Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń"

Transkrypt

1 Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

2 Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement).. 1. PROWADZENIE WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ 1.1. Mamy obowiązek prowadzić naszą współpracę z Tobą, uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz działać w Twoim najlepszym interesie realizując zlecenia. Mówiąc konkretnie, gwarantujemy podczas wykonywania zleceń w Twoim imieniu "najlepszą realizację", co oznacza, że będziemy działać zgodnie z polityką, którą ustanowiliśmy w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla naszych klientów poprzez rozsądne działania Niniejsza polityka jest realizowana dla Ciebie (naszego Klienta lub naszego potencjalnego Klienta) zgodnie z Zasadami Świadczenia Usług Inwestycyjnych (Provision of Investment Services), Wykonywaniem Działalności Inwestycyjnej (Exercise of Investment Activities), Funkcjonowaniem Rynków Regulowanych (Operation of Regulated Markets) i Prawem Dotyczącym Innych Powiązanych Zagadnień (Other Related Matters Law 144(I)/2007) oraz poprawkami w powyższych wprowadzanymi z czasem (dalej "Prawo") Zgadzając się na warunki naszej Umowy z Użytkownikiem, zgadzasz się również z warunkami naszej Polityki Realizacji Zleceń w brzmieniu przedstawionym w niniejszym dokumencie. 2. INSTRUMENTY 2.1. Plus500CY Ltd (dalej "My", "Plus500" lub "Firma") realizuje jedynie zlecenia oparte na kontraktach finansowych na różnice ("CFD") w akcjach, towarach, depozytowych funduszach inwestycyjnych (dalej "ETF"), indeksach i forex. 3. GWARANCJA NAJLEPSZEJ REALIZACJI 3.1. Realizując Twoje zlecenia, podejmiemy wszystkie rozsądne działania, aby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat wykonania tych transakcji zgodnie z naszą Polityką realizacji zleceń i wszystkimi otrzymanymi od Ciebie instrukcjami. Polityka realizacji zleceń składa się z szeregu procedur, które są stworzone, aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat wykonawczy, podlegający i uwzględniający charakter Twoich zleceń, priorytety, jakie zidentyfikowałeś w odniesieniu do składania tych zleceń i praktyk związanych ze wspomnianym rynkiem z zamiarem uzyskania rezultatu, który, naszym zdaniem, najlepiej zapewni stan równowagi pomiędzy nierzadko sprzecznymi czynnikami. Nasza Polityka nie może jednak zagwarantować, że Plus500CY Ltd. - Polityka realizacji zleceń v1 1

3 realizując transakcję, nasza cena zawsze będzie lepsza od ceny, którą oferuje lub może zaoferować inna firma. 4. JAK USTALAMY TO, CZY UDA NAM SIĘ ZREALIZOWAĆ TRANSAKCJĘ Z NAJKORZYSTNIEJSZYM DLA CIEBIE WYNIKIEM 4.1. Podczas prowadzenia interesów, działamy jako zleceniodawca i jako jedyny agent realizujący te z Twoich zleceń, które nie są realizowane na regulowanym rynku wymiany lub wielostronnej platformie obrotu. Podczas planowania realizacji zleceń z najkorzystniejszym dla Ciebie wynikiem, musimy brać pod uwagę wiele czynników Cenę oszacowaliśmy, jako najistotniejszą, a po niej następują: koszt; rozmiar; płynność bazowego rynku; szybkość; i Prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia Możemy zagwarantować Ci realizację zleceń z najkorzystniejszym dla Ciebie wynikiem, dzięki upewnieniu się, że w kalkulacjach cen bid/offer kontraktów CFD używamy ceny rynkowej produktu bazowego, do którego odnosi się Twoja transakcja. Mamy dostęp do wielu źródeł danych, dzięki którym możemy wygenerować naszą cenę rynkową, to znaczy, nasz obiektywny przegląd cen bid i offer dostępnych dla podmiotów handlujących na warunkach rynkowych. Nie uważamy powyższej listy za wyczerpującą, a porządku powyższych czynników nie należy traktować jako czynnika priorytetowego Określimy relatywną ważność powyższych czynników wpływających na najkorzystniejszy wynik realizacji zleceń dzięki naszej ocenie handlowej i doświadczeniu w świetle informacji dostępnych na rynku, wziąwszy pod uwagę kryteria opisane poniżej: (a) Cena: Firma poda dwie ceny w przypadku każdego instrumentu finansowego: wyższą cenę (ASK), za którą Klient może kupić (pozycja długa) konkretny instrument finansowy i niższą cenę (BID), za którą Klient może sprzedać (pozycja krótka) ten instrument. Cena oferowana przez Firmę za konkretny instrument finansowy jest obliczana z uwzględnieniem ceny odpowiedniego bazowego składnika aktywów, pozyskanego przez Firmę od zewnętrznych źródeł referencyjnych stron trzecich. Ceny oferowane przez Firmę znajdują się na stronie internetowej lub platformach obrotu Firmy. Firma uaktualnia oferowane przez nią ceny tak często, jak pozwalają na to służące do tego celu środki technologiczne i łącza komunikacyjne. Firma ocenia zewnętrzne źródła referencyjne stron trzecich co jakiś czas, aby sprawdzić, czy informacje otrzymywane przez Firmę są wciąż konkurencyjne. Jeśli cena osiągnie wybrane przez Ciebie zlecenie takie jak: zlecenie typu "Close at loss", zlecenie typu "Close at Profit", zlecenie typu "Trailing stop", zlecenie typu "Mailing Order" lub zlecenie typu "Limit Order", te zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane. Zrealizowanie zlecenia (zlecenia typu "Close at loss", zlecenia typu "Close at Profit", zlecenia typu "Trailing stop", zlecenia typu "Mailing Order" lub zlecenia typu "Limit Order") za cenę wybraną przez klienta może być niemożliwe w przypadku wystąpienia pewnych czynników handlowych. W takich przypadkach, Firma ma prawo zrealizować zlecenie za pierwszą dostępną cenę. Może się tak Plus500CY Ltd. - Polityka realizacji zleceń v1 2

4 zdarzyć, jeśli cena wzrośnie lub spadnie w ciągu jednej sesji giełdowej, np. w okresie szybkich zmian cen, w takim stopniu,,że zgodnie z zasadami odpowiedniej wymiany, handel jest wstrzymany lub ograniczony oraz na otwarciu sesji giełdowej. (b) Koszty: W niektórych typach CFD, w przypadku otwarcia nowych pozycji, od Klienta można wymagać zapłacenia prowizji lub dokonania zapłaty za finansowanie w wysokości określonej na stronie internetowej Firmy. Prowizja może zostać naliczona w formie procentowej ogólnej wartości całkowitego czynnika wymiany lub w ściśle określonej wysokości. Lista cen instrumentów finansowych znajduje się na stronie internetowej lub platformie obrotu Firmy. (c) Szybkość realizacji: Podczas realizacji usług świadczonych na rzecz klienta, Firma przywiązuje dużą wagę i dokłada starań do tego, by świadczone usługi były realizowane tak szybko, jak pozwalają na to służące do tego celu środki technologiczne i łącza komunikacyjne. Firma realizuje zlecenie Klienta w CFD jako współpracę pomiędzy dwoma podmiotami wobec Klienta, tj. Firma jest miejscem wykonania (Execution Venue), opisanym w Commission Directive 2006/73/EC implementing MiFID, dla realizacji Zlecenia Klienta. (d) Prawdopodobieństwo realizacji: Prawdopodobieństwo realizacji zależy od dostępności cen innych animatorów rynku/instytucji finansowych. W niektórych przypadkach, zorganizowanie Zlecenia do zamówienia może być niemożliwe, np. w przedstawionych poniższej przypadkach: podczas czasu dostarczania infomacji, na rozpoczęciu sesji giełdowej, podczas wahań cen w górę, w dół i w strony przeciwne od zadeklarowanych cen w niestabilnych warunkach rynkowych, podczas nagłych wahań cen, w przypadkach niewystarczającej płynności realizowania określonych ilości w określonych cenach, w przypadku wystąpienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą oraz innych sytuacjach. W przypadku, gdy Firma nie jest w stanie zrealizować Zlecenia pod kątem ceny, wielkości lub z innej przyczyny, Zlecenie nie zostanie zrealizowane. Na dodatek, Firma jest uprawniona do samodzielnego podjęcia decyzji o odrzuceniu lub odmowy przekazania lub zorganizowania realizacji dowolnego zlecenia, prośby lub zalecenia Klienta w okolicznościach wyjaśnionych w Umowie z Klientem (Client Agreement)/Ogólnych Zasadach i Warunkach (General Terms and Conditions) w dowolnym momencie, bez uprzedniego poinformowania klienta i bez podania przyczyn. (e) Prawdopodobieństwo rozliczenia: Do instrumenty finansowych oferowanych przez Firmę nie zalicza się dostawy składnika aktywów, więc nie istnieje rozliczenie takie, jak w przypadku kupna udziałów. (f) Rozmiar zlecenia: Minimalny rozmiar zlecenia może różnić się w zależności od typu Konta Klienta. (g) Wpływ rynku: Niektóre czynniki mogą znacznie wpłynąć na bazowe ceny instrumentów/produktów, które Firma stosuje jako punkt odniesienia i inne czynniki wymienione w niniejszym dokumencie. Firma podejmie rozsądne działania w celu uzyskania najlepszych możliwych dla Klienta rezultatów Bierzemy pod uwagę, w przypadku wszystkich CFD, czynniki takie jak podleganie oprocentowaniu, oczekiwane dywidendy i wszystkie zmiany w bazowej umowie do daty wygaśnięcia. Do powyższych zaliczamy również spread Plus500. Spread Plus500 Plus500CY Ltd. - Polityka realizacji zleceń v1 3

5 nie będzie większy, niż premie przedstawione w podstronach ze szczegółowymi informacjami o każdym instrumencie finansowym na platformie obrotu Plus500. W wyniku wszystkich zmiennych czynników przedstawionych powyżej, nasze ceny bid/offer będą zwykle inne niż ceny gotówkowe elementu bazowego Czasami bywa tak, że w momencie składania zlecenia nie funkcjonuje ani rynek, ani Giełda, na której byłyby dostępne dane produkty bazowe. W przypadkach, gdy rynek nie ma płynności finansowej, handel jest wstrzymany lub zawieszony, a inne instrumenty wpływają na cenę, zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Twojego zlecenia w takich warunkach. 5. REALIZACJA ZLECEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY FINANSOWE a) Poślizg: Zawiadomimy Cię, jeśli może nastąpić Poślizg w przypadku obrotu instrumentami finansowymi. Powyższa sytuacja ma miejsce, gdy złożysz Zlecenie do realizacji, a cena, która Cię satysfakcjonuje nie jest możliwa do osiągnięcia. W takim przypadku, zlecenie zostanie wykonane z zachowaniem najbardziej zbliżonej ceny (kilka pipsów różnicy od ceny, która Cię satysfakcjonuje). Poślizg jest zatem różnicą pomiędzy oczekiwaną przez Ciebie ceną Zlecenia, a ceną za którą zlecenie zostało rzeczywiście zrealizowane. W sytuacji, gdy cena realizacji zamówienia jest bardziej korzystna, niż cena oczekiwana przez Klienta, mówi się o pozytywnym poślizgu. W sytuacji, gdy cena realizacji zamówienia jest mniej korzystna, niż cena oczekiwana przez Klienta, mówi się o negatywnym poślizgu. Pamiętaj o tym, że Poślizg jest elementem obrotu instrumentami finansowymi. Poślizg występuje się częściej w okresach, w których rynek nie ma płynności lub jest bardziej niestabilny (np. ze względu na wiadomości, wydarzenia gospodarcze, otwarcia rynków i inne czynniki), a przez to realizacja Zlecenia za konkretną cenę jest niemożliwa. Innymi słowy, Twoje Zlecenia mogą być zrealizowane za cenę inną niż zadeklarowana. Poślizg może pojawić się w przypadku wszystkich oferowanych przez nas kont. Warto pamiętać, że Poślizg może również wystąpić podczas realizacji zleceń typu "Closed at Loss", "Close at Profit", "Trailing Stop" i innych typach Zleceń. Nie gwarantujemy realizacji Twoich Oczekujących Zleceń za zadeklarowaną cenę. Potwierdzamy za to, że zrealizujemy Twoje Zlecenie, gdy tylko pojawi się najkorzystniejsza oferta na rynku, w odniesieniu do ceny zadeklarowanej Twojego oczekującego Zlecenia. 6. KRYTERIA NAJKORZYSTNIEJSZEGO WYNIKU REALIZACJI ZLECEŃ 6.1. Firma określa, zgodnie z Prawem, relatywną ważność czynników wpływających na Najkorzystniejszy Wynik Realizacji zleceń dzięki swojej ocenie handlowej i doświadczeniu w świetle informacji dostępnych na rynku, wziąwszy pod uwagę: (a) Właściwości zlecenia Klienta. (b) Właściwości instrumentów finansowych, które są przedmiotem powyższego zlecenia. Plus500CY Ltd. - Polityka realizacji zleceń v1 4

6 6.2. Najkorzystniejszy wynik realizacji zleceń, w przypadku Klientów Detalicznych, jest określany w warunkach całkowitej wartości (chyba, że cel realizacji zlecenia wymaga innego podejścia), z przedstawieniem ceny instrumentów finansowych i kosztów związanych z realizacją, które zawierają wszystkie wydatki poniesione przez Klienta, które są bezpośrednio związane z realizacją zlecenia, włączając w to cenę wykonania (zależnych od zlecenia). 7. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE 7.1. Gdy określisz w swoim zleceniu zalecenia, włączając w to określoną cenę transakcji z nami lub cenę za którą transakcja ma być zamknięta, jeśli zmiany na rynku idą w niekorzystnym dla Ciebie kierunku, uznajemy te zalecenia za nadrzędne, w stosunku do innych postanowień niniejszej polityki. Transakcja, dla której ustalono zlecenie stop call lub inne ograniczenie zostanie zamknięte na ustalonym poziomie w momencie osiągnięcia tego poziomu. Warto pamiętać o tym, że konkretne zalecenia mogą uniemożliwić Firmie podjęcie kroków opisanych w niniejszej Polityce, które mogą ułatwić osiągnięcie najkorzystniejszego wyniku realizacji zlecenia Ogólnie rzecz biorąc, CFD oparte o instrumenty kapitałowe nie mają terminu wygaśnięcia, ale w przypadku ogłoszenia wydarzenia transformacyjnego opartego na przejęciu lub reorganizacji firmy, data tego wydarzenia może być użyta jako data wygaśnięcia. Zlecenia typu "Limit Order" i "Stop Losses" zastosowane w przypadku CFD opartych o instrumenty kapitałowe w oparciu o ceny z dywidendą będą ważne dla ceny bez dywidendy (i vice versa), chyba że klient postanowi inaczej. 8. REALIZACJA ZLECEŃ KLIENTA 8.1. Podczas realizacji Zleceń Klienta Firma zobowiązuje się spełnić poniższe warunki: (a) upewnić się, że zlecenia wykonywane w imieniu Klienta są bezzwłocznie i skutecznie rejestrowane i alokowane; (b) przeprowadzić zlecenia, które w innych warunkach mogłyby być porównywalne, kolejno i bezzwłocznie, chyba że charakterystyka zlecenia lub utrzymujące się warunki rynkowe sprawiają, że powyższe działanie jest niepraktyczne; (c) poinformować Klientów detalicznych o wszystkich istotnych trudnościach wynikających z odpowiedniej realizacji zlecenia bezzwłocznie po wykryciu takiej trudności. 9. BEZ KONSOLIDACJI 9.1. Nie łączymy Twojego zlecenia ze zleceniami innych obsługiwanych przez nas klientów, aby wykonać je jako pojedyncze zlecenie. Plus500CY Ltd. - Polityka realizacji zleceń v1 5

7 10. ZGODA KLIENTA Przez zawarcie Umowy z Klientem (Client Agreement) na świadczenie usług inwestycyjnych przez Firmę, Klient wyraża zgodę na stosowanie w stosunku do niego niniejszej polityki. 11. NADZÓR I OCENA NASZEJ POLITYKI REALIZOWANIA ZLECEŃ Będziemy nadzorować wydajność naszych ustaleń dotyczących realizacji zleceń i Polityki realizacji zleceń. Będziemy okresowo oceniać, czy miejsce wyceny naszych transakcji pozwala na osiągniecie trwałego, najlepszego wykonawstwa, czy też musimy dokonać zmian w ustaleniach niniejszej Polityki dotyczących realizacji zleceń. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek istotnych zmian w ustaleniach realizacji zleceń lub w Polityce realizacji zleceń, poinformujemy o tym wszystkich naszych klientów. 12. SZCZEGÓŁOWE DANE UMOWY Pełne szczegółowe informacje dotyczące warunków wymiany handlowej konkretnych produktów, włączając w to godziny handlu, są dostępne za pośrednictwem łącza ze szczegółowymi informacjami opisującymi każdy instrument dostępny na Platformie Obrotu Plus Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje i/lub odpowiedzi na pytania, należy wysłać z prośbą lub zapytaniem na adres 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ DORADCZYCH FIRMY Gwarantujemy ci dostęp do platformy obrotu Plus500, ale nie działamy w innych rolach, włączając w to rolę doradcy Nasze oddanie, aby zapewnić Ci najlepszy wynik realizacji zleceń nie oznacza, że musimy wywiązywać się z jakiejkolwiek odpowiedzialności powierniczej ponad określone zobowiązania nałożone na nas w świetle przepisów lub innych postanowień umownych pomiędzy Tobą, a Firmą. Cypr, Listopad 2014 Plus500CY Ltd. - Polityka realizacji zleceń v1 6

8 Firma Plus500CY Ltd. działa pod nadzorem Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Cypryjska Firma Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. - Polityka realizacji zleceń v1 7

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013.

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporz¹dzeñ Ministra Rozwoju Regionalnego MARZEC 2008

Bardziej szczegółowo