Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006"

Transkrypt

1 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Listopad był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla polskich inwestorów. Wzrastały zarówno ceny akcji na WGPW jak i instrumentów dłużnych. Dobra koniunktura utrzymywała się na giełdach w Stanach Zjednoczonych, nieco osłabiła się natomiast w Europie Zachodniej. Podobnie jak w październiku niekorzystne z punktu widzenia polskiego inwestora okazało się znaczne umocnienie się PLN do głównych walut EUR oraz USD, które mocno osłabiło złotowe wyniki inwestycji walutowych. W takich warunkach większość funduszy inwestycyjnych wypracowała bardzo przyzwoite stopy zwrotu. Najlepsze okazały się produkty z dużym udziałem polskich akcji w portfelu. Jednak cieszyć mogą również stopy zwrotu funduszy dłużnych. Straty w zie przyniosło swoim klientom zaledwie kilka funduszy głównie z grup akcji zagranicznych (wynik w PLN) oraz papierów dłużnych denominowanych w EUR i USD (wyniki w PLN). Najlepsze owe wyniki osiągnęli zarządzający PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek FIO oraz BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek. Stopa zwrotu pierwszego z nich wyniosła +22,2% a drugiego +17,3%. Ciekawostka może być wynik jednostki dolarowej funduszu BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek, która w ciągu miesiąca wzrosła o ponad +24% (w USD). Najsłabszy wynik minionego miesiąca wypracował natomiast SKABIEC - SEZAM II FIZ (-10%) oraz produkty hedgingowe Superfund (w zależności od strategii od -5% do -7%). Przez cały główny indeks warszawskiej giełdy ał +6%, co jest wynikiem nieco słabszym od październikowego (+7,5%). Podobnie jak w październiku mniej wzrastały ceny akcji dużych spółek, a zdecydowanie lepsza koniunktura panowała w segmencie małych i średnich firm. WIG20 ał w zie +3,6%, czyli mniej niż w październiku (+6,4%). Bardzo silny trend wzrostowy utrzymał się natomiast wśród mniejszych firm. MIDWIG wzrósł w minionym miesiącu o +9,6%, a w październiku o +10,2%. Liderem owych wzrostów okazała się branża spożywcza. Mierzący koniunkturę w tym segmencie WIG Spożywczy ał aż +22%. Ponad +10% wzrosty zanotowały również subindeksy WIG Budownictwo oraz WIG Informatyka. Najsłabsze wyniki notowały w minionym miesiącu spółki z branży telekomunikacyjnej. W minionym miesiącu najlepszymi funduszami akcyjnymi okazały się BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek oraz PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek FIO koncentrujące się na inwestycjach w segmencie mniejszych przedsiębiorstw. Również w październiku produkty te okazały się najlepsze. Panująca koniunktura giełdowa sprzyja funduszom inwestującym w mniejsze spółki i w ostatnim czasie radzą sobie zdecydowanie lepiej niż te koncentrujące się na spółkach największych. W zie benchmark dla produktów z grupy AKP, składający się w 75% z wyników indeksu WIG i 25% wyników indeksu rynku pieniężnego ał +4,6%, a więc ponad 4 krotnie mniej niż wyniki najlepszych funduszy mniejszych spółek. Średnia stopa zwrotu w zie dla wszystkich produktów z grupy AKP wyniosła +7,2%. Najsłabszym wynikiem w tej grupie zakończył miniony miesiąc SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO (+2,3%) oraz niedawno uruchomiony Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego (+2,8%), w przypadku którego wynik może być efektem niedokończonego jeszcze procesu budowy portfela. W zie iwały nie tylko indeksy na WGPW ale także wielu innych rynkach akcji. Indeks spółek ze Stanów Zjednoczonych S&P 500 wzrósł o +1,6%, a Dow Jones Industrial Average +1,2%. W porównaniu z październikiem wzrosty te są jednak dużo słabsze. W efekcie wyniki funduszy inwestujących na giełdach w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z wynikami październikowymi są również gorsze. Nieco słabsze koniunktura panowała na rynkach Europy Zachodniej. Indeks DJ Euro Stoxx 50 zakończył miesiąc stratą o -0,4%. Podobnie jak w październiku, w zie wśród funduszy akcji zagranicznych najlepsze wyniki osiągnęły te produkty, których aktywa lokowane są w krajach rozwijającej się Europy. Liderem w tej grupie okazał się UniAkcje Nowa Europa FIO osiągając w ciągu miesiąca aż +5% stopę zwrotu. Bardzo dobrze poradził sobie również PKO/CS Akcji Nowa Europa FIO, który dla swoich klientów zarobił aż +4,7%. fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKP Arka BZ WBK Akcji FIO Commercial Union FIO subfundusz CU Polskich Akcji UniKorona Akcje FIO z grupy MIP Arka BZ WBK Zrównoważony FIO UniKorona Zrównoważony FIO z grupy SWP Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO SFIO Telekomunikacji Polskiej z grupy PDP ING SFIO Obligacji 2 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Pioneer Obligacji Plus FIO z grupy RPP KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO CitiPłynnościowy SFIO z grupy PDE DWS Polska SFIO Euroobligacji z grupy PDU Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-akp 6.76% 54.98% % SAFU-mip 3.43% 23.78% 69.62% SAFU-swp 2.00% 14.36% 42.74% SAFU-pdp 0.74% 4.55% 19.09% SAFU-rpp 0.33% 3.61% 14.04% SAFU-akz 0.25% 6.80% 7.29% SAFU-pdz -3.10% -5.96% % (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy W zie również na rynku obligacji obserwowaliśmy wzrosty cen. Indeks IROS ał +0,9%. Jest to wynik zdecydowanie słabszy niż październikowy (+1,6%) ale nadal znacznie lepszy od tego, do czego rynek obligacji przyzwyczajał nas w poprzednich miesiącach. Zatem jest to już drugi z kolei korzystny miesiąc dla posiadających jednostki uczestnictwa funduszy obligacji. Wcześniej przez długi czas rynek ten notował albo spadki cen albo i niższe niż dużo bezpieczniejszy rynek pieniężny. W zie najwyższą stopę zwrotu wśród produktów z grupy PDP wypracował zarządzający SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych (+2%). Jest to stopa zwrotu zdecydowanie lepsza od średniej dla grupy funduszy polskich papierów dłużnych, która wyniosła +0,7%, a więc nieco mniej niż benchmark. Wszystkie fundusze PDP zwiększyły w minionym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa. Najgorszy wynik osiągnął, inwestujący w papiery o krótkim okresie do wykupu SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO (+0,2%). Po raz kolejny bardzo słabe okazały się stopy zwrotu w PLN funduszy inwestujących w obligacje denominowane w EUR i USD. Jest to przede wszystkim efekt umocnienia się PLN do głównych walut. Wyniki funduszy inwestujących w obligacje denominowane w USD były dużo lepsze niż z polskich papierów dłużnych. Średnia w USD dla grupy PDU wyniosła +1,2%. Po uwzględnieniu zmiany kursu wynik w PLN to strata aż -4,5%. W przypadku funduszy obligacji europejskich średnia stopa zwrotu wyrażona w EUR to +0,3%, a po uwzględnieniu zmiany kursu walutowego -1,3%.

2 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z Indeks bonów skarbowych wzrósł w zie o +0,35%, czyli nieco mniej niż w październiku (+0,38%). Średnia stopa zwrotu funduszy rynku pieniężnego była niższa i wyniosła +0,33%. Najlepszy wynik wypracował fundusz AIG FIO Pieniężny (+0,67%), a najsłabszy GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego (+0,23%). Dzięki wzrostowej koniunkturze zarówno na rynku akcji jak i papierów dłużnych, w zie bardzo dobre wyniki wypracowały fundusze hybrydowe. W grupie produktów mieszanych (zrównoważone i aktywnej alokacji) benchmark składający się w 50% z wyników indeksu WIG i 50% wyników indeksu obligacji ał 3,5%. Aż 13 z 21 funduszy pokonało ten wskaźnik lub uało taki sam wynik. Najwyższą stopę zwrotu wypracowali zarządzający Allianz Aktywnej Alokacji FIO (+5,1%). Najsłabszy wynik w tej grupie zanotował PZU SFIO Ochrony Majątku (+1,1%). Produkt niedawno rozpoczął działalność i słabszy wynik może być efektem nie zakończonego jeszcze procesu budowy portfela. Średnia stopa zwrotu dla grupy MIP wyniosła w zie +3,4%. Indeks IRFU dla inwestującej mniejszą część aktywów w akcje grupy funduszy stabilnego wzrostu, składający się w 20% z wyników indeksu WIG i 80% indeksu obligacji ał w minionym miesiącu +1,9%. W grupie tej zawierającej 37 produktów, 19 udało się pokonać wynik benchmarku. Najlepszy z funduszy AIG FIO Stabilnego Wzrostu zwiększył wartość jednostki uczestnictwa o +3,9%. Średnia stopa zwrotu dla całej grupy wyniosła +2%, a najsłabszy wynik odnotował Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO (+0,5%). Komentarz do u W u za miesiąc październik sklasyfikowaliśmy 93 fundusze w perspektywie długoterminowej (trzydziestosześciomiesięcznej) oraz 144 w perspektywie krótkoterminowej (dwunastomiesięcznej). W zestawieniu owym po raz pierwszy sklasyfikowaliśmy cztery fundusze: PZU FIO Akcji Nowa Europa należący do grupy AKZ, PZU FIO Zrównoważony z grupy MIP, PKO/CS Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Dłużny EUR z grupy PDE oraz PKO/CS Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Dłużny USD z grupy PDU. Żaden z nich nie dostał najwyższej noty 5a. W u długoterminowym odnotowaliśmy trzy zmiany wśród funduszy posiadających najlepsze oceny. W grupie AKP do grona liderów dołączył CU FIO Subfundusz CU Polskich Akcji, a pozycję wśród najlepszych utracił Legg Mason Akcji FIO. Jedna zmiana nastąpiła w grupie MIP. Najlepszą notę otrzymał UniKorona Zrównoważony FIO, a utracił ją KBC Beta SFIO. W grupie PDP wśród do grona najlepszych funduszy dołączył Pioneer Obligacji Plus FIO, a swoją pozycję w tej grupie utracił KBC Papierów Dłużnych FIO. W u krótkoterminowym odnotowaliśmy jeszcze więcej zmian. W grupie AKZ DWS Polska FIO Top 50 Europa wypadł z grupy podmiotów z oceną 5a, a jego miejsce zajął PKO/CS Akcji Nowa Europa FIO. W grupie AKP pozycję w gronie liderów utracił FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji, a najlepszą ocenę przyznaliśmy Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO. Jedna zmiana miała również miejsce w grupie MIP. W zie ocenę 5a przyznaliśmy UniKorona Zrównoważony FIO, a pozycję wśród liderów utracił DWS Polska FIO Zrównoważony. Również jedna zmiana pojawiła się w grupie funduszy stabilnego wzrostu. Z grona podmiotów z oceną 5a wypadł DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu, a znalazł się na niej Allianz Stabilnego Wzrostu FIO. Ze względu na to, że do u dołączył nowy fundusz z grupy PDE, z oceną 5a w tej grupie sklasyfikowane zostały dwa produkty: DWS Polska SFIO Euroobligacji oraz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO. W grupie funduszy obligacji dolarowych najlepszą ocenę utracił Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ, a uał ją KBC Dolar FIZ. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa FIO 4.73% wrz DWS Polska FIO Top 50 Europa 0.32% wrz PZU FIO Akcji Nowa Europa 0.87% lis Pioneer Akcji Europejskich FIO -2.40% wrz UniGlobal FIO -2.79% wrz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO -4.28% wrz Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego 4.07% maj 2009 maj Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO -2.65% maj 2009 maj UniAkcje Nowa Europa FIO 5.02% cze 2009 cze Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku 2.95% lip 2009 lip Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Japońskiego 0.29% lip 2009 lip BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 1.23% wrz 2009 wrz PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Japońskiego Rynku Akcji PZU SFIO Funduszy Zagranicznych PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Amerykańskiego Rynku Akcji

3 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 3 z 16 PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Europejskiego Rynku Akcji Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 Arka BZ WBK Akcji FIO 4.15% 2 Commercial Union FIO subfundusz CU Polskich Akcji 8.00% 3 UniKorona Akcje FIO 6.41% 4 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 8.27% 5 Legg Mason Akcji FIO 6.38% 6 BPH FIO Akcji 7.20% 7 DWS Polska FIO Akcji Plus 5.52% 8 SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji 4.58% 9 ING SFIO Akcji % 10 ING FIZ Akcji 3.57% 11 Millennium FIO Akcji 5.48% 12 ING FIO Akcji 5.39% 13 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 6.56% 14 SEB 3 - Akcji FIO 5.35% 15 PKO/Credit Suisse Akcji FIO 5.77% 16 Pioneer Akcji Polskich FIO 5.31% 17 DWS Polska FIO Akcji 4.11% 18 ING FIO Średnich i Małych Spółek 9.63% wrz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 10.50% lip AIG FIO Akcji 9.84% cze FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji 5.83% sty GTFI FIO Akcji 3.88% gru SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 3.84% lut Allianz Akcji FIO 4.33% sty KBC Portfel Akcyjny SFIO 3.73% kwi 2009 kwi PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 22.21% maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus 6.12% cze 2009 cze BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek 17.35% wrz 2009 wrz PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 9.38% wrz 2009 wrz KBC Akcyjny FIO 5.04% paź 2009 paź Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2.93% paź 2009 paź AIG FIO Małych i Średnich Spółek 33 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 34 Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji - gru 2009 gru 2007

4 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 4 z Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 3.16% 2 UniKorona Zrównoważony FIO 4.54% 3 KBC Beta SFIO 4.34% 4 BPH FIO Aktywnego Zarządzania 4.15% 5 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO 3.83% 6 SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony 2.37% 7 ING FIO Zrównoważony 3.24% 8 DWS Polska FIO Zrównoważony 3.77% 9 KBC Aktywny FIO 2.99% 10 PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 3.45% 11 Millennium FIO Zrównoważony 3.46% 12 Pioneer Zrównoważony FIO 2.96% 13 Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 4.10% wrz PZU FIO Zrównoważony 4.72% lis SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 4.41% lip Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 FIO 1.51% sie Pioneer Wzrostu Mix60 FIO 1.79% sie Allianz Aktywnej Alokacji FIO 5.14% gru 2008 gru UniAktywnaAlokacja(95%) FIO 3.57% cze 2009 cze ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus 3.45% cze 2009 cze PZU SFIO Ochrony Majątku 1.14% wrz 2009 wrz Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany - gru 2009 gru 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu) 1 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 2.42% 2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO 2.17% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej 2.85% 4 Commercial Union FIO subfundusz CU Stabilnego Inwestowania 3.52% 5 ING FIO Stabilnego Wzrostu 2.34% 6 KBC Stabilny FIO 2.31% 7 BPH FIO Stabilnego Wzrostu 2.84% 8 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2.83% 9 SKARBIEC-III FILAR FIO 1.80% 10 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 2.25% 11 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 1.79% 12 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 2.62%

5 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 5 z 13 Legg Mason Senior SFIO 1.89% 14 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu FIO 3.12% 15 ING FIZ Stabilnego Wzrostu 1.05% 16 AIG FIO Stabilnego Wzrostu 3.90% cze Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 3.03% sty Commercial Union FIO subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus 3.16% paź GTFI FIO Stabilnego Wzrostu 1.10% gru FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu 2.51% sty DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu 0.84% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 1.86% lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % mar BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % cze Millennium FIO Stabilnego Wzrostu 2.30% lut SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 3.12% lip BPH FIZ Pro Lokata 0.56% sty Pioneer Dochodu Mix 20 FIO 0.92% sie UniStoProcent Plus FIO 1.27% paź BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % gru 2008 gru BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % lut 2009 lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2.39% cze 2009 cze UniStoProcent Bis FIO 2.10% cze 2009 cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % wrz 2009 wrz PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ 0.00% paź 2009 paź Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 0.50% paź 2009 paź 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 ING SFIO Obligacji % 2 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO 0.66% 3 Pioneer Obligacji Plus FIO 0.75% 4 Arka BZ WBK Obligacji FIO 1.00% 5 Pioneer Obligacji FIO 0.67% 6 SEB 5 - Obligacji Skarbowych FIO 0.63% 7 KBC Papierów Dłużnych FIO 0.82% 8 Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji 0.44% 9 BPH FIO Obligacji % 10 UniKorona Obligacje FIO 0.58% 11 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 0.53%

6 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 6 z 12 SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 2.01% 13 Legg Mason Obligacji FIO 0.87% 14 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0.20% 15 GTFI FIO Obligacji Skarbowych 0.42% 16 Millennium FIO Papierów Dłużnych 0.62% 17 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.74% 18 ING FIO Obligacji 0.46% 19 SKARBIEC-OBLIGACJA FIO Instrumentów Dłużnych 0.52% 20 PKO/Credit Suisse Obligacji FIO 0.76% 21 KBC Alfa SFIO 0.88% sty AIG FIO Obligacji 0.83% cze BPH FIO Obligacji % sie Pioneer Lokacyjny FIO 0.57% sie Allianz Obligacji FIO 1.89% sty SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ 0.26% gru PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO 1.07% gru 2008 gru KBC Portfel Obligacyjny SFIO 0.85% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus 0.56% cze 2009 cze Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny 31 Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Skarbowy - gru 2009 gru 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 KBC Gamma SFIO 0.40% 2 UniWibid SFIO 0.32% 3 CitiPłynnościowy SFIO 0.33% 4 GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych 0.31% 5 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.36% 6 UniKorona Pieniężny FIO 0.31% 7 ING FIO Gotówkowy 0.30% 8 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0.48% 9 KBC Pieniężny FIO 0.34% 10 Commercial Union FIO subfundusz CU Depozyt Plus 0.29% 11 Pioneer Pieniężny FIO 0.30% 12 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.39% 13 SKARBIEC-KASA FIO Rynku Pieniężnego 0.25% 14 Legg Mason Pieniężny FIO 0.31% 15 PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 0.35% 16 BPH FIO Skarbowy 0.29%

7 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 7 z 17 Millennium FIO Pieniężny 0.31% 18 GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego 0.23% 19 PZU FIO Gotówkowy 0.29% lip AIG FIO Pieniężny 0.67% kwi DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 0.27% wrz SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO 0.30% kwi PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 0.29% kwi SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.26% lip Allianz Pieniężny FIO 0.34% gru 2008 gru KBC Portfel Pieniężny SFIO 0.41% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus 0.33% cze 2009 cze 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 DWS Polska SFIO Euroobligacji -1.42% 2 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO -1.18% 3 Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO -1.50% 4 SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych -1.10% 5 BPH FIO Europejskich Obligacji -1.13% 6 PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny EUR -1.47% lis AIG FIO Zagranicznych Obligacji -1.10% cze SEB 6 - Euro Lokata FIO -1.67% lip 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO -3.49% 2 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO -4.68% 3 Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ -5.51% 4 Millennium FIO Dolarowa Lokata -5.04% 5 BPH FIO Dolarowych Obligacji -4.57% 6 SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych -5.06% 7 KBC Dolar FIZ -2.21% mar UniDolar Obligacje FIO -4.72% kwi PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny USD -4.84% lis DWS Polska FIO USD Obligacji -5.29% lut 2007 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 20-12-2005

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 02-11-2004 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych Spośród 35 działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeń na życie, 18 oferuje produkty oparte o ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002 www.analizy.pl 11-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 22 Coraz bogatsza oferta na rynku funduszy inwestycyjnych. W maju grono obecnych na polskim rynku funduszy powiększyło się

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych październik 2008 Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 Rating Open Finance, 5 lutego 2008 r. Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 W styczniu kolejny miesiąc z rzędu spore zyski osiągali posiadacze funduszy inwestujących w papiery nominowane w walutach,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 24 946 694 148 726 755 1. Lokaty 24 946 694 148 726 755 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo