(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 ( ) H04L 12/26 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: UKŁAD POMIAROWY I SPOSÓB WYKONYWANIA POMIARÓW JAKOŚCI USŁUG SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/21 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/05 (73) Uprawniony z patentu: SwissQual License AG, Zuchwil, CH (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PERO JURIC, Langendorf, CH HANSPETER BOBST, Oensingen, CH (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Józef Własienko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 53/59P31784PL00 2 OPIS [0001] Wynalazek dotyczy układu pomiarowego i sposobu wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, a w szczególności sieci mobilnej. Dane, w szczególności dane multimedialne, takie jak wiadomości głosowe i wideo, Internet, dane wideo i dane audio, mogą być przesłane przez sieć telekomunikacyjną do użytkownika końcowego (zwanego również abonentem), który może być także tak zwaną przystawką set-top box, która łączy się z siecią telekomunikacyjną przez urządzenie końcowe, takie jak telefon komórkowy, komputer typu laptop, komputer stacjonarny, netbook, osobisty asystent cyfrowy (PDA) lub podobne urządzenia. [0002] Dostawcy usług sieci telekomunikacyjnej muszą monitorować wydajność i jakość zapewnianych usług, a także usług sieci telekomunikacyjnej w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, tj. w najbardziej końcowym punkcie kanału komunikacyjnego, w celu właściwego wykrycia i rozwiązania kwestii jakości usług zanim problemy te zaczną wpływać na użytkowników końcowych oraz w celu oceny akceptowalności użytkownika końcowego. [0003] Podstawowe pomiary oceniania jakości sieci, takie jak pomiary przepustowości informacyjnej nie zależą od postrzegania użytkownika końcowego. Jednakże, wyłącznie użytkownik końcowy posiada kompetencje do wydawania opinii w sprawie jakości sieci telekomunikacyjnej i dostarczanych usług sieciowych z uwagi na fakt, że wynika to z jego subiektywnego postrzegania i doświadczeń. Ponieważ jakość sieci telekomunikacyjnej i dostarczane usługi są oceniane przez użytkowników końcowych, może to być wyłącznie wartość subiektywna. Stwierdzenia dotyczące jakości będą się różnić między jednym użytkownikiem końcowym i drugim użytkownikiem końcowym, ze względu na różnice w ostrości postrzegania i preferencji. Jeżeli występuje wystarczająco duża liczba

3 53/59P31784PL00 3 dostępnych stwierdzeń użytkownika końcowego dotyczących jakości, to wtedy taka liczba stwierdzeń użytkownika końcowego dotyczących jakości może zostać odpowiednio oszacowana, w szczególności metodami statystycznymi, aby podać wyniki, które mają związek z dostawcą sieci. Wynik oszacowania wystarczająco dużej liczby stwierdzeń użytkownika końcowego dotyczących jakości jest również zwany jako postrzegana jakość (Quality of Experience - QoE), która jest określona jako ogólna dopuszczalność usługi lub aplikacji z subiektywnego punktu widzenia użytkowników końcowych. Na ogólną dopuszczalność mogą wpływać oczekiwania użytkownika i kontekst. Postrzegana jakość obejmuje wyniki całkowitego systemu między punktami końcowymi z uwzględnieniem klienta, terminala, urządzeń końcowych, sieci, infrastruktury usługowej z serwerami, itd. Określenie postrzeganej jakości jest zwykle oparte na określeniu odpowiednich parametrów jakości usługi (QoS) i może często być szacowane z wykorzystaniem modeli obiektywnych. [0004] Figura 1 schematycznie przedstawia określanie postrzeganej jakości QoE na podstawie parametrów jakości usługi QoS oraz na podstawie czynników ludzkich HC znanych z Rekomendacji ITU-T G.1080 Sektora Standaryzacji Telekomunikacji (ITU-T). Jakość Usługi QoS jest oparta na kilku czynnikach, takich jak czynniki usługowe SF, czynniki transportowe TF oraz czynniki aplikacji AF, które mogą zostać obiektywnie określone przez pomiary, i które mogą mieć wpływ na postrzeganą jakość QoE. W szczególności, tych kilka czynników obejmuje, na przykład, przepływność bitowa kodowania, utrata pakietów, opóźnienie sieci, dostępność usług, itd. Czynniki ludzkie HC, które mają wpływ na postrzeganą jakość QoE obejmują, między innymi, emocje / czynniki emocjonalne Emo, rozliczenie usługi SB (tj. koszty dla użytkownika końcowego) oraz doświadczenie użytkownika końcowego Exp.

4 53/59P31784PL00 4 [0005] Mechanizmy zapewniania jakości usług QoS mogą zostać wdrożone na różnych poziomach. Na przykład, na poziomie sieci telekomunikacyjnej zapewnianie odpowiedniej jakości usług obejmuje dostarczenie mechanizmów zarządzania ruchem, takich jak buforowanie i szeregowanie, które są stosowane w celu zróżnicowania między danymi ruchu przypisanymi do różnych aplikacji. Czynniki ludzkie są zazwyczaj połączone w tak zwany MOS (wynik opinii średniej), który jest określony jako pomiar liczbowy jakości postrzeganej sieci/usługi, przy czym pomiar liczbowy tworzony jest przez uśrednianie wyników zestawu standardowych subiektywnych testów, gdzie wielu użytkowników końcowych ocenia jakość usług testowych prowadzonych w sieci telekomunikacyjnej poddawanej sprawdzeniu. Czynniki MOS postrzeganej jakości QoE oraz czynniki QoS są zwykle skorelowane. Zależności między czynnikami postrzeganej jakości QoE i jakości QoS jest zazwyczaj szacowana empirycznie. Obliczenia MOS (takie jak MOS wideo lub MOS głosu) są głównie wykorzystywane do testów przesyłania strumieniowego. [0006] W związku z tym, że testy subiektywne, w których użytkownicy końcowi oceniają jakość wielu usług testowych, są zazwyczaj dość kosztowne, takie testy subiektywne są dzisiaj niemalże wyłącznie zastępowane przez obiektywne, instrumentalne metody, które są powtarzalne pod tym względem, że dają taki sam wynik dla takiej samej jakości usług. Wyniki tych metod okazały się być wystarczająco skorelowane z wynikami testów subiektywnych. Takie obiektywne, instrumentalne metody i ich odpowiednie układy pomiarowe mogą zostać wykorzystane niezależnie od pory dnia, położenia geograficznego oraz właściwości kulturowych regionu. Metody instrumentalne są zwykle wdrażane jako programy komputerowe, a także mogą zostać zastosowane w różny sposób jako narzędzia pomiaru jakości usług. [0007] Współcześnie istnieje kilka podejść do pomiaru jakości usług sieci mobilnej. W obecnie najbardziej powszechnym

5 53/59P31784PL00 5 podejściu układ pomiarowy znajduje się wewnątrz prowadzonego pojazdu, tj. wymagany jest co najmniej jeden układ pomiarowy, jeden pojazd i jeden kierowca. Układ pomiarowy realizuje pewne scenariusze testowe jak na przykład rozmowy testowe głosowe lub wideo w celu dokonania oceny jakości treści lub pobierania plików w celu sprawdzenia poziomu przepustowości informacyjnej kanału komunikacyjnego danych. Takie podejście jest również nazywane testem z obsługą jazdy. Z uwagi na koszty związane z pojazdem i kierowcą, sposób ten jest kosztowny. Ponadto, obszar zasięgu jest ograniczony i zależy od liczby pojazdów. Jeden pojazd pomiarowy może zazwyczaj obejmować około 1 milion użytkowników końcowych. [0008] W innym znanym podejściu, autonomiczne oraz zdalnie sterowane układy pomiarowe testu bezobsługowej jazdy w postaci skrzynek pomiarowych są umieszczane w publicznych środkach komunikacji, takich jak taxi, autobusy lub pociągi. Układy pomiarowe są monitorowane i sterowane przez centralną stację kontrolną. Układ pomiarowy może również zostać zapewniony przez telefon inteligentny o standardzie przemysłowym, na którym, w szczególności została zainstalowana aplikacja "QualiPoc", która została dostarczona przez SwissQual i która obsługuje testowanie jakości usługi, a także zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat kluczowych wskaźników wydajności dla sieci i jakości usług. Telefony inteligentne z aplikacją "QualiPoc" mogą również być wykorzystywane na motocyklach często wykorzystywanych przez usługi kurierskie w miastach posiadających duży ruch drogowy i na wąskich ulicach. W porównaniu do testu z obsługą jazdy, dostawca sieci, przy wykorzystaniu testu bezobsługowej jazdy, oszczędza na kosztach związanych z pojazdem i kierowcą. Osiągalny obszar zasięgu jest większy w związku z tym, że w tej samej cenie może zostać zastosowana większa liczba układów pomiarowych niż przy teście z obsługą jazdy. Jednakże, koszty wciąż pozostają dość wysokie z uwagi na wysokie wymagania pod

6 53/59P31784PL00 6 względem niezawodności i liczby wymaganych układów pomiarowych. [0009] W innym znanym podejściu zwanym biernym monitoringiem, mała aplikacja pomiarowa jest instalowana na urządzeniu końcowym (zwanym również terminalem końcowym), takim jak telefon mobilny, telefon stacjonarny, komputer lub przystawka set-top box w celu odbierania telewizji cyfrowej przez użytkownika końcowego. Aplikacja zazwyczaj działa w tle i zapisuje proste wyniki pomiarów. Pomimo że takie podejście jest opłacalne, nie jest ono jednak proste do zrealizowania, ponieważ oferuje tylko ograniczone możliwości testowania (z uwagi na jego bierność). Ponadto, większość użytkowników końcowych nie uznaje poddawania ich monitorowaniu i chce zachować prywatność. Ograniczone możliwości testowania są głównie związane z ograniczonymi zasobami sprzętowymi urządzenia końcowego, a także związane są również z faktem, że aplikacja musi być niezauważalna, jak to tylko możliwe, dla użytkownika końcowego (aplikacja "QualiPoc" SwissQual może działać w trybie przyjaznym dla użytkownika w celu instalacji na telefonie inteligentnym użytkownika końcowego). Na przykład, aby dokonać pomiaru przepustowości danych dla sieci telekomunikacyjnej, wymagane są pomiary plików o określonych rozmiarach, które muszą być przesłane zgodnie z określonym protokołem takim jak FTP (File Transfer Protocol), UDP (User Datagram Protocol, zwany również jako Universal Datagram Protocol) lub HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Przepustowość informacyjna jest zazwyczaj obliczana przez podzielenie rozmiaru przesyłanego pliku przez okres czasu potrzebny do jego przesłania. Zwykłe przeglądanie internetu zazwyczaj również musi zostać sprawdzone, ale jest ono same zwykle niewystarczające dla wyciągnięcia odpowiednich wniosków związanych z jakością sieci i usług. Podejścia biernego monitorowania są, na przykład, zapewniane przez produkty Menedżer Doświadczeń, Analizator Urządzenia oraz

7 53/59P31784PL00 7 Analizator Usługi firmy Carrier IQ (http://www.carrieriq.com) oraz przez rozwiązania P3 (http://www.p3-group.com/communications/en/products/insight_ devicebased_ quality_solution.html). [0010] Idealne podejście testowania jakości sieci i usług wykorzystuje aplikację pomiarową (w skrócie: aplikację), która może zostać zainstalowana na wszystkich możliwych urządzeniach końcowych/terminalach użytkownika końcowego, takich jak telefony mobilne, telefony stacjonarne, telefony IP (http://en.wikipedia.org/wiki/ip_phone), komputery, przystawki set-top box oraz podobne urządzenia. Korzystając z takiej aplikacji użytkownicy końcowi powinni następnie okresowo wykonywać pewne testy (tj. aktywne testy) oraz przesyłać wyniki testów do dostawcy sieci. Aktywne testowanie korzysta z kanałów dedykowanych dla pomiarów, na przykład, przez wybieranie numeru i wykonywanie połączenia, tj. przez ustawianie kanału dla pomiaru. Największym problemem w tym podejściu jest jednak zmotywowanie użytkownika końcowego do wykonania testów, ponieważ każdy test będzie ostatecznie kosztował go czas i pieniądze. Mimo że zasadniczo jest to możliwe, aby skompensować takie wykonywanie testu, na przykład, przez umieszczenie wykazu powiązanych kosztów na rachunku miesięcznym i dokonanie odpowiedniego zwrotu, takie włączanie kosztów wykonywania testu do systemu rachunków może okazać się bardzo skomplikowane, czasochłonne, odmienne dla każdego dostawcy sieci, a zatem dość nieelastyczne. Ponadto, jeżeli operator chce sprawdzić konkurujące sieci jednocześnie w tak zwanym scenariuszu testu wzorcowego, staje się to zwykle dość skomplikowane, aby dokonać kompensacji kosztów użytkowników końcowych ze strony różnych dostawców sieci. [0011] Ze zgłoszenia patentowego nr US 2005/ A1 znane jest urządzenie i sposób oceny postrzeganej jakości (QoE) dla sieci komunikacji bezprzewodowej, które mogą być wykorzystywane w połączeniu z aplikacjami przesyłania

8 53/59P31784PL00 8 strumieniowego mediów. Metryki jakości QoE są negocjowane między klientem usługi przesyłania strumieniowego z komutacją pakietów (PSS) i serwerem PSS. Moduł serwera QoE serwera PSS określa ilościowo wpływ kilku czynników takich jak warunki sieci i właściwości klienta na przekazywane media za pomocą gromadzenia informacji zwrotnej od klienta PSS. Klient PSS dokonuje pomiaru metryk w warstwie transportowej. [0012] Z dokumentu "Ookla Net Metrics - Speed Test Documentation - Speed Test Usage", strony 1-2 (http://webarchive.org/web/ /speedtest.ookl a.com/docs/usage.html, XP ) znane jest testowanie szybkości dla sprawdzenia szybkości Internetu. Zapewniony jest odnośnik internetowy do Adobe Flash. Może być wykonany test pobierania przez pobranie pliku binarnego z serwera sieci WWW do klienta Flash. Mierzona jest przepustowość informacyjna. Wyniki testu są przesłane do systemu raportującego Ookla API. [0013] Artykuł "QoS analysis of video streaming service in live cellular networks" autorstwa Diaz, A. et al. w Computer Communications, vol. 33, no. 3, Elsevier Science, Amsterdam, Holandia, opublikowany 2 października 2009 r. (XP ) odnosi się do analizy przesyłania strumieniowego wideo, w której telefony inteligentne są wykorzystywane jako urządzenia pomiarowe w sposób, który umożliwia im wychwycenie doświadczeń klientów. [0014] W międzynarodowym zgłoszeniu patentowym nr WO 2005/ A1 przedstawiono architekturę i sposób monitorowania jakości usługi w sieci telekomunikacyjnej. Zapewniony jest także zestaw terminali ze środkami pomiarowymi. Środki pomiarowe sprzęgają się z procesami zarządzania sesjami aplikacji sieci i z procesami pomiaru warunków działania sieci. Zapewniony został podsystem zarządzania gromadzeniem danych pomiarowych. [0015] Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zapewnienie układu pomiarowego i sposobu wykonywania pomiarów jakości

9 53/59P31784PL00 9 usług sieci telekomunikacyjnej, dzięki którym aktywne testowanie sieci telekomunikacyjnej może zostać łatwo i opłacalnie wykonane przez jej użytkowników końcowych. Kolejnym przedmiotem wynalazku jest zapewnienie układu pomiarowego i sposobu wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, dzięki którym jej użytkownicy końcowi są zmotywowani do wykonywania zadań, które stanowią aktywne testy w celu sprawdzania rozpatrywanej jakości usług sieci telekomunikacyjnej. [0016] W celu wdrożenia tych i jeszcze innych celów niniejszego wynalazku, które staną się bardziej wyraźne wraz z przebiegiem opisu, zapewniony jest układ pomiarowy do wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, przy czym układ pomiarowy zawiera aplikację, serwer treści z danymi, w szczególności danymi multimedialnymi, przy czym dane są dostarczane przez publiczny serwer danych za opłatą, a także serwer oszacowania do wykonywania oszacowania wyników pomiarów, aby określić jakość sieci telekomunikacyjnej. Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, że użytkownik końcowy może zalogować się na serwerze treści za pomocą aplikacji, przy czym aplikacja ta wykonuje pomiary podczas pobierania i/lub przesyłania strumieniowego danych z serwera treści, oraz aplikacja ta przesyła wyniki pomiarów do serwera oszacowania. Serwer treści jest korzystnie zaprojektowany i/lub skonfigurowany w taki sposób, że dane mogą zostać pobierane i/lub przesyłane strumieniowo z niego bez opłat za pomocą aplikacji. [0017] Sposób wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z niniejszym wynalazkiem, obejmuje etapy sprawdzania użytkownika końcowego, który posiada urządzenie końcowe, z aplikacją do logowania się na serwerze treści, z którego dane, w szczególności dane multimedialne, mogą być pobierane i/lub przesyłane strumieniowo, wykonywanie pomiarów jakości usług za pomocą aplikacji podczas pobierania

10 53/59P31784PL00 10 i/lub przesyłania strumieniowego danych z serwera treści, a także przesyłanie w ten sposób uzyskanych wyników pomiarów za pomocą aplikacji do serwera oszacowania w celu oszacowania wyników pomiarów, aby określić jakość sieci telekomunikacyjnej. Jak wspomniano powyżej, dane znajdujące się na serwerze treści zostały zakupione z publicznego serwera danych. [0018] Danymi znajdującymi się na serwerze treści (również zwanymi treścią ) są, na przykład, pliki audio, pliki wideo, e-booki, programy telewizyjne, obrazy cyfrowe, dane pochodzące z kamery internetowej, przewodniki EPG (elektroniczne programy przewodnikowe), telegazeta, itd. Serwerem treści może być, na przykład, portal internetowy/portal sieciowy, serwer przesyłania strumieniowego wideo, serwer telewizyjny i/lub dowolny inny serwer, z którego taki rodzaj danych/treści może zostać pobrany i/lub przesłany strumieniowo, za które użytkownik końcowy normalnie byłby gotowy zapłacić (takie jak pliki muzyczne, pliki wideo, informacje lub podobne). W tym przypadku, pobieranie obejmuje pobieranie na żądanie, a przesyłanie strumieniowe obejmuje albo emisję telewizyjną albo usługę VoD (wideo na żądanie). Przy przesyłaniu strumieniowym rzeczywiste dane pozostają na serwerze treści, tj. na urządzeniu końcowym nie jest pozyskiwana żadna kopia danych tak jak jest to w przypadku pobierania. Jeżeli serwer treści został, na przykład, skonfigurowany jako serwer telewizyjny, to wtedy pewne programy telewizyjne mogą, na przykład, być nadawane przez niego bez konieczności uiszczania opłat podczas niektórych okresów czasu w ciągu dnia, przy czym operator układu pomiarowego posiada z kolei zakupione programy telewizyjne, które są emitowane podczas tych okresów czasu z publicznego serwera telewizji. [0019] Użytkownik końcowy jest korzystnie wyposażony w nieodpłatną aplikację. Aplikacja jest korzystnie realizowana przez oprogramowanie, które użytkownik końcowy może pobrać za

11 53/59P31784PL00 11 darmo w szczególności z sieci, na przykład z Ovi Store firmy Nokia lub App Store firmy Apple Inc., a także może zainstalować na swoim urządzeniu końcowym. Jeżeli urządzenie końcowe nie posiada wystarczającej pamięci i/lub mocy przetwarzania dla instalacji aplikacji i/lub uruchomienia aplikacji, to aplikacja jest korzystnie dzielona w taki sposób, że część aplikacji pozostaje i działa na serwerze treści, a pozostała część aplikacji jest zainstalowana na urządzeniu końcowym użytkownika końcowego. Na przykład, jakość przesyłania strumieniowego wideo i/lub audio jest zwykle sprawdzana za pomocą tak zwanych modeli obiektywnych, które umożliwiają przewidywanie subiektywnych opinii użytkowników końcowych o jakości. Te modele obiektywne tworzą następnie część aplikacji i mogą wymagać wiele procesorów i/lub zasobów pamięci. W takiej sytuacji, modele obiektywne są korzystnie dzielone na dwie części, przy czym jedna część działa na urządzeniu końcowym jako część aplikacji, a druga część działa na serwerach treści (jako część aplikacji bez możliwości pobrania). Pierwsza część następnie wyodrębnia, na przykład, cechy sygnału z pobranych strumieni, które są niezbędne dla dalszego przetwarzania na serwerze treści działającym jako serwer oszacowania. Taki sam zestaw cech sygnału jest w tym przypadku wyodrębniany z sygnału źródłowego (tzn. oryginalnej treści) znajdującego się już na serwerze treści. [0020] Za pomocą aplikacji użytkownik końcowy może zalogować się na serwerze treści i przesyłać strumieniowo dane, które go interesują i/lub pobierać dane, które go interesują na jego urządzenie końcowe, takie jak jego telefon mobilny, netbook itd. Aplikacja zainstalowana na jego urządzeniu końcowym wykonuje pomiary, które dotyczą jakości usługi sieci telekomunikacyjnej, subskrybcji której użytkownik końcowy dokonał podczas korzystania z danych/treści, to jest podczas podobierania lub przesyłania strumieniowego. Aplikacja następnie przesyła wyniki tych pomiarów do serwera oszacowania

12 53/59P31784PL00 12 w celu oszacowania w odniesieniu do jakości usługi. Korzystnie, serwer oszacowania został wyposażony przez serwer treści lub stanowi jego część, co sprawia, że wymaganych jest mniej komponentów. [0021] Zatem, użytkownik końcowy uzyskuje rekompensatę w postaci nieodpłatnych, ale legalnie pozyskanych danych/treści, które go interesują, za wykorzystywanie jego urządzenia końcowego do wykonywania pomiarów jakości usług oraz za udostępnianie wyników pomiarów dla operatora układu pomiarowego, który następnie może albo korzystać samemu z wyników pomiarów, na przykład, w celu optymalizacji sieci albo odsprzedać wyniki pomiarów dostawcy usług, takiemu jak firma telekomunikacyjna. Rekompensata w postaci nieodpłatnych danych/treści, stanowi zachętę dla użytkownika końcowego do udziału w wykonywaniu pomiarów jakości usług za pomocą swojego urządzenia końcowego. Operator układu pomiarowego samodzielnie uiszcza wymagane opłaty za dane znajdujące się na serwerze treści do publicznego serwera danych, z którego zostały pozyskane dane. Opłata za dane może zostać uiszczona automatycznie (na przykład, przez dostawcę publicznego serwera danych posiadającego przyznany dostęp do karty kredytowej operatora) i/lub regularnie, na przykład, miesięcznie. Operator układu pomiarowego może, na przykład, zakupić tysiąc razy każdą piosenkę z dziesięciu najlepszych z list przebojów muzycznych, tak, że może ona zostać pobrana lub przesłana strumieniowo tysiąc razy z serwera treści. [0022] Korzystnie, użytkownik końcowy jest informowany przez aplikację i/lub serwer treści, że dane na serwerze treści są za darmo do pobrania i/lub przesłania strumieniowego wyłącznie pod warunkiem, że wyrazi on zgodę na przeprowadzanie pomiarów podczas wykonywania przez niego pobierania/przesyłania strumieniowego wraz z wysyłaniem wyników pomiarów do serwera oszacowania zanim użytkownik końcowy faktycznie rozpocznie

13 53/59P31784PL00 13 pobieranie lub przesyłanie strumieniowe danych z serwera treści. [0023] Gdy operator układu pomiarowego zasadniczo określa, które dane powinny znaleźć się na serwerze treści, posiada on pełną kontrolę nad tymi danymi, na podstawie których przeprowadzane są pomiary jakości usługi. Stanowi to przewagę nad biernym testowaniem. Dane na serwerze treści zostały korzystnie zmienione na przedziały okresowe, na przykład, każdego dnia w celu zmotywowania użytkownika końcowego do częstego być może nawet okresowego logowania się na serwerze treści i pobierania/przesyłania strumieniowego nowych danych, tak, aby można było wykonać większą liczbę pomiarów. Na przykład, każdego dnia mogą zostać zapewnione na serwerze treści, odpowiednio, pobieranie dnia lub wideoklipy dnia, które są dostępne tylko jednego dnia. Użytkownik końcowy może być informowany o tym za pomocą dedykowanego lub rozgłaszanego powiadomienia w postaci komunikatu MMS (usługa komunikatu multimedialnego), komunikatu SMS (Usługa krótkiego komunikatu), wiadomości lub podobnych powiadomień wysłanych w szczególności przez serwer treści do urządzenie końcowego użytkownika końcowego. Powiadomieniem może być, na przykład, Nowa treść jest publicznie dostępna do pobrania lub podobne. Jeżeli kilku użytkowników końcowych regularnie loguje się na serwerze treści, aby szukać interesujących danych i pobierać/przesyłać strumieniowo takie interesujące dane, to możliwe będzie wytworzenie i oszacowanie większej ilości wyników pomiarów. [0024] Przez urozmaicanie atrakcyjności danych znajdujących się na serwerze treści dla użytkowników końcowych, liczba wykonywanych pomiarów może być w dodatkowo kontrolowana. To znaczy, jeżeli dane znajdujące się na serwerze treści są atrakcyjne dla użytkowników końcowych, to nastąpi więcej pobrań/przesyłania strumieniowego danych, a tym samym możliwe będzie wykonanie większej liczby pomiarów za pomocą aplikacji.

14 53/59P31784PL00 14 Z drugiej strony, jeżeli dane znajdujące się na serwerze treści są mniej atrakcyjne dla użytkowników końcowych, to wtedy nastąpi mniej pobrań/przesyłania strumieniowego, i będzie można wykonać mniejszą liczbę pomiarów. Jeżeli, na przykład, została właśnie zakończona modyfikacja rozpatrywanej sieci telekomunikacyjnej, pożądane może być wykonanie większej liczby pomiarów, to jest dane o dużej atrakcyjności powinny zostać zapewnione przez serwer treści. Dane o dużej atrakcyjności mogą, na przykład, stanowić dziesięć największych przebojów z list przebojów muzycznych, dziesięć najlepszych klipów wideo, aktualne informacje takie jak codzienne wiadomości, lub podobne. Regionalne kontrolowanie liczby wykonywanych pomiarów może zostać osiągnięte poprzez posiadanie odpowiednich danych cieszących się regionalnym zainteresowaniem, takich jak przeboje muzyczne lokalnych artystów, znajdujących się na serwerze treści. [0025] Pobieranie danych z serwera treści prowadzi do wykonania jednakowej kopii danych na urządzeniu końcowym użytkownika końcowego. Pobieranie danych może być wykonywane zgodnie z protokołem FTP lub HTTP, i z tego powodu jest zabezpieczone przed utratą danych. Podczas pobierania danych z serwera treści do urządzenia końcowego użytkownika końcowego, wykonywane są takie pomiary, które korzystnie obejmują pomiary takich parametrów jak przepustowość informacyjna (w szczególności przejściowa, jak również średnia przepustowość informacyjna), czas pobierania, dane śledzące protokół IP (protokół internetowy), dane śledzące częstotliwość RF (częstotliwość radiowa), pozycja GPS (System Globalnego Pozycjonowania) urządzenia końcowego, system operacyjny stosowany przez urządzenie końcowe, rodzaj urządzenia końcowego (zwanego również terminalem użytkownika końcowego), wersja programu zainstalowana na urządzeniu końcowym, identyfikator (ID) operatora, lista aplikacji działających jednocześnie, itp. Zmierzone parametry są korzystnie

15 53/59P31784PL00 15 gromadzone i przechowywane w pliku danych jako wyniki pomiarów, a także są przesyłane do serwera oszacowania przez aplikację. Przesyłanie wyników pomiarów korzystnie następuje przed zakończeniem pobierania danych z serwera treści, tj. zanim aplikacja zarejestruje, że pobieranie zostało zakończone. Serwer oszacowania, który korzystnie jest zapewniony przez serwer treści, może porównywać wyniki pomiarów z oryginalnymi danymi, które znajdują się na serwerze treści. [0026] Podczas przesyłania wyników pomiarów, dalsze pomiary jakości usług są wykonywane za pomocą aplikacji, na przykład, testy przepustowości informacyjnej w kierunku łącza uplink (UP-link), przy czym wyniki tych dalszych pomiarów są następnie również przesyłane do serwera oszacowania przez aplikację, przy czym aplikacja została odpowiednio zaprojektowana. [0027] Przesłanie strumieniowe danych z serwera treści może zostać przeprowadzane zgodnie z protokołem UDP lub RTSP/RTP (Real Time Streaming Protocol/Real-time Transport Protocol), które zapewniają tylko niezabezpieczony transfer danych, to znaczy mogą wystąpić błędy transmisji. Podczas przesyłania strumieniowego danych, które zostały zapewnione przez serwer treści, odebrane dane (na przykład, strumień wideo) są mierzone, a kopia danych przesłanych strumieniowo jest korzystnie rejestrowana przez aplikację znajdującą się na urządzeniu końcowym oraz po zakończeniu przesyłania strumieniowego jest przesyłana do serwera oszacowania. Zamiast kopii danych przesłanych strumieniowo, może również zostać zarejestrowany przez aplikację zredukowany zestaw cech sygnału danych przesłanych strumieniowo, a po zakończeniu może zostać przesłany do serwera oszacowania, przy czym przyczyną jest ograniczona szerokość pasma w kierunku łącza UP-link, która jest przeważnie asymetryczna w porównaniu do łącza downlink. Serwer oszacowania może zatem porównać kopię odebranych danych

16 53/59P31784PL00 16 przesłanych strumieniowo z oryginalnym strumieniem danych znajdującym się na serwerze treści w celu wykrycia błędów przekazu, które są wyznacznikiem jakości sieci. Serwer oszacowania korzystnie jest zapewniony przez serwer treści. Ponadto, co najmniej kilka parametrów wspomnianych w przedostatnim akapicie opisującym pobieranie danych może zostać zmierzonych podczas przesyłania strumieniowego oraz przesłanych przez aplikację do serwera oszacowania. [0028] Dane przesłane strumieniowo są korzystnie kompresowane, na przykład, do jednej setnej ich oryginalnego rozmiaru, przez aplikację podczas przesyłania strumieniowego, ponieważ łącze uplink z urządzenia końcowego do serwera oszacowania/treści często ma mniejszą szerokość pasma niż łącze downlink z serwera treści do urządzenia końcowego (asymetryczne pojemności łącza). Aplikacja jest odpowiednio zaprojektowana. Skompresowana kopia danych przesłanych strumieniowo zapewnia dane odniesienia w celu porównania z oryginalnym strumieniem danych. Model pełnego odniesienia jest zatem emulowany. [0029] Jeżeli dane przesłane strumieniowo są kopiowane przez aplikację, to odpowiada to kompresji bezstratnej, co pozwala na odtworzenie dokładych oryginalnych danych ze skompresowanych/skopiowanych danych. Aby zapewnić kompresję bezstratną, mogą zostać zastosowane algorytmy kodowania ZIP, LZW (Lempel-Ziv-Welch) lub algorytm kodowania Huffman. Jeżeli dane przesyłane strumieniowo są kompresowane stratnie, tj. jeżeli następuje utrata danych podczas kompresji, to przybliżenie oryginalnych danych może zostać uzyskane podczas odtworzenia z danych skompresowanych. Kompresja stratna może w szczególności zostać wykorzystana, jeżeli wyłącznym celem wykonania pomiarów jakości usług jest oszacowanie metryk jakości, tak, że nie występuje konieczność ponownego odtwarzania treści/danych znajdujących się na serwerze oszacowania. Przykładem kompresji stratnej jest wyodrębnienie

17 53/59P31784PL00 17 cech sygnału danych przesłanych strumieniowo, które są istotne dla oszacowania jakości treści/danych, kiedy są porównywane z oryginalnym zestawem sygnału odniesienia/cech sygnału odniesienia. [0030] Podczas przesyłania skompresowanej kopii danych przesłanych strumieniowo oraz wyników pomiarów, dalsze pomiary jakości usług są korzystnie wykonywane przez aplikację, przy czym wyniki tych dalszych pomiarów są następnie również przesyłane do serwera oszacowania przez aplikację, przy czym aplikacja jest odpowiednio zaprojektowana. [0031] Dalsze korzystne cechy i zastosowania wynalazku można znaleźć w zastrzeżeniach zależnych, jak również w poniższym opisie rysunków ilustrujących wynalazek. Na rysunkach, te same oznaczenia odsyłające wskazują te same lub podobne części na kilku figurach, na których: Fig. 1 schematycznie przedstawia wyznaczenie jakości doświadczeń, Fig. 2 schematycznie przedstawia układ pomiarowy według niniejszego wynalazku, a Fig. 3 przedstawia sieć działań sposobu według niniejszego wynalazku. [0032] Figura 1 została opisana w części wstępnej niniejszego opisu i należy się do niej odnieść. [0033] Figura 2 przedstawia układ pomiarowy 1 według wynalazku. Układ pomiarowy 1 obejmuje serwer 2 treści oraz aplikację 3, która w szczególności ma postać oprogramowania. Za pomocą aplikacji 3, dane mogą być nieodpłatnie pobierane i/lub przesyłane strumieniowo z serwera 2 treści. Do serwera 2 treści zostały dostarczone dane przez publiczny serwer 4 danych publicznych za opłatą, tj. dane serwera 2 treści zostały zakupione z publicznego serwera 4 danych. [0034] Aplikacja 3 jest oferowana nieodpłatnie dla użytkownika końcowego, na przykład, przez serwer 2 treści i/lub dostępną stronę internetową w celu jej instalacji na

18 53/59P31784PL00 18 jego urządzeniu końcowym 5, takim jak, na przykład, telefon mobilny (jak przedstawiono na figurze 1) lub netbook, to znaczy, że użytkownik końcowy może nieodpłatnie pobierać aplikację 3. Jeżeli moc obliczeniowa i/lub pamięć urządzenia końcowego 5 nie są wystarczające dla instalacji całej aplikacji 3 na urządzeniu końcowym 5, to wtedy korzystnie instalowane są tylko niezbędne części aplikacji 3 na urządzeniu końcowym 5, przy czym pozostająca część aplikacji 3 jest w sposób wykonywalny instalowana na serwerze 2 treści. [0035] Za pomocą aplikacji 3 użytkownik końcowy może zalogować się na serwerze 2 treści z wykorzystaniem swojego urządzenia końcowego 5 i pobierać i/lub przesyłać strumieniowo dane zapewnione przez serwer 2 treści za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 6, której jest abonentem. Podczas pobierania i/lub przesyłania strumieniowego danych, aplikacja 3 wykonuje pomiary jakości usług. Wyniki pomiarów są następnie wysyłane przez aplikację 3 do serwera 7 oszacowania, który jest korzystnie zapewniany przez serwer 2 treści, tj. serwer 2 treści korzystnie analizuje i oszacowuje wyniki pomiarów oprócz dostarczania danych. [0036] Figura 3 przedstawia sieć działań sposobu według wynalazku. W pierwszym etapie 10, użytkownikowi końcowemu oferowana jest aplikacja 3, którą może on pobierać nieodpłatnie, na przykład, z serwera 2 treści i/lub ze strony internetowej, a także którą może on zainstalować albo całkowicie albo jak opisano powyżej częściowo na swoim urządzeniu końcowym. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji 3 przez użytkownika końcowego na swoim urządzeniu końcowym, może on zalogować się na serwerze 2 treści za pomocą tej aplikacji 3 oraz pobierać i/lub przesyłać strumieniowo dane, które są nieodpłatnie zapewnione przez serwer 2 treści. [0037] Kiedy użytkownik końcowy rozpoczął pobieranie danych z serwera 2 treści, aplikacja 3 wykonuje, w etapie 11, pomiary jakości usług sieci telekomunikacyjnej 6, takie jak pomiary

19 53/59P31784PL00 19 przepustowości informacyjnej oraz opóźnienia. Kiedy aplikacja 3 rozpoznaje, że pobieranie zostało ukończone, przesyła ona wyniki wykonanych pomiarów w etapie 12 do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania wyników pomiarów. Użytkownik końcowy jest korzystnie informowany przez aplikację o ukończeniu pobierania. Dalsze pomiary są wykonywane przez aplikację 3 podczas przesyłania wyników pomiarów. Wyniki tych dalszych pomiarów są również następnie przesyłane do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania. [0038] Kiedy użytkownik końcowy rozpoczyna przesyłanie strumieniowe danych dostarczonych przez serwer 2 treści, aplikacja 3 wykonuje w etapie 13 również pomiary jakości usług sieci telekomunikacyjnej 6, takie jak pomiary przepustowości informacyjnej oraz opóźnienia. Aplikacja 3 dodatkowo tworzy kopię danych przesłanych strumieniowo na urządzeniu końcowym 5 oraz kompresuje taką kopię w celu zmniejszenia jej rozmiaru. Aplikacja 3 następnie przesyła wyniki pomiarów i skompresowaną kopię danych przesłanych strumieniowo w etapie 14 do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania. Dalsze pomiary są korzystnie wykonywane przez aplikację 3 podczas przesyłania wyników pomiarów i skompresowanej kopii danych przesłanych strumieniowo. Wyniki tych dalszych pomiarów są następnie również przesyłane do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania. SwissQual License AG Pełnomocnik:

20 53/59P31784PL00 20 Zastrzeżenia patentowe 1. Układ pomiarowy do wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, przy czym układ pomiarowy zawiera: - aplikację (3), - serwer (2) treści z danymi, w szczególności danymi multimedialnymi, przy czym dane są pozyskiwane z publicznego serwera (4) danych za opłatą, oraz - serwer (7) oszacowania do dokonywania oszacowania wyników pomiarów w celu określania jakości sieci telekomunikacyjnej (6), - przy czym aplikacja (3) jest zaprojektowana w taki sposób, że aplikacja (3) wykonuje pomiary podczas pobierania i/lub przesyłania strumieniowego danych z serwera (2) treści oraz w taki sposób, że aplikacja (3) może przesyłać wyniki pomiarów do serwera (7) oszacowania, znamienny tym, że aplikacja (3) jest zaprojektowana w taki sposób, że użytkownik końcowy może zalogować się do serwera (2) treści za pomocą aplikacji (3), przy czym aplikacja (3) jest ponadto zaprojektowana w taki sposób, że wykonuje dalsze pomiary podczas przesyłania wyników pomiarów i następnie przesyła wyniki dalszych pomiarów do serwera (7) oszacowania. 2. Układ pomiarowy według zastrzeżenia 1, w którym serwer (2) treści jest skonfigurowany w taki sposób, że dane mogą zostać z niego pobrane i/lub przesłane strumieniowo nieodpłatnie za pomocą aplikacji (3). 3. Układ pomiarowy według zastrzeżenia 1 albo 2, w którym serwer (2) treści obejmuje serwer (7) oszacowania. 4. Układ pomiarowy według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym aplikacja (3) jest zaprojektowana w taki sposób, że generuje ona skompresowaną kopię danych, które są przesłane

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym

Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym Urząd Komunikacji Elektronicznej Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym wersja robocza 1.02, z dnia 2013.12.16

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce

Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA INFORMATYKA Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce Autor: Promotor: Michał Drozdowicz dr Marcin

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo