Jak zdobywać rynki zagraniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zdobywać rynki zagraniczne"

Transkrypt

1 Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej, PBS Polska, 2014

2 spis treści 1 informacje o rynku 2 tytułem wstępu 3 wyniki badania

3 informacje o rynku

4 01 działalność międzynarodowa w Polsce firmy eksportujące procent firm eksportujących małe firmy n= wszystkie firmy n= średnie firmy n= duże firmy n= Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013, GUS.

5 01 działalność międzynarodowa w Polsce przychody przychód z całej działalności wszystkie firmy n= mld zł małe firmy n= mld zł 27% 29% 44% do 10% 11% - 50% powyżej 50% udział eksportu w przychodach 39% 30% do 10% średnie firmy n= mld zł 34% 35% 31% do 10% 11% - 50% powyżej 50% 31% 11% - 50% powyżej 50% duże firmy n= mld zł 40% 30% 30% do 10% 11% - 50% powyżej 50% Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013, GUS.

6 tytułem wstępu

7 02 informacje o badaniu cel badania Podstawowym celem badania jest zidentyfikowanie kluczowych czynników odpowiedzialnych za sukces firmy na rynku międzynarodowym. próba n=500, losowo-kwotowa próba firm o obrotach powyżej 8 mln PLN, ogólnopolska, firma wykonuje jedną z 2 poniższych czynności: eksport produktów lub części do produktów, posiadanie oddziału lub przedstawicielstwa w innych krajach, min. 10% obrotu firmy pochodzi z działalności międzynawowej, wykluczenie mikroprzedsiębiorstw. metodologia CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) czas 10 minut termin maj-czerwiec 2014 wykonawca PBS Sp. z o.o.

8 02 charakterystyka przedsiębiorstw 17% wielkość firmy firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu % 34% firma o zatrudnieniu 250 lub więcej osób branża obrót firm w ostatnim roku obrachunkowym 40% 29% 22% 9% produkcja handel usługi inne PLN PLN PLN PLN 19% 39% powyżej PLN 41%

9 02 charakterystyka przedsiębiorstw Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. obszar działania 93% eksportujemy nasze produkty lub części do produktów/usług posiadamy oddział lub przedstawicielstwo w innym/ch kraju/krajach importujemy produkty lub części do produktów/usług nasz właściciel ma swoją siedzibę za granicą 22% wymagane obszary działania (min. jeden z powyższych) 35% 9% dodatkowe obszary działania (niewymagane) czas funkcjonowania na rynku długość prowadzenia działalności międzynarodowej 3 5 lata 2% 17% do 5 lat 9% 6-10 lat 6 10 lat 57% 34% powyżej 10 lat 81% powyżej 10 lat Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503

10 02 działalność międzynarodowa informacje podstawowe W ilu krajach prowadzona jest działalność międzynarodowa: Kraje, w których prowadzona jest ta działalność: do 3 krajów 4 do 10 krajów 12% 7% 34% Niemcy Rosja 27% 57% powyżej 10 krajów Francja 16% trudno powiedzieć 48% Wielka Brytania 16% Czechy 14% Włochy 13% Litwa 12%

11 wyniki badania

12 charakter działań przy wkraczaniu na rynki zagraniczne branża Jakie działanie podjęliście Państwo w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? ogółem branża produkcyjna pozostałe branże zatrudnienie nowych pracowników/ zdobycie nowych partnerów zatrudnienie nowych pracowników/ zatrudnienie nowych pracowników/ 63% zdobycie nowych partnerów67% zdobycie nowych partnerów 61% zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych zdobycie wiedzy o rynkach 56% zagranicznych zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych 59% 55% wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej wprowadzenie innwacji 38% produktowej/procesowej wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej 43% 35% zwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, sprzedaż internetowa) zwiększenie aktywności w interneciezwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, 38% sprzedaż (strona internetowa, 33% sprzedaż internetowa) internetowa) 41% rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych rozpoczęcie/rozszerzenie działań 34% marketingowych rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych 39% 32% korzystanie z finansowania zewnętrznego korzystanie z finansowania 22% zewnętrznego korzystanie z finansowania 27% zewnętrznego 19% otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu w innym kraju otwarcie nowego otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu 21% w innym oddziału/siedziby/magazynu 23% w innym kraju kraju 20% n=503 n=200 n=303

13 źródła finansowania zewnętrznego Jakie działanie podjęliście Państwo w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? ogółem źródła finansowania zewnętrznego: zatrudnienie nowych pracowników/ zdobycie nowych partnerów 63% zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych 56% wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej zwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, sprzedaż internetowa) 38% 38% kredyt bankowy linia kredytowa leasing 41% 41% 58% rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych korzystanie z finansowania zewnętrznego 22% 34% dotacje unijne faktoring inwestor stategiczny 20% 19% 40% otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu w innym kraju 21% dotacje krajowe 18% n=111 n=503 Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503

14 aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba czas funkcjonowania na rynku międzynarodowym Czy Pana(i) zdaniem, aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba mieć: ogółem na rynku międzynarodowym do 10 lat na rynku międzynarodowym powyżej 10 lat duża wiedza o branży duża wiedza 54% o branży duża wiedza 48% o branży 59% doświadczeni pracownicy i partnerzy doświadczeni pracownicy 47% i partnerzy doświadczeni pracownicy 44% i partnerzy 50% duża wiedza o rynku zagranicznym duża wiedza o rynku 47% zagranicznym duża wiedza o rynku 44% zagranicznym 49% unikatowy/innowacyjny produkt, usługaunikatowy/innowacyjny 39% produkt, usługa unikatowy/innowacyjny 35% produkt, usługa 42% duże doświadczenie w biznesie w Polsce duże doświadczenie 38% w biznesie w Polsce duże doświadczenie 38% w biznesie w Polsce 39% duże zasoby finansowe duże 35% zasoby finansowe duże 34% zasoby finansowe 37% n=503 n=214 n=289

15 aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba branża Czy Pana(i) zdaniem, aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba mieć: ogółem branża produkcyjna pozostałe branże duża wiedza o branży duża wiedza 54% o branży 60% duża wiedza o branży 51% doświadczeni pracownicy i partnerzy doświadczeni pracownicy 47% i partnerzy 51% doświadczeni pracownicy i partnerzy 47% duża wiedza o rynku zagranicznym duża wiedza o rynku 47% zagranicznym 47% duża wiedza o rynku zagranicznym 45% unikatowy/innowacyjny produkt, usługaunikatowy/innowacyjny 39% produkt, usługa 44% unikatowy/innowacyjny produkt, usługa 36% duże doświadczenie w biznesie w Polsce duże doświadczenie w biznesie w 38% Polsce duże doświadczenie 42% w biznesie w Polsce 35% duże zasoby finansowe duże 35% zasoby finansowe 39% duże zasoby finansowe 33% n=503 n=200 n=303

16 rozpoczęcie działalności międzynarodowej Jakie działanie podjęliście Państwo w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Czy Pana(i) zdaniem, aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba mieć: zatrudnienie nowych pracowników/ zdobycie nowych partnerów 63% duża wiedza o branży 54% zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych 56% doświadczeni pracownicy i partnerzy 47% wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej zwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, sprzedaż internetowa) rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych 38% 38% 34% duża wiedza o rynku zagranicznym unikatowy/innowacyjny produkt, usługa 39% 47% korzystanie z finansowania zewnętrznego 22% duże doświadczenie w biznesie w Polsce 38% otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu w innym kraju 21% duże zasoby finansowe 35%

17 największa bariera wielkość firmy Jaką największą barierę/przeszkodę napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej czynniki makroekonomiczne np. kursy walut, kryzys gospodarczy 20% czynniki makroekonomiczne czynniki makroekonomiczne 17% czynniki makroekonomiczne 19% 29% zagraniczna konkurencja zagraniczna 18% konkurencja zagraniczna 20% konkurencja zagraniczna 17% konkurencja 19% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym zarządzanie 15% firmą na rynku międzynarodowym zarządzanie firmą na rynku 14% międzynarodowym zarządzanie firmą na rynku 16% międzynarodowym 14% przepisy, biurokracja 13% przepisy, biurokracja 13% przepisy, biurokracja 12% przepisy, biurokracja 17% informacja o nowych rynkach informacja zbytu o nowych 12% rynkach informacja zbytu o nowych 13% rynkach informacja zbytu o nowych 13% rynkach zbytu 6% kwalifikacje pracowników kwalifikacje 7% pracowników kwalifikacje 7% pracowników kwalifikacje 8% pracowników 5% utrudniony dostęp do finansowania utrudniony dostęp 5% do finansowania utrudniony dostęp do finansowania utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego 8% 5% zewnętrznego zewnętrznego zewnętrznego koszt działalności eksportowej koszt 3% działalności eksportowej koszt działalności 4% eksportowej koszt działalności 4% eksportowej 2% 0% różnice kulturowe, językowe różnice 2% kulturowe, językowe różnice 1% kulturowe, językowe różnice 3% kulturowe, językowe 1% koszty pracy, podatki 2% koszty pracy, podatki 1% koszty pracy, podatki 2% koszty pracy, podatki 1% n=503 n=172 n=248 n=83

18 pokonanie głównej bariery Jaką największą barierę/przeszkodę napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Co zrobiliście Państwo, aby ta bariera nie powstrzymała Państwa przed rozpoczęciem działalności międzynarodowej? czynniki makroekonomiczne np. kursy walut, kryzys gospodarczy 20% inwestycje w kapitał ludzki 25% zagraniczna konkurencja 18% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym 15% kwestie finansowe/cenowe 15% przepisy, biurokracja 13% wysoka jakość prduktów, usług 10% informacja o nowych rynkach zbytu 12% kwalifikacje pracowników 7% dostosowanie do norm, przepisów, rynku itp. 9% utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego koszt działalności eksportowej 5% 3% współpraca z innymi firmami konsulting 8% różnice kulturowe, językowe 2% zmiany w ofercie (poszerzenie, innowacje) 5% koszty pracy, podatki 2% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób

19 pokonanie głównej bariery dwie największe bariery Jaką największą barierę/przeszkodę napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Co zrobiliście Państwo, aby ta bariera nie powstrzymała Państwa przed rozpoczęciem działalności międzynarodowej? czynniki makroekonomiczne np. kursy walut, kryzys zagraniczna konkurencja zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym przepisy, biurokracja informacja o nowych rynkach zbytu 20% 18% 15% 13% 12% inwestycje w kapitał ludzki kwestie finansowe/cenowe wysoka jakość prduktów, usług dostosowanie do norm, przepisów, rynku itp. współpraca z innymi firmami konsulting zmiany w ofercie (poszerzenie, innowacje) 14% 14% 10% 9% 5% 6% kwalifikacje pracowników utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego 7% 5% inwestycje w kapitał ludzki kwestie finansowe/cenowe 11% 32% n=100 koszt działalności eksportowej 3% wysoka jakość prduktów, usług 26% różnice kulturowe, językowe koszty pracy, podatki 2% 2% dostosowanie do norm, przepisów, rynku itp. współpraca z innymi firmami konsulting zmiany w ofercie (poszerzenie, innowacje) 11% 5% 8% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób n=92

20 zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym wielkość firmy Jakie rozwiązania stosujecie Państwo w swojej firmie, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej równoważenie przychodów w równoważenie obcej przychodów w równoważenie obcej przychodów w równoważenie obcej przychodów w obcej 46% 45% 46% walucie z kosztami walucie z kosztami walucie z kosztami walucie z kosztami 45% w ryzykownych sytuacjach w ryzykownych sytuacjach w ryzykownych sytuacjach w ryzykownych sytuacjach przyśpieszanie lub opóźnianie przyśpieszanie terminu lub opóźnianie 34% przyśpieszanie terminu lub opóźnianie 37% przyśpieszanie terminu lub opóźnianie 30% terminu płatności płatności płatności płatności 37% opcje walutowe, bezpłatne struktury opcje walutowe, bezpłatne struktury opcje walutowe, bezpłatne struktury opcje walutowe, bezpłatne struktury 29% 28% 31% opcyjnie opcyjnie opcyjnie opcyjnie 28% forwardy walutowe forwardy 27% walutowe forwardy 20% walutowe forwardy 29% walutowe 31% w działalności międzynarodowejw działalności międzynarodowejw działalności międzynarodowejw działalności międzynarodowej 16% 14% 18% posługiwanie się walutą polską posługiwanie się walutą polską posługiwanie się walutą polską posługiwanie się walutą polską 16% żadne 8% żadne 8% żadne 8% żadne 8% n=503 n=172 n=248 n=83

21 zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym branża Jakie rozwiązania stosujecie Państwo w swojej firmie, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym? ogółem branża produkcyjna branża handlowa branża usługowa równoważenie przychodów w obcej nawiązanie współpracy z nowymi nawiązanie współpracy z nowymi przepisy prawne i biurokracja 46% 43% 53% walucie z kosztami partnerami biznesowymi partnerami biznesowymi 41% w ryzykownych sytuacjach przyśpieszanie lub opóźnianie terminu płatności poszukiwanie informacji na temat poszukiwanie informacji na temat konkurencja 34% zagranicą 38% 27% nowych rynków zbytu nowych rynków zbytu 39% opcje walutowe, bezpłatne czynniki strukturymakroekonomiczne np. kursy 29% zatrudnienie nowych 31% pracowników zatrudnienie nowych pracowników 34% opcyjnie walut, kryzys gospodarczy 23% koszty pracy (w tym wysokość rozpoczęcie/rozszerzenie działań rozpoczęcie/rozszerzenie działań forwardy walutowe 27% 29% 30% podatków) marketingowych marketingowych 24% w działalności międzynarodowej koszty działalności eksportowej przeprowadzenie (np. analizy ogólnej przeprowadzenie analizy ogólnej 16% 15% 19% posługiwanie się walutą polską koszty transportu, opłaty celne) sytuacji gospodarczej w danym sytuacji kraju gospodarczej w danym kraju 14% wprowadzenie innowacji produktowej wprowadzenie innowacji produktowej różnice żadne kulturowe 8% i bariera językowa tj. nowego lub 10% istotnie ulepszonego tj. nowego lub 7% istotnie ulepszonego wyrobu lub usługi wyrobu lub usługi 7% n=503 n=200 n=145 n=111

22 sposób konkurowania na rynkach zagranicznych jakość/ cena/ jakość i cena W jaki sposób konkurujecie Państwo z innymi firmami na rynkach zagranicznych? jakość 24% 23% 26% ogół branża produkcyjna pozostałe branże 30% cena 25% 33% 44% jakość i cena 51% 39%

23 instytucje ważne we wsparciu działalności firmy Jakie instytucje są ważne dla Państwa firmy we wsparciu prowadzonej przez Państwa działalności międzynarodowej? 57% 32% 32% 32% ogółem 14% 2% 5% 7% banki banki instytucje publiczne instytucje publiczne firmy doradcze/ izby i stowarzyszeniainne instytucje izby firmy consulting doradcze/ gospodarcze inne finansowe instytucje i stowarzyszenia consulting finansowe gospodarcze inne inne trudno powiedzieć trudno powiedzieć żadne żadne do połowy przychodów firmy pochodzi z działalności międzynarodowej 53% 28% 34% 29% 9% 2% 5% 8% powyżej połowy przychodów firmy pochodzi z działalności międzynarodowe 70% 45% 27% 40% 30% 3% 7% 2%

24 wsparcie ze strony banków Jakiej formy wsparcia ze strony banku(ów) oczekuje Państwa firma prowadząc działalność międzynarodową? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej produktów minimalizujących produktów minimalizujących produktów minimalizujących kredytów na nowe inwestycje 46% 40% ryzyko kursowe ryzyko kursowe48% ryzyko kursowe 48% wygodnych możliwości wymiany wygodnych walut możliwości wymiany wygodnych 45% walut możliwości wymiany wygodnych 52% walut możliwości wymiany 42% walut 42% kredytów na nowe inwestycje produktów minimalizujących 44% ryzykokredytów na nowe inwestycje 44% kredytów na nowe inwestycje 46% kursowe doradztwa przy nawiązywaniudoradztwa przy nawiązywaniudoradztwa przy nawiązywaniudoradztwa przy nawiązywaniu 35% 37% współpracy międzynarodowej współpracy międzynarodowej 33% współpracy międzynarodowej współpracy międzynarodowej rozwiązań technologicznych rozwiązań technologicznych rozwiązań technologicznych rozwiązań technologicznych umożliwiających efektywne umożliwiających efektywne 29% umożliwiających 26% efektywne umożliwiających 29% efektywne zarządzanie płynnością zarządzanie płynnością (np. globalny zarządzanie płynnością zarządzanie płynnością 33% 33% 52% innego wsparcia 2% innego wsparcia 2% innego wsparcia 2% innego wsparcia 4% trudno powiedzieć 4% trudno powiedzieć 3% trudno powiedzieć 5% trudno powiedzieć 4% żadne 1% żadne 1% żadne 1% żadne n=503 n=172 n=248 n=83

25 bariery w prowadzeniu działalności firmy podsumowanie Jakie bariery/przeszkody napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Na jakie bariery obecnie napotyka Państwa firma w związku z prowadzoną działalnością międzynarodową? Na jakie bariery obecnie napotyka Państwa firma w związku z działalnością prowadzoną na rynku polskim? przepisy, biurokracja 41% przepisy, biurokracja 39% przepisy, biurokracja 45% zagraniczna konkurencja 38% zagraniczna konkurencja 40% konkurencja w Polsce 42% czynniki makroekonomiczne 30% czynniki makroekonomiczne 28% czynniki makroekonomiczne 16% koszty pracy 26% koszty pracy 27% koszty pracy 46% kwalifikacje pracowników 17% kwalifikacje pracowników 15% kwalifikacje pracowników 18% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym 15% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym 15% zarządzanie firmą na polskim rynku 16% dostęp do finansowania zewnętrznego 13% dostęp do finansowania zewnętrznego 15% dostęp do finansowania zewnętrznego 18% Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503 Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503 Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503

26 ocena decyzji wkroczenia na rynki zagraniczne Biorąc pod uwagę korzyści i straty, jak ocenia Pan(i) podjętą decyzję o rozszerzeniu obszaru działalności firmy na rynki zagraniczne? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej zdecydowanie dobrze 42% 42% 40% 48% raczej dobrze raczej źle zdecydowanie źle trudno powiedzieć 55% 54% 58% 47% 2% 2% 1% 4% n=503 n=172 n=248 n=83

27 plany na najbliższe lata Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: ogółem działalność międzynarodowa do 1-3 krajów działalność międzynarodowa do 4-6 krajów działalność międzynarodowa do powyżej 7 krajów rozszerzenie obszaru działalności firmy 39% 29% 38% 52% utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym wycofanie się z rynku rynków zagranicznych 61% 70% 63% 48% 1% n=503 n=171 n=160 n=138

28 plany na najbliższe lata Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 lub więcej osób rozszerzenie obszaru działalności firmy o kolejny/kolejne rynki 39% 40% 35% 46% utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym wycofanie się z rynku/rynków zagranicznych 61% 60% 64% 54% 1% n=503 n=172 n=248 n=83 ogółem branża produkcyjna branża handlowa branża usługowa rozszerzenie obszaru działalności firmy o kolejny/kolejne rynki utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym wycofanie się z rynku/rynków zagranicznych 39% 61% 38% 62% 32% 67% 1% 46% 54% n=503 n=200 n=145 n=111

29 utrzymanie pozycji na rynku Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: Jakie działania planujecie Państwo podjąć, aby utrzymać pozycję na rynku zagranicznym? utrzymanie /podniesienie jakości produktów i usług 26% wycofanie się z rynku rynków zagranicznych 0,4% konkurencyjne ceny będziemy działać jak do tej pory 19% 16% utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym rozszerzenie obszaru działalności firmy 39% 61% zbodywanie nowych rynków oraz klientów 10% utrzymywać dotychczasowe kontakty 8% poszerzenie oferty 7% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Próba: firmy planujące utrzymać pozycję na rynku zagranicznym; n=307

30 powody rozszerzania działalności międzynarodowej Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: Z jakich powodów chcecie Państwo rozszerzyć obszar działalności firmy o kolejne/y rynek/rynki zagraniczne? zwiększenie dochodów firmy 52% wycofanie się z rynku rynków zagranicznych utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym 61% 39% zwiększenie zasięgu działania, zdobywanie nowych klientów 19% rozszerzenie obszaru działalności firmy rozwój firmy 18% 0,4% dobra sytuacja firmy zachęca do tego 8% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Próba: firmy planujące rozszerzyć obszar działalności; n=194

31 planowane działania celem rozszerzenia działalności Z jakich powodów chcecie Państwo rozszerzyć obszar działalności firmy o kolejne/y rynek/rynki zagraniczne? Jakie działania planujecie Państwo podjąć, aby rozszerzyć obszar działalności firmy? zwiększenie dochodów firmy 52% nawiązać współpracę z nowymi partnerami biznesowymi poszukać informacji na temat nowych rynków zbytu 36% 56% zwiększenie zasięgu działania, zdobywanie nowych klientów 19% rozpocząć/rozszerzyć działania marketingowe przeprowadzić analizę ogólnej sytuacji gospodarczej w danym kraju 34% 29% zatrudnić nowych pracowników 28% rozwój firmy 18% rozpocząć/rozszerzyć sprzedaż poprzez Internet 21% skorzystać z finansowania zewnętrznego 20% dobra sytuacja firmy zachęca do tego 8% stworzyć/rozbudować stronę internetową firmy 20% otworzyć nowy oddział/siedzibę/magazyn w innym mieście/kraju 18% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Próba: firmy planujące rozszerzyć obszar działalności; n=194

32 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Traugutta 7/ Warszawa Tel: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej, PBS Polska, 2014

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU IĘTOKRZYSKICH MSP Kielce, 28 LISTOPADA 2013 Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności Bohdan Wyżnikiewicz W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 1/2010) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2010 r. Wstęp... 3 Synteza... 5 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE Ujęcie wg sekcji gospodarki Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek RAPORT W UJĘCIU WG SEKCJI GOSPODARKI z wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych KPMG w Polsce Luty 2013 0 Spis treści KONTAKT: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw dr Małgorzata Okręglicka Katedra Inwestycji, Rachunkowości i Mikroekonomii Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE

Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE INFORMACJE O FIRMIE 1 1 a. Rok założenia firmy: b. Powiat: 2 Lokalizacja: a. Miasto powiatowe pow. 60 tys.; b. Miasto powiatowe; c. Miasto inne; d. Wieś; 3 4 5 Jaki jest główny sektor działalności firmy?

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 2 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP Konkurencyjność dolnośląskich MMŚP. Jak wypadamy na tle Polski? Wrocław, 27 listopada 2014 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU (NUMER 2/2007) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, wrzesień 2007 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport końcowy: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU (NUMER 1/2006) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, czerwiec 2006 r. WSTĘP... 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Cele badania

Wprowadzenie Cele badania Wprowadzenie Cele badania Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej wyznaczyła zespół, w skład którego wchodzi Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES), firma Risk & Policy Analysts

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo