Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1

2 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/ Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury ul. Basztowa 22, Kraków Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków tel. (012) , (012) Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Spis wykresów WYKRES 1 ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 2 POSTRZEGANIE KONDYCJI BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA DANA FIRMA WYKRES 3 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W POLSCE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 4 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE NA TLE CAŁEGO KRAJU WYKRES 5 OCENA RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE WZGLĘDU NA WYRÓŻNIONE CZYNNIKI WYKRES 6 STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG REGIONÓW NUTS 3 WYKRES 7 STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG REGIONÓW NUTS 3 WYKRES 8 STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG BRANŻ WYKRES 9 STATUS RESPONDENTÓW (FUNKCJA PEŁNIONA W FIRMIE) WYKRES 10 STAN ZATRUDNIENIA W BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 11 IDENTYFIKACJA PRZYCZYN SPADKU ZATRUDNIENIA W OSTATNIM ROKU WYKRES 12 PRZEKWALIFIKOWANIE PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z RESTRUKTURYZACJI WYKRES 13 PLANY RESTRUKTURYZACYJNE BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW WYKRES 14 ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 15 POSTRZEGANIE KONDYCJI BRANŻY NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU WYKRES 16 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W POLSCE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 17 OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKRES 18 OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, BRANŻY, POLSKI I MAŁOPOLSKI WYKRES 19 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA WYKRES 20 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE ZATRUDNIENIA WYKRES 21 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE PRODUKCJI WYKRES 22 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WYKRES 23 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE WYDATKÓW NA REKLAMĘ WYKRES 24 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW ZWIĄZANYCH Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW WYKRES 25 IDENTYFIKACJA STANOWISK, KTÓRE OBEJMIE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WYKRES 26 IDENTYFIKACJA DZIAŁÓW, KTÓRE OBEJMIE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WYKRES 27 ODSETEK FIRM, KTÓRE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU STARAŁY SIĘ O KREDYT WYKRES 28 ODSETEK FIRM, KTÓRE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU UZYSKAŁY KREDYT WYKRES 29 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW, W KTÓRYCH WZROSŁO RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI WYKRES 30 ZNAJOMOŚĆ FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH WYKRES 31 KORZYSTANIE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH WYKRES 32 KORZYSTANIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W ZAKRESIE PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKRES 33 PLANY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKRES 34 IDENTYFIKACJA NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKRES 35 ODCZUWANIE SKUTKÓW KRYZYSU GOSPODARCZEGO WYKRES 36 WPROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA ŚWIECIE WYKRES 37 PLANY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZREDUKOWAĆ SKUTKI KRYZYSU GOSPODARCZEGO WYKRES 38 IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ, KTÓRE WPROWADZONO, ABY ZŁAGODZIĆ SKUTKI KRYZYSU WYKRES 39 IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ, JAKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAMIERZAJĄ WPROWADZIĆ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU

4 Wykres 1 Zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ciągu ostatniego roku Czy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w czasie ostatniego roku zmieniła się? 52,6% 45,6% 44,7% 40,7% 41,7% 43,8% 42, 43,8% 37,8% 38,8% 40, 31,6% 12, 13,6% 16,7% 12,3% 14, 14, Polepszyła się Jest na tym samym poziomie Pogorszyła się Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw W powyższym zestawieniu dokonano rekodowania - połączenia skrajnych kategorii zdecydowanie się polepszyła i raczej się polepszyła w polepszyła oraz raczej się pogorszyła i zdecydowanie się pogorszyła w pogorszyła się ; w zestawieniu nie zaprezentowano kategorii nie wiem - 10 firm stanowiących 2, badanych.. Wykres 2 Postrzeganie kondycji branży, w której działa dana firma Czy w czasie ostatniego roku kondycja głównej branży, w której działa Państwa przedsiębiorstwo zmieniła się? 60,3% 40, 48,9% 50, 47, 36,9% 38, 31, 44,7% 40,8% 38, 49,3% 7,8% 8,7% 11, 5, 13, 9,3% Polepszyła się Jest na tym samym poziomie Pogorszyła się Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw W powyższym zestawieniu dokonano rekodowania - połączenia skrajnych kategorii zdecydowanie się polepszyła i raczej się polepszyła w polepszyła się oraz raczej się pogorszyła i zdecydowanie się pogorszyła w pogorszyła się ; w zestawieniu nie zaprezentowano kategorii nie wiem - 14 firm stanowiących 3, badanych.

5 Wykres 3 Ocena kondycji gospodarki w Polsce w ciągu ostatniego roku Jak ocenia Pan(i) kondycję gospodarki w Polsce w przeciągu ostatniego roku? 65,6% 64, 63, 64, 63, 64, 16,7% 23,3% 15,7% 23,3% 26,3% 20,7% 4, 2,9% 5,6% 0, 3,9% 3,6% Polepszyła się Jest na tym samym poziomie Pogorszyła się W powyższym zestawieniu dokonano rekodowania - połączenia skrajnych kategorii zdecydowanie się polepszyła i raczej się polepszyła w polepszyła się oraz raczej się pogorszyła i zdecydowaniee się pogorszyła w pogorszyła się ; w zestawieniu nie uwzględniono kategorii nie wiem - 53 firmy stanowiących 11,8% badanych. Wykres 4 Ocena kondycji gospodarki w Małopolsce na tle całego kraju A jak wobec kondycji gospodarki w Polsce ocenia Pan(i) sytuacje gospodarczą województwa małopolskiego? 29,6% 30,3% 26,7% 26,3% 23,3% 24,3% 24,3% 25,3% 22, 23, 21, 21, 21,9% 21,9% 20,7% 19, 17,8% 13, Polepszyła się Jest na tym samym poziomie Pogorszyła się W powyższym zestawieniu dokonano rekodowania - połączenia skrajnych kategorii zdecydowanie lepsza i raczej lepsza w lepsza oraz raczej gorsza i zdecydowanie gorsza w gorsza ; w zestawieniu nie zaprezentowano kategorii nie wiem wskazywanej przez 3 badanych (139 firm).

6 Wykres 5 Ocena ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na wyróżnione czynniki W jakim stopniu Pana(i) zdaniem w czasie ostatniego roku wzrosło ryzyko prowadzenia działalności Państwa firmy w związku z poszczególnymi czynnikami. Koszty prowadzenia działalności 2 7 Kryzys gospodarczy na świecie 2 6 Wzrost konkurencyjności 3 5 Zatory płatnicze 8% 26% 53% Zmalało Osłabienie popytu w Polsce 2 5 Kurs złotego do euro 8% 13% 47% Nie zmieniło się Nieuczciwość kontrahentów 3 4 Wzrosło Ograniczony dostęp do kredytów 2 26% Brak trwałych relacji z klientem 3% 2 58% Niedobór pracowników wysokowykwalifikowanych 18% 4 Relacje wewnątrz firmy, między pracownikami a dyrekcją 3% 6

7 Wykres 6 Struktura próby według ów NUTS % % 1

8 Wykres 7 Struktura próby według ów NUTS 3 Ile osób zatrudnionych jest w Pana(i) firmie? % 67% 67% 7 67% % 2 29% 23% % 9% do 49 osób osób powyżej 250 osób Wykres 8 Struktura próby według branż W jakiej branży działa Państwa firma? Pośrednictwo finan nsowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Hotele i restauracjee Transport, gospodarka magazynowa i łączność Przetwórstwo przemysłowe Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

9 Wykres 9 Status respondentów (funkcja pełniona w firmie) Jaką funkcję pełni Pan(i) w firmie? % 67% % % 1 9% 8% 7% 7% 3%3% 3% 3% 3% 3% dyrektor / właściciel / współwłaściciel / prezes główny księgowy kierownik działu / asystent dyrektora Inne (np. notariusz, likwidator firmy, doradca finansowy) członek zarządu / pełnomocnik firmy kadrowa / pracownik administracyjny 1 9% 3% 3%

10 Wykres 10 Stan zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach w ciągu ostatniego roku Jak kształtuje się stan zatrudnienia w Państwa firmie na przestrzeni ostatniego roku? % 63% % 2 19% miasto Kraków Utrzymuje się na niezmiennym poziomie Zmniejszyło się Wzrosło Wykres 51 Identyfikacja przyczyn spadku zatrudnienia w ostatnim roku Najważniejsze przyczyny spadku zatrudnienia w ostatnim roku Spadek zamówień 49% Zmniejszenie obrotów 3 Spowolnienie gospodarcze 2 Zwolnienie pracowników sezonowych 8% Wynik prowadzonej wcześniej restrukturyzacji 8% Odejście na emeryturę, rentę, urlop wychowawczy Pracownicy sami odeszli Zakończenie umów na czas określony Zwolnienia dyscyplinarne Ze względu na wysokie podatki Słaba polityka zagraniczna, która blokuje wejście na Racjonalizacja zatrudnienia Obcięcie kosztów

11 Wykres 6 Przekwalifikowanie pracowników wynikające z restrukturyzacji Czy w ramach prowadzonej restrukturyzacji dokonali Państwo przekwalifikowania pracowników? 4 3 Tak Nie miasto Kraków Wykres 73 Plany restrukturyzacyjne badanych przedsiębiorstw Czy planują Państwo restrukturyzację/przebranżowienie przedsiębiorstwa? % % % 6% 7% 7% 6% 7% 6% 6% Tak Nie Nie wiem

12 Wykres 14 Zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ciągu ostatniego roku Czy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w czasie ostatniego roku zmieniła się? % 3 1 7% 3% 39% 4 3 3% 1 3 9% % 53% Zdecydowanie polepszyła się Raczej się polepszyła Jest na tym samym poziomie Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Nie wiem Wykres 15 Postrzeganie kondycji branży na przestrzeni ostatniego roku Czy w czasie ostatniego roku kondycja głównej branży, w której działa Państwa przedsiębiorstwo zmieniła się? % 4 37% 38% 37% 3 47% 4 29% 38% 38% % 7% 7% 3% 1 9% 1 3% 1 3% 1 8% 1 3% Zdecydowanie polepszyła się Raczej się polepszyła Jest na tym samym poziomie Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Nie wiem

13 Wykres 16 Ocena kondycji gospodarki w Polsce w ciągu ostatniego roku Jak ocenia Pan(i) kondycję gospodarki w Polsce w przeciągu ostatniego roku? % % 13% 23% 3% 6% 1 23% % 7% 2 13% 1 Zdecydowanie polepszyła się Raczej się polepszyła Jest na tym samym poziomie Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Nie wiem

14 Wykres 87 Ocena sytuacji gospodarczej województwa małopolskiego A jak wobec kondycji gospodarki w Polsce ocenia Pan(i) sytuacje gospodarczą województwa Małopolskiego? 4 38% % 27% % 3 29% 17% 19% 2 18% % 26% % 13% 7% 3% 3% 3% Zdecydowanie lepsza Lepsza Taka sama Gorsza Zdecydowanie gorsza Nie wiem Wykres 98 Ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, branży, Polski i Małopolski Proszę powiedzieć, czy w czasie ostatniego roku: 73% % 23% 3 37% 33% 1 sytuacja finansowa przedsiębiorstwa zmieniła się? kondycja głównej branży, w której działa Państwa przedsiębiorstwo zmieniła się? kondycja gospodarki w Polsce zmieniła się? sytuacja gospodarcza województwa Małopolskiego zmieniła się? Polepszyła się Jest na tym samym poziomie Pogorszyła się

15 Wykres 109 Określenie planów przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach działania Jakie najważniejsze plany podejmują Państwo w tym roku w poszczególnych obszarach działania? 7% 69% Zatrudnienie 8% 6% 2 1 Produkcja % 1 17% Wydatki inwestycyjne Wydatki na reklamę 2 17% 7% 5 Wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników 26% Zmniejszenie Utrzymanie na tym samym poziomie Zwiększenie Nie wiem / nie dotyczy Wykres 20 Określenie planów przedsiębiorstw w dziedzinie zatrudnienia Jakie najważniejsze plany podejmują Państwo w tym roku w poszczególnych obszarach działania? Zatrudnienie % 69% 7 68% 69% % 8% 18% 19% 1 8% 8% 7% 6% 7% 18% 9% 7% 8% Zmniejszenie Utrzymanie na tym samym poziomie Zwiększenie Nie wiem / nie dotyczy

16 Wykres 21 Określenie planów przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji Jakie najważniejsze plany podejmują Państwo w tym roku w poszczególnych obszarach działania? Produkcja 59% % 19% 18% 1 7% 18% 1 7% 2 18% 6% 2 1 Zmniejszenie Utrzymanie na tym samym poziomie Zwiększenie Nie wiem / nie dotyczy Wykres 22 Określenie planów przedsiębiorstw w dziedzinie wydatków inwestycyjnych % Jakie najważniejsze plany podejmują Państwo w tym roku w poszczególnych obszarach działania? Wydatki inwestycyjne 49% 46% 4 46% % Zmniejszenie 18% % 17% 2 23% Utrzymanie na tym samym poziomie Zwiększenie Nie wiem / nie dotyczy 7% 18% 2 1

17 Wykres 23 Określenie planów przedsiębiorstw w dziedzinie wydatków na reklamę Jakie najważniejsze plany podejmują Państwo w tym roku w poszczególnych obszarach działania? Wydatki na reklamę 2 48% miasto Kraków 13% 17% % 26% 23% 19% % 17% 17% % % 2 Zmniejszenie Utrzymanie na tym samym poziomie Zwiększenie Nie wiem / nie dotyczy Wykres 24 Określenie planów przedsiębiorstw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Jakie najważniejsze plany podejmują Państwo w tym roku w poszczególnych obszarach działania? Wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników % 6 miasto Kraków % 47% 19% 2 3% 49% % 29% 1 13% 7% 5 26% Zmniejszenie Utrzymanie na tym samym poziomie Zwiększenie Nie wiem

18 Wykres 25 Identyfikacja stanowisk, które obejmie zwiększenie zatrudnienia Na jakich stanoiwskach zamierzają Państwo zwiększyć ztrudnienie? % % 8% % 8% 7% przedstawiciel handlowy/ sprzedawca/ obsługa klienta pracownicy fizyczni/ produkcyjnie inni (m.in.dyrektor handlowy, lekarz, praktykant, farmaceuta, informatyk) księgowi kelner/kucharz nie wiem/trudno powiedzieć Wykres 26 Identyfikacja działów, które obejmie zwiększenie zatrudnienia Jakich działów dotyczy zwiększenie zatrudnienia? dział handlowy inne (dział wykonawczy, ochrona, serwis) marketing

19 Wykres 27 Odsetek firm, które w ciągu ostatniego roku starały się o kredyt Czy w czasie ostatniego roku starali się Państwo o kredyt? % 7 67% % % 3 2 miasto Kraków Tak Nie Nie pamiętam Wykres 118 Odsetek firm, które w ciągu ostatniego roku uzyskały kredyt Czy udało się kredyt uzyskać? miasto Kraków 9 8% Tak 76% 2 88% 8 1 Nie 1 8

20 Wykres 29 Identyfikacja obszarów, w których wzrosło ryzyko związane z prowadzeniem działalności Proszę wskazać najważniejsze dwa obszary, w których Pana(i) zdaniem ryzyko związane z prowadzeniem Państwa działalności wzrosło najsilniej w czasie ostatniego roku? Kurs złotego do euro 26% Koszty prowadzenia działalności 2 Osłabienie popytu w Polsce 2 Kryzys gospodarczy na świecie 2 Zatory płatnicze 2 Wzrost konkurencyjności Ograniczony dostęp do kredytów 13% Nieuczciwość kontrahentów Nie wiem 9% Niedobór pracowników wysoko- wykwalifikowanych 3% ubożenie/zadłużenie społeczeństwa/ bezrobocie Inne (m.in. zmniejszenie nakładów na branżę drogową, wzrost cen energii) polityka zagraniczna Relacje wewnątrz firmy, między pracownikami a dyrekcją Brak trwałych relacji z klientem niezrozumiałe, zmienne przepisy prawne

21 Wykres 30 Znajomość funduszy pożyczkowych Czy znane są Panu(i) Fundusze Pożyczkowe? % % % miasto Kraków Tak Nie Wykres 31 Korzystanie z funduszy pożyczkowych Czy korzystali Państwo z Funduszy Pożyczkowych? % 83% 88% % miasto Kraków 1 6% 1 13% Tak Nie Nie wiem

22 Wykres 32 Korzystanie z funduszy unijnych w zakresie programów podnoszących kwalifikacje pracowników Czy korzystali Państwo z Funduszy Unijnych w zakresie programów podnoszących kwalifikacje pracowników? % 13% 1 miasto Kraków % 23% 1 3% 8 Tak Nie Nie wiem Wykres 33 Plany związane z korzystaniem z programów podnoszących kwalifikacje pracowników Czy zamierzają Państwo korzystać z Funduszy Unijnych w zakresie programów podnoszących kwalifikacje pracowników? % % % 1 19% 1 miasto Kraków Tak Nie Nie wiem

23 Wykres 34 Identyfikacja najbardziej potrzebnych szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Jakie szkolenia w zakresie programów podnoszących kwalifikacje pracowników są Państwu najbardziej potrzebne? Żadne 26% marketing / obsługa klienta 2 finanse/księgowość/rachunkowość umiejętności technologiczne/technika produkcji techniki sprzedaży/ komunikacji języki obce 18% 17% 17% 17% obsługa programów komputerowych 1 Nie wiem zarządzanie zasobami ludzkimi kadry/zasoby ludzkie trening umiejętności menadżerskich Zarządzanie strategiczne 1 9% 9% zarządzanie projektami 7% Public relations Inne specjalistyczne szkolenie zawodowe nieruchomości, geodezja związane z branżą budowlaną

24 Wykres 35 Odczuwanie skutków kryzysu gospodarczego Proszę powiedzieć, czy Państwa przedsiębiorstwo odczuwa skutki kryzysu gospodarczego na świecie? % 36% % 58% % 5 38% 3 2 9% 1 7% 8% 1 miasto Kraków Tak Nie Trudno powiedzieć Wykres 36 Wprowadzenie działań mających zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego na świecie Proszę powiedzieć, czy Państwa przedsiębiorstwo wprowadziło już działania, które mają zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego? % 38% % % % 17% % Tak Nie Trudno powiedzieć

25 Wykres 37 Plany związane z wprowadzeniem działań mających zredukować skutki kryzysu gospodarczego Czy Państwa przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić w najbliższej przyszłości działania, które mają zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego? 4 43% % % 3 29% 28% 26% % 3 29% 29% Tak Nie Trudno powiedzieć

26 Wykres 38 Identyfikacja działań, które wprowadzono, aby złagodzić skutki kryzysu Działania, które wprowadzono, aby zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego Obniżanie kosztów, oszczędności 37% Redukcja zatrudnienia Rozszerzenie działalności, inwestycje, reorganizacja 1 Nie wiem 1 Inne (m.in. zawieszenie działalności, zmniejszenie cen usług) Lepsza reklama Nie mogę ujawnić Szukanie nowych rynków zbytu Inwestycje w pracowników, szkolenia Wykres 39 Identyfikacja działań, jakie przedsiębiorstwa zamierzają wprowadzić, aby zminimalizować skutki kryzysu Działania, które zamierza się wprowadzić, aby zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego Obniżanie kosztów 33% Rozszerzenie działalności, reorganizacja 3 Inne (remont, nowe źródła dostaw, obniżanie cen usług) 17% Redukcja zatrudnienia 1 Lepsza reklama Poszukiwanie nowych rynków zbytu 8% Inwestycje w pracowników, szkolenia

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła.

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. 1 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Streszczenie z badania ilościowego, zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, którego cykliczne raporty dotyczące różnych obszarów pozwalają na rozpoznanie,

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 9 listopada 2016 r. KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 listopada 2016 r. Konferencja prasowa. IV kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa. P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy? 1. podmiot aktywny 2. podmiot nieaktywny Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1. P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Urząd Statystyczny w Lublinie makkos@kul.lublin.pl Plan prezentacji Lubelskie firmy na tle Polski

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Spis treści Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych

Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych Marcin Dygoń Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROFIRMY W LICZBACH PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ MIKRPRZEDSIĘBIORSTWA 2004 1,69 mln aktywnych firm (9

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.)

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.) Obraz rynku pracy oczami kujawsko-pomorskich pracodawców w świetle trzech edycji badań Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 r. Joanna Lajstet Badania pracodawców

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia w ocenie pracodawców Wprowadzenie do warsztatu I

Jakość kształcenia w ocenie pracodawców Wprowadzenie do warsztatu I Jakość kształcenia w ocenie pracodawców Wprowadzenie do warsztatu I Kraków, 28.11.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw

Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw Wyniki badań ilościowych w metodyce CATI na poziomie ogólnym Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii menadżerskiej realizowany w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Katowice, 13 lipiec 2017r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Katowice, 13 lipiec 2017r. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Katowice, 13 lipiec 2017r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Jego istotą jest przeznaczenie części składki

Bardziej szczegółowo

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci 2.2.2 POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami 2.2.2 PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r.

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r. KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. Konferencja prasowa. I kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Rozdziały Strony Wprowadzenie 3 Podsumowanie najważniejszych wyników 9 Ocena ogólnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

ZATORY I PODATKI A RYNEK WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO W POLSCE

ZATORY I PODATKI A RYNEK WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO W POLSCE Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów ZATORY I PODATKI A RYNEK WYKONAWSTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Informacje o badaniu Termin realizacji Marzec 2016 r. Próba/ metodyka realizacji badania Opinia publiczna ogół Polaków w wieku 15+ N=00, (CAPI), w tym indywidualni

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców O czym chcemy powiedzied na dzisiejszej konferencji? Chcemy

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach MŚP

Lepsze nastroje w firmach MŚP 1 z 6 04.05.2017, 13:53 Szuk aj w serwisie Biznes Lepsze nastroje w firmach MŚP Czwartek, 4 maja (06:00) Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie.

Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie. Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie. Raport z badań sondażowych kwiecień 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej Wydział ds. Rynku Pracy Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw

Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw Wyniki badań ilościowych w metodyce CATI na poziomie ogólnym Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii menadżerskiej realizowany w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA SIERPIEŃ 2016... 2 2. WYNIKI ZBIORCZE Z PIĘCIU CYKLÓW BADANIA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report

Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report Wrzesień 2017 Dwie trzecie firm ma problemy rekrutacyjne Już proc. polskich firm deklaruje, że nie jest

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 15 lutego 2017 Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 903 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Bezradni czy samowystarczalni postawy polskich przedsiębiorców wobec finansowania swojej działalności w czasach kryzysu Karolina Flaht, Dorota Szubert CO Z TYM KRYZYSEM? Rok 2009 był rokiem pod znakiem

Bardziej szczegółowo