Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika information ratio, o który oparty jest nasz funduszy inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iż w swojej pierwotnej postaci, w przypadku gdy wyniki funduszy były słabsze od benchmarku (co implikuje ujemne information ratio) miernik premiował produkty cechujące się wyższym poziomem ryzyka. Wyeliminowaliśmy tę niedoskonałość, modyfikując odpowiednio wskaźnik, dzięki czemu i tworzone na podstawie zmodyfikowanego IR prawidłowo szeregują fundusze, nagradzając je wyższymi miejscami w zestawieniu za lepsze wyniki i niższe ryzyko. Wraz z wprowadzeniem modyfikacji dokonaliśmy również zmian w publikowanych co miesiąc ach Analiz Online, opieranych na tym właśnie wskaźniku. Zmodyfikowaliśmy również historyczne oceny poszczególnych funduszy, przy czym ewentualne zmiany ocen dotknęły wyłącznie funduszy z dolnych części zestawień, charakteryzujących się ujemnymi wartościami tradycyjnego information ratio. Z każdym miesiącem rośnie liczba funduszy, które oceniamy w naszym u. Tym razem w naszym zestawieniu 12-miesięcznym zadebiutowały 3 subfundusze Arka Prestiż SFIO: Arka Prestiż Akcji, Arka Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Najlepiej wypadł fundusz akcji polskich, który otrzymał dobrą ocenę 4a. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypracował relatywnie dobry wynik na poziomie -12,5%, ósmy w grupie 37 funduszy akcji polskich uniwersalnych. Pod względem ryzyka plasuje się mniej więcej w środku stawki. Pozostałe 2 subfundusze otrzymały ocenę 3a. Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy jest jednym z bardziej ryzykownych funduszy w grupie akcji Nowej Europy, przy tym jego wyniki są przeciętne. Jednostka funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy straciła na wartości -15,4% i był to ósmy wynik w grupie 15 funduszy. Jednostka funduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych w ciągu ostatnich 12 mies. ała na wartości +6,5%, czyli o 1,5 pkt proc. więcej od średniej). fundusze z notą w u długoterminowym z grupy AKP_MS Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO z grupy AKP_UN QUERCUS Agresywny (Parasolowy S Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO Noble Fund Akcji (Noble Funds Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO z grupy MIP_ST Idea Stabilnego Wzrostu (Idea SFIO Telekomunikacji Polskiej BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO z grupy MIP_ZR Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors UniKorona Zrównoważony (UniFundusze z grupy MIP_AA KBC Beta SFIO Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz z grupy PDP_UN Idea Obligacji (Idea UniKorona Obligacje (UniFundusze SKOK Obligacji (SKOK PARASOL z grupy PDP_PS Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors z grupy RPP_UN Idea Premium SFIO KBC Pieniężny (KBC KBC Gamma SFIO KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP) z grupy AKZ_NE Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze stopy zwrotu benchmarków miesiąc (*) Śednia FI MIZ_ST 1.20% 3.50% 41.29% Średnia FI RPP_UN 0.24% 4.16% 14.38% Średnia FI AKZ_GL 0.01% -9.21% 38.44% Średnia FI PDP_PS -0.29% 5.15% 19.31% Debiutantów mamy również w zestawieniu obejmujących 36 miesięcy. Dzięki wystarczająco długiej historii swoją Średnia FI PDP_UN pierwszą ocenę w tym horyzoncie otrzymały dwa kolejne Średnia FI AKZ_NE fundusze akcji zagranicznych, inwestujące w naszym Średnia FI MIP_ST regionie: Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S. W obu Średnia FI MIP_AA przypadkach przyznane oceny są słabe (odpowiednio 2a i Średnia FI MIP_ZR 1a). PZU Akcji Spółek Dywidendowych, którego aktywa Średnia FI AKP_UN lokowane są w akcje spółek wypłacających dywidendy, nie dość, że w skali 3 lat wypracował jeden z najsłabszych Średnia FI AKP_MS -0.34% -1.79% -1.83% -2.83% -3.25% -4.73% -5.35% 5.03% % -4.66% % % % % 20.17% 48.12% 19.68% 17.71% 19.01% 32.58% 20.44% wyników z grupie (+20,0%, aż o -28,1 pkt proc. słabszy od (*), - ostatnie 12, 36 miesięcy średniej), to dodatkowo charakteryzuje się dość wysokim poziomem ryzyka. Lepsze wyniki osiąga drugi z funduszy - Amplico Akcji Nowa Europa, który w skali ostatnich 3 lat zarobił +32,3%, co było siódmym wynikiem w gronie 14 funduszy. W najnowszym u uwagę zwracają bardzo dobre oceny funduszy z PKO TFI. Niemal wszystkie fundusze akcyjne i mieszane poprawiły swe noty do poziomu 4 lub 5a. Fundusze dłużne tego TFI, poza PKO Rynku Pieniężnego FIO, również wypadają bardzo dobrze uując w większości przypadków ocenę 4a. Produkty PKO TFI nie mają przyznanych not w horyzoncie 36-mies., ponieważ nie minęły jeszcze 3 lata od kiedy nowy zespół przejął zarządzanie z rąk Credit Suisse. W ostatnim czasie w naszym u, wyraźnie pogorszyła się pozycja kilku funduszy. Przykładem takiej zmiany może być Idea Obligacji (Idea, który odnotował w zie drastyczny spadek oceny Copyright by Analizy Online S.A. str. 1/10

2 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) krótkoterminowej z 5a do najniższej 1a. To pokłosie spadku jednostki w zie (-2,8%), spowodowanego sporym wahnięciem wycen kilku składników portfela, w reakcji na obniżenie ratingu Węgier. Fundusz bardzo szybko odrobił straty, do 9 grudnia jednostka ała +2,4%, jednak znaczne wahnięcie wyceny będzie miało negatywny wpływ na poziom ryzyka funduszu. Pogarsza się również pozycja Idea Akcji (Idea, który jeszcze rok temu mógł się pochwalić najkorzystniejszą relacją u do ryzyka. Jego ostatnia nota krótkoterminowa to 1a. Spadek ocen notują również fundusze powiązane z rynkiem akcji z Aviva Investors Poland TFI. Są to fundusze należące do agresywnych rozwiązań, które z natury gorzej wypadają w okresach spadków. Zespół Analiz Online Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online S.A. Copyright by Analizy Online S.A. str. 2/10

3 1 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz -5.6% -12.2% 66.5% -15.6% 2 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO -5.4% -21.2% 28.3% -23.9% Aviva Investors Małych Spółek (Aviva 3 Investors KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC 4 Portfel VIP) UniAkcje Małych i Średnich Spółek 5 (UniFundusze PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO 6 Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy 7 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec 8 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO 9 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium 10 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 11 (Noble Funds -4.6% -21.1% 78.2% -26.4% -6.2% -23.5% 32.7% -25.8% -4.6% -29.4% 24.6% -30.0% -4.1% -19.4% 16.8% -21.0% -5.0% -21.1% 11.7% -24.2% -5.7% -23.3% 16.6% -26.6% -6.0% -25.8% 12.5% -27.7% -4.6% -23.7% 13.5% -26.0% -5.1% -17.6% 15.4% -20.5% 12 KBC Akcji Małych Spółek SFIO -4.0% -23.7% 6.9% -26.4% 13 Investor Top 25 Małych Spółek FIO -5.1% -28.2% -3.1% -30.5% 14 ING Średnich i Małych Spółek (ING -8.2% -30.9% -10.5% -33.0% 15 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer -10.5% -44.5% -14.5% -45.2% 16 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO (*) -4.3% -18.5% 24.6% -21.2% sty Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy S -3.0% % gru 2013 gru PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy -4.2% lut 2014 lut 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) 1 Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S -4.5% -12.2% 51.6% -16.9% 2 Noble Fund Akcji (Noble Funds -3.6% -12.3% 49.9% -17.3% 3 SKOK Akcji (SKOK PARASOL -3.5% -13.7% 47.4% -17.2% 4 Quercus Agresywny (Parasolowy S -2.4% -15.3% 67.4% -18.5% 5 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors -4.1% -18.2% 82.8% -23.9% 6 UniKorona Akcje (UniFundusze -6.2% -13.4% 41.3% -16.4% 7 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP) -4.2% -13.9% 38.0% -17.9% 8 KBC Akcyjny (KBC -6.0% -18.0% 40.8% -21.6% 9 Allianz Akcji Plus (Allianz -6.6% -12.6% 59.2% -16.2% 10 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors -4.7% -18.5% 38.9% -23.4% 11 Legg Mason Akcji FIO -3.0% -9.6% 38.2% -13.2% 12 Investor Akcji Dużych Spółek FIO -2.8% -10.7% 31.8% -14.9% 13 ING Akcji 2 SFIO -5.0% -12.1% 29.8% -15.6%

4 14 Allianz Akcji (Allianz -2.6% -11.5% 40.8% -12.4% 15 Millennium Akcji (Millennium -3.7% -16.0% 21.7% -20.0% 16 ING Akcji (ING -4.9% -17.5% 20.6% -21.2% Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole 17 (dawniej LUKAS -4.8% -22.4% 34.3% -24.3% 18 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK -5.0% -25.8% 26.2% -27.3% 19 Amplico Akcji (Krajowy -3.9% -16.0% 19.9% -19.9% 20 Amplico Akcji Plus (Światowy S -3.7% -15.4% 19.7% -18.9% 21 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO -4.3% -19.1% 18.6% -22.8% 22 BPH Akcji (BPH FIO -6.5% -19.9% 18.2% -23.3% 23 Idea Akcji (Idea -7.8% -24.4% 25.1% -27.0% 24 Skarbiec Akcja (Skarbiec -3.2% -15.7% 17.4% -19.9% 25 Investor Akcji FIO -5.3% -21.6% 3.5% -25.7% 26 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas -5.5% -29.6% 18.6% -31.4% 27 ING Selektywny (ING -8.7% -30.7% 5.0% -32.7% 28 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer -9.4% -39.5% -8.3% -40.5% 29 PKO Akcji Plus (Parasolowy (*) -3.9% -14.4% 19.2% -17.7% sty AXA Akcji Big Players (AXA -5.8% -11.1% % lip Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż S -3.6% -12.5% % lis PKO Akcji FIO (*) -3.8% -14.9% 15.9% -18.5% sty AXA Akcji (AXA -6.5% -15.2% % lip Novo Akcji (Novo (*) -5.7% -15.7% 30.3% -18.5% maj PZU FIZ Akcji -6.1% -18.3% % sty Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ -1.9% -18.6% % lip Copernicus Akcji (Copernicus -0.3% -20.7% % lip Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (Pioneer -5.7% % gru 2013 gru BPS Akcji (BPS -2.4% maj 2014 maj 2012 Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus % maj 2014 maj Allianz Selektywny (Allianz -4.6% cze 2014 cze 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) 1 SFIO Telekomunikacji Polskiej -2.4% -2.7% 25.0% -4.2% 2 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea -1.2% -4.3% 50.0% -5.7% 3 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO -2.1% -5.2% 31.2% -7.5% 4 KBC Stabilny (KBC -1.7% -3.0% 27.2% -4.8% 5 UniStabilny Wzrost (UniFundusze -2.3% -1.7% 36.0% -3.1% 6 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors -1.9% -5.2% 22.1% -7.8%

5 7 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK -1.9% -8.2% 26.3% -9.3% 8 ING Stabilnego Wzrostu (ING -2.0% -3.6% 18.9% -5.7% 9 Legg Mason Senior SFIO -1.1% -0.7% 19.8% -2.1% Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium % -3.8% 15.0% -5.8% Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva 11 Investors -1.9% -3.2% 20.5% -5.1% 12 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy -0.7% -2.9% 17.6% -5.2% Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit 13 Agricole (dawniej LUKAS -1.7% -5.2% 20.5% -6.3% Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy 14 S -1.5% -2.1% 16.7% -4.5% PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO % -4.9% 13.0% -6.9% 16 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO -2.2% -5.3% 14.6% -7.1% 17 Skarbiec III Filar (Skarbiec -1.4% -5.3% 10.8% -7.3% 18 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz -3.3% -2.2% 8.9% -3.4% BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas % -10.9% 12.9% -11.9% 20 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer -4.0% -16.9% 2.0% -18.0% PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy 21 (*) -1.6% -1.8% 16.6% -3.4% sty PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*) -1.4% -2.2% 14.7% -4.0% sty AXA Stabilnego Wzrostu (AXA -2.7% -4.2% % lip Novo Stabilnego Wzrostu (Novo (*) -1.1% -4.0% 16.7% -5.3% maj 2012 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble % -9.4% % lip 2012 Funds 26 BPS Stabilnego Wzrostu (BPS -0.7% maj 2014 maj 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównoważone) Aviva Investors Zrównoważony (Aviva 1-3.0% -10.5% 30.4% -13.8% Investors 2 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze -3.9% -5.8% 29.9% -8.1% 3 KBC Aktywny (KBC -3.0% -7.3% 27.4% -9.8% Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit 4-3.6% -16.0% 32.3% -18.5% Agricole (dawniej LUKAS 5 ING Zrównoważony (ING -2.9% -8.0% 20.5% -10.7% 6 Investor Zrównoważony FIO -2.3% -8.7% 18.9% -11.7% Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK 7-2.6% -16.6% 23.5% -17.4% 8 Millennium Zrównoważony (Millennium -2.4% -9.6% 14.1% -12.7% 9 PZU Zrównoważony (PZU FIO -3.2% -12.1% 16.2% -14.9% 10 Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec -1.9% -11.3% 10.1% -14.0% 11 Pioneer Zrównoważony (Pioneer -7.3% -30.1% -5.7% -31.1% 12 PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy (*) -2.4% -7.2% 19.8% -9.7% sty PKO Zrównoważony FIO (*) -2.6% -8.8% 8.8% -11.4% sty AXA Zrównoważony (AXA -4.3% -9.4% % lip 2013

6 15 Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo (*) -3.4% -10.2% 12.7% -12.3% maj 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) 1 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz -1.4% 2.4% 36.3% 3.0% 2 KBC Beta SFIO -3.5% -8.8% 37.2% -12.6% 3 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO -3.5% -10.7% 24.7% -13.1% 4 Opera Equilibrium.pl (Opera -0.9% -7.3% 31.0% -9.3% 5 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy -1.7% -11.6% 13.0% -14.2% 6 Noble Fund Mieszany (Noble Funds -3.0% -12.4% 21.1% -15.1% SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK 7-1.8% -8.5% 12.3% -10.4% PARASOL SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK 8-1.0% -2.7% 12.9% -4.0% PARASOL 9 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer -10.8% -43.5% -10.8% -43.8% 10 Idea Ochrony Kapitału (Idea -3.7% -6.8% % paź Novo Aktywnej Alokacji (Novo (*) -1.2% -10.5% % maj Legg Mason Strateg FIO -1.1% lip 2014 lip 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) 1 UniKorona Obligacje (UniFundusze -1.2% 5.3% 26.5% 4.4% 2 Idea Obligacji (Idea -2.8% 3.5% 38.8% 2.8% 3 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL -0.6% 3.8% 29.9% 3.4% 4 Amplico Obligacji (Krajowy 0.1% 7.1% 27.9% 4.1% 5 BPH Obligacji 1 (BPH FIO 0.0% 1.9% 26.4% 0.7% 6 BPH Obligacji 2 (BPH FIO -0.0% 0.5% 28.3% -0.8% 7 Opera Avista.pl (Opera -0.8% 7.4% 21.6% 5.9% 8 Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors S -0.5% 6.1% 21.2% 5.5% 9 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer -0.4% 6.9% 21.8% 5.0% 10 Amplico Obligacji Plus (Światowy S 0.1% 7.4% 23.7% 4.6% PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO % 12.5% 20.4% 11.8% 12 KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP) 0.5% 5.0% 18.1% 4.4% 13 Arka BZ WBK Obligacji (Arka BZ WBK -0.4% 4.3% 19.9% 3.7% 14 Pioneer Lokacyjny (Pioneer -0.2% 4.2% 17.7% 3.3% 15 KBC Papierów Dłużnych (KBC 0.3% 4.6% 17.1% 4.0% 16 Investor Obligacji FIO -0.3% 4.4% 9.4% 3.9%

7 Copernicus Dłużnych Papierów Papierów 17 Korporacyjnych (Copernicus 0.7% 9.0% - 8.3% lip Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO -0.1% 6.9% - 6.4% kwi PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*) -0.4% 6.6% 26.0% 6.0% sty 2013 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy % 6.5% 24.5% 6.1% sty 2013 (*) Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka % 6.5% - 6.2% lis 2013 Prestiż S 22 Novo Papierów Dłużnych (Novo (*) -0.3% 5.9% 15.7% 4.7% maj AXA Obligacji (AXA -0.6% 5.1% - 4.4% lip 2013 BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas % % gru 2013 gru 2011 Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka 25 Prestiż S -1.1% maj 2014 maj 2012 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva 26 Investors lis 2014 lis Skarbiec - Obligacyjny FIZ lis 2014 lis 2012 Aviva Investors Dłużnych Papierów 28 Korporacyjnych (Aviva Investors lis 2014 lis 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłużne złotowe papiery skarbowe) 1 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors -0.0% 7.4% 25.4% 6.7% 2 ING Obligacji 2 SFIO -0.5% 5.9% 20.6% 5.1% 3 ING Obligacji (ING -0.5% 5.1% 16.8% 4.4% 4 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec -0.2% 3.2% 16.6% 2.6% 5 Legg Mason Obligacji FIO -1.0% 3.3% 13.1% 2.4% 6 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds -0.1% 3.3% 13.8% 2.9% 7 PKO Obligacji FIO (*) -0.2% 5.7% 24.0% 5.3% sty PZU SFIO Dłużny -0.2% 4.5% - 4.0% gru 2012 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz 9-0.5% mar 2014 mar PZU Ochrony Majątku FIO 0.0% mar 2014 mar KBC Delta SFIO 0.0% lip 2014 lip 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) 1 KBC Pieniężny (KBC 0.5% 4.9% 18.1% 4.6% 2 KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP) 0.6% 5.3% 19.4% 5.0% 3 Idea Premium SFIO -0.4% 5.1% 25.1% 4.4% 4 KBC Gamma SFIO 0.7% 4.9% 18.5% 4.7% 5 UniWibid (UniFundusze S 0.5% 5.2% 17.0% 4.8% 6 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors S 0.1% 4.6% 18.1% 4.2%

8 7 Superfund Płynnościowy (Superfund S 0.1% 4.2% 19.1% 3.8% 8 Amplico Lokacyjny (Światowy S 0.2% 4.0% 18.5% 3.5% 9 Amplico Pieniężny (Krajowy 0.7% 3.8% 19.2% 3.3% 10 Pioneer Pieniężny (Pioneer 0.3% 4.3% 15.9% 3.9% 11 Millennium Depozytowy (Millennium 0.3% 4.5% 14.6% 4.1% 12 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK 0.3% 3.9% 17.7% 3.5% 13 UniKorona Pieniężny (UniFundusze -0.6% 4.1% 18.8% 3.8% 14 Allianz Pieniężny (Allianz 0.2% 4.5% 15.4% 4.1% Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors % 3.4% 16.2% 3.1% 16 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.1% 3.0% 16.1% 2.9% 17 PZU Gotówkowy (PZU FIO 0.5% 4.1% 14.4% 3.9% 18 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.3% 3.8% 13.3% 3.5% 19 ING Gotówkowy (ING 0.2% 3.5% 14.3% 3.2% 20 Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec 0.3% 3.6% 13.0% 3.3% Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole 21 (dawniej LUKAS 0.2% 2.8% 12.6% 2.5% 22 Investor Gotówkowy (Investor S 0.2% 3.3% 11.6% 3.0% 23 Investor Płynna Lokata FIO 0.2% 3.4% 6.7% 3.1% 24 Legg Mason Pieniężny FIO 0.3% 3.3% 11.3% 3.3% 25 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.4% 2.6% 8.4% 3.7% 26 Opera Pecunia.pl (Opera 0.4% 5.6% - 5.3% paź Novo Gotówkowy (Novo (*) 0.2% 4.9% 16.3% 4.5% maj SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL 0.1% 4.9% - 4.3% cze PKO Skarbowy FIO (*) 0.3% 4.4% 18.7% 4.1% sty 2013 Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 30 (Aviva Investors S -0.6% 4.3% - 3.9% paź AXA Lokacyjny (AXA 0.3% 3.9% - 3.6% lip Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne S 0.3% 3.5% - 3.4% gru PKO Rynku Pieniężnego FIO (*) 0.3% 3.4% 13.7% 3.1% sty PKO Skarbowy Plus (Parasolowy 0.2% lut 2014 lut BPS Pieniężny (BPS 0.7% maj 2014 maj ING (L) Depozytowy (ING S 0.2% sie 2014 sie 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) 1 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze 1.1% -3.7% 87.8% -7.5% 2 Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors -4.2% -14.9% 75.5% -21.2% 3 Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze Globalne S -2.7% -18.6% 66.0% -23.3% 4 Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole (dawniej LUKAS -2.8% -20.4% 57.7% -22.3%

9 5 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK -3.4% -27.0% 67.0% -28.7% 6 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO 1.2% -11.1% 50.2% -14.0% 7 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec -0.7% -14.6% 49.0% -18.3% 8 Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy S -2.2% -28.8% 47.1% -28.0% 9 BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO -0.7% -12.0% 31.1% -16.5% 10 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S -2.0% -11.5% 32.3% -15.3% 11 ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING -2.9% -16.9% 43.1% -19.6% 12 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S -3.7% -16.9% 20.0% -20.4% 13 Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ -2.9% -21.3% 7.2% -25.7% 14 PKO Akcji Nowa Europa FIO (*) -0.9% -12.4% 29.2% -15.2% sty Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż S -1.8% -15.4% % lis 2013 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) 1 2 Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING S 4.0% 3.7% 63.9% 2.0% maj % 0.0% % lis BPH Akcji Globalny (Parasolowy 3.5% -0.6% % maj PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI S 4.2% 4.4% 48.6% 2.9% maj ING (L) Globalnych Możliwości (ING S -0.6% -12.2% % paź Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO -2.3% -13.8% 61.0% -15.9% maj Alior Stabilnych Spółek (Alior S -4.4% -33.0% % maj Alior Agresywny (Alior S -5.4% -34.0% % mar KBC Globalny Akcyjny (KBC 1.4% mar 2014 mar 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_ST (mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu) Millennium Obligacji Europejskich Plus (FZ 1 2.3% 6.0% 36.6% 9.1% lip 2012 S Millennium Obligacji Amerykańskich Plus (FZ 2 7.4% 6.2% 34.5% 12.3% lip 2012 S 3 Agio-Kapitał (AGIO S 0.5% 4.4% - 4.0% lip UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze -0.4% -0.2% % sie Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO -3.2% -5.0% 24.0% -7.2% lip Opera NGO SFIO -0.1% -7.5% 6.7% -9.7% lip KBC Globalny Stabilny (KBC 0.1% maj 2014 maj 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących)

10 1 PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy Fundusz Walutowy S (*) 5.0% -4.8% 84.8% -5.7% sty PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI S 3.1% -10.0% 63.4% -9.3% lis Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy S 1.8% -11.7% 89.4% -11.1% lis ING (L) Rynków Wschodzących (ING S -3.8% -14.1% % lis ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (ING S Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne S Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors -4.4% -19.1% % lis % -18.9% 50.4% -22.2% lis % maj 2014 maj Sezam GLOBALNY FIZ 0.1% cze 2014 cze 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) 1 ING (L) Nowej Azji (ING S -3.5% -11.3% % lis Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy S -1.1% -15.0% 60.6% -13.0% lis Investor Indie i Chiny (Investor S -0.7% -18.4% 50.7% -15.7% lis ING Chiny i Indie USD (ING -2.2% -18.4% % lis Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Fundusze Globalne S -8.2% -19.4% 23.0% -22.0% lis 2012 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_AA (mieszane zagraniczne aktywnej alokacji) 1 Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors -0.3% -1.1% 15.0% -3.0% maj Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors -3.4% -12.3% % maj AXA Equity Active Asset Allocation (AXA -6.7% -13.3% % lip Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec -1.5% -17.8% 0.8% -20.8% maj Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec -2.1% -16.6% % cze Skarbiec Alokacji Globalnej (Skarbiec -0.6% -18.0% % maj Investor CEE FIZ -1.4% -34.5% % maj Idea Zmiennego Zaangażowania (Idea 1.3% kwi 2014 kwi Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO -0.1% sie 2014 sie 2012

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) 5 czerwca 2017 W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w maju nadaliśmy 389 oceny od 1a do 5a w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio)

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji?

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Rola funduszy obligacji Materiał opracowany na podstawie danych wg stanu na koniec sierpnia 2011 roku Pod koniec sierpnia 2011 roku środki zgromadzone w funduszach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo