Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów"

Transkrypt

1 Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

2 Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w skrócie sposoby Plus500CY Ltd. (dalej "Plus500" lub "Firma") zarządzania konfliktami, które mogą powstać wewnątrz Plus500, między Plus500 i klientami Firmy oraz między klientami Plus500. Niniejsza polityka jest oceniana co jakiś czas, w celu uwzględnienia zmian w działaniach i praktykach i, ponadto, upewnienia się, że jest zgodna w kontekście zmian w prawie, technologii i rozwojem środowiska gospodarczego Niniejszy dokument podsumowuje politykę przyjętą przez Plus500 zgodnie z Zasadami Świadczenia Usług Inwestycyjnych (Provision of Investment Services), Wykonywaniem Działalności Inwestycyjnej (Exercise of Investment Activities), Funkcjonowaniem Rynków Regulowanych (Operation of Regulated Markets) i Prawem Dotyczącym Innych Powiązanych Zagadnień (Other Related Matters Law 144(I)/2007) oraz poprawkami w powyższych wprowadzanymi z czasem (dalej "Prawo"), zgodnie z którymi Plus500 zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapobiegających powstawaniu konfliktów interesów Polityka jest stosowana w przypadku działalności prowadzonej przez Plus500 i pracowników Firmy oraz wszelkich osób powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z Plus500 ("Osoby Powiązane"). 2. Wykrywanie konfliktów interesów 2.1. Gdy Firma prowadzi interesy z Klientem, Firma, jej współpracownik lub inna osoba powiązana z Firmą może mieć interesy, związki lub ustalenia znaczące w kontekście danej transakcji lub sprzeczne z interesami Klienta Chociaż dokładne zdefiniowanie wszystkich istotnych konfliktów interesów, które mogą się pojawić, lub stworzenie ich wyczerpującej listy jest niewykonalne ze względu na obecny charakter, skalę i złożoność interesów Firmy, poniższa lista przedstawia okoliczności, które reprezentują lub mogą stworzyć konflikt interesów istotnie zagrażający interesom jednego lub większej liczby Klientów w wyniku świadczenia usług inwestycyjnych: (a) Plus500 może skojarzyć zlecenia Klienta ze zleceniami innego Klienta podczas działania w imieniu innego Klienta, jak i podczas działania w imieniu Klienta; (b) Plus500 najprawdopodobniej osiągnie korzyść finansową lub uniknie straty finansowej kosztem Klienta; (c) Plus500 może otrzymać od stron trzecich lub zaoferować stronom trzecim zachętę finansową do rekomendowania handlu nowego Klienta lub Klientów; Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesówv1 1

3 3. Procedury i mechanizmy kontroli stosowane w zarządzaniu konfliktami interesów 3.1. W ujęciu ogólnym, do procedur i mechanizmów używanych przez Firmę do zarządzania wykrytymi konfliktami interesów zalicza się następujące środki (lista nie jest wyczerpująca): 1. Firma Plus500 prowadzi handel jako zleceniodawca transakcji swoich klientów, zabezpiecza swoje ryzyko netto z kontrahentami, co oznacza, że cele klientów są bardziej zgrane z jej własnymi celami, niezależnie od faktu, że Firma występuje jako zleceniodawca wszystkich transakcji. Plus500 nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, więc żaden konflikt nie może powstać z tego powodu. Zajmowanie się doradztwem inwestycyjnym nie chodzi w zakres przepisów zezwalających Firmy. Plus500 oferuje jedynie kontrakty typu CFD, dlatego konflikty wynikające z oferowania różnych produktów nie mogą powstać. 2. Plus500 ponosi odpowiedzialność za wykrycie innych konfliktów interesów, które stanowią istotne zagrożenie dla interesów klienta, wynikających z powodu działalności Firmy i zarządzanie nimi. Plus500 rozważył w szczególności potencjalne konflikty interesów, które mogą wynikać z realizacji transakcji dla klientów Firmy. 3. Poniższe środki zostały wprowadzone w odniesieniu do innych konfliktów interesów: (a) Plus500 podejmuje się bieżącego nadzoru czynności biznesowych, aby zagwarantować odpowiedniość kontroli wewnętrznych. (b) Plus500 podejmuje się wdrożenia sprawnych procedur do zapobiegania lub kontroli wymiany informacji pomiędzy Osobami Powiązanymi zaangażowanymi w działalność związaną z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów, tam gdzie wymiana informacji może stanowić zagrożenie dla interesów jednego lub większej liczby Klientów. (c) Tzw. mury chińskie służą do ograniczenia przepływu poufnych i wewnętrznych informacji w Plus500 oraz fizycznego oddzielenia działów. (d) Plus500 podejmuje środki, których celem jest wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanego wpływu wszelkich osób na sposoby, w jakie Osoby Powiązane wykonują usługi inwestycyjne. (e) Plus500 gwarantuje podział obowiązków, które mogą doprowadzić do powstania konfliktów interesów, jeśli są pełnione przez jedną osobę. (f) Wewnętrzny rewident Plus500 gwarantuje utrzymanie właściwych systemów i stosownego nadzoru oraz składa raporty przez Zarządem. (g) Plus500 stosuje zasadę "dwóch par oczu" podczas nadzoru działalności Firmy. (h) Gdy Plus500 realizuje zlecenie dla klienta, nie traktuje tego klienta preferencyjnie, ponieważ byłoby działanie na niekorzyść innych klientów, a także nie udostępnia szczegółów zleceń tego klienta dla innych klientów. Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesówv1 2

4 (i) Firma Plus500 realizuje wszystkie zlecenia drogą elektroniczną, z zastosowaniem reguł zgodnych z odpowiednimi zasadami i regulacjami dotyczącymi transakcji realizowanych w imieniu klientów. Procedury stosowane przez Plus500 gwarantują punktualną, uczciwą i szybką realizację zleceń klientów, w odniesieniu do innych zleceń. Procedury te umożliwiają realizację zleceń, które w innych warunkach mogłyby być porównywalne, zgodnie z czasem ich otrzymania. (j) Procedury spółki Plus500 gwarantują niezwłoczną i precyzyjną rejestrację zleceń realizowanych w imieniu klientów oraz że zlecenia klientów, które w innych warunkach mogłyby być porównywalne, realizowane są kolejno i niezwłocznie, chyba że charakter danego zlecenia lub panujące warunki rynkowe to uniemożliwiają lub jest to sprzeczne z interesem klienta. (k) Procedury spółki Plus500 s gwarantują, że firma Plus500, jej pracownicy i podmioty powiązane nie wykorzystają w sposób nieuprawniony informacji dotyczących zleceń będących w toku realizacji. (l) Wszyscy pracownicy spółki Plus500 są objęci zakazem zawierania transakcji na własny rachunek w celu uniknięcia powstania konfliktu interesów. (m) Wszyscy pracownicy spółki Plus500 są objęci zakazem przyjmowania prezentów lub zachęt od osób i podmiotów mających istotny interes, który może pozostawać w istotnej sprzeczności z dowolnymi obowiązkami spółki Plus500 i/lub jej pracowników wobec klientów w związku z polityką uczciwego traktowania klientów lub dowolnym obowiązkiem takiego odbiorcy wobec klientów. 4. Firma Plus500 zobowiązuje się posiadać efektywną i odpowiednią kulturę przestrzegania prawa, która pozwoli spółce rozwiązać dowolne nowe potencjalne konflikty interesów, które mogą dopiero powstać. W związku z powyższym pracownicy spółki Plus500 mają obowiązek nadzorowania wszelkich nowych okoliczności, które mogą okazać się źródłem konfliktów oraz wdrażania w ich przypadku odpowiednich działań zapobiegawczych. 5. Gdyby okazało się, że środki zarządzania konfliktami interesu przewidziane przez spółkę Plus500 nie zapewniają z odpowiednią pewnością, że nie powstanie ryzyko zaszkodzenia interesom klienta, firma Plus500 jest zobowiązana w sposób jasny ujawnić klientowi ogólny charakter i/lub źródła konfliktów interesu przed rozpoczęciem działalności w imieniu klienta. 4. Zgoda klienta 4.1. Przez zawarcie Umowy Użytkownika na świadczenie usług inwestycyjnych z Plus500, klient wyraża zgodę na stosowanie w odniesieniu do niego niniejszej Polityki. Ponadto, Klient zgadza się na to, aby Firma mogła prowadzić z nim interesy w sposób jaki uzna za stosowny, niezależnie od jakichkolwiek konfliktów interesów lub istotnych zysków wynikający z transakcji, bez uprzedniego odniesienia się do Klienta. Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesówv1 3

5 5. Poprawki do polityki i informacje dodatkowe 5.1. Plus500 zastrzega sobie prawo do oceny i/lub wprowadzenia poprawek do swojej Polityki i ustaleń, gdy uzna, że jest to odpowiednie działanie biorąc pod uwagę warunki Umowę Użytkownika pomiędzy Plus500, a Klientem. 6. Kiedy i jak się z nami kontaktować 6.1. Wszelkie zapytania na temat niniejszej polityki przeciwdziałania konfliktom interesów lub sugestie poprawek niniejszej polityki należy kierować na adres: Cypr, Październik 2014 Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesówv1 4

6 Firma Plus500CY Ltd. działa pod nadzorem Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Cypryjska Firma Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesówv1 5

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych)

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo