Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions"

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions

2 Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy Klienckiej zawartej z Klientem przez DEGIRO oraz szczegółowych informacji na temat jej usług i umów. Broszura zawiera także szczegółowe objaśnienie dotyczące świadczonych usług i zawieranych umów oraz informacje o rodzajach ryzyka inwestycyjnego. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem Szczegółowe informacje o usługach maklerskich i odpowiednie przygotowanie się do inwestowania, tak aby móc podejmować decyzje inwestycyjne w sposób odpowiedzialny. Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich stanowi część Umowy Klienckiej. Słowa pisane w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją określoną w Umowie Klienckiej lub też zgodne z treścią przedmiotowego dokumentu. W przypadku pytań, uwag i/lub sugestii prosimy o kontakt z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń DEGIRO mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Dokumenty Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich obejmuje dokumenty: Webtrader Jednostki uczestnictwa Usługi maklerskie Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Corporate actions (ten dokument) Opłaty i prowizje Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 2/6

3 Corporate actions, wygaśnięcie i działania administracyjne W przeglądzie portfolio klienta w serwisie Webtrader znajduje się specjalna część zawierająca wszystkie corporate actions (CA). Corporate actions zostały podzielone według typów tak jak poniżej. Pilne corporate actions są wizualnie otwarte. O tym, czy jakaś operacja jest pilna, decyduje automatyczny proces. Na początku znajduje się informacja o tym, czy wymagane jest dokonanie wyboru przez Klienta oraz o upływie ważności tej decyzji po X dniach. Wszystkie pozostałe corporate actions są w przeglądzie standardowo wizualnie zamknięte. Wgląd w nie można uzyskać, klikając znajdujący się obok znak plus. Wizualnie zamknięte corporate actions są posegregowane według typu produktu. W przypadku corporate actions z wymaganym wyborem przed końcowym terminem wysyłamy z zachowaniem należytej staranności. 1. Podawanie ogólnych instrukcji W przypadku corporate actions (CA) można w miarę możliwości zmienić jeszcze swój wybór przed końcowym terminem. Termin końcowy uznawany przez DEGIRO dla corporate actions może się różnić od rzeczywistego terminu końcowego. Wprowadziliśmy tę zasadę, by uniknąć błędów wynikających z działań podjętych w ostatniej chwili, ponieważ Instrukcje Klienta musimy jeszcze przesłać dalej. 2. Corporate actions dotyczące papierów wartościowych Wybór dywidendy: Wybór typu dywidendy ustawiony jest automatycznie na akcje (dywidendę otrzymuje się w postaci właściwych papierów wartościowych), a można go zmienić na gotówkę (dywidenda wypłacana w gotówce) w ustawieniach ogólnych. Można również dla części papierów wybrać akcje, a dla reszty gotówkę. Prawa: W zależności od tego, co DEGIRO oferuje przy poszczególnych prawach, można je wykonywać aż do terminu końcowego. Na rachunku trzeba posiadać odpowiednią ilość dostępnych środków. Wybór jest automatycznie ustawiony online na nie wykonuj, można go zmienić w ustawieniach ogólnych. Można również zrealizować prawo częściowe. Jeśli prawo nie zostanie zrealizowane, wygaśnie bez wartości, bez względu na jego wartość. W poszczególnych przypadkach DEGIRO może podjąć oddzielną decyzję o realizacji wygasającego prawa. Ewentualny zysk takiej transakcji zostaje podzielony po 50% między DEGIRO a Klienta. Ewentualną stratę w 100% ponosi DEGIRO. Obligacja zamienna: Zamiana tej obligacji na papiery wartościowe jest możliwa od pierwszego terminu wykonania do daty wygaśnięcia. Wybór jest automatycznie ustawiony online na nie wykonuj. Można zgłosić również częściową zmianę obligacji. Jeśli obligacja nie zostanie przekształcona na akcje, to otrzymają Państwo w dniu upływu ważności wartość nominalną (chyba że dojdzie do zdarzenia kredytowego). Pierwsze oferty publiczne: Jeśli ze strony DEGIRO pojawi się taka oferta, można zapisać się na pierwszą ofertę publiczną. Zapis odbywa się poprzez podanie liczby papierów, jakie chcą Państwo kupić w momencie emisji. DEGIRO podejmuje działania, jeśli posiadają Państwo (Autoriteit Financiële Markten). 3/6

4 nadwyżkę dostępnych środków (200%). Te środki muszą być w całości zarezerwowane do momentu, w którym będzie znana liczba przyznanych papierów oraz ich cena. Programy zakupu akcji: Jeśli DEGIRO zaoferuje taką możliwość, można zgłosić się do zakupu. Zgłoszenie odbywa się poprzez podanie liczby papierów. Zgłoszona pozycja zostaje czasowo zablokowana i nie można jej sprzedać. Walne zgromadzenie akcjonariuszy : Można zgłaszać się na zgromadzenia akcjonariuszy. Podaje się przy tym liczbę akcji. Akcje te są zablokowane do dnia zebrania i nie można ich sprzedać. Fuzje i Przejęcia (rozliczenie gotówce). Można wybrać zgłoszenie wszystkich papierów lub część z nich do oferty. Zgłoszenie do oferty powoduje, że papiery zostają czasowo zablokowane. Podczas blokady nie można sprzedawać papierów. Dopóki nie upłynie termin końcowy, można jeszcze modyfikować wybór. Papiery niezgłoszone można sprzedawać. W przypadku zgłoszenia i zamknięcia oferty oferowaną kwotę otrzymają Państwo w terminie płatności. Fuzje i Przejęcia (rozliczenie w papierach wartościowych). Można wybrać zgłoszenie do oferty wszystkich papierów lub tylko część z nich. Zgłoszenie na ofertę papierów wartościowych powoduje, że papiery zostaną tymczasowo zablokowane. Podczas blokady nie można sprzedawać papierów. Dopóki nie upłynie termin końcowy, można jeszcze modyfikować wybór. Papiery niezgłoszone można sprzedawać. W przypadku zgłoszenia i zamknięcia oferty oferowane akcje otrzymają Państwo w terminie płatności. Fuzje i przejęcia (rozliczenie w akcjach i gotówce). Można wybrać zgłoszenie do rozliczenia w akcjach i gotówce wszystkich papierów lub tylko część z nich. Zgłoszenie na papiery wartościowe zostaną tymczasowo zablokowane. Podczas blokady nie można sprzedawać papierów. Dopóki nie upłynie termin końcowy, można jeszcze modyfikować wybór. Papiery niezgłoszone można sprzedawać. W przypadku zgłoszenia i zamknięcia oferty akcji i gotówki otrzymają Państwo oferowane akcje plus kwotę w gotówce w terminie płatności. 3. Corporate actions długie pozycje w instrumentach pochodnych Amerykańskie opcje rozliczane w gotówce: W każdej chwili możliwe jest zrealizowanie amerykańskich opcji rozliczanych w gotówce. Jeśli nie wykonają Państwo żadnych działań, w momencie wygaśnięcia tych opcji rozliczanych w gotówce różnica między kursem wygaśnięcia a kursem wykonania jeśli będzie ona dodatnia zostanie przyznana Państwu. Amerykańskie opcje rozliczane w akcjach: W każdym momencie istnieje możliwość zrealizowania tych opcji. Wybór jest automatycznie ustawiony online na nie wykonuj, można go zmienić w ustawieniach ogólnych. Można również zrealizować część tej pozycji opcji. Jeśli nie zrealizują Państwo swoich długich opcji rozliczanych w akcjach, opcje utracą ważność bez wartości, bez względu na wartość opcji. W poszczególnych przypadkach DEGIRO może podjąć decyzję o realizacji wygasającej opcji. Ewentualny zysk takiej transakcji zostaje podzielony po 50% między DEGIRO a Klienta. Ewentualną stratę w 100% ponosi DEGIRO. Wczesna realizacja kupna: Akcjonariusze, którzy chcą być uwzględnieni do wypłaty dywidendy, muszą zrealizować opcję kupna w ostatecznym terminie (dzień przed upływem ważności akcji) przed godz Dyspozycje wykonania złożone w ostatecznym terminie po godz (Autoriteit Financiële Markten). 4/6

5 zostanie zrealizowane dopiero w najbliższym dniu pracy giełdy (termin miniony). W takiej sytuacji nie otrzymają Państwo dywidendy. Europejskie opcje rozliczane w gotówce: Wykonanie tej opcji jest możliwe tylko w terminie wygaśnięcia. Jeśli nie wykonają Państwo żadnych działań, w przypadku tych opcji rozliczanych w gotówce różnica między kursem wygaśnięcia a kursem wykonania jeśli będzie ona dodatnia zostanie przyznana Państwu. Europejskie opcje rozliczane w akcjach: Wykonanie tej opcji jest możliwe tylko w terminie wygaśnięcia. Wybór jest automatycznie ustawiony online na nie wykonuj, można go zmienić w ustawieniach ogólnych. Można również zrealizować część pozycji opcji. Jeśli nie zrealizują Państwo swojej długiej opcji rozliczanej w akcjach, opcje utracą ważność bez wartości, bez względu na wartość opcji. W poszczególnych przypadkach DEGIRO może podjąć decyzję o realizacji wygasającej opcji. Ewentualny zysk takiej transakcji zostaje podzielony po 50% między DEGIRO a Klienta. Ewentualną stratę w 100% ponosi DEGIRO. Transakcje terminowe rozliczane poprzez fizyczną dostawę. Jeżeli pozycja w instrumencie bazowym nie jest dozwolona w DEGIRO (w DEGIRO nie można na przykład przechowywać ziemniaków lub złota), zostanie ona automatycznie zamknięta przed upływem terminu końcowego. Wynonanie zlecenia odbywa się po najlepszej cenie rynkowej. Amerykańskie warranty rozliczane w gotówce: W każdym momencie istnieje możliwość zrealizowania tych warrantów. Jeśli nie wykonacie Państwo żadnych działań, w momencie wygaśnięcia tych warrantów rozliczanych w gotówce różnica między kursem wygaśnięcia a kursem wykonania jeśli będzie ona dodatnia zostanie przyznana Państwu. Amerykańskie warranty rozliczane w akcjach: W każdym momencie istnieje możliwość zrealizowania tych warrantów. Wybór jest automatycznie ustawiony online na nie wykonuj, można go zmienić w ustawieniach ogólnych. Można również zrealizować część pozycji warrantu. Jeśli nie zrealizują Państwo swoich warrantów rozliczanych w akcjach, warranty utracą ważność bez wartości, bez względu na wartość opcji. W poszczególnych przypadkach DEGIRO może podjąć decyzję o realizacji wygasającego warrantu. Ewentualny zysk takiej transakcji zostaje podzielony po 50% między DEGIRO a Klienta. Ewentualną stratę w 100% ponosi DEGIRO. Wczesna realizacja: Jeśli chcą Państwo być uwzględnieni do wypłaty dywidendy, muszą Państwo zrealizować warrant w ostatnim dozwolonym terminie (dzień przed ustaleniem prawa do dywidendy) przed godz UWAGA: Dyspozycja wykonania złożona w ostatecznym terminie po godz zostanie zrealizowana dopiero w najbliższym dniu pracy giełdy (termin miniony). W takiej sytuacji nie otrzymają Państwo dywidendy. Europejskie warranty rozliczane w gotówce: Wykonanie tego warrantu jest możliwe tylko w terminie wygaśnięcia. Jeśli nie wykonacie Państwo żadnych działań, w przypadku tego warrantu rozliczanego w gotówce różnica między kursem wygaśnięcia a kursem wykonania jeśli będzie ona dodatnia zostanie przyznana Państwu. Europejskie warranty rozliczane w akcjach: Wykonanie tego warrantu jest możliwe tylko w terminie wygaśnięcia. Wybór jest automatycznie ustawiony online na nie wykonuj, można go zmienić w ustawieniach ogólnych. Można również zrealizować część pozycji warrantu. Jeśli nie zrealizują Państwo swojego długiego warrantu rozliczanego w akcjach, warrant utraci ważność (Autoriteit Financiële Markten). 5/6

6 bez wartości, bez względu na jego wartość. W poszczególnych przypadkach DEGIRO może podjąć decyzję o realizacji wygasającego warrantu. Ewentualny zysk takiej transakcji zostaje podzielony po 50% między DEGIRO a Klienta. Ewentualną stratę w 100% ponosi DEGIRO. Bermudzkie warranty rozliczane w akcjach: Realizacja tego warrantu jest możliwa wyłącznie od pierwszego terminu wykonania do terminu wygaśnięcia. Wybór jest automatycznie ustawiony online na nie wykonuj. Można go zmodyfikować w ustawieniach ogólnych. Można przy tym również zrealizować część pozycji warrantu. Jeśli nie zrealizują Państwo swojego długiego warrantu rozliczanego w akcjach, warrant utraci ważność bez wartości, bez względu na jego wartość. W poszczególnych przypadkach DEGIRO może podjąć decyzję o realizacji wygasającego warrantu. Ewentualny zysk takiej transakcji zostaje podzielony po 50% między DEGIRO a Klienta. Ewentualną stratę w 100% ponosi DEGIRO. 4. Krótkie pozycje w instrumentach pochodnych Jeśli posiadają Państwo krótką pozycję na instrument pochodny, przy czym krótka sprzedaż instrumentu bazowego nie jest dozwolona w DEGIRO, przed terminem wygaśnięcia powiadomimy Państwa o tym w dziale corporate actions. Znajduje się tam termin końcowy, data i okres czasu, w którym należy zamknąć tę pozycję. Jeśli tak się nie stanie, DEGIRO samodzielnie zamknie tę pozycję. Zamknięcie pozycji przez DEGIRO odbywa się po najlepszej cenie rynkowej, ponadto naliczone zostaną dodatkowe koszty. Jeśli posiadacie pańsywo długą pozycję w swoim portfolio na właściwy instrument bazowy, pozycja ta zostanie zablokowana od terminu końcowego do terminu wygaśnięcia. W razie przydzielenia papiery w państwa portfelu zostaną zaksięgowane, aby można było wykonać dostawę. W przypadku instrumentu pochodnego, dla którego DEGIRO umożliwia krotką sprzedaż instrumentu bazowego, w momencie wygaśnięcia muszą być dostępne odpowiednie środki. Jeżeli pozycja nie została wykonana w terminie końcowym, zablokujemy z dostępnych środków kwotę niezbędną do dostawy papierów wartościowych. Jeśli nie będzie odpowiedniej ilości wolnych środków, pozycja zostanie automatycznie zamknięta po upływie terminu końcowego. Wykonanie odbywa się po najlepszych cenach rynkowych, naliczone zostaną dodatkowe koszty. (Autoriteit Financiële Markten). 6/6

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Usługi maklerskie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Usługi maklerskie Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA SPRZEDAŻ. Broszura Informacyjna * * *

KRÓTKA SPRZEDAŻ. Broszura Informacyjna * * * KRÓTKA SPRZEDAŻ Broszura Informacyjna * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r.

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r. REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r.

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo