Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej"

Transkrypt

1 Raport ERP MRP II cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich trzech latach Navision N/D MFG/PRO Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej QAD Enterprise 2009 R wersji oprogramowania,której dotyczą dane Applications Data wprowadzenia aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek styczeń 2010 r Do kiedy obsługiwana będzie aktualna wersja zlokalizowanego oprogramowania 2018 bez ograniczenia wg potrzeb rynku Oznaczenie poprzedniej wersji oprogramowania 5.0 SP MFG/PRO eb2 brak oznaczenia Data wprowadzenia na rynek polski poprzedniej wersji oprogramowania Zasada wprowadzania nowych wersji( np. raz na rok...) Kraj pochodzenia - siedziby firmy dostarczającej na rynek polski opprogramowanie raz na 2-3 lata Wraz ze znaczącymi zmianami; przeciętnie raz na rok zmiana wersji, a tzw. maintenance packs co 4-6 miesięcy wg potrzeb rynku co trzy miesiące USA USA USA Polska

2 Dystrybutor oprogramowania w Polsce Microsoft Sp. z o.o. Oracle Polska, Sygnity, ComArch, Dahliamatic, Alatus, Fideltronik, PKP Informatyka, ABI-Soft QAD REKORD SI, CONVERSE, ATS- SI, INFO- PROJEKT Struktura funkcjonalna oprogramowania Przeznaczenie oprogramowania Wielkość przedsiębiorstwa Małe (do transakcji/mc,do 3000 indexów,do 30 użytkowników) Średnie(do transakcji/mc,do indexów,do 60 użytk.) Duże(> transakcji/mc,>10 tys.indexów,>60 użytk) wersje predefiniowane pod kątem wymagań branż - Przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią dystrybucyjną Eksploatacja skomplikowanych urządzeń np. elektrownia, głównie gospodarka remontowa - - System obsługuje specyficzne wymogi rodzaju/gałęzi przemysłu: a. Ciężki co dwa - trzy lata - '- b. Motoryzacja. Produkcja finalna c. Motoryzacja. Produkcja i dostawa komponentów d. Elektromaszynowy e. Produkcja materiałów budowlanych / ceramicznych f. Precyzyjny g. Elektroniczny - h. Spożywczy (produkcja procesowa i dyskretna) - obsługa hodowli i kontraktacji i. Chemiczny procesowy - - j. Farmaceutyczny aparaturowy - - k. Lekki - l. Meblarski m. najczęściej występujące gałęzie zastosowań w Polsce. Nie więcej niż trzy główne. Główne aplikacyjne cechy oprogramowania Typ produkcji obsługiwany Logistyka, Budownictwo, Poligrafia, Finanse finanse, media, chemia/farmacja E/I, CPG, Auto elektromaszynowy, obróbka tworzyw sztucznych

3 a. DTO (Design To Order) lub ETO (Engineering To Order) realizacja na indywidualne zamówienie - projektowanie i realizacja b. MTO - produkcja zleceniowa c. Produkcja powtarzalna (masowa) d. Obsługa produkcji wyszczuplonej (lean production) - - e. JIT w sferze produkcji '- f. KANBAN w sferze produkcji i zaopatrzenia - g. Produkcja ciągła aparaturowa - obsługa - - h. Wiele wariantów jednostkowych zamówień konfigurowanych z dostępnych wariantów i opcji - i. Produkcja specjalizowana np. wrażliwa na modę - Obsługa sieci dystrybucyjnych: a. Zarządzanie kontaktami z dostawcami SRM - - b. Współpraca z klientami CRM c. Zarządzanie transportem - - Obsługa majątku trwałego - gospodarka remontowa - - Sterowanie jakością _ APS - zaawansowane techniki planowania i harmonogramowania - - S&OP - planowanie sprzedaży i operacji - Typy przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jednofirmowe Przedsiębiorstwo wielofirmowe Przedsiębiorstwo międzynarodowe - Analizy ekonomiczno - finansowe - narzędzia Rachunkowość zarządcza i sterowanie finansowe System informacji zarządczej - Business Inteligence BI Rachunkowość zaangażowania projektu Finansowa obsługa wytwarzania/montażu na zamówienie Charakterystyka oprogramowania Dane ogólne o oprogramowaniu Systemy operacyjne MS Windows Unix, Linux, VMS, Windows NT UNIX, Windows NT, Windows 2000, Linux WINDOWS, LINUX Baza(y) danych, pełna wersja, runtime Oracle 9i, Oracle SQL Server 10g, Oracle 11g Progress, Oracle Platformy sprzętowe HP, Dec, Sun, Intel Pentium, IBM, SUN,HP, RS6000, Intel, Xeon Dell, Intel, IBM PC Architektura klient / serwer Graficzny interfejs użytkownika FIREBIRD SQL

4 Zdalna praca użytkowników (WEB)-jeśli nie wszystkie moduły to wpisać częściowo Możliwość zestawiania oprogramowania dla przedsiębiorstwa z elementów pochodzących od różnych dostawców SOA (Service oriented architecture) - - Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania udostępnianego w obcym ośrodku w trybie ASP (Application System Provider) SaaS Powierzanie pełnej obsługi informatycznej jednostce zewnętrznej Przetwarzanie w chmurze - Cloud Computing Dziedzinowa specyfikacja - cech oprogramowania Struktura produktu - obsługa a. Struktury produkcyjnej opisującej technologię wytwarzania b. Struktury konstrukcyjnej oddzielonej od produkcyjnej c. Zmiany konstrukcyjne synchronizacja obsługi zmian w bazie danych konstrukcyjnej i produkcyjnej, zleceniach produkcyjnych i zamówieniach Obsługa receptur dla produkcji procesowej - Dystrybucja (DRP) - obsługa a. Powiązania między zakładami, hurtowniami, odbiorcami - b. Planowanie uzupełniania zapasów w powiązanych podmiotach i w całej sieci Obsługa obsługa łańcucha dostaw SCM Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Rachunkowość Konsolidacja w rachunkowości przedsiębiorstwa wielofirmowego Obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego a. Wielojęzyczność - b. Wielowalutowość c. Jednolity systemem oznakowania towarów e. Zestaw procedur do zbudowania własnego systemu rachunkowości, o ile nie jest dostarczany własny system firmy System płacowy a. Wbudowany do systemu i modyfikowalny do potrzeb przedsiębiorstwa - - -

5 b. Zalecany system płacowy zewnętrzny z gwarantowaną możliwością połączenia z oferowanym oprogramowaniem (nazwa, producent) rozwiązania partnerskie - Obsługa sprzedaży - a. Obsługa punktów sprzedaży (POS) - b. Obsługa zwrotów c. Obsługa opakowań zwrotnych - d. Obsługa procedur sprzedaży i rozliczeń zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi - d. Serwis techniczny produktów przedsiębiorstwa - obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna - e. Wykorzystanie kodów kreskowych lub RFID (znaczników radiowych) Gospodarka remontowa a. Wbudowana w system - - b. Oddzielne oprogramowanie - - Elektroniczna wymiana informacji: a. Wersja polska b. Wersja obcojęzyczna d. Wbudowany dostęp i wykorzystanie technik internetu - e. Wykorzystanie formatu XML Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie (TQC, GMP zwłaszcza w farmacji, HACCP w przemyśle spożywczym), procedury ISO a. Wbudowana w system - - c. Oprogramowanie zewnętrzne jeżeli nie jest oferowane oprogramowanie własne. Jeżeli rekomendowane, to jakie? Możliwości adaptacji systemu Własne prace programowe, adaptacyjne i wprowadzanie modyfikacji przez nabywcę oprogramowania - a. CASE - - b. Modyfikacja programów - c. Mechanizmy sterowania przepływem prac (work flow) wbudowane w system d. Dostosowanie do wymogów GS1 d. Inne narzędzia. Personalizacja ekranów Wykorzystanie danych istniejących w systemach informatycznych. a. Automatyzacja przenoszenia danych do bazy danych systemu Interfejsy do systemów CAD/CAM

6 a. Dostęp do rysunków b. Tworzenie w CAD specyfikacji materiałowych i zautomatyzowane przenoszenie ich do bazy danych - - c. Przygotowanie danych do sterowanie obrabiarkami Polonizacja - lokalizacja oprogramowania: a. Dokumentacja pisana systemu Częściowo b. Teksty pomocy pełne, takie jak w oryginale - c. Ekrany i wydruki - d. Instrukcje operowania oprogramowaniem dla konkretnych użytkowników tworzone w procesie wdrażania oprogramowania Wsparcie wdrażania a. Metoda wdrażania AIM - b. Oprogramowanie wspierające modelowanie procesów gospodarczych, modelowanie przedsiębiorstwa typu Entreprise Modeler) - Enterprise Process Manager c. Czy zmiana modelu procesów automatycznie zmienia ustawienia systemu,czy niezbędna jest praca konsultanta konsultant konsultant konsultant Dane szczegółowe oprogramowania Rachunkowość, finanse i księgowość Kontroling finansowy: - Rozszerzone analizy na podstawie danych innych niż księgowe - Zalecana częstotliwość analiz BI -zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych - wg potrzeb wg potrzeb zależnie od potrzeb a. Możliwość pracy niezależnie od rodzimego oprogramowania MRP - b. Baza danych dla hurtowni danych - ta sama co dla MRP - - inna, jaka? - Express, EBP - c. Zaawansowany system analiz on line typu OLAP - d. Planowanie strategiczne - optymalizacja e. APS - symulacja w powiązaniu z planowaniem operacyjnym (APS - Advanced Planning and Scheduling) - f. Planowanie scenariuszowe - możliwe g. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa i. Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału w powiązaniu z zarządzaniem strategicznym - - j.. Modele procesów gospodarczych i ich interpretacja: - Strategiczna tablica wyników -

7 - Kokpit zarządzania - - Repozytorium wiedzy Repozytorium wskaźników -. Techniki pomiaru i sposób ich interpretacji. Liczba gotowych do użycia wskaźników. - Kilkaset -. Analiza wskaźnikowa (ROCE) działalności przedsiębiorstwa Zgodnożć z dyrektywami podatkowymi UE i kodeksem celnym UE 22 - w tym rozróżnienie transakcji pozaunijnych i odwzorowanie ich skutków. Podać ilość klientów i gdzie o ile wdrożono - 22 Obowiązki statystyczne w tym INTRASTAT Obsługa typowego planu kont Maksymalna ilość segmentów konta konto nie ma segmentów, analiza oparta jest na wymiarach 30 4 Maksymalna długość segmentu bd 25 8 Maksymalna długość konta 800 z możliwością bd 30 rozszerzeń Wielowalutowość: a. Transakcje i rozliczenia międzynarodowe - b. Zagadnienia związane z euro Wielojęzyczność (teksty) a. Możliwość pracy równoczesnej wielu użytkowników w wielu językach b. Obsługa języka rosyjskiego, ukraińskiego (wydruki, ekrany) Budżetowanie i prognozowanie Operacje finansowe i handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami w holdingu. Konsolidacja danych finansowych przedsiębiorstw w ramach grupy / holdingu Rozliczanie projektów - kontraktów (engineering to order) - a. Z udziałem podwykonawców (subkontrakty) b. Możliwość automatycznego/wspomagania dokonania rozliczeń z podwykonawcą po otrzymaniu zapłaty od głównego klienta aem - wewnetrzne + PRM -

8 Obsługa rozdzielników kosztów Rozliczanie klientów będących także dostawcami (kompensata należności i zobowiązań) Wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych Prognozowanie przepływów finansowych Tworzenie zestawień bilansowych (propozycje F-01, F-02...) Obsługa kasy Interfejsy do oprogramowania do analiz Możliwość szybkiego dokonania transferu danych ( tam i powrót) do Excela Powiązanie z systemami bankowymi a. Płatności - b. Nalezności - Środki trwałe Tworzenie struktury środka trwałego - Naliczanie amortyzacji a. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości c. Amortyzacja podatkowa d. Modernizacje i ulepszenia środków trwałych - e. Koszty konsrwacji i obsługi - Rozliczanie ubezpieczeń - Należności Grupy odbiorców / klasyfikacja (utworzonych ze względu na dyskonta, wiarogodność płatniczą itp.) Naliczanie podatków (akcyza, itp.) - Zarządzanie płatnościami dla poszczególnych dostawców Kontrola kredytu przy sprzedaży - Zobowiązania Grupy dostawców / klasyfikacja (ze względu na wielkość obrotów, poziom cen, dyskonta itp.) Blokowanie własnych płatności Zarządzanie przepływem gotówki Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców Prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów - - Kontrolowanie płatności dla grup dostawców Sprawdzanie warunków płatności i upustów wg kontraktów Płace Własny system modyfikowalny do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa - -

9 Oferowany system zewnętrzny - HRB Concept Sprzedaż Wielowalutowość, w tym: Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Rozliczanie rabatów i skont zgodnie z polskimi przepisami Ubezpieczenia - Iinni płatnicy niż nabywca, wiele źródeł pokrycia należności, różne punkty dostawy Operacje celne, zwłaszcza odliczenia przy reeksporcie Kontrola realizacji zamówień Polityka cenowa przedsiębiorstwa - a. Obsługa katalogów cenowych b. Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców - Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom Analiza statusu klienta - a. Ryzyka finansowego - b. Kontrola kredytu c. Wiarogodności płatniczej Wystawianie dokumentacji handlowej Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej -, bez SAD Reklamacji ilościowo - wartościowe, obsługa Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Prowizja agentów handlowych Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży Zbieranie danych marketingowych Gromadzenie danych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach, rynkach itp. - Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp. ATP - Określanie ilości dostępnej do rozdysponowania na podstawie znajomości stanu magazynów i planu produkcji Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Obrót materiałowy Ewidencja obrotu materiałowego a. Typowe transakcje obrotu materiałowego proponowana wyłącznie przez system

10 b. Własne transakcje obrotu materiałowego bez prac programowych, możliwość definiowania - - c. Transakcje dla produkcji (zlecenia produkcyjne, przemieszczenie między lokalizacjami, rejestracja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynów) oraz just in time - produkcja powtarzalna Autoryzacja poszczególnych użytkowników do dokonywania poszczególnych typów transakcji obrotu materiałowego Wiele lokalizacji w jednym magazynie dla konkretnej pozycji materiałowej Wiele magazynów fizycznych lub logicznych na jednym wydziale lub w jednym zakładzie Identyfikacja i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynach i lokalizacjach oraz w procesie produkcji i dystrybucji Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet w magazynie Dla konkretnego materiału i/lub partii materiału: Alternatywna pozycja - przy użyciu wskazanej lokalizacji dla pozycji materiałowej wskazanie alternatywnej lokalizacji np.. W pomieszczeniach klimatyzowanych Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów Nadzorowanie zużycia partii materiału Wiele jednostek miary dla jednej pozycji kupowanej Odrębne jednostki miary z przeliczaniem automatycznym dla: a. Zakupów b. Składowania - c. Wiele jednostek miary (przynajmniej dwie) możliwych do stosowania równocześnie w magazynie wyrobów gotowych - lub magazynie spedycyjnym d. Sprzedaży e.produkcji Obsługa magazynu przyjęć. Magazyn tranzytowy. Przyjmowanie materiałów do inspekcji ilościowo - jakościowej VMI (Vendor Managed Inventory) Zarządzanie materiałami u klienta przez dostawcę Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza wykorzystania powierzchni magazynowych - narzędzia

11 Organizowanie przyjęć i wydań z magazynu do i z określonych lokalizacji wg określonych przez użytkownika zasad (kompletacja, pobieranie z określonej lokalizacji itp.). Obsługiwane scenariusze: LIFO, FIFO, wg nr serii Określanie dla materiału poziomu : a. Minimalnego b. Prognozowania poziomu zapasów c. Punktu zlecania d. Ekonomicznej wielkości partii. Obsługiwane algorytmy Wartościowanie zapasów. Dostępne metody: a. Cena bieżąca - b. Średnia ważona c. Cena ewidencyjna Lifo/Fifo, okresowa średnioważona, - - okresowa Lifo/Fifo d. Inne Rezerwacja przez MRP materiałów / magazynów. Mogą być określane jako rezerwowane przez MRP lub nie podlegające rezerwacji Rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw Statystyczna kontrola jakości - narzędzia do obsługi Magazyn części zamiennych - składowanie elementów słabo rotujących - Obsługa kodów kreskowych Obsługa znaczników radiowych RFID Możliwość wykorzystania systemu GS1 - kodowania i obsługi Zakupy Wielowalutowość Wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) Obsługa ubezpieczeń - Wiele źródeł pokrycia zobowiązań (inni płatnicy niż nabywca) Kontrola realizacji zakupów Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowych Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw

12 Analiza solidności dostawców Analiza wartościowa zakupów (wg rynków, dostawców...) Obsługa rozliczeń finansowych z dostawcami (nadzorowanie płatności, odsetki) Nadzorowanie realizacji budżetu Rozdział zamówień na wielu dostawców Komasacja zamówień - Portal zakupowy - Obsługa aukcji (podać typ) - jednostronna - (branżysty) - Zdecentralizowane zamówienia 32 Powiązanie z MRP - tworzonymi potrzebami Problemy celne - a. Jednolite oznaczenie wyrobów b. Taryfy celne - Dane techniczne Pozycja asortymentowa i struktura / receptura Indeks / identyfikator pozycji asortymentowej ilość znaków 20 znaków 32 znaki 18 znaków Klasyfikacja pozycji asortymentowych: a. Typ pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na potrzeby rynku - b. Typy pozycji klasyfikacja zwykle ze względu na sposób lub organizację wytwarzania c. Pozycja podstawowa w produkcji procesowej - d. Koprodukt pozycja wytwarzania równocześnie z pozycją podstawową podczas produkcji o charakterze - procesowym e. Produkt uboczny zwykle odpad powstający podczas produkcji o charakterze procesowym - f. Pozycja kosztowa np. energia elektryczna, która nie musi przechodzić przez magazyn g. Inne możliwości klasyfikacji pozycji asortymentowej Zestawy (kit) planistyczne Uzysk i współczynnik braków Dołączanie do pozycji asortymentowej a. Dowolnego tekstu b. Rysunków, szkiców i innych danych multimedialnych - Struktura planistyczna (dla MPS).Obsługa wariantów i opcji, harmonogram montażu Struktura / receptura wyrobu

13 Indywidualna struktura dla projektu (engineering to order) - - Tworzenie struktury na podstawie szablonu. Konfiguracja z użyciem wariantów i opcji na różnych poziomach struktury / - złożenia Pozycje zamienne w strukturze / recepturze: a. Pełna zamienność b. W przedziale dat Pozycje typu "fantom" do celów planistycznych - Pozycje typu "fantom" komplety przechowywane w magazynie - Stężenie czystego składnika w pozycji - Dane kosztowe umożliwiające sposób naliczania kosztów a. Koszt normatywny b. Koszt rzeczywisty c. Inne metody - - Kooperacja zewnętrzna - dane do obsługi Dane dla obsługi JIT produkcja na liniach - Kontrolowanie partii i dat przydatności (gdzie zostały użyte, numery seryjne...) Rozliczanie wsteczne a. Materiałów - b. Robocizny - - c. Innych czynników Media - technologiczne - - Procesy technologiczne Wybór technologii zależnie od wielkości partii - Procesy alternatywne Technologia grupowa a. Tworzenie procesów technologicznych na podstawie szablonów b. Tylko klasyfikacja do grupowania zleceń produkcyjnych - - Tabele norm (do naliczania czasów w zależności od parametrów technologicznych pozycji) - Kopiowanie opisu procesów Nakładanie się operacji Operacje zlecane do kooperacji - - Dołączanie tekstu do opisu operacji - Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznych Specyfikacja oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji -

14 Przydział operatorów. Zarządzanie personelem wykonawczym Centra robocze Centrum robocze zawierające maszyny, instalacje - Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne Oddzielne centra dla kooperantów - - Zdolność produkcyjna jako suma godzin Przepustowość centrum roboczego Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego Maszyny i pracownicy przypisani do centrum Magazyn prac w toku przypisany do centrum - Zdolność produkcyjna określana dla każdej maszyny / centrum (indywidualne kalendarze) Przypisanie obsługi do centrum / maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów Obciążania centrum roboczego a. Operacje maszynowe - Tpz i Tj b. Operacje inne niż maszynowe c. Inne - - Obciążania oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji - Stawki kosztów stałych i zmiennych dla centrum roboczego - Gospodarka remontowa Planowanie i zarządzanie przeglądami i remontami - Powiązanie planowania przestojów z planowaniem produkcji - Rozliczanie remontów - - Odzielny magazyn części zamiennych - - Weryfikacja i atesty urządzeń pomiarowych - Zbieranie i przechowywanie danych z urządzeń pomiarowych przy urządzeniach - - Dystrybucja Obsługa sieci dystrybucyjnych: a.zintegrowany łańcuch dostaw SCM odrębny moduł b. Hurtownie z siecią detalistów, zarządzanie dystrybucją i transportem DRP - c. handel detaliczny i obwoźny - Przedstawianie łącznie oraz niezależnie dla każdego z zakładów i magazynów tworzenie: - a. Prognoza potrzeb na podstawie danych marketingowych i danych z przeszłości -

15 b. Stanów do rozdysponowania c. Zasad uzupełniania zapasów d. Ustalania wielkości partii - - e. Ustalanie cyklu dostaw Sieć powiązań logistycznych między magazynami i zakładami Zapotrzebowanie na transport na podstawie zleceń międzymagazynowych z podaniem wagi, wymiarów itp.. - Potrzeby transportowe dla każdego okresu planistycznego - - Zlecenia na uzupełnienie zapasów Wielopoziomowy harmonogram główny plan długookresowy dostaw i wynikających z niego planów - produkcji Koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw dla wielu powiązanych ze sobą zakładów. Określanie struktury - - harmonogramów Harmonogram główny - MPS Sposób planowania: a. Na konkretne daty - b. W okresach planistycznych - Wykorzystanie prognozy w trakcie procesu planowania, wykorzystanie: - a.tylko prognozy - b. Prognozy i zamówień c. Tylko zamówień d. Wartości większej z zamówień i prognozy. - Prognozy na podstawie danych z przeszłości z wykorzystaniem metod statystycznych - Wprowadzanie do harmonogramu części zamiennych - Wiele wariantów i opcji wyrobów w harmonogramie - Harmonogramy dla rodzin wyrobów Naliczanie zapotrzebowania zgrubnego na zasoby krytyczne do realizacji MPS: a. Zapotrzebowania na zasoby krytyczne naliczane z danych technologicznych - b. Zasoby krytyczne inne niż "wąskie gardła" na produkcji - - c.materiały o długim cyklu dostaw oznaczane jako zasoby krytyczne. Sprawdzanie ich dostępności - Planowane zlecenia dla powiązanych między sobą zakładów - Uruchamianie zleceń produkcyjnych na poziomie MPS -

16 Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS MRP Metoda regeneratywna tworzenia planu Modyfikacja planu metodą zmian netto a. Wsadowo b. On line - Modyfikacja planu metodą ciągłą - - Pozycja typu fantom - obsługa - Zlecenia z poza MPS., np. na części zamienne - Najpóźniejsza data rozpoczęcia realizacji zlecenia na podstawie cykli produkcyjnych i przesunięć dla składników Naliczanie cyklu produkcyjnego na podstawie technologii dla konkretnej ilości do wyprodukowania i dostępnych zdolności produkcyjnych Komasowanie zleceń produkcyjnych - Dzielenie zlecenia na podzlecenia w trakcie realizacji Określony procent zapasu bezpieczeństwa - dysponowanie Prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa. TAK (Demand Dynamiczny zapas bezpieczeństwa. Planner) Zwalnianie masowe zleceń produkcyjnych Komasacja zleceń na zaopatrzenie Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) Analiza przepływów finansowych związanych z MRP - Zarządzanie operatywne, bilansowanie obciążeń Zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne - naliczanie. a. Symulacja obciążeń stanowisk. Równocześnie kilka wariantów. b. Rozwijanie "do tyłu" (od żądanej daty dysponowalności) c. Rozwijanie "do przodu" Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych) Kalendarz produkcyjny z dokładnością do stanowiska. Automatyczna aktualizacja kalendarza przez moduł remontów -

17 Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego przed uruchomieniem zleceń produkcyjnych (stany magazynowe, rezerwacje, produkcja w toku, ilości dostępne) Wprowadzanie zmian do planowanych zleceń produkcyjnych przed uruchomieniem zlecenia Tworzenie manualne zleceń produkcyjnych - Teksty opisowe wprowadzane do zleceń produkcyjnych - Powiązania pomiędzy zleceniami produkcyjnymi (pegging) a. Jednopoziomowy - b. Wielopoziomowy - - Sterowanie priorytetami zleceń produkcyjnych -jeśli jest - podać jak:daty,odrębny wskażnik. Lista prac na poszczególnych centrach roboczych Uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych Mozliwość zablokowania zwalniania zleceń na zbyt odległe okresy -jeśli jest podać czy indywidualnie dla indeksu czy generalnie Dokumentacja warsztatowa (karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet...) Wykorzystanie centrów roboczych w poszczególnych okresach planistycznych przez zlecenia produkcyjne - nadzorowanie Analiza WE/WY (kolejka prac, przepustowość, wykonana w kilku ostatnich tygodniach produkcja) dla poszczególnych centrów roboczych Dla indeksu Raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane operacje, spływ godzin, braki, wykonana ilość) Ewidencja spływu kosztów Sterowanie produkcją procesową (ciągłą lub partiową) Definiowanie wielkości wsadu - Określanie receptur procentowo (dla składników) - Określanie czasu operacji dla wsadu - - Blending - - Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub - - zmianowych Wystawianie dokumentacji warsztatowej - - Rozliczanie realizacji harmonogramów - - Raportowanie spływu rzeczywiście zrealizowanej produkcji (pozycje podstawowe, koprodukty, produkty uboczne) - - Sterowanie produkcją na liniach (JIT produkcja powtarzalna)

18 a. Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub zmianowych - b. Wystawianie dokumentacji warsztatowej - c. Obsługa kwitów Kanban - - d. Rozliczenie wsteczne materiałów (back flushing) Automatyczne rejestracja zużycia normatywnego materiałów - automatyczna rejestracja zużycia robocizny - Podać czy jakie jeszcze czynniki kosztowe mogą być rejestrowane dodatkowo - Produkt uboczny - na końcu procesu czy po określonych operacjach po operacjach i na - koniec procesu oba e. Rozliczanie automatyczne wykonania poprzednich operacji (czasy maszynowe i robocizna) po zaraportowaniu ostatniej operacji w centrum roboczym lub linii produkcyjnej f. Rozliczanie wsteczne zarówno maeriałów jak i robocizny - pełny back flushing z możliwością wyłączenia go np. w przypadku dużych odchyleń od normatywów g. Rozliczanie realizacji produkcji Rachunek_kosztów Kalkulacja kosztów produktów Na poziomie grupy kapitałowej - - Na poziomie podmiotu gospodarczego - Na poziomie zakładu Na poziomie magazynu Na poziomie zlecenia - Metody naliczania kosztów a. Rachunek kosztów standardowych b. Wg. miejsc powstawania kosztów c. Wg nośników kosztów (zlecenia) - d. Rachunek normatywny kosztów z zastosowaniem narzutów e. Rachunek kosztów - koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów - f. Rachunek kosztów zmiennych o wielu poziomach zmienności g. Rachunek procesowy kosztów (Activity Based Costing) h. Rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów) -

19 i. Rozliczanie kosztów koproduktów i produktów ubocznych k. Zastosowanie kosztów planowanych, postulowanych i rzeczywistych l. Rachunek kosztów dla produkcji projektowej (dla indywidualnych projektów) - - Symulacje kosztowe wg wybranego algorytmu proponowanego przez system - - Symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji - - Koszty naliczane po każdej operacji - Wiele modeli kosztowych stosowanych równocześnie - - Pozostałe agendy Sterowanie jakością a. Obsługa procedur ISO 9000 i ISO b. Obsługa procedur GMP - farmacja - - c. Obsługa procedur HCAAP - przemysł spożywczy - - d. Definiowanie testów jakości - e. Grupowanie testów jakości w profile jakości - - f. Powiązanie bezpośrednie z systemem sterowania produkcją - g. Możliwość automatycznego zbierania i przechowywania danych pochodzących z pomiarów bezpośrednio na - - obiektach h. Niezależny podsystem obok MRP i. Możliwość utworzenia własnego podsystemu z wykorzystaniem możliwości oprogramowania o ile system standardowy nie zaspokaja potrzeb Gospodarka narzędziowa a. Wkomponowany w system ERP - b. Oddzielny podsystem zewnętrzny proponowany przez dostawcę i możliwy do zintegrowania z MRP (nazwa i producent) Zarządzanie transportem a. Planowanie pracy transportowej (trasy przewozowe, wolumen przewozów, zapotrzebowanie na środki - transportu) przewoźników własnych i obcych b. Nadzorowanie przesyłek (ilości, terminy) - c. Rozliczanie kosztów zleceń transportowych własnych i obcych - d. Powiązanie z ERP i zarządzaniem łańcuchem dostaw - - Gospodarka remontowa a. Integracja z systemem planowania - -

20 b. Rozliczanie budowy i rozbudowy środka trwałego - c. Planowanie przeglądów i remontów - - d. Rozliczanie kosztów prowadzenia gospodarki remontowej - e. Oddzielny magazyn części zamiennych. Obsługa pozycji słabo rotujących f. Atestacja urządzeń pomiarowych - g. Obsługa łącznie z MRP - h. Oddzielny podsystem lub system Zarządzanie danymi technicznymi wyrobu (PDM) jako oddzielny moduł - - Zarządzanie cyklem życia wyrobu (PLM) jako wydzielony moduł - - Zastosowania w E-gospodarce Wykorzystanie internetu a. Własna witryna www - b. Narzędzia do utworzenia www - Handel elektroniczny (e-business) Wspólpraca między przedsiębiorstwami (B2B) - Współpraca z klientami (B2C) Obsługa relacji z klientami CRM Nakładka na MRP II / ERP Wbudowany Własna baza danych MS SQL, Native Dostęp przez własną witrynę www Planowanie akcji / projektów marketingowych Nadzorowanie i ocena realizacji projektów marketingowych kampanie marketingowe - SAM Zbieranie danych marketingowych - Gromadzenie danych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach, rynkach itp. Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp. Wystawianie dokumentacji handlowej - Polityka cenowa przedsiębiorstwa a. Obsługa katalogów cenowych - b. Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców - c. Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom - d. Możliwość konfigurowania produktów z wariantów i opcji - Nadzorowanie postępu prac nad klientem - e. ATP - dostępne do rozdysponowania f. CTP - możliwe do rozdysponowania odrębny moduł - g. PTP - opłacalne do dostarczenia Analiza statusu klienta

21 a. Ryzyka finansowego - b. Kontrola kredytu c. Wiarogodności płatniczej Wystawianie dokumentacji handlowej Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej -, bez SAD Reklamacji ilościowo - wartościowe, obsługa Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw Rozliczanie dostaw Prowizja agentów handlowych Analiza rynków zbytu Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży

Tak Tak - Tak Średnie(do 10 000 transakcji/mc,do 10 000 indexów,do 60 użytk.)

Tak Tak - Tak Średnie(do 10 000 transakcji/mc,do 10 000 indexów,do 60 użytk.) Raport ERP MRP II 2010 - cz. 2 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Expertis HORNET IFS Applications Impuls Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Vantage Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski

Vantage Data wprowadzenia pierwszej wersji tego oprogramowania na rynek polski Raport ERP MRP II 2010 - cz. 1 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania CDN Egeria CDN XL Uwagi Digitland Enterprise Epicor 9 Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich

Bardziej szczegółowo

JD Edwards EnterpriseOne. Do czasu pojawienia się kolejnej wersji. bez ograniczenia

JD Edwards EnterpriseOne. Do czasu pojawienia się kolejnej wersji. bez ograniczenia Raport ERP MRP II 2010 - cz. 4 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania, jeżeli uległa zmianie w ostatnich trzech latach Data wprowadzenia pierwszej

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami

Bardziej szczegółowo