Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001"

Transkrypt

1 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant

2 Realizacja procedur ISO Wstęp. Wzrastająca konkurencja na rynku produktów wymusza na firmach konieczność stosowania intensywnych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności własnych wyrobów. Jednym ze sposobów na zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku jest poprawa jej polityki jakościowej. Wdrażanie normy jakościowej ISO 9001 związane jest ze znacznym zaangażowaniem zasobów ludzkich i finansowych firmy. Właściwe wdrożenie procedur kontroli jakości potwierdzone certyfikatem jest problemem bardzo złożonym i kosztownym. Konieczność zastosowania odejścia procesowego do zagadnień produkcyjnych, prowadzenie obszernej dokumentacji procedur oraz konieczność przechowywania dużej ilości informacji sprawiają, że proces produkcji i obsługi posprzedażnej klienta ulega znacznemu skomplikowaniu. Zastosowanie systemu zintegrowanego SCALA 5.1 daje możliwość znacznego uproszczenia obsługi procedur ISO System informatyczny umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji procedur, ewidencjonowanie zdarzeń związanych z kontrolą jakości a także pełną kontrolę produktu podczas jego życia. W dalszej części przedstawione zostaną wybrane funkcje systemu SCALA w zakresie obsługi procedur normy ISO Monitorowanie dostaw. Norma ISO 9001 nakłada na firmę obowiązek sprawowania nadzoru nad procesem zakupów. Zakupiony wyrób musi spełniać przyjęte wymagania co do jakości. Jednocześnie firma powinna przeprowadzać ocenę i wybór dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami firmy. Stwierdzenie to wymusza konieczność tworzenia rozbudowanych katalogów surowców. Dla każdego surowca używanego do produkcji istnieje konieczność stworzenia listy dostawców, wraz z podaniem informacji o cenach u każdego dostawcy. W SCALI kartoteka surowców posiada właśnie taka konstrukcję (patrz rysunek poniżej). Każda pozycja asortymentowa ma zdefiniowaną listę dostawców (z wyróżnieniem dostawcy głównego). Obok dostawcy znajduje się informacja o cenie surowca u każdego dostawcy, walucie rozliczeniowej i ewentualnym rabacie przyznanym przez dostawcę oraz informację o czasie realizacji zamówienia (dni, tygodnie, miesiące). 2

3 Tak stworzony katalog stanowi w SCALI bazę do automatycznego generowania zamówień do dostawców. Proces zamawiania może być optymalizowany ze względu na cenę (wybór najniższej) lub czas realizacji dostawy (najkrótszy). Oczywiście zawsze można zdecydować się na dowolnego dostawcę, lub włączyć tryb zamawiania towarów u dostawcy głównego. W SCALI możliwa jest ewidencja wszystkich dostaw surowców z podaniem danych dostawcy, numeru dostawy, a nawet z identyfikacją pojedynczej sztuki w dostawie. Wszystkie te informacje pozwalają jednoznacznie identyfikować surowiec i dla każdego wyrobu gotowego możliwa jest identyfikacja surowców, z jakich został wykonany. Na rysunku poniżej widoczny jest szczegółowy opis jednego ze składników użytych do produkcji Emulsji uniwersalnej czarnej. Na rysunku zaznaczone zostały informacje o dostawcy surowca (kod dostawcy), zamówieniu zakupu, numerze partii dostawcy, cenie surowca. Taka informacja jest jednym z czynników umożliwiających pełną kontrolę jakości użytych surowców i szczegółowe prześledzenie procesu produkcji. 3. Dokumentacja procesu wytwarzania. Jednym z podstawowych wymagań jakie musi spełnić firma, aby wdrożyć procedury jakości ISO jest odpowiednia dokumentacja przede wszystkim procesu wytwarzania, a także rejestracja zdarzeń związanych z obsługą klienta serwis, gwarancje itd. Firma wdrażająca normy ISO jest zobowiązana do nadzoru nad prowadzoną dokumentacją. Konieczna jest identyfikacja statusu aktualnej wersji dokumentów i wykorzystywanych procedur (szczególnie w zakresie struktur materiałowych i marszrut technologicznych). Szczególnie ważna jest możliwość odtworzenia historycznej struktury materiałowej (np. dla wyrobu produkowanego już wg innej, nowoczesnej technologii). Jest to konieczne np. w przypadku, gdy klient zgłasza reklamację produktu i firma musi skontrolować jak wyrób został wykonany. 3

4 W SCALI każda stworzona struktura materiałowa produktu tak zwany BoM (ang. Bill of Material) oznaczona jest numerem wersji (patrz rysunek poniżej). W chwili wprowadzania zmian do struktury materiałowej, system automatycznie rejestruje nową wersje struktury, zachowując w bazie danych pełną historię zmian. Historyczna struktura jest dostępna np. w celu odtworzenia procesu produkcji dla wyrobu produkowanego w przeszłości zgodnie z inną strukturą materiałową i technologiczną. Na przykład realizacja specyficznego życzenia klienta, aby nowy egzemplarz wyrobu był wykonany wg starej technologii. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wydruk rejestru zmian w strukturze materiałowej wyrobu. Z prawej strony widoczny jest numer wersji struktury BoM. 4

5 Drugim, obok struktury materiałowej, podstawowym elementem definiującym wyrób jest marszruta technologiczna, czyli rejestr operacji technologicznych. Podobnie jak w przypadku BoM, marszruta technologiczna może być rejestrowana w kilku wersjach. Każda zmiana technologii również jest rejestrowana w systemie. Marszruta technologiczna powinna zawierać zdefiniowane elementy kontroli jakości (operacje, które w procesie technologicznym decydują o kontroli jakości). Na rysunku powyżej przedstawiona jest marszruta technologiczna z zaznaczonym numerem wersji i jedną operacją kontrolną w procesie produkcji. Tak jak wspomniano na początku, obowiązkowe jest prowadzenie dokumentacji procesu produkcji (wydruki kart pracy, list pobrań materiałów itd.). Jako system klasy MRPII, SCALA umożliwia pełną obsługę dokumentacji produkcyjnej. System automatycznie przygotowuje zestawy dokumentów warsztatowych dla zleceń produkcyjnych. Forma graficzna dokumentu może być dowolnie zdefiniowana przez użytkownika. SCALA umożliwia jest również elektroniczne przesyłanie dokumentacji pomiędzy stanowiskami pracy. 5

6 Na rysunku przedstawione są przykładowe wydruki Listy Pobrań Materiałów i Karty Pracy dla zlecenia produkcyjnego. 4. Kontrola jakości produktu. W celu realizacji procesu produkcji zgodnego z normami jakości ISO, podstawowym elementem jest konieczność stałego monitorowania procesu produkcji, oraz rejestracja danych dotyczących zleceń produkcyjnych. Dane dotyczące zlecenia produkcyjnego to przede wszystkim: Szczegółowy opis materiałów wykorzystanych do produkcji; Opis operacji technologicznych i normatywów. Rejestr wygenerowanych dokumentów warsztatowych. Informacje pomocnicze dla zlecenia produkcyjnego (status, osoby odpowiedzialne itd.). Informacje o przyjętych produktach i ewentualnych pozycjach wybrakowanych. SCALA rejestruje wszystkie opisane wyżej informacje i umożliwia wielopoziomową analizę dotyczące aktualnie realizowanych i już zakończonych zleceń. 6

7 Pierwszy poziom analizy to informacje o realizowanym zleceniu (rysunek poniżej). Zawarte są tutaj informacje m.in. o osobie odpowiedzialnej za realizację zlecenia, datach realizacji (planowanych i rzeczywistych), stosowanej wersji struktury materiałowej, aktualnych statusach operacji oraz wyprodukowanych ilościach. Poziom ogólny informacji o zleceniu stanowi punk wyjścia do analizy szczegółowej użytych składników i zastosowanej marszruty technologicznej. Na zamieszczonym poniżej rysunku przedstawiony jest szczegółowy opis jednej operacji technologicznej: Mieszanie podstawowe. 7

8 Operacja została już zakończona. W związku z tym możemy prześledzić informacje o tym ile jednostek produktu było wykonywanych podczas operacji, jaki był planowany i rzeczywisty czas trwania operacji. Jaki był numer wydrukowanej karty pracy (pole Numer raportu ). Szczegółowe informacje zarejestrowane są również dla materiałów wydanych dla zlecenia produkcyjnego: planowane i rzeczywiście wydane ilości, koszty materiałów, daty i czasy pobrań materiałów oraz kod dostawcy surowca i numer partii dostawcy. Kompletny zbiór informacji pozwoli szczegółowo odtworzyć przebieg realizacji pojedynczego zlecenia produkcyjnego. Każdy wyprodukowany element SCALA ewidencjonuje jako wyrób gotowy (ewentualnie półfabrykat). System automatycznie generuje dokument przyjęcia magazynowego oraz rejestruje zbiór informacji koniecznych dla późniejszej identyfikacji produktu. Na przedstawionym poniżej rysunku widoczny jest moment generowania przyjęcia wyrobu z produkcji. 8

9 System nadaje wyrobom unikalny numer partii (możliwa jest identyfikacja poprzez numer seryjny pojedynczego egzemplarza produktu), miejsce składowania w magazynie, oraz daty produkcji, przyjęcia i termin przydatności do użycia. Możliwe jest także wprowadzenie dodatkowego oznaczenia partii ( Id. Partii dostawcy ) oraz wprowadzenie opisów dodatkowych. SCALA automatycznie drukuje również dokument przyjęcia magazynowego. W przypadku pojawienia się wyrobów wadliwych system umożliwia rejestrację ilości wyrobów wybrakowanych, a także opisu przyczyn powstania wad. Na rysunku poniżej przedstawiony jest moment rejestracji braków. 9

10 W SCALI możliwa jest współpraca z urządzeniami CAM automatycznie nadzorującymi proces produkcji. Możliwa jest współpraca w zakresie wymiany danych o ilościach materiałów pobranych do produkcji, oraz o czasach trwania operacji. 5. Zarządzanie informacją zwrotną od klienta. Poprzez informację zwrotną od klienta rozumiemy w szczególności obsługę gwarancyjną i serwis własnych wyrobów. We wcześniejszych rozdziałach opisane zostały możliwości SCALI w zakresie dokumentacji procesu produkcji i kontroli jakości wyrobu końcowego. SCALA posiada również rozbudowaną funkcjonalność w zakresie kontroli i rejestracji informacji zwrotnej od klienta. Wykorzystanie numerów seryjnych pozwala na szczegółową kontrolę sprzedanego wyrobu gotowego. Na poniższym rysunku widoczny jest opis produktu Drukarka OKI w szczególności: dane o terminach przeglądów gwarancyjnych, aktualnym statusie wyrobu, kliencie u którego wyrób się znajduje oraz o cenach sprzedaży i zakupu (produkcji). 10

11 Dodatkowo SCALA umożliwia prowadzenie pełnego rejestru działań związanych z obsługą gwarancyjną i serwisową. Każde działanie typu; kontrola, naprawa i inne mogą być rejestrowane w systemie (patrz rysunek). SCALA umożliwia przeprowadzenie walidacji każdego procesu produkcyjnego i usługowego, których wadliwość może ujawnić się dopiero w trakcie użytkowania wyrobu lub po dostarczeniu usługi. W chwili obecnej SCALA wykorzystywana jest z powodzeniem w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach, których polityka jakości została potwierdzona certyfikatem ISO

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo