Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014"

Transkrypt

1 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

2 2

3 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień 2014 r. 3

4 Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej POKL

5 O projekcie w dwóch słowach Celem Projektu było zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług szkoleniowych i doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników. Dzięki udziałowi w Projekcie ponad 6500 osób należących do kadry szkoleniowej podniosło swoje kompetencje trenerskie. 5

6 Profil uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej 6

7 PŁEĆ Mężczyźni Kobiety 36% 64% N=5447 7

8 Wykształcenie 1% 4% Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe 94% N=5447 8

9 WIEK 35 lat Średni wiek uczestnika 25% Nie więcej niż 29 lat 7% 50 PLUS 9

10 Efekty projektu 10

11 Zmiana statusu trenerów przed i po projekcie Prowadzili szkolenia biznesowe przed projektem Nie prowadzili szkoleń biznesowych przed projektem Prowadzili szkolenia po projekcie Nie prowadzili szkoleń po projekcie 71,9% 5,7% 13% 9,7% PODSTAWA: wszyscy respondenci 3025

12 Częstotliwość wykonywania usług Jak po zakończeniu udziału w projekcie zmieniła się ilość (tj. liczba godzin) prowadzonych przez Pana/ią szkoleń biznesowych i innych usług rozwojowych? doradztwo 2% 1% 34% 24% 27% 13% mentoring 2% 1% 47% 16% 2% 18% coaching 3% 1% 36% 22% 26% 12% szkolenia 4% 2% 25% 26% 32% 12% znacznie się zmniejszyła pozostała bez zmian znacznie się zwiększyła nieznacznie się zmniejszyła nieznacznie się zwiększyła trudno powiedzieć 12

13 Trenerzy którzy zwiększyli częstotliwości usług 57% 48% 18% 50% Szkolenia Coaching Mentoring Doradztwo 13

14 Korzyści związane z udziałem w projekcie Dzięki udziałowi w projekcie: nawiązałem/-am nowe kontakty biznesowe wymieniłem/am wiedzę z innymi trenerami zweryfikowałem/am siebie jako trenera rozwinąłem/ęłam umiejętności autoprezentacji lepiej poznałem/am specyfikę polskiego rynku szkoleniowego zapisałem/am się się go grupy zrzeszającej trenerów 62% 94% 93% 84% 61% 24% Podstawa: N=3025, wszyscy respondenci

15 Korzyści związane z projektem Dzięki udziałowi w projekcie wprowadził(a) Pan(i) lub ulepszył(a)? metody zarządzania interakcją z grupą szkoleniową metody zarządzania relacjami w grupie szkoleniowej techniki i metody uczenia dorosłych programy realizowanych przeze mnie szkoleń proces ewaluacji szkoleń różnicowanie metod pracy z grupą szkoleniową proces projektowania szkoleń materiały szkoleniowe proces identyfikacji i analizy potrzeb moich uczestników 80% 77% 81% 74% 60% 89% 81% 70% 75% Podstawa: N=3025, wszyscy respondenci Odpowiedzi mało zróżnicowane, nieznacznie bardziej pozytywnie wypowiadają się trenerzy mniej doświadczeni. 15

16 Praktyka trenerska usługi szkoleniowe dla biznesu 16

17 Forma prawna W jakiej formule wykonywał(a) Pan/i szkolenia biznesowe w okresie ostatnich 12 m-cy? właściciel/współwłaściciel firmy 15% osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 41% 43% Beneficjenci N=2175 PODSTAWA: trenerzy, którzy prowadzili szkolenia w trakcie ostatnich 12 miesięcy 17

18 Rodzaje szkoleń osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 43% 41% Jakiego rodzaju szkolenia prowadził/a Pan/i jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej? właściciel/współwłaściciel firmy 15% bezpośrednio dla klientów organizowane przez instytucję, z którą współpracuję organizowane przez instytucję, w której jestem zatrudniony jaki trener wewnętrzny 10% 17% 12% 12% Beneficjenci N=929

19 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 43% 41% Jakiego rodzaju szkolenia prowadził/a Pan/i jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? właściciel/współwłaściciel firmy 15% bezpośrednio dla klientów organizowane przez instytucję, z którą współpracuję inne 20% 23% 1% Beneficjenci N=897

20 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 43% 41% Jakiego rodzaju szkolenia prowadził/a Pan/i jako właściciel/ współwłaściciel firmy? właściciel/współwłaściciel firmy 15% bezpośrednio organizowane przez instytucję, z którą współpracuję w ramach konsorcjum organizowane przez instytucję, z którą współpracuję w ramach inne 9% 2% 6% 0% Beneficjenci N=328

21 Etap rozwoju firmy Na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie Pana/i firma? wczesnym, czyli firma dopiero powstaje, organizuje się stagnacja lub kryzys dynamiczny rozwój stabilizacja, czyli liniowy wzrost konsolidacja trudno powiedzieć 13% 11% 16% 40% 2% 19% Beneficjenci N=944 Podstawa: Trenerzy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzili szkolenia jako osoby prowadzące działalność gospodarczą 21

22 Oferta i promocja 22

23 Średnia liczba godzin szkoleń w miesiącu Średnia liczba godzin szkoleń w miesiącu. Mniej niż 8 godzin 8-16 godzin godzin godzin godzin Powyżej 80 godzin Nie pamiętam 14% 6% 19% 16% 19% 17% 12% 15% 15% 22% 13% 22% 9% 4% Beneficjenci N=2098 NIE-BeneficjenciI N=249 PODSTAWA: trenerzy, którzy prowadzili szkolenia w trakcie ostatnich 12 miesięcy 23

24 Szkolenia dofinansowane Czy jakiekolwiek szkolenia biznesowe prowadzone przez Pana/nią po zakończeniu udziału w projekcie były dofinansowanie ze środków publicznych (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego)? Beneficjenci N= % Podstawa: Trenerzy, którzy po zakończeniu projektu prowadzili szkolenia (Beneficjenci) 24

25 Szkolenia dofinansowane Czy jakiekolwiek szkolenia biznesowe prowadzone przez Pana/nią w ciągu ostatnich 12 miesięcy były dofinansowanie ze środków publicznych (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego)? NIE Beneficjenci N=234 69% Podstawa: Trenerzy, którzy prowadzili szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy (NIE-Beneficjenci) 25

26 Udział dofinansowanych szkoleń Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych stanowią.(realizowanych przez trenera). Mniej niż 25% wszystkich szkoleń 25-49% wszystkich szkoleń 50% wszystkich szkoleń 51-75% wszystkich szkoleń Powyżej 75% wszystkich szkoleń Nie wiem, trudno powiedzieć 24% 30% 12% 13% 10% 7% 18% 20% 27% 25% 8% 6% Beneficjenci N=810 NIE-Beneficjenci N=162 PODSTAWA: trenerzy, którzy realizowali szkolenie dofinansowane ze środków publicznych 26

27 Usługi towarzyszące szkoleniom Czy pracując na zlecenie firm/ instytucji szkoleniowych, oprócz prowadzenia szkoleń biznesowych, wykonywał(a) Pan(i) również inne usługi? Prosimy brać pod uwagę okres ostatnich 12 miesięcy. Rekrutacja uczestników Opracowywanie materiałów szkoleniowych Ewaluacja szkoleń Obsługa klienta 24% 29% 78% 89% 52% 70% 42% 52% Beneficjenci N=1744 NIE-Beneficjenci N=211 PODSTAWA: trenerzy wykonujący szkolenia na zlecenie zewnętrznej firmy lub organizacji 27

28 Sposoby pozyskiwania zleceń Jakie sposoby pozyskiwania zleceń na szkolenia biznesowe stosował(a) Pan/i w okresie ostatnich 12 miesięcy? zlecenia od stałych klientów osobiste spotkanie z potencjalnymi klientami marketing szeptany zlecenia od firm/instytucji szkoleniowych reklama na stronach lub w serwisach internetowych dystrybucja materiałów reklamowych przez pozyskiwanie zamówień publicznych telemarketing dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych reklama w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) 47% 45% 42% 23% 15% 11% 8% 8% 6% 3% Beneficjenci N=603 28

29 Organizacje trenerskie Czy należy Pan(i) do organizacji zrzeszającej trenerów biznesu? Beneficjenci N= % Podstawa: Trenerzy aktywni zawodowo w momencie badania 29

30 Wynagrodzenia 30

31 Stawki trenerskie Jakie jest średnie wynagrodzenie BRUTTO otrzymywane przez Pana/ią za GODZINĘ prowadzonych szkoleń biznesowych? Prosimy brać pod uwagę okres ostatnich 12 miesięcy. poniżej 100 pln PLN PLN PLN PLN powyżej 2000 PLN nie wiem, trudno powiedzieć 22% 16% 44% 44% 14% 30% 3% 4% 1% 1% 0% 3% 17% 2% Beneficjenci N=1632 NIE Beneficjenci N=209 Podstawa: Trenerzy prowadzący szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy 31

32 Udział szkoleń w dochodach Jaki procent wszystkich Pan/i przychodów stanowią wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń biznesowych? Prosimy wziąć pod uwagę okres ostatnich 12 miesięcy. poniżej 25 proc proc proc. powyżej 75 proc. trudno powiedzieć 42% 27% 16% 22% 10% 15% 17% 30% 16% 6% Beneficjenci N=1823 NIE-Beneficjenci N=241 Podstawa: Trenerzy prowadzący szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy 32

33 Segmentacja trenerów 33

34 SEGMENTY 11% 34% 45% WRÓBLE ORŁY WRONY KRUKI 10% 34

35 WRONY min. 33 godziny szkoleń miesięcznie stawka: do 200 PLN/h 35

36 KRUKI min. 33 godziny szkoleń miesięcznie stawka: powyżej 200 PLN/h 36

37 WRÓBLE max. 32 godziny szkoleń miesięcznie stawka: do 200 PLN/h 37

38 ORŁY max. 32 godziny szkoleń miesięcznie stawka: powyżej 200 PLN/h 38

39 SEGMENTACJA EFS Czy jakiekolwiek szkolenia biznesowe prowadzone przez Pana/nią po zakończeniu udziału w projekcie były dofinansowanie ze środków publicznych (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego)? 60% EFS 50% 40% 30% 20% 10% 40% 24% 53% 49% 0% WRÓBLE ORŁY WRONY KRUKI 39

40 Kształcenie i potrzeby szkoleniowe trenerów 40

41 Formy dokształcania się w ciągu ostatnich 12 miesięcy Z jakich form podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoleń biznesowych korzystał/a Pan/i w okresie ostatnich 12 miesięcy? Szkolenia 58% 59% Warsztaty 52% 48% Konferencje 41% 52% Coaching Superwizja trenerskka Narzędziownie trenerskie 29% 24% 25% 22% 25% 22% Beneficjenci N=3025 NIE Beneficjenci N=277 Seminaria 25% 27% Mentoring Studia podyplomowe 15% 12% 9% 11% PODSTAWA: wszyscy respondenci 41

42 Planowane formy dokształcania Z jakich form podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoleń biznesowych zamierza Pan/i skorzystać w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Szkolenia 62% 55% Studia podyplomowe 17% 13% Warsztaty 60% 50% Coaching Mentoring Konferencje 40% 23% 24% 12% 47% 50% Beneficjenci N=3025 NIE Beneficjenci N=277 Seminaria 32% 31% Narzędziownie trenerskie 41% 29% Superwizja trenerska 33% 28% PODSTAWA: wszyscy respondenci 42

43 Trenerzy wg dokształcania się Planujący szkolenia w ciągu kolejnych 12 miesięcy Nieplanujący szkoleń w ciągu kolejnych 12 miesięcy Doszkalający się w ciągu ostatnich 12 miesięcy 46,4 6,0 Niedoszkalający się w ciągu ostatnich 12 miesięcy 15,4 14,2

44 Gotowość do podjęcia wydatków na szkolenie Jaką kwotę rocznie byłby/byłaby Pan/i gotowy/a przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoleń biznesowych? 1,5% poniżej 100 PLN 6,3% 11,2% PLN 8,7% 19,5% PLN 14,6% 23,5% PLN 24,0% 20,6% PLN 20,5% 5,3% PLN 6,7% Beneficjenci N=2382 powyżej PLN 1,1% 3,9% NIE Beneficjenci N=254 17,3% nie wiem, trudno powiedzieć 15,4% Podstawa: Trenerzy zainteresowani dokształcaniem w trakcie najbliższych 12 miesięcy 44

45 Wsparcie publiczne Jakiego rodzaju wsparcia najbardziej potrzebowałaby firma, którą Pan/i prowadzi? rozwijanie kompetencji trenerów i/lub doradców szkolenie personelu obsługowego (osób zajmujących się analizą potrzeb, rekrutacją, ewaluacją) dofinansowanie zakupu licencji lub know-how pomoc w przygotowaniu ofert na realizację zamówień publicznych 42% 50% 15% 21% 54% 60% 32% 39% Beneficjenci N=1231 NIE Beneficjenci N=187 45

46 Więcej o badaniu na stronie Kontakt: tel , ; 46

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE

Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE INFORMACJE O FIRMIE 1 1 a. Rok założenia firmy: b. Powiat: 2 Lokalizacja: a. Miasto powiatowe pow. 60 tys.; b. Miasto powiatowe; c. Miasto inne; d. Wieś; 3 4 5 Jaki jest główny sektor działalności firmy?

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU 1 Informacje o projekcie Projekt Adaptacja plus wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk Przedsiębiorczość w Gdańsku Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005 r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

pasja profesjonalizm otwartość etyka

pasja profesjonalizm otwartość etyka pasja profesjonalizm otwartość etyka HRP Group to profesjonalna marka na polskim rynku usług doradczych. Oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i rozwijania potencjału pracowniczego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Broszura Informacyjna

Broszura Informacyjna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS, trójstronne umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych Pomoc urzędu pracy w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw styczeń luty (148) 2014 ISSN 1505-781X euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw Projekt Firmy Rodzinne

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo