Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006"

Transkrypt

1 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie poszły w górę. Bardzo wysokie stopy zwrotu można było osiągnąć inwestując w małe i średnie spółki. Zdecydowanie słabiej zachowywały się największe i najbardziej płynne przedsiębiorstwa notowane na polskiej giełdzie. Ceny wzrastały również na rynku papierów dłużnych, choć wielkość tego wzrostu (niższa niż na rynku instrumentów rynku pieniężnego) trudno uznać za satysfakcjonującą. O dobrym miesiącu mogą mówić inwestujący na zagranicznych rynkach. Dzięki osłabieniu się kursu PLN do głównych walut otrzymali oni dodatkowe i z tych lokat. Łącznie w grupie 274 monitorowanych przez nas funduszy we wrześniu wzrosła wartość jednostek uczestnictwa (certyfikatów) aż 237 z nich. W przypadku 10 wartość ta nie uległa zmianie, a tylko 27 zanotowało straty. Wśród funduszy dostępnych dla inwestorów indywidualnych największy wypracowały produkty Superfund TFI. Najlepszy z nich Superfund SFIO subfundusz C zwiększył wartość jednostki o ponad 11% w PLN. Warto jednak zauważyć, że w sierpniu fundusze Superfund miały najsłabsze wyniki na rynku, co świadczy oczywiście o dużym ryzyku inwestycji w te produkty. Z drugiej strony najsłabsze sierpniowe wyniki zanotował BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (-3,1%). W minionym miesiącu główny indeks warszawskiej GPW wzrósł o 1,6%. Ceny akcji notowanych na parkiecie nie rosły jednak równomiernie. Grupa największych i najbardziej płynnych spółek zachowywała się zdecydowanie słabiej niż segment mniejszych przedsiębiorstw. Indeks WIG20 stracił we wrześniu -1,4%, podczas gdy MIDWIG ał +10,1%. Najwięcej powodów do zadowolenia maja Ci, którzy ulokowali pieniądze w spółki z sektora budowlanego. Indeks mierzący koniunkturę w tej branży - WIG-Budownictwo wzrósł w minionym miesiącu o ponad +8%. Trzy subindeksy sektorowe: WIG-Media, WIG-Telekomunikacja oraz WIG-Paliwa zakończyły stratami. Najsłabszy okazał się ostatni z nich, kończąc miesiąc -6% spadkiem wartości. Zróżnicowane wyniki spółek giełdowych znalazły swoje odbicie w bardzo zróżnicowanych stopach zwrotu funduszy inwestycyjnych z grupy AKP (akcji polskich). Najlepsze okazały się fundusze inwestujące w segment małych i średnich spółek: DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek (+8,7%), PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek (+6,3%) oraz ING FIO Średnich i Małych Spółek (5,3%). Z drugiej strony dwa z funduszy: DWS Polska FIO Akcji oraz KBC Portfel Akcyjny SFIO zakończyły miesiąc stratą wynoszącą odpowiednio -1,6% oraz -1,9%. Średnia stopa zwrotu wszystkich 27 funduszy akcyjnych wyniosła +2,7%. Na rynkach w USA i Europie Zachodniej również obserwowaliśmy wzrosty cen akcji. Indeks spółek ze Stanów Zjednoczonych S&P 500 ał w sierpniu +2,5%, a Dow Jones Industrial Average +2,6%. W efekcie fundusze dokonujące inwestycji na tym rynku również osiągnęły przyzwoite stopy zwrotu. Pioneer Akcji Amerykańskich zarobił we wrześniu 1,9% w USD. Dodatkowo osłabienie się PLN do USD o 2,5% wzmocniło jeszcze wynik tego funduszu w polskiej walucie (+4,2%). W Europie Zachodniej ceny akcji wzrastały w podobnym tempie. Indeks DJ Euro Stoxx 50 zakończył miesiąc +2,4% stopą zwrotu. Pioneer Akcji Europejskich FIO inwestujących w tym regionie zarobił +1,5% w EUR. Osłabienie kursu PLN do EUR o 1,2% zwiększyło wynik tego funduszu w polskiej walucie do +2,7%. W grupie funduszy AKZ inwestujących w zagraniczne akcje, słabo radziły sobie produkty papierów z Europy Środkowej i Wschodniej. UniAkcje Nowa Europa zakończył miesiąc -1,7% stratą, a PZU FIO Akcji Nowa Europa jeszcze wyższą -2,6% stratą. Wpływ na to miały słabe wyniki spółek z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Na Węgrzech i w Rosji spadały ceny akcji, a papiery czeskie zanotowały w minionym miesiącu symboliczne i. fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKP Arka BZ WBK Akcji FIO SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji UniKorona Akcje FIO z grupy MIP Arka BZ WBK Zrównoważony FIO UniKorona Zrównoważony FIO z grupy SWP Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO z grupy PDP ING SFIO Obligacji 2 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO KBC Papierów Dłużnych FIO z grupy RPP KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO CitiPłynnościowy SFIO z grupy PDE Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO z grupy PDU Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-akp 2.71% 36.53% % SAFU-akz 1.21% 5.58% 9.73% SAFU-mip 0.95% 15.87% 55.84% SAFU-swp 0.56% 9.19% 34.55% SAFU-pdp 0.47% 1.98% 14.94% SAFU-rpp 0.26% 3.48% 14.00% (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy We wrześniu zanotowaliśmy niewielki wzrost cen obligacji. Indeks IROS mierzący koniunkturę na tym rynku ał +0,32%, co jest wynikiem nieco lepszym od sierpniowego (wzrost o +0,27%), jednak po raz kolejny słabszym niż indeksów rynku pieniężnego. Wrzesień był trzecim z kolei miesiącem wzrostów cen na rynku długu. Wcześniej aż przez cztery miesiące trwała fala spadków cen na tym rynku. Wszystkie fundusze z grupy PDP osiągnęły w sierpniu dodatnią stopę zwrotu. Dodatkowo wyniki większości funduszy obligacji okazały się dużo lepsze niż ich benchmark IROS. Najwyższą stopę zwrotu wypracowali zarządzający funduszem Allianz Obligacji FIO (+1,08%). To ponad dwukrotnie lepszy wynik niż średnia dla grupy PDP (+0,47%). Najsłabszy wśród 30 funduszy polskich papierów dłużnych wynik zanotował DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych (+0,15%). Papiery dłużne denominowane w EUR i USD przyniosły inwestorom niższe i niż polskie papiery dłużne. Średnia stopa zwrotu w USD funduszy inwestujących w dolarach amerykańskich wyniosła +0,41%, a funduszy inwestujących w euro +0,31%. Wśród funduszy dolarowych najlepszy wynik w USD osiągnął KBC Dolar FIZ (+1,1%), a wśród funduszy eurowych SEB6 Euro Lokata FIO (+0,82%). Osłabienie się kursu złotówki do głównych walut znacznie wzmocniło wyniki tych funduszy. Średnia stopa zwrotu w PLN funduszy inwestujących w papiery denominowane w EUR wyniosła 1,4%, a funduszy inwestujących w papiery denominowane w USD 2,77%. Indeks bonów skarbowych wzrósł we wrześniu o +0,35%. Wyniki funduszy pieniężnych i gotówkowych okazały się słabsze i wyniosły średnio +0,26%. Najwyższą stopą zwrotu w tej grupie pochwalić mogą się fundusze GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych (+0,34%) oraz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO (+0,34%). Najsłabszy wynik inwestycyjny osiągnęli zarządzający AIG FIO Pieniężny (+0,19%).

2 Większość funduszy mieszanych i stabilnego wzrostu wypracowała we wrześniu dodatnie stopy zwrotu. Zdarzały się jednak wyjątki. W grupie MIP KBC Beta SFIO oraz UniAktywnaAlokacja(95%) FIO zakończyły miesiąc stratą. W grupie SWP inwestycjami, które przyniosły straty okazały się wszystkie edycje produktu BPH Bezpieczna Inwestycja oraz UniStoProcent Bis FIO. Średnie stopy zwrotu wypracowane przez produkty z obu grup były jednak bardzo przyzwoite. Fundusze mieszane zwiększyły wartość jednostek uczestnictwa o blisko 1,0%, co jest to wynikiem niemal takim samym jak benchmarku składającego się w 50% z indeksu WIG i 50% indeksu IROS. Inwestycja w akcje przyniosła klientom tej grupy produktów +0,8% u, a inwestycja w obligacje +0,2% u. W przypadku produktów z grupy SWP średnia stopa zwrotu wyniosła 0,6%, co również jest takim samym wynikiem jak benchmarku składającego się w 20% z wyników indeksu WIG i 80% wyników indeksu IROS. Zarówno część akcyjna portfela jak i część dłużna przyniosły funduszom stabilnego wzrostu mniej więcej taką samą stopę zwrotu wynoszącą +0,3%. Komentarz do u W u za miesiąc sierpień sklasyfikowaliśmy 92 fundusze w perspektywie długoterminowej (trzydziestosześciomiesięcznej) oraz 141 w perspektywie krótkoterminowej (dwunastomiesięcznej). W u krótkoterminowym po raz pierwszy sklasyfikowane zostały cztery fundusze. W grupie AKZ PKO/CS Akcji Nowa Europa FIO (ocena 2a). Jednocześnie z u dla tej grupy usunięte zostały dwa fundusze BPH TFI (BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek oraz BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej), ze względu na zmianę polityki inwestycyjnej. W grupie funduszy AKP po raz pierwszy i od razu z najwyższą krótkoterminową oceną 5a, sklasyfikowany został ING Akcji Średnich i Małych Spółek. Podobnie w grupie MIP po raz pierwszy i od razu z najwyższą krótkoterminową oceną 5a sklasyfikowany został Lukas FIO Subfundusz Dynamiczny Polski. W grupie RPP nowym funduszem w u jest DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego (otrzymał ocenę 3a). W u długoterminowym odnotowaliśmy jedną istotną zmianę. W grupie AKZ, ze względu na zmianę polityki inwestycyjnej dwóch funduszy BPH TFI, przez co liczba produktów, które przez trzy lata stosują niezmienioną znacząco strategię inwestycyjną spadła w tej grupie do mnij niż 5, zawieszona została długoterminowa klasyfikacja dla funduszy AKZ. W u krótkoterminowym zanotowaliśmy kilka zmian wśród funduszy posiadających najlepsze oceny 5a. W grupie AKP najwyższą ocenę uał sklasyfikowany po raz pierwszy ING Średnich i Małych Spółek FIO oraz Fortis FIO subfundusz FORTIS Akcji. Jednocześnie najwyższą notę 5a utraciły Arka BZ WBK Akcji FIO oraz DWS Polska FIO Akcji Plus. W grupie SWP pozycję wśród liderów stracił SFIO Telekomunikacji Polskiej, a ocenę 5a przyznaliśmy GTFI FIO Stabilnego Wzrostu. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 DWS Polska FIO Top 50 Europa 1.68% wrz UniGlobal FIO 3.82% wrz Pioneer Akcji Europejskich FIO 2.68% wrz PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa FIO 0.66% wrz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 4.19% wrz PZU FIO Akcji Nowa Europa -2.58% lis 2008 lis Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego 1.30% maj 2009 maj Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 3.11% maj 2009 maj UniAkcje Nowa Europa FIO -1.69% cze 2009 cze Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku 0.98% lip 2009 lip Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Japońskiego -0.39% lip 2009 lip BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 Arka BZ WBK Akcji FIO 2.46% 2 SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji 1.54% 3 UniKorona Akcje FIO 1.21% 4 DWS Polska FIO Akcji Plus 1.05% 5 Commercial Union FIO Polskich Akcji 2.29%

3 6 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 8.86% 7 Legg Mason Akcji FIO 3.85% 8 BPH FIO Akcji 1.13% 9 ING SFIO Akcji % 10 ING FIO Akcji 2.38% 11 Millennium FIO Akcji 1.11% 12 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 2.19% 13 SEB 3 - Akcji FIO 1.45% 14 PKO/Credit Suisse Akcji FIO 1.53% 15 DWS Polska FIO Akcji -1.59% 16 Pioneer Akcji Polskich FIO 1.96% 17 ING FIO Średnich i Małych Spółek 5.27% wrz FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji 4.28% sty Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 9.13% lip GTFI FIO Akcji 2.61% gru AIG FIO Akcji 4.70% cze ING FIZ Akcji 1.38% lis Allianz Akcji FIO 1.65% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 1.22% lut KBC Portfel Akcyjny SFIO -1.93% kwi 2009 kwi PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 6.27% maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus 1.33% cze 2009 cze BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 1.91% 2 UniKorona Zrównoważony FIO 1.44% 3 KBC Beta SFIO -0.07% 4 BPH FIO Aktywnego Zarządzania 0.65% 5 SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony 0.82% 6 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO 1.25% 7 DWS Polska FIO Zrównoważony 0.47% 8 KBC Aktywny FIO 0.02% 9 ING FIO Zrównoważony 1.37% 10 PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 0.65% 11 Millennium FIO Zrównoważony 0.05% 12 Pioneer Zrównoważony FIO 0.45% 13 Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 3.10% wrz 2008

4 14 SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 2.48% lip Pioneer Wzrostu Mix60 FIO 0.09% sie PZU FIO Zrównoważony 2.08% lis 2008 lis Allianz Aktywnej Alokacji FIO 1.59% gru 2008 gru UniAktywnaAlokacja(95%) FIO -0.69% cze 2009 cze ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus 0.65% cze 2009 cze PZU SFIO Ochrony Majątku - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu) 1 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 1.53% 2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO 1.25% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej 0.88% 4 Commercial Union FIO Stabilnego Inwestowania 0.98% 5 KBC Stabilny FIO 0.30% 6 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1.06% 7 BPH FIO Stabilnego Wzrostu 0.55% 8 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 1.02% 9 SKARBIEC-III FILAR FIO 0.76% 10 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 0.59% 11 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 0.63% 12 Legg Mason Senior SFIO 0.86% 13 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 0.46% 14 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu FIO 1.40% 15 GTFI FIO Stabilnego Wzrostu 1.35% gru Commercial Union FIO Ochrony Kapitału Plus 1.09% paź Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 0.96% sty FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu 1.24% sty AIG FIO Stabilnego Wzrostu 1.87% cze DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu 1.52% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 0.81% lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % mar Millennium FIO Stabilnego Wzrostu 0.17% lut ING FIZ Stabilnego Wzrostu 0.46% lis Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 FIO 0.27% sie SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 1.49% lip BPH FIZ Pro Lokata 0.24% sty Pioneer Dochodu Mix 20 FIO 0.28% sie 2008

5 30 UniStoProcent Plus FIO 0.06% paź BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % gru 2008 gru BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % lut 2009 lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 0.58% cze 2009 cze UniStoProcent Bis FIO -0.21% cze 2009 cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 ING SFIO Obligacji % 2 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO 0.34% 3 KBC Papierów Dłużnych FIO 0.58% 4 Arka BZ WBK Obligacji FIO 0.87% 5 KBC Obligacyjny FIO 0.57% 6 Pioneer Obligacji Plus FIO 0.53% 7 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 0.25% 8 Pioneer Obligacji FIO 0.49% 9 BPH FIO Obligacji % 10 SEB 5 - Obligacji Skarbowych FIO 0.46% 11 UniKorona Obligacje FIO 0.41% 12 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0.34% 13 Commercial Union FIO Obligacji 0.44% 14 SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.44% 15 GTFI FIO Obligacji Skarbowych 0.84% 16 Legg Mason Obligacji FIO 0.23% 17 Millennium FIO Papierów Dłużnych 0.45% 18 ING FIO Obligacji 0.38% 19 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.15% 20 SKARBIEC-OBLIGACJA FIO Instrumentów Dłużnych 0.44% 21 PKO/Credit Suisse Obligacji FIO 0.23% 22 KBC Alfa SFIO 0.89% sty AIG FIO Obligacji 0.50% cze Pioneer Lokacyjny FIO 0.29% sie SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ 0.20% gru BPH FIO Obligacji % sie Allianz Obligacji FIO 1.08% sty PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO 0.21% gru 2008 gru KBC Portfel Obligacyjny SFIO 0.71% kwi 2009 kwi 2007

6 30 ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus 0.42% cze 2009 cze 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 KBC Gamma SFIO 0.33% 2 UniWibid SFIO 0.31% 3 CitiPłynnościowy SFIO 0.31% 4 GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych 0.34% 5 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.29% 6 UniKorona Pieniężny FIO 0.29% 7 KBC Pieniężny FIO 0.25% 8 ING FIO Gotówkowy 0.20% 9 Pioneer Pieniężny FIO 0.27% 10 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0.34% 11 Commercial Union FIO Depozyt Plus 0.20% 12 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.25% 13 SKARBIEC-KASA FIO Rynku Pieniężnego 0.24% 14 Legg Mason Pieniężny FIO 0.26% 15 PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 0.24% 16 BPH FIO Skarbowy 0.21% 17 Millennium FIO Pieniężny 0.25% 18 GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego 0.22% 19 PZU FIO Gotówkowy 0.27% lip DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 0.26% wrz AIG FIO Pieniężny 0.19% kwi PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 0.25% kwi SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO 0.26% kwi SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.22% lip Allianz Pieniężny FIO 0.28% gru 2008 gru KBC Portfel Pieniężny SFIO 0.30% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus 0.25% cze 2009 cze 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 1.72% 2 DWS Polska SFIO Euroobligacji 1.39% 3 Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO 1.27% 4 SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych 0.90% 5 BPH FIO Europejskich Obligacji 1.35%

7 6 SEB 6 - Euro Lokata FIO 2.01% lip AIG FIO Zagranicznych Obligacji 1.41% cze PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny EUR 1.17% lis 2008 lis 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 2.99% 2 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO 3.33% 3 Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ 2.11% 4 Millennium FIO Dolarowa Lokata 2.91% 5 BPH FIO Dolarowych Obligacji 3.33% 6 SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych 2.43% 7 UniDolar Obligacje FIO 3.25% kwi KBC Dolar FIZ 1.66% mar DWS Polska FIO USD Obligacji 2.91% lut PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny USD 2.71% lis 2008 lis 2006 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze zamknięte Copyright Analizy Online Sp. z o.o. 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Po wielu znakomitych lub co najmniej dobrych miesiącach na rynkach finansowych w ostatnim okresie, przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji, w szczególności na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Miesiąc na rynku funduszy Mocnym akcentem zakończyły rok 2004 fundusze inwestujące w papiery wartościowe na polskim rynku kapitałowym. Wzrost wycen wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje pierwszych 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Pierwszy miesiąc nowego roku, szczególnie jego koniec, wniósł nieco zamieszania na rodzimy rynek akcji. Do 30 stycznia wśród inwestorów niepodzielnie

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Miesiąc na rynku funduszy Październik miesiącem oszczędzania ten znany slogan znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. W skali

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych sierpień 2008 Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji.

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo