FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail"

Transkrypt

1 Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* Rodzaj działalności (z podaniem głównego PKD) Pożyczka na rozpoczęcie działalności: TAK/NIE* Fundusz Pożyczkowy FUNDSTAR 2 A. STATUS PRAWNY FIRMY A.. KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI W ZŁ. A.2. LISTA AKCJONARIUSZY, UDZIAŁOWCÓW I WIELKOŚĆ ICH UDZIAŁÓW ZAŁĄCZNIK NR A.3. LISTA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDU FIRMY WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA I PESELEM ZAŁĄCZNIK NR 2 A.4. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ B. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY B.. OPIS PRODUKTÓW I/LUB USŁUG AKTUALNIE WYKONYWANYCH * - niepotrzebne skreślić

2 Wydanie: 2 z 0 B.2. ORGANIZACJA PRODUKCJI B.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA B.4. LOKALIZACJA B.5. POSIADANE PATENTY, ZNAKI TOWAROWE I LICENCJE B.6. ZATRUDNIENIE Dział firmy Liczba pracowników Przeciętna płaca na miesiąc Produkcja Administracja Obsługa sprzedaży Zarząd Ogółem C. PLAN I STRATEGIA MARKETINGOWA C.. OCENA CHŁONNOŚCI RYNKU C.2. UDZIAŁ FIRMY W RYNKU C.3. OKREŚLENIE SYLWETKI KLIENTA C.4. CO WYRÓŻNIA FIRMĘ W STOSUNKU DO KONKURENCJI C.5. STRATEGIA ROZWOJOWA FIRMY

3 Wydanie: 3 z 0 C.6. GŁÓWNI KLIENCI FIRMY I ICH UDZIAŁ W OBROTACH C.7. WARUNKI SPRZEDAŻY (FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI) C.8. WARUNKI ZAKUPU (FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI) D. CENY I KOSZTY D.. METODY USTALANIA CEN D.2. MARŻE BRUTTO OSIĄGANE D.3. POZIOM KOSZTÓW STAŁYCH W SKALI ROKU (NIEZALEŻNYCH OD POZIOMU PRODUKCJI) D.4. MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA KOSZTÓW E. METODY DYSTRYBUCJI E.. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA DO KONSUMENTA (UDZIAŁ W %) E.2. SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM DYSTRYBUTORÓW (UDZIAŁ W %) E.3. JAK ZORGANIZOWANA JEST SIEĆ DYSTRYBUCJI

4 Wydanie: 4 z 0 F. GŁÓWNI KONKURENCI F.. ZALETY I SŁABOŚCI KONKURENTÓW F.2. ZASOBY FINANSOWE I POZYCJA NA RYNKU KONKURENTÓW F.3. CZY PLANUJE SIĘ RYWALIZACJĘ O KLIENTÓW Z KONKURENCJĄ G. MAJĄTEK FIRMY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA G.. MAJĄTEK FIRMY Grunty Budynki Maszyny i urządzenia Środki transportu Zapasy Należności od odbiorców Środki pieniężne Inne Przed realizacją pożyczki Po realizacji pożyczki Przewidywany po roku G.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Kapitał własny Zewnętrzne źródła finansowania:. Kredyty 2. Pożyczki 3. Inne Zobowiązania wobec dostawców Inne Przed realizacją pożyczki Po realizacji pożyczki Przewidywany po roku

5 Wydanie: 5 z 0 H. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY H.. BILANS FIRMY ZA POPRZEDNI ROK OBRACHUNKOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 H.2. BILANS FIRMY ZA OBECNY ROK OBRACHUNKOWY (DO MOMENTU SKŁADANIA WNIOSKU) ZAŁĄCZNIK NR 4 H.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIRMY ZA POPRZEDNI ROK OBRACHUNKOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 H.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIRMY ZA OBECNY ROK OBRACHUNKOWY (DO MOMENTU SKŁADANIA WNIOSKU) ZAŁĄCZNIK NR 6 I. OPIS I GENEZA NOWEGO I.. KRÓTKI OPIS I.2. STAN ZAAWANSOWANIA ORGANIZACYJNEGO I INWESTYCYJNEGO I.3. PROGRAM PRODUKCJI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PRODUKTY (WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W CENACH STAŁYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH) Nazwa produktu rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji I.4. OMÓWIENIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

6 Wydanie: 6 z 0 J. NAKŁADY INWESTYCYJNE Rodzaj inwestycji rok 2 rok 3 rok Grunty Budynki i budowle Remonty budynków Zakup maszyn/urządzeń/środków transportu: Zakup towarów Zakup surowców i materiałów Szkolenie personelu Koszty przed uruchomieniem produkcji Inne nakłady: K. HARMONOGRAM REALIZACJI (termin proszę zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce) L.p Określenie czynności rok I kw. II kw. III kw. IV kw. 2 rok 3 rok L. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW POCZĄTKOWYCH W złotych W procentach Środki własne Kredyt inwestycyjny Kredyt obrotowy Pożyczka Inne (proszę wymienić) 00 %

7 Wydanie: 7 z 0 M. WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY UWAGA! Proszę podać wartość produkcji usług sprzedanych, a nie wyprodukowanych M.. PRODUKCJA WŁASNA W ZŁ. Nazwa wyrobu rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji M.2. SPRZEDAŻ TOWARÓW OBCYCH (DLA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ) W ZŁ. Nazwa grupy towarowej rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji M.3. PLANOWANY ZAPAS PRODUKTÓW GOTOWYCH rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji Produkty gotowe N. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI N.. SPRZEDAŻ TOWARÓW W CENIE NABYCIA W ZŁ. Nazwa grupy towarowej rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji

8 Wydanie: 8 z 0 N.2. PLANOWANY ZAPAS SUROWCÓW/TOWARÓW rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji Surowce N.3. KOSZTY ZMIENNE PRODUKCYJNE NIEOSOBOWE W ZŁ. Nazwa rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji N.4. KOSZTY ZMIENNE PRODUKCYJNE OSOBOWE W ZŁ. Funkcja Roczne wynagrodzenie Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) rok 2 rok 3 rok N.5. PRZEWIDYWANY WZROST WYNAGRODZEŃ (W %) N.6. KOSZTY STAŁE NIEOSOBOWE W ZŁ. Nazwa rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji

9 Wydanie: 9 z 0 N.7. KOSZTY OSOBOWE W ZŁ. (PERSONEL HANDLOWY I ADMINISTRACYJNY) Liczba pracowników Roczne Stanowisko (w przeliczeniu na pełne etaty) wynagrodzenie rok 2 rok 3 rok N.8. PRZEWIDYWANY WZROST WYNAGRODZEŃ (W %) N.9. WYDATKI HANDLOWE W ZŁ. (NP. REKLAMA, AKWIZYCJA) Nazwa rok produkcji 2 rok produkcji 3 rok produkcji O. INFORMACJE DODATKOWE O.. ŚREDNI OKRES OCZEKIWANIA NA PŁATNOŚCI W DNIACH rok 2 rok 3 rok Płatności O.2. ŚREDNI OKRES PŁATNOŚCI DOSTAWCOM W DNIACH rok 2 rok 3 rok Płatności O.3. OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO rok 2 rok 3 rok Oprocentowanie O.4. FINANSOWANIE Kapitał początkowy Wzrost kapitału Inne nakłady kapitałowe rok 2 rok 3 rok

10 Wydanie: 0 z 0 O.5. POŻYCZKA Kwota pożyczki (w zł.) Okres spłaty (w miesiącach) Karencja w spłacie kapitału (w miesiącach) Roczna stopa procentowa (%) O.6. UWAGI DODATKOWE /miejscowość i data/ /podpis wnioskodawcy/

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE*

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* F7.5fp03 Wydanie: z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Email Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia wniosku. Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ. 1. Kwota wnioskowanej pożyczki... PLN słownie złotych...

Data przyjęcia wniosku. Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ. 1. Kwota wnioskowanej pożyczki... PLN słownie złotych... Załącznik nr 1 do Regulaminu FP Nr ewidencyjny wniosku Data przyjęcia wniosku Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ... dnia... WNIOSKODAWCA Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy... Miejscowość Kod pocztowy...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu nkubator Społecznej Przedsiębiorczości (SP) BZNESPLAN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V - Promocja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres) FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Pełna nazwa firmy.. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.. nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku)

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku) F 01b /PP 02/08.04.2015/Wydanie 13 Lubelska Fundacja Rozwoju biuro: 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4c, tel. 81 528-43-01, fax 81 528-43-02 www.biznespozyczka.eu... (stempel Wnioskodawcy) W N I O S E

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań Poznań, dn....r.... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.... nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba...

Bardziej szczegółowo