Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ STARTER UNIT LEKCJA 1 Your lifestyle wprowadzenie słownictwa. SB: s. 4 TB: s. 4 WB: s. 4 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Szkoła Życie społeczne Kolokacje z czasownikami Czas present simple Opowiadanie o czynnościach wykonywanych w czasie wolnym Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji I ; II 2.3; III 4.2; IV 6.3; I ; II 2.3; III 4.2; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk wyrazami w odpowiedniej formie LEKCJA 2 Czasy present simple i continuous, wypowiadanie się na temat swoich preferencji. SB: s. 5 TB: s. 5 WB: s. 80 WB: s. 5 NPP: Człowiek Czasy present simple i continuous Konstrukcja czasownik +czasownik z końcówką ing/bezokolicznik Wypowiadanie się na temat swoich upodobań, preferencji i zainteresowań Opisywanie zainteresowań i preferencji innych osób Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich preferencji i pytanie o preferencje innych Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie swoich upodobań I 1.1; II 3.2; III 5.4; IV ; I 1.1; II 3.3; IV ; English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 1

2 LEKCJA 3 Memory quiz pytanie o wydarzenia z przeszłości. SB: s. 6 TB: s. 6 WB: s. 6 NPP: Człowiek Czas past simple: czasowniki nieregularne Pytanie o wydarzenia z przeszłości Relacjonowanie i podawanie faktów z przeszłości Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości I 1.1; II 2.3; III 4.3; IV 6.3; I 1.1; II 2.3; III ; IV ; LEKCJA 4 Grammar pytania o podmiot i dopełnienia w czasie przeszłym. SB: s. 7 TB: s. 7 WB: ss WB: s. 7 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czas past simple Pytania o podmiot i dopełnienie Pytanie o przeszłe wydarzenia Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości I 1.5; II 2.3; III 4.3; IV 6.3; I 1.5; II 2.3; III 4.3; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk UNIT 1 LEKCJA 5 Generations quiz wprowadzenie słownictwa i struktur językowych. SB: ss. 8-9 TB: ss. 8-9 WB: ss WB: s. 9 NPP: Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Życie rodzinne i towarzyskie Used to Opisywanie swoich nawyków z przeszłości Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości nad językiem I ; II 2.3; III 5.3; IV 6.3; I ; II 2.3; III 5.3; IV 6.4; English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 2

3 Comparing generations czytanie ze zrozumieniem. SB: s. 10 TB: s. 10 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Przyimki Czas past simple Used to Porównywanie pokoleń, sytuacji w latach 50tych i obecnej Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie swoich opinii i poglądów Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie kontekstu wypowiedzi Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych LEKCJA 6 WB: s. 12 I 1.5; II ; III ; IV ; I 1.5; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór Porównanie czasów past simple i past perfect. SB: s. 11 TB: s. 11 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czasy past simple i past perfect Opisywanie wydarzeń z przeszłości Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej LEKCJA 7 WB: s. 9 I 1.5; IV 6.3; I 1.5; IV 6.4; WB: ss EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJA 8 Looking back słownictwo i rozumienie ze słuchu. SB: s. 12 TB: s. 12 Vocabulary WB: s. 10 NPP: Człowiek Czas past simple Opisywanie swoich wspomnień i pytanie o wspomnienia innych osób Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Słuchanie: znajdywanie określonych informacji I 1.5; II 2.3; IV 6.3; I 1.5; II 2.3; IV 6.4; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 3

4 LEKCJA 9 History quiz czasy past simple i past continuous. SB: s. 13 TB: s. 13 WB: s. 11 WB: ss Language focus NPP: Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych Czasy past simple i past continuous Opisywanie swoich wspomnień Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń posiadanie świadomości językowej I 1.14; II 2.3; IV 6.3; I 1.15; II 2.3; III ; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJA 10 Speaking opowiadanie o przeszłych wydarzeniach. SB: s.14 TB: s. 14 Communication (Pairwork) Extra Listening and Speaking: s. 96 NPP: Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie Czasy przeszłe Opisywanie wydarzeń z przeszłości Pytanie o wydarzenia z przeszłości Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, stosowanie form grzecznościowych, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: znajdywanie określonych informacji Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I ; II ; III ; IV ; I ; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór LEKCJA 11 Writing pisanie sprawozdania z minionej dekady. SB: s. 15 TB: s. 15 Curriculum Extra: s. 104 NPP: Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych Czasy przeszłe Pisanie relacji/sprawozdania z wydarzeń z poprzednich dekad Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i zjawisk, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, przedstawianie faktów z przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych i tekstach obcojęzycznych English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 4

5 WB: s. 13 Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny I 1.14; II ; III ; V 8.1; I 1.15; II ; III ; V 8.1; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Parafraza zdań LEKCJA 12 Review Unit 1 podsumowanie materiału z rozdziału pierwszego. SB: s. 88 Photocopiable Resources Project: s. 120 WB: ss NPP: Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych Życie rodzinne i towarzyskie Czasy przeszłe Used to Przyimki Opisywanie swoich nawyków z przeszłości Opisywanie wydarzeń z przeszłości Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny I ; II 2.3; I ; II ; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk, Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Dobieranie EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz LEKCJA 13 Exam preparation 1 przygotowanie do egzaminu. SB: ss TB: ss Culture: s. 112 NPP: Szkoła Człowiek Życie społeczne Czasy przeszłe Used to Wypowiadanie się na temat szkoły, przedmiotów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych Pisanie wiadomości Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Mówienie: opisywanie swoich upodobań, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 5

6 WB: s. 72 na temat osoby będącej wzorem do naśladowania osób, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych I ;II 2.3; III ; IV 6.3; I ;II ; III ; IV 6.4; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Dobieranie EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Dobieranie EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk EGZAMIN: Wypowiedź pisemna Wiadomość LEKCJA 14 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1. UNIT 2 LEKCJA 15 Relationships słownictwo i struktury językowe. SB: ss TB: ss WB: ss WB: ss NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czas present perfect + just, still, already, yet Udzielanie rad i wypowiadanie się na temat różnych relacji międzyludzkich Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Reagowanie ustne: proszenie o radę i udzielanie rad, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie głównej myśli tekstu Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.5; II ; III 4.5; IV 6.3; I 1.5; II ; III ; IV ; English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 6

7 LEKCJA 16 Learning to love czytanie ze zrozumieniem. SB: ss TB: ss WB: s. 20 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Przyimki Czas present simple Wypowiadanie się na temat związków, małżeństw, w tym zaaranżowanych przez rodziców, tradycji związanych ze ślubem i weselem Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażania swoich opinii i poglądów Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacje zawarte w tekstach obcojęzycznych Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, I 1.5; II ; III ; V 8.1; I 1.5; II ; III ; V 8.1; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz, Wielokrotny wybór LEKCJA 17 Grammar czas present perfect opisywanie czynności, trwających do chwili obecnej. SB: s. 21 TB: s. 21 WB: s. 17 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czas present perfect: for, since Opisywanie czynności i sytuacji trwających do chwili obecnej Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Mówienie: opisywanie czynności Pisanie: opisywanie czynności I 1.5; III ; IV 6.3; WB: ss I 1.5; III ; IV 6.4; LEKCJA 18 Great dates opisywanie doświadczeń. SB: s. 22 TB: s. 22 WB (Pronunciation): s. 98 Vocabulary NPP: Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie Czas present perfect Opisywanie swoich doświadczeń i pytanie o doświadczenia innych Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i pytanie o opinie Mówienie: wyrażania swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich doświadczeń Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 7

8 WB: s. 18 I 1.5; II 2.3; III 4.5; IV ; I 1.5; II 2.3; III ; IV ; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór, Dobieranie LEKCJA 19 Grammar - czasy present perfect, present perfect continuous i past simple, SB: s. 23 TB: s. 23 WB: s. 19 WB: ss NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czasy present perfect i past simple Opisywanie czynności, które zdarzyły się lub zaczęły w przeszłości Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Pisanie: opisywanie czynności I 1.5; III 5.1; IV 6.3; I 1.5; III 5.1; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJA 20 Invitations ćwiczenia w mówieniu. SB: s. 24 TB: s. 24 Communication (Pairwork) Extra Listening and Speaking: s. 97 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czas present perfect Czas present simple Czas present continuous Zapraszanie, przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi i czynności Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych,, współdziałanie w grupie I 1.5; II ; III 4.1; IV ; I 1.5; II ; III 4.1; IV ; LEKCJA 21 An to a friend pisanie wiadomości e- mail z zaproszeniem. SB: s. 25 TB: s. 25 Curriculum Extra: s. 105 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Both i neither Czasy past simple, present perfect and continuous Pisanie wiadomości e- mail z zaproszeniem na festiwal muzyczny Czytanie: określanie intencji nadawcy/autora tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie kontekstu wypowiedzi Pisanie: opisywanie wydarzeń życia codziennego, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie nadziei i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich, English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 8

9 WB: s. 21 przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego, proponowanie Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych i tekstach obcojęzycznych Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych,, dokonywanie samooceny I 1.5; II ; III ; IV ; V 8.1; I 1.5; II ; III ; IV ; V 8.1; EGZAMIN: Wypowiedź pisemna LEKCJA 22 Review Unit 2 podsumowanie materiału z rozdziału drugiego. SB: s. 89 SB: s. 89 Photocopiable Resources WB: ss NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Both i neither Czasy past simple, present perfect i present perfefect continuous Opisywanie czynności i sytuacji trwających do chwili obecnej Zapraszanie, przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia Opisywanie swoich doświadczeń i pytanie o doświadczenia innych Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.5; II 2.2; I 1.5; II ; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Dobieranie LEKCJA 23 Exam preparation 2 przygotowanie do egzaminu. SB: ss TB: ss Culture: s. 113 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czasy past simple, present perfect and continuous Pisanie wiadomości e- mail z zaproszeniem na wspólną wspinaczkę górską Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, zjawisk Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku polskim English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 9

10 WB: s. 73 Pisanie: opisywanie wydarzeń życia codziennego, opisywanie nadziei i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich, przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego, proponowanie Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, I 1.5; II 2.3; III ; IV ; I 1.5; II ; III ; IV ; V 8.3; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość środków językowych Tłumaczenie fragmentów zdań EGZAMIN: Wypowiedź pisemna Cumulative review Starter- Unit2 podsumowanie materiału. SB: s. 121 TB: s. 121 NPP: Sport Życie rodzinne i towarzyskie Czasy przeszłe Pisanie wiadomości e- mail z opisem ekstremalnego weekendu Prowadzenie rozmowy na temat wspólnego wyjazdu na weekend Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, opisywanie swoich doświadczeń Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich, przekazywanie informacji i wyjaśnień LEKCJA 24 Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, przekazywanie informacji i wyjaśnień prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.5; II 2.3; III ; IV ; I 1.5; II 2.3; III ; IV ; EGZAMIN: Wypowiedź pisemna English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 10

11 LEKCJA 25 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów od Starter - Unit2. UNIT 3 LEKCJA 26 Health quiz słownictwo i struktury językowe. SB: ss TB: ss WB: ss WB: ss NPP: Zdrowie Nauka i technika Could, can, will be able to Wypowiadanie się na temat odkryć medycznych i postępu technologicznego Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Pisanie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów z teraźniejszości I 1.11; II 2.3; III ; IV 6.3; I ; II 2.3; III ; IV 6.4; LEKCJA 27 Alternative therapy czytanie ze zrozumieniem. SB: ss TB: ss WB: s. 28 NPP: Zdrowie Czas present simple Wypowiadanie się na temat różnych sposobów leczenia i medycyny alternatywnej Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określanie intencji nadawcy/autora tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.11; II ; III 4.5; I 1.11; II ; III 4.5; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Wielokrotny wybór LEKCJA 28 Grammar czasowniki modalne may, might, could, must i can t. SB: s. 31 TB: s. 31 WB: s. 25 NPP: Zdrowie Czasowniki modalne may, might, could, must i can t Mówienie o rzeczach pewnych i prawdopodobnych Reagowanie ustne: wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie opinii i poglądów Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.11; III ; IV ; English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 11

12 WB: ss I 1.11; III ; IV ; LEKCJA 29 Live longer, live better wprowadzenie słownictwa i ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. SB: s. 32 TB: s.32 Vocabulary WB: s. 26 NPP: Zdrowie Czasowniki frazalne Rozmawianie na temat poprawy jakości swojego życia Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, proponowanie, wyrażanie swoich opinii, preferencji i pytanie o pinie i preferencje innych, zgadzanie się i sprzeciwianie się Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.11; II 2.3; IV ; I 1.11; II 2.3; IV ; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz EGZAMIN: Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór, Uzupełnianie luk LEKCJA 30 Grammar spekulowanie na temat przeszłości. SB: s. 33 TB: s. 33 WB: s. 27 WB: ss Language focus NPP: Zdrowie Czasowniki modalne w czasie przeszłym Spekulowanie na temat przeszłości Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu Mówienie: opisywanie czynności Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji I 1.11; II 2.2; III 4.1; IV 6.3; I 1.11; II 2.2; III 4.1; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Dobieranie LEKCJA 31 Speaking wymiana opinii. SB: s. 34 TB: s. 34 NPP: Zdrowie Czasowniki modalne should, must, have to Wyrażanie i wymienianie opinii i poglądów na różne tematy Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: znajdywanie określonych informacji Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, wyrażanie swoich opinii, preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 12

13 WB (Pronunciation): s. 98 Communication (Pairwork) Extra Listening and Speaking: s. 98 Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.11; II ; III ; IV ; I 1.11; II ; III ; IV ; WB: s. 27 LEKCJA 32 Writing pisanie rozprawki. SB: s. 35 TB: s. 35 Curriculum Extra: s. 106 WB: s. 29 NPP: Zdrowie Nauka i technika Żywienie Czasowniki modalne Podawanie argumentów za i przeciw różnym tezom Pisanie rozprawki na temat wegetarianizmu oraz na temat zapewnienia każdemu darmowej opieki medycznej przez rząd Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: przedstawianie sytuacji z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, przedstawianie opinii innych osób, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku angielskim informacji zawartych w tekstach anglojęzycznych Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych,, dokonywanie samooceny I ; II 3.2; III ; V 8.1; I ; II 3.2; III ; V 8.1; LEKCJA 33 Review Unit 3 podsumowanie materiału z rozdziału trzeciego. SB: s.90 TB: s. 90 Photocopiable Resources Project : s. 122 WB: ss NPP: Zdrowie Nauka i technika Czasowniki frazalne Czasowniki modalne Mówienie o rzeczach pewnych i prawdopodobnych Spekulowanie na temat przeszłości Podawanie argumentów zza i przeciw Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny I ; II 2.3; I ; II ; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz EGZAMIN: Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór LEKCJA 34 Exam preparation 3 przygotowanie do egzaminu. SB: ss TB: ss Culture: s. 114 NPP: Zdrowie Nauka i technika Sport Czas present simple Czas present perfect Czas past simple Czas present continuous Pisanie listu na temat organizacji przeciwnej eksperymentom na zwierzętach Wypowiadanie się na Mówienie: opisywanie miejsc, czynności, przedmiotów, opisywanie swoich upodobań, opisywanie swoich doświadczeń Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie głównej myśli tekstu English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 13

14 WB: s. 74 temat swoich preferencji związanych z miejscami rekreacji i sportu Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, proponowanie, wyrażanie swoich opinii, wyrażanie swoich emocji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny I ; II ; III ; IV 7.2; I ; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Dobieranie EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość środków językowych Dobieranie EGZAMIN: Wypowiedź pisemna LEKCJA 35 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 3. UNIT 4 LEKCJA 36 My dream holiday wprowadzenie słownictwa i struktur językowych. SB: ss TB: ss WB: ss WB: s NPP: Podróżowanie i turystyka Be going to Zaimki pytające Opisywanie planów wakacyjnych Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów, przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie planów na przyszłość I 1.8; II 2.3; III ; IV 6.3; I 1.8; II 2.3; III ; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 14

15 LEKCJA 37 What not to do on holiday czytanie ze zrozumieniem. SB: ss TB: ss WB: s. 36 NPP: Podróżowanie i turystyka Czas present simple Czas present perfect Czas past simple Udzielanie rad związanych z wyjazdem wakacyjnym Wypowiadanie się na temat wakacji Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, udzielanie rady, wyrażanie swoich opinii, preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie swoich opinii I 1.8; II ; III 4.5; IV ; I 1.8; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór LEKCJA 38 Grammar - will i be going to. SB: s. 41 TB: s. 41 WB: s. 33 WB: ss NPP: Podróżowanie i turystyka Will i be going to Mówienie o planach i przewidywaniach Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: przedstawianie planów na przyszłość, wyrażanie swoich opnii i poglądów Pisanie: opisywanie planów na przyszłość Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.8; III ; IV 6.3; I 1.8; III ; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJA 39 Travel słownictwo i ćwiczenia rozumienia ze słuchu. SB: s. 42 TB: s. 42 Vocabulary NPP: Podróżowanie i turystyka Czas present simple Informowanie o wycieczce na księżyc Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdywanie określonych informacji Mówienie: opisywanie miejsc, zjawisk i czynności, przedstawianie planów na przyszłość English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 15

16 WB: s. 34 I 1.8; II ; III ; I 1.8; II ; III ; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór LEKCJA 40 Grammar czasy present simple i continuous dla wyrażania przyszłości. SB: s. 43 TB: s. 43 WB: s. 35 WB: ss NPP: Podróżowanie i turystyka Czas present simple Czas present continuous Pytanie o czas i rozkład jazdy Pisanie harmonogramu zwiedzania Londynu Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Pisanie: opisywanie miejsc i czynności, opisywanie intencji i planów na przyszłość Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej Language focus WB (Pronunciation): s. 91 I 1.8; II 2.3; III ; IV 6.3; V 8.1; I 1.8; II 2.3; III ; IV ; V 8.1; LEKCJA 41 Speaking pytanie o informacje i udzielanie informacji. SB: s. 44 TB: s. 44 WB: s. 35 WB: ss Communication (Pairwork) Extra Listening and Speaking: s. 99 NPP: Podróżowanie i turystyka Czasownik will Uzyskiwanie i udzielanie informacji turystycznej Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: znajdywanie określonych informacji Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Pisanie: opisywanie czynności, opisywanie intencji i planów na przyszłość I 1.8; II ; III ; IV 6.3; I 1.8; II ; III ; IV ; LEKCJA 42 An about a visit ćwiczenie pisania. SB: s. 45 TB: s. 45 Curriculum Extra: s. 107 NPP: Podróżowanie i turystyka Czas present simple Czas present continuous Czasownik will Wyrażenie be going to Opisywanie planów na przyszłość Pisanie listu na temat planów turystycznych Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie intencji nadawcy/autora tekstu Pisanie: opisywanie czynności, miejsc, opisywanie intencji i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 16

17 WB: s. 37 Łączniki proponowanie Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny I 1.8; II ; III ; IV 7.2; V 8.1; I 1.8; II ; III ; IV ; V 8.1; EGZAMIN: Wypowiedź pisemna LEKCJA 43 Review Unit 4 podsumowanie materiału z rozdziału czwartego. SB: s. 91 TB: s. 91 Photocopiable Resources WB: ss NPP: Podróżowanie i turystyka Rzeczownikii złożone Czas present simple Czas present continuous Czasownik will Wyrażenie be going to Mówienie o planach wakacyjnych Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny I 1.8; II 2.3; I 1.8; II 2.3; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk, Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Dobieranie LEKCJA 44 Exam preparation 4 przygotowanie do egzaminu. SB: ss TB: ss Culture: s. 115 NPP: Podróżowanie i turystyka Czas present simple Czas present continuous Czasownik will Wyrażenie be going to Wypowiadanie się na temat miejsc wakacyjnych Określanie i wskazywanie kierunków Pisanie listu z Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich upodobań Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu Pisanie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 17

18 WB: s. 75 zaproszeniem na wspólną wycieczkę do Londynu opinii, opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, proponowanie I 1.8; II ; III ; IV ; I 1.8; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Dobieranie EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość środków językowych Dobieranie EGZAMIN: Wypowiedź pisemna LEKCJA 45 Cumulative review Starter- Unit4 podsumowanie materiału. SB: s. 123 TB: s. 123 NPP: Podróżowanie i turystyka Czas present simple Czas present continuous Czasownik will Wyrażenie be going to Rozmawianie na temat wymarzonej podróży Pisanie ulotki na temat wakacyjnego miejsca Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich upodobań, opisywanie swoich doświadczeń Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie swoich emocji, udzielanie rady Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie miejsc, zjawisk, czynności, przedstawianie faktów z teraźniejszości Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.8; II 2.3; III ; IV ; I 1.8; II 2.3; III ; IV ; LEKCJA 46 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów Starter - Unit 4. UNIT 5 LEKCJ A 47 Appearance and identity wprowadzenie SB: ss NPP: Człowiek Zaimki zwrotne Each other Wypowiadanie się na temat różnych sposobów dekoracji Mówienie: wyrażanie swoich opinii, poglądów i uczuć Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 18

19 słownictwa związanego z wyglądem zewnętrznym. TB: ss WB (Pronunciation): s. 91 WB: ss WB: s twarzy i ciała Opisywanie wyglądu zewnętrznego różnych osób Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: znajdywanie określonych informacji Pisanie: opisywanie ludzi I 1.1; II ; III ; IV 6.3; I 1.1; II ; III ; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Dobieranie Clothes crime czytanie ze zrozumieniem. SB: s. 50 TB: s. 50 NPP: Człowiek Przedrostki o negatywnym znaczeniu Wypowiadanie się na temat ubrań i mody Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji LEKCJA 48 WB: s. 44 I 1.1; II ; III 4.5; IV 6.3; I 1.1; II ; III 4.5; IV 6.4; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór, Prawda/Fałsz Grammar strona biernawprowadzenie. SB: s. 51 TB: s. 51 NPP: Człowiek Strona czynna i bierna Określanie wykonawcy lub sprawcy różnych czynności Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji LEKCJA 49 WB: s. 41 I 1.1; IV 6.3; I 1.1; IV 6.4; WB: ss EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJ A 50 Commerce słownictwo i rozumienie ze SB: s. 52 TB: s. 52 NPP: Zakupy i usługi Życie społeczne Czas present simple Strona czynna i bierna Wypowiadanie się na temat przemysłu odzieżowego i aspektów moralnych z Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i preferencje, pytanie o opinie i preferencje English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 19

20 słuchu. Vocabulary WB: s. 42 tym związanych Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie przedmiotów, miejsc, czynności Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.7; II ; III ; IV ; I ; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór LEKCJA 51 Grammar strona bierna c.d. SB: s. 53 TB: s. 53 WB: s. 43 WB: ss Language focus NPP: Zakupy i usługi Człowiek Strona czynna i bierna w czasach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych Pisanie ulotki reklamującej własną firmę, uwzględniająca opis wybranego produktu Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie przedmiotów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi I ; II 2.3 ; III 5.1; IV 6.3; I ; II 2.3; III ; IV 6.4; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJ A 52 Shopping wymiana towaru w sklepie, SB: s. 54 TB: s. 54 NPP: Zakupy i usługi Czas present simple Czas past simple Czas present perfect Wymienianie zakupionego towaru w sklepie Mówienie: opisywanie ludzi i czynności Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 20

21 ćwiczenia w mówieniu. Communication (Pairwork) Extra Listening and Speaking: s. 100 grzecznościowych, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, wyrażanie próśb i podziękowań Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie kontekstu wypowiedzi Czytanie: znajdywanie określonych informacji Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, współdziałanie w grupie I 1.7; II ; III 4.1; IV ; I 1.7; II ; III 4.1; IV ; EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór LEKCJA 53 A formal letter ćwiczenia w pisaniu. SB: s. 55 TB: s. 55 Curriculum Extra: s. 108 WB: s. 45 NPP: Zakupy i usługi Strona bierna Przysłówki stopnia Pisanie listu reklamującego zakupiony towar lub usługę Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji nadawcy/autora tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi Pisanie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, wyrażanie swoich życzeń, wyrażanie swoich emocji, wyrażanie skargi Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny I 1.7; II ; III ; IV 7.2; I 1.7; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Wypowiedź pisemna List LEKCJA 54 Review Unit 5 podsumowanie materiału z rozdziału piątego. SB: s. 92 TB: s. 92 Photocopiable Resources Project : s. 124 NPP: Człowiek Zakupy i usługi Przedrostki negatywne Strona bierna Zaimki zwrotne Opisywanie produktów Wymienianie zakupionego towaru w sklepie Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.7; II 2.3; English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 21

22 WB: ss I 1.7; II ; \ EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk, Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór LEKCJA 55 Exam preparation 5 przygotowanie do egzaminu. SB: ss TB: ss Culture: s.116 WB: s.76 NPP: Człowiek Zakupy i usługi Czas present simple Czas present continuous Strona bierna Zaimki zwrotne Opisywanie wyglądu osób Wypowiadanie się na temat mody i stylu ubierania się Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich upodobań Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, określanie głównej myśli tekstu Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie głównej myśli tekstu Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie swoich opinii i poglądów,, dokonywanie samooceny I ; II ; III ; I ; II ; III ; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Dobieranie EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość środków językowych Parafrazowanie zdań EGZAMIN: Wypowiedź pisemna Notatka LEKCJA 56 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 5. UNIT 6 LEKCJA 57 Nations and government wprowadzenie słownictwa i struktur językowych. SB: ss TB: ss WB: ss NPP: Życie społeczne Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych Make i let Wypowiadanie się na temat struktury państwa i zasad w nim panujących Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 22

23 WB: ss I 1.14; II 2.3; III 4.5; IV ; I ; II 2.3; III 4.5; IV ; Micronations czytanie ze zrozumieniem. SB: ss TB: ss NPP: Życie społeczne Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych Przyimki Wypowiadanie się na temat mikronarodów Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego, opisywanie swoich doświadczeń Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu LEKCJA 58 WB: s. 52 Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.14; II ; III ; IV 6.3; I ; II ; III ; IV 6.4; EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz LEKCJA 59 First conditional sentences ćwiczenia gramatyczne. SB: s. 61 TB: s. 61 WB: s. 49 NPP: Życie społeczne Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych Pierwszy tryb warunkowy z if i unless Opisywanie swoich planów na weekend w przypadku różnych sytuacji Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: przedstawianie intencji i planów na przyszłość Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej I 1.14; III 4.6; IV 6.3; I ; III 4.7; IV 6.4; WB: ss EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJA 60 Government policies słownictwo i rozumienie ze słuchu. SB: s. 62 TB: s. 62 Vocabulary NPP: Życie społeczne Drugi tryb warunkowy Tworzenie zasad panujących w państwie i społeczeństwie Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Pisanie: opisywanie intencji, marzeń i nadziei na przyszłość Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, współdziałanie w grupie English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 23

24 WB: s. 50 II 2.3; III ; I 1.14; II 2.3; III ; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Wybór wielokrotny, Dobieranie LEKCJA 61 Pierwszy i drugi tryb warunkowy ćwiczenia gramatyczne. SB: s. 63 TB: s. 63 WB: s. 51 NPP: Życie społeczne Pierwszy i drugi tryb warunkowy Opisywanie konsekwencji wprowadzenia wymyślonych zasad dla swojego miasta Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji IV 6.3; I 1.14; IV 6.4; WB: ss Language focus EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJA 62 Apologizing and expressing regrets ćwiczenia w mówieniu. SB: s. 64 TB: s. 64 WB: ss Communication (Pairwork) Extra Listening and Speaking: s. 101 NPP: Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie I wish+ past simple I wish + past perfect Wyrażanie żalu z powodu zdarzeń i sytuacji przeszłych i obecnych Przepraszanie i przyjmowanie przeprosin Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności Czytanie: znajdywanie określonych informacji Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie swoich emocji, przepraszanie i przyjmowanie przeprosin Słuchanie: znajdywanie określonych informacji I ; II ; III 4.1; IV ; WB: s. 51 I ; II ; III ; IV ; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk LEKCJA 63 An opinion essay - ćwiczenia w pisaniu rozprawki. SB: s. 65 TB: s. 65 Curriculum Extra: s. 109 NPP: Życie społeczne Zaimki Pierwszy i drugi tryb warunkowy Pisanie rozprawki na temat decyzji rządu w sprawie skrócenia okresu wakacji oraz na temat wprowadzenia obowiązku szkolnego Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, opinii i uczuć, przedstawianie opinii innych osób, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekstach obcojęzycznych English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 24

25 WB: s. 53 do 18 roku życia Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej, dokonywanie samooceny II 3.2; III 5.5; IV 6.3; V 8.1; I 1.14; II 3.3; III ; V 8.1; LEKCJA 64 Review Unit 6 podsumowanie materiału z rozdziału szóstego. SB: s. 93 TB: s. 93 Photocopiable Resources WB: ss NPP: Życie społeczne I wish+ past simple I wish + past perfect Czasowniki make i let Pierwszy i drugi tryb warunkowy Wyrażanie żalu z powodu zdarzeń i sytuacji przeszłych i obecnych Mówienie o obowiązkach i przywilejach Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, dokonywanie samooceny II 2.3; I 1.14; II 2.3; EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk, Wybór wielokrotny EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz LEKCJA 65 Exam preparation 6 przygotowanie do egzaminu. SB: ss TB: ss Culture: s. 117 NPP: Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych Życie społeczne Życie rodzinne i towarzyskie Pierwszy i drugi tryb warunkowy Czas present simple Czas present continuous Pisanie zaproszenia do wzięcia udziału w proteście przeciw zamykaniu obiektów rekreacyjnych dla młodzieży Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Pisanie: przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie intencji i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji, wyrażanie swoich English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 25

26 WB: s. 77 Kultura opinii, intencji, wyrażanie swoich emocji Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w języku polskim, dokonywanie samooceny I ; II 2.2 III ; IV 7.2; I ; II ; III ; IV ; V 8.3; EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Dobieranie EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie EGZAMIN: Znajomość funkcji językowych Wielokrotny wybór EGZAMIN: Znajomość środków językowych Tłumaczenie fragmentów zdań EGZAMIN: Wypowiedź pisemna Zaproszenie LEKCJA 66 Cumulative review Starter- Unit 6 podsumowanie materiału. SB: s. 125 TB: s. 125 NPP: Życie społeczne Czas present simple Czas present continuous Rozmawianie na temat wybranego problemu społecznego i pisanie artykułu Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, wyrażanie swoich emocji Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, opinii i uczuć, opisywanie intencji, nadziei i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi II ; III ; IV ; I 1.14; II ; III ; IV ; LEKCJA 67 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów Starter - Unit 6. English Plus 4: rozkład materiału Oxford University Press Strona 26

English Plus3 Rozkład materiału Klasa 2A Rok szkolny 2015/16

English Plus3 Rozkład materiału Klasa 2A Rok szkolny 2015/16 English Plus3 Rozkład materiału Klasa 2A Rok szkolny 2015/16 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ STARTER

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.)

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału

Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ First Steps LEKCJA 1

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy

Plan dydaktyczno-wychowawczy Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 2 Klasy: 1a, 1d Rok szkolny 2014/2015 Liczba godzin: 120 Powtórzenie przed sprawdzianami: 6 godzin Omówienia sprawdzianów: 6 godzin Inne (sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Syllabus planner (4godz./tyg.)

English Plus Options dla klasy VII Syllabus planner (4godz./tyg.) English Plus Options dla klasy VII Syllabus planner (4godz./tyg.) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK LEKCJA 1 STARTER UNIT VOCABULARY Zastosowanie dopełniacza i poznanych nazw członków rodziny w jej opisie. Nazwy

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału (3h/tyg.)

Oxford Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału (3h/tyg.) Oxford Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału (3h/tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Rozkład materiału (3 godz./tyg.)

Oxford Solutions Intermediate Rozkład materiału (3 godz./tyg.) Oxford Solutions Intermediate Rozkład materiału (3 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Oxford Matura Trainer Poziom Rozszerzony Rozkład materiału (3 godz./tyg.)

Oxford Matura Trainer Poziom Rozszerzony Rozkład materiału (3 godz./tyg.) LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Oxford Matura Trainer Poziom Rozszerzony Rozkład materiału (3 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności TEMAT ZAKRES TREŚCI 1 Test diagnozujący 2 Zapoznanie z PZO, strukturą i wymaganiami maturalnymi 3 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Nazwy czynności rutynowych i innych czynności 4 Present Simple- ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Rozkład materiału

Steps in English 3 Rozkład materiału Steps in English 3 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WELCOME LEKCJA 1-3 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych Egzamin Gimnazjalny Repetytorium z Testami jest podręcznikiem przeznaczonym do przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

zajęć 10 Przysłówki Rodzaje wynalazków 12, 13

zajęć 10 Przysłówki Rodzaje wynalazków 12, 13 Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test 1 Standardy maturalne, PSO, struktura egz. maturalnego 2 Urządzenia elektroniczne-wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału

New Matura Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału New Matura Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału Poniższy rozkład obejmuje materiał podstawowy, który można zrealizować przy trzech godzinach lekcyjnych w tygodniu, czyli ok. 90 godzin w roku. Kurs

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Rozkład materiału

Project Third Edition 2 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Project Third Edition 2 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Insight Intermediate Plan wynikowy

Insight Intermediate Plan wynikowy Insight Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Unit 1 Test Przymiotniki

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

Interface 3 PLAN WYNIKOWY

Interface 3 PLAN WYNIKOWY Interface 3 PLAN WYNIKOWY Funkcje / słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat posługuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia Klasa II Język angielski Wymagania Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ Czynności ucznia Funkcje językowe STARTER UNIT opisuje czynność

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych A. Poziom pre-intermediate 1. Vocabulary and listening: a) Personality adjectives. b) Sports. c) Rural and urban landscapes.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze ROZKŁĄD MATERIAŁU NAUCZANIA I WYMAGANIA (kryteria oceniania) grupa 1A1 oraz 1A2 rok szkolny 2016/17 program nauczania nr SGEE/2.1/2015 Lekcja, nr LEKCJA 1 STARTER UNIT VOCABULARY LEKCJA 2 STARTER UNIT

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 Plan wynikowy

New English Plus 2 Plan wynikowy New English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Interface 4 PLAN WYNIKOWY

Interface 4 PLAN WYNIKOWY Interface 4 PLAN WYNIKOWY Funkcje Gramatyka/ słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się opisuje ludzi przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności STARTER UNIT opisuje czynność wykonywaną przez siebie w momencie mówienia i to, jak jest ubrany opisuje swoją rodzinę i miejsce zamieszkania mówi o rzeczach, które

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Interface 2 wykaz umiejętności

Interface 2 wykaz umiejętności Interface 2 wykaz umiejętności Funkcje / słownictwo STARTER UNIT przedstawia się nazywa i opisuje elementy garderoby przedstawione na zdjęciu opisuje ubranie kolegi/koleżanki nazywa członków rodziny tworzy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa wersja II.2. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Plan wynikowy

English Plus 2 Plan wynikowy English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik have got Forma dzierżawcza s Pisanie: opisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik: Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca Uczeń w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czasy gramatyczne:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c)

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c) Wymagania edukacyjne rok szkolny 2014/2015 IWONA KALIŃSKA Klasa I ( a / b ) Oceniane są następujące formy aktywności: wypowiedź/odpowiedź ustna czytanie ze zrozumieniem wypowiedź pisemna znajomość słownictwa

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 (1A) Słownictwo związane z opisywaniem cech Czasy teraźniejsze i przeszłe Czytanie: znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie)

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) JĘZYK OBCY NOWOśYTNY JĘZYK ANGIELSKI III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne)

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne) A 1 program nauczania: ADULTS - poziom A 1 Alfabet Liczebniki Przywitanie i pożegnanie Przedmioty codziennego użytku Na lotnisku Zakupy Hotel Kraje i narodowości Jedzenie i napoje Dni tygodnia i miesiące

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. 1 Sprawy organizacyjne, Test diagnozujący Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą i wymogami 2 Standardy

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo