Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8"

Transkrypt

1 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. Ranking funduszy inwestycyjnych 009 W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutowało aż sześć funduszy z dwóch TFI. W horyzoncie -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały subfundusze parasola VIP SFIO z oferty KBC TFI: KBC Akcyjny (VIP S, KBC Obligacyjny (VIP S oraz KBC Pieniężny (KBC VIP S. Najsłabiej wypadł fundusz akcyjny, który otrzymał ocenę najniższą a (a w horyzoncie rocznym). Funduszowi obligacyjnemu przyznaliśmy ocenę a (w zestawieniu -mies. a), a pieniężnemu 4a (powiednio a). Zdecydowanie lepiej zadebiutowały subfundusze funduszu parasolowego CU FIO, które dzięki wystarczającej historii, po raz pierwszy otrzymały oceny roczne. CU Małych Spółek (CU otrzymał notę najwyższą trafiając do trójki najlepszych funduszy akcji małych i średnich spółek. Fundusz ten osiąga znacznie lepsze wyniki pozostałych w grupie AKP_MS. Wartość jego jednostki spadła w ciągu ostatnich miesięcy o -8,9%, pczas gdy średnia strata wyniosła -4,%. Jego pozycji w u nie zaszkziło nawet wysokie ryzyko, wyrażające się znacznymi wahaniami wartości jednostki. W kwietniowym u bardzo dobrze poradził sobie również drugi subfundusz - CU Nowych Spółek (CU w grupie funduszy akcji polskich. Jemu również przyznaliśmy najwyższą notę 5a, którą zawdzięcza najlepszym wynikom w grupie za ostatnie miesięcy. W tym czasie wypracował stopę zwrotu na poziomie -7,8%, aż o +8,7 pkt proc. powyżej średniej. Oba prukty zarządzają jednymi z najmniejszych aktywów wśród funduszy akcji polskich, po 8 mln zł. Trzeci debiutant CU Akcji Europy Wschzącej (CU poradził już sobie słabiej, otrzymując notę a. W jego przypadku na ocenę największy wpływ miał wynik, w ciągu ostatniego jednostka straciła na wartości -7,5%, o -8 pkt proc. gorzej średniej dla grupy funduszy akcji tzw. Nowej Europy. W kwietniu notowaliśmy jedynie dwie zmiany na pozycjach liderów w 9 analizowanych grupach. Do grona najlepszych funduszy akcji polskich, po miesiącu przerwy wrócił fundusz ING Akcji SFIO (pmiot, do którego trafiają pieniądze ze składek wpłacanych do inwestujących w akcje UFK ING TUnŻ). Druga zmiana miała miejsce w grupie funduszy mieszanych polskich. W horyzoncie -letnim najwyższą ocenę 5a otrzymał Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz, którą otrzymał dzięki bardzo dobrym wynikom jednostka funduszu straciła w ciągu ostatnich 6 miesięcy -0,6%, o +5,5 pkt proc. mniej średniej. Trzeba jednak pamiętać, że wynikom tym towarzyszy bardzo wysokie ryzyko, jedno z najwyższych grupie. W horyzoncie rocznym fundusz otrzymał słabszą notę 4a (w marcu było to a), na którą wpłynęła gorsza pozycja funduszu w zestawieniu rocznych stóp zwrotu (dziewiąte miejsce z wynikiem -0,5%). Z grona najlepszych funduszy mieszanych wypadł natomiast BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy), który znajdował się w grupie liderów zaledwie miesiąc. Jego ocena w horyzoncie 6-mies. spadła skokowo z 5a do a (przy zachowaniu -mies. na poziomie najwyższym 5a). Słabsza ocena jest pochną zarówno słabszego wyniku w kwietniu, ale również wzrostu ryzyka. Kwiecień jest pierwszym miesiącem bardzo dawna, w którym żaden z liderów funduszy akcji polskich nie otrzymał potwierdzenia najwyższej oceny w horyzoncie rocznym. Do tej pory najlepszym funduszem w obu horyzontach był Legg Mason Akcji FIO, tymczasem w kwietniu jego nota roczna spadła do 4a. Głównym powem słabszego zachowania liderów w zestawieniu rocznym jest pojawienie się w naszych ach młszych stażem funduszy, które radzą sobie lepiej w tym horyzoncie (choćby wspomniany CU Nowych Spółek (CU, czy debiut marca QUERCUS Agresywny (Parasolowy S. W u -letnim pozycja funduszu z Legg Mason TFI wydaje się być niezagrożona, gdyż jako jedyny w grupie ma wskaźnik Information Ratio, o który opiera się nasz, grubo powyżej (wartości powyżej,0 uważane są za wyjątkowo dobre). Z pozostałych zmian warto wspomnieć o funduszach zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI, które przynajmniej część aktywów inwestują na rynku polskich akcji. Dzięki bardzo dobrym wynikom wypracowanym przez te fundusze w ostatnich dwóch miesiącach, przyznaliśmy im wyższe noty, głównie w horyzoncie rocznym. Nadal jednak należą one do jednych z najsłabszych w swoich kategoriach (poza funduszem Pioneer Aktywnej Alokacji FIO, który otrzymał notę 5a w krótkim fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKP_UN Legg Mason Akcji FIO Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji ING SFIO Akcji z grupy MIP_UN Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony z grupy SWP_UN Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu Legg Mason Senior SFIO Commercial Union FIO subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus z grupy PDP_UN PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO BPH Obligacji Sub BPH Parasolowy FIO BPH Obligacji Sub BPH Parasolowy FIO Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji z grupy PDU_UN PKO/Credit Suisse ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD z grupy PDUW_UN PKO/Credit Suisse ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD (USD) z grupy RPP_UN KBC Gamma SFIO Idea Premium SFIO UniWibid SFIO UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny stopy zwrotu benchmarków miesiąc (*) AKP_MS 7.79% -4.5% -.59% AKP_UN 7.6% -6.47% -9.97% AKZ_NE 4.96% -9.45% -.76% MIP_UN 0.57% -.% -6.% SWP_UN 6.6% -.05% -.60% PDE_UN(EUR) 4.65% 0.09%.6%

2 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 horyzoncie). Wszystkimi funduszami, czerwca 008, zarządza Sebastian Bogusławski. Do funduszy, które w kwietniu notowały słabsze noty należy m.in. fundusz gotówkowy SKARBIEC - GOTÓWKOWY (Skarbiec. Jego ocena długoterminowa spadła z 4a do a, a krótkoterminowa z 5a do a. Gorsze noty są pokłosiem skokowego spadku wyceny jednostki na początku kwietnia (-,% w ciągu dnia) związanej z problemami z jednym ze składników portfela. Ponieważ problemy te dały o sobie znać również na początku maja (skokowy spadek wyceny o -5%), można się spziewać iż w następnym u fundusz otrzyma jeszcze niższe noty. Kwietniowy funduszy inwestycyjnych oparty o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, objął łącznie 84 fundusze. 74 pruktów miało wystarczająco długą historię, aby uać ocenę w perspektywie krótkoterminowej ( miesięcznej), z kolei w przypadku 4 przyznaliśmy również ocenę w horyzoncie lat. Zespół Analiz Online PDU_UN(USD) 4.48% -0.4% 7.60% PDP_UN.5% 6.78%.65% RPP_UN 0.0%.5%.48% PDE_UN -.64%.8%.7% PDZ -.56% 4.4% 4.5% PDU_UN -.06% 47.0% 5.66% (*), - ostatnie, 6 miesięcy Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) CU Małych Spółek (CU 7.4% -8.9% -.8% kwi 0 Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz.5% -.% - 5.0% lis 00 SKARBIEC-MiŚ SPÓŁEK FIO 4.7% -.7% - 5.% cze UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze Millennium MiŚ Spółek (Millennium 9.4% -6.6% - 7.4% wrz % -6.5% -.% kwi 00 6 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO 6.% -8.0% -.8% wrz KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 9.% -4.6% -.5% wrz Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego FIO.6% -48.0% - 8.7% paź % -44.% - -.9% sie 00.5% -48.% -4.7% 9.6% wrz 009 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 6.9% -44.6% - 0.5% lut 0 PZU Akcji MiŚ Spółek FIO 5.4% -44.6% - -.7% wrz 009 ING MIŚ Spółek FIO 8.% -45.% -9.% 7.5% wrz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP S 8.6% -44.6% - 7.0% wrz 009.8% -49.% -.% lis 00 6 AIG MiŚ Spółek FIO 7.9% -47.9% -.0% lis DWS Top 5 Małych Spółek FIO 4.% -56.6% -48.8%.4% wrz 009 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) Legg Mason Akcji FIO 4.9% -.5% -.7%.7% Idea Akcji (Idea 5.8% -9.% -5.8% 0.9% ING Akcji SFIO 7.4% -.0% -.8%.% 4 SKARBIEC - AKCJA (Skarbiec 6.0% -9.% -.% 5.%

3 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 Allianz Akcji (Allianz 0.% -9.7% -4.8% 5.7% 6 UniKorona Akcje (UniFundusze 7.0% -.9% -8.%.% 7 FORTIS Akcji (Fortis S 8.% -7.4% -.5% 5.% 8 Arka Akcji FIO 8.% -9.4% -.%.% 9 Novo Akcji (Novo 0.6% -6.4% -.% 8.% 0 CU Polskich Akcji (CU 7.7% -40.6% -.6%.6% Millennium Akcji (Millennium 5.9% -.9% -.% 5.% BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 6.0% -5.8% -4.%.9% AIG Akcji FIO 6.7% -45.% -8.8% 0.0% 4 ING Akcji FIO 8.% -8.4% -6.4% 4.0% 5 PZU Akcji KRAKOWIAK FIO 6.% -9.% -6.8% 0.6% 6 DWS Akcji FIO 6.% -6.5% -9.%.7% 7 Pioneer Akcji Polskich FIO.8% -4.9% -46.5% 6.4% 8 DWS Akcji Plus FIO 5.8% -4.% -7.7%.9% 9 KBC Akcyjny (VIP S 8.4% -4.9% -49.%.6% 0 PKO/CS Akcji - FIO 4.9% -47.4% -45.7% 4.6% CU Nowych Spółek (CU 0.5% -7.8% - 4.0% kwi 0 SKOK Akcji (SKOK PARASOL 8.4% -5.0% - 0.% lip 00 QUERCUS Agresywny (Parasolowy S 7.4% -7.0% -.0% mar 0 4 Noble Akcji (Noble Funds 7.% -4.4% - 7.7% gru Allianz Akcji Plus (Allianz 4.0% -6.6% - 9.5% lis 00 6 UniMaxAkcje (UniFundusze 9.4% -6.9% - -0.% lip 00 7 Lukas Akcyjny (Lukas 9.5% -9.% - 9.6% lis ING Akcji Plus (ING 8.% -8.% - 4.% cze KBC Akcyjny (KBC 0.% -4.% - 8.0% paź UniAkcje Polska 0 (UniFundusze 6.7% -45.% -.% wrz 00 PKO/CS Akcji Plus (Parasolowy 4.8% -46.6% - 8.0% maj 00 AIG Akcji Plus (Światowy S 5.6% -4.5% - -.% sty 00 CU Akcyjny (CU S 0.7% % paź 0 paź 009 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_UN (mieszane polskie uniwersalne) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz SKARBIEC - WAGA Zrównoważony (Skarbiec UniKorona Zrównoważony (UniFundusze 6.8% -0.5% -0.6% 4.7% 9.8% -5.9% -.7% 4.7% 9.8% -6.8% -.0%.6% 4 Lukas Dynamiczny Polski (Lukas 5.% -7.5% -6.%.% 5 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL 8.6% -.4% -5.% 0.4%

4 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 4 z 8 6 PZU Zrównoważony FIO 0.% -4.% -6.0% -0.4% 7 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy) 8.6% -7.0% -5.% 4.5% 8 Arka Zrównoważony FIO.5% -.9% -4.% 6.0% 9 ING Zrównoważony FIO 0.0% -0.% -0.0%.% 0 Millennium Zrównoważony (Millennium 9.0% -9.9% -0.%.% DWS Zrównoważony FIO 0.5% -5.% -0.9%.% KBC Beta SFIO 4.% -.% -.%.5% Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo 0.5% -7.6% -.7% 5.% 4 Pioneer Zrównoważony FIO 6.% -8.9% -.%.6% 5 PKO/CS Zrównoważony - FIO 7.4% -4.% -6.% -0.9% 6 KBC Aktywny (KBC 9.9% -.7% -7.0%.7% 7 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO.% -8.8% - 7.4% wrz 00 8 Noble Mieszany (Noble Funds 8.8% -6.4% - 4.7% gru PKO/CS Zrównoważony Plus (Parasolowy UniMaxZrównoważone (UniFundusze 7.8% -9.6% -.7% maj 00 6.% -0.9% -.7% lip 00 ING Zrównoważony Plus (ING 9.9% -.4% -.0% cze 009 CU Zrównoważony (CU.5% -.8% -.5% gru 009 AIG Aktywnej Alokacji FIO 9.0% -7.9% - -.0% paź 00 4 AIG Aktywnej Alokacji Plus (Światowy S 8.8% -7.% - -.4% paź 00 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP_UN (stabilnego wzrostu uniwersalne) Idea Stabilnego Wzrostu (Idea 8.6%.% 8.% 0.9% Legg Mason Senior SFIO 4.5% -.6% 9.4%.4% CU Ochrony Kapitału Plus (CU 4.% -6.8% 7.0%.0% 4 SFIO Telekomunikacji Polskiej 5.5% -6.7% 0.7%.0% 5 SKARBIEC - III FILAR (Skarbiec 6.% -8.% -.4%.7% 6 Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas 6.0% -.% -.9%.7% 7 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo 6.9% -4.9% -.% 4.5% SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis S BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 4.% -9.5% -.% 0.7% 7.6% -0.% -.8% 4.9% 6.% -7.% -.6% 5.7% Arka Stabilnego Wzrostu FIO 8.% -5.0% -5.8% 5.7% Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz CU Stabilnego Inwestowania (CU.% -0.% -5.7% 6.9% 7.7% -5.% -6.8% 0.8% 4 ING Stabilnego Wzrostu FIO 6.4% -0.% -6.9%.0%

5 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 5 z PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium 5.% -.% -6.4% 0.% 6.4% -.% -5.9%.8% 5.% -9.% -8.%.% 8 KBC Stabilny (KBC 6.8% -0.6% -9.%.7% 9 AIG Stabilnego Wzrostu FIO 6.5% -9.6% -5.7% -.4% 0 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 9.0% -6.% -7.8%.7% PKO/CS Stabilnego Wzrostu - FIO 5.% -7.7% -.0%.% 4 5 UniStabilny Wzrost (UniFundusze ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy AIG Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy S.% -.5% - -.% wrz % -0.8% -.0% cze % -0.% - 0.5% maj % -8.% - -.4% sty 00 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) PKO/CS Obligacji Długoterminowych - FIO BPH Obligacji (BPH FIO Parasolowy) BPH Obligacji (BPH FIO Parasolowy).% 9.4% 4.7% 4.7%.9% 5.8%.9% 4.4%.0%.6% 8.8% 4.7% 4 CU Obligacji (CU.9% 0.0% 7.0%.6% 5 Idea Obligacji Skarbowych (Idea.0%.% 7.4% 5.4% 6 Pioneer Lokacyjny (Pioneer.% 8.4% 6.7%.8% 7 Allianz Obligacji (Allianz.% 0.%.% -.% 8 Arka Obligacji FIO 0.5% 4.% 4.8%.4% 9 Pioneer Obligacji Plus FIO.0% 5.5% 4.%.8% 0 ING Obligacji SFIO.% 6.7%.6% 0.0% PKO/CS Obligacji - FIO.% 8.8%.%.7% AIG Obligacji FIO.% 0.9% 0.% -.7% ING Obligacji FIO.% 6.%.5% 0.% 4 KBC Obligacyjny (VIP S.% 4.7%.% -0.7% 5 Pioneer Obligacji FIO 0.9%.7% 8.9%.0% 6 UniKorona Obligacje (UniFundusze.7% 6.8%.6% -0.8% 7 KBC Papierów Dłużnych (KBC.% 4.9%.6% -0.5% 8 9 SKARBIEC - OBLIGACJA Instrumentów Dłużnych (Skarbiec Millennium Papierów Dłużnych (Millennium 0.4% 5.0% 8.6% -.%.0% 4.% 9.8% -.9% 0 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO.0% 5.8% 0.9% -0.6% Novo Obligacji Plus (Novo.6% -5.% -.% -.9%

6 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 6 z 8 DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO.%.5% 5.6% -.9% Legg Mason Obligacji FIO.0% 4.9% 9.% -0.8% 4 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL.%.9% -.4% maj 00 5 PKO/CS Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy 0.8% 9.0% -.% maj 00 6 ING Obligacji Plus (ING.% 6.4% - 0.% cze Noble Skarbowy (Noble Funds 0.5% 5.0% - -.4% gru AIG Obligacji Plus (Światowy S 5.% 0.% - -.% sty 00 9 CU Dłużny (CU S.0% % paź 0 paź 009 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE_UN (dłużne euro uniwersalne) Brak ów dla grupy: PDE_UN!!! Fundusze inwestycyjne z grupy PDEW_UN (dłużne euro uniwersalne (waluta)) Brak ów dla grupy: PDEW_UN!!! Fundusze inwestycyjne z grupy PDU_UN (dłużne dolarowe uniwersalne) PKO/CS Papierów Dłużnych USD (ŚFW S UniDolar Obligacje (UniFundusze Millennium Dolarowa Lokata (Millennium.4% 77.7% 9.7% 5.% -4.0% 54.9% 6.%.5% -6.6% 47.6% 9.% 0.0% 4 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO -4.8% 44.4% 4.9%.5% 5 KBC Dolar FIZ -9.% 48.% 9.5% 9.% 4 Fundusze inwestycyjne z grupy PDUW_UN (dłużne dolarowe uniwersalne (waluta)) PKO/CS Papierów Dłużnych USD (USD) (ŚFW S UniDolar Obligacje (USD) (UniFundusze Millennium Dolarowa Lokata (USD) (Millennium Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD).5% 0.4%.%.0%.5% 5.0% 8.5%.% 0.6% 0.0%.0% -0.9%.6% -.% 7.9%.4% 5 KBC Dolar FIZ (USD).7% -.0% 6.8% 0.5% Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) KBC Gamma SFIO 0.7% 6.% 6.%.% Idea Premium SFIO 0.6% 7.5% 7.6%.7% UniWibid SFIO 0.4% 6.5% 6.%.9%

7 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 7 z UniKorona Pieniężny (UniFundusze SKARBIEC - KASA Pieniężny (Skarbiec 0.8% 5.5%.9%.8% 0.4% 5.5%.%.7% 6 KBC Pieniężny (VIP S 0.% 4.%.9%.7% 7 Allianz Pieniężny (Allianz 0.% 4.6%.%.9% 8 BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 0.7% 5.0%.8%.5% 9 CU Depozyt Plus (CU 0.5% 5.0%.5%.0% 0 AIG Pieniężny FIO 0.%.8%.5%.4% KBC Pieniężny (KBC 0.% 4.6%.%.8% PKO/CS Skarbowy - FIO 0.8% 5.4%.0%.0% SKARBIEC - GOTÓWKOWY (Skarbiec -0.7% 4.6%.% 0.6% 4 Legg Mason Pieniężny FIO 0.%.7%.6%.% 5 PZU Gotówkowy FIO -0.%.9%.6%.7% 6 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.%.7%.5%.% 7 Millennium Pieniężny (Millennium 0.%.% 0.8%.0% 8 DWS Płynna Lokata FIO 0.4%.8% 9.5% -.% 9 Arka Ochrony Kapitału FIO 0.8% 0.4% 9.0%.8% 0 ING Gotówkowy FIO 0.%.8% 0.8%.5% PKO/CS Rynku Pieniężnego - FIO 0.7%.7% 9.7%.% CitiPłynnościowy SFIO 0.% 0.% 9.% -0.% DWS Płynna Lokata Plus FIO -.% -8.9% -.% -.% 4 Pioneer Pieniężny FIO 0.4%.4% 9.%.6% 5 DWS Gotówkowy (DWS S 0.4% 5.8% -.% sty 0 6 AIG Pieniężny Plus (Światowy S 0.%.6% -.6% sty 00 7 ING Gotówkowy Plus (ING 0.0%.% -.4% cze Lukas Lokacyjny (Lukas 0.4%.8% - 0.9% lis CU Pieniężny (CU S 0.% - -.7% paź 0 paź BPH Płynnościowy SFIO 0.% - -.4% paź 0 paź 009 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschzących) QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy S SKARBIEC - Akcji Nowej Europy (Skarbiec BPH Akcji Europy Wschzącej (BPH FIO Parasolowy) 9.% -0.6% - 7.0% mar 0 7.% -7.8% - 6.7% sty 0 5.% -7.7% - 6.5% gru PKO/CS Akcji Nowa Europa - FIO.6% -0.8% -8.4% 4.5% gru Arka Akcji Śrkowej i Wschniej Europy FIO.% -6.6% -.9% gru PZU Akcji Nowa Europa FIO 6.7% -.% -7.9%.7% gru UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze.7% -6.5% - 7.% gru 009

8 CU Akcji Europy Wschzącej (CU Novo Wschnioeuropejski (Novo S Pioneer Akcji Europy Wschniej (FG S Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas Arka Akcji Śrkowej i Wschniej Europy FIZ ING Śrkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus (ING ING Śrkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus (ING PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S AIG Akcji Nowa Europa (Światowy S.9% -7.5% - 8.0% kwi 0 8.% -6.% - 4.% lis 00.0% -5.6% -.% sty 0 8.0% % maj 0 maj % % cze 0 cze % % lip 0 lip % % lip 0 lip % % lis 0 lis % % lis 0 lis 009 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Miesiąc na rynku funduszy Mocnym akcentem zakończyły rok 2004 fundusze inwestujące w papiery wartościowe na polskim rynku kapitałowym. Wzrost wycen wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Po wielu znakomitych lub co najmniej dobrych miesiącach na rynkach finansowych w ostatnim okresie, przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji, w szczególności na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych sierpień 2008 Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje pierwszych 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy

Bardziej szczegółowo