PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2"

Transkrypt

1 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom, sport, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Uczeń dokonuje samooceny SB: s. 46, ćw. 1-5 TB: s ,58pp : 1.2,2.1, 6 REVISION 2 Units 3 & 4 Słownictwo, komunikacja Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom, sport, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny

2 SB: s , ćw TB: s. 65 MATERIAŁY 59pp:12 Exam and Skills Test 2 Trening egzaminacyjny Trening egzaminacyjny: tematy i typy zadań egzaminacyjnych z lekcji 3A-3D oraz 4A-4D. TEST MASTER CD-ROM: Exam and Skills Test 2 Units 3 & 4 Speaking Test pp:1.5, 2,3 5A Were you in my room? Przeszłość (1) Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Daty Liczebniki porządkowe Miesiące Lata Czasownik to be w czasie przeszłym Określenia czasu w przeszłości, np. yesterday, last June/night Typowe wyrażenia: You're crazy! Cool! I'm back. Of course not! Dunno. (I don't know.) Podawanie dat Słuchanie i czytanie: wyszukiwanie informacji (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: wyszukiwanie informacji (zapisywanie dat) Reagowanie: wyrażanie informacji zawartych w materiale wizualnym (opis pokoju w przeszłości) Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości (opowiadanie o swoich czynnościach z przeszłości) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 5 TB: s M: exercise 5A TB: Quick Test 5A 63,64,6 5B Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie

3 5 pp:7,6,4 It chased the cat! Przeszłość (2) Czasowniki Wymowa: końcówka czasowników regularnych w czasie Past Simple Czas Past Simple z czasownikami regularnymi Czytanie: wyszukiwanie informacji (układanie obrazków w odpowiedniej kolejności) Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji (rozmowa o wydarzeniach z przeszłości) Pisanie: relacjonowanie wydarzeń (opowiadanie) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 5 TB: s M: exercise 5B TB: Quick Test 5B 66,67pp :4,5,7, C I lost my bus ticket! Przepraszanie Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Czasowniki nieregularne Kolokacje (czasownik + rzeczownik) Czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi Wyrażenia z ago Przepraszanie, przyjmowanie przeprosin Mówienie: wyrażanie opinii (wypowiedzi na temat spóźniania się) Słuchanie i czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu (dobieranie fragmentów tekstu do streszczeń) Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (wydarzenia z życia ucznia) Reagowanie: przepraszania, wyjaśnianie powodu spóźnienia się, przyjmowanie przeprosin

4 SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 5 TB: s M: exercise 5C TB: Quick Test 5C 68,69pp :1.15 5D Exam Link. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie tekstów pisanych: Dobieranie tekstów do zdań ćwiczenie 3 (wyszukiwanie szczegółowych informacji) Znajomość funkcji językowych: Dobieranie reakcji do nagranych wypowiedzi ćwiczenie 2 Znajomość środków językowych: Test luk sterowanych ćwiczenie 6 Rozumienie ze słuchu: Prawda/Fałsz ćwiczenie 10 (wyszukiwanie szczegółowych informacji) Rozumienie tekstów pisanych: Dobieranie nagłówków do akapitów ćwiczenie 8 (określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu) Wypowiedź pisemna: Pocztówka ćwiczenie 12 SB: s TB: s pp:2, 3,4,10 5D (Language Builder) Exam Link. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Tematy z nowej podstawy programowej: elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Znajomość funkcji językowych: Dobieranie reakcji do nagranych wypowiedzi Znajomość środków językowych: Test luk sterowanych LB: s CD-ROM: lekcje 5A-5D Rozumienie ze słuchu: Prawda/Fałsz (wyszukiwanie szczegółowych informacji) Rozumienie tekstów pisanych: Dobieranie nagłówków do akapitów (określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu) M: exercise 5D

5 MATERIAŁY 71pp:5, 7,8 TEST 5 Sprawdzenie wiadomości Sprawdzenie wiadomości z lekcji 5A-5D TEST MASTER CD-ROM: Test 5A/5B 72,73pp Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Pogoda Wymowa: /ɒ/, /o:/ Czas Past Continuous Typowe wyrażenia: You're winding me up! Just for a laugh. I wish! Opisywanie pogody Słuchanie i czytanie: wyszukiwanie informacji (odpowiadanie na pytania) Reagowanie: wyrażanie informacji zawartych w materiale wizualnym Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji (opis czynności, które wykonywał uczeń w przeszłości) Słuchanie: wyszukiwanie informacji (test wyboru) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 6 TB: s M: exercise 6A TB: Quick Test 6A 74,75,7 6pp: 1,3,4,5 6B He was driving when... Przestępstwa Tematy z nowej podstawy programowej: życie społeczne

6 Zaimki miejsca i ruchu Czasy Past Continuous i Past Simple z while i when Czytanie: wyszukiwanie informacji (odpowiadanie na pytania) Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (opis przestępstwa) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 6 TB: s M: exercise 6B TB: Quick Test 6B 77,78 pp: 6,4 6C A monster which comes alive. Kino Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Typy filmów Zdania przydawkowe (defining relative clauses) z who, which, where Kupowanie biletów do kina Słuchanie i czytanie: wyszukiwanie informacji (odpowiadanie na pytania) Mówienie: wyrażanie preferencji i opinii (wypowiadanie się na temat filmów i kina) Reagowanie: negocjowanie w prostych sytuacjach, uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji (kupowanie biletów do kina) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 6 TB: s M: exercise 6C TB: Quick Test 6C DA TA 79pp:5,7 6D Exam Link. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Tematy z nowej podstawy programowej: kultura, życie rodzinne i towarzyskie, życie społeczne

7 POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie tekstów pisanych: Test wyboru ćwiczenie 3 (wyszukiwanie szczegółowych informacji, określanie intencji autora tekstu) Znajomość funkcji językowych: Test wyboru (minidialogu) ćwiczenie 2 POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu: Test wyboru ćwiczenie 7 (wyszukiwanie szczegółowych informacji, określanie intencji autora wypowiedzi) Rozumienie tekstów pisanych: Dobieranie zdań do luk ćwiczenie 6 (rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu) Wypowiedź pisemna: ćwiczenie 9 SB: s TB: s DAT A 80pp:6,7,8 6D (Language Builder) Exam Link. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Tematy z nowej podstawy programowej: kultura, życie rodzinne i towarzyskie POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie tekstów pisanych: Test wyboru (wyszukiwanie szczegółowych informacji) Znajomość funkcji językowych: Test wyboru (minidialogi) Rozumienie ze słuchu: Test wyboru (wyszukiwanie szczegółowych informacji, określanie głównej myśli nagrania, określanie intencji autora wypowiedzi) Wypowiedź pisemna: LB: s CD-ROM: lekcje 6A-6D M: exercise 6D MATERIAŁY 81 TEST 6 Sprawdzenie wiadomości Sprawdzenie wiadomości z lekcji 6A-6D. TEST MASTER CD-ROM: Test 6A/6B DAT A 82pp:15,2,3 REVISION 3 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura, świat przyrody

8 ,5,6 Units 5 & 6 Gramatyka Powtórzenie poznanych struktur gramatycznych Uczeń dokonuje samooceny SB: s. 64, ćw. 1-5 TB: s pp:2, 3,5,15 REVISION 3 Units 5 & 6 Słownictwo, komunikacja Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw TB: s. 83 MATERIAŁY 84 Exam and Skills Test 3 Trening egzaminacyjny Trening egzaminacyjny: tematy i typy zadań egzaminacyjnych z lekcji 5A-5D oraz 6A-6D. TEST MASTER CD-ROM: Exam and Skills Test 3 Units 5 & 6 Speaking Test 85,86pp 7A Tematy z nowej podstawy programowej: dom, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

9 : 1.8,1.9 It is too noisy. Życie w mieście, życie na wsi Miejsca w mieście Konstrukcje: too + przymiotnik + to + bezokolicznik, (not) + przymiotnik + enough + (to + bezokolicznik) Czytanie: wyszukiwanie informacji (odpowiadanie na pytania) Mówienie: opisywanie miejsc (miejsca w miejscu zamieszkania ucznia) Mówienie: opisywanie miejsc (problemy w miejscu zamieszkania ucznia) Pisanie: opisywanie miejsc (opis miejsca zamieszkania ucznia) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 7 TB: s M: exercise 7A TB: Quick Test 7A 87,88pp :1.8,7,8 7B How long is he staying? Transport Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Transport Czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości (czynności zaplanowane) Typowe wyrażenia: It's my treat! I can't wait. Come off it! Remind me. A bit old for you! Czytanie i słuchanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) Reagowanie: udzielanie i uzyskiwanie prostych informacji (rozmowa o sposobach podróżowania) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 7 TB: s M: exercise 7B TB: Quick Test 7B

10 89,90pp : 1.6,2,3 7C I'd like spaghetti, please. W restauracji Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zakupy i usługi Potrawy Wymowa: /ʃ/, /tʃ/ Konstrukcje w czasownikami like i would like Zamawianie w restauracji Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji (pytanie o potrawy, które lubi lub których nie lubi uczeń) Słuchanie i czytanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) Słuchanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) Reagowanie: stosowanie form grzecznościowych (zamawianie posiłków w restauracji) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 7 TB: s M: exercise 7C TB: Quick Test 7C 91pp:15,1.2,1.7 7D Eating out in the UK and the USA Restauracje w Londynie i Nowym Jorku Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zakupy i usługi, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Restauracje i kawiarnie Czytanie: wyszukiwanie informacji (test wyboru, dobieranie miast do opisów) Mówienie: opisywanie życia codziennego (wypowiadanie się na temat jedzenia w restauracjach)

11 SB: s , ćw. 1-3 LB: s TB: s ,93pp :15,1.2, 1.7 7D Eating out in the UK and the USA Restauracje w Polsce Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zakupy i usługi, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Restauracje i kawiarnie Słowa łączące: both and, either or Słuchanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) Pisanie: opis miejsc, przekazywanie faktów z teraźniejszości (opis restauracji w miejscu zamieszkania ucznia) SB: s , ćw. 4-6 LB: s CD-ROM: lekcje 7A-7D TB: s M: exercise 7D MATERIAŁY 94 TEST 7 Sprawdzenie wiadomości Sprawdzenie wiadomości z lekcji 7A-7D TEST MASTER CD-ROM: Test 7A/7B 95,96,9 8A Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie

12 7pp:1.5, 1.1 Which one do you like? Ubrania Ubrania Dodatki Style Wymowa: /tʃ/, /dʒ/ Zaimki nieokreślone: one, ones Typowe wyrażenia: They don't look right. I'm not sure about.... No way! It's more my style. Kupowanie ubrań: proszenie o radę, udzielanie sugestii, wyrażanie preferencji, pytanie o opinię, ocenianie Słuchanie i czytanie: wyszukiwanie informacji (test typu prawda-fałsz) Reagowanie: proszenie o radę, udzielanie sugestii, wyrażanie preferencji, pytanie o opinię, ocenianie (kupowanie ubrań) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 8 TB: s M: exercise 8A TB: Quick Test 8A 98,99pp :1.1 8B If my friend has a problem... Przyjaźń Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Przymiotniki opisujące charakter Zdania warunkowe tryb zerowy Użycie if Czytanie: wyszukiwanie informacji (odczytanie wyników quizu) Mówienie: wyrażanie opinii, przedstawianie faktów z teraźniejszości (wypowiadanie się na temat charakterów ludzi) Słuchanie: wyszukiwanie informacji (odpowiadanie na pytania) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 8 TB: s M: exercise 8B TB: Quick Test 8B

13 100,101,102pp: 1.1,1.5, 4,5 8C She isn't ugly. Wygląd zewnętrzny Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Wygląd zewnętrzny Konstrukcje z czasownikami: be like, look like Przysłówki: a bit, quite, very, really + przymiotnik Opisywanie wyglądu i charakteru osób Reagowanie: wyrażanie informacji zawartych w materiale wizualnym (opis wyglądu zewnętrznego) Czytanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) Mówienie: opisywanie osób (opis wyglądu zewnętrznego i charakteru) Pisanie: opisywanie osób (opis najlepszego przyjaciela) SB: s extra practice LB: s LB: Grammar Booster 8 TB: s M: exercise 8C TB: Quick Test 8C 103,104 pp:1.1., 1.5,4,5, 6 8D Exam Link. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu: Dobieranie ćwiczenie 6 (wyszukiwanie szczegółowych informacji) Znajomość środków językowych: Test luk sterowanych ćwiczenie 2 Dobieranie wyrazów do luk ćwiczenie 4 Rozumienie tekstów pisanych: Test wyboru ćwiczenie 9 (wyszukiwanie szczegółowych informacji) Znajomość środków językowych: Uzupełnianie zdań ćwiczenie 11 Wypowiedź pisemna: ćwiczenie 12 SB: s TB: s

14 105,106,108pp: 1.1.,1.5, 4,5,10,1 2 8D (Language Builder) Exam Link. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu: Dobieranie (wyszukiwanie szczegółowej informacji) Znajomość środków językowych: Dobieranie wyrazów do luk Rozumienie tekstów pisanych: Test wyboru (wyszukiwanie szczegółowych informacji, określanie głównej myśli tekstu) Znajomość środków językowych: Uzupełnianie zdań LB: s CD-ROM: lekcje 8A-8D M: exercise 8D MATERIAŁY 109 TEST 8 Sprawdzenie wiadomości Sprawdzenie wiadomości z lekcji 8A-8D. TEST MASTER CD-ROM: Test 8A/8B

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 1 LEKCJA 1 We live in Wembley too! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) październik 2011 Wstęp Matura Prime Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate

Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate Maryla Wojciechowska Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate Copyright by MM Publications Polska Sp. z o.o. Ostrzeszów 2009 MM Publications Polska Sp. z o.o. 63-500 Ostrzeszów,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo