Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich oraz upadku rządu w Portugalii. W pierwszej połowie miesiąca indeksy ostro traciły na wartości, by w drugiej połowie odrobić straty. Mimo burzliwego miesiąca, w naszym comiesięcznym u, opartym o wskaźnik information ratio, opisującym relację u do ryzyka, zaszło niewiele istotnych zmian. Najważniejsza to debiut funduszu QUERCUS Agresywny (Parasolowy, który dzięki wystarczająco długiej historii, mógł po raz pierwszy otrzymać ocenę w zestawieniu letnim. Ponieważ jest to ocena najwyższa a trafił on do grona najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych. Przez początkowe dwa lata swojej działalności był on w stanie generować rewelacyjne wyniki, istotnie odbiegające od benchmarków. Stopa zwrotu osiągnięta za ostatnie lata na poziomie +,%, jest aż o pkt proc. wyższa od średniej. Słabiej zachowywał się fundusz w ciągu minionych miesięcy. Wynik osiągnięty w tym czasie na poziomie +,%, był tylko nieznacznie wyższy od średniej, plasując fundusz na tym miejscu w grupie liczącej produkty. Stąd słabsza ocena w horyzoncie rocznym, która w marcu spadła do a. Z grupy funduszy najwyżej ocenionych wypadł w marcu Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors, który ma za sobą dwa bardzo słabe miesiące, pogarszające obraz funduszu w dłuższych horyzontach. W marcu ocena roczna spadła do a, a letnia do a. Wydaje się jednak, iż jest to sytuacja krótkoterminowa. Fundusz wyróżnia się na tle konkurentów charakterystycznym portfelem, w dużej mierze opartym na akcjach małych i średnich spółek oraz firmach notowanych w naszym regionie. Gdy spółki te zachowują się gorzej od spółek o największej kapitalizacji, fundusz traci dystans do pozostałych. W marcowym u zadebiutowały jeszcze dwa fundusze. Jeden z nich to QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy, który otrzymał dobrą ocenę a w horyzoncie lenitm. Ostatni z debiutantów to ALIOR Agresywny (ALIOR, który otrzymał w horyzoncie rocznym ocenę a. Cieszy powrót Legg Mason Akcji FIO do wysokich not. Po Średnia FI PDP_UN 0.%.% 0.% trwającym wiele miesięcy gorszym okresie, fundusz ten Średnia FI AKP_MS 0.0%.%.0% otrzymał w marcu najwyższą ocenę w horyzoncie Średnia FI AKZ_GL.%.%.% rocznym a. Nota letnia od roku utrzymuje się na dobrym poziomie a. Fundusz ten charakteryzuje się (*) om, om ostatnie, miesięcy fundamentalnym podejściem inwestycyjnym, przez co krótkoterminowe inwestycje obarczone są wyższym ryzykiem nieosiągnięcia rynkowej stopy zwrotu. Wraz z wydłużaniem horyzontu inwestycyjnego szanse na uanie przyzwoitego wyniku rosną. W naszym u widoczna jest również systematyczna poprawa ocen funduszy akcyjnych i mieszanych z Millennium TFI, choć wciąż nie można mówić o komfortowej sytuacji. Millennium Akcji (Millennium, który jeszcze pół roku temu okupywał ostatnie miejsca w grupie (otrzymując dwie a), w marcu awansował do średniaków z a w horyzoncie rocznym. Lepiej wygląda sytuacja funduszy Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium i Millennium Zrównoważony (Millennium, które w marcu otrzymały dobrą ocenę a w horyzoncie rocznym. W zestawieniu letnim, pierwszy z nich otrzymał a, a fundusz zrównoważony utrzymał a. Fundusze te niezmiennie należą do produktów stawiających na niskie ryzyko. Lepsze noty wynikają więc z poprawy ich wyników, które od ponad pół roku niemal każdego miesiąca są lepsze od średniej. Zespół Analiz Online fundusze z notą w u długoterminowym z grupy AKP_MS Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze z grupy AKP_UN QUERCUS Agresywny (Parasolowy SKOK Akcji (SKOK PARASOL Noble Akcji (Noble Funds UniKorona Akcje (UniFundusze z grupy MIP_ST Idea Stabilnego Wzrostu (Idea SFIO Telekomunikacji Polskiej BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO z grupy MIP_ZR Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors UniKorona Zrównoważony (UniFundusze z grupy MIP_AA Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasol.) z grupy PDP_UN Idea Obligacji (Idea SKOK Obligacji (SKOK PARASOL BPH Obligacji (BPH FIO z grupy PDP_PS Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors z grupy RPP_UN Idea Premium SFIO KBC Gamma SFIO UniKorona Pieniężny (UniFundusze KBC Pieniężny (KBC z grupy AKZ_NE Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec stopy zwrotu benchmarków miesiąc om(*) om Średnia FI AKZ_NE.%.%.% Średnia FI AKP_UN.%.%.% Średnia FI MIP_AA.%.0%.% Średnia FI MIP_ZR.%.00%.% Średnia FI MIP_ST 0.%.%.% Średnia FI PDP_PS 0.%.%.% Średnia FI MI _ST 0.%.%.% Średnia FI RPP_UN 0.%.%.% Copyright by Analizy Online S.A. str. /

2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze om om.%.% 0.%.%.% KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP.%.%.%.% KBC Akcji MiŚ Spółek FIO.% 0.%.% Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds Amplico MiŚ Spółek (Krajowy PZU Akcji MiŚ Spółek (PZU FIO Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium 0 KBC Akcji Małych Spółek SFIO.%.%.%.%.0% 0.%.%.%.%.0%.%.% 0.%.%.%.%.%.%.%.%.% 0.%.%.%.%.%.%.%.% BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego (Pioneer 0.% Investor Top Małych Spółek FIO (dawniej DWS) Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors PKO Akcji MiŚ Spółek FIO (*) Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy ING Średnich i Małych Spółek (ING.%.%.% kwi 0.%.% 0.%.% gru 0 gru 0.% lut 0 lut 0 (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) om om SKOK Akcji (SKOK PARASOL.%.%.%.% Noble Akcji (Noble Funds.%.%.%.% QUERCUS Agresywny (Parasolowy.%.%.%.% UniKorona Akcje (UniFundusze.%.%.%.% Allianz Akcji Plus (Allianz.0%.%.0% Legg Mason Akcji FIO.%.0%.%.% Idea Akcji (Idea.%.%.%.% KBC Akcyjny (KBC.%.%.%.% Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors.%.%.% 0 KBC Akcyjny (VIP.%.%.%.% ING Akcji SFIO.%.%.%.% Allianz Akcji (Allianz.%.0%.% Investor Akcji Dużych Spółek FIO (dawniej DWS).%.%.%.0%

3 Lukas Akcyjny (Lukas.%.0% Skarbiec Akcja (Skarbiec.%.% 0.%.% Arka Akcji (Arka BZ WBK.%.% Millennium Akcji (Millennium.%.%.%.% ING Akcji (ING.%.%.0%.0% BPH Akcji (BPH FIO.0%.%.%.% 0 PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO.%.%.0%.%.% Amplico Akcji Plus (Światowy.%.%.%.% Amplico Akcji (Krajowy.%.%.%.% Pioneer Akcji Polskich (Pioneer.%.% Investor Akcji FIO (dawniej DWS).%.%.%.% FORTIS Akcji (Fortis Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors.%.0%.% paź 0.% kwi 0 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ.%.% 0.0% lip 0 PKO Akcji Plus (Parasolowy (*).%.% 0 PZU FIZ Akcji.%.0% PKO Akcji FIO (*).% 0.% Novo Akcji (Novo (*).%.%.%.% maj 0 AXA Akcji (AXA.%.% lip 0 lip 0.% lip 0 lip 0.%.% lip 0 lip 0.% lis 0 lis 0.0%.% gru 0 gru 0 Copernicus Akcji (Copernicus AXA Akcji Big Players (AXA Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (Pioneer.% (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) om om Idea Stabilnego Wzrostu (Idea.%.% SFIO Telekomunikacji Polskiej.%.% BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO.%.% 0.% UniStabilny Wzrost (UniFundusze.%.%.% KBC Stabilny (KBC 0.%.%.% 0.% Legg Mason Senior SFIO.%.%.%.% 0.%.%.%.%.%.% Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium 0 ING Stabilnego Wzrostu (ING.%

4 Arka Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK.0% Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas.%.0%.%.%.%.%.%.%.%.% Skarbiec III Filar (Skarbiec.% 0.% Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer 0.% Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy.%.% 0.% Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz.%.%.%.% 0.%.%.% lip 0.%.%.% maj 0 0.%.%.% 0.% PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*).%.% 0.% AXA Stabilnego Wzrostu (AXA lip 0 FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO (dawniej DWS) Noble Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds 0 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo (*) PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy (*) lip 0 (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównoważone) Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors UniKorona Zrównoważony (UniFundusze om om.%.%.%.% KBC Aktywny (KBC.%.%.% ING Zrównoważony (ING.%.%.%.% Lukas Dynamiczny Polski (Lukas.%.%.% Arka Zrównoważony (Arka BZ WBK.%.%.% Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec 0.%.% 0.0% PZU Zrównoważony (PZU FIO.%.%.%.% Millennium Zrównoważony (Millennium.%.%.%.% 0 Investor Zrównoważony FIO (dawniej DWS).%.%.%.% Pioneer Zrównoważony (Pioneer.%.%.%.%.0% 0.0%.%.%.% maj 0 PKO Zrównoważony FIO (*).%.% AXA Zrównoważony (AXA lip 0 PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy (*) Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo (*).%.% lip 0 (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) om om

5 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer 0.%.% 0.% BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO.% Noble Mieszany (Noble Funds.%.% KBC Beta SFIO.%.0%.%.% SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL.%.% Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy.%.% Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz.%.% SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL.%.0%.0% Novo Aktywnej Alokacji (Novo (*).%.0%.% maj 0 0 Opera Equilibrium.pl (Opera.%.%.% cze 0 Idea Ochrony Kapitału (Idea.% paź 0 paź 0 (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) Idea Obligacji (Idea om om.% 0.% SKOK Obligacji (SKOK PARASOL.%.% BPH Obligacji (BPH FIO.%.0%.% BPH Obligacji (BPH FIO.%.% UniKorona Obligacje (UniFundusze.%.0% 0.0% Arka Obligacji (Arka BZ WBK.0%.% Amplico Obligacji (Krajowy 0.0%.%.% Pioneer Obligacji Plus (Pioneer.0%.% 0.0% Opera Avista.pl (Opera.%.%.% 0.% 0.% KBC Obligacyjny (VIP.%.0% Pioneer Lokacyjny (Pioneer.%.% 0.0% KBC Papierów Dłużnych (KBC.%.% Investor Obligacji FIO (dawniej DWS).% 0.0% 0.% 0.%.% 0.%.0%.% Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors.% paź 0 Novo Papierów Dłużnych (Novo (*).%.%.% maj 0 PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*) 0.%.%.0% 0.% 0 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO.% kwi 0 kwi 0 AXA Obligacji (AXA 0.% lip 0 lip 0 0 Amplico Obligacji Plus (Światowy Millennium Papierów Dłużnych (Millennium PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy (*)

6 Copernicus Dłużnych Papierów Skarbowych (Copernicus 0.% 0.% wrz 0 wrz 0 Arka Prestiż Obligacji (Arka Prestiż lis 0 lis 0 Fortis Papierów Dłużnych (Fortis gru 0 gru 0 PZU Ochrony Majątku FIO mar 0 mar 0 (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłużne złotowe papiery skarbowe) Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors om om.%.% ING Obligacji SFIO.% 0.0% Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO 0.%.%.%.0%.%.%.% ING Obligacji (ING.%.% 0.% Noble Skarbowy (Noble Funds 0.%.%.% 0.0% Legg Mason Obligacji FIO 0.% 0.%.% PZU SFIO Dłużny.% gru 0 PKO Obligacji FIO (*).% 0.0% 0 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz mar 0 mar 0 (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) om om Idea Premium SFIO.%.% KBC Gamma SFIO.%.% KBC Pieniężny (KBC.%.%.% UniKorona Pieniężny (UniFundusze.% 0.%.% UniWibid SFIO (UniFundusze.0%.% KBC Pieniężny (VIP.%.% Superfund Płynnościowy (Superfund.%.% Amplico Pieniężny (Krajowy.%.% Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors.%.% 0 Allianz Pieniężny (Allianz.%.% Arka Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK.0%.% Amplico Pieniężny Plus (Światowy.%.% PZU Gotówkowy (PZU FIO.%.% BPH Skarbowy (BPH FIO 0.%.%.% Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec.%.%

7 Pioneer Pieniężny (Pioneer.%.% Millennium Depozytowy (Millennium 0.%.%.% 0.% ING Gotówkowy (ING 0.%.%.% Investor Gotówkowy (Investor (dawniej DWS).0%.% 0 Lukas Lokacyjny (Lukas.%.% SKOK Rynku Pieniężnego FIO.%.% Fundusz Korporacyjny SFIO 0.%.%.% Investor Płynna Lokata FIO (dawniej DWS).0%.% Legg Mason Pieniężny FIO 0.%.%.% Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors.% paź 0 Novo Gotówkowy (Novo (*).% maj 0 PKO Skarbowy FIO (*).%.%.%.% paź 0 PKO Rynku Pieniężnego FIO (*).%.% 0 Pioneer Gotówkowy (FG.% gru 0 SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL cze 0 cze 0 AXA Lokacyjny (AXA lip 0 lip 0 Opera Pecunia.pl (Opera paź 0 paź 0 PKO Skarbowy Plus (Parasolowy.% lut 0 lut 0 Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO om om 0.%.%.% 0.%.%.%.%.% QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy.%.%.% 0.% UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze.%.%.%.% Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG.%.%.%.%.%.0%.%.%.%.%.%.%.%.0%.% kwi 0.%.%.% cze 0 0 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy.%.%.% lis 0 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI.0%.% lis 0.%.0% lip 0 Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas.%.%.% maj 0 PKO Akcji Nowa Europa FIO (*).%.%.%.0%.%.% lip 0 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING ING Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych (ING

8 Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż.% lis 0 lis 0 (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) om om SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO.%.%.% mar 0 Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO.%.% 0.% mar 0 BPH Akcji Globalny (Parasolowy.% maj 0 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI.%.% 0.0% mar 0 Zagraniczne Fundusze Akcyjne (SF.%.%.% mar 0 ALIOR Agresywny (ALIOR 0.0%.%.% mar 0 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING.%.%.% lis 0 ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR.0% mar 0 ING (L) Globalnych Możliwości (ING.%.% paź 0 paź 0 0 KBC Globalny Akcyjny (KBC mar 0 mar 0 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_ST (mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu) Millennium Obligacji Europejskich Plus (FZ om om.%.%.% lip 0 Opera NGO SFIO.%.%.% lip 0 SKARBIECTOP Funduszy Stabilnych SFIO.%.% lip 0 Millennium Obligacji Amerykańskich Plus (FZ.%.%.%.0% lip 0 AgioKapitał (AGIO 0.0% lip 0 Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus.0% lip 0 lip 0 UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze.% sie 0 sie 0 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących) Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy om om.%.%.%.% lis 0 ING (L) Rynków Wschodzących (ING.%.% lis 0 Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (FG ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (ING.%.%.% lis 0.%.% lis 0 PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI.%.% lis 0 PKO Akcji Rynków Wschodzących (ŚFW (*).%.%.%.% (*) fundusze, dla których nastąpiła zmiana firmy zarządzającej. Rankingi zostaną wyznaczone odpowiednio po upływie roku lub trzech

9 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) om om ING (L) Nowej Azji (ING.%.% 0.% lis 0 ING Chiny i Indie USD FIO (ING.%.%.0% lis 0 Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (FG Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy Investor Indie i Chiny (Investor (dawniej DWS).%.%.%.% lis 0.%.%.%.0% lis 0.% 0.%.% lis 0

10 FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. Copyright by Analizy Online S.A. str. /

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017) 6 lipca 2017 W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017) 5 czerwca 2017 W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w maju nadaliśmy 389 oceny od 1a do 5a w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio)

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji?

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Rola funduszy obligacji Materiał opracowany na podstawie danych wg stanu na koniec sierpnia 2011 roku Pod koniec sierpnia 2011 roku środki zgromadzone w funduszach

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo