(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 ( ) H04L 12/26 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: UKŁAD POMIAROWY I SPOSÓB WYKONYWANIA POMIARÓW JAKOŚCI USŁUG SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/21 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/05 (73) Uprawniony z patentu: SwissQual License AG, Zuchwil, CH (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PERO JURIC, Langendorf, CH HANSPETER BOBST, Oensingen, CH (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Józef Własienko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 53/59P31784PL00 2 OPIS [0001] Wynalazek dotyczy układu pomiarowego i sposobu wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, a w szczególności sieci mobilnej. Dane, w szczególności dane multimedialne, takie jak wiadomości głosowe i wideo, Internet, dane wideo i dane audio, mogą być przesłane przez sieć telekomunikacyjną do użytkownika końcowego (zwanego również abonentem), który może być także tak zwaną przystawką set-top box, która łączy się z siecią telekomunikacyjną przez urządzenie końcowe, takie jak telefon komórkowy, komputer typu laptop, komputer stacjonarny, netbook, osobisty asystent cyfrowy (PDA) lub podobne urządzenia. [0002] Dostawcy usług sieci telekomunikacyjnej muszą monitorować wydajność i jakość zapewnianych usług, a także usług sieci telekomunikacyjnej w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, tj. w najbardziej końcowym punkcie kanału komunikacyjnego, w celu właściwego wykrycia i rozwiązania kwestii jakości usług zanim problemy te zaczną wpływać na użytkowników końcowych oraz w celu oceny akceptowalności użytkownika końcowego. [0003] Podstawowe pomiary oceniania jakości sieci, takie jak pomiary przepustowości informacyjnej nie zależą od postrzegania użytkownika końcowego. Jednakże, wyłącznie użytkownik końcowy posiada kompetencje do wydawania opinii w sprawie jakości sieci telekomunikacyjnej i dostarczanych usług sieciowych z uwagi na fakt, że wynika to z jego subiektywnego postrzegania i doświadczeń. Ponieważ jakość sieci telekomunikacyjnej i dostarczane usługi są oceniane przez użytkowników końcowych, może to być wyłącznie wartość subiektywna. Stwierdzenia dotyczące jakości będą się różnić między jednym użytkownikiem końcowym i drugim użytkownikiem końcowym, ze względu na różnice w ostrości postrzegania i preferencji. Jeżeli występuje wystarczająco duża liczba

3 53/59P31784PL00 3 dostępnych stwierdzeń użytkownika końcowego dotyczących jakości, to wtedy taka liczba stwierdzeń użytkownika końcowego dotyczących jakości może zostać odpowiednio oszacowana, w szczególności metodami statystycznymi, aby podać wyniki, które mają związek z dostawcą sieci. Wynik oszacowania wystarczająco dużej liczby stwierdzeń użytkownika końcowego dotyczących jakości jest również zwany jako postrzegana jakość (Quality of Experience - QoE), która jest określona jako ogólna dopuszczalność usługi lub aplikacji z subiektywnego punktu widzenia użytkowników końcowych. Na ogólną dopuszczalność mogą wpływać oczekiwania użytkownika i kontekst. Postrzegana jakość obejmuje wyniki całkowitego systemu między punktami końcowymi z uwzględnieniem klienta, terminala, urządzeń końcowych, sieci, infrastruktury usługowej z serwerami, itd. Określenie postrzeganej jakości jest zwykle oparte na określeniu odpowiednich parametrów jakości usługi (QoS) i może często być szacowane z wykorzystaniem modeli obiektywnych. [0004] Figura 1 schematycznie przedstawia określanie postrzeganej jakości QoE na podstawie parametrów jakości usługi QoS oraz na podstawie czynników ludzkich HC znanych z Rekomendacji ITU-T G.1080 Sektora Standaryzacji Telekomunikacji (ITU-T). Jakość Usługi QoS jest oparta na kilku czynnikach, takich jak czynniki usługowe SF, czynniki transportowe TF oraz czynniki aplikacji AF, które mogą zostać obiektywnie określone przez pomiary, i które mogą mieć wpływ na postrzeganą jakość QoE. W szczególności, tych kilka czynników obejmuje, na przykład, przepływność bitowa kodowania, utrata pakietów, opóźnienie sieci, dostępność usług, itd. Czynniki ludzkie HC, które mają wpływ na postrzeganą jakość QoE obejmują, między innymi, emocje / czynniki emocjonalne Emo, rozliczenie usługi SB (tj. koszty dla użytkownika końcowego) oraz doświadczenie użytkownika końcowego Exp.

4 53/59P31784PL00 4 [0005] Mechanizmy zapewniania jakości usług QoS mogą zostać wdrożone na różnych poziomach. Na przykład, na poziomie sieci telekomunikacyjnej zapewnianie odpowiedniej jakości usług obejmuje dostarczenie mechanizmów zarządzania ruchem, takich jak buforowanie i szeregowanie, które są stosowane w celu zróżnicowania między danymi ruchu przypisanymi do różnych aplikacji. Czynniki ludzkie są zazwyczaj połączone w tak zwany MOS (wynik opinii średniej), który jest określony jako pomiar liczbowy jakości postrzeganej sieci/usługi, przy czym pomiar liczbowy tworzony jest przez uśrednianie wyników zestawu standardowych subiektywnych testów, gdzie wielu użytkowników końcowych ocenia jakość usług testowych prowadzonych w sieci telekomunikacyjnej poddawanej sprawdzeniu. Czynniki MOS postrzeganej jakości QoE oraz czynniki QoS są zwykle skorelowane. Zależności między czynnikami postrzeganej jakości QoE i jakości QoS jest zazwyczaj szacowana empirycznie. Obliczenia MOS (takie jak MOS wideo lub MOS głosu) są głównie wykorzystywane do testów przesyłania strumieniowego. [0006] W związku z tym, że testy subiektywne, w których użytkownicy końcowi oceniają jakość wielu usług testowych, są zazwyczaj dość kosztowne, takie testy subiektywne są dzisiaj niemalże wyłącznie zastępowane przez obiektywne, instrumentalne metody, które są powtarzalne pod tym względem, że dają taki sam wynik dla takiej samej jakości usług. Wyniki tych metod okazały się być wystarczająco skorelowane z wynikami testów subiektywnych. Takie obiektywne, instrumentalne metody i ich odpowiednie układy pomiarowe mogą zostać wykorzystane niezależnie od pory dnia, położenia geograficznego oraz właściwości kulturowych regionu. Metody instrumentalne są zwykle wdrażane jako programy komputerowe, a także mogą zostać zastosowane w różny sposób jako narzędzia pomiaru jakości usług. [0007] Współcześnie istnieje kilka podejść do pomiaru jakości usług sieci mobilnej. W obecnie najbardziej powszechnym

5 53/59P31784PL00 5 podejściu układ pomiarowy znajduje się wewnątrz prowadzonego pojazdu, tj. wymagany jest co najmniej jeden układ pomiarowy, jeden pojazd i jeden kierowca. Układ pomiarowy realizuje pewne scenariusze testowe jak na przykład rozmowy testowe głosowe lub wideo w celu dokonania oceny jakości treści lub pobierania plików w celu sprawdzenia poziomu przepustowości informacyjnej kanału komunikacyjnego danych. Takie podejście jest również nazywane testem z obsługą jazdy. Z uwagi na koszty związane z pojazdem i kierowcą, sposób ten jest kosztowny. Ponadto, obszar zasięgu jest ograniczony i zależy od liczby pojazdów. Jeden pojazd pomiarowy może zazwyczaj obejmować około 1 milion użytkowników końcowych. [0008] W innym znanym podejściu, autonomiczne oraz zdalnie sterowane układy pomiarowe testu bezobsługowej jazdy w postaci skrzynek pomiarowych są umieszczane w publicznych środkach komunikacji, takich jak taxi, autobusy lub pociągi. Układy pomiarowe są monitorowane i sterowane przez centralną stację kontrolną. Układ pomiarowy może również zostać zapewniony przez telefon inteligentny o standardzie przemysłowym, na którym, w szczególności została zainstalowana aplikacja "QualiPoc", która została dostarczona przez SwissQual i która obsługuje testowanie jakości usługi, a także zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat kluczowych wskaźników wydajności dla sieci i jakości usług. Telefony inteligentne z aplikacją "QualiPoc" mogą również być wykorzystywane na motocyklach często wykorzystywanych przez usługi kurierskie w miastach posiadających duży ruch drogowy i na wąskich ulicach. W porównaniu do testu z obsługą jazdy, dostawca sieci, przy wykorzystaniu testu bezobsługowej jazdy, oszczędza na kosztach związanych z pojazdem i kierowcą. Osiągalny obszar zasięgu jest większy w związku z tym, że w tej samej cenie może zostać zastosowana większa liczba układów pomiarowych niż przy teście z obsługą jazdy. Jednakże, koszty wciąż pozostają dość wysokie z uwagi na wysokie wymagania pod

6 53/59P31784PL00 6 względem niezawodności i liczby wymaganych układów pomiarowych. [0009] W innym znanym podejściu zwanym biernym monitoringiem, mała aplikacja pomiarowa jest instalowana na urządzeniu końcowym (zwanym również terminalem końcowym), takim jak telefon mobilny, telefon stacjonarny, komputer lub przystawka set-top box w celu odbierania telewizji cyfrowej przez użytkownika końcowego. Aplikacja zazwyczaj działa w tle i zapisuje proste wyniki pomiarów. Pomimo że takie podejście jest opłacalne, nie jest ono jednak proste do zrealizowania, ponieważ oferuje tylko ograniczone możliwości testowania (z uwagi na jego bierność). Ponadto, większość użytkowników końcowych nie uznaje poddawania ich monitorowaniu i chce zachować prywatność. Ograniczone możliwości testowania są głównie związane z ograniczonymi zasobami sprzętowymi urządzenia końcowego, a także związane są również z faktem, że aplikacja musi być niezauważalna, jak to tylko możliwe, dla użytkownika końcowego (aplikacja "QualiPoc" SwissQual może działać w trybie przyjaznym dla użytkownika w celu instalacji na telefonie inteligentnym użytkownika końcowego). Na przykład, aby dokonać pomiaru przepustowości danych dla sieci telekomunikacyjnej, wymagane są pomiary plików o określonych rozmiarach, które muszą być przesłane zgodnie z określonym protokołem takim jak FTP (File Transfer Protocol), UDP (User Datagram Protocol, zwany również jako Universal Datagram Protocol) lub HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Przepustowość informacyjna jest zazwyczaj obliczana przez podzielenie rozmiaru przesyłanego pliku przez okres czasu potrzebny do jego przesłania. Zwykłe przeglądanie internetu zazwyczaj również musi zostać sprawdzone, ale jest ono same zwykle niewystarczające dla wyciągnięcia odpowiednich wniosków związanych z jakością sieci i usług. Podejścia biernego monitorowania są, na przykład, zapewniane przez produkty Menedżer Doświadczeń, Analizator Urządzenia oraz

7 53/59P31784PL00 7 Analizator Usługi firmy Carrier IQ (http://www.carrieriq.com) oraz przez rozwiązania P3 (http://www.p3-group.com/communications/en/products/insight_ devicebased_ quality_solution.html). [0010] Idealne podejście testowania jakości sieci i usług wykorzystuje aplikację pomiarową (w skrócie: aplikację), która może zostać zainstalowana na wszystkich możliwych urządzeniach końcowych/terminalach użytkownika końcowego, takich jak telefony mobilne, telefony stacjonarne, telefony IP (http://en.wikipedia.org/wiki/ip_phone), komputery, przystawki set-top box oraz podobne urządzenia. Korzystając z takiej aplikacji użytkownicy końcowi powinni następnie okresowo wykonywać pewne testy (tj. aktywne testy) oraz przesyłać wyniki testów do dostawcy sieci. Aktywne testowanie korzysta z kanałów dedykowanych dla pomiarów, na przykład, przez wybieranie numeru i wykonywanie połączenia, tj. przez ustawianie kanału dla pomiaru. Największym problemem w tym podejściu jest jednak zmotywowanie użytkownika końcowego do wykonania testów, ponieważ każdy test będzie ostatecznie kosztował go czas i pieniądze. Mimo że zasadniczo jest to możliwe, aby skompensować takie wykonywanie testu, na przykład, przez umieszczenie wykazu powiązanych kosztów na rachunku miesięcznym i dokonanie odpowiedniego zwrotu, takie włączanie kosztów wykonywania testu do systemu rachunków może okazać się bardzo skomplikowane, czasochłonne, odmienne dla każdego dostawcy sieci, a zatem dość nieelastyczne. Ponadto, jeżeli operator chce sprawdzić konkurujące sieci jednocześnie w tak zwanym scenariuszu testu wzorcowego, staje się to zwykle dość skomplikowane, aby dokonać kompensacji kosztów użytkowników końcowych ze strony różnych dostawców sieci. [0011] Ze zgłoszenia patentowego nr US 2005/ A1 znane jest urządzenie i sposób oceny postrzeganej jakości (QoE) dla sieci komunikacji bezprzewodowej, które mogą być wykorzystywane w połączeniu z aplikacjami przesyłania

8 53/59P31784PL00 8 strumieniowego mediów. Metryki jakości QoE są negocjowane między klientem usługi przesyłania strumieniowego z komutacją pakietów (PSS) i serwerem PSS. Moduł serwera QoE serwera PSS określa ilościowo wpływ kilku czynników takich jak warunki sieci i właściwości klienta na przekazywane media za pomocą gromadzenia informacji zwrotnej od klienta PSS. Klient PSS dokonuje pomiaru metryk w warstwie transportowej. [0012] Z dokumentu "Ookla Net Metrics - Speed Test Documentation - Speed Test Usage", strony 1-2 (http://webarchive.org/web/ /speedtest.ookl a.com/docs/usage.html, XP ) znane jest testowanie szybkości dla sprawdzenia szybkości Internetu. Zapewniony jest odnośnik internetowy do Adobe Flash. Może być wykonany test pobierania przez pobranie pliku binarnego z serwera sieci WWW do klienta Flash. Mierzona jest przepustowość informacyjna. Wyniki testu są przesłane do systemu raportującego Ookla API. [0013] Artykuł "QoS analysis of video streaming service in live cellular networks" autorstwa Diaz, A. et al. w Computer Communications, vol. 33, no. 3, Elsevier Science, Amsterdam, Holandia, opublikowany 2 października 2009 r. (XP ) odnosi się do analizy przesyłania strumieniowego wideo, w której telefony inteligentne są wykorzystywane jako urządzenia pomiarowe w sposób, który umożliwia im wychwycenie doświadczeń klientów. [0014] W międzynarodowym zgłoszeniu patentowym nr WO 2005/ A1 przedstawiono architekturę i sposób monitorowania jakości usługi w sieci telekomunikacyjnej. Zapewniony jest także zestaw terminali ze środkami pomiarowymi. Środki pomiarowe sprzęgają się z procesami zarządzania sesjami aplikacji sieci i z procesami pomiaru warunków działania sieci. Zapewniony został podsystem zarządzania gromadzeniem danych pomiarowych. [0015] Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zapewnienie układu pomiarowego i sposobu wykonywania pomiarów jakości

9 53/59P31784PL00 9 usług sieci telekomunikacyjnej, dzięki którym aktywne testowanie sieci telekomunikacyjnej może zostać łatwo i opłacalnie wykonane przez jej użytkowników końcowych. Kolejnym przedmiotem wynalazku jest zapewnienie układu pomiarowego i sposobu wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, dzięki którym jej użytkownicy końcowi są zmotywowani do wykonywania zadań, które stanowią aktywne testy w celu sprawdzania rozpatrywanej jakości usług sieci telekomunikacyjnej. [0016] W celu wdrożenia tych i jeszcze innych celów niniejszego wynalazku, które staną się bardziej wyraźne wraz z przebiegiem opisu, zapewniony jest układ pomiarowy do wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, przy czym układ pomiarowy zawiera aplikację, serwer treści z danymi, w szczególności danymi multimedialnymi, przy czym dane są dostarczane przez publiczny serwer danych za opłatą, a także serwer oszacowania do wykonywania oszacowania wyników pomiarów, aby określić jakość sieci telekomunikacyjnej. Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, że użytkownik końcowy może zalogować się na serwerze treści za pomocą aplikacji, przy czym aplikacja ta wykonuje pomiary podczas pobierania i/lub przesyłania strumieniowego danych z serwera treści, oraz aplikacja ta przesyła wyniki pomiarów do serwera oszacowania. Serwer treści jest korzystnie zaprojektowany i/lub skonfigurowany w taki sposób, że dane mogą zostać pobierane i/lub przesyłane strumieniowo z niego bez opłat za pomocą aplikacji. [0017] Sposób wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z niniejszym wynalazkiem, obejmuje etapy sprawdzania użytkownika końcowego, który posiada urządzenie końcowe, z aplikacją do logowania się na serwerze treści, z którego dane, w szczególności dane multimedialne, mogą być pobierane i/lub przesyłane strumieniowo, wykonywanie pomiarów jakości usług za pomocą aplikacji podczas pobierania

10 53/59P31784PL00 10 i/lub przesyłania strumieniowego danych z serwera treści, a także przesyłanie w ten sposób uzyskanych wyników pomiarów za pomocą aplikacji do serwera oszacowania w celu oszacowania wyników pomiarów, aby określić jakość sieci telekomunikacyjnej. Jak wspomniano powyżej, dane znajdujące się na serwerze treści zostały zakupione z publicznego serwera danych. [0018] Danymi znajdującymi się na serwerze treści (również zwanymi treścią ) są, na przykład, pliki audio, pliki wideo, e-booki, programy telewizyjne, obrazy cyfrowe, dane pochodzące z kamery internetowej, przewodniki EPG (elektroniczne programy przewodnikowe), telegazeta, itd. Serwerem treści może być, na przykład, portal internetowy/portal sieciowy, serwer przesyłania strumieniowego wideo, serwer telewizyjny i/lub dowolny inny serwer, z którego taki rodzaj danych/treści może zostać pobrany i/lub przesłany strumieniowo, za które użytkownik końcowy normalnie byłby gotowy zapłacić (takie jak pliki muzyczne, pliki wideo, informacje lub podobne). W tym przypadku, pobieranie obejmuje pobieranie na żądanie, a przesyłanie strumieniowe obejmuje albo emisję telewizyjną albo usługę VoD (wideo na żądanie). Przy przesyłaniu strumieniowym rzeczywiste dane pozostają na serwerze treści, tj. na urządzeniu końcowym nie jest pozyskiwana żadna kopia danych tak jak jest to w przypadku pobierania. Jeżeli serwer treści został, na przykład, skonfigurowany jako serwer telewizyjny, to wtedy pewne programy telewizyjne mogą, na przykład, być nadawane przez niego bez konieczności uiszczania opłat podczas niektórych okresów czasu w ciągu dnia, przy czym operator układu pomiarowego posiada z kolei zakupione programy telewizyjne, które są emitowane podczas tych okresów czasu z publicznego serwera telewizji. [0019] Użytkownik końcowy jest korzystnie wyposażony w nieodpłatną aplikację. Aplikacja jest korzystnie realizowana przez oprogramowanie, które użytkownik końcowy może pobrać za

11 53/59P31784PL00 11 darmo w szczególności z sieci, na przykład z Ovi Store firmy Nokia lub App Store firmy Apple Inc., a także może zainstalować na swoim urządzeniu końcowym. Jeżeli urządzenie końcowe nie posiada wystarczającej pamięci i/lub mocy przetwarzania dla instalacji aplikacji i/lub uruchomienia aplikacji, to aplikacja jest korzystnie dzielona w taki sposób, że część aplikacji pozostaje i działa na serwerze treści, a pozostała część aplikacji jest zainstalowana na urządzeniu końcowym użytkownika końcowego. Na przykład, jakość przesyłania strumieniowego wideo i/lub audio jest zwykle sprawdzana za pomocą tak zwanych modeli obiektywnych, które umożliwiają przewidywanie subiektywnych opinii użytkowników końcowych o jakości. Te modele obiektywne tworzą następnie część aplikacji i mogą wymagać wiele procesorów i/lub zasobów pamięci. W takiej sytuacji, modele obiektywne są korzystnie dzielone na dwie części, przy czym jedna część działa na urządzeniu końcowym jako część aplikacji, a druga część działa na serwerach treści (jako część aplikacji bez możliwości pobrania). Pierwsza część następnie wyodrębnia, na przykład, cechy sygnału z pobranych strumieni, które są niezbędne dla dalszego przetwarzania na serwerze treści działającym jako serwer oszacowania. Taki sam zestaw cech sygnału jest w tym przypadku wyodrębniany z sygnału źródłowego (tzn. oryginalnej treści) znajdującego się już na serwerze treści. [0020] Za pomocą aplikacji użytkownik końcowy może zalogować się na serwerze treści i przesyłać strumieniowo dane, które go interesują i/lub pobierać dane, które go interesują na jego urządzenie końcowe, takie jak jego telefon mobilny, netbook itd. Aplikacja zainstalowana na jego urządzeniu końcowym wykonuje pomiary, które dotyczą jakości usługi sieci telekomunikacyjnej, subskrybcji której użytkownik końcowy dokonał podczas korzystania z danych/treści, to jest podczas podobierania lub przesyłania strumieniowego. Aplikacja następnie przesyła wyniki tych pomiarów do serwera oszacowania

12 53/59P31784PL00 12 w celu oszacowania w odniesieniu do jakości usługi. Korzystnie, serwer oszacowania został wyposażony przez serwer treści lub stanowi jego część, co sprawia, że wymaganych jest mniej komponentów. [0021] Zatem, użytkownik końcowy uzyskuje rekompensatę w postaci nieodpłatnych, ale legalnie pozyskanych danych/treści, które go interesują, za wykorzystywanie jego urządzenia końcowego do wykonywania pomiarów jakości usług oraz za udostępnianie wyników pomiarów dla operatora układu pomiarowego, który następnie może albo korzystać samemu z wyników pomiarów, na przykład, w celu optymalizacji sieci albo odsprzedać wyniki pomiarów dostawcy usług, takiemu jak firma telekomunikacyjna. Rekompensata w postaci nieodpłatnych danych/treści, stanowi zachętę dla użytkownika końcowego do udziału w wykonywaniu pomiarów jakości usług za pomocą swojego urządzenia końcowego. Operator układu pomiarowego samodzielnie uiszcza wymagane opłaty za dane znajdujące się na serwerze treści do publicznego serwera danych, z którego zostały pozyskane dane. Opłata za dane może zostać uiszczona automatycznie (na przykład, przez dostawcę publicznego serwera danych posiadającego przyznany dostęp do karty kredytowej operatora) i/lub regularnie, na przykład, miesięcznie. Operator układu pomiarowego może, na przykład, zakupić tysiąc razy każdą piosenkę z dziesięciu najlepszych z list przebojów muzycznych, tak, że może ona zostać pobrana lub przesłana strumieniowo tysiąc razy z serwera treści. [0022] Korzystnie, użytkownik końcowy jest informowany przez aplikację i/lub serwer treści, że dane na serwerze treści są za darmo do pobrania i/lub przesłania strumieniowego wyłącznie pod warunkiem, że wyrazi on zgodę na przeprowadzanie pomiarów podczas wykonywania przez niego pobierania/przesyłania strumieniowego wraz z wysyłaniem wyników pomiarów do serwera oszacowania zanim użytkownik końcowy faktycznie rozpocznie

13 53/59P31784PL00 13 pobieranie lub przesyłanie strumieniowe danych z serwera treści. [0023] Gdy operator układu pomiarowego zasadniczo określa, które dane powinny znaleźć się na serwerze treści, posiada on pełną kontrolę nad tymi danymi, na podstawie których przeprowadzane są pomiary jakości usługi. Stanowi to przewagę nad biernym testowaniem. Dane na serwerze treści zostały korzystnie zmienione na przedziały okresowe, na przykład, każdego dnia w celu zmotywowania użytkownika końcowego do częstego być może nawet okresowego logowania się na serwerze treści i pobierania/przesyłania strumieniowego nowych danych, tak, aby można było wykonać większą liczbę pomiarów. Na przykład, każdego dnia mogą zostać zapewnione na serwerze treści, odpowiednio, pobieranie dnia lub wideoklipy dnia, które są dostępne tylko jednego dnia. Użytkownik końcowy może być informowany o tym za pomocą dedykowanego lub rozgłaszanego powiadomienia w postaci komunikatu MMS (usługa komunikatu multimedialnego), komunikatu SMS (Usługa krótkiego komunikatu), wiadomości lub podobnych powiadomień wysłanych w szczególności przez serwer treści do urządzenie końcowego użytkownika końcowego. Powiadomieniem może być, na przykład, Nowa treść jest publicznie dostępna do pobrania lub podobne. Jeżeli kilku użytkowników końcowych regularnie loguje się na serwerze treści, aby szukać interesujących danych i pobierać/przesyłać strumieniowo takie interesujące dane, to możliwe będzie wytworzenie i oszacowanie większej ilości wyników pomiarów. [0024] Przez urozmaicanie atrakcyjności danych znajdujących się na serwerze treści dla użytkowników końcowych, liczba wykonywanych pomiarów może być w dodatkowo kontrolowana. To znaczy, jeżeli dane znajdujące się na serwerze treści są atrakcyjne dla użytkowników końcowych, to nastąpi więcej pobrań/przesyłania strumieniowego danych, a tym samym możliwe będzie wykonanie większej liczby pomiarów za pomocą aplikacji.

14 53/59P31784PL00 14 Z drugiej strony, jeżeli dane znajdujące się na serwerze treści są mniej atrakcyjne dla użytkowników końcowych, to wtedy nastąpi mniej pobrań/przesyłania strumieniowego, i będzie można wykonać mniejszą liczbę pomiarów. Jeżeli, na przykład, została właśnie zakończona modyfikacja rozpatrywanej sieci telekomunikacyjnej, pożądane może być wykonanie większej liczby pomiarów, to jest dane o dużej atrakcyjności powinny zostać zapewnione przez serwer treści. Dane o dużej atrakcyjności mogą, na przykład, stanowić dziesięć największych przebojów z list przebojów muzycznych, dziesięć najlepszych klipów wideo, aktualne informacje takie jak codzienne wiadomości, lub podobne. Regionalne kontrolowanie liczby wykonywanych pomiarów może zostać osiągnięte poprzez posiadanie odpowiednich danych cieszących się regionalnym zainteresowaniem, takich jak przeboje muzyczne lokalnych artystów, znajdujących się na serwerze treści. [0025] Pobieranie danych z serwera treści prowadzi do wykonania jednakowej kopii danych na urządzeniu końcowym użytkownika końcowego. Pobieranie danych może być wykonywane zgodnie z protokołem FTP lub HTTP, i z tego powodu jest zabezpieczone przed utratą danych. Podczas pobierania danych z serwera treści do urządzenia końcowego użytkownika końcowego, wykonywane są takie pomiary, które korzystnie obejmują pomiary takich parametrów jak przepustowość informacyjna (w szczególności przejściowa, jak również średnia przepustowość informacyjna), czas pobierania, dane śledzące protokół IP (protokół internetowy), dane śledzące częstotliwość RF (częstotliwość radiowa), pozycja GPS (System Globalnego Pozycjonowania) urządzenia końcowego, system operacyjny stosowany przez urządzenie końcowe, rodzaj urządzenia końcowego (zwanego również terminalem użytkownika końcowego), wersja programu zainstalowana na urządzeniu końcowym, identyfikator (ID) operatora, lista aplikacji działających jednocześnie, itp. Zmierzone parametry są korzystnie

15 53/59P31784PL00 15 gromadzone i przechowywane w pliku danych jako wyniki pomiarów, a także są przesyłane do serwera oszacowania przez aplikację. Przesyłanie wyników pomiarów korzystnie następuje przed zakończeniem pobierania danych z serwera treści, tj. zanim aplikacja zarejestruje, że pobieranie zostało zakończone. Serwer oszacowania, który korzystnie jest zapewniony przez serwer treści, może porównywać wyniki pomiarów z oryginalnymi danymi, które znajdują się na serwerze treści. [0026] Podczas przesyłania wyników pomiarów, dalsze pomiary jakości usług są wykonywane za pomocą aplikacji, na przykład, testy przepustowości informacyjnej w kierunku łącza uplink (UP-link), przy czym wyniki tych dalszych pomiarów są następnie również przesyłane do serwera oszacowania przez aplikację, przy czym aplikacja została odpowiednio zaprojektowana. [0027] Przesłanie strumieniowe danych z serwera treści może zostać przeprowadzane zgodnie z protokołem UDP lub RTSP/RTP (Real Time Streaming Protocol/Real-time Transport Protocol), które zapewniają tylko niezabezpieczony transfer danych, to znaczy mogą wystąpić błędy transmisji. Podczas przesyłania strumieniowego danych, które zostały zapewnione przez serwer treści, odebrane dane (na przykład, strumień wideo) są mierzone, a kopia danych przesłanych strumieniowo jest korzystnie rejestrowana przez aplikację znajdującą się na urządzeniu końcowym oraz po zakończeniu przesyłania strumieniowego jest przesyłana do serwera oszacowania. Zamiast kopii danych przesłanych strumieniowo, może również zostać zarejestrowany przez aplikację zredukowany zestaw cech sygnału danych przesłanych strumieniowo, a po zakończeniu może zostać przesłany do serwera oszacowania, przy czym przyczyną jest ograniczona szerokość pasma w kierunku łącza UP-link, która jest przeważnie asymetryczna w porównaniu do łącza downlink. Serwer oszacowania może zatem porównać kopię odebranych danych

16 53/59P31784PL00 16 przesłanych strumieniowo z oryginalnym strumieniem danych znajdującym się na serwerze treści w celu wykrycia błędów przekazu, które są wyznacznikiem jakości sieci. Serwer oszacowania korzystnie jest zapewniony przez serwer treści. Ponadto, co najmniej kilka parametrów wspomnianych w przedostatnim akapicie opisującym pobieranie danych może zostać zmierzonych podczas przesyłania strumieniowego oraz przesłanych przez aplikację do serwera oszacowania. [0028] Dane przesłane strumieniowo są korzystnie kompresowane, na przykład, do jednej setnej ich oryginalnego rozmiaru, przez aplikację podczas przesyłania strumieniowego, ponieważ łącze uplink z urządzenia końcowego do serwera oszacowania/treści często ma mniejszą szerokość pasma niż łącze downlink z serwera treści do urządzenia końcowego (asymetryczne pojemności łącza). Aplikacja jest odpowiednio zaprojektowana. Skompresowana kopia danych przesłanych strumieniowo zapewnia dane odniesienia w celu porównania z oryginalnym strumieniem danych. Model pełnego odniesienia jest zatem emulowany. [0029] Jeżeli dane przesłane strumieniowo są kopiowane przez aplikację, to odpowiada to kompresji bezstratnej, co pozwala na odtworzenie dokładych oryginalnych danych ze skompresowanych/skopiowanych danych. Aby zapewnić kompresję bezstratną, mogą zostać zastosowane algorytmy kodowania ZIP, LZW (Lempel-Ziv-Welch) lub algorytm kodowania Huffman. Jeżeli dane przesyłane strumieniowo są kompresowane stratnie, tj. jeżeli następuje utrata danych podczas kompresji, to przybliżenie oryginalnych danych może zostać uzyskane podczas odtworzenia z danych skompresowanych. Kompresja stratna może w szczególności zostać wykorzystana, jeżeli wyłącznym celem wykonania pomiarów jakości usług jest oszacowanie metryk jakości, tak, że nie występuje konieczność ponownego odtwarzania treści/danych znajdujących się na serwerze oszacowania. Przykładem kompresji stratnej jest wyodrębnienie

17 53/59P31784PL00 17 cech sygnału danych przesłanych strumieniowo, które są istotne dla oszacowania jakości treści/danych, kiedy są porównywane z oryginalnym zestawem sygnału odniesienia/cech sygnału odniesienia. [0030] Podczas przesyłania skompresowanej kopii danych przesłanych strumieniowo oraz wyników pomiarów, dalsze pomiary jakości usług są korzystnie wykonywane przez aplikację, przy czym wyniki tych dalszych pomiarów są następnie również przesyłane do serwera oszacowania przez aplikację, przy czym aplikacja jest odpowiednio zaprojektowana. [0031] Dalsze korzystne cechy i zastosowania wynalazku można znaleźć w zastrzeżeniach zależnych, jak również w poniższym opisie rysunków ilustrujących wynalazek. Na rysunkach, te same oznaczenia odsyłające wskazują te same lub podobne części na kilku figurach, na których: Fig. 1 schematycznie przedstawia wyznaczenie jakości doświadczeń, Fig. 2 schematycznie przedstawia układ pomiarowy według niniejszego wynalazku, a Fig. 3 przedstawia sieć działań sposobu według niniejszego wynalazku. [0032] Figura 1 została opisana w części wstępnej niniejszego opisu i należy się do niej odnieść. [0033] Figura 2 przedstawia układ pomiarowy 1 według wynalazku. Układ pomiarowy 1 obejmuje serwer 2 treści oraz aplikację 3, która w szczególności ma postać oprogramowania. Za pomocą aplikacji 3, dane mogą być nieodpłatnie pobierane i/lub przesyłane strumieniowo z serwera 2 treści. Do serwera 2 treści zostały dostarczone dane przez publiczny serwer 4 danych publicznych za opłatą, tj. dane serwera 2 treści zostały zakupione z publicznego serwera 4 danych. [0034] Aplikacja 3 jest oferowana nieodpłatnie dla użytkownika końcowego, na przykład, przez serwer 2 treści i/lub dostępną stronę internetową w celu jej instalacji na

18 53/59P31784PL00 18 jego urządzeniu końcowym 5, takim jak, na przykład, telefon mobilny (jak przedstawiono na figurze 1) lub netbook, to znaczy, że użytkownik końcowy może nieodpłatnie pobierać aplikację 3. Jeżeli moc obliczeniowa i/lub pamięć urządzenia końcowego 5 nie są wystarczające dla instalacji całej aplikacji 3 na urządzeniu końcowym 5, to wtedy korzystnie instalowane są tylko niezbędne części aplikacji 3 na urządzeniu końcowym 5, przy czym pozostająca część aplikacji 3 jest w sposób wykonywalny instalowana na serwerze 2 treści. [0035] Za pomocą aplikacji 3 użytkownik końcowy może zalogować się na serwerze 2 treści z wykorzystaniem swojego urządzenia końcowego 5 i pobierać i/lub przesyłać strumieniowo dane zapewnione przez serwer 2 treści za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 6, której jest abonentem. Podczas pobierania i/lub przesyłania strumieniowego danych, aplikacja 3 wykonuje pomiary jakości usług. Wyniki pomiarów są następnie wysyłane przez aplikację 3 do serwera 7 oszacowania, który jest korzystnie zapewniany przez serwer 2 treści, tj. serwer 2 treści korzystnie analizuje i oszacowuje wyniki pomiarów oprócz dostarczania danych. [0036] Figura 3 przedstawia sieć działań sposobu według wynalazku. W pierwszym etapie 10, użytkownikowi końcowemu oferowana jest aplikacja 3, którą może on pobierać nieodpłatnie, na przykład, z serwera 2 treści i/lub ze strony internetowej, a także którą może on zainstalować albo całkowicie albo jak opisano powyżej częściowo na swoim urządzeniu końcowym. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji 3 przez użytkownika końcowego na swoim urządzeniu końcowym, może on zalogować się na serwerze 2 treści za pomocą tej aplikacji 3 oraz pobierać i/lub przesyłać strumieniowo dane, które są nieodpłatnie zapewnione przez serwer 2 treści. [0037] Kiedy użytkownik końcowy rozpoczął pobieranie danych z serwera 2 treści, aplikacja 3 wykonuje, w etapie 11, pomiary jakości usług sieci telekomunikacyjnej 6, takie jak pomiary

19 53/59P31784PL00 19 przepustowości informacyjnej oraz opóźnienia. Kiedy aplikacja 3 rozpoznaje, że pobieranie zostało ukończone, przesyła ona wyniki wykonanych pomiarów w etapie 12 do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania wyników pomiarów. Użytkownik końcowy jest korzystnie informowany przez aplikację o ukończeniu pobierania. Dalsze pomiary są wykonywane przez aplikację 3 podczas przesyłania wyników pomiarów. Wyniki tych dalszych pomiarów są również następnie przesyłane do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania. [0038] Kiedy użytkownik końcowy rozpoczyna przesyłanie strumieniowe danych dostarczonych przez serwer 2 treści, aplikacja 3 wykonuje w etapie 13 również pomiary jakości usług sieci telekomunikacyjnej 6, takie jak pomiary przepustowości informacyjnej oraz opóźnienia. Aplikacja 3 dodatkowo tworzy kopię danych przesłanych strumieniowo na urządzeniu końcowym 5 oraz kompresuje taką kopię w celu zmniejszenia jej rozmiaru. Aplikacja 3 następnie przesyła wyniki pomiarów i skompresowaną kopię danych przesłanych strumieniowo w etapie 14 do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania. Dalsze pomiary są korzystnie wykonywane przez aplikację 3 podczas przesyłania wyników pomiarów i skompresowanej kopii danych przesłanych strumieniowo. Wyniki tych dalszych pomiarów są następnie również przesyłane do serwera 7 oszacowania w celu dokonania oszacowania. SwissQual License AG Pełnomocnik:

20 53/59P31784PL00 20 Zastrzeżenia patentowe 1. Układ pomiarowy do wykonywania pomiarów jakości usług sieci telekomunikacyjnej, przy czym układ pomiarowy zawiera: - aplikację (3), - serwer (2) treści z danymi, w szczególności danymi multimedialnymi, przy czym dane są pozyskiwane z publicznego serwera (4) danych za opłatą, oraz - serwer (7) oszacowania do dokonywania oszacowania wyników pomiarów w celu określania jakości sieci telekomunikacyjnej (6), - przy czym aplikacja (3) jest zaprojektowana w taki sposób, że aplikacja (3) wykonuje pomiary podczas pobierania i/lub przesyłania strumieniowego danych z serwera (2) treści oraz w taki sposób, że aplikacja (3) może przesyłać wyniki pomiarów do serwera (7) oszacowania, znamienny tym, że aplikacja (3) jest zaprojektowana w taki sposób, że użytkownik końcowy może zalogować się do serwera (2) treści za pomocą aplikacji (3), przy czym aplikacja (3) jest ponadto zaprojektowana w taki sposób, że wykonuje dalsze pomiary podczas przesyłania wyników pomiarów i następnie przesyła wyniki dalszych pomiarów do serwera (7) oszacowania. 2. Układ pomiarowy według zastrzeżenia 1, w którym serwer (2) treści jest skonfigurowany w taki sposób, że dane mogą zostać z niego pobrane i/lub przesłane strumieniowo nieodpłatnie za pomocą aplikacji (3). 3. Układ pomiarowy według zastrzeżenia 1 albo 2, w którym serwer (2) treści obejmuje serwer (7) oszacowania. 4. Układ pomiarowy według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym aplikacja (3) jest zaprojektowana w taki sposób, że generuje ona skompresowaną kopię danych, które są przesłane

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Całodobowy dostęp zdalny i zdalne sterowanie w dowolnym miejscu i czasie Do tej pory

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162639 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.04 04292.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/12 (09.01) H04W 92/12

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2071835. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2007 07024328.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2071835. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2007 07024328. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2071835 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2007 07024328.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Pomiary jakości w dostępie do Internetu

Pomiary jakości w dostępie do Internetu DEBATA 16.05.2011 Regulacje w zakresie przejrzystości umów oraz poziomu jakości świadczonych usług stymulatorem rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych Pomiary jakości w dostępie do Internetu Robert Kowalik

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opole, dnia 18 stycznia 2013 Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stworzenie oprogramowania oraz obsługa i optymalizacja działania serwisu do automatycznego pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05734559.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05734559. PL/EP 171911 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171911 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.0 07349.7 (1) Int. Cl. H04L9/08

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 2103073 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2103073 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2008 08705099.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji PREZENTACJA PRACY MAGISTERSKIEJ Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji Autor : Bogumił Żuchowski Kierujący pracą: dr inż. Maciej Stroiński PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Cel pracy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05731740.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05731740.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743229 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05731740.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G06F1/00 H04N7/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2127457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.2006 06829876.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń Oxeris to e-usługa, która ma na celu ochronę i zarządzanie zasobami informacyjnymi urządzeń mobilnych, zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, oraz aktywne zapobieganie skutkom kradzieży urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań jakości transmisji danych w 16 miastach wojewódzkich

Raport z badań jakości transmisji danych w 16 miastach wojewódzkich Raport z badań jakości transmisji danych w 16 miastach wojewódzkich Warszawa, maj 2011 1 Spis Treści I. Podsumowanie badań... 3 II. Zakres badania... 5 1. Metoda prowadzenia badań... 5 2. Scenariusz pomiarowy...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 10 utworów za darmo w Muzodajni

Regulamin Promocji 10 utworów za darmo w Muzodajni Regulamin Promocji 10 utworów za darmo w Muzodajni ( Regulamin ) wersja z dnia 01.01.2011 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Promocja 10 utworów za darmo w Muzodajni ( Promocja ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1685723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.2004 04800782.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/16 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Spis treści 1. Czym jest telefonia internetowa? 3 2. Dla kogo jest telefonia internetowa? 3 3. Jak dzwonić? 3 4. Skąd się biorą oszczędności, czyli

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Netia Mobile Secure Netia Backup

Netia Mobile Secure Netia Backup Netia Mobile Secure Netia Backup Strategiczne partnerstwo Netii i F-Secure na rzecz bezpieczeństwa danych Michał Iwan, F-Secure Warszawa, 04/03/2009 Page 1 NETIA MOBILE SECURE Page 2 Rodzaje zagrożeń Zgubienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo