PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI"

Transkrypt

1 INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

2 NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego składowaia w cetrum logistyczym NORD w Bargteheide pod Hamburgiem 2 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

3 NORD DRIVESYSTEMS Group Główa siedziba i cetrum techologicze w pobliżu Hamburga Iowacyje rozwiązaia apędowe dla poad 100 gałęzi przemysłu Produkty mechaicze Produkty elektrycze Produkty elektroicze Reduktory Siliki Przetworice i softstarty 7 wiodących techologiczie zakładów produkcyjych wytwarza reduktory, siliki, przetworice itd. rówież dla kompletych systemów apędowych Produkcja reduktorów Produkcja silików Produkcja przetworic Oddziały w 36 krajach a 5 kotyetach oferują lokale zaopatrzeie, cetra motażowe, wsparcie techicze i obsługę klietów Poad 3100 pracowików a całym świecie tworzy rozwiązaia dostosowae do wymagań klietów 3

4 NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI Serwoapęd jest to apęd wyposażoy w elektroiczą regulację położeia, prędkości i mometu, mający duże i bardzo duże wymagaia w stosuku do dyamiki, zakresu astaw i/lub dokładości ruchu. NORD DRIVESYSTEMS oferuje rozwiązaia apędowe składające się z NAPĘD do zastosowań w zakresie pozycjoowaia Obszary zastosowaia silików (ASM/PMSM)* reduktorów elektroiki apędowej akcesoriów (kabli, wtyków, ekoderów) Układice regałowe Stoły podośe, systemy podośe Suwice pomostowe i żurawie portalowe Systemy sztaplowaia i systemy paletowe Automatycze systemy drzwiowe dla wielu serwoaplikacji. Prawie wszystkie stosowae kompoety pochodzą z asortymetu produkcyjego firmy NORD, co zapewia iebagatele korzyści pod względem kosztów i elastyczości. NAPĘD do pracy sychroiczej / skoordyowae apędy Takie aplikacje jak pozycjoowaie, praca sychroicza i awijaie moża realizować za pomocą kompoetów apędowych z systemu modułowego firmy NORD. Gdy używasz serwoapędów, zapytaj o rozwiązaia firmy NORD. * ASM = Silik asychroiczy PMSM = Silik sychroiczy z magesami trwałymi 4 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI Urządzeia podoszące Liie apełiające Walcowaie, ciągieie, rozciągaie Trasportowaie i prostowaie materiałów ciągłych Przekrawacze Latająca piła Liiowe systemy portalowe X, Y, Z NAPĘD do zastosowań w zakresie awijaia Nawijarki i rozwijarki dla różych materiałów Skoordyoway óż tący

5 Zalety Elastyczość Multikompatybila techologia ASM z systemu modułowego Precyzyja regulacja prędkości obrotowych Dokłada fukcja pozycjoowaia / łatwość kofiguracji Pozycjoowaie bezwzględe, względe i a podstawie pozostałego odcika Możliwość zapisaia wartości zadaych pozycji w urządzeiu lub przez magistralę Płye przemieszczaie Fukcja zaokrągleia rampy S Prostota Fukcja uczeia dla określaia pozycji Prostota Zitegrowae, swobodie programowale sterowaie programowe (układ logiczy) Możliwość istalacji polowej Elektroicza techika apędowa zitegrowaa w siliku Elastyczość Jedolite iterfejsy i struktury parametrów dla wszystkich rodzajów apędów Swoboda kofiguracja motoreduktora Techologia plug & play z wtykami zasilającymi / sygałowymi i przełączikami Kompoety Motoreduktory z systemu modułowego firmy NORD Od wersji przetworicy częstotliwości SK 530E (szafa sterowicza) Zdecetralizowaa przetworica SK 200E Ekodery przyrostowe / absolute Fukcjoalość PLC Wszystkie systemy magistralowe Sychroizacja mometów Sychroizacja prędkości obrotowych Sychroizacja położeń z wykorzystaiem zitegrowaej fukcji pozycjoowaia Elektroicza przekładia Prostota Stadardowe moduły fukcjoale Duże dopuszczale siły promieiowe i osiowe Sprzężeie zwrote sygału prędkości obrotowej przez ekoder przyrostowy Możliwość komuikacji urządzeie główe - urządzeie podrzęde przez zitegrowaą magistralę systemową... Motoreduktory z systemu modułowego firmy NORD Od wersji przetworicy częstotliwości SK 520E (szafa sterowicza) Zdecetralizowaa przetworica SK 200E Ekodery przyrostowe / absolute Fukcjoalość PLC Wszystkie systemy magistralowe Peła itegracja Komputer sterujący awijaiem z wykorzystaiem zitegrowaej fukcjoalości PLC Oszczędość miejsca i elastyczość Zdecetralizowaa techologia o dużej mocy do 22 kw; duża dyamika a miimalej przestrzei, motaż a siliku lub w jego pobliżu Łatwość obsługi Automatycza koordyacja oża tącego Wszystko uwzględioe Sterowaie procesem PI/PID dla regulacji kompesacyjej Bezpieczeństwo i precyzja Dokłada regulacja mometu Efektywość Sprzężeie DC lub wbudoway czoper hamowaia Rozwiązaia systemowe Perfekcyja kocepcja systemowa dzięki zoptymalizowaej kostrukcji reduktora i silika Motoreduktory z systemu modułowego firmy NORD Od wersji przetworicy częstotliwości SK 520E (szafa sterowicza) Zdecetralizowaa przetworica SK 200E Ekodery przyrostowe Pozycjoowaie dla wymiay szpuli Fukcjoalość PLC Wszystkie systemy magistralowe 5

6 NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PROJEKTOWANIE NAPĘDU WE WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM Szeroka wiedza o zastosowaiach i wiedza ekspercka w zakresie techiki apędowej staowią podstawę optymalych i idywidualych rozwiązań apędowych. Proces projektowaia wymaga itesywego dialogu między użytkowikiem i firmą NORD. Dzięki kompetecji w zakresie projektowaia i doradztwa firma NORD zapewia maksymalą wartość dodaą podczas procesu decyzyjego. Jest oa widocza a każdym etapie od trasferu wiedzy aż do optymalego rozwiązaia. Firma NORD opracowuje rozwiązaia w zakresie dyamiczego pozycjoowaia we współpracy z klietem. Określae są zadaia zespołu apędowego, waruki użytkowaia i sposoby itegracji z systemem oraz zbierae są dae związae z obciążeiem. Programy projektowaia apędów wspomagają obliczeia statycze i dyamicze dla różych przypadków obciążeń oraz dobór odpowiediego apędu. W przypadku dyamiczych przemieszczeń koiecze jest dokłade uwzględieie bezwładości systemu. Podczas projektowaia apędu firma NORD może korzystać z długoletiego doświadczeia w zakresie apędów. Obliczoe charakterystyki obciążeń są dopasowywae do właściwości apędu, co pozwala wybrać odpowiedi apęd. 6 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

7 Bogaty program motoreduktorów NORD obejmuje elastyczy system modułowy o złożoych stopiach swobody, który pozwala a dobór idealego apędu pod względem dyamiki, wielkości, ciężaru, a także cey. U N M N 0,83 x M N Obszar osłabieia pola 0,50 x M N W celu uruchomieia maszyy i optymalizacji apędu firma NORD oferuje atrakcyje arzędzie aalitycze i zapewia wykwalifikoway persoel, który adzoruje projekt od samego początku aż do etapu produkcji seryjej f [Hz] Wyciąg z tabel mocy i prędkości obrotowych 2,20 kw (Katalog G4010) P 1 [kw] 2 [obr/mi] M 2b [Nm] f B i całk. F R F A [kn] 2,20 7, ,1 39,32 8,9 25,0 SK LH/4 - SK 200E A (-C) 67 8, ,3 35,04 9,3 25,0 SK LP/4 - SK 200E A (-C) 9, ,4 31,85 9,5 25, ,5 28,38 9,7 25,0 SK LH/4 - SK 200E A (-C) ,7 25,34 9,9 25,0 SK LP/4 - SK 200E A (-C) ,0 22,59 10,0 25, ,0 21,14 10,0 25, ,3 10,17 10,1 25, ,3 18,84 10,1 25, ,6 17,08 10,2 25, ,8 15,42 10,2 25, ,0 13,79 10,3 25, ,3 12,50 10,3 25,0 Typ kg 7

8 NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services ROZWIĄZANIE APLIKACYJNE MASZYNA DO PALETYZACJI APLIKACJA Zdecetralizowae apędy NORD składające się z motoreduktorów i przetworic częstotliwości zamotowaych a siliku sterują kompleksowymi sekwecjami ruchów zespołu cetrującego i maipulatora wydajych maszy do paletyzacji. KLIENT Holederski producet maszy SYMACH Palletizers B.V. opracowuje i wytwarza paletyzatory i jest jedym liderów techologiczych w swojej braży. Firma SYMACH powstała po wykupie z przedsiębiorstwa De Feijter. Klietami firmy a wielu kotyetach są m.i. dostawcy pasz dla zwierząt, asio traw, marchwi, ziemiaków, cebuli, pieczywa i zboża. MASZYNA I JEJ FUNKCJA Maszyy do paletyzacji są podstawowym modułem realizacji procesów produkcyjych i dystrybucyjych. Wydaje paletyzatory holederskiego produceta maszy firmy SYMACH mogą idywidualie pozycjoować każdy produkt. Worki, kartoy i skrzyki są doprowadzae przeośikiem taśmowym, ustawiae przez zespół cetrujący i umieszczae w dokładej pozycji za pomocą specjalie skostruowaego maipulatora. Szybkie sztaplowaie Moża programować róże wzorce sztaplowaia i maksymale prędkości od 15 do 36 worków a miutę zależie od typu maszyy. Podczas sztaplowaia załadowywaa paleta jest opuszczaa, aż do osiągięcia zdefiiowaej wysokości załaduku. Następie paleta jest trasportowaa do owijarki za pomocą przeośika rolkowego. Brak skrzyek rozdzielczych serwo o dużych gabarytach Przez wiele lat wszystkie maszyy firmy SYMACH były wyposażae w cetrale układy sterowaia apędem. Skrzyki rozdzielcze układów serwoelektroiczych umieszczoe w górej części maszyy powodowały ie tylko wysokie koszty, ale rówież problemy związae z brakiem miejsca: maszyy do paletyzacji firmy SYMACH były wyposażoe w schody ze względu a swoją wysokość. Duże szafy sterowicze serwo staowiły przeszkodę podczas koserwacji. Możliwe ruchy maipulatora: Dyamicze pozycjoowaie w osi X, Y i Z oraz obrót Dyamicze pozycjoowaie 8 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

9 Kostruktorzy maszy są zwykle ostrożi w kwestii modyfikacji. Otrzymaliśmy jedak doskoałe wsparcie od firmy NORD podczas przeprojektowaia aszych maszy do paletyzacji. Było to tak istote jak jakość produktów. Sacha Bakker, wspólik zarządzający firmą, SYMACH Palletizers Komplete zespoły apędowe W maszyach do paletyzacji firmy SYMACH ajowszej geeracji wymagaą wydajość dyamiczą zapewiają zamiast serwosterowań zitegrowae zespoły apędowe składające się z motoreduktora i przetworicy częstotliwości. Duża precyzja i dyamika NORD dostarcza firmie SYMACH w pełi okablowae przetworice częstotliwości, siliki, czujiki prędkości obrotowej, rezystory hamowaia i hamulce zatrzymujące silika, co zaczie zmiejsza koszty istalacji w porówaiu z poprzedim rozwiązaiem. Fukcja przetworicy częstotliwości POSICON firmy NORD pozwala a bardzo dyamicze pozycjoowaie z maksymalą dokładością ok. 1/100 obrotu silika. Bezpieczeństwo i iteligeta komuikacja Firma SYMACH stosuje przetworice typu SK 215E z dodatkową fukcją bezpieczego zatrzymaia, która w każdej chwili zapewia odpowiedie zabezpieczeie osób. Detekcja położeia/pozycji odbywa się za pomocą kompaktowego, ie podlegającego zużyciu i efektywego ekoomiczie systemu ekoderów MG. Czujiki i aktuatory moża podłączyć do WE/WY przetworicy umieszczoej bezpośredio w maszyie. Przetworica wymieia dae z adrzędym sterowikiem za pośredictwem komuikacji CANope. Zalety silików asychroiczych Ekoomicze i w każdej chwili dostępe Łatwość obsługi i wymiay Możliwość łączeia z różymi typami reduktorów Rozwiązaie NORD dla firmy Symach Duża dyamika, wysokie bezpieczeństwo Miejsze koszty produkcji Moco uproszczoe okablowaie Lepszy dostęp do maszyy Bardziej zwarta kostrukcja maszyy Zdecetralizowae zespoły apędowe składające się z reduktora, silika i układu elektroiczego zastępują scetralizowaą serwotechologię oraz zapewiają maksymalą dyamikę podczas paletyzacji. 9

10 NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services ELASTYCZNE KOMBINACJE DLA SERWOAPLIKACJI REDUKTORY Wytrzymałe reduktory w korpusie jedoczęściowym mogą przejąć praktyczie każde obciążeie. Kompleksowy system modułowy Wysoka przeciążalość Mały luz w reduktorze Wysoka gęstość mocy Duża trwałość SILNIKI Wydaje siliki zapewiają pracę systemów apędowych we wszystkich sytuacjach roboczych. Siliki o dużej dyamice Wysoka przeciążalość Dostępe rówież jako siliki IE4 z techologią sychroiczą Bogaty wybór opcji silików (p. wetylacja obca, ekodery absolute, ekodery przyrostowe, siliki z hamulcem) PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Iteligeta elektroika apędowa zapewia dokładie takie możliwości sterowaia, jakich potrzebuje użytkowik. Skalowaly zakres fukcji Szerszy zakres mocy Przetworica apędu do dyamiczych zastosowań Wysoka przeciążalość Krótkie czasy reakcji Bezczujikowe sterowaie wektorem prądu Szeroki wybór iterfejsów magistrali polowej zapewiających łatwą itegrację systemu 10 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

11 NARZĘDZIA DO SZYBKIEJ INSTALACJI / SYSTEMY MAGISTRALOWE LOKALNE STEROWANIE Bogate opcje komuikacyje umożliwiają dostęp do apędów z każdego poziomu, zapewiając różorode możliwości regulacji. Wszystkie powszechie używae systemy magistralowe Szybkie i łatwe uruchamiaie za pomocą przeośego paelu operatorskiego lub oprogramowaia NORDCON Komfortowe paele przeośe do obsługi lokalej Przełącziki i przyciski są umieszczoe bezpośredio a apędach (opcjoalie) i umożliwiają bezpośredi start, stop i zmiaę trybu. Wyłączik sieciowy Przełączik wyboru sterowaia lokalego lub zdalego Przełączik start/stop i w prawo/ lewo SZYBKOZŁĄCZA Wszystkie iterfejsy umożliwiają łatwą obsługę, dzięki czemu moża wygodie kofigurować i istalować apędy. Techologia plug & play we wszystkich powszechie używaych szybkozłączach Kabel zasilający i wyjście silika Wtykae czujiki i ekodery Kable gotowe do podłączeia 11

12 PRZYKŁAD APLIKACJI SYNCHRONIZACJA POŁOŻENIA Sychroizacja położeia dwóch lub kilku apędów NORD odbywa się przez sprzężeie przetworic apędu za pośredictwem magistrali systemowej. Magistrala systemowa jest opartym a CANope protokołem magistrali; jej przyłączeie zapewiają iterfejsy już wbudowae w przetworicach apędów NORD (zitegrowae połączeie). Poadto przetworice NORD wymagają zitegrowaej fukcji pozycjoowaia Posico (stadard we wszystkich przetworicach 200E i SK530E/535E). Urządzeie główe przekazuje w sposób ciągły aktualą rzeczywistą pozycję do przetworic podrzędych jako wartość zadaą. Dodatkowo w celu sterowaia dyamiczego rzeczywista prędkość obrotowa urządzeia główego jest przekazywaa do apędów podrzędych jako zadaa prędkość obrotowa. Detekcja pozycji odbywa się za pomocą ekodera przyrostowego (koiecze określeie położeia) lub absolutego. Ekodery absolute CANope są odczytywae przez iterfejs magistrali systemowej i moża je łatwo zitegrować z siecią. Przemieszczaie z optymalizacją drogi, pozycjoowaie a podstawie pozostałego odcika, fukcja latającej piły oraz moitorowaie błędu pozycjoowaia i magistrali to iezbędy zakres fukcji, zapewiający iezawodość aplikacji. 12 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

13 Tryb pracy urządzeie główe - urządzeie podrzęde Sterowaie jedej lub kilku przetworic podrzędych przez przetworicę główą Komuikacja przez USS lub CANope za pomocą słowa sterującego i wartości zadaych W zależości od poziomu fukcjoalości możliwość sychroizacji prędkości obrotowej i położeia PRZETWARZANIE WARTOŚCI ZADANYCH URZĄDZENIE GŁÓWNE Pozycja zadaa Ograiczoe główe wartości zadae Częstotliwość maksymala (P105) Rampa częstotliwości (P102), (P103) Sterowaie Regulator P (P611) Pozycja rzeczywista urządzeia główego Częstotliwość miimala (P104) Rzeczywista prędkość obrotowa urządzeia główego Dalsze iformacje > Istrukcja Przetwarzaie wartości zadaych URZĄDZENIE PODRZĘDNE Zadaa prędkość obrotowa urządzeia podrzędego Pozycja zadaa urządzeia podrzędego Ograiczoe główe wartości zadae Częstotliwość maksymala (P105) Rampa częstotliwości (P102), (P103) Rzeczywista prędkość obrotowa urządzeia podrzędego Pozycja rzeczywista urządzeia podrzędego Regulator P (P611) (P310) Częstotliwość miimala (P104) Dalsze iformacje > Istrukcja Przetwarzaie wartości zadaych 13

14 PRZYKŁAD APLIKACJI REGULATOR PI Do zamkiętych obwodów regulacji, w których mają być regulowae takie wielkości jak temperatura, ciśieie, atężeie przepływu lub poziom, ajlepiej adają się regulatory PI. Zadaiem apędu jest automatycze ustawieie a wartość zadaą (wielkość prowadzącą) i samoczya kompesacja wahań powstających w wyiku zakłóceń. Niiejszy opis przedstawia dwa typowe wariaty aplikacji. Regulator ze stałą wartością zadaą Regulator ze zmieą wartością zadaą Dae dotyczące waruków ramowych i optymalizacji odoszą się do obu przypadków. Opis jest oparty a przetworicy SK 500E. Po uwzględieiu iych ozaczeń zacisków przyłączeiowych lub umerów parametrów moża go dostosować do iych przetworic częstotliwości NORD. Waruki ramowe Stroa 15 Napęd steroway przez WK M Wałek kompesujący = WK (wałek prowadzący) 0 V Maszya główa M M Pozycja rzeczywista WK za pomocą potecjometru 0-10 V 10 V Środek = 5 V Pozycja zadaa M PRZETWARZANIE WARTOŚCI ZADANYCH Ograiczoe główe wartości zadae Wartość zadaa stałej częstotliwości (P429) Częstotliwość maksymala (P105) Rampa wartości zadaej (P416) PLC Ograiczeie regulatora Częstotliwość miimala (P104) Regulator PID Maks. częst. (P105) [moitorowaa, ograiczoa] Maks. częst. (P105) [ieograiczoa] Rampa częstotliwości (P102), (P103) Ograiczoe pomocicze wartości zadae Regulator P Regulator I Regulator D (P413) (P414) (P415) Wartość rzeczywista stałej częstotliwości (P400) Częstotliwość maksymala (P410) Mi. częst. (P104) [moitorowaa, ograiczoa] Mi. częst. (P105) [ieograiczoa] Czujik ciśieia Częstotliwość miimala (P411) 14 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

15 Waruki ramowe: Wyjaśieie waruków ramowych specyficzych dla aplikacji. Wartości stosowae dla przykładowej aplikacji są przedstawioe w tabeli pogrubioą czcioką. Opis Szczegóły Parametr Przykład Dopuszczaly Częstotliwość miimala P Hz zakres roboczy apędu Częstotliwość maksymala P Hz Dae czujika czujik wartości rzeczywistej Zakres roboczy czujika Kieruek działaia apędu w stosuku do sygału czujika Dopuszczala charakterystyka robocza systemu (Parametryzacja wejść aalogowych) Typ Sygał wyjściowy Wartość rzeczywista przy miimalej częstotliwości (dostrajaie 0%) Wartość rzeczywista przy maksymalej częstotliwości (dostrajaie 100%) Przy wzroście prędkości obrotowej zwiększa się wartość robocza (sygał czujika). P402 P403 P402 = mi. wartość robocza i P403 = maks. wartość robocza 4 20 ma 1,6 V (odpowiada 8 ma) 3,2 V (odpowiada 16 ma) P402 = 1,6 V P403 = 3,2 V Uwaga: Gdy apęd działa w kieruku przeciwym, parametry ależy ustawić przeciwie. Przy wzroście prędkości obrotowej zmiejsza się wartość robocza (sygał czujika). Utrata wartości rzeczywistej (zabezpieczeie przed przerwaiem przewodu) Zachowaie (regulatora) PI Dopuszczale zachowaie apędu, gdy wartość rzeczywista jest większa od wartości zadaej Odwrócić P402 i P403: P402 = maks. wartość P402 = 3,2 V robocza i P403 = mi. wartość P403 = 1,6 V robocza P401 (0) = ograiczeie do 0-10 V (Napęd pracuje z (P104)) P400 (2) = moitorowaie 0-10 V (Napęd wyłącza się) (3) = Możliwa zmiaa kieruku obrotu Przykład: (P400), fukcja Częstotliwość rzeczywista PI(D) (8) = Napęd pracuje przyajmiej z (P104) Przykład: (P400), fukcja Częstotliwość rzeczywista PI(D) ograiczoa (9) = Wyłączeie apędu Przykład: (P400), fukcja Częstotliwość rzeczywista PI(D) moitorowaa Wartość rzeczywista (czujik ciśieia) Prędkość obrotowa, przetworica częstotliwości/silik Wartość zadaa (p. P429) Częstotliwość miimala (P104) 15

16 WYCIĄG Z KATALOGU PRODUKTÓW SK 200E SK 200E Uiwersala przetworica częstotliwości do zdecetralizowaych zastosowań Przetworice częstotliwości to urządzeia dobrze zae w świecie elektryczej techiki apędowej. Występują iemal w każdym obszarze zastosowaia i spełiają róże zadaia apędowe. Wszechstroe urządzeie SK 200E, ajbardziej wszechstroe urządzeie spośród zdecetralizowaych przetworic częstotliwości, ma ustaloą pozycję iemal w każdej dziedziie przemysłu. Dużą rolę odgrywa w tym ie tylko duży zakres dostępych mocy (do 22 kw, co ie jest wcale oczywiste w zdecetralizowaej techice apędowej), ale rówież ogroma fukcjoalość i elastyczość dzięki szerokiej gamie akcesoriów. Efektywość ekoomicza Seria ta została opracowaa z uwzględieiem zasad efektywości ekoomiczej i w celu spełieia specyficzych wymagań różych klietów. Podzieliliśmy serię a dwie liie wyposażeia, które optymalie obsługują typowe przypadki zastosowań aszych klietów w techice trasportowej oraz w techologii pomp i wetylatorów. Oszczędość eergii Nawet w przypadku zastosowań, w których przetworica częstotliwości ie byłaby potrzeba ze względów czysto techiczych (stała prędkość obrotowa z charakterystyką 50 Hz), SK 200E przewyższa każdy iereguloway apęd dzięki właściwościom oszczędzaia eergii przede wszystkim przy obciążeiu częściowym. Wyposażeie SK 200E Stadardowe Sterowaie wektorem prądu w pętli otwartej i zamkiętej Duże rezerwy przeciążeiowe wykorzystywaia ustawień parametrów Szeroki zakres fukcji apędu, p. rampy S, opóźieie, fukcja szybkiego zatrzymaia, jazda ewakuacyja, regulator procesu, moitorowaie wyłączików krańcowych, ograiczeie mometu i moitorowaie obciążeia POSICON zapewiający względe i bezwzględe pozycjoowaie Aaliza sygałów z ekodera przyrostowego i ekoder absoluty CANope Róże opcje obsługowe (przełącziki, potecjometry lub moduły obsługowe i moduły do parametryzacji) Wariaty z bezpieczeństwem fukcjoalym (bezpiecze zatrzymaie) Moduły WE/WY dla dodatkowych aalogowych i cyfrowych wejść i wyjść Systemowe złącza wtykowe do podłączeia przewodów sieciowych/silikowych (przemysłowe złącza wtykowe) oraz do podłączeia przewodów sterujących i sygałowych (złącze wtykowe M12) Szybkie wewętrze przetwarzaie sygałów i krótki czas reakcji 4 przełączale zestawy parametrów do elastyczego RoHS 2011/65/EU Automatycza idetyfikacja silika Opcjoale Iterfejsy dla 8 systemów magistrali polowej Wariaty ATEX do pracy w strefie 22-3D 16 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

17 WYCIĄG Z KATALOGU PRODUKTÓW SK 500E Precyzja połączoa z logiką POSICON i PLC POSICON Przetworice częstotliwości z wbudowaą fukcjoalością POSICON potrafią określać aktuale położeie apędu przez odpowiedie iterfejsy. Jako iterfejsy są dostępe wejścia ekodera przyrostowego (TTL / HTL) lub ekodery absolute przez iterfejs CANope (od SK 540E rówież ekoder si/cos, SSI, BISS, EDat 2.1 i Hiperface). Oprócz klasyczego pozycjoowaia od puktu do puktu (pozycjoowaie bezwzględe) POSICON zapewia pozycjoowaie względe lub addytywe osi ciągłych ( Motio Cotrol ), a poadto róże fukcje techologicze (stół obrotowy z optymalizacją drogi, praca sychroicza, latająca piła ). Dzięki miejscom pamiętaia położeia stadardowo zawartym w POSICON i takim fukcjom jak Teach i, Najazd a pukt referecyjy, Położeie Reset, Offset pozycji, Pozycjoowaie a podstawie pozostałego odcika i Rampa S przetworica częstotliwości może całkowicie samodzielie przeprowadzić regulację położeia. Zadaia zewętrzego układu sterowaia są ograiczoe tylko do impulsu startowego i przekazywaia pozycji docelowej (przez cyfrowe WE/WY lub a poziomie magistrali polowej). Przetworica częstotliwości przejmuje awet takie zadaia jak moitorowaie procesu pozycjoowaia i iformowaie o warukach eksploatacji. Zastosowaia Mechaizmy podoszeia / układice regałowe ze sterowaiem dokładych pozycji Mechaizmy jezde przeośików materiałów / żurawi portalowych z fukcją pracy sychroiczej wszystkich apędzaych osi Fukcje stołu obrotowego magazyów arzędzi w maszyach Latająca piła: Włączaie i rówoległe prowadzeie piły względem ruchomego obiektu PLC W większości przypadków sterowaie przetworicą częstotliwości odbywa się za pomocą adrzędego sterowika PLC. Zastosowaie zewętrzego sterowika PLC ozacza jedak dodatkową wymagaą powierzchię, koieczość istalacji i koszty istalacji, aby zapewić komuikację między PLC i urządzeiami (p. przetworicą częstotliwości). W wielu urządzeiach realizujących względie proste zadaia apędowe wymagae koszty są jedak zbyt duże. W takim przypadku moża zastosować przetworicę SK 540E/ SK 545E, której bazująca a AWL wbudowaa fukcjoalość PLC (oparta a IEC ) jest specjalie dostosowaa do zadań apędowych. W przypadku mocy obliczeiowej wyoszącej ok. 200 poleceń AWL a ms i łączej liczby poleceń w programie wyoszącej ok układ sterowaia może wykoać szereg zadań w środowisku przetworicy. Wejścia przetworicy lub iformacje apływające przez podłączoą magistralę polową moża moitorować, aalizować i przetwarzać a odpowiedie wartości zadae. Możliwa jest rówież wizualizacja staów urządzeia i wprowadzaie specjalych parametrów użytkowika za pomocą modułów opcjoalych (ParameterBox, oprogramowaie NORDCON). Zastosowaia Iteligete sterowaia programowe dla systemu przeośikowego z wykrywaiem i reakcją a zdarzeia powodowae przez obciążeie. Logicze fukcje sterowaia dla dźwigów towarowych. 17

18 FORMULARZ PROJEKTOWANIA APLIKACJI 1. Fukcje techologicze Regulacja Prędkość obrotowa Wymagaia dotyczące dokładości = Momet obrotowy Wymagaia dotyczące dokładości = Położeie Wymagaia dotyczące dokładości = Praca sychroicza Prędkość obrotowa Elektroicza przekładia i = Momet obrotowy Położeie Pozycjoowaie Bezwzględe Możliwość jazdy referecyjej tak / ie Względe Na podstawie pozostałego odcika Regulator PI: Fukcja PLC: 2. Środowisko sterowaia Przyłączeie magistrali: Czujiki: Wizualizacja: Obsługa lokala Przełączik Automatyczy/Lokaly Przełączik Do przodu/0/wstecz Określeie wartości zadaej Magistrala Wejścia cyfrowe 0 10 V 4 20 ma Kofiguracja WE/WY Wejścia cyfrowe Wejścia aalogowe Wyjścia cyfrowe Wyjścia aalogowe 3. Opis aplikacji / schemat 18 ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

19 FORMULARZ PROJEKTOWANIA APLIKACJI 4. Dae urządzeia Ciężar własy: kg Ciężar obciążeia: kg Przesuw/odciek: mm Czas przesuwu: s Czas przestoju: s Całkowity czas cyklu: s Maks. dopuszczale przyspieszeie: m/s 2 Maks. dopuszczale opóźieie: m/s 2 Dokładość zatrzymaia (+): Przełożeie odboczki: kgm 2 Bezwładość odboczki: Sprawość urządzeia: Położeie motażowe apędu: Siła poprzecza wałów apędowych: N Siła osiowa wałów apędowych: N Hamulec zatrzymujący: Nm 5. Dae apędu Silik asychroiczy Napęd bezpośredi Reduktor walcowy Silik sychroiczy Motoreduktor Reduktor walcowo-stożkowy Reduktor płaski Przekładia plaetara Iy z IEC/serwoadapterem Zredukoway luz Układ elektroiczy IP20 Układ elektroiczy IP55/IP66 Motaż a siliku Motaż a ściaie Długość kabla: mm Temperatura otoczeia silika Temperatura otoczeia Waruki otoczeia układu elektroiczego (stopień ochroy, woda, zaieczyszczeie, środki chemicze) 6. Potecjał Napędy a rok: 19

20 NORD Drivesystems Group Główa siedziba i cetrum techologicze w Bargteheide pod Hamburgiem Iowacyje rozwiązaia apędowe dla poad 100 gałęzi przemysłu Produkty mechaicze Reduktory płaskie, walcowe, walcowo-stożkowe i ślimakowe Produkty elektrycze Siliki IE2/IE3/IE4 Produkty elektroicze Scetralizowae i zdecetralizowae przetworice częstotliwości, rozrusziki silika z fukcją łagodego rozruchu 7 wiodących techologiczie zakładów produkcyjych dla wszystkich kompoetów apędowych Oddziały w 36 krajach a 5 kotyetach oferują lokale zaopatrzeie, cetra motażowe, wsparcie techicze i obsługę klietów. Poad 3100 pracowików a całym świecie tworzy rozwiązaia dostosowae do wymagań klietów. Cetrala: Nord Napędy sp. z o.o. ul. Krakowska Wieliczka, Polska Tel Faks Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group S4300 Nr art / 4514

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic.

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic. umer 1 marzec 2013 PowerFlex 525 Nowy przemieik częstotliwości str. 5 igus Prowadiki str. 8 kablowe i kable Crouzet Nowe programowale paele dotykowe str. 16 www.oemautomatic.pl PROFESJONALNE KOMPONENTY

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny

Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny Rexroth EcoDrive Iteligete rozwi¹zaie serwoapêdu Uiwersaly, komplety i ekoomiczy 2 Rexroth EcoDrive - iteligete rozwi¹zaie dla ekoomiczej automatyzacji. EcoDrive to iewielkich rozmiarów wszechstroy system

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

G1035. www.nord.com/locator. Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI i SMI NORD DRIVESYSTEMS GROUP. Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

G1035. www.nord.com/locator. Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI i SMI NORD DRIVESYSTEMS GROUP. Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD DRIVESYSTEMS GROUP PL G103 REDUKTORY ŚLIMAKOWE UNIVERSAL SI i SMI Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL NORD Napedy sp. z o.o. ul. Krakowska 8, 32-020 Wieliczka, Poland Phone +48-122889900,

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym Kompleksowe rozwiązaia wejść i wjazdów w hadlu detaliczym ASSA ABLOY Etrace Systems MDF-ELIZA 310113 Retail - NEW Jua 2013-04-05 3.idd 1 17/03/15 09:13 Nasi klieci oczekują atrakcyjego sklepu, dobrej obsługi

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Chłodziarki i zamrażarki

Chłodziarki i zamrażarki Grupa Liebherr Szeroki asortyet Grupa Liebherr jest jedy z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaie także w iych dziedziach. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD DRIVESYSTEMS DRIVESYSTEMS. Inteligentne rozwiązania napędowe od 1965 roku

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD DRIVESYSTEMS DRIVESYSTEMS. Inteligentne rozwiązania napędowe od 1965 roku Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD NORD Wspólnie wprawimy wszystko w ruch Najlepsze perspektywy Jako przedsiębiorstwo rodzinne planujemy długoterminowo i na skalę międzynarodową: Obszerna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

ABB. ABB Sp. z o.o. ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Tel.: 022 220 20 00 Fax.: 022 220 20 31. www.abb.pl

ABB. ABB Sp. z o.o. ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Tel.: 022 220 20 00 Fax.: 022 220 20 31. www.abb.pl Sp. z o.o. ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Tel.: 022 220 20 00 Fax.: 022 220 20 31 www.abb.pl to nowatorski koncern wyznaczający trendy w branży energetyki i automatyki, działający na rzecz zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Nowości 2014 Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Czy chcesz dowiedzieć się, jak ważka BionicOpter wygląda od środka? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości!

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych O TEJ BROSZURZE Niniejsza broszura opisuje działanie i możliwości zastosowań elektrycznych napędów ustawczych, sterowników napędów ustawczych

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS5000. 3 2.

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo