Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku"

Transkrypt

1 Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

2 Ostrzeżenie o ryzyku Wykorzystywanie kontraktów CFD w spekulacyjny sposób może narazić kapitał na ryzyko. Według niektórych organów regulacyjnych, korzystanie z kontraktów CFD wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ podczas inwestowania w CFD nie można zabezpieczyć kapitału, nie ma żadnych gwarancji zwrotu, a klienci mogą stracić tyle, ile zainwestowali. Dzięki Platformie Obrotu Plus500 nie można stracić kapitału większego od kapitału zainwestowanego, a klient nie ma możliwości zadłużenia się u Firmy Plus500. Inwestowanie w kontrakty CFD nie jest przeznaczone dla wszystkich inwestorów; należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. 1. NINIEJSZE OSTRZEŻENIE O RYZYKU JEST, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W UMOWIE Z UŻYTKOWNIKIEM, CZĘŚCIĄ UMOWY Z KLIENTEM 1.1. Klient rozważa zawieranie za pośrednictwem Platformy Obrotu Plus500CY Ltd. ("Plus500", "my", "nasza", "Firma") Kontraktów na Transakcje Różnicowe ('CFD'). Inwestowanie w CFD wiąże się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wielu inwestorów Niniejsze ostrzeżenie dostarcza Klientowi informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w CFD, ale nie może ono zawierać ani informacji o wszystkich typach zagrożeń, ani o tym, jak takie typy zagrożeń wpływają na działalność Klienta. Klienci, którzy nie są pewni jaką decyzję mają podjąć, powinni zasięgnąć porady eksperta Przed rozpoczęciem współpracy handlowej z nami, Klient powinien w pełni zrozumieć z jakim ryzykiem wiąże się ta działalność. Jeśli Klient zdecyduje się na rozpoczęcie z nami współpracy handlowej, powinien mieć świadomość ryzyka związanego z tą działalnością, odpowiednie do podjęcia takiego ryzyka zasoby finansowe oraz starannie nadzorować swoje pozycje. 2. ZWIĘKSZENIE STRAT 2.1. Natura transakcji opartych na depozycie zabezpieczającym oznacza, że zarówno zyski jak i straty mogą ulegać powiększaniu, o ile więc nie ustali się wartości zlecenia, użytkownik może ponieść bardzo duże straty, jeśli dojdzie do ruchu pozycji w złą stronę. Nie mniej jednak, użytkownik nie może ponieść strat większych niż bilans jego Rachunku Obrotowego. 3. KOSZTY I PODATKI 3.1. Świadczenie Usług Klientom przez Plus500 jest przedmiotem opłat, które są dostępne do wglądu na stronie internetowej Firmy. Przed rozpoczęciem inwestowania, Klient powinien zdobyć szczegółowe informacje dotyczące wszystkich opłat, prowizji i Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 1

3 kosztów, do których będzie zobowiązany. Odpowiedzialność za sprawdzanie informacji, czy koszta nie zostały zmienione, spoczywa na Kliencie Koszty Plus500 są przedmiotem zmian, zgodnych z zasadami zawartymi w Umowie z Klientem Istnieje ryzyko, że inwestycje Klienta w jakiekolwiek instrumenty finansowe może być, lub zostać w przyszłości, przedmiotem opodatkowania i/lub innych zobowiązań ze względu na np. zmiany w ustawodawstwie lub w sytuacji osobistej Klienta. Firma nie zajmuje się doradztwem podatkowym Klient jest odpowiedzialny za podatki i/lub inne zobowiązania, które mogą być wynikiem jego inwestycji Warto pamiętać o tym, że podatki są przedmiotem zmian bez uprzedniego ostrzeżenia. 4. FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW (ICF) 4.1. Firma uczestniczy w Funduszu Kompensacyjnym dla klientów firm Inwestycyjnych (Investor Compensation Fund for clients of Investment Firms), działającym zgodnie z prawem Cypru (Republic of Cyprus). Niektórzy Klienci mają prawo do odszkodowania od ICF, w przypadku gdy Firma jest niezdolna do wypłacenia odszkodowania, ze względu na swoją sytuację finansową i nie istnieją żadne realistyczne perspektywy poprawy sytuacji finansowej Firmy w niedalekiej przyszłości. Odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty dwudziestu tysięcy euro ( EUR) na objętego Klienta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z podstroną "Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów" ( Investor Compensation Fund ) na naszej stronie internetowej. 5. KONTRAKTY CFD NIE NADAJĄ SIĘ DO INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH 5.1. Kontrakty CFD nie są przydatne dla inwestorów długoterminowych. Jeśli CFD są utrzymywane w pozycji otwartej przez długi okres, koszty związane z CFD rosną, a kupno produktów bazowych może być bardziej korzystne. 6. BRAK PRAW DO INSTRUMENTU BAZOWEGO 6.1. CFD nie zapewnia prawa do instrumentów bazowych lub, w przypadku CFD związanych z udziałami, prawa głosu. 7. INWESTUJ TYLE, ILE MOŻESZ STRACIĆ 7.1. Inwestuj w CFD takie kwoty, na których stratę możesz sobie pozwolić. Inwestycja w CFD wiąże się z wysokim stopniem ryzyka dla inwestora i, ze względu na wahania wartości, inwestor może nie odzyskać kwoty, którą zainwestował w CFD. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 2

4 8. ODPOWIEDNIOŚĆ 8.1. Przedmiotem naszego zobowiązania jest Ocena odpowiedniości Platformy Obrotu w kontekście sytuacji osobistej klienta, a decyzje o otwarciu konta i zrozumienie ryzyka należą do Klienta Możemy również zapytać Klienta o aktywa finansowe i zarobki. Nie nadzorujemy, w imieniu Klienta, czy ilość pieniędzy, którą nam wysłał oraz zyski i straty Klienta są zgodne z tymi informacjami. Ocena tego, czy środki finansowe Klienta są odpowiednie i podjęcie decyzji dotyczących poziomu podejmowanego ryzyka należą do Klienta. 9. POTENCJALNE ZAGROŻENIA 9.1. Klient nie może stracić środków w ilości większej niż na saldzie jego rachunku obrotowego Zanim klient zacznie prowadzić interesy związane z CFD z naszą Firmą, wymagamy od niego, aby zdeponował u nas pewną ilość pieniędzy w ramach Depozytu Początkowego i, w celu utrzymania otwartej transakcji, upewnił się, że kwota na jego rachunku obrotowym przekracza Depozyt Obowiązkowy. Depozyt Początkowy będzie się różnił w zależności od instrumentu, a różnice będą wskazane przez Platformę Obrotu. Oznacza, że Klient będzie inwestował z użyciem dźwigni finansowej lub wskaźnika dźwigni finansowej, co może działać na korzyść i niekorzyść Klienta. Nieznaczne zmiany cen na korzyść Klienta mogą być przyczyną dużych zwrotów z Depozytu Początkowego przeznaczonego na inwestycję, ale nieznaczne zmiany cen na niekorzyść Klienta mogą być przyczyną istotnych strat Firma oczekuje od Klienta, że kwota na jego Rachunku Obrotowym przekracza Depozyt Obowiązkowy, w celu utrzymania otwartej pozycji. Z tego powodu, jeśli ceny zmienią się na niekorzyść Klienta, może on być zmuszony do przekazania Firmie dodatkowego Depozytu Obowiązkowego w krótkim okresie, aby utrzymać otwarte pozycje. Jeśli klient tego nie zrobi, Firma będzie zmuszona do zamknięcia jednej lub większej liczby pozycji Klienta. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie straty, które poniesie Klient powinien pamiętać o tym, że zgodnie z naszą Umową z Użytkownikiem, jesteśmy uprawnieni do skierowania wezwania do uzupełnienia depozytu, według naszego uznania. Użytkownik musi, zgodnie z Umową z Użytkownikiem, bezzwłocznie uzupełnić depozyty za pomocą odpowiednich środków, w terminie wyznaczonym przez nas. Jeśli klient tego nie zrobi, Firma będzie zmuszona do zamknięcia jednej lub większej liczby pozycji Klienta Inwestując na nieprzyjaznych rynkach, Klient może stracić wszystkie środki ze swojego Rachunku Obrotowego, o ile nie wyznaczył limitów strat (np. przez wybór zleceń "Close at Loss" lub "Close at Profit" na jego koncie). Oferujemy szeroką gamę narzędzi do zarządzania ryzykiem, aby pomóc Klientom w zarządzaniu ryzykiem. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 3

5 10. NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ ZYSKÓW Z CFD JAKO DOCHODÓW Nierozłączną częścią CFD jest fakt, że nie są one odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą regularnie zarabiać na swoich inwestycjach, ponieważ dochody z inwestycji w CFD mogą wahać się, jeśli chodzi o ich wartość pieniężną. W przypadku inwestycji w produkt typu OTC, która nie jest inwestycją gotową do realizacji, sprzedaż, realizacja inwestycji, uzyskanie pewnej informacji o jej wartości i ryzyku, na które jest narażona mogą być trudne Zrozumiałe jest to, że Klient nie ma praw i zobowiązań w zakresie produktu bazowego odnoszącego się do CFD, w który inwestuje. Nie istnieje możliwość dostawy bazowych produktów. 11. WAHANIA RYNKU W związku z tym, że wahania cen na rynku bazowym będą miały wpływ na opłacalność inwestycji, Klient powinien zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestowaniem. Dla przykładu: wartość inwestycji określona w obcej walucie może zmniejszać się lub rosnąć wraz ze zmianą kursu waluty Inwestowanie w CFD nadaje się dla Klientów, którzy w pełni rozumieją ryzyko rynkowe i mają już doświadczenie w inwestowaniu. Jeśli Klient jest niepewny, powinien zasięgnąć porady u osób niezależnych Poślizg jest zatem różnicą pomiędzy oczekiwaną ceną Transakcji, a ceną za którą transakcja zostało rzeczywiście zrealizowana. Poślizg występuje często w okresach silniejszych wahań (np. wywołanych nowymi informacjami), a przez to realizacja Zlecenia za zadeklarowaną cenę jest niemożliwa, gdy stosowane są zlecenia rynkowe oraz, gdy realizowane są duże Zlecenia i nie ma wystarczającego zainteresowania zleceniem za daną cenę, aby utrzymywać cenę na pożądanym poziomie. 12. DERYWATYWY Otwarte przez nas pozycje nie uczestniczą w obrocie giełdowym. Ceny i inne warunki są ustalane przez nas oraz są przedmiotem wszelkich podjętych przez nas zobowiązań w zakresie osiągania najkorzystniejszych wyników realizacji zleceń, rozsądnymi działaniami, zgodnymi z naszą Umową z Użytkownikiem i polityką realizacji zleceń. Każda inwestycja w CFD otwarta przez Klienta za pośrednictwem naszej Platformy Obrotu wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy nami i Klientem; te umowy mogą być zamknięte jedynie z nami i nie można scedować praw z nimi związanych na inną osobę. 13. POTRZEBA NADZORU POZYCJI W związku z efektem wskaźnika dźwigni finansowej i tempa w jakim można zarobić lub stracić fundusze należy szczegółowo nadzorować pozycje. Odpowiedzialność nadzorowania pozycji spoczywa na Kliencie. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 4

6 14. RYZYKO OPERACYJNE Ryzyko operacyjne związane z korzystaniem z Plus500 na komputerze użytkownika jest wliczone w każdą transakcję CFD. Na przykład zakłócenia procesów operacyjnych Plus500, takich jak komunikacja, komputery, sieci komputerowe lub sieci telefonii komórkowej albo zdarzenia zewnętrzne mogą prowadzić do opóźnień wykonania i zawarcia transakcji. Plus500 nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z działaniem wszystkich form Plus500, z wyjątkiem zakresu sytuacji spowodowanych oszustwem, zaniedbaniem lub nieuczciwością przez Plus W związku z wykorzystywaniem sprzętu komputerowego i danych, Klient ponosi następujące, między innymi, ryzyka (Firma nie jest odpowiedzialna za straty, które są wynikiem poniższych): a) Odcięcie zasilania po stronie Klienta lub jego dostawcy lub operatora telekomunikacyjnego (włączając w to komunikację głosową) świadczącego usługi Klientowi; b) Uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów telekomunikacyjnych, które są wykorzystywane do wykonywania połączeń pomiędzy Klientem i dostawcą (operator telekomunikacyjny) oraz dostawcy z serwerem handlowym lub informacyjnym Klienta; c) Przestój (nieakceptowalna jakość) komunikacji na kanałach używanych przez Klienta lub Firmę lub na kanałach używanych przez dostawcę lub operatora telekomunikacyjnego (włączając w to komunikację głosową), które są używane przez Klienta lub Firmę; d) Niewłaściwe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia Terminalu Klienta; e) Przedwczesne uaktualnienie Terminalu Klienta; f) Zastosowanie kanałów komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania jest ryzykowne, np. ze względu na to, że Firma może nie otrzymać informacji (włączając w to informacje tekstowe) od Klienta. g) Inwestowanie przez telefon może być przedmiotem zakłóceń lub przeładowania połączenia. h) Usterka lub niesprawność Platformy, włączając w to Terminal Klienta Klient może ponieść stratę finansową z powodu powyższych zagrożeń, a Firma Plus500 nie poniesie za nią odpowiedzialności w przypadku ich zaistnienia. Odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku powyższych zagrożeń ponosi Klient. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 5

7 15. PLATFORMA OBROTU Klient musi pamiętać o tym, że inwestowanie w platformie elektronicznej jest związane z ryzykiem strat finansowych, które mogą być wynikiem następujących czynników: a) Awarii sprzętu lub oprogramowaniu Klienta lub połączeniu słabej jakości; b) Awarii sprzętu lub oprogramowania Plus500 lub Klienta oraz ich niesprawność lub nieprawidłowe użycie; c) Niewłaściwie działanie wyposażenia Klienta; d) Nieprawidłowe ustawienia Terminala Klienta; e) Opóźnione uaktualnienia Terminala Klienta Klient uznaje, że jedyne wiarygodne źródło Informacji o Strumieniach Kwotowań (Quotes Flow) jest działająca Baza Serwera Kwotowań (Server s Quotes Base). Baza Kwotowań na Terminalu Klienta nie jest wiarygodnym źródłem informacji o Strumieniach Kwotowań, ponieważ połączenie Terminalu Klienta z Serwerem może być zakłócone, przez co niektóre Kwotowania mogą nie dotrzeć do Terminala Klienta. 16. KOMUNIKACJA POMIĘDZY KLIENTEM I FIRMĄ Klient przyjmuje ryzyko strat finansowych spowodowanych opóźnionym dostarczeniem lub niedostarczeniem zawiadomienia od Firmy Klient uznaje, że zakodowane informacje wysyłane em nie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem Firma nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy osoby trzecie mają dostęp do informacji, włączając w to adresy elektroniczne, komunikację elektroniczną i dane osobowe, korzystają z nich, gdy powyższe informacje są przekazywane pomiędzy Firmą i Klientem lub w przypadku wymiany informacji przez internet lub inne ośrodki komunikacji lub inne środki elektroniczne. 17. OKOLICZNOŚCI SPOWODOWANE DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ W przypadku okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, Firma może nie być w stanie zrealizować Zleceń Klienta lub spełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Klient może ponieść straty finansowe wyniku wystąpienia powyższych sytuacji Firma nie jest odpowiedzialna za żadne straty lub szkody spowodowane porażką, przerwą lub opóźnieniem w wypełnianiu obowiązków wynikających z Umowy z Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 6

8 Użytkownikiem, gdy takie porażki, przerwy lub opóźnienia są okolicznościami spowodowanymi działaniem siły wyższej. 18. ANORMALNE WARUNKI RYNKOWE Klient uznaje, że w wyniku Anormalnych Warunków Rynkowych, okres, w którym zlecenie ma zostać zrealizowane może zostać przedłużony. Ponadto takie warunki mogą uniemożliwić realizację zlecenia za określoną cenę. 19. RYZYKO WALUTOWE Klienci muszą pamiętać, że kontrakty CFD denominowane w walutach innych od walut ich krajów są obciążone dodatkowym ryzykiem wynikającym ze zmian kursów walut. 20. BRAK PORAD I REKOMENDACJI Gdy Klient zleci realizację zlecenia Firmie, Firma nie będzie świadczyła usług doradczych w zakresie wartości konkretnej Transakcji lub w zakresie inwestycji. Ponadto, Klient uznaje, że na skład Usług nie wchodzą: świadczenie porad w zakresie inwestowania w CFD lub Rynków Bazowych. Klient sam podejmuje decyzje o inwestycjach, Transakcjach oraz podejmuje odpowiednie decyzje na podstawie swojego osądu. Zwracając się do Firmy, aby zawrzeć transakcję, Klient oświadcza, że jest sam zbierał informacje o ryzyku związanym z Transakcją i ocenił je. Oświadcza, że ma wystarczającą wiedzę, poziom zaawansowania, doświadczenie oraz zasięgnął profesjonalnej porady do samodzielnej oceny wartości konkretnej transakcji i ryzykiem z nią związanym. Firma nie gwarantuje przydatności produktów, którymi obraca się w wyniku niniejszej Umowy, i zakłada, że nie będzie świadczyła usług doradczych Klientowi Udzielanie porad prawnych, podatkowych lub innych związanych z Transakcją porad nie należy do obowiązków Firmy. Klient powinien zasięgnąć rady eksperta, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości w kwestiach podatkowych. Klient musi pamiętać o tym, że prawo podatkowe może zmieniać się co jakiś czas. 21. NEWSLETTERY Firma może, od czasu do czasu, wedle własnego uznania, dostarczyć Klientowi (również w postaci newsletterów, które umieści na swojej Stronie internetowej lub dostarczy użytkownikom za pośrednictwem swojej Strony internetowej, Platformy lub w inny sposób) informacje, wiadomości, komentarze rynkowe lub inne informacje, ale nie jako usługę. Jeśli tak się stanie: a) Firma nie jest odpowiedzialna za zawartość wysłanych informacji b) Firma nie udziela rękojmi, gwarancji, ani nie gwarantuje dokładności, poprawności i pełności takich informacji, ani nie ponosi konsekwencji prawnych lub podatkowych, które mogą być związane z Transakcją; Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 7

9 c) informacje są dostarczane do Klienta jedynie po to, aby umożliwić mu podejmowanie lepszych decyzji dotyczących jego inwestycji i nie stanowią porady inwestycyjnej lub niezamówionej promocji finansowej dla Klienta; d) jeśli dokument zawiera ograniczenia co do osoby lub kategorii osób, dla których przeznaczony lub dostarczany jest dokument, Klient zgadza się, że nie przekaże go do takiej osoby lub osób należących do takiej kategorii; e) Klient zgadza się na to, że przed wysłaniem, Firma ma prawo do wglądu w dokument, aby wykorzystać informacje zawarte lub informacje, na których podstawie powstał dokument. Firma nie określa czasu dostarczenia informacji do Klienta i nie gwarantuje, że otrzyma informacje w tym samym czasie, co inni Klienci; Komentarz rynkowy, wiadomości lub inne informacje dostarczone lub udostępnione przez Firmę są mogą ulec zmianie i być wycofane w dowolnym czasie bez zawiadomienia. 22. BRAK GWARANCJI ZYSKU Firma nie gwarantuje zysku, ani uniknięcia strat podczas inwestowania. Klient nie otrzymał gwarancji zysku i uniknięcia strat ani od Firmy, ani od jej przedstawicieli. Klient jest świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem i jest finansowo zdolny do poniesienia takiego ryzyka oraz poniesienia związanych z nim strat. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 8

10 Firma Plus500CY Ltd. działa pod nadzorem Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Cypryjska Firma Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 9

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Umowa kliencka DEGIRO

Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka Wprowadzenie Dom maklerski DEGIRO oferuje swoim Klientom dostęp do różnorodnych usług maklerskich i związanych z nimi usług dodatkowych. Zasady i warunki, na których

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestycyjny

Poradnik inwestycyjny 19 październik 2012 Poradnik inwestycyjny Czym jest EUNGiPW? EUNGiPW (dalej: ESMA) to Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Jest on niezależnym organem regulacyjnym Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków. WSTĘP Przedmiotem rozważań tej części podręcznika są operacje walutowe i ryzyko operacji walutowych. Ryzyko operacji walutowych 1 obejmuje ryzyko kursowe związane ze zmianą kursów oraz ryzyko operacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo