Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kraków, lipiec 2009

2 Spis treści 1. OPIS BADAŃ CEL PROJEKTU METODA BADAŃ OPIS PRÓBY UWAGI DO CZYTANIA RAPORTU STRESZCZENIE BADAŃ SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ SYTUACJA I PLANY KADROWE PRZEDSIĘBIORSTW Zatrudnienie na przestrzeni ostatniego roku Identyfikacja przyczyn spadku zatrudnienia Proces restrukturyzacji, przekwalifikowanie pracowników Plany restrukturyzacyjne (przebranżowienie przedsiębiorstwa) SYTUACJA FINANSOWA ORAZ KONDYCJA PRZEDSIĘBIORSTW Zmiany, jakie nastąpiły w ciągu ostatniego roku Ocena kondycji gospodarki w Polsce i Małopolsce PLANY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY W ROKU Zatrudnienie Produkcja Reklama Wydatki inwestycyjne Podnoszenie kwalifikacji pracowników KREDYTY OCENA RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BIEŻĄCYM ROKU WIEDZA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TEMAT FUNDUSZY ORAZ KORZYSTANIE Z NICH Znajomość i korzystanie z funduszy pożyczkowych Korzystanie z funduszy unijnych w zakresie programów podnoszących kwalifikacje pracowników KRYZYS SKUTKI, MINIMALIZOWANIE JEGO NASTĘPSTW PODSUMOWANIE I GŁÓWNE WNIOSKI ANEKS - WYKRESY Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 1

3 Spis tabel TABELA 1 STANOWISKO ZAJMOWANE PRZEZ RESPONDENTA... 6 TABELA 2 ZAŁOŻONA STRUKTURA PRÓBY ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 6 TABELA 3 STRUKTURA OTRZYMANEJ BAZY GUS ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ ZATRUDNIONYCH... 7 TABELA 4 STRUKTURA WYLOSOWANEJ PRÓBY ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 7 TABELA 5 STRUKTURA PRÓBY ZREALIZOWANEJ ZE WZGLĘDU NA REGIONY NUTS TABELA 6 STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW REGION NUTS 3 I LICZBA ZATRUDNIONYCH... 9 TABELA 7 STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW WEDLE BRANŻ ORAZ REGIONÓW NUTS TABELA 8 STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW WEDLE BRANŻ REKODOWANYCH TABELA 9 STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW WEDLE BRANŻ REKODOWANYCH ORAZ LICZBY ZATRUDNIONYCH TABELA 10 POZIOM ZATRUDNIENIA NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU WEDLE PODZIAŁU NUTS TABELA 11 POZIOM ZATRUDNIENIA NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU WEDLE WIELKOŚCI FIRMY TABELA 12 POZIOM ZATRUDNIENIA W OSTATNIM ROKU WEDLE BRANŻ TABELA 13 PRZYCZYNY SPADKU ZATRUDNIENIA WEDLE PODZIAŁU NUTS TABELA 14 PRZYCZYNY SPADKU ZATRUDNIENIA WEDLE WIELKOŚCI FIRMY TABELA 15 RESTRUKTURYZACJA A PRZEKWALIFIKOWANIE PRACOWNIKÓW TABELA 16 PLANY RESTRUKTURYZACYJNE MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NUTS TABELA 17 PLANY RESTRUKTURYZACYJNE PRZEKWALIFIKOWANIE PRACOWNIKÓW TABELA 18 PLANY RESTRUKTURYZACYJNE W DOMINUJĄCYCH BRANŻACH TABELA 19 PLANY RESTRUKTURYZACYJNE W FIRMACH O OKREŚLONEJ WIELKOŚCI TABELA 20 ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH TABELA 21 ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W BRANŻACH TABELA 22 POSTRZEGANIE KONDYCJI BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA DANA FIRMA WEDLE REGIONÓW TABELA 23 POSTRZEGANIE KONDYCJI BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA DANA FIRMA WEDLE DOMINUJĄCYCH BRANŻ TABELA 24 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W POLSCE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU...37 TABELA 25 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W POLSCE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WEDLE BRANŻ TABELA 26 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE NA TLE CAŁEGO KRAJU WEDLE REGIONÓW TABELA 27 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE NA TLE CAŁEGO KRAJU WEDLE BRANŻ TABELA 28 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM TABELA 29 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH. 41 TABELA 30 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH TABELA 31 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TABELA 32 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WEDLE DOMINUJĄCYCH BRANŻ TABELA 33 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z WYDATKAMI REKLAMOWYMI TABELA 34 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z WYDATKAMI INWESTYCYJNYMI TABELA 35 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW TABELA 36 PLANY PRZEDSIĘBIORSTW NA NAJBLIŻSZY ROK ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW WEDŁUG BRANŻ TABELA 37 OKREŚLENIE ODSETKA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE STARAŁY SIĘ O KREDYT TABELA 38 OKREŚLENIE ODSETKA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE STARAŁY SIĘ O KREDYT (WEDŁUG WIELKOŚCI FIRMY) TABELA 39 OKREŚLENIE ODSETKA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE STARAŁY SIĘ O KREDYT WEDŁUG BRANŻ TABELA 40 OKREŚLENIE ODSETKA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE OTRZYMAŁY KREDYT TABELA 41 OKREŚLENIE ODSETKA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE OTRZYMAŁY KREDYT WEDLE BRANŻ TABELA 42 OCENA RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE WZGLĘDU NA WYRÓŻNIONE CZYNNIKI TABELA 43 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI). 52 TABELA 44 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (KRYZYS GOSPODARCZY NA ŚWIECIE) TABELA 45 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (WZROST KONKURENCYJNOŚCI) TABELA 46 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (ZATORY PŁATNICZE) TABELA 47 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (OSŁABIENIE POPYTU W POLSCE) TABELA 48 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (KURS ZŁOTEGO DO EURO) TABELA 49 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (BRAK TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM). 57 TABELA 50 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (OGRANICZONY DOSTĘP DO KREDYTÓW) 58 TABELA 51 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (NIEUCZCIWOŚĆ KONTRAHENTÓW) Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

4 TABELA 52 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (NIEDOBÓR PRACOWNIKÓW WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH) TABELA 53 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (RELACJE WEWNĄTRZ FIRMY) TABELA 54 NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY W KTÓRYCH WZROSŁO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI60 TABELA 55 NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY W KTÓRYCH WZROSŁO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (WEDŁUG WIELKOŚCI FIRMY) TABELA 56 NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY W KTÓRYCH WZROSŁO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (WEDŁUG DOMINUJĄCYCH BRANŻ) TABELA 57 ZNAJOMOŚĆ FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH TABELA 58 ZNAJOMOŚĆ FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH (WEDŁUG WIELKOŚCI FIRMY) TABELA 59 ODSETEK FIRM, KTÓRE KORZYSTAŁY Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH TABELA 60 ODSETEK FIRM, KTÓRE KORZYSTAŁY Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH (WEDŁUG WIELKOŚCI FIRMY) TABELA 61 ODSETEK FIRM, KTÓRE KORZYSTAŁY Z FUNDUSZY UNIJNYCH W ZAKRESIE PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW TABELA 62 ODSETEK FIRM, KTÓRE ZAMIERZAJĄ SKORZYSTAĆ Z FUNDUSZY UNIJNYCH W ZAKRESIE PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW TABELA 63 ZIDENTYFIKOWANIE NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW TABELA 64 ZIDENTYFIKOWANIE NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW (PROPOZYCJE RESPONDENTÓW) TABELA 65 ODCZUWANIE SKUTKÓW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA ŚWIECIE W OPINII BADANYCH TABELA 66 WPROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU GOSPODARCZEGO TABELA 67 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ, KTÓRE WPROWADZONO, ABY ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU TABELA 68 PLANOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZAPOBIEGAĆ SKUTKOM KRYZYSU GOSPODARCZEGO TABELA 69 PLANOWANE DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 3

5 Spis wykresów WYKRES 1 ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 2 POSTRZEGANIE KONDYCJI BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA DANA FIRMA WYKRES 3 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W POLSCE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 4 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE NA TLE CAŁEGO KRAJU WYKRES 5 OCENA RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE WZGLĘDU NA WYRÓŻNIONE CZYNNIKI WYKRES 6 STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG REGIONÓW NUTS WYKRES 7 STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG REGIONÓW NUTS WYKRES 8 STRUKTURA PRÓBY WEDŁUG BRANŻ WYKRES 9 STATUS RESPONDENTÓW (FUNKCJA PEŁNIONA W FIRMIE) WYKRES 10 STAN ZATRUDNIENIA W BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 11 IDENTYFIKACJA PRZYCZYN SPADKU ZATRUDNIENIA W OSTATNIM ROKU WYKRES 12 PRZEKWALIFIKOWANIE PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z RESTRUKTURYZACJI WYKRES 13 PLANY RESTRUKTURYZACYJNE BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW WYKRES 14 ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 15 POSTRZEGANIE KONDYCJI BRANŻY NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU WYKRES 16 OCENA KONDYCJI GOSPODARKI W POLSCE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYKRES 17 OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKRES 18 OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, BRANŻY, POLSKI I MAŁOPOLSKI WYKRES 19 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA WYKRES 20 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE ZATRUDNIENIA WYKRES 21 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE PRODUKCJI WYKRES 22 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WYKRES 23 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE WYDATKÓW NA REKLAMĘ WYKRES 24 OKREŚLENIE PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTW ZWIĄZANYCH Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW WYKRES 25 IDENTYFIKACJA STANOWISK, KTÓRE OBEJMIE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WYKRES 26 IDENTYFIKACJA DZIAŁÓW, KTÓRE OBEJMIE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA WYKRES 27 ODSETEK FIRM, KTÓRE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU STARAŁY SIĘ O KREDYT WYKRES 28 ODSETEK FIRM, KTÓRE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU UZYSKAŁY KREDYT WYKRES 29 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW, W KTÓRYCH WZROSŁO RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI WYKRES 30 ZNAJOMOŚĆ FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH WYKRES 31 KORZYSTANIE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH WYKRES 32 KORZYSTANIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W ZAKRESIE PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.. 95 WYKRES 33 PLANY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKRES 34 IDENTYFIKACJA NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKRES 35 ODCZUWANIE SKUTKÓW KRYZYSU GOSPODARCZEGO WYKRES 36 WPROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA ŚWIECIE WYKRES 37 PLANY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZREDUKOWAĆ SKUTKI KRYZYSU GOSPODARCZEGO WYKRES 38 IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ, KTÓRE WPROWADZONO, ABY ZŁAGODZIĆ SKUTKI KRYZYSU WYKRES 39 IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ, JAKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAMIERZAJĄ WPROWADZIĆ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI KRYZYSU Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

6 1. Opis badań. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badania pt. Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw. Badanie wykonano na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki działającego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorzy opracowania: Dariusz Jacek Socała i Przemysław Budziło. 1.1 Cel projektu. Celem projektu było zbadanie, jak kształtuje się sytuacja finansowa i kadrowa małopolskich przedsiębiorstw w kontekście oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego. 1.2 Metoda badań. Badania zostały zrealizowane metodą ilościową, za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Kwestionariusz wywiadu opracowało BBS Obserwator na podstawie wskazówek i uwag przekazanych przez Zleceniodawcę. Przed rozpoczęciem badań przeprowadzono pilotaż narzędzia badawczego 6 wywiadów z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Pilotaż pozwolił na dopracowanie ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu. Średni czas trwania efektywnego wywiadu wyniósł 12 minut i 14 sekund. 1.3 Opis próby. W przeprowadzonym badaniu uczestniczyli właściciele bądź współwłaściciele firm, przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw prezesi, dyrektorzy bądź ich zastępcy, członkowie zarządu bądź pracownicy, którzy zostali wskazani w przedsiębiorstwie przez dyrekcję / kadrę zarządzającą. Respondentami były osoby znające bardzo dobrze specyfikę danego przedsiębiorstwa. W przeważającej większości (67,6%) badanymi były osoby zarządzające przedsiębiorstwem, wśród pozostałych osób badanych najliczniejszą grupę stanowią główni księgowi (14,2%). Szczegółową strukturę badanej próby, ze względu na stanowisko zajmowane przez respondenta w przedsiębiorstwie, przedstawia tabela 1 znajdująca się na następnej stronie. Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 5

7 Tabela 1 Stanowisko zajmowane przez respondenta Proszę powiedzieć, jaką funkcję pełni Pan(i) w firmie? dyrektor / właściciel / współwłaściciel / prezes główny księgowy kierownik działu / asystent dyrektora Inne (np. notariusz, likwidator firmy, doradca finansowy) członek zarządu / pełnomocnik firmy kadrowa / pracownik administracyjny Miasto Kraków Region Region NUTS 3 Region Region N % N % N % N % N % N % 58 64,4% 69 67,0% 72 66,7% 52 71,2% 53 69,7% ,6% 14 15,6% 15 14,6% 15 13,9% 11 15,1% 9 11,8% 64 14,2% 8 8,9% 11 10,7% 10 9,3% 5 6,8% 5 6,6% 39 8,7% 4 4,4% 3 2,9% 5 4,6% 0,0% 6 7,9% 18 4,0% 3 3,3% 2 1,9% 4 3,7% 2 2,7% 2 2,6% 13 2,9% 3 3,3% 3 2,9% 2 1,9% 3 4,1% 1 1,3% 12 2,7% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 450 przedsiębiorstw. Przy doborze próby zastosowano losowanie proste warstwowe na podstawie otrzymanej od Zleceniodawcy, losowania dokonano opierając się na operacie REGON. W trakcie badań ponownie dokonano losowania prostego w przypadku czwartego nieudanego kontaktu (szczegóły losowania opisano poniżej). Wstępnie założono następującą strukturę próby ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: Tabela 2 Założona struktura próby ze względu na wielkość przedsiębiorstwa Wielkość przedsiębiorstwa Liczba wywiadów Mikro i małe przedsiębiorstwa (do 49 osób) 300 Średnie firmy (od 50 do 249 osób) 100 Duże firmy (powyżej 250 osób) 50 Razem 450 Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Baza GUS-u otrzymana od Zleceniodawcy obejmowała: firmy zatrudniające do 49 osób rekordów, firmy od 50 do 149 osób 2274 rekordów i firmy powyżej 250 osób 348 rekordów. 6 Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

8 Bazę poddano czyszczeniu - usunięto firmy z sektora publicznego i firmy, które nie posiadały numeru telefonu lub podany numer był nieprawidłowy (za krótki, za długi). W przypadku dużych firm (powyżej 250 osób) starano się uzupełnić wszystkie numery telefonów, tym sposobem udało się uzyskać 197 pełnych rekordów. Po wyczyszczeniu bazy podzielono ją na y według klasyfikacji NUTS 3: Tabela 3 Struktura otrzymanej bazy US ze względu na liczbę zatrudnionych Region/liczba zatrudnionych Do 49 osób osób Powyżej 250 osób miasto Kraków Razem (liczba rekordów dostępnych w bazie po wyczyszczeniu) Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie W skład ów NUTS 3 wchodzą następujące powiaty: : powiat, bocheński, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki; : powiat, brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów; : powiat chrzanowski, olkuski,, suski, wadowicki; : powiat gorlicki, limanowski,, nowotarski, tatrzański, miasto Nowy Sącz; miasto Kraków. Przygotowanie w ten sposób bazy umożliwiło przeprowadzenie losowania prostego w obrębie dwóch warstw to jest, firm do 49 osób i od 50 do 249 osób. W przypadku dużych firm (zatrudniających powyżej 250 osób) wykorzystano pełną dostępną bazę stąd próba ta ma charakter wyczerpujący. Struktura wylosowanej bazy danych została przedstawiona w tabeli 4: Tabela 4 Struktura wylosowanej próby ze względu na wielkość przedsiębiorstwa Region/liczba zatrudnionych Do 49 osób osób Powyżej 250 osób miasto Kraków Razem (liczba rekordów wykorzystanych w badaniu) Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 7

9 Zrealizowano ostatecznie następującą liczbę wywiadów: z sektora mikro i małych firm (liczba pracujących poniżej 49 osób) 302 wywiady; z sektora średnich firm (od 50 do 249 pracowników) przedsiębiorstw; z sektora dużych firm (powyżej 250 pracowników) 39 przedsiębiorstw. Tabela 5 przedstawia strukturę warstwową badanej populacji małopolskich przedsiębiorstw wedle klasyfikacji NUTS 3: Tabela 5 Struktura próby zrealizowanej ze względu na y NUTS 3 NUTS 3 N % miasto Kraków 90 20,0% ,9% ,0% 73 16,2% 76 16,9% ,0% Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw W przypadku dużych firm nie udało się zrealizować założonej liczby 50 wywiadów (przyczyną była niekompletność bazy GUS, odmowy respondentów, jak i niemożność dotarcia do odpowiedniej osoby, która mogłaby udzielić wywiadu). W tej sytuacji, po konsultacji ze Zleceniodawcą, zrealizowano większą liczbę wywiadów w pozostałych warstwach, tak, aby cała badana populacja obejmowała 450 podmiotów. Jeżeli chodzi o reprezentatywność próby, to oszacowanie błędu w próbie jest niemożliwe, ze względu na jej kwotowo-losowy charakter. Na wstępie ustalono procentowy udział przedsiębiorstw różnej wielkości, a losowanie dotyczyło wyłącznie dwóch warstw - firm do 49 osób oraz od 50 do 250. Taki dobór próby zapewnia dobrą reprezentatywność wyników w odniesieniu do każdej z trzech warstw. 8 Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

10 Tabela 6 przedstawia zróżnicowanie próby wedle podziału warstwowego przedsiębiorstw na poziomie NUTS 3 oraz wielkości przedsiębiorstwa: Tabela 6 Struktura badanych przedsiębiorstw NUTS 3 i liczba zatrudnionych Ile osób zatrudnionych jest w Pana(i) firmie? do 49 osób osób powyżej 250 osób Miasto Kraków Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Region Region NUTS 3 Region Region N % N % N % N % N % N % 54 60,0% 71 68,9% 72 66,7% 49 67,1% 56 73,7% ,1% 19 21,1% 26 25,2% 31 28,7% 17 23,3% 16 21,1% ,2% 17 18,9% 6 5,8% 5 4,6% 7 9,6% 4 5,3% 39 8,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% W próbie najliczniej reprezentowane są najmniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób (67%), co czwarte przedsiębiorstwo reprezentuje firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a niespełna 9% to duże przedsiębiorstwa. Co trzecia badana firma prowadzi działalność w obszarze ogólno pojętych usług, co czwarta firma prowadzi działalność handlową lub prowadzi działalność polegającą na naprawach pojazdów mechanicznych oraz innych produktów użytku indywidualnego. Sektor budownictwa reprezentowany jest przez 14% badanych przedsiębiorstw, przetwórstwo przemysłowe przez 11,3%, pozostałe branże stanowią 14,9%. Łącznie wyróżniono 9 branż: przetwórstwo przemysłowe ; budownictwo ; handel hurtowy i detaliczny ; naprawę pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego ; hotele i restauracje ; transport, gospodarkę magazynową i łączność ; obsługę nieruchomości ; ochronę zdrowia i pomoc społeczną ; działalność usługową, komunalną, społeczną i indywidualną. Ich struktura wraz z podziałem na y zaprezentowana jest na następnej stronie w tabeli 7. Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 9

11 Tabela 7 Struktura badanych przedsiębiorstw wedle branż oraz ów NUTS 3 NUTS3 W jakiej branży działa Państwa firma? Miasto Kraków Region Region Region Region Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna pozostała Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego N % N % N % N % N % N % 37 41,1% 35 34,0% 30 27,7% 26 35,6% 26 34,2% ,2% 21 23,3% 25 24,3% 33 30,6% 15 20,5% 21 27,6% ,6% Budownictwo 12 13,3% 11 10,7% 18 16,7% 10 13,7% 12 15,8% 63 14,0% Przetwórstwo przemysłowe 6 6,7% 20 19,4% 9 8,2% 11 15,1% 5 6,6% 51 11,3% Transport, gospodarka magazynowa i łączność 2 2,2% 7 6,8% 4 3,7% 5 6,8% 6 7,9% 24 5,3% Hotele i restauracje 4 4,4% 2 1,9% 8 7,4% 0,0% 0,0% 14 3,1% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3 3,3% 1 1,0% 2 1,9% 3 4,1% 1 1,3% 10 2,2% Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Pośrednictwo finansowe 3 3,3% 1 1,0% 2 1,9% 1 1,4% 3 3,9% 10 2,2% 2 2,2% 1 1,0% 2 1,9% 2 2,7% 2 2,6% 9 2,0% % % % % % % Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Dla celów dalszej analizy oraz przejrzystości prezentacji wyników, grupy respondentów reprezentujących najmniej liczne branże zostały włączone do grup skupiających branże o zbliżonym profilu. W związku z tym firmy prowadzące działalność hotelarską oraz te, które prowadzą usługi najmu oraz obsługują firmy prowadzące działalność gospodarczą czy zajmują się pośrednictwem finansowym, połączono w jedną grupę branżową, którą w skrócie nazywać będziemy hotele i restauracje, pośrednictwo finansowe. Firmy, które prowadzą działalność w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej włączono do największej grupy firm prowadzących działalność usługową, komunalną, społeczną i indywidualną pozostałą. W ten sposób zostały skonstruowane nowe zmienne, które w sposób uproszczony, ale bardziej przejrzysty opisują profil działania badanych firm. Struktura rekodowanych branż została przedstawiona w tabeli 8 na następnej stronie. 10 Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

12 Tabela 8 Struktura badanych przedsiębiorstw wedle branż rekodowanych W jakiej branży działa Państwa firma? N % Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna pozostałą; ochrona zdrowia i pomoc społeczna Zwana dalej: Działalność usługowa Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Zwana dalej: Handel hurtowy i detaliczny ,4% ,6% Budownictwo 63 14,0% Przetwórstwo przemysłowe 51 11,3% Hotele i restauracje; obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; pośrednictwo finansowe Zwana dalej: Hotele i restauracje; pośrednictwo finansowe 33 7,3% Transport, gospodarka magazynowa i łączność 24 5,3% ,0% Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Duże firmy, czyli te, które zatrudniają powyżej 250 osób, to firmy prowadzące działalność usługową, przetwórczą przemysłową oraz działające w sektorze budownictwa. Wśród pozostałych przedsiębiorstw dominują firmy z branży transportowej, hotelowej oraz usługowej. W branży przetwórczej dwukrotnie częściej niż w pozostałych branżach występowały firmy średnie. Struktura przebadanych przedsiębiorstw wedle branż rekodowanych oraz liczby zatrudnionych pracowników jest przedstawiona w tabeli 9. Tabela 9 Struktura badanych przedsiębiorstw wedle branż rekodowanych oraz liczby zatrudnionych W jakiej branży działa Państwa firma? Ile osób zatrudnionych jest w Pana(i) firmie? Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny Transport, gospodarka magazynowa i łączność Hotele i restauracje; pośrednictwo finansowe Działalność usługowa N % N % N % N % N % N % N % do 49 osób 20 39,2% 34 54,0% 73 63,5% 23 95,8% 30 90,9% ,4% ,1% osób 23 45,1% 22 34,9% 31 27,0% 1 4,2% 3 9,1% 29 17,7% ,2% powyżej 250 osób 8 15,7% 7 11,1% 11 9,6% 0,0% 0,0% 13 7,9% 39 8,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Badanie ankietowe Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 11

13 Uwagi do czytania raportu W przypadku przedstawiania wartości procentowych poniżej 1, wyświetlane jest jedynie miejsce dziesiętne po przecinku (np.,9=0,9 lub,1=0,1). Wynika to z formuły przedstawiania wartości przez program SPSS. W przypadku pytań wielowyborowych (możliwość wskazania kilku odpowiedzi) procenty nie sumują się do 100. W tych sytuacjach podsumowanie nie jest prezentowane. Szczegółowe zestawienia w zasadniczej części raportu uwzględniają wyniki odnoszące się zarówno do całej badanej populacji ( ), jak również w odniesieniu do klasyfikacji NUTS 3 lub wielkości firmy (do 49 osób, , powyżej 249 osób). Według tych dwóch kryteriów zaprezentowano te tabele, których liczebności ogółem są odpowiedniej wielkości. 12 Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

14 2. Streszczenie badań. Badanie p.t. Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw zostało wykonane na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki na podstawie zawartej w dniu 4 czerwca 2009 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a BBS Obserwator. Badanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze streszczenie przedstawia najważniejsze wnioski z ww. badania, które zostało zrealizowane w czerwcu 2009 roku. Celem projektu było zbadanie, jak kształtuje się sytuacja finansowa i kadrowa małopolskich przedsiębiorstw w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Badanie zostało zrealizowane metodą ilościową, za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 450 małopolskich przedsiębiorstw. Zrealizowano ostatecznie następującą liczbę wywiadów: z sektora mikro i małych (liczba pracujących do 49 osób) 302 wywiady, z sektora średnich (od 50 do 249 pracowników) przedsiębiorstw, z sektora dużych (powyżej 250 pracowników) 39 przedsiębiorstw. W poszczególnych ach ze względu na klasyfikację NUTS 3 zrealizowano następującą liczbę wywiadów: miasto Kraków 90 wywiadów, 103 wywiady, 108 wywiadów, 73 wywiady, 76 wywiadów. Co trzecia badana firma prowadzi działalność w obszarze ogólno pojętych usług, co czwarta firma prowadzi działalność handlową lub prowadzi działalność polegającą na naprawach pojazdów mechanicznych oraz innych produktów użytku indywidualnego. Sektor budownictwa reprezentowany jest przez 14% badanych przedsiębiorstw, a przetwórstwo przemysłowe przez 11,3%. Pozostałe przedsiębiorstwa były reprezentantami kilku innych branż (14,9%). Łącznie wyróżniono 9 branż: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, hotele i restauracje, pośrednictwo finansowe, transport, gospodarkę magazynową i łączność, Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 13

15 obsługę nieruchomości, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, działalność usługową, komunalną, społeczną i indywidualną. Ze względów analitycznych oraz dla większej klarowności w prezentacji wyników, grupy respondentów reprezentujących najmniej liczne branże zostały włączone do zbiorowości liczniejszych, skupiających branże o zbliżonym profilu. W ten sposób zostało skonstruowanych sześć kategorii pod względem rodzaju aktywności gospodarczej: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny do którego włączono kategorię naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, transport, gospodarka magazynowa i łączność, hotele i restauracje; pośrednictwo finansowe zawierająca również kategorie obsługa nieruchomości oraz wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, działalność usługowa czyli w szczególności działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna pozostała ; ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Duże firmy, to głównie firmy, które działają w sektorze budownictwa oraz te, które zostały zaklasyfikowane do: działalność usługowa i przetwórstwo przemysłowe. Wśród firm z sektora MŚP dominowały branże transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz firmy z działu hotele, restauracje, pośrednictwo finansowe. W każdym z badanych podmiotów respondentami byli właściciele bądź współwłaściciele firm, przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw prezesi, dyrektorzy bądź ich zastępcy, członkowie zarządu bądź pracownicy, którzy zostali wskazani w przedsiębiorstwie przez dyrekcję / kadrę zarządzającą (były to w każdym przypadku osoby znające bardzo dobrze specyfikę danego przedsiębiorstwa). W przeważającej większości (67,6%) badanymi były osoby zarządzające przedsiębiorstwem, wśród pozostałych osób badanych najliczniejszą grupę stanowią główni księgowi (14,2%), a w następnej kolejności kierownicy działu bądź asystenci dyrektora (8,7%). Wyniki badania miały dostarczyć informacji płynących od przedsiębiorców na temat ich kondycji w obliczu światowego kryzysu gospodarczego. Wyniki wskazują niewątpliwie, że przedsiębiorstwa w Małopolsce dotknięte są oddziaływaniem kryzysu gospodarczego - ponad połowa badanych stwierdziła, że ich przedsiębiorstwo odczuwa jego skutki. Z drugiej strony z badania wynika, że natężenie recesji w poszczególnych ach oraz w branżach jest różne. W zależności od wielkości firmy różne są też oblicza spowolnienia i sposoby radzenia sobie z nim. 14 Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

16 Pierwszy aspekt poruszony w badaniu, wiąże się ze stanem zatrudnienia w małopolskich przedsiębiorstwach. Niemal 2/3 spośród badanych przedstawicieli firm z Małopolski stwierdziło, że stan zatrudnienia w ich firmie na przestrzeni ostatniego roku utrzymuje się na niezmiennym poziomie; w przypadku 19% badanych firm zatrudnienie zmniejszyło się, a w przypadku 16% przedsiębiorstw zwiększyło. Zdecydowanie największą stabilizację zatrudnienia na przestrzeni ostatniego roku odnotowano w ie m (75% badanych firm), tam też odnotowano najmniejszą skalę redukcji zatrudnienia (11% firm). W przypadku pozostałych ów stabilizacja poziomu zatrudnienia dotyczy zbliżonego odsetka firm od 60 do 63%. Stan zatrudnienia utrzymuje się na niezmiennym poziomie najczęściej w małych firmach zatrudniających do 50 osób, spośród nich w 74% przebadanych firm pozostało na tym samym poziomie co roku temu. Taki sam pułap zatrudnienia utrzymał się w połowie firm średnich i w około 39% dużych. Stabilna sytuacja kadrowa dotyczy przede wszystkim firm z branży transportowej (75%) oraz firm zaklasyfikowanych do działalność usługowa (70%). Zmniejszenie zatrudnienia dotknęło przede wszystkim firmy produkcyjne stało się tak w co trzeciej firmie z branży przetwórstwo przemysłowe. Redukcję zatrudnienia odczuło aż 27% badanych firm z u ego, 22% z u ego i 20% z Krakowa. Największy odsetek firm, w których wzrosło zatrudnienie odnotowano w ie m (21%) oraz w Krakowie (20%). Najrzadziej zwiększały zatrudnienie na przestrzeni ostatniego roku przedsiębiorstwa z u ego (tylko ok. 10% badanych firm z tego u zwiększyło poziom zatrudnienia). Z jednej strony widzimy zatem, że znaczny odsetek firm utrzymał zatrudnienie na podobnym poziomie, ale z pewnością widocznym znakiem przemian spowodowanych recesją jest ruch w kwestii zatrudnienia: niewielki wzrost i przede wszystkim jego spadek (nieco tylko większy ogólnie, ale np. już wśród firm średnich większy aż o 10 pkt. procentowych), który dotknął zwłaszcza firmy produkcyjne z Małopolski. W badaniach starano się rozpoznać, jak respondenci postrzegają przyczyny spadku zatrudnienia. W opinii prawie połowy badanych (49% wskazań) najistotniejszą przyczyną spadku zatrudnienia w ostatnim roku był spadek zamówień, na drugim miejscu wymieniano zmniejszenie obrotów (34%), a na trzecim miejscu spowolnienie gospodarcze (21%). Spadek zamówień, jako przyczynę zmniejszenia poziomu zatrudnienia, wymieniali przede wszystkim respondenci z Krakowa (ok. 67% wskazań), a na zmniejszenie obrotów wskazywali, częściej niż pozostali, przedstawiciele firm z u ego i ego. Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 15

17 W środowisku firm małych i średnich spadek zamówień odczuła blisko połowa spośród nich, natomiast odnośnie do firm największych odsetek takich przypadków wzrasta aż do poziomu 62%. Restrukturyzację, jako przyczynę spadku zatrudnienia, wymieniło tylko 7 respondentów. Wszystkich przedstawicieli firm, bez względu na to, czy ich przedsiębiorstwo dokonało już wcześniej restrukturyzacji, zapytano o plany związane z ewentualnym przebranżowieniem. Aż 88% badanych stwierdziło, że ich firma nie ma takich planów. Tylko 6% przedsiębiorstw ma w planach przeprowadzenie restrukturyzacji. Przedstawicieli firm, które planują restrukturyzację spytano w jakich dziedzinach zamierzają przekwalifikować pracowników. W około 19% przypadków restrukturyzacja ma obejmować dziedzinę handlu. Następnym elementem, który poddano badaniu była ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw na przestrzeni ostatniego rok. Nieco mniej niż połowa badanych (44%) uznała, że jest ona na tym samym poziomie, a wedle 40% pogorszyła się. Tylko 14% badanych w ujęciu całościowym - mogło pochwalić się polepszeniem sytuacji finansowej swoich firm. Jeżeli chodzi o niezmienność sytuacji finansowej na przestrzeni ostatniego roku, to wyróżnia się pod tym względem tak odpowiedzieli przedstawiciele ponad połowy firm z tego obszaru (53%). Jeśli chodzi o polepszenie sytuacji finansowej firm, wszystkie y NUTS 3 prezentują się w tej kwestii podobnie. Sytuacja finansowa w ciągu ostatniego roku pogorszyła się najbardziej w firmach transportowych oraz w tych zaliczonych do kategorii przetwórstwo przemysłowe. Jeżeli chodzi o kondycję branży, w której działa firma, to wedle ok. 38% respondentów w ciągu ostatniego roku nie zmieniła się ona. Jednak odsetek pesymistów jest znaczący połowa (ok. 49%) uznała, że kondycja branży, w której działa firma, pogorszyła się, tylko ok. 9% respondentów było przeciwnego zdania. Skutki pogorszenia się kondycji branży podkreślali przede wszystkim przedstawiciele przedsiębiorstw z u ego (60%), natomiast wybory respondentów pochodzących z pozostałych ów lokowały się w tej kwestii znacznie niżej, w przedziale 10 punktów procentowych (41% - 51%). Polepszenie się kondycji branży stosunkowo częściej podkreślali przedstawiciele u ego (13%) i ego, a najsłabiej ego (6%). W ujęciu według branż polepszenie sytuacji we własnym środowisku sygnalizowali głównie przedstawiciele sektora transportu (12,5%). Pogorszenie kondycji w tym zakresie zgłaszały najczęściej firmy reprezentujące przetwórstwo przemysłowe (63%). Przedsiębiorcy z Małopolski oceniają dość zgodnie gospodarkę naszego kraju w ostatnim roku zdaniem prawie dwóch trzecich respondentów (ok. 64%) pogorszyła się ona. W całej 16 Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

18 badanej populacji tylko 4% respondentów twierdziło, że kondycja naszej gospodarki polepszyła się. Oceniający negatywnie gospodarkę w Polsce to najczęściej reprezentanci firm z Krakowa (66%). Złe oceny co do stanu gospodarki w Polsce najliczniej były wyrażane przez przedstawicieli branży transportowej (75%) oraz firmy z działu przetwórstwo przemysłowe (69%). Prawie 1/3 odpowiadających (31%) nie potrafi wydać opinii o kondycji gospodarki województwa małopolskiego na tle całego kraju. Może to być pochodną braku wiedzy, ale może też wynikać z trudności jednoznacznego uchwycenia znamion dynamicznie ewoluującego procesu. Wśród badanych z u ego takich firm było aż 38%. Głosy zdecydowanej części badanych rozłożyły się w dość równych odstępach ok. 25% uważa, że kondycja małopolskiej gospodarki jest taka sama w całym kraju, 20% to pesymiści uważają, że jest ona gorsza, a wedle 18%, że lepsza. Najwięcej negatywnych głosów odnośnie do kondycji gospodarki w Małopolsce, wobec ogólnego stanu polskiej gospodarki, odnotowano w ie m 30%. Najkorzystniej formę rynku w Małopolsce oceniali przedstawiciele firm zaklasyfikowanych do hotele, restauracje, pośrednictwo finansowe (27% wskazań pozytywnych), najgorzej przedstawiciele branży transportowej (29% wyborów negatywnych). Kolejną istotną kwestią było rozeznanie się w planach działania firm z województwa małopolskiego w kilku obszarach: w dziedzinie zatrudnienia, produkcji, wydatków inwestycyjnych, wydatków na reklamę oraz wydatków na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to 69% badanych podmiotów z Małopolski zamierza utrzymać je w tym roku na niezmiennym poziomie, 16% planuje jego zwiększenie, a tylko ok. 7% redukcję. Zwiększenie liczebności załogi planują najczęściej firmy z u ego (ok. 19%) oraz z ego (18%) i ego (18%). Zwiększenie zatrudnienia ma dotyczyć przede wszystkim stanowisk przedstawiciela handlowego / sprzedawcy / związanych z obsługą klienta oraz działów handlowych, a w drugiej kolejności przedsiębiorstwa będą poszukiwać pracowników fizycznych oraz pracowników z działów produkcyjnych. Na miejsca pracy mogą również liczyć specjaliści oraz osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze. Co czwarte przedsiębiorstwo zamierza utrzymać produkcję na tym samym poziomie. Z kolei podmiotów planujących zwiększenie produkcji (15%) jest ponad dwukrotnie więcej niż tych, które zamierzą ją zmniejszyć (6%). Na możliwe podniesienie poziomu produkcji w najbliższym roku najczęściej wskazywały firmy z branż przetwórstwo przemysłowe 28%. W ie m oraz m częściej wskazywano, że planowane jest utrzymanie produkcji na tym samym poziomie przez najbliższy rok. Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 17

19 W przypadku zakładanych wydatków na reklamę 44% badanych przedsiębiorstw zamierza utrzymać je w tym roku na podobnym co wcześniej poziomie zwiększenie lub zmniejszenie planuje taki sam odsetek firm (17%). Stosunkowo najwięcej firm, które zamierzają utrzymać wydatki na reklamę na obecnym poziomie lub je zmniejszyć zlokalizowanych jest w Krakowie i w ie m. Prawie połowa (45%) badanych podmiotów zamierza utrzymać w tym roku wydatki inwestycyjne na tym samym poziomie, a co czwarta firma myśli o ich zwiększeniu. W ie m częściej znajdowano firmy, które zamierzają zwiększyć inwestycje, a w ie m takie, które raczej chcą utrzymania ich na tym samym poziomie. Większość firm nie zamierza zwiększać wydatków w tym roku na podnoszenie kwalifikacji pracowników równo połowa badanych zadeklarowała, że zamierzają je utrzymać na tym samym poziomie, a tylko 16% planuje ich zwiększenie. Najwięcej firm, które planują podniesienie poziomu wydatków na podwyższenie kwalifikacji pracowników w najbliższym roku, znajduje się w ach m (20%) i m (19%). Firmy planujące zwiększenie wydatków na szkolenia, to częściej reprezentanci branż zaklasyfikowanych do hotele, restauracje, pośrednictwo finansowe oraz działalność usługowa, niż przedstawiciele innych branż ujętych w niniejszym badaniu. Respondentom zadano pytanie o zainteresowanie kredytami. Wśród przedsiębiorstw z terenu Małopolski 31% podmiotów starało się uzyskać kredyt w czasie ostatniego roku. Najrzadziej o kredyt ubiegały się firmy z u ego (24%), najczęściej czyniły to przedsiębiorstwa z Krakowa (36%). Im firma mniejsza tym rzadziej wnioskowano o kredyt. Wśród dużych firm nieco ponad połowa (51%) starała się o uzyskanie kredytu, a w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób o kredyt starało się tylko co piąte przedsiębiorstwo (22%). Najbardziej zainteresowane pozyskaniem kredytów w czasie ostatniego roku były firmy włączone do przetwórstwo przemysłowe (45%) oraz do handel hurtowy i detaliczny (42%). Zdecydowana większość podmiotów, które rozpoczęły procedurę uzyskania kredytu, zakończyła pomyślnie swoje starania (84%). Kredyt najczęściej otrzymywały przedsiębiorstwa z u ego (92%). Najmniej chętnie banki udzielały wsparcia firmom z u ego (76%). W branży przemysłowej aż 96% aplikacji przyniosło skutek w postaci dopływu środków. Respondenci zostali poproszeni o ocenę wzrostu ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na przestrzeni ostatniego roku ze względu na wpływ określonych czynników. Jak wynika z opinii przebadanych przedsiębiorstw, ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej 18 Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR

20 wzrosło w ciągu ostatniego roku przede wszystkim ze względu na koszty prowadzenia działalności (76% wskazań), kryzys gospodarczy na świecie (74%), kurs złotego do euro (68%), zatory płatnicze (63%), osłabienie popytu w Polsce (60%) oraz wzrost konkurencyjności (59%). Na ryzyko prowadzenia działalności nie wpłynęły zupełnie relacje wewnątrz firmy - między pracownikami a dyrekcją, tak uznało 88% badanych. Badanych poproszono również o wskazanie dwóch obszarów, w których ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej wzrosło najmocniej w ciągu ostatniego roku. W opinii badanych takimi obszarami, z którymi najbardziej wiąże się ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej są kolejno: kurs złotego do euro, koszty prowadzenia działalności, osłabienie popytu w Polsce oraz kryzys gospodarczy na świecie. Stosunkowo najwięcej firm, które boją się ryzyka kursowego znalazło się w ie m. Z kolei koszty prowadzenia działalności częściej były wskazywane jako obszar zwiększonego ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej wśród firm z u ego. Respondenci z firm zatrudniających do 49 osób zwracają uwagę przede wszystkim na koszty prowadzenia działalności (27%), jako na ten obszar, w którym w ciągu ostatniego roku najsilniej wzrosło ryzyko prowadzenia biznesu; firmy średnie wskazywały najliczniej na kurs złotego do euro (33%); a duże przedsiębiorstwa najczęściej sygnalizowały wpływ kryzysu gospodarczego na świecie (31%). Przedstawiciele firm zaklasyfikowanych do przetwórstwo przemysłowe uznawali częściej od innych, że w ciągu ostatniego roku wzrosło ryzyko prowadzenia działalności ze względu na kurs złotego do euro oraz ogólnie na kryzys gospodarczy na świecie. Z kolei firmy zajmujące się budownictwem wskazywały na kurs złotego do euro, a podmioty zajmujące się handlem na koszt prowadzenia działalności oraz kurs złotego do euro. Sektor hotele, restauracje oraz pośrednictwo finansowe czuje się zagrożony ze względu na osłabienie popytu wewnętrznego, kryzys na świecie i ograniczony dostęp do kredytów; a branża transportowa wskazuje kurs złotego do euro i wzrost konkurencyjności. Kolejnym zagadnieniem poruszonym w badaniu był kryzys gospodarczy oraz formy walki z nim. Ponad połowa badanych (52%) stwierdziła, że ich przedsiębiorstwo odczuwa skutki kryzysu gospodarczego na świecie. Najmocniej doświadczył tego (58%), a najlżej w (42%). Wśród badanych przedsiębiorstw 36% przyznało się, że już wprowadziło działania mające zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego. Najwięcej takich przedsiębiorstw odnotowano w Krakowie - prawie połowa, a najmniej w ie m tylko co czwarte przedsiębiorstwo. Raport z badań zrealizowanych dla Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki przez BBS OBSERWATOR 19

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła.

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. 1 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Warszawa, listopad 00 Sondaż telefoniczny wśród msp - - SPIS TREŚCI INFORMACJE O BADANIU...3 CELE BADANIA...3 DOBÓR PRÓBY...3 METODA...

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Przedmiot analizy i źródła informacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy na podstawie badań i analiz własnych

Plan wystąpienia. Przedmiot analizy i źródła informacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy na podstawie badań i analiz własnych Potrzeby kadrowe i prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata - w oparciu o badania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Jakub Stempień Plan wystąpienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA LUTY/MARZEC 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Pomiar koniunktury wg metodyki ZZK Ogólny pomiar koniunktury w województwie zachodniopomorskim (ZZK Syntetyczny, ZZK Usługi, ZZK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny uczniów

Profil psychologiczny uczniów Profil psychologiczny uczniów W trakcie badania poproszono uczniów o ocenę stwierdzeń dotyczących życia zawodowego, cech swojego charakteru, postrzegania przyszłości oraz stosunku do innych ludzi. Mieli

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców O czym chcemy powiedzied na dzisiejszej konferencji? Chcemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Centrum Analiz Branżowych opis zawartości raportu OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Warszawa, kwiecień 2015 OPIS BADANIA NOTA METODOLOGICZNA CEL BADANIA: Opinie producentów okien o dostawcach, edycja

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych

Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych Marcin Dygoń Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA sierpień 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku:

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Firmy rodzinne w Polsce '2014

Firmy rodzinne w Polsce '2014 2015 Projekt badawczy PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw Koniunktura i otoczenie biznesu'2014 Firmy rodzinne w Polsce '2014 Warszawa 2015 Informacje o badaniu Badanie zrealizowała Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo