Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej"

Transkrypt

1 Raport ERP MRP II cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich trzech latach Navision N/D MFG/PRO Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej QAD Enterprise 2009 R wersji oprogramowania,której dotyczą dane Applications Data wprowadzenia aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek styczeń 2010 r Do kiedy obsługiwana będzie aktualna wersja zlokalizowanego oprogramowania 2018 bez ograniczenia wg potrzeb rynku Oznaczenie poprzedniej wersji oprogramowania 5.0 SP MFG/PRO eb2 brak oznaczenia Data wprowadzenia na rynek polski poprzedniej wersji oprogramowania Zasada wprowadzania nowych wersji( np. raz na rok...) Kraj pochodzenia - siedziby firmy dostarczającej na rynek polski opprogramowanie raz na 2-3 lata Wraz ze znaczącymi zmianami; przeciętnie raz na rok zmiana wersji, a tzw. maintenance packs co 4-6 miesięcy wg potrzeb rynku co trzy miesiące USA USA USA Polska

2 Dystrybutor oprogramowania w Polsce Microsoft Sp. z o.o. Oracle Polska, Sygnity, ComArch, Dahliamatic, Alatus, Fideltronik, PKP Informatyka, ABI-Soft QAD REKORD SI, CONVERSE, ATS- SI, INFO- PROJEKT Struktura funkcjonalna oprogramowania Przeznaczenie oprogramowania Wielkość przedsiębiorstwa Małe (do transakcji/mc,do 3000 indexów,do 30 użytkowników) Średnie(do transakcji/mc,do indexów,do 60 użytk.) Duże(> transakcji/mc,>10 tys.indexów,>60 użytk) wersje predefiniowane pod kątem wymagań branż - Przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią dystrybucyjną Eksploatacja skomplikowanych urządzeń np. elektrownia, głównie gospodarka remontowa - - System obsługuje specyficzne wymogi rodzaju/gałęzi przemysłu: a. Ciężki co dwa - trzy lata - '- b. Motoryzacja. Produkcja finalna c. Motoryzacja. Produkcja i dostawa komponentów d. Elektromaszynowy e. Produkcja materiałów budowlanych / ceramicznych f. Precyzyjny g. Elektroniczny - h. Spożywczy (produkcja procesowa i dyskretna) - obsługa hodowli i kontraktacji i. Chemiczny procesowy - - j. Farmaceutyczny aparaturowy - - k. Lekki - l. Meblarski m. najczęściej występujące gałęzie zastosowań w Polsce. Nie więcej niż trzy główne. Główne aplikacyjne cechy oprogramowania Typ produkcji obsługiwany Logistyka, Budownictwo, Poligrafia, Finanse finanse, media, chemia/farmacja E/I, CPG, Auto elektromaszynowy, obróbka tworzyw sztucznych

3 a. DTO (Design To Order) lub ETO (Engineering To Order) realizacja na indywidualne zamówienie - projektowanie i realizacja b. MTO - produkcja zleceniowa c. Produkcja powtarzalna (masowa) d. Obsługa produkcji wyszczuplonej (lean production) - - e. JIT w sferze produkcji '- f. KANBAN w sferze produkcji i zaopatrzenia - g. Produkcja ciągła aparaturowa - obsługa - - h. Wiele wariantów jednostkowych zamówień konfigurowanych z dostępnych wariantów i opcji - i. Produkcja specjalizowana np. wrażliwa na modę - Obsługa sieci dystrybucyjnych: a. Zarządzanie kontaktami z dostawcami SRM - - b. Współpraca z klientami CRM c. Zarządzanie transportem - - Obsługa majątku trwałego - gospodarka remontowa - - Sterowanie jakością _ APS - zaawansowane techniki planowania i harmonogramowania - - S&OP - planowanie sprzedaży i operacji - Typy przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jednofirmowe Przedsiębiorstwo wielofirmowe Przedsiębiorstwo międzynarodowe - Analizy ekonomiczno - finansowe - narzędzia Rachunkowość zarządcza i sterowanie finansowe System informacji zarządczej - Business Inteligence BI Rachunkowość zaangażowania projektu Finansowa obsługa wytwarzania/montażu na zamówienie Charakterystyka oprogramowania Dane ogólne o oprogramowaniu Systemy operacyjne MS Windows Unix, Linux, VMS, Windows NT UNIX, Windows NT, Windows 2000, Linux WINDOWS, LINUX Baza(y) danych, pełna wersja, runtime Oracle 9i, Oracle SQL Server 10g, Oracle 11g Progress, Oracle Platformy sprzętowe HP, Dec, Sun, Intel Pentium, IBM, SUN,HP, RS6000, Intel, Xeon Dell, Intel, IBM PC Architektura klient / serwer Graficzny interfejs użytkownika FIREBIRD SQL

4 Zdalna praca użytkowników (WEB)-jeśli nie wszystkie moduły to wpisać częściowo Możliwość zestawiania oprogramowania dla przedsiębiorstwa z elementów pochodzących od różnych dostawców SOA (Service oriented architecture) - - Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania udostępnianego w obcym ośrodku w trybie ASP (Application System Provider) SaaS Powierzanie pełnej obsługi informatycznej jednostce zewnętrznej Przetwarzanie w chmurze - Cloud Computing Dziedzinowa specyfikacja - cech oprogramowania Struktura produktu - obsługa a. Struktury produkcyjnej opisującej technologię wytwarzania b. Struktury konstrukcyjnej oddzielonej od produkcyjnej c. Zmiany konstrukcyjne synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, zleceniach produkcyjnych i zamówieniach Obsługa receptur dla produkcji procesowej - Dystrybucja (DRP) - obsługa a. Powiązania między zakładami, hurtowniami, odbiorcami - b. Planowanie uzupełniania zapasów w powiązanych podmiotach i w całej sieci Obsługa obsługa łańcucha dostaw SCM Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Rachunkowość Konsolidacja w rachunkowości przedsiębiorstwa wielofirmowego Obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego a. Wielojęzyczność - b. Wielowalutowość c. Jednolity systemem oznakowania towarów e. Zestaw procedur do zbudowania własnego systemu rachunkowości, o ile nie jest dostarczany własny system firmy System płacowy a. Wbudowany do systemu i modyfikowalny do potrzeb przedsiębiorstwa - - -

5 b. Zalecany system płacowy zewnętrzny z gwarantowaną możliwością połączenia z oferowanym oprogramowaniem (nazwa, producent) rozwiązania partnerskie - Obsługa sprzedaży - a. Obsługa punktów sprzedaży (POS) - b. Obsługa zwrotów c. Obsługa opakowań zwrotnych - d. Obsługa procedur sprzedaży i rozliczeń zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi - d. Serwis techniczny produktów przedsiębiorstwa - obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna - e. Wykorzystanie kodów kreskowych lub RFID (znaczników radiowych) Gospodarka remontowa a. Wbudowana w system - - b. Oddzielne oprogramowanie - - Elektroniczna wymiana informacji: a. Wersja polska b. Wersja obcojęzyczna d. Wbudowany dostęp i wykorzystanie technik internetu - e. Wykorzystanie formatu XML Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie (TQC, GMP zwłaszcza w farmacji, HACCP w przemyśle spożywczym), procedury ISO a. Wbudowana w system - - c. Oprogramowanie zewnętrzne jeżeli nie jest oferowane oprogramowanie własne. Jeżeli rekomendowane, to jakie? Możliwości adaptacji systemu Własne prace programowe, adaptacyjne i wprowadzanie modyfikacji przez nabywcę oprogramowania - a. CASE - - b. Modyfikacja programów - c. Mechanizmy sterowania przepływem prac (work flow) wbudowane w system d. Dostosowanie do wymogów GS1 d. Inne narzędzia. Personalizacja ekranów Wykorzystanie danych istniejących w systemach informatycznych. a. Automatyzacja przenoszenia danych do bazy danych systemu Interfejsy do systemów CAD/CAM

6 a. Dostęp do rysunków b. Tworzenie w CAD specyfikacji materiałowych i zautomatyzowane przenoszenie ich do bazy danych - - c. Przygotowanie danych do sterowanie obrabiarkami Polonizacja - lokalizacja oprogramowania: a. Dokumentacja pisana systemu Częściowo b. Teksty pomocy pełne, takie jak w oryginale - c. Ekrany i wydruki - d. Instrukcje operowania oprogramowaniem dla konkretnych użytkowników tworzone w procesie wdrażania oprogramowania Wsparcie wdrażania a. Metoda wdrażania AIM - b. Oprogramowanie wspierające modelowanie procesów gospodarczych, modelowanie przedsiębiorstwa typu Entreprise Modeler) - Enterprise Process Manager c. Czy zmiana modelu procesów automatycznie zmienia ustawienia systemu,czy niezbędna jest praca konsultanta konsultant konsultant konsultant Dane szczegółowe oprogramowania Rachunkowość, finanse i księgowość Kontroling finansowy: - Rozszerzone analizy na podstawie danych innych niż księgowe - Zalecana częstotliwość analiz BI -zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych - wg potrzeb wg potrzeb zależnie od potrzeb a. Możliwość pracy niezależnie od rodzimego oprogramowania MRP - b. Baza danych dla hurtowni danych - ta sama co dla MRP - - inna, jaka? - Express, EBP - c. Zaawansowany system analiz on line typu OLAP - d. Planowanie strategiczne - optymalizacja e. APS - symulacja w powiązaniu z planowaniem operacyjnym (APS - Advanced Planning and Scheduling) - f. Planowanie scenariuszowe - możliwe g. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa i. Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału w powiązaniu z zarządzaniem strategicznym - - j.. Modele procesów gospodarczych i ich interpretacja: - Strategiczna tablica wyników -

7 - Kokpit zarządzania - - Repozytorium wiedzy Repozytorium wskaźników -. Techniki pomiaru i sposób ich interpretacji. Liczba gotowych do użycia wskaźników. - Kilkaset -. Analiza wskaźnikowa (ROCE) działalności przedsiębiorstwa Zgodnożć z dyrektywami podatkowymi UE i kodeksem celnym UE 22 - w tym rozróżnienie transakcji pozaunijnych i odwzorowanie ich skutków. Podać ilość klientów i gdzie o ile wdrożono - 22 Obowiązki statystyczne w tym INTRASTAT Obsługa typowego planu kont Maksymalna ilość segmentów konta konto nie ma segmentów, analiza oparta jest na wymiarach 30 4 Maksymalna długość segmentu bd 25 8 Maksymalna długość konta 800 z możliwością bd 30 rozszerzeń Wielowalutowość: a. Transakcje i rozliczenia międzynarodowe - b. Zagadnienia związane z euro Wielojęzyczność (teksty) a. Możliwość pracy równoczesnej wielu użytkowników w wielu językach b. Obsługa języka rosyjskiego, ukraińskiego (wydruki, ekrany) Budżetowanie i prognozowanie Operacje finansowe i handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami w holdingu. Konsolidacja danych finansowych przedsiębiorstw w ramach grupy / holdingu Rozliczanie projektów - kontraktów (engineering to order) - a. Z udziałem podwykonawców (subkontrakty) b. Możliwość automatycznego/wspomagania dokonania rozliczeń z podwykonawcą po otrzymaniu zapłaty od głównego klienta aem - wewnetrzne + PRM -

8 Obsługa rozdzielników kosztów Rozliczanie klientów będących także dostawcami (kompensata należności i zobowiązań) Wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych Prognozowanie przepływów finansowych Tworzenie zestawień bilansowych (propozycje F-01, F-02...) Obsługa kasy Interfejsy do oprogramowania do analiz Możliwość szybkiego dokonania transferu danych ( tam i powrót) do Excela Powiązanie z systemami bankowymi a. Płatności - b. Nalezności - Środki trwałe Tworzenie struktury środka trwałego - Naliczanie amortyzacji a. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości c. Amortyzacja podatkowa d. Modernizacje i ulepszenia środków trwałych - e. Koszty konsrwacji i obsługi - Rozliczanie ubezpieczeń - Należności Grupy odbiorców / klasyfikacja (utworzonych ze względu na dyskonta, wiarogodność płatniczą itp.) Naliczanie podatków (akcyza, itp.) - Zarządzanie płatnościami dla poszczególnych dostawców Kontrola kredytu przy sprzedaży - Zobowiązania Grupy dostawców / klasyfikacja (ze względu na wielkość obrotów, poziom cen, dyskonta itp.) Blokowanie własnych płatności Zarządzanie przepływem gotówki Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców Prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów - - Kontrolowanie płatności dla grup dostawców Sprawdzanie warunków płatności i upustów wg kontraktów Płace Własny system modyfikowalny do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa - -

9 Oferowany system zewnętrzny - HRB Concept Sprzedaż Wielowalutowość, w tym: Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Rozliczanie rabatów i skont zgodnie z polskimi przepisami Ubezpieczenia - Iinni płatnicy niż nabywca, wiele źródeł pokrycia należności, różne punkty dostawy Operacje celne, zwłaszcza odliczenia przy reeksporcie Kontrola realizacji zamówień Polityka cenowa przedsiębiorstwa - a. Obsługa katalogów cenowych b. Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców - Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom Analiza statusu klienta - a. Ryzyka finansowego - b. Kontrola kredytu c. Wiarogodności płatniczej Wystawianie dokumentacji handlowej Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej -, bez SAD Reklamacji ilościowo - wartościowe, obsługa Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Prowizja agentów handlowych Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży Zbieranie danych marketingowych Gromadzenie danych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach, rynkach itp. - Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp. ATP - Określanie ilości dostępnej do rozdysponowania na podstawie znajomości stanu magazynów i planu produkcji Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Obrót materiałowy Ewidencja obrotu materiałowego a. Typowe transakcje obrotu materiałowego proponowana wyłącznie przez system

10 b. Własne transakcje obrotu materiałowego bez prac programowych, możliwość definiowania - - c. Transakcje dla produkcji (zlecenia produkcyjne, przemieszczenie między lokalizacjami, rejestracja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynów) oraz just in time - produkcja powtarzalna Autoryzacja poszczególnych użytkowników do dokonywania poszczególnych typów transakcji obrotu materiałowego Wiele lokalizacji w jednym magazynie dla konkretnej pozycji materiałowej Wiele magazynów fizycznych lub logicznych na jednym wydziale lub w jednym zakładzie Identyfikacja i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynach i lokalizacjach oraz w procesie produkcji i dystrybucji Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet w magazynie Dla konkretnego materiału i/lub partii materiału: Alternatywna pozycja - przy użyciu wskazanej lokalizacji dla pozycji materiałowej wskazanie alternatywnej lokalizacji np.. W pomieszczeniach klimatyzowanych Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów Nadzorowanie zużycia partii materiału Wiele jednostek miary dla jednej pozycji kupowanej Odrębne jednostki miary z przeliczaniem automatycznym dla: a. Zakupów b. Składowania - c. Wiele jednostek miary (przynajmniej dwie) możliwych do stosowania równocześnie w magazynie wyrobów gotowych - lub magazynie spedycyjnym d. Sprzedaży e.produkcji Obsługa magazynu przyjęć. Magazyn tranzytowy. Przyjmowanie materiałów do inspekcji ilościowo - jakościowej VMI (Vendor Managed Inventory) Zarządzanie materiałami u klienta przez dostawcę Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza wykorzystania powierzchni magazynowych - narzędzia

11 Organizowanie przyjęć i wydań z magazynu do i z określonych lokalizacji wg określonych przez użytkownika zasad (kompletacja, pobieranie z określonej lokalizacji itp.). Obsługiwane scenariusze: LIFO, FIFO, wg nr serii Określanie dla materiału poziomu : a. Minimalnego b. Prognozowania poziomu zapasów c. Punktu zlecania d. Ekonomicznej wielkości partii. Obsługiwane algorytmy Wartościowanie zapasów. Dostępne metody: a. Cena bieżąca - b. Średnia ważona c. Cena ewidencyjna Lifo/Fifo, okresowa średnioważona, - - okresowa Lifo/Fifo d. Inne Rezerwacja przez MRP materiałów / magazynów. Mogą być określane jako rezerwowane przez MRP lub nie podlegające rezerwacji Rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw Statystyczna kontrola jakości - narzędzia do obsługi Magazyn części zamiennych - składowanie elementów słabo rotujących - Obsługa kodów kreskowych Obsługa znaczników radiowych RFID Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Zakupy Wielowalutowość Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Obsługa ubezpieczeń - Wiele źródeł pokrycia zobowiązań (inni płatnicy niż nabywca) Kontrola realizacji zakupów Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowych Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw

12 Analiza solidności dostawców Analiza wartościowa zakupów (wg rynków, dostawców...) Obsługa rozliczeń finansowych z dostawcami (nadzorowanie płatności, odsetki) Nadzorowanie realizacji budżetu Rozdział zamówień na wielu dostawców Komasacja zamówień - Portal zakupowy - Obsługa aukcji (podać typ) - jednostronna - (branżysty) - Zdecentralizowane zamówienia 32 Powiązanie z MRP - tworzonymi potrzebami Problemy celne - a. Jednolite oznaczenie wyrobów b. Taryfy celne - Dane techniczne Pozycja asortymentowa i struktura / receptura Indeks / identyfikator pozycji asortymentowej ilość znaków 20 znaków 32 znaki 18 znaków Klasyfikacja pozycji asortymentowych: a. Typ pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na potrzeby rynku - b. Typy pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na sposób lub organizację wytwarzania c. Pozycja podstawowa w produkcji procesowej - d. Koprodukt pozycja wytwarzania równocześnie z pozycją podstawową podczas produkcji o charakterze - procesowym e. Produkt uboczny zwykle odpad powstający podczas produkcji o charakterze procesowym - f. Pozycja kosztowa np. energia elektryczna, która nie musi przechodzić przez magazyn g. Inne możliwości klasyfikacji pozycji asortymentowej Zestawy (kit) planistyczne Uzysk i współczynnik braków Dołączanie do pozycji asortymentowej a. Dowolnego tekstu b. Rysunków, szkiców i innych danych multimedialnych - Struktura planistyczna (dla MPS).Obsługa wariantów i opcji, harmonogram montażu Struktura / receptura wyrobu

13 Indywidualna struktura dla projektu (engineering to order) - - Tworzenie struktury na podstawie szablonu. Konfiguracja z użyciem wariantów i opcji na różnych poziomach struktury / - złożenia Pozycje zamienne w strukturze / recepturze: a. Pełna zamienność b. W przedziale dat Pozycje typu "fantom" do celów planistycznych - Pozycje typu "fantom" komplety przechowywane w magazynie - Stężenie czystego składnika w pozycji - Dane kosztowe umożliwiające sposób naliczania kosztów a. Koszt normatywny b. Koszt rzeczywisty c. Inne metody - - Kooperacja zewnętrzna - dane do obsługi Dane dla obsługi JIT produkcja na liniach - Kontrolowanie partii i dat przydatności (gdzie zostały użyte, numery seryjne...) Rozliczanie wsteczne a. Materiałów - b. Robocizny - - c. Innych czynników Media - technologiczne - - Procesy technologiczne Wybór technologii zależnie od wielkości partii - Procesy alternatywne Technologia grupowa a. Tworzenie procesów technologicznych na podstawie szablonów b. Tylko klasyfikacja do grupowania zleceń produkcyjnych - - Tabele norm (do naliczania czasów w zależności od parametrów technologicznych pozycji) - Kopiowanie opisu procesów Nakładanie się operacji Operacje zlecane do kooperacji - - Dołączanie tekstu do opisu operacji - Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznych Specyfikacja oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji -

14 Przydział operatorów. Zarządzanie personelem wykonawczym Centra robocze Centrum robocze zawierające maszyny, instalacje - Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne Oddzielne centra dla kooperantów - - Zdolność produkcyjna jako suma godzin Przepustowość centrum roboczego Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego Maszyny i pracownicy przypisani do centrum Magazyn prac w toku przypisany do centrum - Zdolność produkcyjna określana dla każdej maszyny / centrum (indywidualne kalendarze) Przypisanie obsługi do centrum / maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów Obciążania centrum roboczego a. Operacje maszynowe - Tpz i Tj b. Operacje inne niż maszynowe c. Inne - - Obciążania oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji - Stawki kosztów stałych i zmiennych dla centrum roboczego - Gospodarka remontowa Planowanie i zarządzanie przeglądami i remontami - Powiązanie planowania przestojów z planowaniem produkcji - Rozliczanie remontów - - Odzielny magazyn części zamiennych - - Weryfikacja i atesty urządzeń pomiarowych - Zbieranie i przechowywanie danych z urządzeń pomiarowych przy urządzeniach - - Dystrybucja Obsługa sieci dystrybucyjnych: a.zintegrowany łańcuch dostaw SCM odrębny moduł b. Hurtownie z siecią detalistów, zarządzanie dystrybucją i transportem DRP - c. handel detaliczny i obwoźny - Przedstawianie łącznie oraz niezależnie dla każdego z zakładów i magazynów tworzenie: - a. Prognoza potrzeb na podstawie danych marketingowych i danych z przeszłości -

15 b. Stanów do rozdysponowania c. Zasad uzupełniania zapasów d. Ustalania wielkości partii - - e. Ustalanie cyklu dostaw Sieć powiązań logistycznych między magazynami i zakładami Zapotrzebowanie na transport na podstawie zleceń międzymagazynowych z podaniem wagi, wymiarów itp.. - Potrzeby transportowe dla każdego okresu planistycznego - - Zlecenia na uzupełnienie zapasów Wielopoziomowy harmonogram główny plan długookresowy dostaw i wynikających z niego planów - produkcji Koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw dla wielu powiązanych ze sobą zakładów. Określanie struktury - - harmonogramów Harmonogram główny - MPS Sposób planowania: a. Na konkretne daty - b. W okresach planistycznych - Wykorzystanie prognozy w trakcie procesu planowania, wykorzystanie: - a.tylko prognozy - b. Prognozy i zamówień c. Tylko zamówień d. Wartości większej z zamówień i prognozy. - Prognozy na podstawie danych z przeszłości z wykorzystaniem metod statystycznych - Wprowadzanie do harmonogramu części zamiennych - Wiele wariantów i opcji wyrobów w harmonogramie - Harmonogramy dla rodzin wyrobów Naliczanie zapotrzebowania zgrubnego na zasoby krytyczne do realizacji MPS: a. Zapotrzebowania na zasoby krytyczne naliczane z danych technologicznych - b. Zasoby krytyczne inne niż "wąskie gardła" na produkcji - - c.materiały o długim cyklu dostaw oznaczane jako zasoby krytyczne. Sprawdzanie ich dostępności - Planowane zlecenia dla powiązanych między sobą zakładów - Uruchamianie zleceń produkcyjnych na poziomie MPS -

16 Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS MRP Metoda regeneratywna tworzenia planu Modyfikacja planu metodą zmian netto a. Wsadowo b. On line - Modyfikacja planu metodą ciągłą - - Pozycja typu fantom - obsługa - Zlecenia z poza MPS., np. na części zamienne - Najpóźniejsza data rozpoczęcia realizacji zlecenia na podstawie cykli produkcyjnych i przesunięć dla składników Naliczanie cyklu produkcyjnego na podstawie technologii dla konkretnej ilości do wyprodukowania i dostępnych zdolności produkcyjnych Komasowanie zleceń produkcyjnych - Dzielenie zlecenia na podzlecenia w trakcie realizacji Określony procent zapasu bezpieczeństwa - dysponowanie Prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa. TAK (Demand Dynamiczny zapas bezpieczeństwa. Planner) Zwalnianie masowe zleceń produkcyjnych Komasacja zleceń na zaopatrzenie Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) Analiza przepływów finansowych związanych z MRP - Zarządzanie operatywne, bilansowanie obciążeń Zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne - naliczanie. a. Symulacja obciążeń stanowisk. Równocześnie kilka wariantów. b. Rozwijanie "do tyłu" (od żądanej daty dysponowalności) c. Rozwijanie "do przodu" Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) Kalendarz produkcyjny z dokładnością do stanowiska. Automatyczna aktualizacja kalendarza przez moduł remontów -

17 Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego przed uruchomieniem zleceń produkcyjnych (stany magazynowe, rezerwacje, produkcja w toku, ilości dostępne) Wprowadzanie zmian do planowanych zleceń produkcyjnych przed uruchomieniem zlecenia Tworzenie manualne zleceń produkcyjnych - Teksty opisowe wprowadzane do zleceń produkcyjnych - Powiązania pomiędzy zleceniami produkcyjnymi (pegging) a. Jednopoziomowy - b. Wielopoziomowy - - Sterowanie priorytetami zleceń produkcyjnych -jeśli jest - podać jak:daty,odrębny wskażnik. Lista prac na poszczególnych centrach roboczych Uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych Mozliwość zablokowania zwalniania zleceń na zbyt odległe okresy -jeśli jest podać czy indywidualnie dla indeksu czy generalnie Dokumentacja warsztatowa (karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet...) Wykorzystanie centrów roboczych w poszczególnych okresach planistycznych przez zlecenia produkcyjne - nadzorowanie Analiza WE/WY (kolejka prac, przepustowość, wykonana w kilku ostatnich tygodniach produkcja) dla poszczególnych centrów roboczych Dla indeksu Raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane operacje, spływ godzin, braki, wykonana ilość) Ewidencja spływu kosztów Sterowanie produkcją procesową (ciągłą lub partiową) Definiowanie wielkości wsadu - Określanie receptur procentowo (dla składników) - Określanie czasu operacji dla wsadu - - Blending - - Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub - - zmianowych Wystawianie dokumentacji warsztatowej - - Rozliczanie realizacji harmonogramów - - Raportowanie spływu rzeczywiście zrealizowanej produkcji (pozycje podstawowe, koprodukty, produkty uboczne) - - Sterowanie produkcją na liniach (JIT produkcja powtarzalna)

18 a. Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub zmianowych - b. Wystawianie dokumentacji warsztatowej - c. Obsługa kwitów Kanban - - d. Rozliczenie wsteczne materiałów (back flushing) Automatyczne rejestracja zużycia normatywnego materiałów - automatyczna rejestracja zużycia robocizny - Podać czy jakie jeszcze czynniki kosztowe mogą być rejestrowane dodatkowo - Produkt uboczny - na końcu procesu czy po określonych operacjach po operacjach i na - koniec procesu oba e. Rozliczanie automatyczne wykonania poprzednich operacji (czasy maszynowe i robocizna) po zaraportowaniu ostatniej operacji w centrum roboczym lub linii produkcyjnej f. Rozliczanie wsteczne zarówno maeriałów jak i robocizny - pełny back flushing z możliwością wyłączenia go np. w przypadku dużych odchyleń od normatywów g. Rozliczanie realizacji produkcji Rachunek_kosztów Kalkulacja kosztów produktów Na poziomie grupy kapitałowej - - Na poziomie podmiotu gospodarczego - Na poziomie zakładu Na poziomie magazynu Na poziomie zlecenia - Metody naliczania kosztów a. Rachunek kosztów standardowych b. Wg. miejsc powstawania kosztów c. Wg nośników kosztów (zlecenia) - d. Rachunek normatywny kosztów z zastosowaniem narzutów e. Rachunek kosztów - koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów - f. Rachunek kosztów zmiennych o wielu poziomach zmienności g. Rachunek procesowy kosztów (Activity Based Costing) h. Rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów) -

19 i. Rozliczanie kosztów koproduktów i produktów ubocznych k. Zastosowanie kosztów planowanych, postulowanych i rzeczywistych l. Rachunek kosztów dla produkcji projektowej (dla indywidualnych projektów) - - Symulacje kosztowe wg wybranego algorytmu proponowanego przez system - - Symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji - - Koszty naliczane po każdej operacji - Wiele modeli kosztowych stosowanych równocześnie - - Pozostałe agendy Sterowanie jakością a. Obsługa procedur ISO 9000 i ISO b. Obsługa procedur GMP - farmacja - - c. Obsługa procedur HCAAP - przemysł spożywczy - - d. Definiowanie testów jakości - e. Grupowanie testów jakości w profile jakości - - f. Powiązanie bezpośrednie z systemem sterowania produkcją - g. Możliwość automatycznego zbierania i przechowywania danych pochodzących z pomiarów bezpośrednio na - - obiektach h. Niezależny podsystem obok MRP i. Możliwość utworzenia własnego podsystemu z wykorzystaniem możliwości oprogramowania o ile system standardowy nie zaspokaja potrzeb Gospodarka narzędziowa a. Wkomponowany w system ERP - b. Oddzielny podsystem zewnętrzny proponowany przez dostawcę i możliwy do zintegrowania z MRP (nazwa i producent) Zarządzanie transportem a. Planowanie pracy transportowej (trasy przewozowe, wolumen przewozów, zapotrzebowanie na środki - transportu) przewoźników własnych i obcych b. Nadzorowanie przesyłek (ilości, terminy) - c. Rozliczanie kosztów zleceń transportowych własnych i obcych - d. Powiązanie z ERP i zarządzaniem łańcuchem dostaw - - Gospodarka remontowa a. Integracja z systemem planowania - -

20 b. Rozliczanie budowy i rozbudowy środka trwałego - c. Planowanie przeglądów i remontów - - d. Rozliczanie kosztów prowadzenia gospodarki remontowej - e. Oddzielny magazyn części zamiennych. Obsługa pozycji słabo rotujących f. Atestacja urządzeń pomiarowych - g. Obsługa łącznie z MRP - h. Oddzielny podsystem lub system Zarządzanie danymi technicznymi wyrobu (PDM) jako oddzielny moduł - - Zarządzanie cyklem życia wyrobu (PLM) jako wydzielony moduł - - Zastosowania w E-gospodarce Wykorzystanie internetu a. Własna witryna www - b. Narzędzia do utworzenia www - Handel elektroniczny (e-business) Wspólpraca między przedsiębiorstwami (B2B) - Współpraca z klientami (B2C) Obsługa relacji z klientami CRM Nakładka na MRP II / ERP Wbudowany Własna baza danych MS SQL, Native Dostęp przez własną witrynę www Planowanie akcji / projektów marketingowych Nadzorowanie i ocena realizacji projektów marketingowych kampanie marketingowe - SAM Zbieranie danych marketingowych - Gromadzenie danych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach, rynkach itp. Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp. Wystawianie dokumentacji handlowej - Polityka cenowa przedsiębiorstwa a. Obsługa katalogów cenowych - b. Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców - c. Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom - d. Możliwość konfigurowania produktów z wariantów i opcji - Nadzorowanie postępu prac nad klientem - e. ATP - dostępne do rozdysponowania f. CTP - możliwe do rozdysponowania odrębny moduł - g. PTP - opłacalne do dostarczenia Analiza statusu klienta

21 a. Ryzyka finansowego - b. Kontrola kredytu c. Wiarogodności płatniczej Wystawianie dokumentacji handlowej Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej -, bez SAD Reklamacji ilościowo - wartościowe, obsługa Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Prowizja agentów handlowych Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez systemy planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo