Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006"

Transkrypt

1 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury na polskim rynku finansowym. Spadały ceny akcji małych i średnich spółek i osłabła się dynamika wzrostu cen akcji największych i najbardziej płynnych spółek. Na tle poprzedzających miesięcy zdecydowanie mniej iwały również ceny obligacji. Słabsza sytuacja na rynku finansowym w minionym miesiącu znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. W grupie 33 produktów lokujących aktywa w polskie akcje (AKP), aż 17 zanotowało stratę. Z drugiej strony wszystkie fundusze polskich instrumentów dłużnych (PDP) osiągnęły w minionym miesiącu dodatnie stopy zwrotu, ale były one porównywalne z osiągniętymi przez dużo bezpieczniejsze fundusze pieniężne. Przed stratami w grudniu uchroniło się również większość funduszy hybrydowych (MIP oraz SWP). Pozytywny wpływ na wyniki funduszy miał natomiast rynek walutowy. Grudzień przyniósł osłabienie złotówki do głównych walut co poprawiło stopy zwrotu produktów inwestujących na zagranicznych rynkach wyrażone w złotówkach. Najbardziej owne wśród funduszy dostępnych dla indywidualnych inwestorów okazały się w minionym miesiącu produkty hedgingowe oferowane przez Superfund TFI. W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej zanotowały one stopę zwrotu od +6 do +11%. Najwyższą stratę poniósł fundusz BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek, koncentrujący się na inwestycjach w mniejsze spółki. Realizowana strategia inwestycyjna dała mu miejsce wśród liderów wzrostów w poprzednich miesiącach kiedy mocno rosły ceny akcji mniejszych spółek, ale jednocześnie zaowocowała wysoką stratą podczas korekty. W całościowym ujęciu miniony rok okazał się szczególnie dobry dla tych którzy ulokowali swoje oszczędności w papiery udziałowe i nieco mniej udany dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących w polskie obligacje, które osiągnęły stopy zwrotu porównywalne z dużo bezpieczniejszymi produktami pieniężnymi. Sprawdziły się prognozy analityków dla rynków finansowych na 2006 rok, które przewidywały możliwość osiągnięcia wysokich ów z akcji ale jednocześnie dużą zmienność tego rynku. Najbardziej opłacalnymi inwestycjami w minionym roku okazały się akcje małych i średnich spółek - od początku roku indeks MIDWIG ał aż 69%. Osłabił się nieco trend wzrostowy dużych firm - WIG20 wzrósł w 2006 roku o +24%, podczas gdy w 2005 było to +35%. Rynek obligacji w 2006 roku był również zmienny. Początek przyniósł znaczne wzrosty cen długu, potem pojawiły się trwające kilka miesięcy spadki, a pod koniec roku ceny znów mocno zaczęły rosnąć. Łącznie w całym 2006 roku i z polskich obligacji wyniosły mniej niż +5%. Dla porównania fundusze pieniężne pozwoliły zarobić swoim klientom ponad +4%. Potwierdziły się również prognozy analityków w odniesieniu do rynków walutowych. PLN umocniło się w stosunku do większości walut. W przypadku USD umocnienie w stosunku do PLN wyniosło prawie 11%, a dla EUR 0,7%. Wśród oszczędzających w funduszach inwestycyjnych najwięcej powodów do zadowolenia mieli posiadacze jednostek uczestnictwa i certyfikatów produktów polskich akcji (AKP). Od początku roku średnia stopa zwrotu dla tej grupy wyniosła +48%. Zdecydowanie większe i przyniosły fundusze małych i średnich spółek. Ponad +87% u zanotowali uczestnicy DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek. W przypadku funduszy dłużnych (PDP) średnia stopa zwrotu to +3,9%, a funduszy rynku pieniężnego +3,6%. Fundusze mieszane (MIP) przyniosły średnią stopę zwrotu na poziomie +21%, a stabilnego wzrostu (SWP) +13%. W grudniu główny indeks WGPW wzrósł o +0,4%. Ceny w poszczególnych segmentach rynku akcji nie rosły jednak równomiernie. Straty przyniosły inwestycje w małe i średnie spółki. Mierzący koniunkturę w tym segmencie indeks MIDWIG stracił -3,8%. Po kilkudziesięcioprocentowym wzroście cen akcji mniejszych przedsiębiorstw jaki miał miejsce w okresie od października do listopada, w grudniu przyszedł zatem czas na niewielką korektę. Wzrostowy trend utrzymał się fundusze z notą długoterminowym 4 stycznia 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. w u z grupy AKP Arka BZ WBK Akcji FIO Legg Mason Akcji FIO UniKorona Akcje FIO z grupy MIP Arka BZ WBK Zrównoważony FIO KBC Beta SFIO z grupy SWP Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO SFIO Telekomunikacji Polskiej z grupy PDP Pioneer Obligacji Skarbowych FIO ING SFIO Obligacji 2 KBC Papierów Dłużnych FIO z grupy RPP KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO CitiPłynnościowy SFIO z grupy PDE Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO z grupy PDU Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-akz 2.40% 6.84% 5.71% SAFU-mip 0.99% 21.47% 63.59% SAFU-swp 0.46% 12.81% 39.51% SAFU-rpp 0.32% 3.61% 13.93% SAFU-pdp 0.29% 3.86% 17.29% SAFU-pdz 0.10% -4.56% % SAFU-akp -0.05% 47.67% % (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy natomiast wśród polskich blue-chipów. Indeks WIG20 ał +2%. Liderami grudniowych wzrostów okazały się branże telekomunikacyjna i bankowa. Subindeksy WIG-Banki oraz WIG-Telekomunikacja ały odpowiednio o +7,1% i +8,5%. Na drugim końcu znalazł się natomiast sektor spożywczy. Mierzący w nim koniunkturę subindeks WIG-Spożywczy stracił -16%. Dla porównania w listopadzie wzrósł on o +22% i był to najbardziej dochodowy sektor na GPW. W grupie funduszy AKP inwestujących w polskie akcje najwyższą stopę zwrotu wypracował Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny, który w minionym miesiącu zwiększył wartość jednostki uczestnictwa o +4,3%. Na drugim końcu znalazły się fundusze akcji małych i średnich spółek. Poza PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, który w grudniu zarobił +0,4% wszystkie pozostałe fundusze tego typu zakończyły miniony miesiąc kilkuprocentową stratą. Średnia stopa zwrotu dla wszystkich produktów z grupy AKP wyniosła -0,1%. Jest to wartość słabsza od benchmarku dla produktów z grupy funduszy akcji polskich składającego się w 75% z wyników WIG i 25% indeksu rynku pieniężnego, któremu ał na wartości +0,4%. W końcu roku korzystnie kształtowała się koniunktura na giełdach europejskich. Indeks Dow Jones Euro Stoxx 50 poszedł w górę o +3,3% wyraźnie pokonując próg 4100 pkt. Trochę słabiej radziły sobie indeksy za oceanem. Dow Jones Industrial Average wzrósł o +2%, a S&P 500 o +1,3%. Trend wzrostowy utrzymywał się również na sąsiednich rynkach. Węgierski BUX ał ponad +8%, a czeski PTX ponad +1%. Sprzyjająca koniunktura na zagranicznych rynkach akcji zaowocowała dobrymi wynikami większości funduszy lokujących aktywa w papiery udziałowe poza Polską. Dodatkowo na rynku walutowym USD umocnił się w stosunku do PLN o 0,7%, a do EUR o 0,4%, co jeszcze poprawiło wyrażone w PLN wyniki funduszy inwestujących zagranicą. Najwyższe stopy zwrotu wśród produktów tworzących grupę AKZ zanotowały inwestujące w krajach Europy wschodzącej PZU FIO Akcji Nowa Europa oraz UniAkcje Nowa Europa FIO, które w grudniu zwiększyły

2 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 wartość jednostki uczestnictwa o prawie +5% (w PLN). Najsłabsze wyniki wypracowały inwestujące w spółki z rynku japońskiego PKO/CS ŚFW SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek Japońskich oraz Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Japońskiego. Osiągnięta przez nie stopa zwrotu wyniosła niecałe +0,4% (w PLN). Grudzień nie okazał się zbyt pomyślny dla rynku obligacji. Wprawdzie ceny długu wzrastały, jednak siła tego wzrostu była zbliżona do dużo bezpieczniejszego rynku pieniężnego. Indeks IROS ał +0,4%. Dla porównania w listopadzie było to +0,9%, a w październiku +1,6%. Najbardziej ownym funduszem z grupy PDP okazał się SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, którego wartość jednostki uczestnictwa wzrosła w grudniu o +0,9%. Najsłabszy okazał się natomiast grupy funduszy o wysokiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych - BPH FIO Obligacji 2, który zwiększył wartość jednostki o +0,1%. Średnia stopa zwrotu z 29 funduszy inwestujących w polskie obligacje wyniosła +0,3%. Wyniki funduszy inwestujących w papiery dłużne na zagranicznych rynkach również nie zachwyciły. Średnia stopa zwrotu dla produktów lokujących aktywa w instrumenty dłużne denominowane w Euro wyniosła -0,04% (w PLN). Najlepszy okazał się PKO/CS ŚFW subfundusz Dłużny EUR, który zarobił +0,3% (w PLN). Najsłabszy wynik osiągnął natomiast BPH FIO Europejskich Obligacji, którego jednostka spadła w grudniu o -0,7%. Wśród funduszy obligacji dolarowych najwyższy w minionym miesiącu osiągnął Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (+1% w PLN), a najsłabszy wynik wypracował BPH FIO Dolarowych Obligacji, który zakończył miesiąc stratą -0,5% (w PLN). Średnia stopa zwrotu dla całej grupy PDU wyniosła +0,2%. Ze względu na osłabienie się PLN do USD oraz EUR wyniki jednostek walutowych funduszy z grup PDE oraz PDU były nieco słabsze. Indeks bonów skarbowych wzrósł w grudniu o +0,33%, czyli nieco mniej niż w listopadzie (+0,35%). Średnia stopa zwrotu funduszy rynku pieniężnego wyniosła +0,32%. Najlepszy wynik wypracowały fundusze Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO (+0,4%) oraz KBC Pieniężny FIO (+0,4%). Najsłabszą stopę zwrotu osiągnął natomiast fundusz BPH FIO Skarbowy (+0,2%) oraz GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego (+0,2%). Spadające w grudniu ceny akcji małych i średnich spółek oraz niewielkie wzrosty cen długu znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy hybrydowych. W przypadku produktów mieszanych (zrównoważonych i aktywnej alokacji) średnia stopa zwrotu to +1%, a produktów stabilnego wzrostu +0,5%. Wśród funduszy mieszanych inwestujących przeciętnie połowę aktywów w akcje, najlepszy wynik osiągnął Arka BZ WBK Zrównoważony FIO. W minionym miesiącu wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła o +2,8%. Dla porównania benchmark dla grupy MIP składający się w 50% z wyników indeksu WIG i w 50% wyników indeksu rynku pieniężnego, ał w tym czasie +0,4%. Kilka produktów mieszanych zakończyło stratą. Najwięcej (-1%) stracił Millennium FIO Zrównoważony. W grupie funduszy stabilnego wzrostu najwyższą stopę zwrotu wypracowały PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek (+1,5%) oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO (+1,5%). Średni dla tej grupy wyniósł +0,5%. Aż 6 funduszy z grupy SWP zakończyło miniony miesiąc spadkiem wartości jednostki. Najwyższą stratę zanotował Millennium FIO Stabilnego Wzrostu (-0,5%). Komentarz do ów W grudniu dzięki wystarczająco długiej historii kilka kolejnych funduszy zadebiutowało w przygotowywanych przez nas ach, bazujących na wskaźniku efektywności łączącym zarówno jak i ryzyko. Wśród debiutantów w ach długoterminowych (36 miesięcy) znajdziemy dwa fundusze GTFI (Akcji oraz Stabilnego Wzrostu), które otrzymały w swoich grupach oceny 2a. Identyczną ocenę uał w grupie funduszy polskich papierów dłużnych (PDP) SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ, po raz pierwszy uczestniczący w u długoterminowym. W horyzoncie krótkoterminowym (12 miesięcy) pierwsze oceny uały fundusze Allianz Aktywnej Alokacji FIO (3a) oraz należący do grupy stabilnego wzrostu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (2a). Znacznie korzystniej wypadły debiuty dwóch funduszy z grupy PDP i RPP: PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO uał notę 4a, a wśród funduszy pieniężnych i gotówkowych z identyczną oceną zadebiutował Alianz Pieniężny FIO. W grudniu, z uwagi na wystarczającą historię, dokonaliśmy również po raz pierwszy oceny funduszy działających w grupie MIZW, czyli realizujących politykę funduszy mieszanych lecz inwestujących w aktywa denominowane w walutach obcych oraz dokonujących wyceny jednostek w walutach. Liderem tej grupy z oceną 5a w pierwszym u został wyceniany w USD Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Dynamiczny USD (USD). W czołówce ów długoterminowych większość liderów utrzymała swoje pozycje sprzed miesiąca, z drobnymi wyjątkami. W grupie funduszy polskich akcji (AKP) do grona funduszy z notą 5a ponownie trafił Legg Mason Akcji FIO, zastępując w nim Commercial Union FIO subfundusz CU Polskich Akcji. Wśród funduszy mieszanych (MIP) najwyższą ocenę uał KBC Beta SFIO, który przez wiele miesięcy otrzymywał ocenę 4a w u krótkoterminowym. Wśród funduszy polskich papierów dłużnych do grona liderów trafił kolejny przedstawiciel tego TFI - KBC Papierów Dłużnych FIO. Ostatnia zmiana wśród najlepszych dotyczyła funduszu Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO, który uał najwyższą ocenę w grupie funduszy inwestujących w papiery dłużne denominowane w euro. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 DWS Polska FIO Top 50 Europa 3.82% wrz PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa FIO 1.82% wrz PZU FIO Akcji Nowa Europa 4.63% lis Pioneer Akcji Europejskich FIO 3.48% wrz UniGlobal FIO 2.66% wrz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 1.55% wrz PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek Japońskich 0.33% lis 2008

3 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 3 z 8 8 Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego 2.24% maj 2009 maj Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 3.43% maj 2009 maj UniAkcje Nowa Europa FIO 4.74% cze 2009 cze Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku 1.11% lip 2009 lip Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Japońskiego 0.39% lip 2009 lip BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 1.91% wrz 2009 wrz PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Japońskiego Rynku Akcji 3.69% lis 2009 lis PZU SFIO Funduszy Zagranicznych PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny 1.41% lis 2009 lis PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Amerykańskiego Rynku Akcji 1.74% lis 2009 lis PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Europejskiego Rynku Akcji 1.74% lis 2009 lis Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO - gru 2009 gru DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus - sty 2010 sty 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 Arka BZ WBK Akcji FIO 3.40% 2 Legg Mason Akcji FIO 0.91% 3 UniKorona Akcje FIO -0.66% 4 Commercial Union FIO subfundusz CU Polskich Akcji -0.15% 5 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek -1.55% 6 DWS Polska FIO Akcji Plus 0.01% 7 BPH FIO Akcji -0.49% 8 SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji 0.17% 9 ING SFIO Akcji % 10 ING FIZ Akcji -0.66% 11 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 3.18% 12 ING FIO Akcji 0.34% 13 SEB 3 - Akcji FIO 1.20% 14 GTFI FIO Akcji -0.08% 15 Millennium FIO Akcji -1.98% 16 Pioneer Akcji Polskich FIO -0.19% 17 PKO/Credit Suisse Akcji FIO -0.11% 18 DWS Polska FIO Akcji 1.82% 19 ING FIO Średnich i Małych Spółek -3.17% wrz AIG FIO Akcji 0.32% cze Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO -3.60% lip FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji -0.36% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 2.22% lut 2008

4 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 4 z 8 24 Allianz Akcji FIO 0.64% sty KBC Portfel Akcyjny SFIO 1.59% kwi 2009 kwi PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 0.43% maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus 0.08% cze 2009 cze BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek -6.83% wrz 2009 wrz PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek -1.79% wrz 2009 wrz KBC Akcyjny FIO 1.20% paź 2009 paź Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO -2.46% paź 2009 paź AIG FIO Małych i Średnich Spółek -2.04% lis 2009 lis Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 4.25% lis 2009 lis Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji - gru 2009 gru 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2.76% 2 KBC Beta SFIO 1.72% 3 UniKorona Zrównoważony FIO -0.65% 4 BPH FIO Aktywnego Zarządzania -0.30% 5 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO 0.47% 6 SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony 0.16% 7 DWS Polska FIO Zrównoważony 0.31% 8 ING FIO Zrównoważony 0.31% 9 KBC Aktywny FIO 0.97% 10 PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 0.12% 11 Millennium FIO Zrównoważony -0.99% 12 Pioneer Zrównoważony FIO 0.96% 13 Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 2.48% wrz PZU FIO Zrównoważony 2.50% lis Allianz Aktywnej Alokacji FIO 0.36% gru SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji -0.87% lip Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 FIO 1.13% sie Pioneer Wzrostu Mix60 FIO 1.59% sie UniAktywnaAlokacja(95%) FIO 1.46% cze 2009 cze ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus 0.16% cze 2009 cze PZU SFIO Ochrony Majątku 0.52% wrz 2009 wrz Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany - gru 2009 gru ING Parasol SFIO subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus - gru 2009 gru 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu)

5 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 5 z 8 1 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 1.23% 2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO 1.46% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej 0.36% 4 ING FIO Stabilnego Wzrostu 0.39% 5 Commercial Union FIO subfundusz CU Stabilnego Inwestowania 0.19% 6 KBC Stabilny FIO 0.93% 7 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 1.47% 8 BPH FIO Stabilnego Wzrostu -0.07% 9 SKARBIEC-III FILAR FIO 0.23% 10 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 0.05% 11 GTFI FIO Stabilnego Wzrostu 0.31% 12 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 0.43% 13 Legg Mason Senior SFIO 0.28% 14 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 0.30% 15 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu FIO 0.59% 16 ING FIZ Stabilnego Wzrostu 0.12% 17 Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 0.18% sty AIG FIO Stabilnego Wzrostu 0.13% cze Commercial Union FIO subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu -0.19% paź % sty DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu 0.30% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 1.06% lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % mar BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % cze Millennium FIO Stabilnego Wzrostu -0.53% lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % gru SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji -0.39% lip BPH FIZ Pro Lokata 0.18% sty Pioneer Dochodu Mix 20 FIO 0.73% sie UniStoProcent Plus FIO 0.54% paź BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % lut 2009 lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 0.23% cze 2009 cze UniStoProcent Bis FIO -0.02% cze 2009 cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % wrz 2009 wrz PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ 1.45% paź 2009 paź Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 0.00% paź 2009 paź 2007

6 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 6 z 8 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO 0.41% 2 ING SFIO Obligacji % 3 KBC Papierów Dłużnych FIO 0.31% 4 Pioneer Obligacji Plus FIO 0.30% 5 Arka BZ WBK Obligacji FIO 0.23% 6 Pioneer Obligacji FIO 0.39% 7 UniKorona Obligacje FIO 0.54% 8 SEB 5 - Obligacji Skarbowych FIO 0.20% 9 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 0.35% 10 SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.86% 11 BPH FIO Obligacji % 12 Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji 0.39% 13 GTFI FIO Obligacji Skarbowych 0.37% 14 SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ 0.28% 15 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0.20% 16 Legg Mason Obligacji FIO 0.23% 17 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.52% 18 Millennium FIO Papierów Dłużnych 0.29% 19 ING FIO Obligacji 0.43% 20 SKARBIEC-OBLIGACJA FIO Instrumentów Dłużnych 0.28% 21 PKO/Credit Suisse Obligacji FIO 0.23% 22 AIG FIO Obligacji 0.57% cze Pioneer Lokacyjny FIO 0.38% sie PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO 0.19% gru BPH FIO Obligacji % sie Allianz Obligacji FIO 0.57% sty KBC Portfel Obligacyjny SFIO 0.35% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus 0.32% cze 2009 cze Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny 0.21% lis 2009 lis Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Skarbowy - gru 2009 gru 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 KBC Gamma SFIO 0.38% 2 UniWibid SFIO 0.32% 3 CitiPłynnościowy SFIO 0.32%

7 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 7 z 8 4 GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych 0.32% 5 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.35% 6 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0.43% 7 UniKorona Pieniężny FIO 0.35% 8 ING FIO Gotówkowy 0.31% 9 KBC Pieniężny FIO 0.42% 10 Pioneer Pieniężny FIO 0.31% 11 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.33% 12 Commercial Union FIO subfundusz CU Depozyt Plus 0.33% 13 Legg Mason Pieniężny FIO 0.31% 14 SKARBIEC-KASA FIO Rynku Pieniężnego 0.25% 15 PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 0.26% 16 BPH FIO Skarbowy 0.24% 17 Millennium FIO Pieniężny 0.30% 18 GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego 0.23% 19 Allianz Pieniężny FIO 0.29% gru AIG FIO Pieniężny 0.38% kwi PZU FIO Gotówkowy 0.28% lip DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 0.26% wrz SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO 0.34% kwi PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 0.28% kwi SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.29% lip KBC Portfel Pieniężny SFIO 0.42% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus 0.26% cze 2009 cze Fundusze inwestycyjne z grupy MIZW () Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Dynamiczny USD (USD) 0.93% gru ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro (EUR) 2.07% gru ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych (USD) Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Dynamiczny EUR (EUR) PZU SFIO Funduszy Zagranicznych PZU Subfundusz Zrównoważony Zagraniczny (EUR) 0.46% gru % gru % gru % lis 2009 lis 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 0.12% 2 DWS Polska SFIO Euroobligacji -0.15%

8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 8 z 8 3 Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO -0.44% 4 SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych 0.18% 5 BPH FIO Europejskich Obligacji -0.69% 6 SEB 6 - Euro Lokata FIO 0.11% lip PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny EUR 0.29% lis AIG FIO Zagranicznych Obligacji 0.22% cze 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 0.97% 2 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO 0.12% 3 Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ 0.78% 4 Millennium FIO Dolarowa Lokata 0.68% 5 SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych 0.92% 6 BPH FIO Dolarowych Obligacji -0.45% 7 UniDolar Obligacje FIO 0.58% kwi KBC Dolar FIZ -4.27% mar DWS Polska FIO USD Obligacji 0.62% lut PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny USD 0.95% lis 2008 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Po wielu znakomitych lub co najmniej dobrych miesiącach na rynkach finansowych w ostatnim okresie, przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji, w szczególności na rynku

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Miesiąc na rynku funduszy Mocnym akcentem zakończyły rok 2004 fundusze inwestujące w papiery wartościowe na polskim rynku kapitałowym. Wzrost wycen wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje pierwszych 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Pierwszy miesiąc nowego roku, szczególnie jego koniec, wniósł nieco zamieszania na rodzimy rynek akcji. Do 30 stycznia wśród inwestorów niepodzielnie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych sierpień 2008 Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Miesiąc na rynku funduszy Październik miesiącem oszczędzania ten znany slogan znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. W skali

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji.

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo