mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver Jesień SAP ERP 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005"

Transkrypt

1 Raport ERP MRP II cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich trzech latach Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej wersji oprogramowania,której dotyczą dane Data wprowadzenia aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek Do kiedy obsługiwana będzie aktualna wersja zlokalizowanego oprogramowania Oznaczenie poprzedniej wersji oprogramowania Data wprowadzenia na rynek polski poprzedniej wersji oprogramowania Zasada wprowadzania nowych wersji( np. raz na rok...) Kraj pochodzenia - siedziby firmy dostarczającej na rynek polski opprogramowanie Dystrybutor oprogramowania w Polsce Struktura funkcjonalna oprogramowania Przeznaczenie oprogramowania Wielkość przedsiębiorstwa Małe (do transakcji/mc,do 3000 indexów,do 30 użytkowników) Sage ERP X3 ver. 6.2 SAP ERP 2005 SENTE esystem 3.0 TETA TETA Constellation ver Jesień raz na dwa lata lat wg potrzeb rynku mysap ERP dostępność nielimitowana: projekty pilotowe: - 4 razy do roku TETA 2000 ver co najmniej raz na rok Polska Niemcy Polska Polska Sage sp. z o.o. SAP Polska SENTE TETA S.A. oraz sieć partnerów Tak - Tak -

2 Średnie(do transakcji/mc,do indexów,do 60 użytk.) Duże(> transakcji/mc,>10 tys.indexów,>60 użytk) Tak Tak - Tak Przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią dystrybucyjną Eksploatacja skomplikowanych urządzeń np. elektrownia, głównie gospodarka remontowa - Tak - Tak System obsługuje specyficzne wymogi rodzaju/gałęzi przemysłu: - a. Ciężki Tak Tak - TAK b. Motoryzacja. Produkcja finalna Tak - c. Motoryzacja. Produkcja i dostawa komponentów Tak - TAK d. Elektromaszynowy - Tak Tak e. Produkcja materiałów budowlanych / ceramicznych Tak - TAK f. Precyzyjny Tak - TAK g. Elektroniczny Tak Tak Tak h. Spożywczy (produkcja procesowa i dyskretna) - Tak Tak - - obsługa hodowli i kontraktacji Tak Tak - - i. Chemiczny procesowy Tak Tak Tak TAK j. Farmaceutyczny aparaturowy Tak Tak - TAK k. Lekki Tak Tak Tak - l. Meblarski Tak Tak Tak - m. najczęściej występujące gałęzie zastosowań w Polsce. Nie więcej niż trzy główne. Farmacełtyczny, Kosmetyczny, Przemysł Lekki energetyka, finanse (banki, ubezpieczenia), przemysł, handel Handel i dystrybucja motoryzacja, meblarski, lekki Główne aplikacyjne cechy oprogramowania Typ produkcji obsługiwany a. DTO (Design To Order) lub ETO (Engineering To Order) realizacja na indywidualne zamówienie - projektowanie i realizacja b. MTO - produkcja zleceniowa c. Produkcja powtarzalna (masowa) Tak Tak Tak - d. Obsługa produkcji wyszczuplonej (lean production) Tak Tak Tak - e. JIT w sferze produkcji f. KANBAN w sferze produkcji i zaopatrzenia Tak Tak - Tak g. Produkcja ciągła aparaturowa - obsługa Tak Tak - Tak h. Wiele wariantów jednostkowych zamówień konfigurowanych z dostępnych wariantów i opcji i. Produkcja specjalizowana np. wrażliwa na modę Tak Tak - Tak

3 Obsługa sieci dystrybucyjnych: Tak - a. Zarządzanie kontaktami z dostawcami SRM Tak Tak - b. Współpraca z klientami CRM c. Zarządzanie transportem - Tak Tak TAK Obsługa majątku trwałego - gospodarka remontowa Tak - Majątek Tak Tak Tak Trwały Sterowanie jakością Tak Tak Tak - APS - zaawansowane techniki planowania i harmonogramowania Tak Tak Tak - S&OP - planowanie sprzedaży i operacji Tak Tak - Typy przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jednofirmowe Przedsiębiorstwo wielofirmowe Przedsiębiorstwo międzynarodowe Tak Tak - Tak Analizy ekonomiczno - finansowe - narzędzia Rachunkowość zarządcza i sterowanie finansowe System informacji zarządczej - Business Inteligence BI Rachunkowość zaangażowania projektu Finansowa obsługa wytwarzania/montażu na zamówienie Charakterystyka oprogramowania Dane ogólne o oprogramowaniu Systemy operacyjne Baza(y) danych, pełna wersja, runtime Platformy sprzętowe - IBM-Aix 5.3 ML5 (64-bit) - Red Hat Enterprise Linux AS x64 Rel.5 - Windows Server 2008 (R1) x64 MS SQL, Oracle IBM pseries, LINUX, Windows UNIX (AIX, HP-UX, Siemens Reliant Unix, Sun Solaria, Sinix, OS/400), Windows (NT, 2000), Linux SAP DB, DB2, ORACLE, MS SQL SERVER, INFORMIX, MaxDB, DB2 UDB, DB2/400, DB2/zOS, Oracle, MS SQL HP, IBM, Sun, Dell, Bull, SNI, Unisys, inne Końcówki użytkownika Windows, serwery baz danych: Linux, Windows Firebird, Oracle 10g Intel,AMD Windows Serwer 2008 R2, 7, XP, Vista, UNIX, Linux Oracle 10g HP, IBM, Sun

4 Architektura klient / serwer Graficzny interfejs użytkownika Tak Tak Windows, tworzony w środwisku Borland Tak Cbuilder Zdalna praca użytkowników (WEB)-jeśli nie wszystkie CRM;HRM;Sprzed Tak Tak moduły to wpisać częściowo aż Tak Możliwość zestawiania oprogramowania dla przedsiębiorstwa z elementów pochodzących od różnych dostawców SOA (Service oriented architecture) Tak Tak - Tak Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania udostępnianego w obcym ośrodku w trybie ASP Tak Tak - Tak (Application System Provider) SaaS Powierzanie pełnej obsługi informatycznej jednostce zewnętrznej - Tak - - Przetwarzanie w chmurze - Cloud Computing - Tak - - Dziedzinowa specyfikacja - cech oprogramowania Struktura produktu - obsługa a. Struktury produkcyjnej opisującej technologię wytwarzania b. Struktury konstrukcyjnej oddzielonej od produkcyjnej Tak Tak - Tak c. Zmiany konstrukcyjne synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, zleceniach - Tak - Tak produkcyjnych i zamówieniach Obsługa receptur dla produkcji procesowej Dystrybucja (DRP) - obsługa a. Powiązania między zakładami, hurtowniami, odbiorcami - Tak Tak Tak b. Planowanie uzupełniania zapasów w powiązanych podmiotach i w całej sieci Tak Tak - Tak Obsługa obsługa łańcucha dostaw SCM - Tak - Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i możliwość obsługi dostosowania ograniczona Tak Rachunkowość Konsolidacja w rachunkowości przedsiębiorstwa wielofirmowego Obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego a. Wielojęzyczność Tak Tak - -

5 b. Wielowalutowość c. Jednolity systemem oznakowania towarów e. Zestaw procedur do zbudowania własnego systemu rachunkowości, o ile nie jest dostarczany własny system firmy System płacowy a. Wbudowany do systemu i modyfikowalny do potrzeb - Tak Tak Tak przedsiębiorstwa b. Zalecany system płacowy zewnętrzny z gwarantowaną możliwością połączenia z oferowanym oprogramowaniem (nazwa, producent) Tak/Forte kadry i płace, Sage (możliwa również integracja z innym dostępnym na rynku systemem płacowym) Obsługa sprzedaży a. Obsługa punktów sprzedaży (POS) - Tak Tak b. Obsługa zwrotów c. Obsługa opakowań zwrotnych d. Obsługa procedur sprzedaży i rozliczeń zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi d. Serwis techniczny produktów przedsiębiorstwa - obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna e. Wykorzystanie kodów kreskowych lub RFID (znaczników radiowych) Tak Tak ograniczona Gospodarka remontowa a. Wbudowana w system - Tak Tak b. Oddzielne oprogramowanie Tak / modyfikacja Elektroniczna wymiana informacji: a. Wersja polska Tak Tak - Tak b. Wersja obcojęzyczna Tak Tak - Tak d. Wbudowany dostęp i wykorzystanie technik internetu e. Wykorzystanie formatu XML Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie (TQC, GMP zwłaszcza w farmacji, HACCP w przemyśle spożywczym), procedury ISO a. Wbudowana w system - Tak - Tak

6 c. Oprogramowanie zewnętrzne jeżeli nie jest oferowane oprogramowanie własne. Jeżeli rekomendowane, to jakie? Tak Możliwości adaptacji systemu Własne prace programowe, adaptacyjne i wprowadzanie modyfikacji przez nabywcę oprogramowania Tak Tak Tak - a. CASE - Tak - Tak b. Modyfikacja programów c. Mechanizmy sterowania przepływem prac (work flow) wbudowane w system Tak Tak - Tak d. Dostosowanie do wymogów GS1 możliwość dostosowania Tak częściowe Tak d. Inne narzędzia. Tak Tak - Tryb projektowania formularzy i obiektów biznesowych; workflow oraz transformacje Wykorzystanie danych istniejących w systemach informatycznych. a. Automatyzacja przenoszenia danych do bazy danych systemu Tak Tak - Tak Interfejsy do systemów CAD/CAM a. Dostęp do rysunków b. Tworzenie w CAD specyfikacji materiałowych i Tak Tak - - zautomatyzowane przenoszenie ich do bazy danych c. Przygotowanie danych do sterowanie obrabiarkami Tak Tak - - Polonizacja - lokalizacja oprogramowania: a. Dokumentacja pisana systemu b. Teksty pomocy pełne, takie jak w oryginale - Tak Tak Tak c. Ekrany i wydruki d. Instrukcje operowania oprogramowaniem dla konkretnych użytkowników tworzone w procesie wdrażania oprogramowania Wsparcie wdrażania a. Metoda wdrażania Tak ASAP, Prince II, PMI własna Własna

7 b. Oprogramowanie wspierające modelowanie procesów gospodarczych, modelowanie przedsiębiorstwa typu Entreprise Modeler) - ARIS for NetWeaver, ARIS for R/3 - - c. Czy zmiana modelu procesów automatycznie zmienia ustawienia systemu,czy niezbędna jest praca konsultanta Tak Konsultant konsultant - Dane szczegółowe oprogramowania Rachunkowość, finanse i księgowość Kontroling finansowy: - Rozszerzone analizy na podstawie danych innych niż księgowe - Zalecana częstotliwość analiz wg potrzeb wg potrzeb BI -zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych a. Możliwość pracy niezależnie od rodzimego oprogramowania MRP - Tak Tak Tak b. Baza danych dla hurtowni danych Tak Tak - ta sama co dla MRP Tak Tak Tak - - inna, jaka? - - SQL Server c. Zaawansowany system analiz on line typu OLAP d. Planowanie strategiczne - optymalizacja Tak Tak - - e. APS - symulacja w powiązaniu z planowaniem operacyjnym (APS - Advanced Planning and Scheduling) Tak APO w ramach Business Suite Tak - f. Planowanie scenariuszowe - Tak - g. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa i. Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału w powiązaniu z zarządzaniem strategicznym - Tak - - j.. Modele procesów gospodarczych i ich interpretacja: Tak - Strategiczna tablica wyników Tak Tak Tak - - Kokpit zarządzania Tak Tak - Tak - Repozytorium wiedzy - Tak Repozytorium wskaźników Tak Tak Tak -. Techniki pomiaru i sposób ich interpretacji. Liczba gotowych do użycia wskaźników. Tak Tak - -. Analiza wskaźnikowa (ROCE) działalności przedsiębiorstwa Tak Tak Tak - Zgodnożć z dyrektywami podatkowymi UE i kodeksem celnym UE

8 - w tym rozróżnienie transakcji pozaunijnych i odwzorowanie ich skutków. Podać ilość klientów i gdzie o ile wdrożono Tak Tak - - Obowiązki statystyczne w tym INTRASTAT - Tak Tak Tak Obsługa typowego planu kont Maksymalna ilość segmentów konta Maksymalna długość segmentu Maksymalna długość konta 1 segment dla konta właściwego i 9 segmentów wymiarów analitycznych 12 znaków alfanumerycznych dla segmentu 12 znaków alfanumerycznych dla segmentu bez ograniczeń bez ograniczeń 10 bez ograniczeń bez ograniczeń 10 bez ograniczeń Wielowalutowość: - Tak a. Transakcje i rozliczenia międzynarodowe b. Zagadnienia związane z euro Wielojęzyczność (teksty) Tak Tak a. Możliwość pracy równoczesnej wielu użytkowników w wielu językach b. Obsługa języka rosyjskiego, ukraińskiego (wydruki, ekrany) - Tak - Tak Tak / dostępna lokalizacja rosyjska Tak Tak - Budżetowanie i prognozowanie Operacje finansowe i handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami w holdingu. Konsolidacja danych finansowych przedsiębiorstw w ramach grupy / holdingu Tak - Tak Rozliczanie projektów - kontraktów (engineering to order) a. Z udziałem podwykonawców (subkontrakty) Tak Tak - - b. Możliwość automatycznego/wspomagania dokonania rozliczeń z podwykonawcą po otrzymaniu zapłaty od - Tak - - głównego klienta Obsługa rozdzielników kosztów Rozliczanie klientów będących także dostawcami (kompensata należności i zobowiązań) Wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych Tak Tak - Tak

9 Prognozowanie przepływów finansowych - Tak Tak Tak Tworzenie zestawień bilansowych (propozycje F-01, F-02...) Obsługa kasy Interfejsy do oprogramowania do analiz Możliwość szybkiego dokonania transferu danych ( tam i powrót) do Excela Powiązanie z systemami bankowymi Tak a. Płatności - Tak Tak Tak b. Nalezności Środki trwałe Tworzenie struktury środka trwałego Tak Tak - Tak Naliczanie amortyzacji Tak a. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości c. Amortyzacja podatkowa - Tak Tak Tak d. Modernizacje i ulepszenia środków trwałych e. Koszty konsrwacji i obsługi Tak Tak Tak - Rozliczanie ubezpieczeń - Tak - - Należności Grupy odbiorców / klasyfikacja (utworzonych ze względu na dyskonta, wiarogodność płatniczą itp.) Naliczanie podatków (akcyza, itp.) Zarządzanie płatnościami dla poszczególnych dostawców Kontrola kredytu przy sprzedaży - Tak Tak Tak Zobowiązania Grupy dostawców / klasyfikacja (ze względu na wielkość obrotów, poziom cen, dyskonta itp.) Blokowanie własnych płatności Zarządzanie przepływem gotówki Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców Prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów - Tak Tak Tak Kontrolowanie płatności dla grup dostawców Sprawdzanie warunków płatności i upustów wg kontraktów Płace

10 Własny system modyfikowalny do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa Tak / interfejs z systemem Forte Kadry i Płace firmy Sage Tak Tak Tak Oferowany system zewnętrzny Sprzedaż Wielowalutowość, w tym: Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Rozliczanie rabatów i skont zgodnie z polskimi przepisami Ubezpieczenia Tak Tak - Tak Iinni płatnicy niż nabywca, wiele źródeł pokrycia należności, różne punkty dostawy Operacje celne, zwłaszcza odliczenia przy reeksporcie - Tak Tak - Kontrola realizacji zamówień Polityka cenowa przedsiębiorstwa Tak a. Obsługa katalogów cenowych b. Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom Analiza statusu klienta a. Ryzyka finansowego - Tak Tak - b. Kontrola kredytu c. Wiarogodności płatniczej Wystawianie dokumentacji handlowej Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej Tak Tak Tak - Reklamacji ilościowo - wartościowe, obsługa Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw - Tak Tak Tak Rozliczanie dostaw Prowizja agentów handlowych Analiza rynków zbytu Tak Tak - Tak Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży Zbieranie danych marketingowych - Tak Tak Tak Gromadzenie danych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach, rynkach itp. Tak Tak Tak CRM Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp. Tak Tak Tak CRM

11 ATP - Określanie ilości dostępnej do rozdysponowania na podstawie znajomości stanu magazynów i planu produkcji Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i możliwość obsługi dostosowania Tak częściowa Tak Obrót materiałowy Ewidencja obrotu materiałowego Tak a. Typowe transakcje obrotu materiałowego proponowana wyłącznie przez system b. Własne transakcje obrotu materiałowego bez prac programowych, możliwość definiowania c. Transakcje dla produkcji (zlecenia produkcyjne, przemieszczenie między lokalizacjami, rejestracja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynów) oraz just in time - produkcja powtarzalna Autoryzacja poszczególnych użytkowników do dokonywania poszczególnych typów transakcji obrotu materiałowego Wiele lokalizacji w jednym magazynie dla konkretnej pozycji materiałowej Wiele magazynów fizycznych lub logicznych na jednym wydziale lub w jednym zakładzie Identyfikacja i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynach i lokalizacjach oraz w procesie produkcji i dystrybucji Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet w magazynie Dla konkretnego materiału i/lub partii materiału: Tak - Alternatywna pozycja - przy użyciu wskazanej lokalizacji dla pozycji materiałowej wskazanie alternatywnej lokalizacji np.. W pomieszczeniach klimatyzowanych Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów Nadzorowanie zużycia partii materiału Wiele jednostek miary dla jednej pozycji kupowanej Odrębne jednostki miary z przeliczaniem automatycznym dla: a. Zakupów b. Składowania

12 c. Wiele jednostek miary (przynajmniej dwie) możliwych do stosowania równocześnie w magazynie wyrobów gotowych lub magazynie spedycyjnym Tak Tak Tak - d. Sprzedaży e.produkcji Obsługa magazynu przyjęć. Magazyn tranzytowy. Przyjmowanie materiałów do inspekcji ilościowo - jakościowej VMI (Vendor Managed Inventory) Zarządzanie materiałami u klienta przez dostawcę Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza wykorzystania powierzchni magazynowych - narzędzia Organizowanie przyjęć i wydań z magazynu do i z określonych lokalizacji wg określonych przez użytkownika zasad (kompletacja, pobieranie z określonej lokalizacji itp.). Obsługiwane scenariusze: LIFO, FIFO, wg nr serii Tak - - Tak Tak Tak - Określanie dla materiału poziomu : a. Minimalnego b. Prognozowania poziomu zapasów c. Punktu zlecania d. Ekonomicznej wielkości partii. Obsługiwane algorytmy Wartościowanie zapasów. Dostępne metody: Tak a. Cena bieżąca b. Średnia ważona Tak Tak - Tak c. Cena ewidencyjna d. Inne Tak / Po partii Tak Tak Rezerwacja przez MRP materiałów / magazynów. Mogą być określane jako rezerwowane przez MRP lub nie podlegające rezerwacji Rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw Statystyczna kontrola jakości - narzędzia do obsługi Tak Tak - - Magazyn części zamiennych - składowanie elementów słabo rotujących Tak Tak - Tak Obsługa kodów kreskowych Obsługa znaczników radiowych RFID Tak Tak Tak

13 Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i możliwość obsługi dostosowania Tak częściowa Tak Zakupy Wielowalutowość Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Obsługa ubezpieczeń Tak Tak Tak - Wiele źródeł pokrycia zobowiązań (inni płatnicy niż nabywca) Kontrola realizacji zakupów Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowych Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Analiza solidności dostawców Analiza wartościowa zakupów (wg rynków, dostawców...) Obsługa rozliczeń finansowych z dostawcami (nadzorowanie płatności, odsetki) Nadzorowanie realizacji budżetu Rozdział zamówień na wielu dostawców Komasacja zamówień - Tak Tak Tak Portal zakupowy Tak / jako dodatkowy moduł Tak Tak - Obsługa aukcji (podać typ) Zdecentralizowane zamówienia Powiązanie z MRP - tworzonymi potrzebami Problemy celne - a. Jednolite oznaczenie wyrobów b. Taryfy celne Dane techniczne Pozycja asortymentowa i struktura / receptura Indeks / identyfikator pozycji asortymentowej ilość znaków Klasyfikacja pozycji asortymentowych: a. Typ pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na potrzeby rynku b. Typy pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na sposób lub organizację wytwarzania Tak - 20 znaków alfanumerycznych 18 znaków 100 znaków - Tak - Tak Tak Tak - Tak

14 c. Pozycja podstawowa w produkcji procesowej Tak Tak - Tak d. Koprodukt pozycja wytwarzania równocześnie z pozycją podstawową podczas produkcji o charakterze Tak Tak - Tak procesowym e. Produkt uboczny zwykle odpad powstający podczas produkcji o charakterze procesowym - Tak - Tak f. Pozycja kosztowa np. energia elektryczna, która nie musi przechodzić przez magazyn Tak Tak - Tak g. Inne możliwości klasyfikacji pozycji asortymentowej Tak Tak - Tak Zestawy (kit) planistyczne Tak - Uzysk i współczynnik braków Dołączanie do pozycji asortymentowej Tak a. Dowolnego tekstu b. Rysunków, szkiców i innych danych multimedialnych - Tak Tak Tak Struktura planistyczna (dla MPS).Obsługa wariantów i opcji, harmonogram montażu Struktura / receptura wyrobu Indywidualna struktura dla projektu (engineering to order) Tak Tak - Tak Tworzenie struktury na podstawie szablonu. Konfiguracja z użyciem wariantów i opcji na różnych poziomach struktury / Tak Tak - Tak złożenia Pozycje zamienne w strukturze / recepturze: a. Pełna zamienność - Tak Tak Tak b. W przedziale dat Tak Tak - Tak Pozycje typu "fantom" do celów planistycznych Tak Tak Tak - Pozycje typu "fantom" komplety przechowywane w magazynie Tak Tak - Tak Stężenie czystego składnika w pozycji Tak Tak - - Dane kosztowe umożliwiające sposób naliczania kosztów a. Koszt normatywny - Tak Tak Tak b. Koszt rzeczywisty c. Inne metody Tak Tak Tak - Kooperacja zewnętrzna - dane do obsługi Dane dla obsługi JIT produkcja na liniach Tak Tak Tak - Kontrolowanie partii i dat przydatności (gdzie zostały użyte, numery seryjne...) Rozliczanie wsteczne -

15 a. Materiałów Tak Tak - Tak b. Robocizny Tak Tak - - c. Innych czynników Tak Tak - Procesy technologiczne Wybór technologii zależnie od wielkości partii Tak Tak - Tak Procesy alternatywne - Tak Tak Tak Technologia grupowa Tak a. Tworzenie procesów technologicznych na podstawie szablonów b. Tylko klasyfikacja do grupowania zleceń produkcyjnych Tak Tak - - Tabele norm (do naliczania czasów w zależności od parametrów technologicznych pozycji) - Tak Tak - Kopiowanie opisu procesów Nakładanie się operacji Operacje zlecane do kooperacji Dołączanie tekstu do opisu operacji Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznych - Tak Tak Tak Specyfikacja oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji Przydział operatorów. Zarządzanie personelem wykonawczym Tak Tak Tak - Centra robocze Centrum robocze zawierające maszyny, instalacje Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne Tak Tak Tak - Oddzielne centra dla kooperantów - Tak Tak Tak Zdolność produkcyjna jako suma godzin Przepustowość centrum roboczego Tak Tak - Tak Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego Maszyny i pracownicy przypisani do centrum Tak Tak Tak - Magazyn prac w toku przypisany do centrum - Tak - Tak Zdolność produkcyjna określana dla każdej maszyny / centrum (indywidualne kalendarze) Przypisanie obsługi do centrum / maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów Tak Tak - - Obciążania centrum roboczego a. Operacje maszynowe - Tpz i Tj

16 b. Operacje inne niż maszynowe c. Inne - Tak - - Obciążania oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji Tak Tak Tak - Stawki kosztów stałych i zmiennych dla centrum roboczego Tak Tak Tak - Gospodarka remontowa Planowanie i zarządzanie przeglądami i remontami - Tak - CMMS Z 4TECH Powiązanie planowania przestojów z planowaniem produkcji - Tak - CMMS Z 4TECH Rozliczanie remontów - Tak - CMMS Z 4TECH Odzielny magazyn części zamiennych - Tak Tak CMMS Z 4TECH Weryfikacja i atesty urządzeń pomiarowych - Tak - CMMS Z 4TECH Zbieranie i przechowywanie danych z urządzeń pomiarowych przy urządzeniach - Tak - CMMS Z 4TECH Dystrybucja Obsługa sieci dystrybucyjnych: a.zintegrowany łańcuch dostaw SCM - Tak - - b. Hurtownie z siecią detalistów, zarządzanie dystrybucją i transportem DRP c. handel detaliczny i obwoźny Tak SAP for Retail Tak Tak Przedstawianie łącznie oraz niezależnie dla każdego z zakładów i magazynów tworzenie: Tak a. Prognoza potrzeb na podstawie danych marketingowych i danych z przeszłości b. Stanów do rozdysponowania c. Zasad uzupełniania zapasów - Tak Tak Tak d. Ustalania wielkości partii e. Ustalanie cyklu dostaw - Tak Tak Tak Sieć powiązań logistycznych między magazynami i zakładami Tak Tak - - Zapotrzebowanie na transport na podstawie zleceń międzymagazynowych z podaniem wagi, wymiarów itp.. - Tak - Tak Potrzeby transportowe dla każdego okresu planistycznego - Tak - Tak Zlecenia na uzupełnienie zapasów Wielopoziomowy harmonogram główny plan długookresowy dostaw i wynikających z niego planów produkcji - Tak Tak Tak

17 Koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw dla wielu powiązanych ze sobą zakładów. Określanie struktury - Tak - Tak harmonogramów Harmonogram główny - MPS Sposób planowania: a. Na konkretne daty b. W okresach planistycznych Wykorzystanie prognozy w trakcie procesu planowania, wykorzystanie: a.tylko prognozy - Tak - Tak b. Prognozy i zamówień c. Tylko zamówień Tak Tak - Tak d. Wartości większej z zamówień i prognozy. - Tak - Tak Prognozy na podstawie danych z przeszłości z wykorzystaniem metod statystycznych - Tak Tak - Wprowadzanie do harmonogramu części zamiennych Wiele wariantów i opcji wyrobów w harmonogramie - Tak Tak - Harmonogramy dla rodzin wyrobów - Tak - Tak Naliczanie zapotrzebowania zgrubnego na zasoby krytyczne do realizacji MPS: a. Zapotrzebowania na zasoby krytyczne naliczane z danych technologicznych - Tak Tak - b. Zasoby krytyczne inne niż "wąskie gardła" na produkcji - Tak - - c.materiały o długim cyklu dostaw oznaczane jako zasoby krytyczne. Sprawdzanie ich dostępności - Tak - - Planowane zlecenia dla powiązanych między sobą zakładów - Tak Tak Tak Uruchamianie zleceń produkcyjnych na poziomie MPS - Tak Tak Tak Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS - Tak Tak Tak MRP Metoda regeneratywna tworzenia planu Modyfikacja planu metodą zmian netto a. Wsadowo - Tak - Tak b. On line Tak Tak - - Modyfikacja planu metodą ciągłą Tak Tak - - Pozycja typu fantom - obsługa Zlecenia z poza MPS., np. na części zamienne

18 Najpóźniejsza data rozpoczęcia realizacji zlecenia na podstawie cykli produkcyjnych i przesunięć dla składników Tak Tak - Tak Naliczanie cyklu produkcyjnego na podstawie technologii dla konkretnej ilości do wyprodukowania i dostępnych Tak Tak - - zdolności produkcyjnych Komasowanie zleceń produkcyjnych - Tak Tak Tak Dzielenie zlecenia na podzlecenia w trakcie realizacji - Tak - - Określony procent zapasu bezpieczeństwa - dysponowanie Tak Tak - Tak Prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa. Dynamiczny zapas bezpieczeństwa. - Tak Tak Tak Zwalnianie masowe zleceń produkcyjnych Tak Tak Tak - Komasacja zleceń na zaopatrzenie Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) - Tak Tak - Analiza przepływów finansowych związanych z MRP - Tak - - Zarządzanie operatywne, bilansowanie obciążeń Zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne - naliczanie. a. Symulacja obciążeń stanowisk. Równocześnie kilka wariantów. b. Rozwijanie "do tyłu" (od żądanej daty dysponowalności) Tak Tak - Tak - Tak Tak Tak c. Rozwijanie "do przodu" Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) Tak Tak Tak - Kalendarz produkcyjny z dokładnością do stanowiska. Automatyczna aktualizacja kalendarza przez moduł remontów Tak Tak - - Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego przed uruchomieniem zleceń produkcyjnych (stany magazynowe, rezerwacje, produkcja w toku, ilości dostępne) Wprowadzanie zmian do planowanych zleceń produkcyjnych przed uruchomieniem zlecenia - Tak Tak Tak Tworzenie manualne zleceń produkcyjnych Teksty opisowe wprowadzane do zleceń produkcyjnych

19 Powiązania pomiędzy zleceniami produkcyjnymi (pegging) a. Jednopoziomowy - Tak Tak Tak b. Wielopoziomowy - Tak - Tak Sterowanie priorytetami zleceń produkcyjnych -jeśli jest Tak (odrębny Tak Tak podać jak:daty,odrębny wskażnik. wskaźnik) Tak Lista prac na poszczególnych centrach roboczych Tak Tak Tak - Uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych Mozliwość zablokowania zwalniania zleceń na zbyt odległe Tak, indywidualne okresy -jeśli jest podać czy indywidualnie dla indeksu czy lub kolektywne Tak generalnie blokowanie Tak - zlecenia Dokumentacja warsztatowa (karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet...) Wykorzystanie centrów roboczych w poszczególnych okresach planistycznych przez zlecenia produkcyjne - Tak Tak Tak - nadzorowanie Analiza WE/WY (kolejka prac, przepustowość, wykonana w kilku ostatnich tygodniach produkcja) dla poszczególnych Tak Tak Tak - centrów roboczych Raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane operacje, spływ godzin, braki, wykonana ilość) Ewidencja spływu kosztów Tak Tak - - Sterowanie produkcją procesową (ciągłą lub partiową) Definiowanie wielkości wsadu Określanie receptur procentowo (dla składników) Określanie czasu operacji dla wsadu Blending Tak Tak - - Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub zmianowych Tak Tak Tak - Wystawianie dokumentacji warsztatowej Rozliczanie realizacji harmonogramów Tak Tak Tak - Raportowanie spływu rzeczywiście zrealizowanej produkcji (pozycje podstawowe, koprodukty, produkty uboczne) Sterowanie produkcją na liniach (JIT produkcja powtarzalna) a. Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub zmianowych - Tak Tak - b. Wystawianie dokumentacji warsztatowej - Tak Tak - -

20 c. Obsługa kwitów Kanban - Tak - Tak d. Rozliczenie wsteczne materiałów (back flushing) - Automatyczne rejestracja zużycia normatywnego materiałów Tak Tak Tak - automatyczna rejestracja zużycia robocizny Tak Tak Tak - Podać czy jakie jeszcze czynniki kosztowe mogą być rejestrowane dodatkowo na końcu procesu czy po określonych operacjach e. Rozliczanie automatyczne wykonania poprzednich operacji (czasy maszynowe i robocizna) po zaraportowaniu ostatniej operacji w centrum roboczym lub linii produkcyjnej Tak / kooperacji, kosztów maszynowych itp. - media, koszty osobowe zarówno w środku jak i na końcu narzędzia, koszty wydziałowe Na poziomie operacji Tak Tak Tak f. Rozliczanie wsteczne zarówno maeriałów jak i robocizny - pełny back flushing z możliwością wyłączenia go np. w przypadku dużych odchyleń od normatywów Tak Tak - - g. Rozliczanie realizacji produkcji Tak Tak - Tak Rachunek_kosztów Kalkulacja kosztów produktów Na poziomie grupy kapitałowej - Tak - Tak Na poziomie podmiotu gospodarczego Tak Tak - Tak Na poziomie zakładu Tak Tak - Tak Na poziomie magazynu Na poziomie zlecenia Metody naliczania kosztów a. Rachunek kosztów standardowych - Tak Tak Tak b. Wg. miejsc powstawania kosztów Tak Tak Tak - c. Wg nośników kosztów (zlecenia) d. Rachunek normatywny kosztów z zastosowaniem narzutów Tak Tak Tak - e. Rachunek kosztów - koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów f. Rachunek kosztów zmiennych o wielu poziomach zmienności - Tak Tak Tak g. Rachunek procesowy kosztów (Activity Based Costing) - Tak Tak Tak

21 h. Rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów) i. Rozliczanie kosztów koproduktów i produktów ubocznych k. Zastosowanie kosztów planowanych, postulowanych i rzeczywistych l. Rachunek kosztów dla produkcji projektowej (dla indywidualnych projektów) Tak Tak - Tak Symulacje kosztowe wg wybranego algorytmu proponowanego przez system - Tak Tak Tak Symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji Tak Tak - - Koszty naliczane po każdej operacji - Tak Tak Tak Wiele modeli kosztowych stosowanych równocześnie Pozostałe agendy Sterowanie jakością a. Obsługa procedur ISO 9000 i ISO Tak Tak - - b. Obsługa procedur GMP - farmacja - Tak - Tak c. Obsługa procedur HCAAP - przemysł spożywczy Tak Tak - - d. Definiowanie testów jakości Tak Tak - Tak e. Grupowanie testów jakości w profile jakości - Tak - - f. Powiązanie bezpośrednie z systemem sterowania produkcją Tak Tak - Tak g. Możliwość automatycznego zbierania i przechowywania danych pochodzących z pomiarów bezpośrednio na Tak Tak - - obiektach h. Niezależny podsystem obok MRP i. Możliwość utworzenia własnego podsystemu z wykorzystaniem możliwości oprogramowania o ile system Tak Tak - - standardowy nie zaspokaja potrzeb Gospodarka narzędziowa a. Wkomponowany w system ERP NIE Tak Tak Tak b. Oddzielny podsystem zewnętrzny proponowany przez dostawcę i możliwy do zintegrowania z MRP (nazwa i producent) Zarządzanie transportem a. Planowanie pracy transportowej (trasy przewozowe, wolumen przewozów, zapotrzebowanie na środki transportu) przewoźników własnych i obcych b. Nadzorowanie przesyłek (ilości, terminy) Tak Tak Tak -

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez systemy planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo