Jak zdobywać rynki zagraniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zdobywać rynki zagraniczne"

Transkrypt

1 Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej, PBS Polska, 2014

2 spis treści 1 informacje o rynku 2 tytułem wstępu 3 wyniki badania

3 informacje o rynku

4 01 działalność międzynarodowa w Polsce firmy eksportujące procent firm eksportujących małe firmy n= wszystkie firmy n= średnie firmy n= duże firmy n= Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013, GUS.

5 01 działalność międzynarodowa w Polsce przychody przychód z całej działalności wszystkie firmy n= mld zł małe firmy n= mld zł 27% 29% 44% do 10% 11% - 50% powyżej 50% udział eksportu w przychodach 39% 30% do 10% średnie firmy n= mld zł 34% 35% 31% do 10% 11% - 50% powyżej 50% 31% 11% - 50% powyżej 50% duże firmy n= mld zł 40% 30% 30% do 10% 11% - 50% powyżej 50% Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013, GUS.

6 tytułem wstępu

7 02 informacje o badaniu cel badania Podstawowym celem badania jest zidentyfikowanie kluczowych czynników odpowiedzialnych za sukces firmy na rynku międzynarodowym. próba n=500, losowo-kwotowa próba firm o obrotach powyżej 8 mln PLN, ogólnopolska, firma wykonuje jedną z 2 poniższych czynności: eksport produktów lub części do produktów, posiadanie oddziału lub przedstawicielstwa w innych krajach, min. 10% obrotu firmy pochodzi z działalności międzynawowej, wykluczenie mikroprzedsiębiorstw. metodologia CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) czas 10 minut termin maj-czerwiec 2014 wykonawca PBS Sp. z o.o.

8 02 charakterystyka przedsiębiorstw 17% wielkość firmy firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu % 34% firma o zatrudnieniu 250 lub więcej osób branża obrót firm w ostatnim roku obrachunkowym 40% 29% 22% 9% produkcja handel usługi inne PLN PLN PLN PLN 19% 39% powyżej PLN 41%

9 02 charakterystyka przedsiębiorstw Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. obszar działania 93% eksportujemy nasze produkty lub części do produktów/usług posiadamy oddział lub przedstawicielstwo w innym/ch kraju/krajach importujemy produkty lub części do produktów/usług nasz właściciel ma swoją siedzibę za granicą 22% wymagane obszary działania (min. jeden z powyższych) 35% 9% dodatkowe obszary działania (niewymagane) czas funkcjonowania na rynku długość prowadzenia działalności międzynarodowej 3 5 lata 2% 17% do 5 lat 9% 6-10 lat 6 10 lat 57% 34% powyżej 10 lat 81% powyżej 10 lat Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503

10 02 działalność międzynarodowa informacje podstawowe W ilu krajach prowadzona jest działalność międzynarodowa: Kraje, w których prowadzona jest ta działalność: do 3 krajów 4 do 10 krajów 12% 7% 34% Niemcy Rosja 27% 57% powyżej 10 krajów Francja 16% trudno powiedzieć 48% Wielka Brytania 16% Czechy 14% Włochy 13% Litwa 12%

11 wyniki badania

12 charakter działań przy wkraczaniu na rynki zagraniczne branża Jakie działanie podjęliście Państwo w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? ogółem branża produkcyjna pozostałe branże zatrudnienie nowych pracowników/ zdobycie nowych partnerów zatrudnienie nowych pracowników/ zatrudnienie nowych pracowników/ 63% zdobycie nowych partnerów67% zdobycie nowych partnerów 61% zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych zdobycie wiedzy o rynkach 56% zagranicznych zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych 59% 55% wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej wprowadzenie innwacji 38% produktowej/procesowej wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej 43% 35% zwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, sprzedaż internetowa) zwiększenie aktywności w interneciezwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, 38% sprzedaż (strona internetowa, 33% sprzedaż internetowa) internetowa) 41% rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych rozpoczęcie/rozszerzenie działań 34% marketingowych rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych 39% 32% korzystanie z finansowania zewnętrznego korzystanie z finansowania 22% zewnętrznego korzystanie z finansowania 27% zewnętrznego 19% otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu w innym kraju otwarcie nowego otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu 21% w innym oddziału/siedziby/magazynu 23% w innym kraju kraju 20% n=503 n=200 n=303

13 źródła finansowania zewnętrznego Jakie działanie podjęliście Państwo w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? ogółem źródła finansowania zewnętrznego: zatrudnienie nowych pracowników/ zdobycie nowych partnerów 63% zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych 56% wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej zwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, sprzedaż internetowa) 38% 38% kredyt bankowy linia kredytowa leasing 41% 41% 58% rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych korzystanie z finansowania zewnętrznego 22% 34% dotacje unijne faktoring inwestor stategiczny 20% 19% 40% otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu w innym kraju 21% dotacje krajowe 18% n=111 n=503 Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503

14 aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba czas funkcjonowania na rynku międzynarodowym Czy Pana(i) zdaniem, aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba mieć: ogółem na rynku międzynarodowym do 10 lat na rynku międzynarodowym powyżej 10 lat duża wiedza o branży duża wiedza 54% o branży duża wiedza 48% o branży 59% doświadczeni pracownicy i partnerzy doświadczeni pracownicy 47% i partnerzy doświadczeni pracownicy 44% i partnerzy 50% duża wiedza o rynku zagranicznym duża wiedza o rynku 47% zagranicznym duża wiedza o rynku 44% zagranicznym 49% unikatowy/innowacyjny produkt, usługaunikatowy/innowacyjny 39% produkt, usługa unikatowy/innowacyjny 35% produkt, usługa 42% duże doświadczenie w biznesie w Polsce duże doświadczenie 38% w biznesie w Polsce duże doświadczenie 38% w biznesie w Polsce 39% duże zasoby finansowe duże 35% zasoby finansowe duże 34% zasoby finansowe 37% n=503 n=214 n=289

15 aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba branża Czy Pana(i) zdaniem, aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba mieć: ogółem branża produkcyjna pozostałe branże duża wiedza o branży duża wiedza 54% o branży 60% duża wiedza o branży 51% doświadczeni pracownicy i partnerzy doświadczeni pracownicy 47% i partnerzy 51% doświadczeni pracownicy i partnerzy 47% duża wiedza o rynku zagranicznym duża wiedza o rynku 47% zagranicznym 47% duża wiedza o rynku zagranicznym 45% unikatowy/innowacyjny produkt, usługaunikatowy/innowacyjny 39% produkt, usługa 44% unikatowy/innowacyjny produkt, usługa 36% duże doświadczenie w biznesie w Polsce duże doświadczenie w biznesie w 38% Polsce duże doświadczenie 42% w biznesie w Polsce 35% duże zasoby finansowe duże 35% zasoby finansowe 39% duże zasoby finansowe 33% n=503 n=200 n=303

16 rozpoczęcie działalności międzynarodowej Jakie działanie podjęliście Państwo w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Czy Pana(i) zdaniem, aby rozpocząć działalność międzynarodową trzeba mieć: zatrudnienie nowych pracowników/ zdobycie nowych partnerów 63% duża wiedza o branży 54% zdobycie wiedzy o rynkach zagranicznych 56% doświadczeni pracownicy i partnerzy 47% wprowadzenie innwacji produktowej/procesowej zwiększenie aktywności w internecie (strona internetowa, sprzedaż internetowa) rozpoczęcie/rozszerzenie działań marketingowych 38% 38% 34% duża wiedza o rynku zagranicznym unikatowy/innowacyjny produkt, usługa 39% 47% korzystanie z finansowania zewnętrznego 22% duże doświadczenie w biznesie w Polsce 38% otwarcie nowego oddziału/siedziby/magazynu w innym kraju 21% duże zasoby finansowe 35%

17 największa bariera wielkość firmy Jaką największą barierę/przeszkodę napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej czynniki makroekonomiczne np. kursy walut, kryzys gospodarczy 20% czynniki makroekonomiczne czynniki makroekonomiczne 17% czynniki makroekonomiczne 19% 29% zagraniczna konkurencja zagraniczna 18% konkurencja zagraniczna 20% konkurencja zagraniczna 17% konkurencja 19% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym zarządzanie 15% firmą na rynku międzynarodowym zarządzanie firmą na rynku 14% międzynarodowym zarządzanie firmą na rynku 16% międzynarodowym 14% przepisy, biurokracja 13% przepisy, biurokracja 13% przepisy, biurokracja 12% przepisy, biurokracja 17% informacja o nowych rynkach informacja zbytu o nowych 12% rynkach informacja zbytu o nowych 13% rynkach informacja zbytu o nowych 13% rynkach zbytu 6% kwalifikacje pracowników kwalifikacje 7% pracowników kwalifikacje 7% pracowników kwalifikacje 8% pracowników 5% utrudniony dostęp do finansowania utrudniony dostęp 5% do finansowania utrudniony dostęp do finansowania utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego 8% 5% zewnętrznego zewnętrznego zewnętrznego koszt działalności eksportowej koszt 3% działalności eksportowej koszt działalności 4% eksportowej koszt działalności 4% eksportowej 2% 0% różnice kulturowe, językowe różnice 2% kulturowe, językowe różnice 1% kulturowe, językowe różnice 3% kulturowe, językowe 1% koszty pracy, podatki 2% koszty pracy, podatki 1% koszty pracy, podatki 2% koszty pracy, podatki 1% n=503 n=172 n=248 n=83

18 pokonanie głównej bariery Jaką największą barierę/przeszkodę napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Co zrobiliście Państwo, aby ta bariera nie powstrzymała Państwa przed rozpoczęciem działalności międzynarodowej? czynniki makroekonomiczne np. kursy walut, kryzys gospodarczy 20% inwestycje w kapitał ludzki 25% zagraniczna konkurencja 18% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym 15% kwestie finansowe/cenowe 15% przepisy, biurokracja 13% wysoka jakość prduktów, usług 10% informacja o nowych rynkach zbytu 12% kwalifikacje pracowników 7% dostosowanie do norm, przepisów, rynku itp. 9% utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego koszt działalności eksportowej 5% 3% współpraca z innymi firmami konsulting 8% różnice kulturowe, językowe 2% zmiany w ofercie (poszerzenie, innowacje) 5% koszty pracy, podatki 2% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób

19 pokonanie głównej bariery dwie największe bariery Jaką największą barierę/przeszkodę napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Co zrobiliście Państwo, aby ta bariera nie powstrzymała Państwa przed rozpoczęciem działalności międzynarodowej? czynniki makroekonomiczne np. kursy walut, kryzys zagraniczna konkurencja zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym przepisy, biurokracja informacja o nowych rynkach zbytu 20% 18% 15% 13% 12% inwestycje w kapitał ludzki kwestie finansowe/cenowe wysoka jakość prduktów, usług dostosowanie do norm, przepisów, rynku itp. współpraca z innymi firmami konsulting zmiany w ofercie (poszerzenie, innowacje) 14% 14% 10% 9% 5% 6% kwalifikacje pracowników utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego 7% 5% inwestycje w kapitał ludzki kwestie finansowe/cenowe 11% 32% n=100 koszt działalności eksportowej 3% wysoka jakość prduktów, usług 26% różnice kulturowe, językowe koszty pracy, podatki 2% 2% dostosowanie do norm, przepisów, rynku itp. współpraca z innymi firmami konsulting zmiany w ofercie (poszerzenie, innowacje) 11% 5% 8% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób n=92

20 zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym wielkość firmy Jakie rozwiązania stosujecie Państwo w swojej firmie, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej równoważenie przychodów w równoważenie obcej przychodów w równoważenie obcej przychodów w równoważenie obcej przychodów w obcej 46% 45% 46% walucie z kosztami walucie z kosztami walucie z kosztami walucie z kosztami 45% w ryzykownych sytuacjach w ryzykownych sytuacjach w ryzykownych sytuacjach w ryzykownych sytuacjach przyśpieszanie lub opóźnianie przyśpieszanie terminu lub opóźnianie 34% przyśpieszanie terminu lub opóźnianie 37% przyśpieszanie terminu lub opóźnianie 30% terminu płatności płatności płatności płatności 37% opcje walutowe, bezpłatne struktury opcje walutowe, bezpłatne struktury opcje walutowe, bezpłatne struktury opcje walutowe, bezpłatne struktury 29% 28% 31% opcyjnie opcyjnie opcyjnie opcyjnie 28% forwardy walutowe forwardy 27% walutowe forwardy 20% walutowe forwardy 29% walutowe 31% w działalności międzynarodowejw działalności międzynarodowejw działalności międzynarodowejw działalności międzynarodowej 16% 14% 18% posługiwanie się walutą polską posługiwanie się walutą polską posługiwanie się walutą polską posługiwanie się walutą polską 16% żadne 8% żadne 8% żadne 8% żadne 8% n=503 n=172 n=248 n=83

21 zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym branża Jakie rozwiązania stosujecie Państwo w swojej firmie, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym? ogółem branża produkcyjna branża handlowa branża usługowa równoważenie przychodów w obcej nawiązanie współpracy z nowymi nawiązanie współpracy z nowymi przepisy prawne i biurokracja 46% 43% 53% walucie z kosztami partnerami biznesowymi partnerami biznesowymi 41% w ryzykownych sytuacjach przyśpieszanie lub opóźnianie terminu płatności poszukiwanie informacji na temat poszukiwanie informacji na temat konkurencja 34% zagranicą 38% 27% nowych rynków zbytu nowych rynków zbytu 39% opcje walutowe, bezpłatne czynniki strukturymakroekonomiczne np. kursy 29% zatrudnienie nowych 31% pracowników zatrudnienie nowych pracowników 34% opcyjnie walut, kryzys gospodarczy 23% koszty pracy (w tym wysokość rozpoczęcie/rozszerzenie działań rozpoczęcie/rozszerzenie działań forwardy walutowe 27% 29% 30% podatków) marketingowych marketingowych 24% w działalności międzynarodowej koszty działalności eksportowej przeprowadzenie (np. analizy ogólnej przeprowadzenie analizy ogólnej 16% 15% 19% posługiwanie się walutą polską koszty transportu, opłaty celne) sytuacji gospodarczej w danym sytuacji kraju gospodarczej w danym kraju 14% wprowadzenie innowacji produktowej wprowadzenie innowacji produktowej różnice żadne kulturowe 8% i bariera językowa tj. nowego lub 10% istotnie ulepszonego tj. nowego lub 7% istotnie ulepszonego wyrobu lub usługi wyrobu lub usługi 7% n=503 n=200 n=145 n=111

22 sposób konkurowania na rynkach zagranicznych jakość/ cena/ jakość i cena W jaki sposób konkurujecie Państwo z innymi firmami na rynkach zagranicznych? jakość 24% 23% 26% ogół branża produkcyjna pozostałe branże 30% cena 25% 33% 44% jakość i cena 51% 39%

23 instytucje ważne we wsparciu działalności firmy Jakie instytucje są ważne dla Państwa firmy we wsparciu prowadzonej przez Państwa działalności międzynarodowej? 57% 32% 32% 32% ogółem 14% 2% 5% 7% banki banki instytucje publiczne instytucje publiczne firmy doradcze/ izby i stowarzyszeniainne instytucje izby firmy consulting doradcze/ gospodarcze inne finansowe instytucje i stowarzyszenia consulting finansowe gospodarcze inne inne trudno powiedzieć trudno powiedzieć żadne żadne do połowy przychodów firmy pochodzi z działalności międzynarodowej 53% 28% 34% 29% 9% 2% 5% 8% powyżej połowy przychodów firmy pochodzi z działalności międzynarodowe 70% 45% 27% 40% 30% 3% 7% 2%

24 wsparcie ze strony banków Jakiej formy wsparcia ze strony banku(ów) oczekuje Państwa firma prowadząc działalność międzynarodową? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej produktów minimalizujących produktów minimalizujących produktów minimalizujących kredytów na nowe inwestycje 46% 40% ryzyko kursowe ryzyko kursowe48% ryzyko kursowe 48% wygodnych możliwości wymiany wygodnych walut możliwości wymiany wygodnych 45% walut możliwości wymiany wygodnych 52% walut możliwości wymiany 42% walut 42% kredytów na nowe inwestycje produktów minimalizujących 44% ryzykokredytów na nowe inwestycje 44% kredytów na nowe inwestycje 46% kursowe doradztwa przy nawiązywaniudoradztwa przy nawiązywaniudoradztwa przy nawiązywaniudoradztwa przy nawiązywaniu 35% 37% współpracy międzynarodowej współpracy międzynarodowej 33% współpracy międzynarodowej współpracy międzynarodowej rozwiązań technologicznych rozwiązań technologicznych rozwiązań technologicznych rozwiązań technologicznych umożliwiających efektywne umożliwiających efektywne 29% umożliwiających 26% efektywne umożliwiających 29% efektywne zarządzanie płynnością zarządzanie płynnością (np. globalny zarządzanie płynnością zarządzanie płynnością 33% 33% 52% innego wsparcia 2% innego wsparcia 2% innego wsparcia 2% innego wsparcia 4% trudno powiedzieć 4% trudno powiedzieć 3% trudno powiedzieć 5% trudno powiedzieć 4% żadne 1% żadne 1% żadne 1% żadne n=503 n=172 n=248 n=83

25 bariery w prowadzeniu działalności firmy podsumowanie Jakie bariery/przeszkody napotkała Państwa firma w związku z rozpoczęciem działalności międzynarodowej? Na jakie bariery obecnie napotyka Państwa firma w związku z prowadzoną działalnością międzynarodową? Na jakie bariery obecnie napotyka Państwa firma w związku z działalnością prowadzoną na rynku polskim? przepisy, biurokracja 41% przepisy, biurokracja 39% przepisy, biurokracja 45% zagraniczna konkurencja 38% zagraniczna konkurencja 40% konkurencja w Polsce 42% czynniki makroekonomiczne 30% czynniki makroekonomiczne 28% czynniki makroekonomiczne 16% koszty pracy 26% koszty pracy 27% koszty pracy 46% kwalifikacje pracowników 17% kwalifikacje pracowników 15% kwalifikacje pracowników 18% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym 15% zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym 15% zarządzanie firmą na polskim rynku 16% dostęp do finansowania zewnętrznego 13% dostęp do finansowania zewnętrznego 15% dostęp do finansowania zewnętrznego 18% Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503 Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503 Próba: firmy prowadzące działalność międzynarodową; n=503

26 ocena decyzji wkroczenia na rynki zagraniczne Biorąc pod uwagę korzyści i straty, jak ocenia Pan(i) podjętą decyzję o rozszerzeniu obszaru działalności firmy na rynki zagraniczne? ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 i więcej zdecydowanie dobrze 42% 42% 40% 48% raczej dobrze raczej źle zdecydowanie źle trudno powiedzieć 55% 54% 58% 47% 2% 2% 1% 4% n=503 n=172 n=248 n=83

27 plany na najbliższe lata Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: ogółem działalność międzynarodowa do 1-3 krajów działalność międzynarodowa do 4-6 krajów działalność międzynarodowa do powyżej 7 krajów rozszerzenie obszaru działalności firmy 39% 29% 38% 52% utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym wycofanie się z rynku rynków zagranicznych 61% 70% 63% 48% 1% n=503 n=171 n=160 n=138

28 plany na najbliższe lata Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: ogółem firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu firma o zatrudnieniu 250 lub więcej osób rozszerzenie obszaru działalności firmy o kolejny/kolejne rynki 39% 40% 35% 46% utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym wycofanie się z rynku/rynków zagranicznych 61% 60% 64% 54% 1% n=503 n=172 n=248 n=83 ogółem branża produkcyjna branża handlowa branża usługowa rozszerzenie obszaru działalności firmy o kolejny/kolejne rynki utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym wycofanie się z rynku/rynków zagranicznych 39% 61% 38% 62% 32% 67% 1% 46% 54% n=503 n=200 n=145 n=111

29 utrzymanie pozycji na rynku Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: Jakie działania planujecie Państwo podjąć, aby utrzymać pozycję na rynku zagranicznym? utrzymanie /podniesienie jakości produktów i usług 26% wycofanie się z rynku rynków zagranicznych 0,4% konkurencyjne ceny będziemy działać jak do tej pory 19% 16% utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym rozszerzenie obszaru działalności firmy 39% 61% zbodywanie nowych rynków oraz klientów 10% utrzymywać dotychczasowe kontakty 8% poszerzenie oferty 7% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Próba: firmy planujące utrzymać pozycję na rynku zagranicznym; n=307

30 powody rozszerzania działalności międzynarodowej Myśląc o dwóch najbliższych latach, proszę powiedzieć czy w tym okresie planujecie Państwo: Z jakich powodów chcecie Państwo rozszerzyć obszar działalności firmy o kolejne/y rynek/rynki zagraniczne? zwiększenie dochodów firmy 52% wycofanie się z rynku rynków zagranicznych utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym 61% 39% zwiększenie zasięgu działania, zdobywanie nowych klientów 19% rozszerzenie obszaru działalności firmy rozwój firmy 18% 0,4% dobra sytuacja firmy zachęca do tego 8% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Próba: firmy planujące rozszerzyć obszar działalności; n=194

31 planowane działania celem rozszerzenia działalności Z jakich powodów chcecie Państwo rozszerzyć obszar działalności firmy o kolejne/y rynek/rynki zagraniczne? Jakie działania planujecie Państwo podjąć, aby rozszerzyć obszar działalności firmy? zwiększenie dochodów firmy 52% nawiązać współpracę z nowymi partnerami biznesowymi poszukać informacji na temat nowych rynków zbytu 36% 56% zwiększenie zasięgu działania, zdobywanie nowych klientów 19% rozpocząć/rozszerzyć działania marketingowe przeprowadzić analizę ogólnej sytuacji gospodarczej w danym kraju 34% 29% zatrudnić nowych pracowników 28% rozwój firmy 18% rozpocząć/rozszerzyć sprzedaż poprzez Internet 21% skorzystać z finansowania zewnętrznego 20% dobra sytuacja firmy zachęca do tego 8% stworzyć/rozbudować stronę internetową firmy 20% otworzyć nowy oddział/siedzibę/magazyn w innym mieście/kraju 18% Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Odpowiedzi, na które wskazało minimum 5% pytanych osób Próba: firmy planujące rozszerzyć obszar działalności; n=194

32 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Traugutta 7/ Warszawa Tel: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej, PBS Polska, 2014

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII KLUCZOWE PROBLEMY W EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ PODNOSZONE PRZEZ PRZESIĘBIORCÓW 2 FIRMY OCZEKUJĄ SZEROKIEGO ZAKRESU WSPARCIA W PROWADZENIU

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Województwo łódzkie Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Tabela 1 Dane statystyczne POLSKA ŁÓDZKIE Łódzki Miasto Łódź Piotrkowski Sieradzki Skierniewicki PKB na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE TERMINOWE czyli jak można zabezpieczyć się przed RYZYKIEM KURSOWYM

TRANSAKCJE TERMINOWE czyli jak można zabezpieczyć się przed RYZYKIEM KURSOWYM TRANSAKCJE TERMINOWE czyli jak można zabezpieczyć się przed RYZYKIEM KURSOWYM Konferencja COS ZMPD Czy transport na wschód jest bezpieczny Dubiecko 2. września 2014 r. Narzędzia eliminacji ryzyka transakcje

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROFIRMY W LICZBACH PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ MIKRPRZEDSIĘBIORSTWA 2004 1,69 mln aktywnych firm (9

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Jeżeli nie teraz, to kiedy? www.pwc.com Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro

Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez Skarb

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

Macro Invest. Zakres usług. www.macroinvest.pl

Macro Invest. Zakres usług. www.macroinvest.pl Macro Invest Zakres usług www.macroinvest.pl Wsparcie analityczne Doradztwo walutowe Usługi dla serwisów zewnętrznych i kantorów Serwis informacyjny Dealing Room Serwis informacyjny z rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania: 1. Misja i ogólne założenia działalności firmy. 2. Sprzedaż (historyczna i trendy) - wykresy. 3. Rynki strategiczne. 4.

Zadania do wykonania: 1. Misja i ogólne założenia działalności firmy. 2. Sprzedaż (historyczna i trendy) - wykresy. 3. Rynki strategiczne. 4. Zadania do wykonania: 1. Misja i ogólne założenia działalności firmy. 2. Sprzedaż (historyczna i trendy) - wykresy. 3. Rynki strategiczne. 4. Portfel kluczowych produktów- tabela grup produktowych. 5.

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Debiut na NewConnect 18 stycznia 2011r. Profil spółki TMS Brokers S.A. Pośrednik w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami pochodnymi dla rynków

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaki jest całkowity rozmiar (MW) i wartość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Nowa propozycja ofertowa Warszawa, 1 października 2009 1 Klienci starego portfela dostają nową możliwo liwość zmiany zasad oprocentowania kredytu Stary portfel

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo