Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej liczbie funduszy z co najmniej 2-mies. historią, po raz pierwszy przyznaliśmy oceny funduszom mieszanym zagranicznym aktywnej alokacji. AŜ 2 reprezentantów ma tu Aviva Investors Poland TFI, której fundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors otrzymał najwyŝszą notę a. W pozostałych grupach mieliśmy tylko jeden debiut. Idea ZrównowaŜony (Idea otrzymała ocenę równieŝ w horyzoncie rocznym - a. Kwiecień był wyjątkowo słabym miesiącem dla funduszy Idea TFI. Przecena obligacji DSS, które znajdowały się w portfelach kilku funduszy tego TFI, przyczyniła się do skokowego spadku wartości ich jednostek, a co za tym idzie negatywnie wpłynęło nie tylko na wyniki średnioterminowe, ale i poziomy ryzyka. Najbardziej ucierpiał fundusz Idea Premium SFIO, który naleŝał do liderów w grupie funduszy gotówkowych (czyli otrzymywał ocenę a w horyzoncie 3-letnim). Na skutek spadku wyceny o ponad -3% w kwietniu, jego wynik 2- miesięczny obniŝył się do +3,%, a 3-letni do 2,3% (ten wciąŝ jest wysoki na tle grupy). Dodatkowo wzrost poziomu ryzyka przyczynił się do spadku naszych ocen do 3a w horyzoncie 3-letnim i najniŝszego - a w horyzoncie rocznym. W kwietniu klienci wypłacili z tego funduszu blisko -0,3 mld zł. Nieznacznie straciła równieŝ Idea Obligacji (Idea, której nota krótkoterminowa spadła z 3a do 2a (nota 3-letnia wciąŝ jest na najwyŝszym poziomie a). Mocno ucierpiała natomiast Idea Stabilnego Wzrostu (Idea, której jednostka straciła w kwietniu aŝ -,4%, sprowadzając roczny wynik pod kreskę (-,%). W efekcie ocena roczna spadła aŝ o 3 oczka do 2a, a nota 3-letnia do 4a. Tym samym fundusz utracił status lidera naszego zestawienia. Najlepiej wypada Idea Ochrony Kapitału, która nie miała w swoim portfelu obligacji DSS. Jej ocena w skali roku to wciąŝ wysokie a. W najnowszym u uwagę zwraca znaczna poprawa (*), - ostatnie 2, 3 miesięcy oceny 3-letniej funduszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds do najwyŝszej a. To zasługa nie tylko dobrych wyników, ale równieŝ obniŝeniu poziomu ryzyka. Jest to obecnie jedyny fundusz w grupie z najlepszą oceną w obu horyzontach. W odwrotnej sytuacji znajduje się UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze, który od wielu miesięcy traci pozycję w naszym u. W kwietniu jego nota 3-letnia spadła do 2a, a krótkoterminowa od dawna wynosi a. est to jedyny fundusz z oferty Union Investment TFI, który w naszym u prezentuje się tak słabo. Pozostałe często okupują wysokie miejsca w swoich grupach (otrzymują 4a bądź a). Kierując się naszym iem przy wyborze funduszy, warto zwracać uwagę równieŝ na te fundusze, które na skutek zbyt krótkiej historii nie otrzymały jeszcze noty 3-letniej, ale świetnie wypadają w horyzoncie rocznym. Do takich funduszy naleŝą m.in. rozwiązania oferowane przez PKO TFI. Notę w horyzoncie 3-letnim otrzymają one w styczniu 203 roku, czyli dokładnie po 3 latach, od kiedy zarządzanie nimi przejął własny zespół inwestycyjny. Najlepiej kiedy dany fundusz otrzymuje najwyŝsze noty w obu horyzontach czasu. W kwietniu mamy wyjątkową sytuację, kiedy wszystkie fundusze akcji polskich uniwersalnych z najwyŝszą notą w horyzoncie 3-letnim,otrzymały a równieŝ w zestawieniu rocznym. Zespół Analiz Online fundusze z notą w u długoterminowym z grupy AKP_MS Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO z grupy AKP_UN Quercus Agresywny (Parasolowy S Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors Noble Fund Akcji (Noble Funds Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors z grupy MIP_ST UniStabilny Wzrost (UniFundusze Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors KBC Stabilny (KBC z grupy MIP_ZR Aviva Investors ZrównowaŜony (Aviva Investors UniKorona ZrównowaŜony (UniFundusze z grupy MIP_AA Noble Fund Mieszany (Noble Funds KBC Beta SFIO z grupy PDP_UN UniKorona Obligacje (UniFundusze Idea Obligacji (Idea KBC Alfa SFIO z grupy PDP_PS ING Obligacji 2 SFIO Amplico Obligacji (Krajowy z grupy RPP_UN KBC Portfel PienięŜny (KBC Portfel VIP S KBC Gamma SFIO KBC PienięŜny (KBC Aviva Investors PienięŜny (Aviva Investors S z grupy AKZ_NE Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne S stopy zwrotu benchmarków miesiąc (*) Średnia FI PDP_PS 0.2% 7.29% 9.87% Średnia FI PDP_UN 0.2% 7.9% 2.9% Średnia FI RPP_UN 0.3%.0%.40% Średnia FI MIZ_ST 0.28%.2% 2.8% Średnia FI MIP_ST -0.87% -4.73% 9.02% Średnia FI AKZ_NE -.22% -7.23% 32.77% Średnia FI AKZ_GL -.3% -4.20% 2.7% Średnia FI MIP_ZR -.40% -2.88% 7.% Średnia FI MIP_AA -.7% -3.43% 3.94% Średnia FI AKP_UN -2.% -20.0% 29.30% Średnia FI AKP_MS -3.% -20.4% 2.4% Copyright by Analizy Online S.A. str. /0

2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) 2 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors -3.4% -4.7% 40.3% 3.% -2.8% -.3%.7% 4.9% 3 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO -4.0% -9.2% 32.8%.9% 4 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO -4.3% -.7% 43.% 4.2% -4.% -2.0% 38.2%.2% -2.2% -.0% 33.%.8% 7 Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy -3.3% -9.2% 28.4%.% 8 Investor Top 2 Małych Spółek FIO -2.% -2.%.7%.8% Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium 9 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO 0 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec UniAkcje Małych i Średnich Spółek 2 (UniFundusze -2.% -20.%.4% 2.9% -4.% -24.% 3.8% 9.% -4.% -20.% 4.% 8.4% -4.0% -2.%.0%.0% 3 KBC Akcji Małych Spółek SFIO -3.2% -22.8% 3.7% 4.2% 4 ING Średnich i Małych Spółek (ING -3.8% -28.% -.% 2.2% Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy -3.9% -4.% -4.9% 9.0% -4.3%.2% - 8.3% lut PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO (*) -3.7% -4.% 3.3%.9% sty Ipopema m-indeks FIO B -3.8% -9.% - 0.0% cze Ipopema m-indeks FIO -3.9% -9.7% - 9.7% wrz Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy S -3.8% -24.3% -.7% gru 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) Quercus Agresywny (Parasolowy S -.7% -.% 83.2%.9% 2 Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S -.8% -.2% 0.7% 0.% 3 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors -.4% -.8% 0.8% 3.% 4 Noble Fund Akcji (Noble Funds -.4% -.7% 4.7%.0% Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors -2.% -3.7% 70.3% 4.7% UniKorona Akcje (UniFundusze -2.9% -7.4% 39.9% 4.0% 7 Allianz Akcji Plus (Allianz -3.% -7.% 37.%.3% 8 SKOK Akcji (SKOK PARASOL -3.2% -2.4% 32.8%.3% 9 KBC Akcyjny (KBC -3.% -23.8% 33.8%.9% 0 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP S -3.0% -2.% 29.3% 3.0% ING Akcji 2 SFIO -2.2% -.4% 30.9%.7% 2 Legg Mason Akcji FIO -2.9% -.3% 30.7%.0% 3 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO -.8% -8.% 2.%.9% 4 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole -2.2% -2.% 30.0%.2% Amplico Akcji Plus (Światowy S -3.0% -22.3% 22.% 4.0% Amplico Akcji (Krajowy -2.8% -23.2% 2.4% 4.9%

3 7 ING Akcji (ING -.7% -24.2% 20.0% 7.% 8 Investor Akcji Dużych Spółek FIO -2.% -22.% 23.2% 2.2% 9 Idea Akcji (Idea -3.2% -24.8% 27.0%.% 20 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO -2.% -23.2% 9.% 7.8% 2 Millennium Akcji (Millennium -2.2% -22.4% 7.%.9% 22 Skarbiec Akcja (Skarbiec -.% -22.0%.%.9% 23 BPH Akcji (BPH FIO -3.2% -24.2%.%.2% 24 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK -.9% -2.8%.% 8.9% 2 Allianz Akcji (Allianz -2.% -3.7% 20.2%.% 2 Investor Akcji FIO -3.% -24.4% 7.9% 9.4% 27 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas -3.4% -28.2% 9.8% 8.3% 28 ING Selektywny (ING -3.% -33.7% 4.7% 2.9% 29 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer -3.2% -39.% -2.%.9% 30 Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż S -2.7% -4.% - 0.2% lis PKO Akcji Plus (Parasolowy (*) -2.7% -7.% 8.2%.3% sty PKO Akcji FIO (*) -2.3% -8.4% 3.9%.4% sty AXA Akcji Big Players (AXA -3.2% -8.7% -.8% lip Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ -7.% -8.% - 7.% lip AXA Akcji (AXA -2.9% -9.% - 7.% lip Copernicus Akcji (Copernicus 0.2% -20.% - 7.% lip Novo Akcji (Novo (*) -4.% -22.% 7.7% 2.% maj PZU FIZ Akcji -2.% -22.7% - 2.4% sty Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer -2.2% -23.4% -.% gru BPS Akcji (BPS -2.7% % maj 204 maj Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus -2.3% % maj 204 maj Allianz Selektywny (Allianz -3.% % cze 204 cze Ipopema Agresywny (Ipopema S -3.% - -.2% gru 204 gru Superfund Akcji (Superfund S kwi 20 kwi 203 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors -0.4% -2.3% 27.0%.8% 2 UniStabilny Wzrost (UniFundusze -0.% -2.% 40.0% 2.9% 3 KBC Stabilny (KBC -0.7% -3.2% 2.7% 4.4% 4 SFIO Telekomunikacji Polskiej -0.7% -4.3% 23.% 3.9% Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO -0.4% -4.2% 23.% 4.2% Idea Stabilnego Wzrostu (Idea -.4% -.% 3.% 2.3% 7 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO -0.9% -.% 23.8% 3.% 8 9 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole -0.% -.0% 22.0%.2% -0.% -2.4% 2.%.3%

4 0 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy -0.3% -4.4% 22.7%.% Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy S -0.% -4.% 2.7% 3.% 2 ING Stabilnego Wzrostu (ING -0.% -4.8% 9.0% 4.% 3 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK -0.2% -.% 22.0%.% 4 Legg Mason Senior SFIO -0.7% -2.9%.7% 2.0% Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium -0.% -.4%.2% 4.3% Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO -.% -4.9% 4.3% 4.% 7 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO -0.7% -.7% 4.2% 4.% 8 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz -.8% -4.8% -.2% 2.0% 9 Skarbiec III Filar (Skarbiec -0.3% -.7% 8.8% 3.2% 20 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas -.2% -8.9% 0.7% 4.0% 2 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer -.3% -7.8% -0.9% 2.% 22 PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy (*) -0.4% -0.7% 20.3%.3% sty PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*) -0.3% -.2%.9% 4.9% sty AXA Stabilnego Wzrostu (AXA -0.7% -3.7% -.2% lip Novo Stabilnego Wzrostu (Novo (*) -.0% -.% 3.0% 2.9% maj Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds -0.8% -.% - 9.% lip BPS Stabilnego Wzrostu (BPS -0.4% % maj 204 maj 202 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównoważone) Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors -.% -.8% 3.2% 9.7% 2 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze -.% -7.% 30.3% 4.4% 3 KBC Aktywny (KBC -.7% -0.7% 2.% 4.2% 4 Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO -.0% -3.7% 27.2% 7.8% ING Zrównoważony (ING -0.7% -.2% 20.%.% BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO -.% -2.% 8.9% 4.3% 7 PZU Zrównoważony (PZU FIO -.% -3.9% 9.% 7.% 8 Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK -0.7% -3.% 20.% 7.0% 9 Investor Zrównoważony FIO -.% -3.2%.9% 4.0% 0 Millennium Zrównoważony (Millennium -.4% -3.7% 2.4% 4.4% Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec -.% -3.3%.8% 4.% 2 Pioneer Zrównoważony (Pioneer -2.7% -30.% -8.4% 3.% 3 PKO Zrównoważony FIO (*) -.% -9.% 2.%.3% sty PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy (*) -.0% -8.4% 9.% 4.9% sty 203 AXA Zrównoważony (AXA -.8% -0.3% -.8% lip 203 Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo (*) -2.4% -.0% 7.8% 2.9% maj 202

5 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) Noble Fund Mieszany (Noble Funds -.% -9.2% 24.7% 0.7% 2 KBC Beta SFIO -2.% -9.7% 29.7% 2.2% 3 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz -0.%.% 20.% 2.3% 4 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy -.% -.4%.9% 4.% SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL -0.2% -3.% 2.7% 2.% -4.4% -3.% 8.0% -0.% 7 Opera Equilibrium.pl (Opera -2.7% -.4%.% 0.9% 8 Noble Fund Timingowy (Noble Funds -.% -3.8% 2.2% 0.0% 9 Alior Aktywnej Selekcji (Alior S -.2% -30.% -7.% 2.3% 0 Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec -.% -22.7% -20.4% 3.2% Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer -3.4% -40.8% -3.8% 0.% 2 Idea Ochrony Kapitału (Idea 0.9% -0.3% -.% paź Novo Aktywnej Alokacji (Novo (*) -2.% -7.9% -.0% maj Legg Mason Strateg FIO -.9% - -.% lip 204 lip 202 KBC Zmiennej Alokacji (KBC kwi 20 kwi 203 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) UniKorona Obligacje (UniFundusze.% 9.8% 30.8%.2% 2 Idea Obligacji (Idea -0.4% 7.2% 34.3% 2.4% 3 KBC Alfa SFIO 0.4%.9% 2.% 3.% 4 Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors S 0.% 8.% 23.0% 3.4% SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.% 8.2% 28.3% 3.% Amplico Obligacji Plus (Światowy S 0.7% 7.4% 29.% 3.2% 7 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO 0.3% 3.% 23.3% 3.% 8 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec 0.7% 7.9% 24.7% 3.% 9 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer 0.% 7.7% 22.8% 3.% 0 BPH Obligacji 2 (BPH FIO 0.%.% 20.9%.7% KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP S 0.9% 7.% 20.8% 3.8% 2 KBC Papierów Dłużnych (KBC 0.9% 7.4% 20.0% 3.9% 3 BPH Obligacji (BPH FIO 0.2% 3.0% 20.%.7% 4 Opera Avista.pl (Opera.% 8.4% 20.3% 4.9% Investor Obligacji FIO 0.4%.% 4.2%.9% Pioneer Lokacyjny (Pioneer 0.3%.2%.0%.8% 7 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy (*) 0.% 8.9% 2.% 4.3% sty PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*) 0.% 8.4% 22.% 3.9% sty Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 0.% 7.8% - 3.% kwi Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus 0.9% 7.7% -.3% lip Agio-Kapitał (Agio S 0.% 7.% - 2.3% mar 204

6 22 Novo Papierów Dłużnych (Novo (*) 0.7% 7.2% 9.0% 3.2% maj BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas 0.4%.3% - 2.% gru Allianz Obligacji Plus (Allianz -0.% 4.9% -.% mar Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż S 0.% % maj 204 maj BPS Obligacji (BPS 0.% % maj 204 maj Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors 0.4% % lis 204 lis Skarbiec - Obligacyjny FIZ 0.% - -.7% lis 204 lis 202 Aviva Investors Dłużnych Papierów 29 Korporacyjnych (Aviva Investors BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych 30 (BNP Paribas Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ 3 WBK 0.% % lis 204 lis % sty 20 sty % lut 20 lut Agio Kapitał PLUS FIO kwi 20 kwi 203 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłużne złotowe papiery skarbowe) ING Obligacji 2 SFIO 0.7% 8.9% 23.2% 4.0% 2 Amplico Obligacji (Krajowy 0.8%.% 32.8% 3.% 3 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors 0.% 8.8% 24.2% 3.% 4 Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec 0.%.7% 22.2% 3.4% 0.7%.9% 9.9% 3.2% ING Obligacji (ING 0.9% 7.9% 8.7% 3.4% 7 Legg Mason Obligacji FIO 0.%.2%.8% 3.2% 8 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds 0.3% 4.3% 4.2%.% 9 PKO Obligacji FIO (*) 0.% 8.% 2.9% 3.9% sty Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż S 0.% 8.8% - 3.0% lis 203 AXA Obligacji (AXA 0.% 7.4% - 3.0% lip PZU SFIO Dłużny 0.%.3% - 2.% gru Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz.%.% - 2.8% mar PZU Ochrony Majątku FIO 0.% 3.7% -.% mar 204 KBC Delta SFIO 0.7% % lip 204 lip 202 Opera Tutus-plus (Opera S 0.% % gru 204 gru Ipopema Obligacji (Ipopema S 0.7% % gru 204 gru 202 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP S 0.%.4% 20.3% 2.% 2 KBC Gamma SFIO 0.%.4% 9.% 2.7% 3 KBC Pieniężny (KBC 0.%.% 8.% 2.2% 4 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors S 0.4%.3% 8.3%.9% Amplico Pieniężny (Krajowy 0.8%.2% 2.8% 3.4% UniKorona Pieniężny (UniFundusze 0.7%.2% 2.% 3.9%

7 7 UniWIBID (UniFundusze S 0.%.%.%.8% 8 Superfund Płynnościowy (Superfund S 0.2%.% 8.7%.9% 9 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK 0.4% 4.% 8.2%.9% 0 Millennium Depozytowy (Millennium 0.%.8%.8% 2.2% Pioneer Pieniężny (Pioneer 0.4% 4.9%.%.7% 2 PZU Gotówkowy (PZU FIO 0.2%.%.% 2.2% 3 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors 0.4% 4.0%.4%.8% 4 ING Gotówkowy (ING 0.4% 4.4% 4.3%.8% Amplico Lokacyjny (Światowy S 0.4% 3.9% 8.%.3% Idea Premium SFIO -3.% 3.% 2.3% -0.9% 7 Allianz Pieniężny (Allianz 0.4% 4.% 4.3%.% 8 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.4% 4.% 3.3%.% 9 Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec 0.4% 4.3% 2.7%.7% 20 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole 0.4% 3.9% 3.8%.8% 2 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.3% 3.8% 4.%.2% 22 Legg Mason Pieniężny FIO 0.4% 4.7% 2.3%.8% 23 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.4% 4.% 0.%.% 24 Investor Gotówkowy (Investor S 0.3% 3.% 0.9%.2% 2 Investor Płynna Lokata FIO 0.3% 3.8% 0.%.4% 2 Opera Pecunia.pl (Opera 0.3% 7.2% - 2.% paź Novo Gotówkowy (Novo (*) 0.4%.%.% 2.2% maj PKO Skarbowy FIO (*) 0.%.3% 8.0% 2.0% sty SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL 0.%.3% - 2.0% cze Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors S 0.7%.% - 4.% paź PKO Skarbowy Plus (Parasolowy 0.%.0% - 2.0% lut AXA Lokacyjny (AXA 0.4% 4.% -.7% lip Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne S 0.4% 4.3% -.% gru PKO Rynku Pieniężnego FIO (*) 0.4% 4.% 4.%.% sty BPS Pieniężny (BPS 0.8% % maj 204 maj ING (L) Depozytowy (ING S 0.4% - -.8% sie 204 sie UniLokata (UniFundusze 0.4% sty 20 sty Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus 0.7% mar 20 mar 203 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) 2 Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne S Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors -0.% -4.4% 7.% 7.0% -0.% -.9% 7.3%.0% 3 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec -.% -.4% 40.9% 2.7% 4 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze -.8% -.3% 43.9%.0% Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ -.2% -22.2% 72.0%.4% Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole -.9% -.% 3.4%.0%

8 7 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO -.% -8.2% 28.0%.8% ING Środkowoeuropejski Sektorów 8 Wzrostowych (ING Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej 9 Europy (Arka BZ WBK BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO 0-0.9% -9.% 28.% 8.% -.3% -24.9% 3.3% 9.4% -0.% -.3% 22.8%.% Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy S -0.3% -9.7% 2.4% 8.4% 2 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S -.8% -22.4% 2.9% 3.% 3 Investor Top 0 Małych i Średnich Spółek FIO -2.4% -2.%.7% 4.% 4 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S -2.9% -22.4% 2.0% 3.8% PKO Akcji Nowa Europa FIO (*) -0.9% -.% 2.% 7.3% sty 203 Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż S Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec 7-0.4% -.4% -.% lis % -22.% - 9.% cze Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING S Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK -0.7% 8.8% -.% lis % 8.3% 47.3% 3.8% maj BPH Akcji Globalny (BPH FIO -0.3%.0% - 2.% maj ING (L) Globalnych Możliwości (ING S -.% 2.4% -.3% paź 203 KBC Globalny Akcyjny (KBC -0.%.% - 0.8% mar 204 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI S -0.9%.% 23.%.7% maj Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO -2.2% -0.8% 30.0% 7.7% maj Alior Stabilnych Spółek (Alior S -3.3% -27.7% -0.4%.4% maj Alior Agresywny (Alior S -4.0% -32.3% -.% mar 203 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_ST (mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu) Brak ów dla grupy: MIZ_ST!!! Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących) 2 PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy Fundusz Walutowy S (*) Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy S 0.9% -2.% 3.3% 0.% sty % -8.0% 4.3% 2.3% lis PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI S -.% -9.3% 8.8% 2.4% lis Skarbiec Alokacji Globalnej (Skarbiec -.8% -.2% - 4.% lis 202 ING (L) Rynków Wschodzących (ING S -.4% -7.8% -.4% lis ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (ING S Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne S Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors -.9% -2.2% - 9.9% lis % -20.% 3.4% 2.7% lis % % maj 204 maj Sezam GLOBALNY FIZ -.0% % cze 204 cze 202

9 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy S 0.0% -.9% 3.0%.9% lis ING Chiny i Indie USD (ING 0.0% -4.% 30.0%.2% lis Investor Indie i Chiny (Investor S.% -.2% 3.4% 2.8% lis ING (L) Nowej Azji (ING S -0.3% -.7% - 0.8% lis 202 Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Fundusze Globalne S PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy S 0.0% -3.3% 2.% 0.% lis 202.% - -.7% lip 204 lip 202 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_AA (mieszane zagraniczne aktywnej alokacji) Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors -.% -.8% 2.4%.% kwi Idea Zmiennego Zaangażowania (Idea 4.0% 2.0% -.9% kwi Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors -.3% -0.0% - 0.% kwi AXA Equity Active Asset Allocation (AXA -2.8% -7.2% - 0.4% kwi 204 Investor CEE FIZ -3.4% -39.4% -33.4%.7% kwi 204 Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO -0.% - -.0% sie 204 sie Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_ZR (mieszane zagraniczne zrównoważone) Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO Amplico Zrównoważony Azjatycki (Światowy S Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (Investor S ING (L) VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych (ING S Amplico Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy 0.3%.0% 30.7% -.9% lis 202.4% 9.0% 32.4% -.4% lis % -4.2% 9.3% 7.2% lis % -.2% - 8.% lis % -.4% 2.0%.9% lis 202 Idea Zrównoważony (Idea -4.0% -0.2% - 4.9% kwi 204 Copyright Analizy Online S.A. 202

10 FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) Spółka Analizy Online jest niezaleŝną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje równieŝ monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłuŝnych. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uwaŝanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego uŝytku Klientów spółki Analizy Online S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak równieŝ przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online S.A. Copyright by Analizy Online S.A. str. 0/0

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) 5 czerwca 2017 W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w maju nadaliśmy 389 oceny od 1a do 5a w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio)

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku.

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC PAŹDZIERNIKA. Październik okazał się w tym roku prawdziwym miesiącem oszczędzania! W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo