Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych. Swoje noty pogorszyły fundusze posiadające w swoim portfelu obligacje PBG. Na skutek upadłości spółki, konieczne było dokonanie odpisów, co miało wpływ na skokowe spadki wycen. W efekcie pogorszyły się ich wyniki oraz wskaźniki ryzyka. Najmocniej ucierpiały fundusze zarządzane przez firmę Union Investment: UniWIBID jak i Unikorona PienięŜny, które wcześniej były jednymi z najlepszych funduszy gotówkowyc na rynku. Na skutek skokowego spadku wycen w czerwcu, noty pierwszego z funduszy spadły do a w u długo- i krótkoterminowym, podczas gdy w maju było to jeszcze odpowiednio 4a i 5a. W przypadku drugiego z funduszy, nota długoterminowa spadła z 4a na 3a, a krótkoterminowa z 4a na a. Dodatkowo w ciągu jednego miesiąca klienci wypłacili z tych funduszy ponad miliard złotych. Z tych samych powodów, swoje noty pogorszył równieŝ KBC PienięŜny, który jeszcze miesiąc temu zajmował pierwsze miejsce w swojej grupie. Spadek not miał jednak nieco mniejszą siłę. W perspektywie długoterminowej fundusz jest obecnie oceniany na 4a (wcześniej 5a), a krótkoterminowej ocena spadła z 4a do 2a. Pogorszeniu uległa takŝe nota funduszu SKOK Gotówkowy. Spadła ona w u krótkoterminowym o 2 pozycje do a. W czerwcowym u zadebiutowały 2 fundusze, oba otrzymały ocenę 4a w horyzoncie rocznym: Allianz Selektywny w grupie funduszy akcji polskich oraz Sezam Globalny FIZ w grupie funduszy akcji globalnych rynków wschodzących. Ten pierwszy w okresie ostatnich 2 miesięcy wypracował dobre na tle grupy wyniki: -2,5%, o +5,3 pkt proc. powyŝej średniej. W grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych od kilku miesięcy te same fundusze utrzymują się na czele długoterminowego u. Jeden z nich - Aviva Investors Nowych Spółek notuje jednak spadek oceny krótkoterminowej. Jeszcze w kwietniu było to 5a, natomiast w obecnym u jest to juŝ 3a. W grupie funduszy dłuŝnych uniwersalnych warto zwrócić uwagę na fundusz Idea Obligacji. To dość nietypowa sytuacja kiedy oceny funduszu w 2 horyzontach są aŝ tak bardzo rozbieŝne. W zestawieniu 3-letnim wciąŝ naleŝy do najlepszych rozwiązań z oceną 5a. Jednocześnie w horyzoncie rocznym na skutek pogorszenia wyników (ostatnie 4 miesiące kończył w ostatnim kwartylu zestawienia wyników), zanotował spadek noty do a. Na uwagę zasługują równieŝ Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec oraz Aviva Investors DłuŜny, które poprawiły swoje noty w ostatnim czasie. Pierwszy z nich jeszcze 9 miesięcy temu w horyzoncie rocznym oceniany był na a, a w czerwcu jego nota podskoczyła juŝ do 4a. Fundusz ten od 4 miesięcy wypracowuje wyniki powyŝej średniej, dzięki czemu w skali 2 mies. zarobił juŝ 7,3%, o +,2 pkt proc. powyŝej średniej. W przypadku drugiego z funduszy ocena długoterminowa podskoczyła w ostatnim miesiącu aŝ o dwa poziomy i wynosi obecnie 5a. Warto podkreślić ogólnie bardzo dobre oceny funduszy zarządzanych przez Aviva Investors. W obecnym u na 27 funduszy z najwyŝszą notą w horyzoncie 3 lat, aŝ 9 zarządzanych jest przez tę spółkę. Natomiast w segmencie funduszy akcji polskich proporcja ta wynosi aŝ 50%. z grupy AKP_MS Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S z grupy AKP_UN Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S Quercus Agresywny (Parasolowy S Noble Fund Akcji (Noble Funds Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors z grupy MIP_ST KBC Stabilny (KBC UniStabilny Wzrost (UniFundusze SFIO Telekomunikacji Polskiej Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors z grupy MIP_ZR Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors KBC Aktywny (KBC z grupy MIP_AA Noble Fund Mieszany (Noble Funds KBC Beta SFIO z grupy PDP_UN UniKorona Obligacje (UniFundusze Aviva Investors DłuŜny (Aviva Investors S Idea Obligacji (Idea z grupy PDP_PS ING Obligacji 2 SFIO Amplico Obligacji (Krajowy z grupy RPP_UN KBC Portfel PienięŜny (KBC Portfel VIP S KBC Gamma SFIO Aviva Investors PienięŜny (Aviva Investors S Superfund Płynnościowy (Superfund S z grupy AKZ_NE Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne S z grupy AKZ_GL Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK stopy zwrotu benchmarków miesiąc o2m(*) Średnia FI AKZ_NE.49% -4.07% 8.53% Średnia FI AKP_UN 5.89% -7.85% 20.% Średnia FI MIP_ZR 4.2% -0.59% 3.82% Średnia FI MIP_AA 3.22% -2.5% 9.70% Średnia FI AKP_MS 3.02% -9.34% 4.2% Średnia FI MIP_ST 2.48% -4.5% 5.83% Średnia FI AKZ_GL.% -.3% 7.88% Średnia FI PDP_PS.05%.42% 20.04% Średnia FI PDP_UN 0.85%.5% 20.52% Średnia FI RPP_UN 0.24% 4.53% 4.7% Średnia FI MIZ_ST -2.0% 7.2% 23.58% (*) o2m, - ostatnie 2, 3 miesięcy Zespół Analiz Online Copyright by Analizy Online S.A. str. /0

2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) 2 3 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S 2.5% -5.4% 30.7% 8.9% 2.8% -8.% 4.% 8.9% 3.% -8.% 34.0% 0.5% 4 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 3.0% -.4% 23.9% 0.5% 5 Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy 3.% -8.3% 22.0% 9.2% 7 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium 3.2% -4.5% 20.2%.9% 3.9% -7.% 0.% 0.0% 8 Investor Top 25 Małych Spółek FIO.3% -20.4% 5.9% 0.7% Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz 9 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO 0.4% -2.2% 5.9% -4.5% 3.7% -22.9% 4.5% 5.8% Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec 3.2% -9.9% 3.% 3.7% 2 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze 3.2% -2.7%.% 4.% 3 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 2.8% -20.5%.3% 0.3% 4 ING Średnich i Małych Spółek (ING 3.% -29.8% -3.4% 5.0% 5 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy 3.% -37.4% -20.% 5.8% 3.7% 3.% - 8.4% lut PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO (*) 3.2% -3.0% 8.9% 9.5% sty Ipopema m-indeks FIO B 2.3% -8.9% -.8% cze Ipopema m-indeks FIO 2.3% -9.5% -.5% wrz Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy S 3.% -23.7% - 7.% gru 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S 7.8% -3.5% 44.4%.4% 2 Quercus Agresywny (Parasolowy S 3.7% -8.% 4.4% 3.4% 3 Noble Fund Akcji (Noble Funds 7.3% -2.2% 40.5%.8% 4 5 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors 3.9% -5.2% 40.5%.7% 3.4% -5.% 49.9% 8.5% UniKorona Akcje (UniFundusze 7.3% -4.4% 30.2% 5.% 7 Legg Mason Akcji FIO.4% -4.4% 24.9%.0% 8 ING Akcji 2 SFIO.7% -.0% 22.5% 5.8% 9 SKOK Akcji (SKOK PARASOL.4% -7.% 29.% 5.% 0 KBC Akcyjny (KBC.5% -9.4% 29.% 7.5% KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP S.9% -2.% 25.2% 4.5%

3 2 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole 7.% -5.5% 9.4%.% 3 Investor Akcji DuŜych Spółek FIO 8.% -8.4% 9.0% 3.9% 4 Allianz Akcji Plus (Allianz 5.% -8.8% 8.3%.2% 5 Millennium Akcji (Millennium 7.% -8.% 3.% 7.4% PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO.3% -9.8% 3.% 7.% 7 Amplico Akcji (Krajowy.7% -20.2% 7.4% 5.% 8 Amplico Akcji Plus (Światowy S 5.% -9.% 8.4% 4.% 9 ING Akcji (ING 7.0% -2.2% 2.2% 7.% 20 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO.% -.% 3.9% 4.% 2 Skarbiec Akcja (Skarbiec 8.7% -7.4% 9.0% 7.5% 22 BPH Akcji (BPH FIO.4% -20.9% 9.% 5.3% 23 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK 7.% -20.0%.8% 9.2% 24 Novo Akcji (Novo.% -2.% 9.0% 2.3% 25 Investor Akcji FIO 5.5% -23.2% 2.2%.0% 2 Allianz Akcji (Allianz 3.8% -3.% 0.0% -0.2% 27 Idea Akcji (Idea 2.% -30.7% 9.5% 0.2% 28 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas 5.4% -23.7% 4.% 9.7% 29 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer 5.% -35.4% -.7% 4.4% 30 ING Selektywny (ING.2% -3.4% -3.% 0.5% 3 Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus 4.%.5% % maj PKO Akcji Plus (Parasolowy (*).% -4.2% 2.%.5% sty Arka PrestiŜ Akcji Polskich (Arka PrestiŜ S 7.4% -2.3% - 9.% lis PKO Akcji FIO (*) 7.0% -4.8% 9.%.3% sty BPS Akcji (BPS.2% -5.0% - 3.5% maj Allianz Selektywny (Allianz 3.0% -2.5% % cze Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 2.8% -3.5% -.% lip Copernicus Akcji (Copernicus 7.7% -4.5% - 8.0% lip Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer 8.9% -8.2% -.% gru AXA Akcji Big Players (AXA.0% -7.5% - 5.7% lip PZU FIZ Akcji 5.9% -9.% - 3.% sty AXA Akcji (AXA 4.4% -20.% - 4.% lip Ipopema Agresywny (Ipopema S 7.% % gru 204 gru DB Fund Dynamiczny (DB Funds 2.% kwi 205 kwi Superfund Akcji (Superfund S 5.% kwi 205 kwi Eques Akcji (Eques S 3.9% maj 205 maj 203 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) czerwiec o2m KBC Stabilny (KBC 3.0% -.0% 27.2%.4% 2 UniStabilny Wzrost (UniFundusze 3.4% -.2% 28.% 4.% 3 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors.9% -2.3% 23.4%.% 4 SFIO Telekomunikacji Polskiej 3.% -3.2% 2.3% 4.7%

4 5 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole 3.% 0.% 9.0% 7.% Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy S2.5% -3.3% 9.4% 4.5% 7 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy 3.0% -3.3% 9.5% 7.4% 8 ING Stabilnego Wzrostu (ING 3.4% -3.8% 7.5% 5.% Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva 9 Investors Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK 0.9% -.% 9.5% 5.2% 3.7% -2.8% 8.5% 7.2% Legg Mason Senior SFIO 2.4% -.7% 5.0% 2.8% 2 Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium 3.0% -4.0% 4.2% 4.9% 3 Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 2.9% -4.2% 8.2% 3.7% 4 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO 2.4% -5.7% 8.3% 3.3% 5 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea 0.3% -.3% 9.5% -4.0% SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL 2.0% -2.0%.8% 3.4% PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO 7 2.8% -4.3% 2.7% 5.2% 8 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 2.7% -4.% 2.% 4.4% 9 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas 2.4% -.5% 9.3% 5.2% 20 Skarbiec III Filar (Skarbiec 5.4% -3.8% 9.0% 5.2% 2 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo 0.2% -8.4% 7.%.0% 22 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer 2.9% -4.8% -2.9% 3.% 23 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz 2.3% -5.8% -.4% 2.4% 24 PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*) 2.8% -.% 4.8% 5.5% sty PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy (*) 2.9% -0.8% 7.3% 5.7% sty BPS Stabilnego Wzrostu (BPS 2.7% -0.8% - 5.3% maj UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze -0.4% -.% - 0.8% sie AXA Stabilnego Wzrostu (AXA 2.4% -3.8% - 5.% lip Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds.4% -5.0% - 9.5% lip Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer cze 205 cze 203 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównowaŝone) Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors czerwiec o2m 2.5% -.5% 29.4% 8.% 2 KBC Aktywny (KBC 4.0% -7.4% 25.%.2% 3 UniKorona ZrównowaŜony (UniFundusze 4.% -5.9% 25.3% 5.3% 4 Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO 5.4% -7.% 2.7% 9.7% 5 ING ZrównowaŜony (ING 4.8% -9.5% 7.3%.% Arka BZ WBK ZrównowaŜony (Arka BZ WBK 5.4% -8.8% 4.8% 8.5% 7 Investor ZrównowaŜony FIO 4.8% -0.8% 4.4% 4.7% 8 PZU ZrównowaŜony (PZU FIO 4.8% -.%.% 7.9% 9 Skarbiec Waga ZrównowaŜony (Skarbiec.2% -9.3% 5.%.0% 0 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO 3.2% -.4% 2.8% 3.7% Millennium ZrównowaŜony (Millennium 4.5% -0.9% 0.4% 4.8% 2 Novo ZrównowaŜonego Wzrostu (Novo 2.7% -5.5% 2.2%.%

5 3 Pioneer ZrównowaŜony (Pioneer 3.4% -2.9% -.9% 2.% 4 PKO ZrównowaŜony FIO (*) 4.2% -8.3% 8.7% 5.4% sty PKO ZrównowaŜony Plus (Parasolowy (*) 4.% -7.% 4.0% 5.3% sty 203 AXA ZrównowaŜony (AXA 3.5% -0.5% - 5.3% lip Idea ZrównowaŜony (Idea 3.4% -3.3% - 2.% kwi 204 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) Noble Fund Mieszany (Noble Funds 3.9% -7.8% 20.9% 9.4% 2 KBC Beta SFIO.9% -5.3% 28.7% 4.% 3 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz.5% 4.8% 5.4% 2.3% 4 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy 5.2% -.8%.%.4% 5 Noble Fund Timingowy (Noble Funds 5.4% -9.9% 3.7% 0.3% SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL -0.3% -4.7% 2.2% -4.0% 7 Opera Equilibrium.pl (Opera 0.9% -.5% 4.% -.2% 8 Alior Aktywnej Selekcji (Alior S -0.% -23.% -0.5% -0.8% 9 Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec 9.% -7.% -9.2% 5.5% 0 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer.0% -39.2% -2.5% 3.7% PKO Strategicznej Alokacji FIO (*) 5.% -9.0%.% 5.0% sty Idea Ochrony Kapitału (Idea.2% -7.3% - 3.7% paź Novo Aktywnej Alokacji (Novo.% -9.% - -.0% maj Legg Mason Strateg FIO 4.5% - -.9% lip 204 lip KBC Zmiennej Alokacji (KBC 2.% kwi 205 kwi 203 Eques Aktywnej Alokacji (Eques S -0.% maj 205 maj 203 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłuŝne złotowe uniwersalne) Aviva Investors DłuŜny (Aviva Investors S.5% 7.9% 23.% 5.% 2 UniKorona Obligacje (UniFundusze.3% 8.0% 29.7%.5% 3 Idea Obligacji (Idea 0.3% 4.8% 28.5% 2.4% 4 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec.% 7.3% 24.9% 4.9% 5 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.7% 7.% 27.2% 4.2% Amplico Obligacji Plus (Światowy S 0.9% 5.% 2.5% 4.0% 7 PZU Papierów DłuŜnych POLONEZ (PZU FIO 0.9%.3% 24.3% 4.9% 8 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer 0.7%.0% 2.0% 3.8% 9 KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP S 0.9%.2% 20.3% 4.8% 0 KBC Alfa SFIO 0.4% 5.9% 23.3% 4.0% Opera Avista.pl (Opera 0.2% 7.0% 20.3% 5.% 2 Novo Papierów DłuŜnych (Novo 0.4%.% 20.% 3.9% 3 KBC Papierów DłuŜnych (KBC 0.9%.% 9.8% 4.9%

6 4 Investor Obligacji FIO 0.9% 5.0% 5.% 2.9% 5 BPH Obligacji (BPH FIO 0.%.9% 7.3% 2.4% BPH Obligacji 2 (BPH FIO.0% -0.8% 7.0% 2.% 7 BPS Obligacji (BPS.0% 8.% - 4.4% maj Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO.3% 7.% - 4.4% kwi PKO Papierów DłuŜnych Plus (Parasolowy (*).4% 7.4% 24.9% 5.3% sty Copernicus DłuŜnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus 2 Arka PrestiŜ Obligacji Korporacyjnych (Arka PrestiŜ S 0.7% 7.7% - 2.8% lip % 7.0% - 5.3% maj Agio-Kapitał (Agio S 0.3% 7.2% - 3.3% mar BNP Paribas Papierów DłuŜnych (BNP Paribas.3% 5.% - 4.% gru Allianz Obligacji Plus (Allianz 0.7% 3.8% -.4% mar Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors 2 Aviva Investors DłuŜnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors.5% % lis 204 lis % % lis 204 lis Skarbiec - Obligacyjny FIZ.5% % lis 204 lis BNP Paribas Komercyjnych Papierów DłuŜnych (BNP Paribas 0.4% sty 205 sty Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK 0.8% lut 205 lut DB Fund Instrumentów DłuŜnych (DB Funds 0.5% kwi 205 kwi Agio Kapitał PLUS FIO 0.4% kwi 205 kwi Eques Obligacji (Eques S 0.3% maj 205 maj 203 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłuŝne złotowe papiery skarbowe) ING Obligacji 2 SFIO.% 8.2% 24.0% 5.% 2 Amplico Obligacji (Krajowy.0% 5.5% 3.2% 4.% 3 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors.3% 7.% 24.% 4.7% 4 Skarbiec Obligacja Instrumentów DłuŜnych (Skarbiec.9% 7.% 2.% 5.2% 5 ING Obligacji (ING.5% 7.3% 9.7% 4.8% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK.%.4% 20.7% 4.% 7 Legg Mason Obligacji FIO.5%.3%.7% 4.7% 8 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds 0.4% 3.4% 3.9% 2.% 9 Pioneer Lokacyjny (Pioneer -0.% 3.5% 2.%.4% 0 Arka PrestiŜ Obligacji Skarbowych (Arka PrestiŜ S.% 7.7% - 4.3% lis 203 PKO Obligacji FIO (*).2%.9% 2.4% 4.7% sty AXA Obligacji (AXA.3%.% - 4.4% lip PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*).2%.% 22.0% 4.7% sty PZU SFIO DłuŜny.2%.4% - 4.0% gru Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz 0.8%.0% - 4.0% mar 204 PZU Ochrony Majątku FIO 0.4% 3.5% -.7% mar KBC Delta SFIO.% % lip 204 lip Opera Tutus-plus (Opera S 0.5% % gru 204 gru Ipopema Obligacji (Ipopema S.0% - -.% gru 204 gru 202

7 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pienięŝne uniwersalne) czerwiec o2m KBC Portfel PienięŜny (KBC Portfel VIP S 0.0% 5.3% 8.% 3.0% 2 KBC Gamma SFIO 0.% 5.% 8.2% 3.% 3 Aviva Investors PienięŜny (Aviva Investors S 0.5% 5.0% 7.2% 2.7% 4 Superfund Płynnościowy (Superfund S 0.5% 4.9% 8.3% 2.9% 5 Novo Gotówkowy (Novo 0.7% 5.8%.8% 3.0% Amplico PienięŜny (Krajowy 0.% 5.5% 2.2% 4.2% 7 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK 0.4% 4.5% 5.7% 2.5% 8 Amplico Lokacyjny (Światowy S 0.5% 3.8% 7.% 2.0% 9 KBC PienięŜny (KBC -0.4% 4.2%.4% 2.% 0 Millennium Depozytowy (Millennium 0.5% 5.2% 5.0% 2.7% PZU Gotówkowy (PZU FIO 0.4% 4.8% 4.9% 2.9% 2 Pioneer PienięŜny (Pioneer 0.% 4.4% 4.% 2.% 3 ING Gotówkowy (ING 0.4% 4.3% 3.% 2.4% 4 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors 0.4% 3.8% 4.8% 2.5% 5 UniKorona PienięŜny (UniFundusze -.3% 3.8% 8.2% 2.5% Idea Premium SFIO -0.2%.% 8.8% -0.8% 7 Legg Mason PienięŜny FIO 0.5% 4.7% 2.9% 2.5% 8 SKOK Rynku PienięŜnego FIO 0.4% 4.5% 2.7% 2.4% 9 Allianz PienięŜny (Allianz 0.4% 4.5% 3.4% 2.2% 20 Skarbiec Kasa PienięŜny (Skarbiec 0.4% 4.3% 2.5% 2.5% 2 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole 0.4% 3.7%.8% 2.3% 22 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.4% 3.5% 3.0%.9% 23 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.3% 4.5% 2.0% 2.2% 24 Investor Płynna Lokata FIO 0.3% 3.9% 0.9% 2.% 25 Investor Gotówkowy (Investor S 0.3% 3.% 0.7%.8% 2 UniWIBID (UniFundusze S -2.4% 2.% 3.4% -0.% 27 BPS PienięŜny (BPS 0.7% 9.2% - 4.3% maj Opera Pecunia.pl (Opera 0.5%.8% - 3.0% paź PKO Skarbowy FIO (*) 0.5% 4.9%.8% 2.% sty Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors S 0.9%.0% - 5.4% paź PKO Skarbowy Plus (Parasolowy 0.5% 4.7% - 2.% lut AXA Lokacyjny (AXA 0.4% 4.4% - 2.4% lip Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne S 0.4% 4.2% - 2.2% gru PKO Rynku PienięŜnego FIO (*) 0.4% 4.%.9% 2.2% sty SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL -0.5% 3.4% -.% cze ING (L) Depozytowy (ING S 0.4% % sie 204 sie UniLokata (UniFundusze 0.4% sty 205 sty Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus 0.8% mar 205 mar Eques PienięŜny (Eques S 0.3% maj 205 maj 203

8 40 Idea PienięŜny (Idea cze 205 cze 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) 2 3 Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze 5.3% -.4% 40.7% 7.7% Globalne S Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva 5.7% -7.% 5.5%.% Investors Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit 8.3% -9.0% 2.% 4.% Agricole 4 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec 8.% -.9% 25.8% 3.2% 5 Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 8.0% -3.0% 30.9% 4.7% UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze 3.7% -3.5% 25.2% 0.5% 7 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO.% -4.% 8.7%.% 8 9 ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING.0% -3.9% 4.9%.9% Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK 8.8% -7.% 7.4% 2.0% 0 Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy S 9.3% -5.7% 9.4% 22.9% BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO 5.5% -2.4% 9.7% 0.0% 2 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S.% -2.2% 5.4%.8% 3 Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO 2.4% -20.4% -.9% 8.5% 4 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S.4% -8.8% 0.4% 5.2% 5 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec 5.3% 0.3% % maj 204 Arka PrestiŜ Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka PrestiŜ S 7.4% -0.% - 2.9% lis PKO Akcji Nowa Europa FIO (*) 5.7% -4.9% 5.8% 5.0% sty Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec 9.% -20.2% - 7.3% cze 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) czerwiec o2m Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka -.4% 9.0% 38.% 3.7% BZ WBK 2 BPH Akcji Globalny (BPH FIO -0.7% 5.5% 29.7%.7% 3 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI S -0.%.7% 2.5% 2.2% 4 Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO 3.% -2.4% 2.9% 3.0% 5 Alior Stabilnych Spółek (Alior S 4.8% -20.0% -3.% 4.8% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING S 3.2%.% - 8.5% lis ING (L) Globalnych MoŜliwości (ING S 3.0% 2.3% - 9.7% paź KBC Globalny Akcyjny (KBC -2.% 7.% - 0.7% mar Alior Agresywny (Alior S 5.2% -24.0% - 5.5% mar 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących) Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors -0.2%.8% - 3.9% maj 204

9 2 PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy Fundusz Walutowy S (*) 0.3% -2.3% 23.5% -0.3% sty Sezam GLOBALNY FIZ.9% -0.8% - 0.4% cze PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI S 0.% -0.3% 8.0% -0.8% lis Skarbiec Alokacji Globalnej (Skarbiec 3.9% -.0% - 0.2% lis 202 Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy S -2.% -8.2% 9.9% -.3% lis ING (L) Rynków Wschodzących (ING S 3.2% -20.5% - 2.3% lis Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne S 4.8% -22.8% 9.8% 2.3% lis 202 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) ING Chiny i Indie USD (ING -.0% -5.% 5.8% 4.% lis Investor Indie i Chiny (Investor S -2.4% -.% -4.2%.0% lis ING (L) Nowej Azji (ING S 3.4% -4.4% - 3.7% lis Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy -5.7% -4.3% -0.7% -0.7% lis 202 S Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu.8% -8.4% -.%.4% lis 202 (Fundusze Globalne S PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy 0.% % lip 204 lip 202 Fundusz Walutowy S Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_AA (mieszane zagraniczne aktywnej alokacji) Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors czerwiec o2m 4.4% -.7% 7.% 5.5% kwi Idea Zmiennego ZaangaŜowania (Idea.3% 4.0% - 4.9% kwi Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors.% -2.% -.5% kwi AXA Equity Active Asset Allocation (AXA 3.2% -9.3% - 5.% kwi Investor CEE FIZ 2.% -38.9% -42.% -2.9% kwi 204 Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO.5% % sie 204 sie 202 Copyright Analizy Online S.A. 202

10 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) Spółka Analizy Online jest niezaleŝną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje równieŝ monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłuŝnych. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uwaŝanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego uŝytku Klientów spółki Analizy Online S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak równieŝ przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online S.A. Copyright by Analizy Online S.A. str. 0/0

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) 5 czerwca 2017 W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w maju nadaliśmy 389 oceny od 1a do 5a w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio)

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku.

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC PAŹDZIERNIKA. Październik okazał się w tym roku prawdziwym miesiącem oszczędzania! W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo