Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006"

Transkrypt

1 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek papierów udziałowych nie notował już od dawna. Oczywiście na wzrostach skorzystali również posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy mieszanych (MIP) i stabilnego wzrostu (SWP), których znaczna część portfela inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Kwiecień nie był natomiast korzystny dla produktów dłużnych (PDP). Obniżki cen obligacji wpłynęły na spadek wartości jednostek uczestnictwa wielu z nich. Umocnienie się złotego względem większości obcych walut wpłynęło niekorzystnie na fundusze inwestujące na zagranicznych rynkach. Szczególnie słabo wypadły produkty z grupy PDE (papierów dłużnych denominowanych w euro) oraz PDU (papierów dłużnych denominowanych w dolarach). Znaczne straty z tego powodu odnotowały też fundusze akcji zagranicznych (AKZ). Skala wzrostów w grupie funduszy AKP była wyraźnie wyższa niż w poprzednich dwóch miesiącach. Najlepszym z funduszy okazał się inwestujący w kontrakty terminowe związane z różnymi kategoriami aktywów Superfund SFIO Subfundusz C, którego wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o 14%. Największy kwietniowy spadek należy do funduszu BPH FIO Dolarowych Obligacji (-5,5%). W sumie aż 5 funduszy osiągnęło stopę zwrotu wyższą niż 10%: dwa spośród nich należą do grupy AKP, a trzy do grupy pozostałych (XXX). fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKZ DWS Polska FIO Top 50 Europa z grupy AKP Arka BZ WBK Akcji FIO UniKorona Akcje FIO Commercial Union FIO Polskich Akcji z grupy MIP Arka BZ WBK Zrównoważony FIO UniKorona Zrównoważony FIO z grupy SWP Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO Commercial Union FIO Stabilnego Inwestowania Kwiecień okazał się bardzo udany dla polskich akcji. Główny indeks warszawskiej GPW zakończył miesiąc na poziomie bliskim 44 tys. punktów, co zaowocowało największą zwyżką od sierpnia 2003 roku (+9,4%). Wynik ten jest dowodem na to, że ciągle mamy duży potencjał wzrostu na polskim rynku papierów udziałowych. Dla porównania w marcu WIG wzrósł o 3,5 %, w lutym o 2,6%, a w styczniu o 6,3%. Średnia stopa zwrotu, jaką w kwietniu wypracowały fundusze inwestycyjne wyniosła 8,4%, a więc nieco mniej niż wynik indeksu WIG. Liderami wzrostów po raz pierwszy od kilku miesięcy okazały się największe spółki. Indeks WIG20 ał aż 11,5%, co jest najlepszym wynikiem od sierpnia 2003 roku. W efekcie liderami w kwietniu okazały się fundusze, lokujące znaczną część aktywów w dużych spółkach. Ponad dziesięcioprocentowy wzrost jednostki uczestnictwa zanotowały ING FIZ Akcji (11,2%) oraz Skarbiec Akcja FIO Akcji (10,1%). Najbardziej owna w kwietniu okazała się branża paliwowa. Subindeks WIG Paliwa opisujący koniunkturę w tym segmencie rynku wzrósł o 10%. Szczególnie owne okazały się dla niego akcje PGNiG (13,5%) oraz Lotos (13,4%). Powody do zadowolenia mogą mieć również ci, którzy ulokowali oszczędności w papierach udziałowych banków oraz spółek spożywczych. Akcje PKO BP ały 11,2%, a Pekao S.A. 7,9. Słabe wyniki zanotowała bardzo owna w poprzednich miesiącach branża budowlana. Subindeks WIG Budownictwo wzrósł w kwietniu o 0,07%. Rekordowy, 35,5% wzrost zanotowały w kwietniu akcje KGHM. W kwietniu bardzo dobrze radziły sobie najmniejsze spółki polskiej giełdy. Indeks WIRR ał 12%, co jest wynikiem zbliżonym do poprzednich dwóch miesięcy. Nieco słabszy potencjał wzrostu miały w kwietniu średnie spółki (MIDWIG wzrósł o 5,5%). Mimo wszystko jest to wynik lepszy niż w marcu (3,2%) oraz lutym (0,6%). Wyniki jednego funduszu inwestującego w segmencie małych spółek ING FIO Średnich i Małych Spółek były lepsze od średniej dla grupy AKP, a dwóch pozostałych: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO oraz DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek - wypadły słabiej. z grupy PDP ING SFIO Obligacji 2 KBC Papierów Dłużnych FIO UniKorona Obligacje FIO z grupy RPP KBC Gamma SFIO CitiPłynnościowy SFIO GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-akp 8.39% 59.25% % SAFU-mip 4.85% 33.79% 77.99% SAFU-swp 2.62% 18.43% 44.30% SAFU-rpp 0.23% 4.03% 14.62% SAFU-pdp -0.08% 4.90% 14.66% SAFU-akz -0.52% 11.84% 23.60% (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy W minionym miesiącu europejskie parkiety dotknęła niewielka korekta. Indeks Dow Jones Euro Stoxx 50 stracił 0,4% i zakończył miesiąc na poziomie 3839,9 punktów. Wciąż dobra koniunktura panuje w Stanach Zjednoczonych. Podstawowy indeks nowojorskiej giełdy wzrósł o 1,2%, co jest najlepszym od 3 miesięcy wynikiem. Niestety umocnienie się złotówki znacznie pogorszyło wyniki funduszy inwestujących w walory europejskich i amerykańskich spółek. Jedynie dwa z nich: PZU FIO Akcji Nowa Europa oraz PKO/CS Akcji Nowa Europa zakończyły miesiąc wzrostami. Były to jednak podmioty, które lokują aktywa głównie na rynkach naszego regionu. Jednostki uczestnictwa pozostałych podmiotów straciły na wartości. Największe straty przyniosły inwestorom Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (-3,2%) oraz BPH FIO Top Ameryka (-3,9%). Średnia ważona stopa zwrotu dla funduszy akcji zagranicznych wyniosła (-0,5%). Kwiecień przyniósł kontynuację spadków cen długu na polskim rynku. Na szczęście jego wielkość była niewielka. Indeks IROS mierzący koniunkturę na rynku długu stracił 0,04%. To znacznie mniej niż w marcu, gdy wartość IROS spadła o 0,28%. W efekcie większość funduszy papierów dłużnych zanotowała w minionym miesiącu niewielki spadek (szczególnie te posiadające obligacje o długim horyzoncie zapadalności). Najsłabszy okazał się PKO/CS Obligacji Extra FIO, którego jednostka uczestnictwa straciła 0,5%. Najlepiej poradził sobie zarządzający funduszem Pioneer Lokacyjny FIO, który zakończył miesiąc iem na poziomie 0,4%. Łącznie średnia ważona stopa zwrotu dla funduszy krajowych papierów dłużnych wyniosła w kwietniu -0,08% (przy zwrocie z benchmarku w wysokości (-0,04%). Wyniki funduszy rynku pieniężnego były nieco niższe niż w marcu. Średnia stopa zwrotu 27 produktów wyniosła 0,23% i była niższa od benchmarku, który wzrósł o 0,3%. Najwyższy wypracował GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych (0,32%). W kwietniu słabe wyniki osiągnęły fundusze obligacji denominowanych w euro oraz dolarach amerykańskich. Średnia stopa zwrotu produktów inwestujących w dłużne papiery europejskie (PDE) wyniosła (-1,85%), a w obligacje amerykańskie (PDU) (-4,2%). Jednostki prawie wszystkich funduszy straciły na wartości. Wpływ na to miało przede wszystkim umocnienie się

2 złotówki. Kurs PLN/EUR spadł o 1,6%, a PLN/USD o 5,1%. Stopy zwrotu tych samych produktów wyrażone w walutach były dużo lepsze. Należący do grupy PDU Commercial Union FIO Walutowy ał w USD 2,1%, a wyceniana w EUR jednostka DWS Polska SFIO Euroobligacji wzrosła o 0,5%. Za bardzo dobre możemy uznać kwietniowe wyniki funduszy hybrydowych. Średnia stopa zwrotu dla grupy MIP wyniosła 4,85%, a SWP 2,62%. Wzrosty są przede wszystkim zasługą dobrej koniunktury na rynku akcji. Indeks dla funduszy mieszanych, na który składają się w 50% z wyniki WIG i 50% IROS, ał w minionym miesiącu 4,6%. Stopa zwrotu z części akcyjnej benchmarku wyniosła 4,7%, a z części dłużnej (-0,02%). W przypadku produktów z grupy SWP benchmark składający się w 20% z wyników WIG i 80% IROS, ał 1,8%. Część akcyjna benchmarku wzrosła o 1,9%, a część dłużna o (-0,03%). Najlepszym produktem mieszanym okazał się Beta SFIO, którego wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o 8,7%. Najgorszy wynik zanotował PKO/CS Zrównoważony (2,1%). W grupie funduszy stabilnego wzrostu najlepszy okazał się BPH Bezpieczna Inwestycja 1 (4,5%), a najsłabszy BPH FIZ Pro Lokata (0,0%). Komentarz do ów W u za miesiąc sklasyfikowaliśmy 79 funduszy w długoterminowej perspektywie inwestycyjnej (36 miesięcy) oraz 129 funduszy w perspektywie krótkoterminowej (12 miesięcznej). W u trzyletnim nie odnotowaliśmy żadnych zmian w grupie funduszy z najwyższymi notami. Wśród funduszy akcyjnych najwyższe oceny na poziomie 5a utrzymały: Arka BZ WBK Akcji FIO UniKorona Akcje FIO, CU FIO Polskich Akcji, wśród funduszy mieszanych liderami pozostały Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, UniKorona Zrównoważony FIO, a fundusze Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO oraz CU FIO Stabilnego Inwestowania przewodzą zestawieniu funduszy stabilnego wzrostu. Zmiany w stosunku do marca pojawiły się w u krótkoterminowym. W grupie AKP notę 5a utracił BPH FIO Akcji, a jego pozycję zajął ING FIZ Akcji. Pozycję lidera wśród funduszy mieszanych utracił BPH FIO Aktywnego Zarządzania na rzecz Beta SFIO. W grupie produktów stabilnego wzrostu ocenę 5a utracił Skarbiec III Filar FIO. Do grona liderów naszego u wśród produktów PDP dołączył Pioneer Obligacji Plus FIO a swoją pozycję wśród najlepszych utracił PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez. Jedną zmianę odnotowaliśmy również dla funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach. Ocenę 5a otrzymał CitiObligacji Dolarowych FIZ zastępując w tym gronie fundusz Millennium FIO Dolarowa Lokata. Wśród produktów papierów dłużnych denominowanych w euro liderem pozostał Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO, a wśród funduszy akcji zagranicznych DWS Polska FIO Top 50 Europa. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 DWS Polska FIO Top 50 Europa -1.00% 2 UniGlobal FIO -1.96% 3 BPH FIO Top Europa -1.07% 4 Pioneer Akcji Amerykańskich FIO -3.20% 5 BPH FIO Top Ameryka -3.91% 6 Pioneer Akcji Europejskich FIO -1.31% kwi PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa FIO 3.22% wrz 2008 wrz PZU FIO Akcji Nowa Europa 5.17% lis 2008 lis 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 Arka BZ WBK Akcji FIO 7.89% 2 UniKorona Akcje FIO 9.02% 3 Commercial Union FIO Polskich Akcji 9.43% 4 SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji 10.11% 5 ING FIO Akcji 9.31% 6 DWS Polska FIO Akcji Plus 9.17% 7 ING SFIO Akcji % 8 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 5.47% 9 BPH FIO Akcji 8.72% 10 Pioneer Akcji Polskich FIO 9.24% 11 CitiAkcji FIO 9.62% 12 PKO/Credit Suisse Akcji FIO 5.26% 13 SEB 3 - Akcji FIO 7.30% 14 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 9.70%

3 15 DWS Polska FIO Akcji 8.95% 16 Millennium FIO Akcji 6.68% 17 ING FIZ Akcji 11.16% lis AIG FIO Akcji 8.16% cze GTFI FIO Akcji 8.10% gru FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji 7.55% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 9.10% lut Allianz Akcji FIO 8.20% sty Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 5.36% lip 2008 lip ING FIO Średnich i Małych Spółek 9.48% wrz 2008 wrz KBC Portfel Akcyjny SFIO - kwi 2009 kwi 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 5.72% 2 UniKorona Zrównoważony FIO 4.74% 3 Beta SFIO 8.67% 4 ING FIO Zrównoważony 4.93% 5 BPH FIO Aktywnego Zarządzania 4.86% 6 SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony 5.16% 7 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO 4.22% 8 KBC Aktywny FIO 5.91% 9 Pioneer Zrównoważony FIO 4.52% 10 PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 2.06% 11 DWS Polska FIO Zrównoważony 5.02% 12 Millennium FIO Zrównoważony 4.39% 13 SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 2.18% lip 2008 lip Pioneer Wzrostu Mix60 FIO 3.31% sie 2008 sie Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 6.77% wrz 2008 wrz PZU FIO Zrównoważony 5.80% lis 2008 lis Allianz Aktywnej Alokacji FIO 4.19% gru 2008 gru 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu) 1 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO 3.02% 2 Commercial Union FIO Stabilnego Inwestowania 2.77% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej 2.92% 4 KBC Stabilny FIO 3.35% 5 ING FIO Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus 3.12% 6 SKARBIEC-III FILAR FIO 2.87% 7 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 4.01% 8 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 2.09% 9 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 0.84% 10 CitiSenior SFIO 2.38%

4 11 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu FIO 1.68% 12 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 2.97% maj BPH FIO Stabilnego Wzrostu 2.84% lip BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % mar SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 3.27% lut UniStoProcent Plus FIO 3.25% paź AIG FIO Stabilnego Wzrostu 2.28% cze Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 3.25% sty Commercial Union FIO Ochrony Kapitału Plus 2.17% paź GTFI FIO Stabilnego Wzrostu 2.38% gru Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 2.53% sie DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu 3.13% sty FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu 2.10% sty ING FIZ Stabilnego Wzrostu 1.90% lis BPH FIZ Pro Lokata 0.00% sty Millennium FIO Stabilnego Wzrostu 2.30% lut SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 1.22% lip 2008 lip Pioneer Dochodu Mix 20 FIO 1.04% sie 2008 sie Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 FIO 2.21% sie 2008 sie BPH Bezpieczna Inwestycja3 FIZ 4.10% gru 2008 gru BPH Bezpieczna Inwestycja4 FIZ 2.58% lut 2009 lut 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 ING SFIO Obligacji % 2 KBC Papierów Dłużnych FIO -0.06% 3 UniKorona Obligacje FIO 0.06% 4 Arka BZ WBK Obligacji FIO 0.08% 5 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ -0.04% 6 KBC Obligacyjny FIO -0.21% 7 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0.09% 8 Pioneer Obligacji Plus FIO 0.08% 9 Pioneer Obligacji FIO 0.09% 10 SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych -0.15% 11 BPH FIO Obligacji -0.04% 12 CitiObligacji FIO -0.16% 13 Commercial Union FIO Obligacji 0.14% 14 GTFI FIO Obligacji Skarbowych 0.03% 15 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych -0.39% 16 ING FIO Obligacji 0.01% 17 Millennium FIO Papierów Dłużnych -0.13% 18 SKARBIEC-OBLIGACJA FIO Instrumentów Dłużnych 0.06% 19 PKO/Credit Suisse Obligacji FIO -0.16%

5 20 AIG FIO Obligacji -0.17% cze SEB 5 - Obligacji Skarbowych FIO -0.11% cze Pioneer Obligacji Skarbowych FIO 0.00% sie SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ 0.21% gru Allianz Obligacji FIO -0.30% sty BPH FIO Obligacji % sie 2008 sie Pioneer Lokacyjny FIO 0.39% sie 2008 sie PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO -0.50% gru 2008 gru KBC Portfel Obligacyjny SFIO - kwi 2009 kwi 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 KBC Gamma SFIO 0.26% 2 CitiPłynnościowy SFIO 0.29% 3 GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych 0.32% 4 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.28% 5 UniKorona Pieniężny FIO 0.29% 6 KBC Pieniężny FIO 0.15% 7 ING FIO Gotówkowy 0.17% 8 Pioneer Pieniężny FIO 0.24% 9 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.26% 10 Commercial Union FIO Depozyt Plus 0.20% 11 Arka BZ WBK Ochrona Kapitału FIO 0.10% 12 CitiPieniężny FIO 0.20% 13 SKARBIEC-KASA FIO Rynku Pieniężnego 0.25% 14 PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 0.13% 15 Millennium FIO Pieniężny 0.18% 16 GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego 0.22% 17 UniWibid SFIO 0.31% maj SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO 0.21% kwi BPH FIO Skarbowy 0.24% lip PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 0.24% kwi AIG FIO Rynku Pieniężnego 0.19% kwi SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.22% lip Skarbiec Kasa Plus SFIO - maj 2005 maj PZU FIO Gotówkowy 0.27% lip 2008 lip DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 0.24% wrz 2008 wrz Allianz Pieniężny FIO 0.23% gru 2008 gru KBC Portfel Pieniężny SFIO - kwi 2009 kwi 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO -1.61% sie SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych -1.35% sie 2006

6 3 AIG FIO Zagranicznych Obligacji -2.39% cze SEB 6 - Euro Lokata FIO -2.43% lip DWS Polska SFIO Euroobligacji -1.74% sie BPH FIO Europejskich Obligacji -1.81% sie Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO -1.98% sie PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny EUR -1.54% lis 2008 lis 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO -4.89% lip CitiObligacji Dolarowych FIZ -4.74% lip KBC Dolar FIZ 2.01% mar Millennium FIO Dolarowa Lokata -4.73% lip SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych -4.61% lip UniDolar Obligacje FIO -5.03% kwi DWS Polska FIO USD Obligacji -4.82% lut Pioneer Obligacji Dolarowych FIO -5.48% lip BPH FIO Dolarowych Obligacji -5.48% lip PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny USD -4.13% lis 2008 lis 2006 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Po wielu znakomitych lub co najmniej dobrych miesiącach na rynkach finansowych w ostatnim okresie, przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji, w szczególności na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Miesiąc na rynku funduszy Mocnym akcentem zakończyły rok 2004 fundusze inwestujące w papiery wartościowe na polskim rynku kapitałowym. Wzrost wycen wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje pierwszych 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Pierwszy miesiąc nowego roku, szczególnie jego koniec, wniósł nieco zamieszania na rodzimy rynek akcji. Do 30 stycznia wśród inwestorów niepodzielnie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Miesiąc na rynku funduszy Październik miesiącem oszczędzania ten znany slogan znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. W skali

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych sierpień 2008 Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 02-11-2004 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych Spośród 35 działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeń na życie, 18 oferuje produkty oparte o ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 20-12-2005

Bardziej szczegółowo