Główne aplikacyjne cechy oprogramowania Typ produkcji obsługiwany a. DTO (Design To Order) lub ETO (Engineering To Order) realizacja na indywidualne zamówienie - projektowanie i realizacja b. MTO - produkcja zleceniowa c. Produkcja powtarzalna (masowa) d. Obsługa produkcji wyszczuplonej (lean production) - - Tak Tak e. JIT w sferze produkcji - - Tak Tak f. KANBAN w sferze produkcji i zaopatrzenia - - Tak Tak g. Produkcja ciągła aparaturowa - obsługa Tak - Tak Tak h. Wiele wariantów jednostkowych zamówień konfigurowanych z dostępnych wariantów i opcji i. Produkcja specjalizowana np. wrażliwa na modę - - Tak Tak -

3 Obsługa sieci dystrybucyjnych: Tak a. Zarządzanie kontaktami z dostawcami SRM Tak - TAK Tak b. Współpraca z klientami CRM c. Zarządzanie transportem Obsługa majątku trwałego - gospodarka remontowa Sterowanie jakością Tak Tak Tak wspomaganie HACCP,ISO,Labol atorium APS - zaawansowane techniki planowania i harmonogramowania - - Tak - S&OP - planowanie sprzedaży i operacji - - Tak Tak Typy przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jednofirmowe Przedsiębiorstwo wielofirmowe Przedsiębiorstwo międzynarodowe Tak - Tak Tak Analizy ekonomiczno - finansowe - narzędzia Tak Tak Tak Rachunkowość zarządcza i sterowanie finansowe System informacji zarządczej - Business Inteligence BI moduł IFS Analiza Tak - Zarządcza Tak Rachunkowość zaangażowania projektu Tak - Tak Tak Finansowa obsługa wytwarzania/montażu na zamówienie Charakterystyka oprogramowania Dane ogólne o oprogramowaniu Systemy operacyjne Windows, Linux, Novell MS Windows UNIX, Windows NT Unix, Windows NT, Linux, OS/390/AIX Baza(y) danych, pełna wersja, runtime Platformy sprzętowe Własna baza danych, pełna wersja -tak, runtime - tak xharbour 0.93, MySQL 4.0, MS SQL 2005, Oracle IBM PC, Palmtopy (PDA), Terminale ORACLE IBM, HP, Sun, Fujitsu Siemens Oracle IBM, Sun, HP Architektura klient / serwer Graficzny interfejs użytkownika

4 Zdalna praca użytkowników (WEB)-jeśli nie wszystkie moduły to wpisać częściowo częściowo Z wykorzystaniem technlogoii ASP DOT NET - lub pulpit zdalny Tak Obieg dokumentów,b2b Możliwość zestawiania oprogramowania dla przedsiębiorstwa z elementów pochodzących od różnych dostawców SOA (Service oriented architecture) - - Tak Tak Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania udostępnianego w obcym ośrodku w trybie ASP Tak - Tak Tak (Application System Provider) SaaS Powierzanie pełnej obsługi informatycznej jednostce zewnętrznej - - Tak Przetwarzanie w chmurze - Cloud Computing - - Dziedzinowa specyfikacja - cech oprogramowania Struktura produktu - obsługa a. Struktury produkcyjnej opisującej technologię wytwarzania Tak - Tak Tak b. Struktury konstrukcyjnej oddzielonej od produkcyjnej - Tak Tak Możliwe c. Zmiany konstrukcyjne synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, zleceniach - Tak Tak Tak produkcyjnych i zamówieniach Obsługa receptur dla produkcji procesowej Dystrybucja (DRP) - obsługa a. Powiązania między zakładami, hurtowniami, odbiorcami Tak - Tak Tak b. Planowanie uzupełniania zapasów w powiązanych podmiotach i w całej sieci - Tak Tak Obsługa obsługa łańcucha dostaw SCM Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi TAK Tak Tak Rachunkowość Konsolidacja w rachunkowości przedsiębiorstwa wielofirmowego Obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego Tak Tak Tak a. Wielojęzyczność - Tak Tak Tak b. Wielowalutowość Tak Tak Tak

5 c. Jednolity systemem oznakowania towarów e. Zestaw procedur do zbudowania własnego systemu rachunkowości, o ile nie jest dostarczany własny system Własny system - - Tak firmy System płacowy a. Wbudowany do systemu i modyfikowalny do potrzeb przedsiębiorstwa b. Zalecany system płacowy zewnętrzny z gwarantowaną możliwością połączenia z oferowanym oprogramowaniem Własny system Tak - - (nazwa, producent) Obsługa sprzedaży Tak a. Obsługa punktów sprzedaży (POS) b. Obsługa zwrotów c. Obsługa opakowań zwrotnych Tak Tak Tak d. Obsługa procedur sprzedaży i rozliczeń zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi d. Serwis techniczny produktów przedsiębiorstwa - obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna Tak - Tak Tak e. Wykorzystanie kodów kreskowych lub RFID (znaczników radiowych) Tak Tak Tak Gospodarka remontowa a. Wbudowana w system Tak - Tak - b. Oddzielne oprogramowanie - Tak - Plan 9000 Elektroniczna wymiana informacji: a. Wersja polska Tak Tak Tak b. Wersja obcojęzyczna Tak - Tak Tak d. Wbudowany dostęp i wykorzystanie technik internetu e. Wykorzystanie formatu XML Tak Tak Tak Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie (TQC, GMP zwłaszcza w farmacji, HACCP w przemyśle spożywczym), procedury ISO a. Wbudowana w system Tak Tak Tak c. Oprogramowanie zewnętrzne jeżeli nie jest oferowane oprogramowanie własne. Jeżeli rekomendowane, to jakie? Własny system Tak - - Możliwości adaptacji systemu Własne prace programowe, adaptacyjne i wprowadzanie modyfikacji przez nabywcę oprogramowania Tak Tak licencja developerska a. CASE - Tak - -

6 b. Modyfikacja programów Tak Tak Tak - c. Mechanizmy sterowania przepływem prac (work flow) wbudowane w system Tak Tak Tak d. Dostosowanie do wymogów GS1 TAK Tak Tak Tak d. Inne narzędzia. - - Tak Tak Wykorzystanie danych istniejących w systemach informatycznych. a. Automatyzacja przenoszenia danych do bazy danych systemu Tak off-line i on-line Tak Interfejsy do systemów CAD/CAM a. Dostęp do rysunków b. Tworzenie w CAD specyfikacji materiałowych i zautomatyzowane przenoszenie ich do bazy danych - Tak Tak Tak c. Przygotowanie danych do sterowanie obrabiarkami Polonizacja - lokalizacja oprogramowania: a. Dokumentacja pisana systemu Metodyka własna - Tak HTproces Tak Tak b. Teksty pomocy pełne, takie jak w oryginale Tak - Tak Tak c. Ekrany i wydruki Tak konsultant Tak Tak d. Instrukcje operowania oprogramowaniem dla konkretnych użytkowników tworzone w procesie wdrażania oprogramowania Tak Tak Tak Wsparcie wdrażania a. Metoda wdrażania b. Oprogramowanie wspierające modelowanie procesów gospodarczych, modelowanie przedsiębiorstwa typu Entreprise Modeler) Własna IFS Implementation Method Własna Tak - Tak - c. Czy zmiana modelu procesów automatycznie zmienia ustawienia systemu,czy niezbędna jest praca konsultanta konsultant - Praca konsultanta - Dane szczegółowe oprogramowania Rachunkowość, finanse i księgowość Kontroling finansowy: - Rozszerzone analizy na podstawie danych innych niż księgowe Tak Tak Tak - Zalecana częstotliwość analiz Zgodnie z potrzebami HORNET wg potrzeb wg potrzeb

7 BI -zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych a. Możliwość pracy niezależnie od rodzimego oprogramowania MRP Tak - Tak Tak b. Baza danych dla hurtowni danych - - Tak - ta sama co dla MRP - - Tak Tak - inna, jaka? Microsoft SQL server 2005 Tak SQL server MS c. Zaawansowany system analiz on line typu OLAP Tak - Nie Tak d. Planowanie strategiczne - optymalizacja - Tak Tak e. APS - symulacja w powiązaniu z planowaniem operacyjnym (APS - Advanced Planning and Scheduling) Tak - Tak Tak f. Planowanie scenariuszowe Tak - Tak Tak g. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa Tak - Tak Tak i. Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału w powiązaniu z zarządzaniem strategicznym Tak - Tak Tak j.. Modele procesów gospodarczych i ich interpretacja: Strategiczna tablica wyników Tak - Tak Tak - Kokpit zarządzania - Repozytorium wiedzy Tak - Nie Tak - Repozytorium wskaźników. Techniki pomiaru i sposób ich interpretacji. Liczba gotowych do użycia wskaźników Analiza wskaźnikowa (ROCE) działalności przedsiębiorstwa Tak Tak Tak Zgodnożć z dyrektywami podatkowymi UE i kodeksem celnym UE - Tak Tak - w tym rozróżnienie transakcji pozaunijnych i odwzorowanie ich skutków. Podać ilość klientów i gdzie o Tak Tak Tak ile wdrożono Obowiązki statystyczne w tym INTRASTAT Tak Tak Tak Obsługa typowego planu kont Maksymalna ilość segmentów konta Maksymalna długość segmentu do zdefiniowania Tak 10 do zdefiniowania Tak 10 dowolna liczba segmentów zaleznie od liczby segmentów

8 Maksymalna długość konta 20 znaków + 6 segmentów po 8 znaków - 10x znaków dla segmentu Wielowalutowość: - Tak a. Transakcje i rozliczenia międzynarodowe Tak - Tak Tak b. Zagadnienia związane z euro Tak - Tak Tak Wielojęzyczność (teksty) Tak Tak Tak a. Możliwość pracy równoczesnej wielu użytkowników w wielu językach Tak Tak Tak - b. Obsługa języka rosyjskiego, ukraińskiego (wydruki, ekrany) Tak Tak Tak Budżetowanie i prognozowanie Tak - Tak Tak Operacje finansowe i handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami w holdingu. Konsolidacja danych finansowych przedsiębiorstw w ramach grupy / holdingu Rozliczanie projektów - kontraktów (engineering to order) Tak Tak Tak a. Z udziałem podwykonawców (subkontrakty) Tak - Tak Tak b. Możliwość automatycznego/wspomagania dokonania rozliczeń z podwykonawcą po otrzymaniu zapłaty od głównego klienta Obsługa rozdzielników kosztów Rozliczanie klientów będących także dostawcami (kompensata należności i zobowiązań) Wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych Tak - Tak Tak Prognozowanie przepływów finansowych Tak Tak Tak Tworzenie zestawień bilansowych (propozycje F-01, F-02...) Tak Tak Tak Obsługa kasy Tak Tak Tak Interfejsy do oprogramowania do analiz Tak Tak Możliwość szybkiego dokonania transferu danych ( tam i powrót) do Excela Powiązanie z systemami bankowymi Tak a. Płatności b. Nalezności Środki trwałe Tworzenie struktury środka trwałego Naliczanie amortyzacji Tak Tak Tak a. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Tak Tak Tak

9 c. Amortyzacja podatkowa d. Modernizacje i ulepszenia środków trwałych e. Koszty konsrwacji i obsługi Rozliczanie ubezpieczeń Należności Grupy odbiorców / klasyfikacja (utworzonych ze względu na dyskonta, wiarogodność płatniczą itp.) Naliczanie podatków (akcyza, itp.) Zarządzanie płatnościami dla poszczególnych dostawców Tak Tak Tak Kontrola kredytu przy sprzedaży Zobowiązania Grupy dostawców / klasyfikacja (ze względu na wielkość obrotów, poziom cen, dyskonta itp.) Blokowanie własnych płatności Zarządzanie przepływem gotówki Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców Prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów Tak - Tak Tak Kontrolowanie płatności dla grup dostawców Tak Tak Tak Sprawdzanie warunków płatności i upustów wg kontraktów Płace Własny system modyfikowalny do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa Oferowany system zewnętrzny Tak Tak Tak - Własny system Tak - Tak Sprzedaż Wielowalutowość, w tym: Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Rozliczanie rabatów i skont zgodnie z polskimi przepisami Tak Tak Tak Ubezpieczenia Tak Tak Tak - Iinni płatnicy niż nabywca, wiele źródeł pokrycia należności, różne punkty dostawy Operacje celne, zwłaszcza odliczenia przy reeksporcie - Tak Tak Tak Kontrola realizacji zamówień Tak Tak Tak Polityka cenowa przedsiębiorstwa Tak Tak

10 a. Obsługa katalogów cenowych b. Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców Tak Tak Tak - Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom Analiza statusu klienta Tak a. Ryzyka finansowego b. Kontrola kredytu c. Wiarogodności płatniczej Wystawianie dokumentacji handlowej Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej Reklamacji ilościowo - wartościowe, obsługa Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Prowizja agentów handlowych Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży Tak Tak Tak Zbieranie danych marketingowych Tak Tak Tak Gromadzenie danych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach, rynkach itp. Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp. ATP - Określanie ilości dostępnej do rozdysponowania na podstawie znajomości stanu magazynów i planu produkcji Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Obrót materiałowy Ewidencja obrotu materiałowego Tak Tak a. Typowe transakcje obrotu materiałowego proponowana wyłącznie przez system b. Własne transakcje obrotu materiałowego bez prac programowych, możliwość definiowania Tak Tak VAP POLSKI Tak c. Transakcje dla produkcji (zlecenia produkcyjne, przemieszczenie między lokalizacjami, rejestracja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynów) oraz just in time - produkcja powtarzalna Autoryzacja poszczególnych użytkowników do dokonywania poszczególnych typów transakcji obrotu materiałowego

11 Wiele lokalizacji w jednym magazynie dla konkretnej pozycji materiałowej Wiele magazynów fizycznych lub logicznych na jednym wydziale lub w jednym zakładzie Identyfikacja i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynach i lokalizacjach oraz w procesie produkcji i dystrybucji Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet w magazynie Tak Tak Tak Dla konkretnego materiału i/lub partii materiału: Alternatywna pozycja - przy użyciu wskazanej lokalizacji dla pozycji materiałowej wskazanie alternatywnej lokalizacji np.. W pomieszczeniach klimatyzowanych Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów Tak Tak Tak tak Nadzorowanie zużycia partii materiału Wiele jednostek miary dla jednej pozycji kupowanej Odrębne jednostki miary z przeliczaniem automatycznym dla: a. Zakupów Tak - Tak Tak b. Składowania c. Wiele jednostek miary (przynajmniej dwie) możliwych do stosowania równocześnie w magazynie wyrobów gotowych Tak - Tak Tak lub magazynie spedycyjnym d. Sprzedaży e.produkcji Tak Tak Tak Obsługa magazynu przyjęć. Magazyn tranzytowy. Przyjmowanie materiałów do inspekcji ilościowo - jakościowej VMI (Vendor Managed Inventory) Zarządzanie materiałami u klienta przez dostawcę Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza wykorzystania powierzchni magazynowych - narzędzia Organizowanie przyjęć i wydań z magazynu do i z określonych lokalizacji wg określonych przez użytkownika zasad (kompletacja, pobieranie z określonej lokalizacji itp.). Obsługiwane scenariusze: LIFO, FIFO, wg nr serii Tak Tak możliwe Tak Tak Tak Tak

12 Określanie dla materiału poziomu : Tak Tak a. Minimalnego b. Prognozowania poziomu zapasów c. Punktu zlecania Tak - Tak Tak d. Ekonomicznej wielkości partii. Obsługiwane algorytmy Wartościowanie zapasów. Dostępne metody: Tak a. Cena bieżąca b. Średnia ważona c. Cena ewidencyjna d. Inne Rezerwacja przez MRP materiałów / magazynów. Mogą być określane jako rezerwowane przez MRP lub nie Tak Tak Tak podlegające rezerwacji Rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw Statystyczna kontrola jakości - narzędzia do obsługi - Tak Tak Tak Magazyn części zamiennych - składowanie elementów słabo rotujących - Tak Tak Tak Obsługa kodów kreskowych Obsługa znaczników radiowych RFID - Tak Tak Tak Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Zakupy Wielowalutowość Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Obsługa ubezpieczeń Wiele źródeł pokrycia zobowiązań (inni płatnicy niż nabywca) - Tak Tak Tak Kontrola realizacji zakupów Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowych - Tak Tak Tak Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Tak - Tak Tak Analiza solidności dostawców Tak - Tak Tak Analiza wartościowa zakupów (wg rynków, dostawców...) Obsługa rozliczeń finansowych z dostawcami (nadzorowanie płatności, odsetki) - Tak Tak Tak

13 Nadzorowanie realizacji budżetu Tak Tak Tak Rozdział zamówień na wielu dostawców Komasacja zamówień Portal zakupowy Tak Tak Możliwe Obsługa aukcji (podać typ) - - Tak Zdecentralizowane zamówienia Tak 24 znaki Tak Tak Powiązanie z MRP - tworzonymi potrzebami - Tak Tak Problemy celne - Tak Tak a. Jednolite oznaczenie wyrobów b. Taryfy celne Tak Tak - Tak Dane techniczne Pozycja asortymentowa i struktura / receptura Indeks / identyfikator pozycji asortymentowej ilość znaków 50 Tak 25 znaków 32 znaki+50 wersja handlowa+50 numer serii Klasyfikacja pozycji asortymentowych: a. Typ pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na potrzeby rynku - - Tak Tak b. Typy pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na sposób lub organizację wytwarzania c. Pozycja podstawowa w produkcji procesowej Tak Tak Tak d. Koprodukt pozycja wytwarzania równocześnie z pozycją podstawową podczas produkcji o charakterze procesowym e. Produkt uboczny zwykle odpad powstający podczas produkcji o charakterze procesowym f. Pozycja kosztowa np. energia elektryczna, która nie musi przechodzić przez magazyn g. Inne możliwości klasyfikacji pozycji asortymentowej - Tak Tak Zestawy (kit) planistyczne - Tak Tak - Uzysk i współczynnik braków - - Tak Tak Dołączanie do pozycji asortymentowej Tak a. Dowolnego tekstu b. Rysunków, szkiców i innych danych multimedialnych Tak - Tak Tak Struktura planistyczna (dla MPS).Obsługa wariantów i opcji, harmonogram montażu Struktura / receptura wyrobu - Tak Tak Tak

14 Indywidualna struktura dla projektu (engineering to order) Tak - Tak Tak Tworzenie struktury na podstawie szablonu. Konfiguracja z użyciem wariantów i opcji na różnych poziomach struktury / Tak Tak Tak złożenia Pozycje zamienne w strukturze / recepturze: Tak a. Pełna zamienność b. W przedziale dat - - Tak - Pozycje typu "fantom" do celów planistycznych - Tak Tak Tak Pozycje typu "fantom" komplety przechowywane w magazynie - - Tak Tak Stężenie czystego składnika w pozycji - Tak Tak Tak Dane kosztowe umożliwiające sposób naliczania kosztów a. Koszt normatywny Tak - Tak Tak b. Koszt rzeczywisty - - Tak Tak c. Inne metody - - Tak Tak Kooperacja zewnętrzna - dane do obsługi - Tak Tak Dane dla obsługi JIT produkcja na liniach - - Tak Tak Kontrolowanie partii i dat przydatności (gdzie zostały użyte, numery seryjne...) Rozliczanie wsteczne Tak a. Materiałów - Tak Tak Tak b. Robocizny - Tak Tak Tak c. Innych czynników np. czas - Tak maszynowy Tak Procesy technologiczne Wybór technologii zależnie od wielkości partii - Tak Tak (CTO) Tak Procesy alternatywne Technologia grupowa Tak a. Tworzenie procesów technologicznych na podstawie szablonów - Tak Tak Tak b. Tylko klasyfikacja do grupowania zleceń produkcyjnych - Tak Tak Tak Tabele norm (do naliczania czasów w zależności od parametrów technologicznych pozycji) - Tak Tak Tak Kopiowanie opisu procesów Tak Tak Tak Nakładanie się operacji Operacje zlecane do kooperacji - Tak Tak Tak Dołączanie tekstu do opisu operacji

15 Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznych Tak - Tak Tak Specyfikacja oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji - - Tak Tak Przydział operatorów. Zarządzanie personelem wykonawczym Tak - Tak Tak Centra robocze Centrum robocze zawierające maszyny, instalacje - Tak Tak Tak Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne Tak - Tak Tak Oddzielne centra dla kooperantów - Tak Tak Tak Zdolność produkcyjna jako suma godzin - Tak Tak Przepustowość centrum roboczego - Tak Tak Tak Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego Maszyny i pracownicy przypisani do centrum - Tak Tak Tak Magazyn prac w toku przypisany do centrum - Tak Tak Tak Zdolność produkcyjna określana dla każdej maszyny / centrum (indywidualne kalendarze) Tak - Tak Tak Przypisanie obsługi do centrum / maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów - Tak Tak Obciążania centrum roboczego Tak a. Operacje maszynowe - Tpz i Tj Tak - Tak Tak b. Operacje inne niż maszynowe - Tak Tak Tak c. Inne - Tak Tak Tak Obciążania oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji Constraint Based Tak Tak Scheduling Tak Stawki kosztów stałych i zmiennych dla centrum roboczego Gospodarka remontowa Planowanie i zarządzanie przeglądami i remontami Tak Tak Tak Powiązanie planowania przestojów z planowaniem produkcji Tak - Tak Tak Rozliczanie remontów Odzielny magazyn części zamiennych - Tak Tak Tak Weryfikacja i atesty urządzeń pomiarowych Tak - Tak Zbieranie i przechowywanie danych z urządzeń pomiarowych przy urządzeniach Dystrybucja

16 Obsługa sieci dystrybucyjnych: a.zintegrowany łańcuch dostaw SCM - Tak Tak Tak b. Hurtownie z siecią detalistów, zarządzanie dystrybucją i transportem DRP - Tak Tak Tak c. handel detaliczny i obwoźny - Tak Tak Tak Przedstawianie łącznie oraz niezależnie dla każdego z zakładów i magazynów tworzenie: - Tak Tak a. Prognoza potrzeb na podstawie danych marketingowych i danych z przeszłości - - Tak Tak b. Stanów do rozdysponowania - Tak Tak Tak c. Zasad uzupełniania zapasów - Tak Tak Tak d. Ustalania wielkości partii - - Tak Tak e. Ustalanie cyklu dostaw - Tak Tak Sieć powiązań logistycznych między magazynami i zakładami - Tak Tak Zapotrzebowanie na transport na podstawie zleceń międzymagazynowych z podaniem wagi, wymiarów itp Tak Tak Potrzeby transportowe dla każdego okresu planistycznego - Tak Tak Tak Zlecenia na uzupełnienie zapasów - Tak Tak Wielopoziomowy harmonogram główny plan długookresowy dostaw i wynikających z niego planów - - Tak Tak produkcji Koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw dla wielu powiązanych ze sobą zakładów. Określanie struktury - - Tak Tak harmonogramów Harmonogram główny - MPS Sposób planowania: a. Na konkretne daty b. W okresach planistycznych Tak - Tak Tak Wykorzystanie prognozy w trakcie procesu planowania, wykorzystanie: - Tak a.tylko prognozy - - Tak - b. Prognozy i zamówień - Tak Tak c. Tylko zamówień Tak Tak Tak - d. Wartości większej z zamówień i prognozy. - Tak Tak Tak Prognozy na podstawie danych z przeszłości z wykorzystaniem metod statystycznych - Tak Tak Tak Wprowadzanie do harmonogramu części zamiennych - - Tak Tak

17 Wiele wariantów i opcji wyrobów w harmonogramie - Tak Tak Tak Harmonogramy dla rodzin wyrobów - Tak Tak Tak Naliczanie zapotrzebowania zgrubnego na zasoby krytyczne do realizacji MPS: - a. Zapotrzebowania na zasoby krytyczne naliczane z danych technologicznych - - Tak Tak b. Zasoby krytyczne inne niż "wąskie gardła" na produkcji - Tak Tak c.materiały o długim cyklu dostaw oznaczane jako zasoby krytyczne. Sprawdzanie ich dostępności - - Tak Tak Planowane zlecenia dla powiązanych między sobą zakładów - Tak Tak Tak Uruchamianie zleceń produkcyjnych na poziomie MPS - Tak Tak Tak Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS MRP Metoda regeneratywna tworzenia planu Modyfikacja planu metodą zmian netto - Tak a. Wsadowo - Tak Tak Tak b. On line - - Tak - Modyfikacja planu metodą ciągłą - Tak Tak Tak Pozycja typu fantom - obsługa - Tak Tak Tak Zlecenia z poza MPS., np. na części zamienne Tak - Tak Tak Najpóźniejsza data rozpoczęcia realizacji zlecenia na podstawie cykli produkcyjnych i przesunięć dla składników - Tak Tak Tak Naliczanie cyklu produkcyjnego na podstawie technologii dla konkretnej ilości do wyprodukowania i dostępnych - - Tak Tak zdolności produkcyjnych Komasowanie zleceń produkcyjnych - Tak Tak Tak Dzielenie zlecenia na podzlecenia w trakcie realizacji - Tak Tak Określony procent zapasu bezpieczeństwa - dysponowanie - Tak Tak Prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa. Dynamiczny zapas bezpieczeństwa. - Tak Tak Tak Zwalnianie masowe zleceń produkcyjnych Tak - Tak Tak Komasacja zleceń na zaopatrzenie - Tak Tak Tak Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) - - Tak Tak

18 Analiza przepływów finansowych związanych z MRP - Tak Tak Tak Zarządzanie operatywne, bilansowanie obciążeń Zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne - naliczanie. Tak Tak a. Symulacja obciążeń stanowisk. Równocześnie kilka wariantów. b. Rozwijanie "do tyłu" (od żądanej daty dysponowalności) - Tak Tak Tak - Tak Tak Tak c. Rozwijanie "do przodu" Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) - Tak Tak Kalendarz produkcyjny z dokładnością do stanowiska. Automatyczna aktualizacja kalendarza przez moduł remontów Tak - Tak Tak Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego przed uruchomieniem zleceń produkcyjnych (stany magazynowe, rezerwacje, produkcja w toku, ilości dostępne) Wprowadzanie zmian do planowanych zleceń produkcyjnych przed uruchomieniem zlecenia Tak - Tak Tak Tworzenie manualne zleceń produkcyjnych - Tak Tak Tak Teksty opisowe wprowadzane do zleceń produkcyjnych Tak Tak Tak Powiązania pomiędzy zleceniami produkcyjnymi (pegging) Tak Tak a. Jednopoziomowy Tak - Tak Tak b. Wielopoziomowy - - Tak Tak Sterowanie priorytetami zleceń produkcyjnych -jeśli jest Tak, odrębny - Tak podać jak:daty,odrębny wskażnik. wskaźnik Tak Lista prac na poszczególnych centrach roboczych - Tak Tak Tak Uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych Tak Tak Tak Mozliwość zablokowania zwalniania zleceń na zbyt odległe okresy -jeśli jest podać czy indywidualnie dla indeksu czy - Tak indywidualne Tak generalnie Dokumentacja warsztatowa (karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet...) Wykorzystanie centrów roboczych w poszczególnych okresach planistycznych przez zlecenia produkcyjne - nadzorowanie - Tak Tak Tak

19 Analiza WE/WY (kolejka prac, przepustowość, wykonana w kilku ostatnich tygodniach produkcja) dla poszczególnych - możliwa Tak centrów roboczych Raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane operacje, spływ godzin, braki, wykonana ilość) Ewidencja spływu kosztów Sterowanie produkcją procesową (ciągłą lub partiową) Definiowanie wielkości wsadu Określanie receptur procentowo (dla składników) Tak Tak Tak Określanie czasu operacji dla wsadu - Tak Tak Tak Blending - Tak Tak Tak Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub - Tak Tak zmianowych Wystawianie dokumentacji warsztatowej - Tak Tak Rozliczanie realizacji harmonogramów - - Tak Tak Raportowanie spływu rzeczywiście zrealizowanej produkcji (pozycje podstawowe, koprodukty, produkty uboczne) - - Pozycje podstawowe i produkty uboczne Sterowanie produkcją na liniach (JIT produkcja powtarzalna) a. Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub zmianowych - - Tak Tak b. Wystawianie dokumentacji warsztatowej Tak - Tak Tak c. Obsługa kwitów Kanban - - Tak Tak d. Rozliczenie wsteczne materiałów (back flushing) Automatyczne rejestracja zużycia normatywnego materiałów Tak Tak Tak automatyczna rejestracja zużycia robocizny - Tak Tak Podać czy jakie jeszcze czynniki kosztowe mogą być np. czas - - rejestrowane dodatkowo maszynowy Tak na końcu procesu czy po określonych operacjach - Tak Tak, w procesie e. Rozliczanie automatyczne wykonania poprzednich operacji (czasy maszynowe i robocizna) po zaraportowaniu ostatniej operacji w centrum roboczym lub linii produkcyjnej Tak - Tak Tak Tak

20 f. Rozliczanie wsteczne zarówno maeriałów jak i robocizny - pełny back flushing z możliwością wyłączenia go np. w przypadku dużych odchyleń od normatywów - Tak Tak Tak g. Rozliczanie realizacji produkcji - Tak Tak Tak Rachunek_kosztów Kalkulacja kosztów produktów Na poziomie grupy kapitałowej - Tak Tak Tak Na poziomie podmiotu gospodarczego Na poziomie zakładu Na poziomie magazynu Na poziomie zlecenia - Tak Tak Tak Metody naliczania kosztów a. Rachunek kosztów standardowych b. Wg. miejsc powstawania kosztów c. Wg nośników kosztów (zlecenia) - Tak Tak Tak d. Rachunek normatywny kosztów z zastosowaniem narzutów e. Rachunek kosztów - koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów f. Rachunek kosztów zmiennych o wielu poziomach zmienności g. Rachunek procesowy kosztów (Activity Based Costing) h. Rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów) i. Rozliczanie kosztów koproduktów i produktów ubocznych Tak - Tak Tak - Tak Tak k. Zastosowanie kosztów planowanych, postulowanych i rzeczywistych Tak Tak Tak l. Rachunek kosztów dla produkcji projektowej (dla indywidualnych projektów) Symulacje kosztowe wg wybranego algorytmu proponowanego przez system Tak - Tak Tak Symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji Tak - Tak Tak Koszty naliczane po każdej operacji Wiele modeli kosztowych stosowanych równocześnie - - Tak Tak Pozostałe agendy Sterowanie jakością

21 a. Obsługa procedur ISO 9000 i ISO Tak - Tak Tak b. Obsługa procedur GMP - farmacja c. Obsługa procedur HCAAP - przemysł spożywczy Tak Tak Tak d. Definiowanie testów jakości - Tak Tak Tak e. Grupowanie testów jakości w profile jakości Tak - Tak Tak f. Powiązanie bezpośrednie z systemem sterowania produkcją - Tak Tak g. Możliwość automatycznego zbierania i przechowywania danych pochodzących z pomiarów bezpośrednio na Tak - Tak Tak obiektach h. Niezależny podsystem obok MRP Tak Tak Tak i. Możliwość utworzenia własnego podsystemu z wykorzystaniem możliwości oprogramowania o ile system Tak Tak - Tak standardowy nie zaspokaja potrzeb Gospodarka narzędziowa a. Wkomponowany w system ERP - Tak Tak b. Oddzielny podsystem zewnętrzny proponowany przez dostawcę i możliwy do zintegrowania z MRP (nazwa i Własny system producent) Zarządzanie transportem a. Planowanie pracy transportowej (trasy przewozowe, wolumen przewozów, zapotrzebowanie na środki transportu) przewoźników własnych i obcych b. Nadzorowanie przesyłek (ilości, terminy) Tak Tak możliwa Tak c. Rozliczanie kosztów zleceń transportowych własnych i obcych - Tak Tak Tak d. Powiązanie z ERP i zarządzaniem łańcuchem dostaw Gospodarka remontowa a. Integracja z systemem planowania Tak - Tak Tak b. Rozliczanie budowy i rozbudowy środka trwałego - Tak Tak Tak c. Planowanie przeglądów i remontów d. Rozliczanie kosztów prowadzenia gospodarki remontowej Tak Tak Tak e. Oddzielny magazyn części zamiennych. Obsługa pozycji słabo rotujących Tak Tak Tak f. Atestacja urządzeń pomiarowych - Tak Tak Tak g. Obsługa łącznie z MRP Tak ASP DotNet Tak Tak h. Oddzielny podsystem lub system Tak - Tak

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo