Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate"

Transkrypt

1 Maryla Wojciechowska Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate

2 Copyright by MM Publications Polska Sp. z o.o. Ostrzeszów 2009 MM Publications Polska Sp. z o.o Ostrzeszów, ul. Wąska 7

3 MIESIĄC TYDZIEŃ ROZDZIAŁ MODULE 1 Youth culture 1a What s up? MODULE 1 Youth culture 1b Keep in touch GRAMATYKA Present Simple vs Present Progressive. Stative verbs. Past Simple. Used to. TEMATYKA SŁOWNICTWO maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja/ porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie. Zajęcia / czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. SPRAWNOŚCI UMIEJĘTNOŚCI Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: planowanie dnia. Czytanie: artykuł z gazety: From the letter box to the inbox. Mówienie: rozmowa o przyzwyczajeniach w teraźniejszości i przeszłości. FUNKCJE JĘZYKOWE Używanie języka nieformalnego w trakcie rozmowy telefonicznej. Rozróżnianie pomiędzy tymczasowymi i stałymi sytuacjami. Planowanie dnia. Akceptowanie i odmawianie na zaproszenie. Mówienie o wydarzeniach z przeszłości. Mówienia o przyzwyczajeniach z przeszłości. Mówienie o różnych sposobach komunikacji. ĆWICZENIA DODATKOWE ZADANIA DOMOWE WB ćw. B, C str. 4. WB str. 84., E str. 6. WB str. 84 MATERIAŁ DODATKOWY TB back-ground note str. 7. TB optional activity str. 8. TB back-ground note str. 8. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja/ porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie.

4 MODULE 1 Youth culture 1c That s me Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. Prepositions of time. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Słuchanie: fragment programu telewizyjnego. Mówienie: dyskusja o tym, co lubimy, a czego nie lubimy. Pisanie: krótki tekst prezentujący informacje o sobie. Wyrażanie co się lubi a czego się nie lubi. Mówienie o rutynowych czynnościach i czynnościach wykonywanych w wolnym czasie. Prezentowanie siebie. WB ćw. B, D str. 7. WB str. 84. TB optional activity str. 10. TB back-ground note str. 11. MODULE 1 Youth culture 1d Good role models Quantifiers. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja / porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie. Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Czytanie: artykuł z gazety: Lewis Hamilton i Angelina Jolie. Mówienie o wielkościach. Mówienie o słynnych ludziach. WB ćw. E str. 10. WB str. 84. TB optional activity str. 13. TB back-ground note str. 12. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja / porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie.

5 MODULE 1 Youth culture 1e Friendly faces Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Mówienie: rozmowa o przyjaciołach i przyjaźni, pytania i odpowiedzi na temat osobistych informacji. Słuchanie: konwersacja dwóch kolegów. Pisanie: tekst opisujący osobę. Mówienie o przyjaciołach i przyjaźni. Opisywanie ludzi osobowości. WB ćw. C str. 11. WB str. 84. MODULE 1 Youth culture Round up Powtórzenie i utrwalenie Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacją/ porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie. Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. (j. polski j. angielski). osobowość., E str. 13. WB str. 84. PORTFOLIO Test 1 TEST BOOKLET

6 Poprawa testu MODULE 1 Youth culture Matura focus MODULE 1 Youth culture Culture page MODULE 2 What an experience! 2a What happened? MODULE 2 What an experience! 2b Just taste it! MODULE 2 Past Progressive. Past Simple vs Past Progressive. Time Clauses (when, while, as, as soon as). Zagadnienia z modułu 1. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 1. Czytanie i słuchanie: tekst Fandoms. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: pytania i odpowiedzi o doświadczeniach. Czytanie: artykuł z gazety: A Strange Drink. Mówienie: rozmowa o dziwnym jedzeniu. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół o dziwnych doświadczeniach. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Opowiadanie wydarzeń w czasie przeszłym. Opisywanie własnych uczuć. Mówienie o niezwykłych daniach / żywności. Opisywanie doświadczeń. Rozumienie sekwencji czasu. Opowiadanie historii i doświadczeń. str. 14, 15. WB str. 85. str. 16. WB str. 85. WB ćw. C str. 18. TB back-ground note str. 18. Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm TB optional activity str. 23.

7 What an experience! 2c Belive it or not! MODULE 2 What an experience! 2d Adventure MODULE 2 What an experience! 2e Broaden your mind Present Perfect Simple (just, always, before, ever, never, so far, once, twice, many times, etc.) Present Perfect Simple vs Past Simple. Present Perfect Simple with for, since, yet, already. żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwoty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. Mówienie: opowiadanie historyjek na podstawie obrazków i odgadywanie zakończenia. Pisanie: opowiadanie. Czytanie: strona internetowa: Have you ever thought of exploring the desert. Mówienie: tworzenie historyjek korzystając z wizualnych i słownych przykładów. Słuchanie: ludzie rozmawiają o życiu w obcych krajach. Mówienie: rozmowa o tym co pomaga mam uczyć się języka angielskiego. Pisanie: wiadomość mailowa. Łączenie czasu teraźniejszego z przeszłym. Mówienie o przygodach podróżniczych. Mówienie o długości trwania czynności. Podawanie informacji. WB str. 85. str. 19, 20. WB str. 85. WB ćw. C,D str. 21 WB str. 85. TB back-ground note str. 26. TB back-ground note str. 29. MODULE 2 Powtórzenie i utrwalenie WB ćw. A,B,E str. 23. PORTFOLIO

8 What an experience! Round - up Test 2 Poprawa testu MODULE 2 What an experience! Matura focus MODULE 2 What an experience! Crosscurricular page MODULE 3 Going places 3a What s your destination? MODULE 3 Can, could, may, be able to. Have to, don't have to, must, mustn't, Zagadnienia z modułu 2. Historia. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 2. Czytanie i słuchanie: tekst Who really discovered America?. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: Symulacja rozmowy w punkcie kontrolnym na lotnisku. Czytanie: wywiad z grotołazem. Mówienie: wyrażanie powinności i zakazów (gra w zgadywanie) Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Wyrażanie umiejętności. Wyrażanie prośby. Pytanie o pozwolenie. Wyrażanie konieczności i braku konieczności. Wyrażanie zakazu. WB str. 85. WB ćw. D,E str. 25. WB str. 87. str. 26, 27. TEST BOOKLET TB optional activity str. 35. TB back-ground note str. 34. TB optional activity str. 37.

9 Going places 3b Dos and Don ts MODULE 3 Going places 3c Where to stay MODULE 3 Going places 3d Natura beauty need to, don't need to, needn't. Indirect questions. Comparisons. dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. Słuchanie: rozmowa w hotelu. Mówienie: pytania o zakwaterowanie oraz udzielanie informacji o zakwaterowaniu (uzupełnianie luk) Pisanie: pisanie maila z prośbą o informacje. Czytanie: broszura: Come to Sichuan! Mówienie: wyrażanie preferencji i ocenianie. Pytanie i udzielanie informacji na temat różnych rodzajów zakwaterowania. Mówienie o naturalnym pięknie miejsc. Porównywanie. WB str. 87. WB ćw. C str. 28. WB str. 87. str. 30. WB str. 87. TB back-ground note str. 38. MODULE 3 maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; Mówienie: spekulowanie, podejmowanie decyzji i ocenianie dokonanych wyborów. Podejmowanie decyzji i uzasadnianie ich. Opisywanie miejsc. WB ćw. B str. 31.

10 Going places 3e Urban life MODULE 3 Going places Round up Powtórzenie i utrwalenie dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół Pisanie: opisywanie miejsca. WB str. 87 WB ćw. E, F str. 33. WB str. 87 PORTFOLIO Test 3 Poprawa testu MODULE 3 Going places Matura focus MODULE 3 Going places Culture page MODULE 4 Nowadays 4a Future will. Time clauses (when, after, before, until, as soon as). Zagadnienia z modułu 3. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: nauka i technika. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 3. Czytanie i słuchanie: tekst Quiz: Famous Landmarks. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół o kupnie obrazu. Mówienie: spekulowanie i podejmowanie decyzji. Mówienie o przyszłości. WB ćw. D,E str. 35 TEST BOOKLET Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm TB optional activity str. 49. TB back-ground note str. 48.

11 I sit worth buying? MODULE 4 Nowadays 4b Only time will tell MODULE 4 Nowadays 4c A quick note Will for predictions, have to, will be able to. Too, enough. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Czytanie: artykuł z gazety o przewidywaniach/ przepowiedniach. Mówienie: przewidywanie przyszłości. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach Pisanie: notatki i wiadomości. Obiecywanie, podejmowanie natychmiastowych decyzji i próśb. Dyskutowanie o rzeczach i cenach podczas kupowania. Mówienie o przyszłości. Przepowiadanie przyszłości. Wyrażanie obowiązku i umiejętności w czasie przyszłym. Używanie skrótów. Pisanie notatek i wiadomości SMS. WB str. 88. WB ćw. B, C str. 36. WB str. 88. WB ćw. D, C str. 37, 38. WB str. 88. TB back-ground note str. 50. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less).

12 MODULE 4 Nowadays 4d What an idea! MODULE 4 Nowadays 4e Can you live without it? MODULE 4 Nowadays Round up Test 4 Poprawa testu Relative pronouns (who, which, that) Relative adverb (where). Powtórzenie i utrwalenie maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). Czytanie: cztery ogłoszenie dotyczące różnych gadżetów. Mówienie: określanie przedmiotów, zawodów i miejsc (gra w zgadywanie). Słuchanie: ludzie wyrażający opinię o telefonach komórkowych. Mówienie: rozmowa o pozytywnych i negatywnych aspektach posiadania telefonu komórkowego i wyrażanie opinii. Pisanie: notatka wyrażająca własną opinię. Definiowanie ludzi i rzeczy oraz udzielnie informacji o nich. Mówienie o gadżetach. Mówienie o pozytywnych i negatywnych aspektach różnych tematów. Wypunktowywanie informacji. Zgadzanie się / Nie zgadzanie się. Wyrażanie opinii. WB ćw. C,D str. 40. WB str. 88. WB ćw. C str. 41. WB str. 88. WB ćw. E,F str. 43. WB str. 88. TB optional activity str. 55. TB back-ground note str. 55. PORTFOLIO TEST BOOKLET

13 MODULE 4 Nowadays Matura focus MODULE 4 Nowadays Crosscurricular page MODULE 5 Help 5a How are you feeling MODULE 5 Help 5b When in danger Infinitives. -ing form. Zagadnienia z modułu 4. Nauka. maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 4. Czytanie i słuchanie: tekst Greek roofs. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: symulacja rozmowy u doktora. Czytanie: artykuł z gazety: Sending out an SOS. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Uczenie się jak umówić spotkanie z lekarzem. Mówienie o problemach medycznych. Reagowanie w sytuacji zagrożenia. WB ćw. D, E str. 45. WB str. 90. WB ćw. C,D str. 46. WB str. 90. TB optional activity str. 63. TB optional activity str. 65. TB back-ground note str. 64. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia.

14 MODULE 5 Help 5c A Word of advice MODULE 5 Help 5d In the news Should had better. Passive Voice (Present Simple Past Simple) maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. Słuchanie: program radiowy na temat różnych fobii. Mówienie: przedstawianie problemu, pytanie o radę i dawanie rad. Pisanie: list z poradą i prośbą o radę. Czytanie: artykuł z gazety: Train Derailed by Sheep!. Mówienie: spekulowanie na temat nagłówków wiadomości. Mówienie o problemach emocjonalnych. Pytanie i udzielanie porady. Zdawanie relacji z wydarzeń. str. 47, 48. WB str. 90. str. 49, 50. WB str. 90. MODULE 5 Help 5e That s not funny! maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Słuchanie: konwersacja dwóch kolegów. Mówienie: opisywanie wydarzeń przy pomocy wizualnych i słownych przykładów, symulacja rozmowy pomiędzy świadkiem zdarzenia i reporterem. Opowiadanie denerwujących, zawstydzających i śmiesznych zdarzeń. Opowiadanie wydarzeń w kolejności czasowej. WB ćw. B, C str. 50, 51. WB str. 90.

15 MODULE 5 Help Round - up Test 5 Poprawa testu MODULE 5 Help Matura focus MODULE 5 Help Culture page MODULE 6 Time out 6a Feeling sporty? Powtórzenie i utrwalenie May, might, could. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. Zagadnienia z modułu 5. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Pisanie: relacja z prawdziwego wydarzenia. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 5. Czytanie i słuchanie: tekst Call for help!. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: porównywanie; rozmowa o zaletach i wadach. Wyrażanie możliwości i czasie teraźniejszym i przyszłym. Mówienie o sportach. WB ćw. E,F str. 53. WB str. 90. str. 55. WB str. 92. PORTFOLIO TEST BOOKLET TB back ground note str. 74. Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm TB optional activity str. 77. TB back-ground note str. 76.

16 MODULE 6 Time out 6b Thrills and spills MODULE 6 Time out 6c Hot spots Conditional Sentences Type I. So / neither / too / either. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. Czytanie: wakacyjny plan podróży: Adventure! Mexican Style. Mówienie: dyskutowanie o dwóch ulotkach reklamowych/miejscach rozrywki. Słuchanie: ludzie wyrażający swoje opinie o różnych miejscach z rozrywkami. Mówienie: dyskusja o miejscach z rozrywkami. Pisanie: notatka wyrażająca własne preferencje. Mówienie o warunkach i ich rezultacie. Mówienie o wakacjach ze sportem ekstremalnym. Mówienie o różnych miejscach rozrywki. Wyrażanie i nie wyrażanie zgody. Wyrażanie preferencji WB ćw. D, E str. 56, 57. WB str. 92. str. 57, 58. WB str. 92. TB back-ground note str. 78 TB back-ground note str. 81. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem.

17 MODULE 6 Time out 6d It s showtime! MODULE 6 Time out 6e Lights, camera, action! MODULE 6 Time out Round - up Present Perfect Progressive. Powtórzenie i utrwalenie maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. Czytanie: dwie reklamy: The Cirque du Soleil i The Harlem Globetrotters. Mówienie: przygotowywanie reklamy i prezentowanie jej. Mówienie: rozmowa o zaletach i wadach; rozmowa o filmach. Słuchanie: program radiowy z krytykiem filmowym. Pisanie: recenzja filmu. Mówienie o różnych pokazach - show. Mówienie o filmach. Wyrażanie opinii. str. 60. WB str. 92. WB ćw. B,.C str. 61. WB str. 92. WB ćw. E,F str. 63. WB str. 92. TB optional activity str. 83. TB back-ground note str. 84 PORTFOLIO

18 Test 6 Poprawa testu MODULE 6 Time out Matura focus MODULE 6 Time out Crosscurricular page MODULE 7 Good job 7a Reed some cash? MODULE 7 Good job 7b Job satisfaction Negative questions. Question tags. Exclamatory sentences. Clauses of result. Zagadnienia z modułu 6. Muzyka. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 6. Czytanie i słuchanie: tekst Music genres. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: symulacja rozmowy w banku, obok bankomatu i w kantorze. Czytanie: artykuł z magazynu: Let's get down to business. Mówienie: dyskusja o idealnych warunkach pracy. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Przeprowadzanie transakcji bankowych. Wyrażanie zainteresowania i zdziwienia. Proszenie o potwierdzenia. Mówienie o pracy i miejscach pracy. Wyrażanie rezultatu. Wyrażanie okrzyku. WB ćw. C,.D str. 65. WB str. 93. str. 66. WB str. 93. TEST BOOKLET bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami.

19 MODULE 7 Good job 7c A successful CV MODULE 7 Good job 7d I quit! MODULE 7 Good job 7e Sign up Reflexive pronouns. Past Perfect Simple. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. (j. polski j. angielski). bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. bankiem i pieniędzmi. Mówienie: symulacja rozmowy o pracę, pytanie i udzielanie informacji. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Pisanie: CV Czytanie: forum internetowe: Someone's got to do it. Mówienie: dyskusja o wydarzeniach z przeszłości. Słuchanie: nagrana wiadomość oraz rozmowa telefoniczna z pracownikiem Top class training Mówienie: pytania o informacje oraz udzielanie informacji, porównywanie zawodów. Pisanie: wiadomość owa. Uczestniczenie i przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej. Mówienie o studiach, kwalifikacjach i doświadczeniu w pracy. Mówienie o nieprzyjemnych doświadczeniach z pracy. Opowiadanie wydarzeń. Pytanie i udzielanie informacji o kursach treningowych. str. 67, 68. WB str. 93. str. 69, 70. WB str. 93 WB ćw. B str. 71 WB str. 93 TB back-ground note str. 96. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami.

20 MODULE 7 Good job Round - up Powtórzenie i utrwalenie WB ćw. D, E str. 72, 73. WB str. 93 PORTFOLIO Test 7 Poprawa testu MODULE 7 Good job Matura focus MODULE 7 Good job Culture page MODULE 8 Way of life 8a My kind of music Reported speech (statements). Zagadnienia z modułu 7. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 7. Czytanie i słuchanie: tekst The dollar. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: przeprowadzenie wywiadu i relacjonowanie. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Mówienie o preferencjach muzycznych. Sprawozdanie. str. 74, 75 WB str. 95 TEST BOOKLET Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm kuchnią/gotowaniem. e świętami/uroczystościami.

21 MODULE 8 Way of life 8b Cultural differences MODULE 8 Way of life 8c What s cooking MODULE 8 Way of life 8d Times past Reported speech (questions, commands, requests). Conditional Sentences Type II. Wishes and unreal past. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/gotowaniem. e świętami/uroczystościami. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/gotowaniem. e świętami/uroczystościami. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. Czytanie: artykuł z magazynu: They do it differently. Słuchanie: rozmowa o przepisach. Mówienie: udzielanie instrukcji. Pisanie: przepis. Czytanie: fragment opowiadania: The Last of the Mohicans. Mówienie o zwyczajach z różnych krajów. Sprawozdanie. Mówieni o żywności i wielkości. Udzielanie i podążanie za instrukcjami. Rozróżnianie pomiędzy British i American English. Mówieni o wymyślonych sytuacjach. Wyrażanie życzeń. WB ćw. C,D str. 76. WB str. 95. WB ćw. B, C str. 77, 78. WB str. 95. str. 80. TB optional activity str TB back-ground note str. 110.

22 MODULE 8 Way of life 8e Let s celebrate MODULE 8 Way of life Round up Test 8 Poprawa testu MODULE 8 Good job Matura focus MODULE 8 Way of life Crosscurricular page Powtórzenie i utrwalenie przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/ gotowaniem. e świętami/uroczystościami. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/ gotowaniem. e świętami/uroczystościami. Zagadnienia z modułu 8. Sztuka. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół o festiwalu. Mówienie: zapraszanie, akceptowanie i odmawianie na zaproszenie. Pisanie: odpowiedź na . Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 8. Czytanie i słuchanie: tekst Installation art. Mówieni o wydarzeniach/festiwalach/ świętach. Zapraszanie. Akceptowanie i odmawianie na zaproszenie umawianie się i tłumaczenie z odmowy. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. WB str. 95. WB ćw. B, C str. 81. WB str. 95., E str. 83. WB str. 95. TB back-ground note str PORTFOLIO TEST BOOKLET TB back-ground note str. 116 Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.)

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności TEMAT ZAKRES TREŚCI 1 Test diagnozujący 2 Zapoznanie z PZO, strukturą i wymaganiami maturalnymi 3 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Nazwy czynności rutynowych i innych czynności 4 Present Simple- ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1

Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1 JEDNOST KI LEKCYJN E 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Tytuł przedmiotu Język angielski program poszerzony Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Mgr Astrid Kapler KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY Elementary A1 face2face Elementary Units 1-3 to be l. mnoga zaimki wskazujące have got dopełniacz Saksoński przyimki miejsca Present Simple zaimki w dopełnieniu przysłówki przyimki czasu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

New English File Advanced Kryteria oceniania

New English File Advanced Kryteria oceniania New English File Advanced Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1 OCENA 1 osobowości różnych osób, czynników motywujących do działania, relacji rodzinnych, stosując wielostronną argumentację, nie popełniając większych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS NA AKADEMIĘ TRZECIEGO WIEKU

SYLABUS NA AKADEMIĘ TRZECIEGO WIEKU GRUPA STARTER 2 poniedziałek 8.30 10.00 Zajęcia 1 Co oni teraz robią? Wprowadzenie czasu teraźniejszego ciągłego Zajęcia 2 Utrwalanie czasu teraźniejszego ciągłego. Zajęcia 3 Plany na przyszłość Zajęcia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie WyŜsza Szkoła w Przemyślu Zamiejscowy Wydział w Rzeszowie SYLABUS 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/200 2. Przedmiot: Język angielski 3. Rok studiów: I, semestr: I i II. Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Nowa Jakość Edukacji w Pyskowicach PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS I-III GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH WYRÓWNYWANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 Upbeat 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE Program dla Modułów M6 - M9 (poziom B1-B2) dla studiów niestacjonarnych

NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE Program dla Modułów M6 - M9 (poziom B1-B2) dla studiów niestacjonarnych WSTĘP: NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE Program dla Modułów M6 - M9 (poziom B1-B2) dla studiów niestacjonarnych Na moduły M6-M9 (poziom B1) na studiach niestacjonarnych trafiają studenci, którzy na teście

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE Dział Cele szczegółowe Materiał nauczania UCZEŃ: (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. IV. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. IV. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. IV poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Intermediate Rozdział 5 Możliwe przyczyny końca świata, katastrofy

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE Program dla Modułów M6-M9 (poziom B1) - do NOWEJ wersji podręcznika (ver 25.09.2014)

NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE Program dla Modułów M6-M9 (poziom B1) - do NOWEJ wersji podręcznika (ver 25.09.2014) Program dla Modułów M6-M9 (poziom B1) - do NOWEJ wersji podręcznika (ver 25.09.2014) WSTĘP: Poniższy program minimum konieczne dla poziomu B1 obowiązuje studentów rozpoczynających naukę języków obcych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) JĘZYK ANGIELSKI I Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 I. Cele konkursu Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; Doskonalenie znajomości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Język angielski I przedmiotu EP_J_0_I Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY Program bazuje na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 Ocena celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo

VOICES 3 ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY DRUGIEJ LUB TRZECIEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAAWANSOWANIA

VOICES 3 ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY DRUGIEJ LUB TRZECIEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAAWANSOWANIA STARTER UNIT Opublikowano 2012.09.25 VOICES 3 ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY DRUGIEJ LUB TRZECIEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAAWANSOWANIA opracowała Małgorzata Koncewicz Rozdział Temat lekcji Praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Załącznik na 1 do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO English Plus 2 Kryteria oceny KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Podręcznik : New Voices 2 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska Ilość osób

Bardziej szczegółowo