Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały dwa fundusze. Po 12 miesiącach działalności, po raz pierwszy ocenę otrzymały: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO oraz ING (L) Depozytowy (ING S. Fundusze te otrzymały oceny odpowiednio 2a oraz 3a. W najnowszym u na uwagę zasługują poprawy ocen funduszy akcyjnych oraz mieszanych BZ WBK TFI. Arka BZ WBK Akcji otrzymał ocenę 4a w horyzoncie 12 miesięcy, podczas gdy jeszcze kilka miesięcy temu było to 1a. Do wzrostu oceny przyczyniły się głównie poprawiające się wyniki, którym sprzyjała m.in. dobra koniunktura na tureckim rynku akcji. Ostatnie 3 miesiące fundusz kończył w pierwszym kwartylu wyników, dzięki czemu stopa zwrotu za cały rok była lepsza od średniej o blisko 4 pkt proc. Również w przypadku funduszy mieszanych Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu oraz Arka BZ WBK Zrównoważony oceny 12-mies. podskoczyły odpowiednio do 5a oraz 4a. Jednak ich noty długoterminowe wciąż pozostają nie są najlepsze. W grupie funduszy dłużnych warto zwrócić uwagę na 2 zarządzane przez KBC TFI: KBC Portfel Obligacyjny oraz KBC Papierów Dłużnych. W obu przypadkach od kilku mies. obserwujemy poprawę ocen w horyzoncie krótkoterminowym, a w sierpniu ich oceny wzrosły do 4a. Noty długoterminowe wciąż jednak pozostają na poziomie 2a. W grupie funduszy dłużnych skarbowych 2 fundusze: KBC Delta SFIO oraz Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych otrzymały najwyższe oceny (5a) w krótkim horyzoncie czasu. Oba fundusze wypracowały najwyższe stopy zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w swojej grupie, na poziomie +8,7%. W odwrotnej sytuacji znalazł się Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, który jeszcze kilka miesięcy temu należał do najwyżej ocenianych funduszy w grupie. W sierpniu jego ocena 12-mies. spadła do najniższego w historii poziomu - 2a. W grupie funduszy pieniężnych na uwagę zasługuje PZU Gotówkowy, który w horyzoncie 12-mies. otrzymał ocenę 5a, a jego wyniki za okres 12 miesięcy (+%) uplasowały go w czołówce bezpiecznych rozwiązań (w 3-mies. ma wciąż 3a). Z drugiej strony w przypadku funduszu Idea Premium SFIO, którego nota krótkoterminowa od kilku miesięcy wynosiła 1a, w sierpniu również ocena długoterminowa spadła do najniższego poziomu. W ostatnich miesiącach wyraźnie pogorszyły się oceny kilku funduszy TFI Allianz Polska. Po odejściu z towarzystwa Jerzego Kasprzaka, wyniki Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Allianz Akcji Plus, funduszy, którymi zarządzał, są coraz słabsze. Oceny krótkoterminowe obu funduszy spadły już do 1a. Spadki oceny w horyzoncie 12 miesięcy odnotował także Allianz Selektywny, jego nota w sierpniu obniżyła się do 1a. fundusze z notą w u długoterminowym z grupy AKP_MS Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC z grupy AKP_UN Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S Noble Fund Akcji (Noble Funds Quercus Agresywny (Parasolowy S Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors SKOK Akcji (SKOK PARASOL z grupy MIP_ST UniStabilny Wzrost (UniFundusze SFIO Telekomunikacji Polskiej KBC Stabilny (KBC Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors z grupy MIP_ZR UniKorona Zrównoważony (UniFundusze Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors z grupy MIP_AA Noble Fund Mieszany (Noble Funds Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy z grupy PDP_UN UniKorona Obligacje (UniFundusze Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors S Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec z grupy PDP_PS ING Obligacji 2 SFIO Amplico Obligacji (Krajowy z grupy RPP_UN Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors S Superfund Płynnościowy (Superfund S KBC Gamma SFIO KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP S z grupy AKZ_NE Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne S z grupy AKZ_GL Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) Średnia FI AKZ_NE 2.21% 3.10% 7.10% Średnia FI AKP_UN 1.74% -5.84% -0.00% Średnia FI MIP_ZR 1.2% -1.4% 2.09% Średnia FI AKZ_GL 1.25% 10.40% 17.17% Średnia FI MIP_AA 0.9% -5.59% -0.98% Zespół Analiz Online Średnia FI MIP_ST 0.82% 0.97% 8.34% Średnia FI PDP_PS 0.4%.91% 19.88% Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, Średnia FI PDP_UN emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy Średnia FI RPP_UN wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz 0.44% 0.33%.2% 4.79% 19.57% 14.47% analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Średnia FI MIZ_ST 0.20% 8.79% 21.94% Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian Średnia FI AKP_MS akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych -0.25% -.39% -9.91% o12m, - ostatnie 12, 3 miesięcy Copyright by Analizy Online S.A. str. 1/

2 1 2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors 0.% -3.4% 7.7%.4% -0.2% -4.0% 4.7% 5.5% 3 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC -0.7% -2.9% -5.3% 8.3% PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO 0.7% -3.2% -3.7% 8.8% KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S -1.0% -5.1% -3.7% 7.4% Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy -0.8% -7.2% -.9% 3.9% Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium 0.% -4.5% -14.1% 7.4% UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze 0.0% -2.9% -13.3% 5.4% 9 Investor Top 25 Małych Spółek FIO 0.8% -5.3% -1.2% 7.3% 10 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz -2.1% -14.9% -0.2% -10.0% 11 KBC Akcji Małych Spółek SFIO -0.5% -3.4% -17.% 8.5% BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO 12 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec % -9.2% -19.% 4.0% -1.2% -11.0% -18.9% 0.3% 14 ING Średnich i Małych Spółek (ING -1.4% -17.9% -31.0% 1.2% 15 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer 0.8% -17.4% -39.% 3.5% 1 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO (*) -0.1% 0.4% 5.5% 7.3% sty PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy 0.% 7.4% % lut Ipopema m-indeks FIO -0.7% -8.5% - 3.0% wrz Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy S -0.2% -9.4% - 2.4% gru 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) 1 Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S3.5% 1.4% 18.9% 13.9% 2 Noble Fund Akcji (Noble Funds 3.0% 1.8% 18.0% 14.1% 3 Quercus Agresywny (Parasolowy S 1.0% 5.1% 25.2% 11.5% 4 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors 1.2% -0.8% 11.1% 11.9% 5 SKOK Akcji (SKOK PARASOL 3.2% -4.5%.4%.8% UniKorona Akcje (UniFundusze 2.9% 0.1% 9.8% 7.2% 7 Legg Mason Akcji FIO 3.9% -2.% 8.% 7.9% 8 ING Akcji 2 SFIO 2.3% -4.3% 5.5% 7.5% 9 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors 0.1% -4.% 10.5% 4.4% 10 KBC Akcyjny (KBC 2.5% -5.2% 3.7% 8.4% 11 Allianz Akcji Plus (Allianz 1.3% -10.9% 13.1% -1.0% 12 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 1.3% -3.0% -1.8%.2% 13 Investor Akcji Dużych Spółek FIO 3.3% -4.5% 2.8%.3% 14 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 3.8% -2.8% 3.4% 7.0%

3 15 Millennium Akcji (Millennium 2.9% -4.4% -2.3% 8.7% 1 ING Akcji (ING 2.8% -.1% -3.2% 9.7% 17 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP S 2.2% -8.% 2.1% 4.8% 18 Amplico Akcji Plus (Światowy S 2.8% -.9% 0.5% 5.9% 19 Amplico Akcji (Krajowy 2.8% -7.0% -1.%.0% 20 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO 2.5% -.8% -4.5%.3% 21 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole 2.0% 0.4% -3.0% 13.3% 22 Allianz Akcji (Allianz -0.0% -5.1% -2.7% -2.1% 23 Skarbiec Akcja (Skarbiec 3.1% -3.7% -.9% 9.7% 24 BPH Akcji (BPH FIO 2.1% -8.1% -7.9%.3% 25 Investor Akcji FIO 1.7% -8.7% -12.1%.2% 2 Novo Akcji (Novo 3.1% -9.8% -.9% 2.9% 27 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK 3.1% -2.3% -11.0% 12.4% 28 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas 1.9% -.% -14.% 11.9% 29 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer 3.1% -15.5% -32.2% 5.2% 30 ING Selektywny (ING 0.8% -24.7% -30.2% -1.7% 31 Idea Akcji (Idea -15.1% -4.3% -42.1% -3.3% 32 Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus 1.3% 18.7% % maj PKO Akcji Plus (Parasolowy (*) 2.4% -0.9% 3.8% 7.% sty Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż S1.4% 1.7% % lis PKO Akcji FIO (*) 2.9% -0.4% 0.% 8.2% sty Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer 3.9% 1.3% - 9.4% gru Copernicus Akcji (Copernicus 2.0% -3.0% - 8.3% lip PZU FIZ Akcji 3.4% -5.4% - 8.1% sty BPS Akcji (BPS 1.9% -.3% - 3.7% maj AXA Akcji Big Players (AXA 1.4% -.9% - 3.% lip AXA Akcji (AXA 1.0% -11.1% - 1.2% lip Allianz Selektywny (Allianz 0.1% -12.1% % cze Ipopema Agresywny (Ipopema S 2.8% % gru 2014 gru DB Fund Dynamiczny (DB Funds 0.3% kwi 2015 kwi Superfund Akcji (Superfund S 2.1% kwi 2015 kwi Eques Akcji (Eques S 1.7% maj 2015 maj 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) 1 KBC Stabilny (KBC 0.7% 4.4% 15.9% 8.0% 2 UniStabilny Wzrost (UniFundusze 1.5% 4.2% 23.9%.2% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej 1.7% 2.7% 14.7%.7%

4 4 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors 0.8% 3.5% 13.5% 7.7% 5 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole 0.%.2% 11.0% 9.3% ING Stabilnego Wzrostu (ING 1.2% 2.5% 11.3% 7.7% 7 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy 1.2% 2.4% 12.5% 9.1% 8 Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 0.8% 2.5% 10.1% 5.% Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy 9 S Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ 10 WBK Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble 11 Funds 0.9% 0.% 12.0% 5.4% 1.0% 4.8% 8.7% 9.5% -0.7% 2.4% 13.3% 8.0% 12 Legg Mason Senior SFIO 1.4% 1.8% 10.5% 4.4% Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium 13 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO 14 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO 15 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK 1 PARASOL 1.3% 1.2% 7.9% 5.4% 1.3% 1.4% 7.5%.2% 1.1% -0.1% 8.0% 4.5% 1.1% 2.4% 8.0% 4.9% 17 Skarbiec III Filar (Skarbiec 1.5% 2.1% 2.% 7.1% 18 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 0.9% 0.5%.2% 5.9% 19 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors 0.2% 0.5% 7.2% 3.% 20 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo 1.1% -3.1% 2.4% 1.2% 21 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas 0.7% 0.8% 1.3% 7.1% 22 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz 1.0% -0.4% 1.% 2.9% 23 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer 1.% -4.% -11.7% 3.7% 24 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea -.1% -20.4% -10.0% -19.% 25 PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*) 1.3% 4.% 12.4% 7.5% sty PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy (*) 1.2% 4.7% 14.7% 7.% sty BPS Stabilnego Wzrostu (BPS 1.3% 2.7% -.5% maj UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze 1.4% 3.3% - 2.8% sie AXA Stabilnego Wzrostu (AXA 0.3% 0.1% - 4.% lip Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer 2.4% cze 2015 cze 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównoważone) 1 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze 1.8% 3.0% 14.1% 7.% 2 Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors 1.5% 2.1% 13.% 9.% 3 KBC Aktywny (KBC 1.0% 0.1% 9.%.9% 4 ING Zrównoważony (ING 1.8% -0.3% 7.1% 8.2% 5 PZU Zrównoważony (PZU FIO 2.% -0.2% 4.8% 9.3% Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO 1.4% 5.9% 2.8% 11.8% 7 Investor Zrównoważony FIO 1.2% -1.7% 2.5% 5.4% 8 Millennium Zrównoważony (Millennium 2.0% -2.4% 0.2% 5.2%

5 9 Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK 1.9% 3.% 0.7% 11.% 10 Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec 2.2% -0.% -5.3% 7.9% 11 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO 1.% -3.4% 0.5% 4.8% 12 Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo 2.3% -5.8% -5.1% 2.1% 13 Pioneer Zrównoważony (Pioneer 1.9% -11.4% -24.9% 2.9% 14 PKO Zrównoważony FIO (*) 1.8% 1.2% 4.8% 7.2% sty PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy (*) 1.8% 1.1% 9.2%.9% sty AXA Zrównoważony (AXA 0.3% -4.9% - 2.8% lip Idea Zrównoważony (Idea 0.5% -14.4% - -.8% kwi 2014 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) 1 Noble Fund Mieszany (Noble Funds 0.5% 2.8% 8.% 9.3% 2 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy 1.4% -1.4% 5.4% 7.8% 3 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz -0.7% 4.2% 13.1% 1.1% 4 KBC Beta SFIO 3.0% -4.5% 11.2%.7% 5 Noble Fund Timingowy (Noble Funds 2.2% 1.7% 0.3% 12.9% Opera Equilibrium.pl (Opera 2.3% -8.1% 1.4% -1.9% 7 Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec 3.% -4.5% -24.4% 8.3% 8 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL -0.5% -10.2% -8.3% -.0% 9 Alior Aktywnej Selekcji (Alior S -1.% -8.1% -23.9% -4.7% 10 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer 2.1% -20.5% -34.7% 3.4% 11 PKO Strategicznej Alokacji FIO (*) 1.% 0.9% 2.9% 5.8% sty Legg Mason Strateg FIO 3.8% -2.3% - 3.2% lip Novo Aktywnej Alokacji (Novo 0.8% -11.% % maj KBC Zmiennej Alokacji (KBC 0.% kwi 2015 kwi Eques Aktywnej Alokacji (Eques S -0.1% maj 2015 maj 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) 1 Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors S 0.5% 8.3% 23.7% 7.4% 2 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec 0.4% 8.0% 24.%.7% 3 UniKorona Obligacje (UniFundusze 0.5% 8.8% 27.9% 8.% 4 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO 0.% 10.4% 25.7% 7.4% 5 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.4% 7.2% 2.% 5.2% KBC Alfa SFIO 0.9% 7.2% 22.8% 5.8% 7 Novo Papierów Dłużnych (Novo 0.5% 7.9% 21.2%.3%

6 8 Opera Avista.pl (Opera 0.8% 8.1% 20.2% 7.2% 9 Amplico Obligacji Plus (Światowy S 0.3%.3% 23.% 5.% 10 Idea Obligacji (Idea -1.8% 2.2% 20.% 1.0% 11 KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP S 0.3% 8.1% 19.%.4% 12 KBC Papierów Dłużnych (KBC 0.3% 7.9% 19.2%.% 13 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer 0.5% 5.8% 19.7% 5.1% 14 Investor Obligacji FIO 0.5% 5.3% 1.1% 4.% 15 BPH Obligacji 1 (BPH FIO 0.5% 4.0% 14.0% 3.7% 1 BPH Obligacji 2 (BPH FIO 0.5% 2.% 12.8% 3.% 17 UniObligacje Aktywny (UniFundusze S 0.5% 14.1% % kwi Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 0.5% 7.4% -.1% kwi BPS Obligacji (BPS 0.4% 7.7% - 5.9% maj 2014 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy % 7.7% 25.1% 7.3% sty 2013 (*) Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka 21 0.% 7.4% - 7.0% maj 2014 Prestiż S 22 Agio-Kapitał (Agio S 0.7% 7.2% - 4.% mar 2014 Copernicus Dłużnych Papierów % 7.1% - 4.0% lip 2013 Korporacyjnych (Copernicus BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas % 5.9% - 5.4% gru Allianz Obligacji Plus (Allianz 0.2% 4.4% - 2.% mar 2014 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva 2 Investors Aviva Investors Dłużnych Papierów 27 Korporacyjnych (Aviva Investors 0.% % lis 2014 lis % - -.2% lis 2014 lis Skarbiec - Obligacyjny FIZ 1.1% % lis 2014 lis 2012 BNP Paribas Komercyjnych Papierów % sty 2015 sty 2013 Dłużnych (BNP Paribas Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka % lut 2015 lut 2013 BZ WBK DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds 31 0.% kwi 2015 kwi Agio Kapitał PLUS FIO 0.5% kwi 2015 kwi Eques Obligacji (Eques S 0.% maj 2015 maj Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 0.7% cze 2015 cze 2013 Millennium Obligacji Korporacyjnych 35 (Millennium S Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 3 (Pioneer -0.2% lip 2015 lip % lip 2015 lip 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłużne złotowe papiery skarbowe) 1 ING Obligacji 2 SFIO 0.5% 8.% 24.3% 7.8% 2 Amplico Obligacji (Krajowy 0.3%.3% 2.9%.3% 3 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors 0.5% 7.8% 22.2%.7% 4 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec 0.5% 8.7% 20.5% 7.3% 5 ING Obligacji (ING 0.5% 7.7% 20.1% 7.0% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK 0.% 7.% 21.2%.8%

7 7 Legg Mason Obligacji FIO 0.5%.9% 17.7%.9% 8 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds 0.3% 3.7% 13.5% 3.1% 9 Pioneer Lokacyjny (Pioneer 0.4% 2.8% 11.3% 1.8% 10 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż S 0.7% 8.3% -.% lis KBC Delta SFIO 0.3% 8.7% - 7.7% lip PKO Obligacji FIO (*) 0.5% 7.3% 21.3%.5% sty PZU SFIO Dłużny 0.% 7.2% -.0% gru PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*) 0.5% 7.1% 21.9%.5% sty AXA Obligacji (AXA 0.5% 7.0% -.3% lip Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz 0.5%.8% - 5.5% mar PZU Ochrony Majątku FIO 0.4% 3.% - 2.7% mar Opera Tutus-plus (Opera S 0.7% % gru 2014 gru Ipopema Obligacji (Ipopema S 0.1% % gru 2014 gru Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus 0.2% lip 2015 lip 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) 1 KBC Gamma SFIO 0.4%.2% 17.% 4.0% 2 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors S 0.5% 5.4% 17.1% 4.0% 3 Superfund Płynnościowy (Superfund S 0.% 5.8% 18.1% 4.3% 4 KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP S 0.4% 5.8% 17.9% 3.8% 5 Novo Gotówkowy (Novo 0.5% 5.8% 17.2% 4.1% Amplico Pieniężny (Krajowy 0.2% 7.4% 21.0% 5.5% 7 UniKorona Pieniężny (UniFundusze 1.1% 5.5% 18.0% 4.7% 8 Amplico Lokacyjny (Światowy S 0.2% 4.1% 17.0% 2.9% 9 KBC Pieniężny (KBC 0.4% 4.3% 15.3% 2.7% 10 PZU Gotówkowy (PZU FIO 0.4%.0% 15.1% 4.1% 11 Millennium Depozytowy (Millennium 0.4% 5.3% 14.8% 3.8% 12 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK 0.4% 4.7% 14.8% 3.4% 13 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.4% 4.% 13.0% 3.2% 14 ING Gotówkowy (ING 0.3% 4.5% 12.8% 3.3% 15 Allianz Pieniężny (Allianz 0.4% 5.1% 13.7% 3.4% 1 Legg Mason Pieniężny FIO 0.4% 5.0% 12.9% 3.% 17 Pioneer Pieniężny (Pioneer 0.4% 4.4% 13.4% 2.9% 18 Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec 0.4% 4.7% 12.% 3.4% 19 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.4% 4.0% 12.7% 2.9% 20 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole 0.3% 4.1% 11.4% 3.2% 21 Investor Płynna Lokata FIO 0.4% 4.1% 11.2% 2.9%

8 22 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors 0.4% 3.5% 13.3% 2.% 23 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.3% 4.5% 12.0% 3.0% 24 UniWIBID (UniFundusze S 0.5% 2.% 13.4% 0.7% 25 Investor Gotówkowy (Investor S 0.3% 3.8% 10.8% 2.% 2 Idea Premium SFIO -3.9% -3.1% 11.8% -4.8% 27 BPS Pieniężny (BPS 0.5% 8.2% - 5.% maj Opera Pecunia.pl (Opera 0.8% 7.0% - 4.4% paź Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors S 1.0% 8.1% - 7.7% paź PKO Skarbowy FIO (*) 0.5% 5.2% 1.1% 3.7% sty PKO Skarbowy Plus (Parasolowy 0.5% 5.2% - 3.9% lut AXA Lokacyjny (AXA 0.4% 4.% - 3.3% lip Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne S 0.4% 4.5% - 3.2% gru PKO Rynku Pieniężnego FIO (*) 0.5% 4.5% 12.2% 3.1% sty ING (L) Depozytowy (ING S 0.3% 4.4% - 3.2% sie SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL 0.4% 3.8% - 2.7% cze UniLokata (UniFundusze 0.4% sty 2015 sty Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus 0.2% mar 2015 mar Eques Pieniężny (Eques S 0.5% maj 2015 maj Idea Pieniężny (Idea 0.5% cze 2015 cze 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne S Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 3.% 1.5% 29.8% 1.8% -0.%.0% 30.1% 15.7% 2.9%.1% 35.7% 18.9% 4 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze 2.4% 3.1% 28.4% 7.1% 5 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO 4.1% 1.5% 9.% 10.8% Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole 2.8% 9.8% 5.4% 18.5% 7 Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy S 2.3% 22.2% 1.5% 28.2% 8 ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING 1.9%.8% 4.% 10.7% 9 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec 1.4% 3.2%.5% 17.8% BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO 10 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej 11 Europy (Arka BZ WBK 2.% 2.8% 0.% 14.9% 2.7% 3.7% -1.3% 17.1% 12 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S 3.7% -8.7% 1.0% 4.8% 13 Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO 1.1% -3.% -14.1% 8.4% 14 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S 3.0% -5.5% -5.5%.2% 15 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec -0.1% 14.9% % maj Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż S 2.5% 8.8% % lis 2013

9 17 PKO Akcji Nowa Europa FIO (*) 1.8% -2.3% -3.5% 5.5% sty Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec 2.2% -5.0% % cze 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) 1 Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK 1.4% 21.3% 38.2% 7.4% 2 BPH Akcji Globalny (BPH FIO 0.7% 11.9% 28.4% 3.3% 3 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI S 3.1% 20.8% 28.% 7.5% 4 Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO -0.3% 0.% 1.9%.1% 5 Alior Stabilnych Spółek (Alior S 3.0% -8.7% -18.% 1.0% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING -0.3% 23.7% % lis 2012 S 7 ING (L) Globalnych Możliwości (ING S 0.% 1.7% % paź KBC Globalny Akcyjny (KBC 0.9% 1.8% - 3.8% mar Alior Agresywny (Alior S 2.1% -.1% - 4.0% mar 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_ST (mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu) Brak ów dla grupy: MIZ_ST!!! Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących) 1 Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors 0.4% 9.2% - 3.8% maj Sezam GLOBALNY FIZ -1.4% 1.1% - 3.8% cze PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy Fundusz Walutowy S (*) -1.4% 4.8% 22.% -0.8% sty PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI S 0.1% 1.1% 10.4% 1.5% lis Skarbiec Alokacji Globalnej (Skarbiec -2.4% -5.2% - 1.8% lis 2012 Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy S 1.1% -5.7% 9.0% -.4% lis ING (L) Rynków Wschodzących (ING S -0.0% -12.% - 3.1% lis Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne S 0.3% -12.9% 1.3% 3.7% lis 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy S -0.4% 5.1% - 3.0% lip ING Chiny i Indie USD (ING -1.0% 0.5% 8.9% 2.4% lis Investor Indie i Chiny (Investor S -2.3% -3.4% 0.1% -1.4% lis ING (L) Nowej Azji (ING S -0.5% -7.7% - 4.0% lis Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy S Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Fundusze Globalne S 1.0% -8.7% -0.% -9.7% lis % -12.2% -8.8% -0.1% lis 2012

10 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_AA (mieszane zagraniczne aktywnej alokacji) Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva 1 1.1% 10.1% 12.2% 8.0% kwi 2014 Investors Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva 2-0.0% 1.9% - 7.% kwi 2014 Investors 3 Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO 0.2% 3.% - 3.% sie Idea Zmiennego Zaangażowania (Idea 0.3% 5.7% % kwi AXA Equity Active Asset Allocation (AXA 1.0% -12.3% - 0.8% kwi 2014 Investor CEE FIZ -1.1% -21.1% -51.9% -7.% kwi 2014 Copyright Analizy Online S.A Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online S.A.

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) 5 czerwca 2017 W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w maju nadaliśmy 389 oceny od 1a do 5a w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio)

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku.

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC PAŹDZIERNIKA. Październik okazał się w tym roku prawdziwym miesiącem oszczędzania! W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo