Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006"

Transkrypt

1 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie poszły w górę. Bardzo wysokie stopy zwrotu można było osiągnąć inwestując w małe i średnie spółki. Zdecydowanie słabiej zachowywały się największe i najbardziej płynne przedsiębiorstwa notowane na polskiej giełdzie. Ceny wzrastały również na rynku papierów dłużnych, choć wielkość tego wzrostu (niższa niż na rynku instrumentów rynku pieniężnego) trudno uznać za satysfakcjonującą. O dobrym miesiącu mogą mówić inwestujący na zagranicznych rynkach. Dzięki osłabieniu się kursu PLN do głównych walut otrzymali oni dodatkowe i z tych lokat. Łącznie w grupie 274 monitorowanych przez nas funduszy we wrześniu wzrosła wartość jednostek uczestnictwa (certyfikatów) aż 237 z nich. W przypadku 10 wartość ta nie uległa zmianie, a tylko 27 zanotowało straty. Wśród funduszy dostępnych dla inwestorów indywidualnych największy wypracowały produkty Superfund TFI. Najlepszy z nich Superfund SFIO subfundusz C zwiększył wartość jednostki o ponad 11% w PLN. Warto jednak zauważyć, że w sierpniu fundusze Superfund miały najsłabsze wyniki na rynku, co świadczy oczywiście o dużym ryzyku inwestycji w te produkty. Z drugiej strony najsłabsze sierpniowe wyniki zanotował BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (-3,1%). W minionym miesiącu główny indeks warszawskiej GPW wzrósł o 1,6%. Ceny akcji notowanych na parkiecie nie rosły jednak równomiernie. Grupa największych i najbardziej płynnych spółek zachowywała się zdecydowanie słabiej niż segment mniejszych przedsiębiorstw. Indeks WIG20 stracił we wrześniu -1,4%, podczas gdy MIDWIG ał +10,1%. Najwięcej powodów do zadowolenia maja Ci, którzy ulokowali pieniądze w spółki z sektora budowlanego. Indeks mierzący koniunkturę w tej branży - WIG-Budownictwo wzrósł w minionym miesiącu o ponad +8%. Trzy subindeksy sektorowe: WIG-Media, WIG-Telekomunikacja oraz WIG-Paliwa zakończyły stratami. Najsłabszy okazał się ostatni z nich, kończąc miesiąc -6% spadkiem wartości. Zróżnicowane wyniki spółek giełdowych znalazły swoje odbicie w bardzo zróżnicowanych stopach zwrotu funduszy inwestycyjnych z grupy AKP (akcji polskich). Najlepsze okazały się fundusze inwestujące w segment małych i średnich spółek: DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek (+8,7%), PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek (+6,3%) oraz ING FIO Średnich i Małych Spółek (5,3%). Z drugiej strony dwa z funduszy: DWS Polska FIO Akcji oraz KBC Portfel Akcyjny SFIO zakończyły miesiąc stratą wynoszącą odpowiednio -1,6% oraz -1,9%. Średnia stopa zwrotu wszystkich 27 funduszy akcyjnych wyniosła +2,7%. Na rynkach w USA i Europie Zachodniej również obserwowaliśmy wzrosty cen akcji. Indeks spółek ze Stanów Zjednoczonych S&P 500 ał w sierpniu +2,5%, a Dow Jones Industrial Average +2,6%. W efekcie fundusze dokonujące inwestycji na tym rynku również osiągnęły przyzwoite stopy zwrotu. Pioneer Akcji Amerykańskich zarobił we wrześniu 1,9% w USD. Dodatkowo osłabienie się PLN do USD o 2,5% wzmocniło jeszcze wynik tego funduszu w polskiej walucie (+4,2%). W Europie Zachodniej ceny akcji wzrastały w podobnym tempie. Indeks DJ Euro Stoxx 50 zakończył miesiąc +2,4% stopą zwrotu. Pioneer Akcji Europejskich FIO inwestujących w tym regionie zarobił +1,5% w EUR. Osłabienie kursu PLN do EUR o 1,2% zwiększyło wynik tego funduszu w polskiej walucie do +2,7%. W grupie funduszy AKZ inwestujących w zagraniczne akcje, słabo radziły sobie produkty papierów z Europy Środkowej i Wschodniej. UniAkcje Nowa Europa zakończył miesiąc -1,7% stratą, a PZU FIO Akcji Nowa Europa jeszcze wyższą -2,6% stratą. Wpływ na to miały słabe wyniki spółek z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Na Węgrzech i w Rosji spadały ceny akcji, a papiery czeskie zanotowały w minionym miesiącu symboliczne i. fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKP Arka BZ WBK Akcji FIO SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji UniKorona Akcje FIO z grupy MIP Arka BZ WBK Zrównoważony FIO UniKorona Zrównoważony FIO z grupy SWP Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO z grupy PDP ING SFIO Obligacji 2 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO KBC Papierów Dłużnych FIO z grupy RPP KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO CitiPłynnościowy SFIO z grupy PDE Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO z grupy PDU Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-akp 2.71% 36.53% % SAFU-akz 1.21% 5.58% 9.73% SAFU-mip 0.95% 15.87% 55.84% SAFU-swp 0.56% 9.19% 34.55% SAFU-pdp 0.47% 1.98% 14.94% SAFU-rpp 0.26% 3.48% 14.00% (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy We wrześniu zanotowaliśmy niewielki wzrost cen obligacji. Indeks IROS mierzący koniunkturę na tym rynku ał +0,32%, co jest wynikiem nieco lepszym od sierpniowego (wzrost o +0,27%), jednak po raz kolejny słabszym niż indeksów rynku pieniężnego. Wrzesień był trzecim z kolei miesiącem wzrostów cen na rynku długu. Wcześniej aż przez cztery miesiące trwała fala spadków cen na tym rynku. Wszystkie fundusze z grupy PDP osiągnęły w sierpniu dodatnią stopę zwrotu. Dodatkowo wyniki większości funduszy obligacji okazały się dużo lepsze niż ich benchmark IROS. Najwyższą stopę zwrotu wypracowali zarządzający funduszem Allianz Obligacji FIO (+1,08%). To ponad dwukrotnie lepszy wynik niż średnia dla grupy PDP (+0,47%). Najsłabszy wśród 30 funduszy polskich papierów dłużnych wynik zanotował DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych (+0,15%). Papiery dłużne denominowane w EUR i USD przyniosły inwestorom niższe i niż polskie papiery dłużne. Średnia stopa zwrotu w USD funduszy inwestujących w dolarach amerykańskich wyniosła +0,41%, a funduszy inwestujących w euro +0,31%. Wśród funduszy dolarowych najlepszy wynik w USD osiągnął KBC Dolar FIZ (+1,1%), a wśród funduszy eurowych SEB6 Euro Lokata FIO (+0,82%). Osłabienie się kursu złotówki do głównych walut znacznie wzmocniło wyniki tych funduszy. Średnia stopa zwrotu w PLN funduszy inwestujących w papiery denominowane w EUR wyniosła 1,4%, a funduszy inwestujących w papiery denominowane w USD 2,77%. Indeks bonów skarbowych wzrósł we wrześniu o +0,35%. Wyniki funduszy pieniężnych i gotówkowych okazały się słabsze i wyniosły średnio +0,26%. Najwyższą stopą zwrotu w tej grupie pochwalić mogą się fundusze GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych (+0,34%) oraz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO (+0,34%). Najsłabszy wynik inwestycyjny osiągnęli zarządzający AIG FIO Pieniężny (+0,19%).

2 Większość funduszy mieszanych i stabilnego wzrostu wypracowała we wrześniu dodatnie stopy zwrotu. Zdarzały się jednak wyjątki. W grupie MIP KBC Beta SFIO oraz UniAktywnaAlokacja(95%) FIO zakończyły miesiąc stratą. W grupie SWP inwestycjami, które przyniosły straty okazały się wszystkie edycje produktu BPH Bezpieczna Inwestycja oraz UniStoProcent Bis FIO. Średnie stopy zwrotu wypracowane przez produkty z obu grup były jednak bardzo przyzwoite. Fundusze mieszane zwiększyły wartość jednostek uczestnictwa o blisko 1,0%, co jest to wynikiem niemal takim samym jak benchmarku składającego się w 50% z indeksu WIG i 50% indeksu IROS. Inwestycja w akcje przyniosła klientom tej grupy produktów +0,8% u, a inwestycja w obligacje +0,2% u. W przypadku produktów z grupy SWP średnia stopa zwrotu wyniosła 0,6%, co również jest takim samym wynikiem jak benchmarku składającego się w 20% z wyników indeksu WIG i 80% wyników indeksu IROS. Zarówno część akcyjna portfela jak i część dłużna przyniosły funduszom stabilnego wzrostu mniej więcej taką samą stopę zwrotu wynoszącą +0,3%. Komentarz do u W u za miesiąc sierpień sklasyfikowaliśmy 92 fundusze w perspektywie długoterminowej (trzydziestosześciomiesięcznej) oraz 141 w perspektywie krótkoterminowej (dwunastomiesięcznej). W u krótkoterminowym po raz pierwszy sklasyfikowane zostały cztery fundusze. W grupie AKZ PKO/CS Akcji Nowa Europa FIO (ocena 2a). Jednocześnie z u dla tej grupy usunięte zostały dwa fundusze BPH TFI (BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek oraz BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej), ze względu na zmianę polityki inwestycyjnej. W grupie funduszy AKP po raz pierwszy i od razu z najwyższą krótkoterminową oceną 5a, sklasyfikowany został ING Akcji Średnich i Małych Spółek. Podobnie w grupie MIP po raz pierwszy i od razu z najwyższą krótkoterminową oceną 5a sklasyfikowany został Lukas FIO Subfundusz Dynamiczny Polski. W grupie RPP nowym funduszem w u jest DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego (otrzymał ocenę 3a). W u długoterminowym odnotowaliśmy jedną istotną zmianę. W grupie AKZ, ze względu na zmianę polityki inwestycyjnej dwóch funduszy BPH TFI, przez co liczba produktów, które przez trzy lata stosują niezmienioną znacząco strategię inwestycyjną spadła w tej grupie do mnij niż 5, zawieszona została długoterminowa klasyfikacja dla funduszy AKZ. W u krótkoterminowym zanotowaliśmy kilka zmian wśród funduszy posiadających najlepsze oceny 5a. W grupie AKP najwyższą ocenę uał sklasyfikowany po raz pierwszy ING Średnich i Małych Spółek FIO oraz Fortis FIO subfundusz FORTIS Akcji. Jednocześnie najwyższą notę 5a utraciły Arka BZ WBK Akcji FIO oraz DWS Polska FIO Akcji Plus. W grupie SWP pozycję wśród liderów stracił SFIO Telekomunikacji Polskiej, a ocenę 5a przyznaliśmy GTFI FIO Stabilnego Wzrostu. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 DWS Polska FIO Top 50 Europa 1.68% wrz UniGlobal FIO 3.82% wrz Pioneer Akcji Europejskich FIO 2.68% wrz PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa FIO 0.66% wrz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 4.19% wrz PZU FIO Akcji Nowa Europa -2.58% lis 2008 lis Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego 1.30% maj 2009 maj Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 3.11% maj 2009 maj UniAkcje Nowa Europa FIO -1.69% cze 2009 cze Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku 0.98% lip 2009 lip Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Japońskiego -0.39% lip 2009 lip BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 Arka BZ WBK Akcji FIO 2.46% 2 SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji 1.54% 3 UniKorona Akcje FIO 1.21% 4 DWS Polska FIO Akcji Plus 1.05% 5 Commercial Union FIO Polskich Akcji 2.29%

3 6 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 8.86% 7 Legg Mason Akcji FIO 3.85% 8 BPH FIO Akcji 1.13% 9 ING SFIO Akcji % 10 ING FIO Akcji 2.38% 11 Millennium FIO Akcji 1.11% 12 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 2.19% 13 SEB 3 - Akcji FIO 1.45% 14 PKO/Credit Suisse Akcji FIO 1.53% 15 DWS Polska FIO Akcji -1.59% 16 Pioneer Akcji Polskich FIO 1.96% 17 ING FIO Średnich i Małych Spółek 5.27% wrz FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji 4.28% sty Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 9.13% lip GTFI FIO Akcji 2.61% gru AIG FIO Akcji 4.70% cze ING FIZ Akcji 1.38% lis Allianz Akcji FIO 1.65% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 1.22% lut KBC Portfel Akcyjny SFIO -1.93% kwi 2009 kwi PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 6.27% maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus 1.33% cze 2009 cze BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 1.91% 2 UniKorona Zrównoważony FIO 1.44% 3 KBC Beta SFIO -0.07% 4 BPH FIO Aktywnego Zarządzania 0.65% 5 SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony 0.82% 6 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO 1.25% 7 DWS Polska FIO Zrównoważony 0.47% 8 KBC Aktywny FIO 0.02% 9 ING FIO Zrównoważony 1.37% 10 PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 0.65% 11 Millennium FIO Zrównoważony 0.05% 12 Pioneer Zrównoważony FIO 0.45% 13 Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 3.10% wrz 2008

4 14 SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 2.48% lip Pioneer Wzrostu Mix60 FIO 0.09% sie PZU FIO Zrównoważony 2.08% lis 2008 lis Allianz Aktywnej Alokacji FIO 1.59% gru 2008 gru UniAktywnaAlokacja(95%) FIO -0.69% cze 2009 cze ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus 0.65% cze 2009 cze PZU SFIO Ochrony Majątku - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu) 1 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 1.53% 2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO 1.25% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej 0.88% 4 Commercial Union FIO Stabilnego Inwestowania 0.98% 5 KBC Stabilny FIO 0.30% 6 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1.06% 7 BPH FIO Stabilnego Wzrostu 0.55% 8 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 1.02% 9 SKARBIEC-III FILAR FIO 0.76% 10 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 0.59% 11 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 0.63% 12 Legg Mason Senior SFIO 0.86% 13 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 0.46% 14 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu FIO 1.40% 15 GTFI FIO Stabilnego Wzrostu 1.35% gru Commercial Union FIO Ochrony Kapitału Plus 1.09% paź Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 0.96% sty FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu 1.24% sty AIG FIO Stabilnego Wzrostu 1.87% cze DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu 1.52% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 0.81% lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % mar Millennium FIO Stabilnego Wzrostu 0.17% lut ING FIZ Stabilnego Wzrostu 0.46% lis Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 FIO 0.27% sie SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 1.49% lip BPH FIZ Pro Lokata 0.24% sty Pioneer Dochodu Mix 20 FIO 0.28% sie 2008

5 30 UniStoProcent Plus FIO 0.06% paź BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % gru 2008 gru BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % lut 2009 lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 0.58% cze 2009 cze UniStoProcent Bis FIO -0.21% cze 2009 cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 - wrz 2009 wrz 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 ING SFIO Obligacji % 2 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO 0.34% 3 KBC Papierów Dłużnych FIO 0.58% 4 Arka BZ WBK Obligacji FIO 0.87% 5 KBC Obligacyjny FIO 0.57% 6 Pioneer Obligacji Plus FIO 0.53% 7 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 0.25% 8 Pioneer Obligacji FIO 0.49% 9 BPH FIO Obligacji % 10 SEB 5 - Obligacji Skarbowych FIO 0.46% 11 UniKorona Obligacje FIO 0.41% 12 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0.34% 13 Commercial Union FIO Obligacji 0.44% 14 SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.44% 15 GTFI FIO Obligacji Skarbowych 0.84% 16 Legg Mason Obligacji FIO 0.23% 17 Millennium FIO Papierów Dłużnych 0.45% 18 ING FIO Obligacji 0.38% 19 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.15% 20 SKARBIEC-OBLIGACJA FIO Instrumentów Dłużnych 0.44% 21 PKO/Credit Suisse Obligacji FIO 0.23% 22 KBC Alfa SFIO 0.89% sty AIG FIO Obligacji 0.50% cze Pioneer Lokacyjny FIO 0.29% sie SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ 0.20% gru BPH FIO Obligacji % sie Allianz Obligacji FIO 1.08% sty PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO 0.21% gru 2008 gru KBC Portfel Obligacyjny SFIO 0.71% kwi 2009 kwi 2007

6 30 ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus 0.42% cze 2009 cze 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 KBC Gamma SFIO 0.33% 2 UniWibid SFIO 0.31% 3 CitiPłynnościowy SFIO 0.31% 4 GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych 0.34% 5 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.29% 6 UniKorona Pieniężny FIO 0.29% 7 KBC Pieniężny FIO 0.25% 8 ING FIO Gotówkowy 0.20% 9 Pioneer Pieniężny FIO 0.27% 10 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0.34% 11 Commercial Union FIO Depozyt Plus 0.20% 12 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.25% 13 SKARBIEC-KASA FIO Rynku Pieniężnego 0.24% 14 Legg Mason Pieniężny FIO 0.26% 15 PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 0.24% 16 BPH FIO Skarbowy 0.21% 17 Millennium FIO Pieniężny 0.25% 18 GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego 0.22% 19 PZU FIO Gotówkowy 0.27% lip DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 0.26% wrz AIG FIO Pieniężny 0.19% kwi PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 0.25% kwi SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO 0.26% kwi SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.22% lip Allianz Pieniężny FIO 0.28% gru 2008 gru KBC Portfel Pieniężny SFIO 0.30% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus 0.25% cze 2009 cze 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 1.72% 2 DWS Polska SFIO Euroobligacji 1.39% 3 Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO 1.27% 4 SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych 0.90% 5 BPH FIO Europejskich Obligacji 1.35%

7 6 SEB 6 - Euro Lokata FIO 2.01% lip AIG FIO Zagranicznych Obligacji 1.41% cze PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny EUR 1.17% lis 2008 lis 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 2.99% 2 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO 3.33% 3 Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ 2.11% 4 Millennium FIO Dolarowa Lokata 2.91% 5 BPH FIO Dolarowych Obligacji 3.33% 6 SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych 2.43% 7 UniDolar Obligacje FIO 3.25% kwi KBC Dolar FIZ 1.66% mar DWS Polska FIO USD Obligacji 2.91% lut PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny USD 2.71% lis 2008 lis 2006 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze zamknięte Copyright Analizy Online Sp. z o.o. 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 20-12-2005

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych październik 2008 Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002 www.analizy.pl 11-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 22 Coraz bogatsza oferta na rynku funduszy inwestycyjnych. W maju grono obecnych na polskim rynku funduszy powiększyło się

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 02-11-2004 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych Spośród 35 działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeń na życie, 18 oferuje produkty oparte o ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 24 946 694 148 726 755 1. Lokaty 24 946 694 148 726 755 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo