Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate"

Transkrypt

1 Maryla Wojciechowska Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate

2 Copyright by MM Publications Polska Sp. z o.o. Ostrzeszów 2009 MM Publications Polska Sp. z o.o Ostrzeszów, ul. Wąska 7

3 MIESIĄC TYDZIEŃ ROZDZIAŁ MODULE 1 Youth culture 1a What s up? MODULE 1 Youth culture 1b Keep in touch GRAMATYKA Present Simple vs Present Progressive. Stative verbs. Past Simple. Used to. TEMATYKA SŁOWNICTWO maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja/ porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie. Zajęcia / czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. SPRAWNOŚCI UMIEJĘTNOŚCI Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: planowanie dnia. Czytanie: artykuł z gazety: From the letter box to the inbox. Mówienie: rozmowa o przyzwyczajeniach w teraźniejszości i przeszłości. FUNKCJE JĘZYKOWE Używanie języka nieformalnego w trakcie rozmowy telefonicznej. Rozróżnianie pomiędzy tymczasowymi i stałymi sytuacjami. Planowanie dnia. Akceptowanie i odmawianie na zaproszenie. Mówienie o wydarzeniach z przeszłości. Mówienia o przyzwyczajeniach z przeszłości. Mówienie o różnych sposobach komunikacji. ĆWICZENIA DODATKOWE ZADANIA DOMOWE WB ćw. B, C str. 4. WB str. 84., E str. 6. WB str. 84 MATERIAŁ DODATKOWY TB back-ground note str. 7. TB optional activity str. 8. TB back-ground note str. 8. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja/ porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie.

4 MODULE 1 Youth culture 1c That s me Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. Prepositions of time. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Słuchanie: fragment programu telewizyjnego. Mówienie: dyskusja o tym, co lubimy, a czego nie lubimy. Pisanie: krótki tekst prezentujący informacje o sobie. Wyrażanie co się lubi a czego się nie lubi. Mówienie o rutynowych czynnościach i czynnościach wykonywanych w wolnym czasie. Prezentowanie siebie. WB ćw. B, D str. 7. WB str. 84. TB optional activity str. 10. TB back-ground note str. 11. MODULE 1 Youth culture 1d Good role models Quantifiers. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja / porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie. Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Czytanie: artykuł z gazety: Lewis Hamilton i Angelina Jolie. Mówienie o wielkościach. Mówienie o słynnych ludziach. WB ćw. E str. 10. WB str. 84. TB optional activity str. 13. TB back-ground note str. 12. Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacja / porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie.

5 MODULE 1 Youth culture 1e Friendly faces Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. osobowość. maturalnych: człowiek; nauka i technika sposoby komunikowania się; kultura i sztuka; życie rodzinne i towarzyskie przyjaciele, przyjaźń. Mówienie: rozmowa o przyjaciołach i przyjaźni, pytania i odpowiedzi na temat osobistych informacji. Słuchanie: konwersacja dwóch kolegów. Pisanie: tekst opisujący osobę. Mówienie o przyjaciołach i przyjaźni. Opisywanie ludzi osobowości. WB ćw. C str. 11. WB str. 84. MODULE 1 Youth culture Round up Powtórzenie i utrwalenie Angielski konwersacyjny. Zwroty związane z komunikacją/ porozumiewaniem się. Zwroty opisujące co się lubi a czego nie. Zajęcia/czynności wykonywane w wolnym czasie. (j. polski j. angielski). osobowość., E str. 13. WB str. 84. PORTFOLIO Test 1 TEST BOOKLET

6 Poprawa testu MODULE 1 Youth culture Matura focus MODULE 1 Youth culture Culture page MODULE 2 What an experience! 2a What happened? MODULE 2 What an experience! 2b Just taste it! MODULE 2 Past Progressive. Past Simple vs Past Progressive. Time Clauses (when, while, as, as soon as). Zagadnienia z modułu 1. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 1. Czytanie i słuchanie: tekst Fandoms. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: pytania i odpowiedzi o doświadczeniach. Czytanie: artykuł z gazety: A Strange Drink. Mówienie: rozmowa o dziwnym jedzeniu. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół o dziwnych doświadczeniach. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Opowiadanie wydarzeń w czasie przeszłym. Opisywanie własnych uczuć. Mówienie o niezwykłych daniach / żywności. Opisywanie doświadczeń. Rozumienie sekwencji czasu. Opowiadanie historii i doświadczeń. str. 14, 15. WB str. 85. str. 16. WB str. 85. WB ćw. C str. 18. TB back-ground note str. 18. Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm TB optional activity str. 23.

7 What an experience! 2c Belive it or not! MODULE 2 What an experience! 2d Adventure MODULE 2 What an experience! 2e Broaden your mind Present Perfect Simple (just, always, before, ever, never, so far, once, twice, many times, etc.) Present Perfect Simple vs Past Simple. Present Perfect Simple with for, since, yet, already. żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwoty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. maturalnych: życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; żywienie. Przymiotniki (-ed i ing). żywność. Przysłówki i zwroty przysłówkowe. Pogoda. Zwroty i wyrażenia używane w listach i ach. Mówienie: opowiadanie historyjek na podstawie obrazków i odgadywanie zakończenia. Pisanie: opowiadanie. Czytanie: strona internetowa: Have you ever thought of exploring the desert. Mówienie: tworzenie historyjek korzystając z wizualnych i słownych przykładów. Słuchanie: ludzie rozmawiają o życiu w obcych krajach. Mówienie: rozmowa o tym co pomaga mam uczyć się języka angielskiego. Pisanie: wiadomość mailowa. Łączenie czasu teraźniejszego z przeszłym. Mówienie o przygodach podróżniczych. Mówienie o długości trwania czynności. Podawanie informacji. WB str. 85. str. 19, 20. WB str. 85. WB ćw. C,D str. 21 WB str. 85. TB back-ground note str. 26. TB back-ground note str. 29. MODULE 2 Powtórzenie i utrwalenie WB ćw. A,B,E str. 23. PORTFOLIO

8 What an experience! Round - up Test 2 Poprawa testu MODULE 2 What an experience! Matura focus MODULE 2 What an experience! Crosscurricular page MODULE 3 Going places 3a What s your destination? MODULE 3 Can, could, may, be able to. Have to, don't have to, must, mustn't, Zagadnienia z modułu 2. Historia. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 2. Czytanie i słuchanie: tekst Who really discovered America?. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: Symulacja rozmowy w punkcie kontrolnym na lotnisku. Czytanie: wywiad z grotołazem. Mówienie: wyrażanie powinności i zakazów (gra w zgadywanie) Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Wyrażanie umiejętności. Wyrażanie prośby. Pytanie o pozwolenie. Wyrażanie konieczności i braku konieczności. Wyrażanie zakazu. WB str. 85. WB ćw. D,E str. 25. WB str. 87. str. 26, 27. TEST BOOKLET TB optional activity str. 35. TB back-ground note str. 34. TB optional activity str. 37.

9 Going places 3b Dos and Don ts MODULE 3 Going places 3c Where to stay MODULE 3 Going places 3d Natura beauty need to, don't need to, needn't. Indirect questions. Comparisons. dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. Słuchanie: rozmowa w hotelu. Mówienie: pytania o zakwaterowanie oraz udzielanie informacji o zakwaterowaniu (uzupełnianie luk) Pisanie: pisanie maila z prośbą o informacje. Czytanie: broszura: Come to Sichuan! Mówienie: wyrażanie preferencji i ocenianie. Pytanie i udzielanie informacji na temat różnych rodzajów zakwaterowania. Mówienie o naturalnym pięknie miejsc. Porównywanie. WB str. 87. WB ćw. C str. 28. WB str. 87. str. 30. WB str. 87. TB back-ground note str. 38. MODULE 3 maturalnych: podróżowanie; świat przyrody; Mówienie: spekulowanie, podejmowanie decyzji i ocenianie dokonanych wyborów. Podejmowanie decyzji i uzasadnianie ich. Opisywanie miejsc. WB ćw. B str. 31.

10 Going places 3e Urban life MODULE 3 Going places Round up Powtórzenie i utrwalenie dom życie w mieście. podróżowaniem samolotem. Słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówkami: -ion, -ation, - ment, -ance, -al). Zakwaterowanie i zaplecze. Cechy geograficzne. miejsca. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół Pisanie: opisywanie miejsca. WB str. 87 WB ćw. E, F str. 33. WB str. 87 PORTFOLIO Test 3 Poprawa testu MODULE 3 Going places Matura focus MODULE 3 Going places Culture page MODULE 4 Nowadays 4a Future will. Time clauses (when, after, before, until, as soon as). Zagadnienia z modułu 3. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: nauka i technika. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 3. Czytanie i słuchanie: tekst Quiz: Famous Landmarks. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół o kupnie obrazu. Mówienie: spekulowanie i podejmowanie decyzji. Mówienie o przyszłości. WB ćw. D,E str. 35 TEST BOOKLET Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm TB optional activity str. 49. TB back-ground note str. 48.

11 I sit worth buying? MODULE 4 Nowadays 4b Only time will tell MODULE 4 Nowadays 4c A quick note Will for predictions, have to, will be able to. Too, enough. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Czytanie: artykuł z gazety o przewidywaniach/ przepowiedniach. Mówienie: przewidywanie przyszłości. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach Pisanie: notatki i wiadomości. Obiecywanie, podejmowanie natychmiastowych decyzji i próśb. Dyskutowanie o rzeczach i cenach podczas kupowania. Mówienie o przyszłości. Przepowiadanie przyszłości. Wyrażanie obowiązku i umiejętności w czasie przyszłym. Używanie skrótów. Pisanie notatek i wiadomości SMS. WB str. 88. WB ćw. B, C str. 36. WB str. 88. WB ćw. D, C str. 37, 38. WB str. 88. TB back-ground note str. 50. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less).

12 MODULE 4 Nowadays 4d What an idea! MODULE 4 Nowadays 4e Can you live without it? MODULE 4 Nowadays Round up Test 4 Poprawa testu Relative pronouns (who, which, that) Relative adverb (where). Powtórzenie i utrwalenie maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). maturalnych: nauka i technika. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z pieniędzmi. Wyrażenie z make. Skróty. Kolokacje związane z technologią. Słowotwórstwo (przymiotniki z końcówkami: -ful, -less). Czytanie: cztery ogłoszenie dotyczące różnych gadżetów. Mówienie: określanie przedmiotów, zawodów i miejsc (gra w zgadywanie). Słuchanie: ludzie wyrażający opinię o telefonach komórkowych. Mówienie: rozmowa o pozytywnych i negatywnych aspektach posiadania telefonu komórkowego i wyrażanie opinii. Pisanie: notatka wyrażająca własną opinię. Definiowanie ludzi i rzeczy oraz udzielnie informacji o nich. Mówienie o gadżetach. Mówienie o pozytywnych i negatywnych aspektach różnych tematów. Wypunktowywanie informacji. Zgadzanie się / Nie zgadzanie się. Wyrażanie opinii. WB ćw. C,D str. 40. WB str. 88. WB ćw. C str. 41. WB str. 88. WB ćw. E,F str. 43. WB str. 88. TB optional activity str. 55. TB back-ground note str. 55. PORTFOLIO TEST BOOKLET

13 MODULE 4 Nowadays Matura focus MODULE 4 Nowadays Crosscurricular page MODULE 5 Help 5a How are you feeling MODULE 5 Help 5b When in danger Infinitives. -ing form. Zagadnienia z modułu 4. Nauka. maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 4. Czytanie i słuchanie: tekst Greek roofs. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: symulacja rozmowy u doktora. Czytanie: artykuł z gazety: Sending out an SOS. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Uczenie się jak umówić spotkanie z lekarzem. Mówienie o problemach medycznych. Reagowanie w sytuacji zagrożenia. WB ćw. D, E str. 45. WB str. 90. WB ćw. C,D str. 46. WB str. 90. TB optional activity str. 63. TB optional activity str. 65. TB back-ground note str. 64. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia.

14 MODULE 5 Help 5c A Word of advice MODULE 5 Help 5d In the news Should had better. Passive Voice (Present Simple Past Simple) maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. Słuchanie: program radiowy na temat różnych fobii. Mówienie: przedstawianie problemu, pytanie o radę i dawanie rad. Pisanie: list z poradą i prośbą o radę. Czytanie: artykuł z gazety: Train Derailed by Sheep!. Mówienie: spekulowanie na temat nagłówków wiadomości. Mówienie o problemach emocjonalnych. Pytanie i udzielanie porady. Zdawanie relacji z wydarzeń. str. 47, 48. WB str. 90. str. 49, 50. WB str. 90. MODULE 5 Help 5e That s not funny! maturalnych: zdrowie; świat przyrody klęski żywiołowe. Słownictwo/zwroty i wyrażenia związane z problemami medycznymi i emocjonalnymi. Słuchanie: konwersacja dwóch kolegów. Mówienie: opisywanie wydarzeń przy pomocy wizualnych i słownych przykładów, symulacja rozmowy pomiędzy świadkiem zdarzenia i reporterem. Opowiadanie denerwujących, zawstydzających i śmiesznych zdarzeń. Opowiadanie wydarzeń w kolejności czasowej. WB ćw. B, C str. 50, 51. WB str. 90.

15 MODULE 5 Help Round - up Test 5 Poprawa testu MODULE 5 Help Matura focus MODULE 5 Help Culture page MODULE 6 Time out 6a Feeling sporty? Powtórzenie i utrwalenie May, might, could. Phrasal verbs. Prepositional Phrasal in. wypadkami. Idiomy opisujące uczucia. Zagadnienia z modułu 5. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Pisanie: relacja z prawdziwego wydarzenia. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 5. Czytanie i słuchanie: tekst Call for help!. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: porównywanie; rozmowa o zaletach i wadach. Wyrażanie możliwości i czasie teraźniejszym i przyszłym. Mówienie o sportach. WB ćw. E,F str. 53. WB str. 90. str. 55. WB str. 92. PORTFOLIO TEST BOOKLET TB back ground note str. 74. Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm TB optional activity str. 77. TB back-ground note str. 76.

16 MODULE 6 Time out 6b Thrills and spills MODULE 6 Time out 6c Hot spots Conditional Sentences Type I. So / neither / too / either. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. Czytanie: wakacyjny plan podróży: Adventure! Mexican Style. Mówienie: dyskutowanie o dwóch ulotkach reklamowych/miejscach rozrywki. Słuchanie: ludzie wyrażający swoje opinie o różnych miejscach z rozrywkami. Mówienie: dyskusja o miejscach z rozrywkami. Pisanie: notatka wyrażająca własne preferencje. Mówienie o warunkach i ich rezultacie. Mówienie o wakacjach ze sportem ekstremalnym. Mówienie o różnych miejscach rozrywki. Wyrażanie i nie wyrażanie zgody. Wyrażanie preferencji WB ćw. D, E str. 56, 57. WB str. 92. str. 57, 58. WB str. 92. TB back-ground note str. 78 TB back-ground note str. 81. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem.

17 MODULE 6 Time out 6d It s showtime! MODULE 6 Time out 6e Lights, camera, action! MODULE 6 Time out Round - up Present Perfect Progressive. Powtórzenie i utrwalenie maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. maturalnych: sport; kultura; życie rodzinne i towarzyskie czas wolny; podróżowanie wakacje. e sportem. Kolokacje. Compound nouns. miejscami rozrywki. Phrasal verbs. filmem. Czytanie: dwie reklamy: The Cirque du Soleil i The Harlem Globetrotters. Mówienie: przygotowywanie reklamy i prezentowanie jej. Mówienie: rozmowa o zaletach i wadach; rozmowa o filmach. Słuchanie: program radiowy z krytykiem filmowym. Pisanie: recenzja filmu. Mówienie o różnych pokazach - show. Mówienie o filmach. Wyrażanie opinii. str. 60. WB str. 92. WB ćw. B,.C str. 61. WB str. 92. WB ćw. E,F str. 63. WB str. 92. TB optional activity str. 83. TB back-ground note str. 84 PORTFOLIO

18 Test 6 Poprawa testu MODULE 6 Time out Matura focus MODULE 6 Time out Crosscurricular page MODULE 7 Good job 7a Reed some cash? MODULE 7 Good job 7b Job satisfaction Negative questions. Question tags. Exclamatory sentences. Clauses of result. Zagadnienia z modułu 6. Muzyka. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 6. Czytanie i słuchanie: tekst Music genres. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: symulacja rozmowy w banku, obok bankomatu i w kantorze. Czytanie: artykuł z magazynu: Let's get down to business. Mówienie: dyskusja o idealnych warunkach pracy. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Przeprowadzanie transakcji bankowych. Wyrażanie zainteresowania i zdziwienia. Proszenie o potwierdzenia. Mówienie o pracy i miejscach pracy. Wyrażanie rezultatu. Wyrażanie okrzyku. WB ćw. C,.D str. 65. WB str. 93. str. 66. WB str. 93. TEST BOOKLET bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami.

19 MODULE 7 Good job 7c A successful CV MODULE 7 Good job 7d I quit! MODULE 7 Good job 7e Sign up Reflexive pronouns. Past Perfect Simple. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. (j. polski j. angielski). bankiem i pieniędzmi. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami. maturalnych: zakupy i usługi korzystanie z usług; praca. Przeciwieństwa. bankiem i pieniędzmi. Mówienie: symulacja rozmowy o pracę, pytanie i udzielanie informacji. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Pisanie: CV Czytanie: forum internetowe: Someone's got to do it. Mówienie: dyskusja o wydarzeniach z przeszłości. Słuchanie: nagrana wiadomość oraz rozmowa telefoniczna z pracownikiem Top class training Mówienie: pytania o informacje oraz udzielanie informacji, porównywanie zawodów. Pisanie: wiadomość owa. Uczestniczenie i przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej. Mówienie o studiach, kwalifikacjach i doświadczeniu w pracy. Mówienie o nieprzyjemnych doświadczeniach z pracy. Opowiadanie wydarzeń. Pytanie i udzielanie informacji o kursach treningowych. str. 67, 68. WB str. 93. str. 69, 70. WB str. 93 WB ćw. B str. 71 WB str. 93 TB back-ground note str. 96. Zawody. zatrudnieniem i kwalifikacjami.

20 MODULE 7 Good job Round - up Powtórzenie i utrwalenie WB ćw. D, E str. 72, 73. WB str. 93 PORTFOLIO Test 7 Poprawa testu MODULE 7 Good job Matura focus MODULE 7 Good job Culture page MODULE 8 Way of life 8a My kind of music Reported speech (statements). Zagadnienia z modułu 7. Różnorodne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 7. Czytanie i słuchanie: tekst The dollar. Słuchanie: ludzie prowadzący rozmowę w różnych sytuacjach. Mówienie: przeprowadzenie wywiadu i relacjonowanie. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. Mówienie o preferencjach muzycznych. Sprawozdanie. str. 74, 75 WB str. 95 TEST BOOKLET Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm kuchnią/gotowaniem. e świętami/uroczystościami.

21 MODULE 8 Way of life 8b Cultural differences MODULE 8 Way of life 8c What s cooking MODULE 8 Way of life 8d Times past Reported speech (questions, commands, requests). Conditional Sentences Type II. Wishes and unreal past. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/gotowaniem. e świętami/uroczystościami. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/gotowaniem. e świętami/uroczystościami. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. Czytanie: artykuł z magazynu: They do it differently. Słuchanie: rozmowa o przepisach. Mówienie: udzielanie instrukcji. Pisanie: przepis. Czytanie: fragment opowiadania: The Last of the Mohicans. Mówienie o zwyczajach z różnych krajów. Sprawozdanie. Mówieni o żywności i wielkości. Udzielanie i podążanie za instrukcjami. Rozróżnianie pomiędzy British i American English. Mówieni o wymyślonych sytuacjach. Wyrażanie życzeń. WB ćw. C,D str. 76. WB str. 95. WB ćw. B, C str. 77, 78. WB str. 95. str. 80. TB optional activity str TB back-ground note str. 110.

22 MODULE 8 Way of life 8e Let s celebrate MODULE 8 Way of life Round up Test 8 Poprawa testu MODULE 8 Good job Matura focus MODULE 8 Way of life Crosscurricular page Powtórzenie i utrwalenie przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/ gotowaniem. e świętami/uroczystościami. maturalnych: żywienie; kultura; życie rodzinne i towarzyskie święta i uroczystości. przemysłem muzycznym. Verbs + prepositions. kuchnią/ gotowaniem. e świętami/uroczystościami. Zagadnienia z modułu 8. Sztuka. Słuchanie: konwersacja dwóch przyjaciół o festiwalu. Mówienie: zapraszanie, akceptowanie i odmawianie na zaproszenie. Pisanie: odpowiedź na . Tematyka obejmująca zagadnienia z modułu 8. Czytanie i słuchanie: tekst Installation art. Mówieni o wydarzeniach/festiwalach/ świętach. Zapraszanie. Akceptowanie i odmawianie na zaproszenie umawianie się i tłumaczenie z odmowy. Speaking, writing, listening, reading zadania maturalne. WB str. 95. WB ćw. B, C str. 81. WB str. 95., E str. 83. WB str. 95. TB back-ground note str PORTFOLIO TEST BOOKLET TB back-ground note str. 116 Strony internetowe z dodatkowym materiałem: ravellerindex.htm

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE

CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE tzw. JĘZYKOWEJ AUTORZY: mgr Katarzyna Horwacik mgr Joanna Mrozek mgr Danuta Patalita mgr Izabela Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Laboratoria: Projekty: Seminaria:

Laboratoria: Projekty: Seminaria: Przedmiot: Język angielski Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok: I-III Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 360/180 Wykłady: Ćwiczenia: 360/180 Laboratoria: Projekty: Seminaria:

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Język angielski I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo