Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009"

Transkrypt

1 kwietnia Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. Ranking funduszy inwestycyjnych 009 Marcowy funduszy inwestycyjnych przyniósł sporo zmian, które były szczególnie wyraźne w grupie funduszy pieniężnych i gotówkowych. Ze względu na wysokie straty, które notowały prukty w tej grupie, zarówno ich oceny krótkoterminowe jak i długoterminowe uległy znacznemu obniżeniu. Fundusz, który przez ostatnie kilka miesięcy należał do najlepszych w grupie - DWS Płynna Lokata Plus FIO, w marcu otrzymał ocenę najniższą a w obu horyzontach czasowych. Na tak duży spadek oceny wpłynęła sprzedaż, na początku marca, dwóch znaczących składników portfela przy jednoczesnej realizacji ogromnej straty. W efekcie jednostka funduszu zmniejszyła swą wartość w ciągu miesiąca aż o -,0%, cofając się do poziomów sprzed ponad lat. Tym samym fundusz zajmuje ostatnie pozycje w zestawieniach stóp zwrotu zarówno dotyczących ostatnich miesięcy, jak i lat. Pobnie wygląda sytuacja drugiego funduszu gotówkowego zarządzanego przez to towarzystwo - DWS Płynna Lokata FIO. W jego przypadku marcowa strata była mniejsza, stąd i spadek oceny tylko do a. Towarzystwo ma swojej ofercie jeszcze trzeci fundusz pieniężny, w którego portfelu nie było trefnych papierów. Z racji krótkiej historii otrzymał on jedynie ocenę w horyzoncie rocznym, ale za to najwyższą (a). Problemy TFI ze wspomnianymi składnikami dotknęły również DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO z grupy złotowych papierów dłużnych. W marcu jego oceny -letnie spadły z a do a, a roczne z a do a. Zgnie z przewidywaniami wszystkie trzy fundusze notowały w marcu zwiększone kupienia. Według naszych szacunków saldo nabyć i kupień do tych funduszy wyniosło łącznie -8 mln zł. Trzecim funduszem z grupy RPP, który notował skokowy spadek ocen jest CitiPłynnościowy SFIO. Nota długoterminowa obniżyła się z poziomu a do a, przy krótkoterminowej a otrzymanej już w lutym. Jednostka tego funduszu w marcu dwukrotnie notowała znaczny dzienny spadek wartości (-,7% w skali miesiąca), co bardzo negatywnie wpłynęło na pozycję funduszu w zestawieniach stóp zwrotu za ostatnie i miesięcy, jak i na poziom ryzyka. W efekcie fundusz, który 8 miesięcy temu był w gronie najlepszych, w marcu znalazł się wśród najsłabszych. W wyniku tych wydarzeń do grona liderów grupy funduszy pieniężnych i gotówkowych w marcu dołączył UniKorona Pieniężny (UniFundusze, choć jako jedyny z czwórki najlepszych nie otrzymał potwierdzenia wysokiej pozycji w krótszym horyzoncie (4a). W marcu notowaliśmy jeszcze kilka zmian na pozycjach liderów w pozostałych grupach. Po dwóch miesiącach przerwy do grona najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych powrócił SKARBIEC - AKCJA (Skarbiec, zastępując na tym miejscu ING Akcji SFIO. Fundusz ten, pobnie jak i Legg Mason Akcji FIO, otrzymał najwyższe noty w obydwu horyzontach czasowych. Oba fundusze zajmują również czołowe miejsca w zestawieniach -letnich stóp zwrotu. W okresach krótszych słabiej prezentuje się Legg Mason Akcji FIO (szósta pozycja dla ostatnich miesięcy), za to jego wynikom towarzyszy dość niski poziom ryzyka. Stąd bardzo dobre noty w naszych ach. Fundusz Idea Akcji FIO, który fundusze z notą długoterminowym z grupy AKP_UN w u Legg Mason Akcji FIO Idea Akcji FIO SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC- AKCJA z grupy MIP_UN SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony BPH Aktywnego Zarządzania Sub BPH Parasolowy FIO z grupy SWP_UN Legg Mason Senior SFIO Idea Stabilnego Wzrostu FIO Commercial Union FIO subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus z grupy PDP_UN PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO BPH Obligacji Sub BPH Parasolowy FIO BPH Obligacji Sub BPH Parasolowy FIO Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji z grupy PDU_UN PKO/Credit Suisse ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD z grupy PDUW_UN PKO/Credit Suisse ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD (USD) z grupy RPP_UN KBC Gamma SFIO Idea Premium SFIO UniWibid SFIO UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny stopy zwrotu benchmarków miesiąc (*) Średnia FI AKP_MS.7% -.04% -0.74% Średnia FI AKP_UN 0.% -47.% -.% Średnia FI AKZ_NE 9.8% -.8% -9.04% Średnia FI MIP_UN.99% -0.4% -0.9%

2 wypracował w ciągu ostatnich miesięcy lepszy wynik, otrzymał niższą ocenę (4a) właśnie z powu wyższego ryzyka. Średnia FI SWP_UN.00% -.% -.98% Średnia FI PDU_UN(USD).4% -4.4%.% Kolejna zmiana wśród liderów to wejście do tego grona BPH Aktywnego Średnia FI PDE_UN.%.47%.9% Zarządzania (BPH FIO Parasolowy). Fundusz ten po raz pierwszy w swojej Średnia FI PDP_UN 0.7%.79%.8% historii znalazł się wśród najlepszych funduszy mieszanych, systematycznie Średnia FI PDE_UN(EUR) -0.09% -4.00% -.% kilku miesięcy poprawiając swoją pozycję. Zresztą - w krótszym Średnia FI PDZ -0.%.9%.8% horyzoncie czasu nagra przyszła nieco szybciej - fundusz otrzymał Średnia FI RPP_UN -0.%.%.40% krótkoterminową ocenę a już w styczniu tego. Wysoka nota to Średnia FI PDU_UN -.%.77% 4.8% pochna bardzo dobrych wyników funduszu, którym w datku towarzyszy (*), - ostatnie, miesięcy niewysoki poziom ryzyka. Zarówno w zestawieniu -letnich (-8,%) jak i rocznych stóp zwrotu (-4,7%), fundusz wypracował trzeci wynik w grupie liczącej sobie obecnie 4 prukty. Funduszem października 007 współzarządza, wspólnie z Marcinem Winnickim, Witold Chuść. W naszym u bardzo dobrze radzą sobie jeszcze inne prukty zarządzane przez tego zarządzającego z grupy papierów dłużnych złotowych: BPH Obligacji (BPH FIO Parasolowy) oraz BPH Obligacji (BPH FIO Parasolowy). Pczas gdy pierwszy z funduszy kilku miesięcy należy do grona najlepszych funduszy z grupy PDP_UN, drugi dołączył do niego w marcu. Oba fundusze wypracowują bardzo dobre wyniki. Pierwszy z nich zajął drugie miejsce w zestawieniu rocznych i trzyletnich stóp zwrotu (powiednio +4,7% i +,%), natomiast BPH Obligacji (BPH FIO Parasolowy) w obu zestawieniach zajął miejsce czwarte z wynikami +0,0% oraz +,%. W grupie funduszy dłużnych dolarowych w marcu najwyższą notę a (zmiana z a w zestawieniu złotowym i z a w zestawieniu walutowym) w horyzoncie -letnim, po raz pierwszy w historii otrzymał PKO/CS Papierów Dłużnych USD (ŚFW S. Zarządzający funduszem wypracował najlepszy wynik w grupie pruktów za okres ostatnich miesięcy (+7,7%) jak i okres lat (+9,%). Marzec nie przyniósł żadnego debiutu w horyzoncie długoterminowym, dwie nowości pojawiły się natomiast w horyzoncie - miesięcznym. Pierwsze oceny otrzymały dwa subfundusze z Quercus TFI: QUERCUS Agresywny (Parasolowy S oraz QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy S. Oba fundusze uały najwyższe oceny a, które zawdzięczają dobrym wynikom inwestycyjnym wypracowanym na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zarządzający pierwszym z funduszy wypracował w tym czasie trzeci wynik w grupie funduszy akcji polskich (-,%, o 8,4 pkt proc. powyżej średniej), natomiast jednostka QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy S notowała wynik najlepszy w grupie akcji zagranicznych Nowej Europy (-4,9%, o pkt proc. powyżej średniej). Mimo nienajlepszej koniunktury na rynkach akcji i masowego kupywania jednostek przez klientów, oba fundusze momentu powstania notowywały choć niewielkie, to jednak datnie salda wpłat i wypłat. Do pierwszego w tym czasie wpłacono netto mln zł, a do drugiego mln zł. Marcowy funduszy inwestycyjnych oparty o relację u do ryzyka, który opisuje wskaźnik Information Ratio, objął łącznie 84 fundusze. Z tego 7 pruktów miało wystarczająco długą historię, aby uać ocenę w perspektywie krótkoterminowej ( miesięcznej), a w przypadku mogliśmy nadać również ocenę w horyzoncie lat. Zespół Analiz Online Fundusze inw estyc yjne z grupy AKP_MS (akcji polskic h małych i średnich spółek) SKARBIEC-MiŚ SPÓŁEK FIO 0.8% -4.% - 0.% cze 00 4 Millennium MiŚ Spółek (Millennium UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz 8.8% -4.% - -.4% kwi % -48.4% - -.% wrz % -4.9% -.0% lis 00 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO.% -49.7% - -.0% wrz 009 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds 7.% -0.7% % sie 00 7 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 8.9% -.% - -.4% wrz 00

3 8 PZU Akcji MiŚ Spółek FIO 8.4% -4.% % wrz KBC Akcji Małych Spółek SFIO 9.% -.% - -.4% lut 0 0 ING MIŚ Spółek FIO.7% -.% -4.% -9.% wrz 009 Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego FIO BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy).% -9.8% - -.4% paź % -0.% -.% -.% wrz % -.% % wrz AIG MiŚ Spółek FIO 9.7% -7.4% - -4.% lis 009 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP S.0% -0.% % lis 00 DWS Top Małych Spółek FIO 9.4% -4.% -.7% -9.4% wrz CU Małych Spółek (CU.8% - -.4% kwi 0 kwi 009 Fundusze inw estyc yjne z grupy AKP_UN (akcji polskic h uniw ersalne) Legg Mason Akcji FIO 0.8% -4.% -7.% -9.8% Idea Akcji FIO 8.% -40.8% -.4% -4.% SKARBIEC - AKCJA (Skarbiec 8.% -8.4% -7.% -9.% 4 ING Akcji SFIO.0% -4.4% -8.% -.% UniKorona Akcje (UniFundusze 7.4% -4.9% -.% -.8% Allianz Akcji (Allianz.% -4.% -.% -.8% 7 FORTIS Akcji (Fortis S.0% -0.% -9.% -.7% 8 Arka Akcji FIO.0% -47.9% -8.% -.9% 9 CU Polskich Akcji (CU 9.% -0.8% -8.% -.7% 0 Millennium Akcji (Millennium 7.9% -44.% -7.% -9.% BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 8.8% -4.4% -8.4% -.% PZU Akcji KRAKOWIAK FIO 7.7% -49.% -40.% -.% SEB Akcji (SEB 0.8% -48.% -40.4% -0.% 4 AIG Akcji FIO 9.9% -4.% -4.% -4.% ING Akcji FIO.% -49.% -4.% -.0% DWS Akcji FIO 8.% -4.% -4.0% -.% 7 DWS Akcji Plus FIO 8.8% -.% -4.% -0.% 8 Pioneer Akcji Polskich FIO 4.9% -.% -.4% -.% 9 PKO/CS Akcji - FIO.7% -.% -0.% -8.9% 0 SKOK Akcji (SKOK.% -.9% % lip 00 QUERCUS Agresywny 9.% -8.8% - -.% mar 0

4 UniMaxAkcje (UniFundusze 7.8% -4.% % lip 00 Noble Akcji (Noble Funds 0.% -4.% - -8.% gru Allianz Akcji Plus (Allianz.% -49.% - -.% lis 00 Lukas Akcyjny (Lukas.% -49.% - -8.% lis 009 ING Akcji Plus (ING.% -49.0% - -.8% cze KBC Akcyjny (VIP S 0.9% -.4% - -.% kwi UniAkcje Mistrzostwa Europy 0 (UniFundusze.4% -4.9% - -.4% wrz 00 9 KBC Akcyjny (KBC 0.7% -.7% - -0.% paź PKO/CS Akcji Plus (Parasolowy 0.8% -.% - -.0% maj 00 AIG Akcji Plus (Światowy S 7.8% -.% % sty 00 CU Nowych Spółek (CU.0% - -.9% kwi 0 kwi 009 CU Akcyjny (CU S.8% % paź 0 paź 009 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_UN (mieszane polskie uniwersalne) SKARBIEC - WAGA Zrównoważony (Skarbiec.0% -.% -.4% -4.7% UniKorona Zrównoważony (UniFundusze.% -.% -7.0% -7.% BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy).% -4.7% -8.% -.8% 4 PZU Zrównoważony FIO.0% -.% -9.% -9.% 7 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz Lukas Dynamiczny Polski (Lukas SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK 0.8% -.4% -0.% -.8% 8.% -7.% -.% -.% 4.8% -8.7% -0.% -7.% 8 Arka Zrównoważony FIO 7.0% -7.% -8.% -.0% 9 ING Zrównoważony FIO.% -8.% -.7% -7.8% 0 Millennium Zrównoważony (Millennium 4.% -7.4% -.7% -.% DWS Zrównoważony FIO 4.8% -.% -4.8% -.7% KBC Beta SFIO 7.8% -4.9% -.4% -0.% SEB Zrównoważonego Wzrostu (SEB.% -.% -8.0% -4.8% 4 PKO/CS Zrównoważony - FIO.% -0.% -9.8% -7.8% KBC Aktywny (KBC.4% -0.7% -9.% -.% Pioneer Zrównoważony FIO 8.8% -9.7% -8.% -0.8% 7 PKO/CS Zrównoważony Plus.8% -.% - -.7% maj 00

5 8 Noble Mieszany (Noble Funds.% -4.% - -.8% gru UniMaxZrównoważone (UniFundusze 4.8% -.% - -.% lip 00 0 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 9.0% -9.% - -.0% wrz 00 ING Zrównoważony Plus (ING.% -9.% - -8.% cze 009 CU Zrównoważony (CU.% -.% - -7.% gru 009 AIG Aktywnej Alokacji FIO 7.0% -4.% - -9.% paź 00 4 AIG Aktywnej Alokacji Plus (Światowy S.% -.4% % paź 00 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP_UN (stabilnego wzrostu uniwersalne) Legg Mason Senior SFIO.% -.% 7.% -.0% Idea Stabilnego Wzrostu FIO 4.% -.7%.4%.% CU Ochrony Kapitału Plus (CU.8% -0.% 4.9% -.% 4 SFIO Telekomunikacji Polskiej.9% -.9% -.9% -.% 7 SKARBIEC - III FILAR (Skarbiec Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK.7% -.% -4.4% -4.%.% -7.% -4.7% -.%.% -.% -.% -.% 8 SEB Stabilnego Wzrostu (SEB.% -0.7% -.% -.% 9 0 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis S 4.% -.% -.7% -0.%.% -.0% -7.% -4.% 4.% -8.% -8.7% -.% Arka Stabilnego Wzrostu FIO.9% -0.4% -0.% -.% ING Stabilnego Wzrostu FIO.% -.0% -9.8% -.% 4 7 CU Stabilnego Inwestowania (CU Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO.% -.7% -.% -.4%.0% -9.% -.4% -.8%.8% -4.% -0.9% -.8%.7% -8.% -9.7% -.4% 8 KBC Stabilny (KBC.% -.7% -.% -.8% 9 AIG Stabilnego Wzrostu FIO.4% -4.8% -9.0% -8.% 0 PKO/CS Stabilnego Wzrostu - FIO.% -.% -.% -.9% Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO.0% -.% -.7% -4.9%

6 4 UniStabilny Wzrost (UniFundusze ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING AIG Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy S PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy -.4% -.0% - -.% wrz 00.% -.7% - -.% cze 009.0% -.% - -.9% sty 00.% -.% % maj 00 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) PKO/CS Obligacji Długoterminowych - FIO.9% 9.4%.%.% BPH Obligacji (BPH FIO Parasolowy).% 4.7%.%.4% BPH Obligacji (BPH FIO Parasolowy).% 0.%.4%.% 4 CU Obligacji (CU -0.% 7.%.9% -0.% Pioneer Lokacyjny (Pioneer.0% 7.7%.9%.7% Idea Obligacji Skarbowych FIO.% 0.% 4.0%.% 7 Allianz Obligacji (Allianz -.% 8.% 8.% -.% 8 Arka Obligacji FIO 0.% 4.% 4.% 0.9% 9 Pioneer Obligacji Plus FIO 0.% 4.7%.% 0.8% 0 ING Obligacji SFIO 0.%.%.% -.% PKO/CS Obligacji - FIO.% 8.%.7%.% ING Obligacji FIO 0.%.7% 0.% -.0% AIG Obligacji FIO -.% -0.9% 7.% -.9% 4 Pioneer Obligacji FIO 0.0%.9% 8.0% 0.% UniKorona Obligacje (UniFundusze SKARBIEC - OBLIGACJA Instrumentów Dłużnych (Skarbiec -0.%.% 9.8% -.4% 0.%.0% 8.% -.7% 7 KBC Papierów Dłużnych (KBC 0.% 4.% 0.% -.8% 8 9 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO Millennium Papierów Dłużnych (Millennium 0.4%.% 9.8% -.% 0.%.7% 8.% -.8% 0 SEB Obligacji Plus (SEB -.0% -.% -.9% -.% DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO -.%.% 4.0% -.0% Legg Mason Obligacji FIO 0.4% 4.4% 7.9% -.8% SKOK Obligacji (SKOK.%.4% -.% maj 00 4 PKO/CS Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy 0.8% 9.% - 0.4% maj 00

7 ING Obligacji Plus (ING 0.%.7% - -.% cze 009 Noble Skarbowy (Noble Funds 0.% 4.7% - -.0% gru KBC Obligacyjny (VIP S 0.% 4.% - -.0% kwi AIG Obligacji Plus (Światowy S -.% -4.% - -.9% sty 00 9 CU Dłużny (CU S 0.% % paź 0 paź 009 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE_UN (dłużne euro uniwersalne) Brak ów dla grupy: PDE_UN!!! Fundusze inwestycyjne z grupy PDEW_UN (dłużne euro uniwersalne (waluta)) Brak ów dla grupy: PDEW_UN!!! Fundusze inwestycyjne z grupy PDU_UN (dłużne dolarow e uniw ersalne) PKO/CS Papierów Dłużnych USD (ŚFW S.% 7.7% 9.% 0.8% UniDolar Obligacje (UniFundusze -.%.%.0% 8.% Millennium Dolarowa Lokata (Millennium -.% 8.%.8% 7.8% 4 KBC Dolar FIZ.8%.%.% 0.% Pioneer Obligacji Dolarowych FIO -4.4% 0.9% 4.% 8.% Fundusze inwestycyjne z grupy PDUW_UN (dłużne dolarow e uniw ersalne (w aluta)) PKO/CS Papierów Dłużnych USD (USD) (ŚFW S.4% 8.% 8.8% 9.4% UniDolar Obligacje (USD) (UniFundusze 0.%.% 4.% -.% Millennium Dolarowa Lokata (USD) (Millennium 0.% -0.4%.7% -.% 4 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD) -0.8% -.0% 4.7% -.% KBC Dolar FIZ (USD) -.% -4.% 4.% -.% Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) KBC Gamma SFIO 0.%.0%.%.4% Idea Premium SFIO 0.7% 7.% 7.%.%

8 UniWibid SFIO 0.%.%.%.% 4 UniKorona Pieniężny (UniFundusze 0.%.%.%.0% Allianz Pieniężny (Allianz 0.% 4.8%.0%.% 7 SKARBIEC - KASA Pieniężny (Skarbiec SKARBIEC - GOTÓWKOWY (Skarbiec 0.%.%.%.% 0.4%.8%.%.4% 8 AIG Pieniężny FIO 0.%.8%.4%.% 9 CU Depozyt Plus (CU 0.4% 4.9%.%.% 0 BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 0.7% 4.9%.%.8% KBC Pieniężny (KBC 0.4% 4.%.9%.% PZU Gotówkowy FIO 0.8% 4.4%.%.8% SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.%.9%.%.% 4 Legg Mason Pieniężny FIO -0.0%.9%.% 0.8% PKO/CS Skarbowy - FIO 0.% 4.%.%.% Millennium Pieniężny (Millennium 0.%.% 0.8% 0.8% 7 ING Gotówkowy FIO 0.4% 4.% 0.9%.4% 8 DWS Płynna Lokata FIO -.%.9% 9.% -.% 9 Arka Ochrony Kapitału FIO 0.% 0.0% 8.%.0% 0 DWS Płynna Lokata Plus FIO -.% -7.% 0.% -.% CitiPłynnościowy SFIO -.% 0.4% 9.% -0.4% PKO/CS Rynku Pieniężnego - FIO -0.%.9% 9.% 0.4% Pioneer Pieniężny FIO 0.%.4% 8.9%.% 4 DWS Gotówkowy (DWS S 0.4%.8% - 0.8% sty 0 KBC Pieniężny (VIP S 0.% 4.% -.% kwi 009 ING Gotówkowy Plus (ING 0.4%.7% -.4% cze AIG Pieniężny Plus (Światowy S 0.4%.% -.% sty 00 8 Lukas Lokacyjny (Lukas 0.%.7% - 0.% lis CU Pieniężny (CU S 0.4% - -.% paź 0 paź BPH Płynnościowy SFIO 0.4% - -.% paź 0 paź 009 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschzących) SKARBIEC - Akcji Nowej Europy (Skarbiec 7.% -.% % sty 0 QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy S 4.% -4.8% -.4% mar 0

9 PKO/CS Akcji Nowa Europa - FIO.7% -.% -.8% -.4% gru BPH Akcji Europy Wschzącej (BPH FIO Parasolowy) Arka Akcji Śrkowej i Wschniej Europy FIO UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze 0.4% -7.4% % gru 009.% -44.8% -.% gru 009.% -4.4% -.9% gru PZU Akcji Nowa Europa FIO.% -9.% -44.0% -4.% gru SEB Wschnioeuropejski (SEB S Pioneer Akcji Europy Wschniej (FG S CU Akcji Europy Wschzącej (CU Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas Arka Akcji Śrkowej i Wschniej Europy FIZ ING Śrkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus (ING ING Śrkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus (ING PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S AIG Akcji Nowa Europa (Światowy S 7.9% -4.0% - -.7% lis 00 8.% -9.% - 0.% sty 0 7.% % kwi 0 kwi % % maj 0 maj % % cze 0 cze 009.% - -.% lip 0 lip % - -.% lip 0 lip % - -.4% lis 0 lis % % lis 0 lis 009 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Miesiąc na rynku funduszy Mocnym akcentem zakończyły rok 2004 fundusze inwestujące w papiery wartościowe na polskim rynku kapitałowym. Wzrost wycen wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Po wielu znakomitych lub co najmniej dobrych miesiącach na rynkach finansowych w ostatnim okresie, przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji, w szczególności na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych sierpień 2008 Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje pierwszych 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo