Informacje o Rynkach FX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o Rynkach FX"

Transkrypt

1 Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej z Klientem i powinny być analizowane w kontekście Warunków Ogólnych, Głównych Cech Usługi i Warunków Dodatkowych, które mają znaczenie nadrzędne wobec niniejsze dokumentu w razie stwierdzenia jakichkolwiek sprzeczności. Egzemplarze wszystkich wymienionych powyżej dokumentów można pobrać z naszej Witryny Internetowej. Użyte w niniejszym dokumencie słowa i wyrażenia mają znaczenie nadane im w Warunkach Ogólnych, chyba że zostały one oddzielnie zdefiniowane w niniejszych Informacjach o Rynkach. Dodatkowe informacje można uzyskać na Platformie Transakcyjnej lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta IFX. 2. Godziny pracy Pracujemy od poniedziałku od dziny 7.00 czasu Sydney, do piątku, do dziny czasu Nowy Jork. Jeśli będziemy planować zawieszenie pracy na dany okres, np. w pierwszy dzień Świąt Boże Narodzenia, poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem naszej Wityny Internetowej lub Platformy. Mogą zaistnieć okoliczności, kiedy giełda lub rynek pozagiełdowy zostanie zawieszony lub zamknięty. W takich sytuacjach kwotowanie lub przeprowadzanie stosownych Transakcji i Zleceń może okazać się niemożliwe. 3. Depozyt Zabezpieczający Sposoby obliczania Wymagane i Łączne znajdują się w Warunkach Ogólnych i Warunkach Dodatkowych FX. Ponadto zaleca się, aby Klient przeanalizował przykłady i objaśnienia zamieszczone w Wytycznych dotyczących i Wytycznych dotyczących Uzasadniające Zamknięcie, które można znaleźć na naszej Witrynie Internetowej mimo iż nie stanowią części Umowy są cennym źródłem informacji. Wskaźniki i Model Dostosowanej do Potrzeb Dźwigni Finansowej Obecnie wszystkie Rynki FX (tzn. pary walutowe), które zapewniamy podlegają następującym domyślnym Wskaźnikom, które Klient może dostosowywać w granicach minimalne i maksymalne zakresu przy pomocy ustawień znajdującej się na Platformie Transakcyjnej, ale zastrzegamy sobie prawo do zmiany takich ustawień w dowolnym momencie zdnie z naszymi Warunkami Ogólnymi. Rynki IFX Polska Domyślne Wskaźniki domyślne Min. Wskaźniki maks. Maks. Wskaźniki min. EUR/USD 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 GBP/USD 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 USD/JPY 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 USD/CHF 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 USD/PLN 1% 100:1 0,5% 200:1 5,00% 20:1 EUR/CHF 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 EUR/JPY 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 AUD/USD 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1

2 EUR/GBP 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 USD/CAD 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 AUD/JPY 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 GBP/JPY 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 EUR/PLN 1% 100:1 0,5% 200:1 5,00% 20:1 NZD/USD 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 GBP/CHF 1% 100:1 0,25% 400:1 5,00% 20:1 GBP/PLN 1% 100:1 0,5% 200:1 5,00% 20:1 4. Brak reguły FIFO Wszystkie transakcje, oprócz wyznaczonych do zamknięcia istniejących już Pozycji Otwartych, będą traktowane jako otwarte transakcje. Oznacza to, że na Rachunku Klienta mogą znajdować się jednocześnie Długie i Krótkie Pozycje w tej samej parze walutowej, bez ograniczeń zlecenia, które zamykają Pozycje Otwarte. W takim przypadku Klient zostanie obciążony opłatami za finansowanie po obu stronach. 5. Kurs przeliczenia Kurs przeliczenia odnosi się do kursu, po którym automatycznie przeliczamy wszystkie zrealizowane zyski lub straty, łącznie z obciążeniami i opłatami, na Walutę Bazową Rachunku Klienta. Przeliczenie odbywa się natychmiast po zrealizowaniu niezrealizowane zysku lub straty lub nałożeniu na Rachunek Klienta opłaty lub obciążenia. Każde przeliczenie zostanie przeprowadzone po kursie walutowym nie większym niż o 0,5% od Kursu Kwotowane przez nas obowiązujące w chwili przeliczenia. Niezrealizowany Wynik przedstawiony w podsumowaniu Rachunku stanowi nominalne przeliczenie bazujące na aktualnym kursie kupna/sprzedaży wyrażonym w Walucie Bazowej Rachunku Klienta. 6. Widełki Cenowe (Spread) Nasze Widełki Cenowe to różnica pomiędzy Kursem Sprzedaży Kwotowanym przez nas oraz Kursem Kupna Kwotowanym przez nas. Wartości naszych Widełek Cenowych będą ulegać zmianom wraz ze zmianami widełek cenowych Rynku Bazowe i w większości przypadków nasze Widełki Cenowe będą się różnić od Minimalnych Widełek Cenowych i Maksymalnych Widełek Cenowych. Rynki IFX Polska Min. Widełki Cenowe Maks. Widełki Cenowe EUR/USD 0, ,00030 GBP/USD 0, ,00060 USD/JPY 0,015 0,060 USD/CHF 0, ,00090 USD/PLN 0, ,02500 EUR/CHF 0, ,00120 EUR/JPY 0,02 0,09 AUD/USD 0, ,00060 EUR/GBP 0, ,00060 USD/CAD 0, ,00120 AUD/JPY 0,028 0,120 GBP/JPY 0,058 0,210

3 EUR/PLN 0, ,01200 NZD/USD 0, ,00120 GBP/CHF 0, ,00240 GBP/PLN 0, ,03000 Według swoje uznania możemy okresowo dostosowywać Maksymalne i Minimalne Widełki Cenowe. Na przykład: Jeśli widełki cenowe Klienta na GBP/USD ustalone zostały na 6 pips. Oznacza to, że nawet jeśli rynek bazowy GBP/USD przesunie się na 8 pips, nasze Widełki Cenowe pozostaną na poziomie 6 pips aż do momentu, kiedy widełki cenowe rynku bazowe powrócą do poziomu ograniczenia w wysokości 6 pips. W tym momencie nasze Widełki Cenowe dostosują się do widełek cenowych rynku bazowe. 7. Granice Rozbieżności Cen Obecnie wszystkie Rynki FX (tzn. pary walutowe), które zapewniamy podlegają następującym domyślnym Granicom Rozbieżności Cen zdnie z Warunkami Ogólnymi. Rynki IFX Polska Wstępne Granic Rozbieżności Cen dla Zleceń Rynkowych (pips) EUR/USD 2 GBP/USD 2 USD/JPY 2 USD/CHF 2 USD/PLN 2 EUR/CHF 2 EUR/JPY 2 AUD/USD 2 EUR/GBP 2 USD/CAD 2 AUD/JPY 2 GBP/JPY 2 EUR/PLN 2 NZD/USD 2 GBP/CHF 2 GBP/PLN 2 8. Liczba Jednostek Wnioski o przeprowadzenie Transakcji będą przyjmowane wyłącznie jeśli Liczba Jednostek i Otwarta Pozycja będą znajdować się w przedziałach wyznaczonych poniżej dla następujących Rynków FX. Min. Wielkość Transakcji, Maks. Wielkość Transakcji i Maks. Wielkość Pozycji Otwartej wyrażane są w pierwszej wymienionej walucie z pary walutowej.

4 Rynki IFX Polska Min. Wielkość Transakcji Maks. Wielkość Transakcji Maks. Wielkość Pozycji Otwartej EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF USD/PLN EUR/CHF EUR/JPY AUD/USD EUR/GBP USD/CAD AUD/JPY GBP/JPY EUR/PLN NZD/USD GBP/CHF GBP/PLN Zlecenia Rodzaje dostępnych Zleceń obejmują: Zlecenie Rynkowe - oznacza Zlecenia kupna lub sprzedaży określonej pary walutowej po Kursie Kwotowanym przez nas wyświetlonym na Platformie Transakcyjnej w granicach stosownej Rozbieżności Cen. Zlecenie z Limitem Ceny zlecenie oczekujące na kupno lub sprzedaż po kursie korzystniejszym niż bieżący kurs rynkowy bez względu na określone Granice Rozbieżności cen. USD/JPY obecnie kwotowana jest na 76,871, zlecenie z limitem ceny zostanie złożone na sprzedaż dolarów amerykańskich powyżej ceny 77,501 (wyższa o 63 punkty). Zlecenie Stop lub Zlecenie Stop Loss zlecenie oczekujące na kupno lub sprzedaż po kursie mniej korzystnym niż bieżący kurs rynkowy bez względu na określone Granice Rozbieżności Cen. Klient zakupił EUR/USD i bieżący Kurs Kwotowany przez nas wynosi 1,41140/1, Klient może złożyć Zlecenie Stop Loss, aby zamknąć pozycję jeśli kurs rynkowy spadnie poniżej 1,41000 (o 14 punktów). Z zasady poziomy stop nałożone na zlecenie sprzedaży realizowane są kiedy Kurs Sprzedaży Kwotowany przez nas staje się równy poziomowi stop, a poziomy stop nałożone na zlecenia kupna kiedy Kurs Kupna Kwotowany przez nas staje się równy poziomowi limitu (stop). W przypadku wystąpienia luki cenowej przy określonym limicie stop, warunek stop realizowany jest przy następnej najlepszej cenie. Zlecenie typu OCO (jedno anuluje drugie) jest rodzajem zlecenia łączące dwa zlecenia w taki sposób, że kiedy jedno z nich jest usuwane lub wykonywane drugie zostaje automatycznie anulowane. Klient zakupił EUR/USD po kursie 1,42807, typowym zleceniem OCO będzie zlecenie stop loss przy 1,41507 (obniżenie o 130 pips) a limit (realizuj zysk) przy 1,44007 (wyżej o 120 pips). Jeśli jedna z części zlecenia zostanie spełniona druga zostaje automatycznie anulowana.

5 Zlecenie warunkowe (if/done) jest rodzajem zlecenia, które łączy ze sobą dwa zlecenia w taki sposób, że drugie zlecenie zostaje złożone wyłącznie jeśli pierwsze zostaje zrealizowane (przeprowadzone). Para EUR/USD obecnie znajduje się na poziomie 1,41205 na rynku. Klient chce kupić ją, ale nie po obecnym kursie, zatem ustawia zlecenie z limitem ceny na jej zakup po cenie 1,40705 (o 50 pips niżej od obecnej ceny) oraz zlecenie warunkowe ze stop ustawionym na 1,39905 (o 80 pips niższy niż zlecenie z limitem ceny). Jeśli kurs rynkowy spadnie i zlecenie z limitem ceny Klienta zostanie zrealizowane, wtedy uaktywni się ustawiony stop. Zlecenie warunkowe OCO (If/Done OCO) - jest rodzajem zlecenia, które łączy ze sobą trzy zlecenia w taki sposób, że trzecie zlecenie zostaje anulowane, kiedy drugie zlecenie zostaje zrealizowane lub anulowane (OCO), a drugie i trzecie zlecenie zostaje złożone wyłącznie jeśli pierwsze jest zrealizowane (przeprowadzone). Korzystając z powyższe przykładu, jeśli para EUR/USD znajduje się na poziomie 1,41205 na rynku. Klient chce kupić ją, po cenie 1,40705 (o 50 pips niżej od obecnej ceny) i ustawia zlecenie kupna po tej cenie. Jeśli pozycja jest otwarta Klient również chce ustawić stop na 80 pips poniżej oraz limit na 20 pips powyżej. Dlate dodaje Zlecenie warunkowe ze stop przy kursie 1,39905 oraz Zlecenie warunkowe z limitem przy 1, Kiedy pierwsze Zlecenie zostaje zrealizowane, stop i limit Klienta uaktywnia się i jeśli którykolwiek z wyznaczonych warunków spełnia się, pozostałe zostaje automatycznie anulowane.