Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku"

Transkrypt

1 Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

2 Ostrzeżenie o ryzyku Wykorzystywanie kontraktów CFD w spekulacyjny sposób może narazić kapitał na ryzyko. Według niektórych organów regulacyjnych, korzystanie z kontraktów CFD wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ podczas inwestowania w CFD nie można zabezpieczyć kapitału, nie ma żadnych gwarancji zwrotu, a klienci mogą stracić tyle, ile zainwestowali. Dzięki Platformie Obrotu Plus500 nie można stracić kapitału większego od kapitału zainwestowanego, a klient nie ma możliwości zadłużenia się u Firmy Plus500. Inwestowanie w kontrakty CFD nie jest przeznaczone dla wszystkich inwestorów; należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. 1. NINIEJSZE OSTRZEŻENIE O RYZYKU JEST, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W UMOWIE Z UŻYTKOWNIKIEM, CZĘŚCIĄ UMOWY Z KLIENTEM 1.1. Klient rozważa zawieranie za pośrednictwem Platformy Obrotu Plus500CY Ltd. ("Plus500", "my", "nasza", "Firma") Kontraktów na Transakcje Różnicowe ('CFD'). Inwestowanie w CFD wiąże się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wielu inwestorów Niniejsze ostrzeżenie dostarcza Klientowi informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w CFD, ale nie może ono zawierać ani informacji o wszystkich typach zagrożeń, ani o tym, jak takie typy zagrożeń wpływają na działalność Klienta. Klienci, którzy nie są pewni jaką decyzję mają podjąć, powinni zasięgnąć porady eksperta Przed rozpoczęciem współpracy handlowej z nami, Klient powinien w pełni zrozumieć z jakim ryzykiem wiąże się ta działalność. Jeśli Klient zdecyduje się na rozpoczęcie z nami współpracy handlowej, powinien mieć świadomość ryzyka związanego z tą działalnością, odpowiednie do podjęcia takiego ryzyka zasoby finansowe oraz starannie nadzorować swoje pozycje. 2. ZWIĘKSZENIE STRAT 2.1. Natura transakcji opartych na depozycie zabezpieczającym oznacza, że zarówno zyski jak i straty mogą ulegać powiększaniu, o ile więc nie ustali się wartości zlecenia, użytkownik może ponieść bardzo duże straty, jeśli dojdzie do ruchu pozycji w złą stronę. Nie mniej jednak, użytkownik nie może ponieść strat większych niż bilans jego Rachunku Obrotowego. 3. KOSZTY I PODATKI 3.1. Świadczenie Usług Klientom przez Plus500 jest przedmiotem opłat, które są dostępne do wglądu na stronie internetowej Firmy. Przed rozpoczęciem inwestowania, Klient powinien zdobyć szczegółowe informacje dotyczące wszystkich opłat, prowizji i Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 1

3 kosztów, do których będzie zobowiązany. Odpowiedzialność za sprawdzanie informacji, czy koszta nie zostały zmienione, spoczywa na Kliencie Koszty Plus500 są przedmiotem zmian, zgodnych z zasadami zawartymi w Umowie z Klientem Istnieje ryzyko, że inwestycje Klienta w jakiekolwiek instrumenty finansowe może być, lub zostać w przyszłości, przedmiotem opodatkowania i/lub innych zobowiązań ze względu na np. zmiany w ustawodawstwie lub w sytuacji osobistej Klienta. Firma nie zajmuje się doradztwem podatkowym Klient jest odpowiedzialny za podatki i/lub inne zobowiązania, które mogą być wynikiem jego inwestycji Warto pamiętać o tym, że podatki są przedmiotem zmian bez uprzedniego ostrzeżenia. 4. FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW (ICF) 4.1. Firma uczestniczy w Funduszu Kompensacyjnym dla klientów firm Inwestycyjnych (Investor Compensation Fund for clients of Investment Firms), działającym zgodnie z prawem Cypru (Republic of Cyprus). Niektórzy Klienci mają prawo do odszkodowania od ICF, w przypadku gdy Firma jest niezdolna do wypłacenia odszkodowania, ze względu na swoją sytuację finansową i nie istnieją żadne realistyczne perspektywy poprawy sytuacji finansowej Firmy w niedalekiej przyszłości. Odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty dwudziestu tysięcy euro ( EUR) na objętego Klienta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z podstroną "Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów" ( Investor Compensation Fund ) na naszej stronie internetowej. 5. KONTRAKTY CFD NIE NADAJĄ SIĘ DO INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH 5.1. Kontrakty CFD nie są przydatne dla inwestorów długoterminowych. Jeśli CFD są utrzymywane w pozycji otwartej przez długi okres, koszty związane z CFD rosną, a kupno produktów bazowych może być bardziej korzystne. 6. BRAK PRAW DO INSTRUMENTU BAZOWEGO 6.1. CFD nie zapewnia prawa do instrumentów bazowych lub, w przypadku CFD związanych z udziałami, prawa głosu. 7. INWESTUJ TYLE, ILE MOŻESZ STRACIĆ 7.1. Inwestuj w CFD takie kwoty, na których stratę możesz sobie pozwolić. Inwestycja w CFD wiąże się z wysokim stopniem ryzyka dla inwestora i, ze względu na wahania wartości, inwestor może nie odzyskać kwoty, którą zainwestował w CFD. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 2

4 8. ODPOWIEDNIOŚĆ 8.1. Przedmiotem naszego zobowiązania jest Ocena odpowiedniości Platformy Obrotu w kontekście sytuacji osobistej klienta, a decyzje o otwarciu konta i zrozumienie ryzyka należą do Klienta Możemy również zapytać Klienta o aktywa finansowe i zarobki. Nie nadzorujemy, w imieniu Klienta, czy ilość pieniędzy, którą nam wysłał oraz zyski i straty Klienta są zgodne z tymi informacjami. Ocena tego, czy środki finansowe Klienta są odpowiednie i podjęcie decyzji dotyczących poziomu podejmowanego ryzyka należą do Klienta. 9. POTENCJALNE ZAGROŻENIA 9.1. Klient nie może stracić środków w ilości większej niż na saldzie jego rachunku obrotowego Zanim klient zacznie prowadzić interesy związane z CFD z naszą Firmą, wymagamy od niego, aby zdeponował u nas pewną ilość pieniędzy w ramach Depozytu Początkowego i, w celu utrzymania otwartej transakcji, upewnił się, że kwota na jego rachunku obrotowym przekracza Depozyt Obowiązkowy. Depozyt Początkowy będzie się różnił w zależności od instrumentu, a różnice będą wskazane przez Platformę Obrotu. Oznacza, że Klient będzie inwestował z użyciem dźwigni finansowej lub wskaźnika dźwigni finansowej, co może działać na korzyść i niekorzyść Klienta. Nieznaczne zmiany cen na korzyść Klienta mogą być przyczyną dużych zwrotów z Depozytu Początkowego przeznaczonego na inwestycję, ale nieznaczne zmiany cen na niekorzyść Klienta mogą być przyczyną istotnych strat Firma oczekuje od Klienta, że kwota na jego Rachunku Obrotowym przekracza Depozyt Obowiązkowy, w celu utrzymania otwartej pozycji. Z tego powodu, jeśli ceny zmienią się na niekorzyść Klienta, może on być zmuszony do przekazania Firmie dodatkowego Depozytu Obowiązkowego w krótkim okresie, aby utrzymać otwarte pozycje. Jeśli klient tego nie zrobi, Firma będzie zmuszona do zamknięcia jednej lub większej liczby pozycji Klienta. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie straty, które poniesie Klient powinien pamiętać o tym, że zgodnie z naszą Umową z Użytkownikiem, jesteśmy uprawnieni do skierowania wezwania do uzupełnienia depozytu, według naszego uznania. Użytkownik musi, zgodnie z Umową z Użytkownikiem, bezzwłocznie uzupełnić depozyty za pomocą odpowiednich środków, w terminie wyznaczonym przez nas. Jeśli klient tego nie zrobi, Firma będzie zmuszona do zamknięcia jednej lub większej liczby pozycji Klienta Inwestując na nieprzyjaznych rynkach, Klient może stracić wszystkie środki ze swojego Rachunku Obrotowego, o ile nie wyznaczył limitów strat (np. przez wybór zleceń "Close at Loss" lub "Close at Profit" na jego koncie). Oferujemy szeroką gamę narzędzi do zarządzania ryzykiem, aby pomóc Klientom w zarządzaniu ryzykiem. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 3

5 10. NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ ZYSKÓW Z CFD JAKO DOCHODÓW Nierozłączną częścią CFD jest fakt, że nie są one odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą regularnie zarabiać na swoich inwestycjach, ponieważ dochody z inwestycji w CFD mogą wahać się, jeśli chodzi o ich wartość pieniężną. W przypadku inwestycji w produkt typu OTC, która nie jest inwestycją gotową do realizacji, sprzedaż, realizacja inwestycji, uzyskanie pewnej informacji o jej wartości i ryzyku, na które jest narażona mogą być trudne Zrozumiałe jest to, że Klient nie ma praw i zobowiązań w zakresie produktu bazowego odnoszącego się do CFD, w który inwestuje. Nie istnieje możliwość dostawy bazowych produktów. 11. WAHANIA RYNKU W związku z tym, że wahania cen na rynku bazowym będą miały wpływ na opłacalność inwestycji, Klient powinien zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestowaniem. Dla przykładu: wartość inwestycji określona w obcej walucie może zmniejszać się lub rosnąć wraz ze zmianą kursu waluty Inwestowanie w CFD nadaje się dla Klientów, którzy w pełni rozumieją ryzyko rynkowe i mają już doświadczenie w inwestowaniu. Jeśli Klient jest niepewny, powinien zasięgnąć porady u osób niezależnych Poślizg jest zatem różnicą pomiędzy oczekiwaną ceną Transakcji, a ceną za którą transakcja zostało rzeczywiście zrealizowana. Poślizg występuje często w okresach silniejszych wahań (np. wywołanych nowymi informacjami), a przez to realizacja Zlecenia za zadeklarowaną cenę jest niemożliwa, gdy stosowane są zlecenia rynkowe oraz, gdy realizowane są duże Zlecenia i nie ma wystarczającego zainteresowania zleceniem za daną cenę, aby utrzymywać cenę na pożądanym poziomie. 12. DERYWATYWY Otwarte przez nas pozycje nie uczestniczą w obrocie giełdowym. Ceny i inne warunki są ustalane przez nas oraz są przedmiotem wszelkich podjętych przez nas zobowiązań w zakresie osiągania najkorzystniejszych wyników realizacji zleceń, rozsądnymi działaniami, zgodnymi z naszą Umową z Użytkownikiem i polityką realizacji zleceń. Każda inwestycja w CFD otwarta przez Klienta za pośrednictwem naszej Platformy Obrotu wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy nami i Klientem; te umowy mogą być zamknięte jedynie z nami i nie można scedować praw z nimi związanych na inną osobę. 13. POTRZEBA NADZORU POZYCJI W związku z efektem wskaźnika dźwigni finansowej i tempa w jakim można zarobić lub stracić fundusze należy szczegółowo nadzorować pozycje. Odpowiedzialność nadzorowania pozycji spoczywa na Kliencie. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 4

6 14. RYZYKO OPERACYJNE Ryzyko operacyjne związane z korzystaniem z Plus500 na komputerze użytkownika jest wliczone w każdą transakcję CFD. Na przykład zakłócenia procesów operacyjnych Plus500, takich jak komunikacja, komputery, sieci komputerowe lub sieci telefonii komórkowej albo zdarzenia zewnętrzne mogą prowadzić do opóźnień wykonania i zawarcia transakcji. Plus500 nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z działaniem wszystkich form Plus500, z wyjątkiem zakresu sytuacji spowodowanych oszustwem, zaniedbaniem lub nieuczciwością przez Plus W związku z wykorzystywaniem sprzętu komputerowego i danych, Klient ponosi następujące, między innymi, ryzyka (Firma nie jest odpowiedzialna za straty, które są wynikiem poniższych): a) Odcięcie zasilania po stronie Klienta lub jego dostawcy lub operatora telekomunikacyjnego (włączając w to komunikację głosową) świadczącego usługi Klientowi; b) Uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów telekomunikacyjnych, które są wykorzystywane do wykonywania połączeń pomiędzy Klientem i dostawcą (operator telekomunikacyjny) oraz dostawcy z serwerem handlowym lub informacyjnym Klienta; c) Przestój (nieakceptowalna jakość) komunikacji na kanałach używanych przez Klienta lub Firmę lub na kanałach używanych przez dostawcę lub operatora telekomunikacyjnego (włączając w to komunikację głosową), które są używane przez Klienta lub Firmę; d) Niewłaściwe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia Terminalu Klienta; e) Przedwczesne uaktualnienie Terminalu Klienta; f) Zastosowanie kanałów komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania jest ryzykowne, np. ze względu na to, że Firma może nie otrzymać informacji (włączając w to informacje tekstowe) od Klienta. g) Inwestowanie przez telefon może być przedmiotem zakłóceń lub przeładowania połączenia. h) Usterka lub niesprawność Platformy, włączając w to Terminal Klienta Klient może ponieść stratę finansową z powodu powyższych zagrożeń, a Firma Plus500 nie poniesie za nią odpowiedzialności w przypadku ich zaistnienia. Odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku powyższych zagrożeń ponosi Klient. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 5

7 15. PLATFORMA OBROTU Klient musi pamiętać o tym, że inwestowanie w platformie elektronicznej jest związane z ryzykiem strat finansowych, które mogą być wynikiem następujących czynników: a) Awarii sprzętu lub oprogramowaniu Klienta lub połączeniu słabej jakości; b) Awarii sprzętu lub oprogramowania Plus500 lub Klienta oraz ich niesprawność lub nieprawidłowe użycie; c) Niewłaściwie działanie wyposażenia Klienta; d) Nieprawidłowe ustawienia Terminala Klienta; e) Opóźnione uaktualnienia Terminala Klienta Klient uznaje, że jedyne wiarygodne źródło Informacji o Strumieniach Kwotowań (Quotes Flow) jest działająca Baza Serwera Kwotowań (Server s Quotes Base). Baza Kwotowań na Terminalu Klienta nie jest wiarygodnym źródłem informacji o Strumieniach Kwotowań, ponieważ połączenie Terminalu Klienta z Serwerem może być zakłócone, przez co niektóre Kwotowania mogą nie dotrzeć do Terminala Klienta. 16. KOMUNIKACJA POMIĘDZY KLIENTEM I FIRMĄ Klient przyjmuje ryzyko strat finansowych spowodowanych opóźnionym dostarczeniem lub niedostarczeniem zawiadomienia od Firmy Klient uznaje, że zakodowane informacje wysyłane em nie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem Firma nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy osoby trzecie mają dostęp do informacji, włączając w to adresy elektroniczne, komunikację elektroniczną i dane osobowe, korzystają z nich, gdy powyższe informacje są przekazywane pomiędzy Firmą i Klientem lub w przypadku wymiany informacji przez internet lub inne ośrodki komunikacji lub inne środki elektroniczne. 17. OKOLICZNOŚCI SPOWODOWANE DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ W przypadku okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, Firma może nie być w stanie zrealizować Zleceń Klienta lub spełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Klient może ponieść straty finansowe wyniku wystąpienia powyższych sytuacji Firma nie jest odpowiedzialna za żadne straty lub szkody spowodowane porażką, przerwą lub opóźnieniem w wypełnianiu obowiązków wynikających z Umowy z Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 6

8 Użytkownikiem, gdy takie porażki, przerwy lub opóźnienia są okolicznościami spowodowanymi działaniem siły wyższej. 18. ANORMALNE WARUNKI RYNKOWE Klient uznaje, że w wyniku Anormalnych Warunków Rynkowych, okres, w którym zlecenie ma zostać zrealizowane może zostać przedłużony. Ponadto takie warunki mogą uniemożliwić realizację zlecenia za określoną cenę. 19. RYZYKO WALUTOWE Klienci muszą pamiętać, że kontrakty CFD denominowane w walutach innych od walut ich krajów są obciążone dodatkowym ryzykiem wynikającym ze zmian kursów walut. 20. BRAK PORAD I REKOMENDACJI Gdy Klient zleci realizację zlecenia Firmie, Firma nie będzie świadczyła usług doradczych w zakresie wartości konkretnej Transakcji lub w zakresie inwestycji. Ponadto, Klient uznaje, że na skład Usług nie wchodzą: świadczenie porad w zakresie inwestowania w CFD lub Rynków Bazowych. Klient sam podejmuje decyzje o inwestycjach, Transakcjach oraz podejmuje odpowiednie decyzje na podstawie swojego osądu. Zwracając się do Firmy, aby zawrzeć transakcję, Klient oświadcza, że jest sam zbierał informacje o ryzyku związanym z Transakcją i ocenił je. Oświadcza, że ma wystarczającą wiedzę, poziom zaawansowania, doświadczenie oraz zasięgnął profesjonalnej porady do samodzielnej oceny wartości konkretnej transakcji i ryzykiem z nią związanym. Firma nie gwarantuje przydatności produktów, którymi obraca się w wyniku niniejszej Umowy, i zakłada, że nie będzie świadczyła usług doradczych Klientowi Udzielanie porad prawnych, podatkowych lub innych związanych z Transakcją porad nie należy do obowiązków Firmy. Klient powinien zasięgnąć rady eksperta, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości w kwestiach podatkowych. Klient musi pamiętać o tym, że prawo podatkowe może zmieniać się co jakiś czas. 21. NEWSLETTERY Firma może, od czasu do czasu, wedle własnego uznania, dostarczyć Klientowi (również w postaci newsletterów, które umieści na swojej Stronie internetowej lub dostarczy użytkownikom za pośrednictwem swojej Strony internetowej, Platformy lub w inny sposób) informacje, wiadomości, komentarze rynkowe lub inne informacje, ale nie jako usługę. Jeśli tak się stanie: a) Firma nie jest odpowiedzialna za zawartość wysłanych informacji b) Firma nie udziela rękojmi, gwarancji, ani nie gwarantuje dokładności, poprawności i pełności takich informacji, ani nie ponosi konsekwencji prawnych lub podatkowych, które mogą być związane z Transakcją; Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 7

9 c) informacje są dostarczane do Klienta jedynie po to, aby umożliwić mu podejmowanie lepszych decyzji dotyczących jego inwestycji i nie stanowią porady inwestycyjnej lub niezamówionej promocji finansowej dla Klienta; d) jeśli dokument zawiera ograniczenia co do osoby lub kategorii osób, dla których przeznaczony lub dostarczany jest dokument, Klient zgadza się, że nie przekaże go do takiej osoby lub osób należących do takiej kategorii; e) Klient zgadza się na to, że przed wysłaniem, Firma ma prawo do wglądu w dokument, aby wykorzystać informacje zawarte lub informacje, na których podstawie powstał dokument. Firma nie określa czasu dostarczenia informacji do Klienta i nie gwarantuje, że otrzyma informacje w tym samym czasie, co inni Klienci; Komentarz rynkowy, wiadomości lub inne informacje dostarczone lub udostępnione przez Firmę są mogą ulec zmianie i być wycofane w dowolnym czasie bez zawiadomienia. 22. BRAK GWARANCJI ZYSKU Firma nie gwarantuje zysku, ani uniknięcia strat podczas inwestowania. Klient nie otrzymał gwarancji zysku i uniknięcia strat ani od Firmy, ani od jej przedstawicieli. Klient jest świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem i jest finansowo zdolny do poniesienia takiego ryzyka oraz poniesienia związanych z nim strat. Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 8

10 Firma Plus500CY Ltd. działa pod nadzorem Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Cypryjska Firma Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. - Ostrzeżenie o ryzyku v1 9

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Ostrzeżenie o Ryzyku marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski Financial Conduct

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA 2014 2015 OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Deklaracja i

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE O RYZYKU ORAZ INNE OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE O RYZYKU ORAZ INNE OSTRZEŻENIA OSTRZEŻENIE O RYZYKU ORAZ INNE OSTRZEŻENIA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opłaty i Podatki... 3 3. Ryzyko Stron Trzecich... 3 4. Niewypłacalność... 4 5. Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów... 4 6. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE O RYZYKU

OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEŻENIE O RYZYKU 1. Wstęp 1.1. Niniejsze ostrzeżenie o ryzyku jest dostarczane tobie (naszemu Klientowi lu potencjalnemu Klientowi) zgodnie z zapisami Ustawy o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN Październik 2015 Promocja HotForex Poland odbywa się na rachunkach live i oferuje Klientom możliwość zdobycia jednej z 3 nagród: ipad Air, iphone 6 lub MacBook Air, po

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW Strona 1 z 9 Leverate Financial Services Ltd (regulacja przez Cyprus Securities & Exchange Commission) POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW 2015 Strona 2 z 9 POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW Po wprowadzeniu MiFID

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Polityka kategoryzacji klientów

Polityka kategoryzacji klientów 1. Cel Po wdrożeniu przez Unię Europejską dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zgodnie z Ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z roku 2007 (Ustawa

Bardziej szczegółowo

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień)

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień) 2011 Stopa Zysku (zakończona) Okres Subskrypcji: 04.02.2011 21.02.2011 (Luty) Data zakończenia lokaty: 25.02.2013 Obserwacja 1 (22.08.2011) 2 (22.02.2012) 3 (22.08.2012) 4 (22.02.2013) tak tak tak : 1

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 6 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestycyjny

Poradnik inwestycyjny 19 październik 2012 Poradnik inwestycyjny Czym jest EUNGiPW? EUNGiPW (dalej: ESMA) to Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Jest on niezależnym organem regulacyjnym Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numer 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE O RYZYKU CZĘŚĆ A - RYZYKA POWIĄZANE ZE WSZYSTKIMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

OSTRZEŻENIE O RYZYKU CZĘŚĆ A - RYZYKA POWIĄZANE ZE WSZYSTKIMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OSTRZEŻENIE O RYZYKU CZĘŚĆ A - RYZYKA POWIĄZANE ZE WSZYSTKIMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 1. Wstęp 1.1. Niniejsze ostrzeżenie o ryzyku jest dostarczane tobie (naszemu Klientowi lub potencjalnemu Klientowi)

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd. Nr licencji CIF: 303/16. Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Rynat Trading Ltd. Nr licencji CIF: 303/16. Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) FUNDUSZ REKOMPENSATY DLA INWESTORÓW 1. Informacje ogólne Rynat Trading Ltd (dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego Możliwość korzystania ze spadku kursów ograniczona do określonego poziomu Brak kosztów związanych z zawarciem transakcji Strategia opcyjna KORYTARZ, wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ INWESTYCYJNY

KWESTIONARIUSZ INWESTYCYJNY KWESTIONARIUSZ INWESTYCYJNY Partnerem handlowym Domu Maklerskiego jest: osoba fizyczna lub osoba prawna, która nie jest inwestorem profesjonalnym (nie jest tzw. profesjonalnym klientem, ani posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI Coverdeal Holdings Ltd Licencja CIF Nr 231/14 (Regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI 1. WPROWADZENIE CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2. ZASADY 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo